Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 21.05.2020 - Město chce upřednostnit chodce a cyklisty před auty
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 20/2020 ze dne 21.05.2020

Město chce upřednostnit chodce a cyklisty před auty

(Počet zobrazení: 167)
Kopřivnice (hod) – V březnu byli zastupitelé na semináři podrobně seznámeni s navrhovanými opatřeními Koncepce statické dopravy. Nyní se připravuje představení zastřešujícího dokumentu v oblasti dopravy, který by měl vést ke zlepšení podmínek pro život v Kopřivnici, a to Plánu udržitelné městské mobility. „V průběhu loňského roku byla projednána jak analytická část, tak i část návrhová, a to nejen s vedením města, ale i v pracovních skupinách a s veřejností. Následně byl dokument poslán k posouzení krajskému odboru životního prostředí, aby vyhodnotil jeho vliv na chráněné přírodní hodnoty. Protože bylo konstatováno, že koncepce nemá na tyto hodnoty významný vliv, nebude detailněji posuzován její dopad na životní prostředí. Pak byl tento strategický dokument zaslán k připomínkování a schválení na ministerstvo životního prostředí, které nám tento dokument po mírných úpravách schválilo, tudíž Plán udržitelné městské mobility můžeme předložit ke schválení orgánům města,“ uvedl Richard Petr, pracovník odboru rozvoje města.

Před jednáním zastupitelstva budou s dokončeným Plánem udržitelné městské mobility zastupitelé seznámeni na pracovním semináři. „Při jeho tvorbě se zpracovatel, kterým je společnost UDIMO, společně s pracovní skupinou, snažil zohlednit mimo jiné i často protichůdná přání obyvatel, kdy například na jednu stranu by velká část z nich ráda odstavovala vozidla co nejblíže svého bydliště, ale zároveň chtějí také město krásné, zelené, s čistým ovzduším. Takže jde o hledání kompromisu, kterým se jeví co nejvíce se zaměřovat na udržitelnou dopravu. V Kopřivnici se postupně realizují aktivity vytvářející podmínky pro vyšší užití nemotorové dopravy, tedy hlavně cyklodopravy a dopravy pěší nebo pro větší užívání veřejné hromadné před individuální automobilovou dopravou,“ podotkl Richard Petr.

Po celou dobu zpracovávání těchto strategických dopravních dokumentů měli lidé možnost podávat své podněty či připomínky na webu mobilita-koprivnice.cz, kde jsou zveřejněny všechny dokumenty včetně výkresů, návrhů úprav sítě automobilové, statické, cyklistické či pěší dopravy. „Tento web je stále funkční a i nyní je možné oslovovat město s možnými podněty a návrhy,“ dodal Richard Petr. Zpracování Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy bylo významnou měrou finančně podpořeno z Národního programu Životní prostředí.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS