Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 09.01.2020 - Poplatek za komunální odpady se zvyšuje o 42 korun
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 1/2020 ze dne 09.01.2020

Poplatek za komunální odpady se zvyšuje o 42 korun

(Počet zobrazení: 2067)
Kopřivnice (hod) – Na prosincovém jednání zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která přináší řadu změn. Tou největší je navýšení poplatku za odpady o 42 korun na osobu a rok.

„Dne 23. října 2019 vstoupila v platnost dlouho očekávaná a důležitá novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jejíž změny se v různé míře dotýkají každého z místních poplatků,“ uvedl starosta města Miroslav Kopečný při projednávání vyhlášky v zastupitelstvu. Novela, který nabyla účinnosti 1. ledna 2020, přinesla několik změn v definici poplatníka, kdy se rozlišují dvě skupiny poplatníků. U první skupiny je existence poplatkové povinnosti vázána na přihlášení v obci, u druhé na vlastnictví nemovitosti na území obce.

„Nová výše poplatku vychází z celkového počtu obyvatel k 31. 10. 2019, který byl 21 790, a také vychází z nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, který byl v letošním roce ve výši 7,395 milionu korun, ostatní náklady na stávající systém nakládání s odpady ve výši 7,230 milionu korun, nákladů správce ve výši 934 tisíc korun. Celkové náklady na sběr a svoz odpadů jsou ve výši 15,5 milionu korun. Příjmy od poplatků za rok 2018 byly ve výši 11,055 milionu korun, od společností EKO-KOM, Asekol, ELEKTROWIN, Eko-lamp, s nimiž město spolupracuje, jsme získali nazpět 2,692 milionu korun. Celkové příjmy do tohoto systému činily v roce 2018 – 13,747 milionu korun. Dotace systému byla celkem 1,812 milionu a na jednoho poplatníka byla z města ve výši 85,83 korun,“ okomentoval situaci starosta Miroslav Kopečný.

Ten poznamenal, že výše poplatku se v Kopřivnici neměnila více než 10 let, avšak náklady na systém nakládání s odpady mají trvale rostoucí tendenci, přičemž nárůst výdajů systému nakládání s odpady je způsoben zejména růstem nákladů na tříděný odpad a bioodpad. Náklady na netříděný odpad meziročně dokonce mírně poklesly. „Nová kalkulace pro rok 2020 na poplatníka je ve výši 540 korun. Navrhovaná právní úprava má finanční a hospodářský dopad ve vztahu k rozpočtu města. Při uvedeném meziročním zvýšení místního poplatku o 8,4 % lze očekávat zvýšení příjmu rozpočtu prostřednictvím inkasa místního poplatku o cca 900 tisíc Kč,“ dodal před diskuzí starosta.

Zastupitel Ladislav Stehlík vystoupil s tím, aby příjmy z pokut za překročení rychlosti dotovaly systém s komunálním odpadem. Oznámil, že se při hlasování zdrží. Nato starosta řekl, že příjem z pokut nelze plánovat do rozpočtu, a dodal, že příjmy z pokut byly směrovány do bezpečnosti chodců a cyklistů na území města. Zastupitel Karel Kuboš navrhl, aby lidem ve věku 80 a více let nebyl poplatek navyšován a zůstal zachován ve stejné výši. Tento návrh nebyl zastupiteli podpořen. Nově tak byl schválen poplatek ve výši 540 korun, který je splatný k 30. červnu.RSS ikona
 • Změna dopravního značení na ulici Družební

  Po dokončení realizace parkovišť a rozšíření úzkých komunikací na ulici Družební chystá město úpravu a doplnění stávajícího dopravního ...
 • Omezení dopravy v době pouti

  Kopřivnická pouť s sebou jako každoročně přinese dopravní omezení v centru města. Od pondělí 17. do středy 26. srpna dojde k uzavření parkoviště u ...
 • Vestibul radnice oživila výstava seniorů

  V úterý 7. července byla po delší pauze způsobenou koronavirovou krizí instalována ve vestibulu radnice výstava pod názvem Senioři v pohybu. Na ...
 • Mobilní rozhlas se rozjíždí

  Kopřivnice – Pracovníci Městského úřadu Kopřivnice absolvovali školení na používání Mobilního rozhlasu jako dalšího kanálu sloužícího k ...
 • Rally Valaška omezí dopravu

  V náhradním termínu se pojede o víkendu od 7. do 9. srpna KOWAX ValMez Rally a KOWAX Rallysprint. Centrem automobilových závodů se stane polygon Tatra v ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS