Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.11.2019 - Město se odvolává proti stavbě nového kotle v teplárně
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Expozice Dany a Emila Zátopkových v Technickému muzeu Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 39/2019 ze dne 07.11.2019

Město se odvolává proti stavbě nového kotle v teplárně

(Počet zobrazení: 908)
Kopřivnice (dam) – Ve snaze zabránit možnému zhoršení kvality ovzduší v Kopřivnici se místní radní rozhodli podat krajskému úřadu odvolání proti povolení stavby nového kotle ve zdejší teplárně. Její provozovatel společnost Komterm Morava má zájem vybudovat nový žárotrubný kotel určený pro spalování černouhelného prachu s příkonem 4,98 MWt.

„Zdejší stavební úřad při vydání povolení stavby tohoto energetického zařízení podle našeho názoru pochybil, nejen když nevzal v potaz námitky podané městem, ale především když neumožnil lidem se k věci vyjádřit. Oslovení vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí je v tomto případě naprosto nedostatečné,“ říká místostarosta Stanislav Šimíček. Podle jeho slov by stavba kotle a s jeho provozem související zvýšené emise měly negativní vliv na obytné části města, zejména pak na sídliště Pod Morávií. „Je třeba myslet i na to, že stavbou nového kotle na tuhá paliva nedojde jen ke zvýšení hladiny emisí, ale nutně je s ní spojeno zvýšení dopravy a tím i hluku a vibrací,“ doplnil Šimíček s tím, že skutečnost, že široká veřejnost o záměru nevěděla, vyvolává otázky, proč stavebník zvolil tento postup a nepostupoval transparentněji.

Hlavním důvodem, proč město podává odvolání, je skutečnost, že denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší jsou překračovány již v současnosti a panuje důvodná obava, že instalace nové teplárenské technologie situaci občanů ještě zhorší. Což vyplývá i ze zpracované rozptylové studie.

Podle Komtermu jsou ale obavy ze zvýšení množství škodlivin v ovzduší neodůvodněné. „Vzhledem k tomu, že v místě nedojde k navýšení odběrů tepelné energie, dojde v důsledku výroby na novém, modernějším zařízení k poklesu produkce na dosavadním kotli K5. To v konečném důsledku naopak dojde k poklesu emisí na zařízeních, které v Kopřivnici provozujeme,“ uvádí Milan Jedlička, jednatel společnosti Komterm, s odvoláním na dlouhodobou strategii firmy, která si klade za cíl postupnými kroky nahrazovat stávající technologie ekologicky šetrnějšími.

Podle místostarosty Šimíčka město skutečně dostalo informaci, podle které by mělo v konečném důsledku dojít ke snížení emisí z místní teplárny, radnici ale chybějí záruky, že se tak skutečně stane. „Odhlédneme-li od skutečnosti, že kotel, který by zde měl být instalován, je prototypem a hodnoty emisí, kterých má dosahovat, jsou tak zatím v praxi neověřené, jako hlavní problém vnímáme to, že utlumování produkce na stávajících kotlích je jen příslibem, a nikoliv pevně danou podmínkou výstavby nového zdroje,“ vysvětlil Stanislav Šimíček. Pokud odstavení staršího kotle nebude součástí podmínek výstavby nového, může podle místostarosty teoreticky nastat situace, kdy kotel na uhelný prach nahradí v provozu některý z ekologických tepelných zdrojů na zemní plyn, pokud to v danou chvíli bude ekonomicky výhodnější. „Naším cílem není nic jiného, než pojistit se, že se ovzduší v Kopřivnici nezhorší. Pokud je opravdu záměrem Komtermu nahradit neekologické kotle na černouhelný prach novým, ekologičtějším kotlem opět na černouhelný prach, neměl by být problém zavázat se k odstavení zastaralého kotle,“ uzavřel místostarosta Šimíček.RSS ikona
 • Den bez auta

  Do výzvy Na úřad bez auta pořádané ve spolupráci s Moravskoslezským krajem se zapojilo pětatřicet úřadníků, z nichž se někteří nechali zvěčnit ...
 • Kopřivnické dny techniky netradičně v září

  O víkendu se v Kopřivnici uskuteční nejmasovější akce roku Kopřivnické dny techniky. Osmý ročník v náhradním termínu představí veřejnosti ...
 • Kopřivnická štafeta přepsala národní rekord

  Kopřivnická štafeta na 4 x 60 m žákyň si na Mistrovství ČR žactva v Třinci doběhla pro zlatou medaili a zároveň vytvořila nový národní klubový ...
 • Hledá se vánoční strom pro Kopřivnici

  Město Kopřivnice hledá dárce vánočního stromu, který ozdobí sad E. Beneše před Ringhofferovou vilou. Kritériem vhodného jehličnanu by měla být ...
 • Letošní premiéra vítání občánků

  V sobotu a v neděli se v Kopřivnici uskutečnilo letos premiérové vítání občánků. Starosta města Miroslav Kopečný přivítal během šesti obřadů ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS