Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 23.01.2020 - Nový výběr zhotovitele centra zahájí rada na konci ledna
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 3/2020 ze dne 23.01.2020

Nový výběr zhotovitele centra zahájí rada na konci ledna

(Počet zobrazení: 744)
Projekt rekonstrukce centra města prošel revizí a úpravou, po které bude následovat další pokus o výběr dodavatelské firmy.
REPRO: MĚSTO KOPŘIVNICE
Projekt rekonstrukce centra města prošel revizí a úpravou, po které bude následovat další pokus o výběr dodavatelské firmy.
REPRO: MĚSTO KOPŘIVNICE

Kopřivnice (dam) – Už v úterý 28. ledna by měli kopřivničtí radní vyhlásit nové zadávací řízení, jehož cílem je najít zhotovitele rekonstrukce centra města. Výběr stavební firmy pro jednu z největších investic v Kopřivnici za poslední léta měl být původně uzavřen už vloni v říjnu. I nejlevnější z nabídek tehdy výrazně překračovala finanční možnosti města a radní proto soutěž zrušili. „Následovaly práce na úpravách jak projektu samotného, tak návrhu nových zadávacích podmínek pro další soutěž. Tyto úpravy jsou nyní hotovy a na dalším jednání rady města bychom měli soutěž opět vyhlásit,“ vysvětlil kopřivnický starosta Miroslav Kopečný.

Na začátku minulého týdne pracovníci radnice s vývojem situace této dlouho připravované investice seznámili místní politiky na semináři zastupitelstva. „Rekonstrukce centra města je velmi rozsáhlým projektem, rozpočet obsahuje zhruba tři tisíce vzájemně provázaných položek a dosáhnout zlevnění záměru bez toho, aby se omezilo území, na kterém má rekonstrukce proběhnout, bylo velmi náročné. Vstupovali jsme především do zpevněných ploch, výrazné úpravy se provedly v položce vyčleněné na přípravu území, zahrnující demolice nebo odvoz a skládkování stavební suti, dílčí změny byly i v typologii a rozsahu použitého mobiliáře, odvodnění nebo u veřejného osvětlení,“ uvedl Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území na kopřivnické radnici.

Mezi konkrétní opatření, která mají realizaci rekonstrukce centra učinit pro město financovatelným, je například změna formátu a tloušťky velkoformátové betonové dlažby, výměna původně plánovaných řezaných žulových kostek za zhruba o třetinu levnější kostky štípané. Projekt také nepočítá s původně zamýšlenými velkými květníky pro mobilní zeleň a kompromisy byly učiněny i v oblasti systému řízení pouličního osvětlení. Další snadno postřehnutelnou změnou bude povrch parkoviště u ulice Lidické, kde původně plánovanou žulovou kostku nahradí standardní asfaltobetonový povrch.

Výrazně by se mělo ušetřit i na tom, co v konečném důsledku nebude vidět, a to na transportu, zpracování a skládkování stavební suti, které by se podle odhadů mělo během stavby celého centra objevit asi 38 tisíc tun. Na zeleném pásu mezi dnešní budovou radnice a sadem E. Beneše vyroste dočasně oplocené recyklační centrum, kde bude suť dále zpracovávána. Zhruba polovina vytěženého materiálu by se měla vrátit zpět na stavbu a zbytek bude uložen na deponii na pozemcích za supermarketem Tesco. Oproti prvotnímu plánu, kdy se počítalo s odvozem větší části suti na skládku do Staříče, tak Kopřivnice může ušetřit odhadem až 10 milionů korun na přepravě suti a poplatcích za uložení vybouraných stavebních sutí na skládce a cca 10 milionů korun na zpětném použití recyklovaných vytěžených materiálů, které lze použít do podkladních vrstev zpevněných ploch. Zvolením varianty s dočasným recyklačním centrem vedle radnice dojde k výrazně menšímu zatížení komunikací nákladní dopravou ve městě.

Po započítání těchto a dalších úprav a aktualizaci položkového rozpočtu na aktuální ceny dosahují předpokládané náklady částky 142 milionů korun s DPH. To je o sedm milionů více než při vyhlašování minulé soutěže, ovšem v aktualizované cenové úrovni k datu opětovného vyhlášení. Přesto radnice věří, že by výsledná suma mohla být příznivější. Aktuální zkušenost odboru rozvoje města naznačuje, že firmy mají zájem o práci a zakázka, která by jim mohla zajistit práci na dvě a půl stavební sezony, pro ně bude atraktivní. „Máme čerstvou zkušenost s výběrem zhotovitele pro parkoviště na ulici Družební. Všech pět nabídek se vešlo do projektované ceny a vítězná byla dokonce o 30 % nižší než předpoklad. To nám dává naději, že podobná situace by mohla nastat i v případě centra města,“ vysvětluje optimismus radnice Jiří Štěpán, vedoucí kopřivnického odboru rozvoje města.

Ve snaze dosáhnout lepší nabídkové ceny město výrazně uvolnilo kvalifikační kritéria, což by mělo umožnit účast v tendru také menším firmám a zvýšit konkurenční tlak. Oproti minulé soutěži se například významně snížil požadovaný obrat, který musí uchazečské firmy doložit. Byl snížen požadovaný počet i hodnota referenčních zakázek, radnice slevila rovněž v oblasti profesní způsobilosti, nebo zcela vypustila požadavek minimálního počtu vlastních zaměstnanců uchazečské firmy.

„K těmto změnám jsme přistoupili především proto, abychom soutěž otevřeli i menším firmám a nenutili uchazeče tvořit účelová konsorcia nebo najímat externisty a podobně. Slibujeme si od toho vyšší počet nabídek a samozřejmě i lepší nabídkovou cenu,“ uvedl Jiří Štěpán. Zadávací řízení bude navíc oproti tomu minulému organizováno jako jednokolové a jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena. To by mělo celý proces výběru zjednodušit, zpřehlednit a v neposlední řadě zrychlit.

Pokud radní v úterý výběrové řízení vyhlásí, dá se předpokládat, že otvírání obálek s nabídkami proběhne zhruba v polovině března a podpis smlouvy s dodavatelskou firmou se dá očekávat zhruba o dva měsíce později, tedy v polovině května 2020. Bez ohledu na to, jak rychle bude postupovat výběr stavební firmy radnicí, první výkopové práce v centru města se dají očekávat už letos na jaře, kdy společnost ČEZ začne s rozsáhlou přeložkou vedení elektřiny v tomto území.RSS ikona
 • Hledá se vánoční strom pro Kopřivnici

  Město Kopřivnice hledá dárce vánočního stromu, který ozdobí sad E. Beneše před Ringhofferovou vilou. Kritériem vhodného jehličnanu by měla být ...
 • Den bez auta

  Do výzvy Na úřad bez auta pořádané ve spolupráci s Moravskoslezským krajem se zapojilo pětatřicet úřadníků, z nichž se někteří nechali zvěčnit ...
 • Plavecká soutěž měst startuje ve středu

  Město Kopřivnice se zapojí do Plavecké soutěže měst, která se uskuteční ve středu 30. září od 6 do 19.30 hodin v krytém ...
 • Kopřivnická štafeta přepsala národní rekord

  Kopřivnická štafeta na 4 x 60 m žákyň si na Mistrovství ČR žactva v Třinci doběhla pro zlatou medaili a zároveň vytvořila nový národní klubový ...
 • DDM otevírá po rekonstrukci

  Dům dětí a mládeže v Kopřivnici opět prošel náročnou rekonstrukcí a v úterý 29. září bude v 10 hodin slavnostně otevřen. V návaznosti na ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS