ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 08.12.2022 - Návrh rozpočtu počítá s částkou necelých 785 milionů
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Skautské centrum Vanaivan - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 43/2022 ze dne 08.12.2022

Návrh rozpočtu počítá s částkou necelých 785 milionů

(Počet zobrazení: 1699)
Kopřivnice (dam) – V roce 2023 by město Kopřivnice mělo hospodařit celkem se 784 miliony a 618 tisíci korunami. Takový návrh rozpočtu alespoň 29. listopadu schválila rada města a za týden jej předloží zastupitelům. Podobně jako v minulých letech je ve smyslu třídění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby rozpočet navržen jako schodkový. Schodek ve výši 197,275 milionu korun je ale kryt nevyčerpanými finančními prostředky z přebytků hospodaření minulých let. „Při porovnání všech zdrojů rozpočtu včetně přecházejících zůstatků na účtech z roku 2022 a výdajů rozpočtu včetně splátek úvěrů a vytvořených rezerv je hospodaření města navrženo jako vyrovnané,“ říká starosta Adam Hanus.

Opakovat se bude rovněž praxe, kdy v prosinci zastupitelé schvalují především provozní část rozpočtu a přecházející investiční akce, a první zastupitelstvo v novém roce pak projedná úpravu rozpočtu, která dle reálných možností přidá další investice, zpravidla do rekonstrukcí majetku města.

„Už stávající návrh počítá s rezervou pro úpravu rozpočtu v roce 2023 ve výši bezmála 38,5 milionu korun, která bude v prvních měsících příštího roku upřesněna a navýšena poté, co budeme znát skutečné plnění rozpočtu v roce 2022 a zůstatky na účtech města,“ doplnil starosta Adam Hanus.

Připravený návrh rozpočtu vychází v oblasti příjmů ze stavu v letošním roce a návrhu státního rozpočtu na rok 2023 a počítá s tím, že souhrnné daňové příjmy města meziročně porostou zhruba o 9 %. Největší nárůst příjmů je očekáván u podílu na dani z přidané hodnoty, kde by město mohlo získat až o 20 milionů korun víc než letos, o 12 milionů by podle predikcí mohl stoupnout i příjem daně z příjmů právnických osob. Naopak u daně z příjmů fyzických osob se počítá s poklesem zhruba o milion. „Příjmy z některých daní sice očekáváme vyšší, ale jejich meziroční nominální růst je znehodnocován vysokou inflací a musíme počítat také s podstatně vyššími výdaji na energie. I proto platí, že s ohledem na vysokou míru nejistoty ohledně vývoje české ekonomiky v roce 2023 mohou být podle potřeby daňové příjmy přehodnoceny a rozpočet města na rok 2023 následně upraven prostřednictvím rozpočtového opatření,“ uvedl starosta Hanus.

Navržené výdaje rozpočtu ve výši 744,125 milionu korun jsou reprezentovány zejména provozními výdaji na běžné fungování města v oblasti školství, kultury, sportu, veřejných služeb včetně výdajů na činnost místní samosprávy a státní správy. Podstatnou část tvoří i peníze vynaložené na opravy a údržbu majetku města a podobně. Kromě již zmíněné rezervy pro úpravu rozpočtu v roce 2023 návrh rozpočtu počítá i s dvacetimilionovou obecnou rezervou pro krytí mimořádných výdajů běžného roku a pro případnou kompenzaci výpadků v inkasu rozpočtových příjmů. Letošní rozpočet počítá i s další rezervou pro spolufinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci dotovaných projektů k modernizaci odborných učeben v místních školách, na které je vyčleněno 27 milionů korun. Na výdajové straně rozpočtu nechybí ani splátky úvěrů v úhrnné výši 9,15 milionu korun.

Návrh první části rozpočtu ale zahrnuje investiční akce. „V plánu je například oprava přechodu a zpomalovacího retardéru u železniční zastávky naproti Vile Machů. Tato investice naváže na další plánovanou opravu, a to spojovací komunikace ulic Čs. armády a Štefánikovy mezi supermarketem Tesco a autobusovým nádražím. V plánu je i oprava dvou mostů ve Vlčovicích a v Lubině a počítáme také s penězi na zpracování projektu pro rekonstrukci bývalé ZŠ Náměstí,“ uvedl několik příkladů starosta Hanus.

Kompletní návrh rozpočtu města na příští rok je k dispozici na úřední desce. Písemné připomínky k němu mohou lidé podávat do 14. prosince. Ústně jej pak občané mohou připomínkovat i přímo na jednání zastupitelstva o den později.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů