Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 16.05.2019 - Na škole Milady Horákové vznikne přípravná třída
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 19/2019 ze dne 16.05.2019

Na škole Milady Horákové vznikne přípravná třída

(Počet zobrazení: 246)
Kopřivnice (dam) – Přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky v posledním roce před nástupem do školy začne od září fungovat na kopřivnické Základní škole dr. Milady Horákové. Rozhodli o tom minulý týden radní na žádost ředitelky školy. S přípravnými třídami měly v minulosti v místním systému vzdělávání dobré zkušenosti ZŠ Floriána Bayera a ZŠ Lubina. Se změnou školského zákona ale ani jedna z nich v aktuálním školním roce přípravnou třídu neotevřela.

„Zájem o tento typ přípravy na vstup do školy ovšem mezi rodiči trvá, ZŠ dr. Milady Horákové se rozhodla reagovat na podnět pedagogicko-psychologické poradny a dotazy rodičů a přípravnou třídu zřídí,“ uvedla Michaela Rašková z odboru školství, kultury a sportu kopřivnické radnice s tím, že kapacita patnácti míst bude určitě bezezbytku využita.

Cílem přípravné třídy je systematická příprava dětí na zahájení povinného školního vzdělávání. Vstup do klasické první třídy má malým absolventům přípravného ročníku usnadnit pružný vyučovací rozvrh zaměřený na rozvoj samostatnosti, sebeovládání, pozornosti, hrubé i jemné motoriky stejně jako řečových a sociálních dovedností nebo matematické představivosti. Děti podobně jako v prvních třídách tráví ve škole první čtyři vyučovací hodiny a jejich program bude doplněn o vycházky, účast na školních akcích i mimoškolních aktivitách tak, aby se co nejlépe sžily s prostředím základní školy.

Děti budou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která ovšem musí být podložena doporučením školského poradenského zařízení o odkladu školní docházky. Přípravnou třídu bude tvořit 10-15 dětí, které povede aprobovaný učitel, jenž by měl být zároveň vzdělaný ve speciální pedagogice a logopedii. Dětem v přípravné třídě by se mělo dostávat individuálního přístupu vyučujícího a na rozdíl od dětí v klasických třídách nejsou klasifikovány známkami, ale budou hodnoceny slovně.

Přípravná třída by měla vzniknout v aktuálně nevyužité učebně staré budovy ZŠ Milady Horákové, která bude speciálně vybavena přizpůsobeným školním nábytkem a herními a relaxačními plochami. Na vybavení přípravné třídy nábytkem a didaktickými hrami a dalšími pomůckami město jako zřizovatel školy zřejmě finančně přispěje.

„Kromě tohoto příspěvku na vybavení musí městský úřad také vyřídit formální náležitosti nutné ke zřízení přípravné třídy s Moravskoslezským krajem,“ doplnila Michaela Rašková.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS