Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 23.01.2020 - Přehrada ve Větřkovicích má volnější manipulační řád
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Rozhledna Bílá hora - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 3/2020 ze dne 23.01.2020

Přehrada ve Větřkovicích má volnější manipulační řád

(Počet zobrazení: 1994)
Hladina vody ve větřkovické nádrži i v zimním období dále ustupuje. V závěru minulého roku krajský úřad schválil nový manipulační řád, který je volnější než ten minulý.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Hladina vody ve větřkovické nádrži i v zimním období dále ustupuje. V závěru minulého roku krajský úřad schválil nový manipulační řád, který je volnější než ten minulý.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – V situaci, kdy je hladina vody ve Větřkovické přehradě nebývale nízko a setrvale se snižuje, začíná platit nový manipulační řád tohoto vodního díla, který je podstatně volnější než předchozí. Nový řád na rozdíl od toho předchozího neobsahuje takzvaný dispečerský graf, který stanoví, kolik vody by v přehradě mělo být v daném období roku. „To pro zjednodušení znamená, že provozovatel přehrady může s hladinou nakládat libovolně až na úroveň minimálního nadržení. V zájmu řádného provozovatele přehrady samozřejmě není žádoucí nádrž vypustit, ale teoreticky je možné, že výška hladiny se může snížit místo dosavadních tří metrů až o 10,5 metru,“ vysvětlil Jiří Sopuch z vodoprávního úřadu v Kopřivnici.

Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje těsně před loňskými Vánocemi. „Nově není vlastník vodního díla, respektive jeho provozovatel, povinen udržovat hladinu ve vodním díle na stanovené kótě přečerpáváním vody z vodního toku Lubina,“ popsala rozdíly mezi starým a novým manipulačním předpisem mluvčí kraje Nikola Birklenová. Podle jejích slov aktuální manipulační řád zachovává všechny dosavadní parametry až na již dříve stanovený minimální zůstatkový průtok, který byl snížen, a má díky němu docházet k pomalejšímu vyprazdňování nádrže.

Žádost o vydání nového manipulačního řádu Tatra Trucks podle slov jejího výkonného ředitele Pavla Lazara podala především proto, že tomu původnímu vypršela platnost.

Krajský úřad akceptoval v plném rozsahu návrh manipulačního řádu tak, jak jej předložil provozovatel vodního díla, a nevzal v potaz ani námitku, kterou jako jediný účastník řízení podalo město Kopřivnice.

Radnice ve své námitce požadovala přísnější regulaci vodní hladiny, případně i dočerpáváním vody z řeky Lubiny. Něco takového ale krajský úřad majiteli přehrady údajně nařídit nemůže. „Toto převádění vod může být v případě potřeby realizováno vlastníkem vodní nádrže, je to jeho právem, nikoliv povinností. Toto právo není možné vynucovat jeho zezávazněním, jak tomu bylo v předchozím manipulačním řádu,“ tvrdí mluvčí kraje Birklenová. Majitel vodní nádrže ji podle vyjádření krajských úředníků musí provozovat v souladu s vodním zákonem a tak, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů vyplývajících například ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Je na vlastníkovi, respektive provozovateli vodního díla, aby daného účelu dosáhl a dostál zákonem stanovených povinností.

Že město nedosáhlo svou námitkou přísnější regulace, s politováním připustil Stanislav Šimíček, kopřivnický místostarosta odpovědný mimo jiné za oblast životního prostředí. „Naším cílem nebylo upírat právo vlastníka hospodařit s přehradou tak, jak potřebuje, ale chtěli jsme co nejvíce ochránit také další účely přehrady, jako je zadržování vody v krajině nebo její tradiční rekreační hodnotu pro obyvatele. Tato věc je pro nás důležitá a budeme s Tatrou o přehradě dále jednat, ale mnoho možností, jak věci účinně měnit, nemáme,“ připustil Šimíček. Iniciativy se v minulých dnech chopili také obyvatelé Lubiny. Ti se na vedení automobilky obrátili dopisem, ve kterém majitele vodní nádrže mimo jiné žádají, aby nepřistoupil na další snižování vodní hladiny, a naopak aby hledalo možnosti dopouštění přehrady.

Dopouštění přehrady výkonný ředitel Tatry Trucks Pavel Lazar v minulém týdnu jednoznačně odmítl s tím, že doplnění hladiny by pro firmu představovalo milionové náklady. Nicméně stavem přehrady i její naplněností se podle jeho slov vedení firmy intenzívně zabývá.

„Už vloni jsme pracovali na snížení úniků užitkové vody na celé trase z přehrady k nám a provedli jsme výměnu potrubí v areálu Tatry. Úniky byly tak masivní, že když byly přepočteny na hladinu přehrady, tak za rok představovaly zhruba čtyři metry. Tedy zhruba tolik, kolik nám ve čtrnáct metrů hluboké přehradě dnes chybí,“ uvedl Pavel Lazar. Kromě několikamilionové investice, která by měla zabránit zbytečnému mizení vody akumulované v přehradě, podle jeho slov firma zadá hydrogeologický průzkum, na jehož základě se pokusí o obnovení přítoku v podobě Svěceného potoka do přehrady, a jedná i s vodohospodáři o svedení přepadů z okolních vodojemů do přehrady. Hlavní příčinu neutěšeného stavu hladiny ovšem šéf Tatry vidí v přírodě. „Vloni v červenci a srpnu bylo tak sucho, že Povodí Odry vyhlásilo zákaz odběru vody z Lubiny. Takže v té době jsme museli veškerou užitkovou vodu táhnout z přehrady. Obecně úbytek povrchové vody byl vloni extrémní, nejen ve Větřkovicích, a nedá se očekávat, že bychom v takové situaci hladinu vody udrželi,“ nechal se slyšet Pavel Lazar.RSS ikona
 • Plavecká soutěž měst startuje ve středu

  Město Kopřivnice se zapojí do Plavecké soutěže měst, která se uskuteční ve středu 30. září od 6 do 19.30 hodin v krytém ...
 • Den bez auta

  Do výzvy Na úřad bez auta pořádané ve spolupráci s Moravskoslezským krajem se zapojilo pětatřicet úřadníků, z nichž se někteří nechali zvěčnit ...
 • DDM otevírá po rekonstrukci

  Dům dětí a mládeže v Kopřivnici opět prošel náročnou rekonstrukcí a v úterý 29. září bude v 10 hodin slavnostně otevřen. V návaznosti na ...
 • Kopřivnické dny techniky netradičně v září

  O víkendu se v Kopřivnici uskuteční nejmasovější akce roku Kopřivnické dny techniky. Osmý ročník v náhradním termínu představí veřejnosti ...
 • Kurzy pro rodinné pečující

  Město Kopřivnice připravuje pod vedením zkušených lektorů z ostravské Sociální akademie BN sérii tří Kurzů pro rodinné pečující. Na nich se ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS