Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 27.09.2017 - Politici odsouhlasili změny v poskytování sociálních služeb
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
ZŠ dr. Milady Horákové - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 34/2017 ze dne 27.09.2017

Politici odsouhlasili změny v poskytování sociálních služeb

(Počet zobrazení: 1511)
Kopřivnice (hod) – V minulém týdnu jednali zastupitelé o připravovaných změnách v poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti organizace Salus, o. p. s.

Společnost Salus provozuje od roku 2002 Azylový dům pro matky s dětmi na Tyršově ulici, kde poskytuje dvě sociální služby. První službou je azylový dům pro matky s dětmi a druhou je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. V červenci správní rada organizace rozhodla o ukončení poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice. „Budova neodpovídá dnešním standardům, neboť v domě nejsou pro klienty samostatné byty, ale pouze samostatné pokoje, sociální zařízení včetně kuchyně jsou společné. Budova, v níž Salus poskytuje služby, není v dobrém technickém stavu, a tudíž by potřebovala velké investice na rekonstrukci. Dalším podstatným faktorem byly také ekonomické důvody, neboť provoz takovéhoto malého zařízení je velmi finančně náročný. Proto bylo rozhodnuto o ukončení činnosti k 31. prosinci a o vrácení budovy městu,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček a člen správní rady.

Město tento krok očekávalo, proto hledalo další varianty řešení poskytování pomoci matkám s dětmi. Jako vhodný se jevil model Armády spásy – takzvané Sociální bydlení – Prevence bezdomovectví, které nahradí ukončenou činnost Salusu. „Armáda spásy projekt Sociální bydlení – Prevence bezdomovectví realizuje v Ostravě a Bohumíně a je ochotná převzít i poskytování sociální služby pro rodiny s dětmi i v Kopřivnici. Na rozdíl od sociální služby azylového domu, která je pobytovou službou k zajištění bydlení pouze na omezenou dobu a klient z ní odchází, aniž by získal kompetence k samostatnému životu v nájemním bydlení, se jeví projekt Armády spásy jako účinnější způsob umožňující potřebným klientům získat a hlavně udržet si vlastní bydlení, neboť pracovníci Armády spásy chodí do rodin a pracují nimi. Cílovou skupinou projektu Armády spásy budou nejen matky s dětmi, ale také rodiny s dětmi, bezdětné rodiny či jednotlivci,“ upřesnila Lenka Galiová.

V rámci projektu město postupně poskytne Armádě spásy maximálně 15 bytů, především v oblasti ulic Horní, Alšovy a Štramberské. Armáda spásy bude byty podnajímat občanům města. Umisťování klientů do bytů bude probíhat ve spolupráci s městem, přičemž Armáda spásy bude s klienty pracovat, aby si udrželi vlastní bydlení a časem se pak stali samostatnými nájemci bytu. „Klienti budou muset souhlasit s podmínkami Armády spásy. Ta bude také provozovat jeden, maximálně dva krizové byty, které budou vyčleněné na řešení krizových situací. Pobyt v tomto bytě bude maximálně na dobu tří měsíců,“ přiblížila Lenka Galiová další službu, kterou bude Armáda spásy poskytovat.

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi bude nově poskytována Armádou spásy ve větším rozsahu než dosud, čímž dojde k rozšíření množství rodin na území města, se kterými bude možno intenzivně pracovat na zlepšení jejich sociální situace. „Výdaje města na tuto sociální službu vzrostou ze současných 60 tisíc na 210 tisíc korun ročně. Nová sociální služba Sociální bydlení – Prevence bezdomovectví poskytovaná Armádou spásy bude, na rozdíl od současné sociální služby realizované Salusem, určena pouze občanům z Kopřivnice a bude zaměřena nejen na matky s dětmi, ale také na úplné rodiny s dětmi, bezdětné rodiny a jednotlivce,“ okomentoval finanční stránku nově nastavené sociální služby místostarosta Stanislav Šimíček, zodpovědný za sociální oblast.

Poskytování sociálně aktivizační služby v rámci projektu podpoří v letech 2018-20 Moravskoslezský kraj částkou 1 050 000 korun ročně. Zastupitel Karel Kuboš vystoupil s tím, že město celou řadu činností předává Armádě spásy, ale on neměl možnost seznámit se s tím, o jakou organizaci jde, kdo ji vede a řídí, kdo ji zastupuje na území města. Zastupitel se dotazoval na období, jak to bude, když skončí podpora kraje a upozorňoval, že na tu situaci se bude muset město finančně připravit i v souvislosti s plánovanou výstavbou domova pro seniory. „Myslím, že nemáme dostatek informací a záruky nového organizátora služeb, že to bude lepší, než to je. Myslím si, že to děláme proto, abychom ten systém služeb zlepšili,“ uvedl Karel Kuboš.

„Armáda spásy je dostatečně velká a známá organizace, která prokázala své zkušenosti, znalosti a odbornost i v jiných městech. Moravskoslezský kraj je nastaven tak, že Armáda spásy je zárukou dobře poskytované sociální služby na území našeho kraje,“ odpověděla Lenka Galiová. Poté zastupitelé jednomyslně schválili připravované změny v poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice.
RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS