ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 19.05.2022- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Lašské muzeum s expozicí věnovanou kopřivnické výrobě hliněného zboží a místnímu rodáku malíři Zdeňku Burianovi - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 18/2022 ze dne 19.05.2022

Tawesco věnuje dva miliony na rozšíření školek a kapacity ubytování ve městě

Kopřivnice (dam) – Dva miliony korun věnuje firma Tawesco městu Kopřivnice jako výpomoc s náklady vznikajícími příchodem ukrajinských uprchlíků. Darovací smlouvu radní schválili minulý týden, její oficiální podpis je plánován na zítřek. Dvoumilionová podpora pro Kopřivnici je součástí rozsáhlejší podpory, kterou skupina Promet rozdělí třem městům, ve kterých působí. Kromě dvou milionů Kopřivnici pošle společnost stejnou sumu také Ostravě a milion přislíbila Novému Jičínu.

„Po vlně podpory, která mířila přímo na postižená místa na Ukrajině, jsme cítili, že pomoc je potřeba zorganizovat i v České republice. Vzhledem k tomu, že naše společnosti právě ve vybraných třech městech podnikají, chtěli jsme pomoci primárně tam. Cílem bylo, aby města díky získaným prostředkům mohla lépe reagovat na nově vzniklou situaci, s níž se kvůli válce na Ukrajině a příchodu uprchlíků musejí neplánovaně vyrovnat, a stojí je to nemalé prostředky,“ zdůvodnila rozhodnutí uvolnit celkem 5 milionů korun Denisa Materová, členka představenstva Promet Group.

„S nabídkou pomoci nás oslovili zástupci společnosti Promet, do které patří nejen bývalá nástrojárna Tatry firma Tawesco, ale je také podílníkem automobilky samotné. Velmi si vážíme podobného přístupu, který nám pomůže řešit situaci, do které nás dostala ruská invaze na Ukrajinu,“ říká kopřivnický starosta Miroslav Kopečný.

Darovací smlouva po dohodě města s donátorem specifikuje i způsob budoucího využití darovaných peněz. Jeden a půl milionu má být použito při navýšení kapacity mateřských škol v Kopřivnici.

Zbylých pět se tisíc pak má radnice použít k financování úpravy ubytovacích prostor ve vlastnictví města Kopřivnice. Jak konkrétně tyto podmínky město naplní, je už na jeho rozhodnutí.

Rozšíření kapacity místních mateřských škol by mělo být realizováno přidáním jednoho oddělení v MŠ Polárka, tedy v nejmladší místní školce, která funguje v budově a pod hlavičkou ZŠ 17. listopadu. „V této souvislosti jsme zadali zpracování návrhu technického řešení. V praxi půjde o rozšíření prostor o jednu třídu, s čímž jsou spojeny investice do vnitřních stavebních úprav a vybavení,“ říká Miroslav Kopečný.

Kolik bude rozšíření kapacity místních mateřských škol stát, bude jasné, až bude k dispozici projekt. Nicméně podle starostových slov je zřejmé, že náklady nepokryje pouze dar společnosti Tawesco, ale do své pokladny bude muset sáhnout taky město. Časový horizont rozšíření Polárky o další oddělení je zatím velmi mlhavý, je jasné, že k dispozici nebude dřív než za čtyři měsíce. Do té doby bude město podle Reného Lakomého, místostarosty odpovědného za oblast školství, držet v provozu adaptační skupinu pro ukrajinské děti předškolního věku. Nově rozšířené kapacity mateřských škol budou sloužit všem místním obyvatelům a rozhodně nebudou určeny jen ukrajinským dětem. Přijímání dětí do nového oddělení mateřské školy bude probíhat podle standardních pravidel.

V případě druhého záměru, kterým je úprava ubytovacích kapacit v objektu tenisové haly, by podle starosty půl milionu stačit mohlo. Zde město, poté co doběhne běžící výpověď z nájmu a bude vyřešeno užívání objektu, plánuje pokoje vymalovat, nově vybavit a provést rekonstrukci sprch a sociálních zařízení. I když zde bude kapacita připravena pro uprchlíky z Ukrajiny, i tato investice nemá mít jen krátkodobé využití. „Jednou z podmínek donátora bylo, aby peníze, které nám poskytnou, byly využity tak, aby nesledovaly jen krátkodobé řešení krize související s uprchlickou vlnou z Ukrajiny, ale aby vynaložené peníze dávaly smysl i po jejím konci,“ doplnil starosta Miroslav Kopečný.

Růst cen přinesl zdržení, záměr developera ale trvá

Kopřivnice (dam) – Záměr prodat rozvojové území Kopřivnice – Západ developerovi, který by na ploše zhruba 17 hektarů vybudoval víc než devadesát bytů, nabírá zpoždění. Podle původních předpokladů mělo prodej pozemků schvalovat už dubnové zastupitelstvo. Nyní se předpokládá, že by tento bod měl být na programu v červnu.

„Zájem společnosti Eden Rožnov, s. r. o., trvá. Nicméně vzhledem k výrazně změněné ekonomické situaci věci a ekonomické úvahy již nejsou v té podobě, jak jsme ještě začátkem tohoto roku předpokládali. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobý projekt, zástupci jsou v nezáviděníhodné situaci, kdy musí odhadovat vývoj na trhu s nemovitostmi i trhu s hypotékami a na základě nových vstupních parametrů znovu ověřují ekonomickou rentabilitu projektu. Není totiž vůbec snadné říci, v jakém rozsahu zde za pět let bude koupěschopná poptávka střední třídy po podobném typu vlastnického bydlení,“ říká místostarosta Krompolc.

V jednáních, která radnice s developerem údajně vede, nezazněl ani náznak toho, že by chtěla firma od věcně rozpracovaného záměru ustoupit. Naopak v plánech developera se objevilo například dříve naplánované podzemní parkování. Nicméně z důvodu prudce zvýšené inflace a celkové změny ekonomických parametrů se jedná o nových podmínkách, se kterými původní návrh smlouvy nepočítal.

Těmi se chce developer alespoň částečně chránit proti riziku případných ztrát. „Jde především o institut výhrady zpětného prodeje pozemků a vzájemného vyrovnání. Mezi podpisem smlouvy, složením první splátky a doplacením zbytku kupní ceny, totiž uběhne doba, v průběhu které bude probíhat administrativní a projektová příprava výstavby. Jednáme o tom, co by nastalo, kdyby se během této doby podmínky výrazně zhoršily a developer záměr přece jen opustil,“ vysvětluje Dušan Krompolc. Podle jeho slov je na stole varianta, že v takovém případě by město do pěti let od podpisu smlouvy pozemky platně na developera nepřevedlo, naopak developer by na město byl povinen převést vypracovanou stavební dokumentaci vážící se k lokalitě. Na základě této dokumentace by pak mohlo město projekt buďto realizovat samo, nebo v dalším kole nabídnout stavební parcely včetně již připravených projektů jinému investorovi. „Zdržení je nepříjemné, ale vzhledem k současné turbulentní situaci je opatrný přístup obou stran pochopitelný a je jej možné vnímat i jako důkaz seriózního zájmu developera projekt přivést do zdárného konce. Aktuálně probíhají jednání na úpravách smluvních podmínek a předpokládám, že bychom měli být hotovi v prvních červnových týdnech a rozhodnutí o prodeji by mohlo padnout na zastupitelstvu 23. června,“ doplnil Dušan Krompolc.

Multifunkční hřiště se dočkalo otevření

V sobotu 14. května proběhlo dlouho očekávané otevření multifunkčního hřiště v Lubině.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V sobotu 14. května proběhlo dlouho očekávané otevření multifunkčního hřiště v Lubině.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Lubina (dam) – Multifunkční hřiště v Lubině, které je fakticky v provozu už od 1. dubna, se dočkalo slavnostního otevření. Čekání na vhodnější počasí se pořadatelům vyplatilo a akci během sobotního dopoledne navštívilo několik stovek lidí. Kromě obligátního stříhání pásky na příchozí čekaly ukázky sportovních aktivit. Lidé si mohli vyzkoušet nejen florbal nebo basketbal, ale k vidění byl i ukázkový trénink tenisu. Přítomné děti si užívaly vystoupení Klaunů z Balónkova, skákací hrad i malování na obličej.

Multifunkční hřiště, které je naplněním požadavků tamních obyvatel, vzniklo už vloni na podzim v areálu fotbalového hřiště v Lubině.

Moderní sportoviště s umělým osvětlením a tartanovým povrchem umožňuje provozovat celou řadu míčových sportů od malé kopané přes volejbal, nohejbal, basketbal až po tenis nebo zmíněný florbal, protože hřiště je opatřeno i mantinelem. Vybudování hřiště přišlo městskou pokladnu na 3,6 milionu korun. O jeho fungování se stará Správa sportovišť Kopřivnice. Lidé mohou hřiště využívat zdarma, a to denně od rána od 8 do 20 hodin. Pokud budou mít lidé zájem využít hřiště v určitou dobu, je možné si jej rezervovat prostřednictvím jeho správce.

Stacionární radary přispívají ke zklidnění dopravy, řidiče přimějí zpomalit

Kopřivnice (hod) – Stacionární radary, které radnice instalovala na příjezdové komunikace do města, podstatně zklidnily dopravu. Místa byla vybrána na základě průzkumu, kdy město monitorovalo ruch a možnosti častých přestupků souvisejících s nedodržením stanovené rychlosti v obci. „Na místech, na kterých stojí nové měřicí stanice, instalovala městská policie v minulosti informační radar. Z výsledků měření vyplynulo, že 80 % řidičů dodržuje povolenou rychlost, ale informační radary zaznamenaly i rychlost přesahující 120 km/hod., a to i v odpoledních hodinách za silného provozu. Po instalaci stacionárních radarů se bezpečnost provozu podstatně zvýšila. Řidiči u radarů zpomalí, což je na ulici Záhumenní a v Lubině, kde jsou v blízkosti školy, žádoucí,“ uvedl Jan Müller, velitel Městské policie Kopřivnice, a dodal, že informativní radary jsou instalovány stále na ulici Francouzské a Čs. armády.

Další dva informativní radary pořídil odbor majetku města a na doporučení místního výboru z Lubiny a přání tamních občanů byly instalovány na komunikaci vedoucí od okružní křižovatky k mostu přes Lubinu. „Další místa budou vytipována dle potřeby. Je možné, že se v brzké době přesunou na ulici K Očnímu nebo na ulici Severní. To vše se řeší v dopravní skupině, která vyhodnocuje došlé podněty a s cílem co nejlépe zabezpečit dopravu ve městě, která je složitější. Trend je negativní, jelikož vozidel přibývá, a my chceme předcházet možným kolizím,“ okomentoval situaci místostarosta Dušan Krompolc, který je pověřen řízením městské policie.

První stacionární radar byl instalován na ulici Záhumenní v červenci 2018. Vloni nechala radnice vybudovat další dvě místa pro stacionární radar a k tomu město zakoupilo i druhý stacionární radar.

„Měřicí zařízení tak městská policie přemisťuje mezi stanovišti. Účelem jejich pořízení není zisk, ale opravdu zvýšení bezpečnosti v neustále se zvyšující dopravě. Od 1. ledna do 31. října 2021 činil průměrný měsíční výsledek překročení rychlosti 1 056 případů. V listopadu 2021 průměr klesl, protože po většinu času bylo měřicí zařízení v opravě. Nedá se tedy prokázat, že by došlo k poklesu počtu přestupků ze strany řidičů,“ konstatoval místostarosta Krompolc.

Ze statistiky vyplynulo, že v loňském roce zaznamenal radar nejvíce případů překročení rychlosti v Lubině, a to ve směru z Lubiny do Příbora 7 739 případů, zato na příjezdu do Lubiny bylo zaevidováno jen 1 108 překročení rychlosti. Radar na Záhumenní zaznamenal překročení rychlosti ve směru na Štramberk v 892 případech a na příjezdu jen 384 překročení. Na ulici Obránců míru radar zaznamenal 1 121 překročení ve směru do Závišic a na příjezdu jen 296.

„Do městského rozpočtu bylo v průběhu roku 2021 za překročení rychlosti na komunikacích, které se nacházejí na území města, přijato od přestupců 6 204 875 korun. Tyto finance pak město využívá na opravy komunikací, chodníků, mostů a také na instalaci dopravních značek, tedy do celkového zlepšení v oblasti dopravy ve městě. Bohužel ani tato zdánlivě vysoká částka od přestupců za rychlostní přestupky zdaleka nekryje nutné náklady na opravy a úpravy chodníků, komunikací a mostů, když jen za letošní rok je plánovaná částka na tyto opravy ve výši přes 12 500 000 Kč,“ uvedl místostarosta Krompolc.

Jak místostarosta upřesnil, jen na rekonstrukci silnic a mostů je plánováno zhruba pět milionů, na rekonstrukci chodníků jsou plánovány tři další tři miliony, přičemž ještě nad tuto částku je plánováno dalších čtyři a půl milionu korun na vybudování nového chodníku na ulici Severní. „Vedle těchto částek pak město investuje rovněž nemalé částky na vybudování nové kruhové křižovatky na ulici Obránců míru, kde se ovšem na finančních nákladech spolupodílí s hlavním investorem, kterým je Moravskoslezský kraj,“ uzavřel Dušan Krompolc.

Nezaměstnanost klesla pod tříprocentní hranici

Kopřivnice (dam) – Podíl nezaměstnaných osob na Kopřivnicku v dubnu poklesl pod tříprocentní hranici. Dubnové statistiky zaznamenaly znatelný pokles míry nezaměstnanosti o téměř dvě desetiny procenta na hodnotu 2,95 %.

Větší či menší snížení nezaměstnanosti v dubnu zaznamenaly všechny pobočky úřadu práce na Novojičínsku. Nejméně nezaměstnaných je tradičně na Frenštátsku, kde nezaměstnanost prolomila dokonce dvouprocentní hranici a podíl nezaměstnaných osob činil v dubnu jen 1,84 %. Naopak vyšší podíl nezaměstnaných má Odersko, ale i tam se pohybuje jen 3,19 %. Nabídka volných pracovních míst i tak zůstává poměrně velká. Necelým třem tisícům nezaměstnaných v celém novojičínském okrese úřady práce nabízejí 3 030 pracovních míst, to znamená, že počet uchazečů o zaměstnaní na jedno volné místo poklesl pod hodnotu 1. Na Kopřivnicku, kde je nabízena takřka polovina pracovních příležitostí v celém okrese, je poměr z pohledu lidí hledajících práci ještě příznivější. Na každého dosažitelného uchazeče o práci připadají skoro dvě volná místa.

Šustalova vila se dočká opravy střechy, začne už v květnu

Kopřivnice (dam) – Ještě do konce května by měly být zahájeny práce na výměně střešní krytiny a klempířských prvků na budově Šustalovy vily. Objekt, v němž sídlí Lašské muzeum, se měl opravy střechy původně dočkat už vloni, výběrové řízení ale dvakrát nedošlo do zdárného konce kvůli nedostatku financí. Také aktuální zadávací řízení navrhla hodnotící komise zrušit z důvodu nedostatečného finančního krytí.

„Vzhledem k postupující degradaci stávající střešní krytiny jsme hledali způsob, jak tuto investici provést, proto odbor majetku města vstoupil do jednání s firmou, která podala nabídku, a došlo k dohodě na úpravě technického řešení, které bude znamenat snížení ceny díla při zachování požadované kvality,“ říká místostarosta Dušan Krompolc, odpovědný za oblast správy městského majetku.

Radní podle jeho slov schválili zadání prací stavební firmě H & B delta, s. r. o., ve výjimečném režimu. Důvodem jsou jednak reference firmy, která má velké zkušenosti s prací na historických objektech, ale také její příslib, že práce zahájí ještě v květnu, což umožní je realizovat bez kolize s plánovaným červencovým otevřením nové muzejní expozice manželů Zátopkových.

„Kompletně budou práce hotovy sice až v polovině srpna, ale harmonogram je dohodnut tak, že opravy začnou na straně vstupu do muzea, a v době, kdy bude probíhat otevření, se už bude pracovat na druhé straně střechy a na provoz muzea to nebude mít vliv,“ říká místostarosta Krompolc. Město by za opravu střechy Šustalovy vily mělo zaplatit víc než 6,3 milionu korun. To je podstatně vyšší částka, než byla odhadována v době, kdy byla investice připravována, důvodem je především nárůst ceny mědi.

Šustalova vila se měla letos dočkat také repase oken a dveří. Již vybraná firma ale nakonec odmítla podanou nabídku stvrdit podpisem příslušných smluv. Podle místostarosty Krompolce je možné, že i tuto zakázku by mohla realizovat H & B delta, s. r. o. „Firma má potřebné kapacity i odbornost, o této zakázce ale zatím jednáme. Nicméně je možné, že ještě před dokončením nové muzejní expozice by repasí mohla projít aspoň ta nejvíce poškozená vnější okna a dveře budovy, což je velmi pozitivní posun ve věci, který se ještě nedávno jevil jako zcela nereálný,“ doplnil Dušan Krompolc.

Zázemí hasičů si prohlédlo 58 lidí

V rámci Dne požární bezpečnosti si veřejnost mohla prohlédnout provizorní zázemí profesionální jednotky v Kopřivnici.
FOTO: HZS MSK KOPŘIVNICE
V rámci Dne požární bezpečnosti si veřejnost mohla prohlédnout provizorní zázemí profesionální jednotky v Kopřivnici.
FOTO: HZS MSK KOPŘIVNICE

Kopřivnice (hod) – Profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, která sídlí v Průmyslovém parku ve Vlčovicích, se zapojila do celorepublikové akce Den požární bezpečnosti 2022, která se koná vždy v ‘pátek třináctého’. Místní profesionální jednotka byla jednou z 23 stanic HZS Moravskoslezského kraje, které stojí samostatně nebo jsou součástí integrovaného výjezdového centra. Jejich zázemí si v průběhu pátku 13. května mohla od 9 do 17 hodin prohlédnout veřejnost.

„Během dne si naše zázemí i techniku prohlédlo 32 dospělých a 26 dětí,“ uvedl Adam Fojtík, velitel stanice HZS MSK Kopřivnice.

Cyklovyjížďka Zdravých měst končila na přehradě

Na druhý ročník cyklojízdy se vydali vyznavači bicyklů z Nového Jičína přes Kopřivnici až na hráz Větřkovické přehrady, kde na ně čekal připravený program.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Na druhý ročník cyklojízdy se vydali vyznavači bicyklů z Nového Jičína přes Kopřivnici až na hráz Větřkovické přehrady, kde na ně čekal připravený program.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V pátek 13. května se uskutečnil druhý ročník cyklistické projížďky Zdravých měst Kopřivnice a Nový Jičín. Ta se na rozdíl od prvního ročníku jela opačným směrem. Z Nového Jičína vyjela do Kopřivnice skupinka dvaceti cyklistů, ke kterým se v Kopřivnici u nového muzea nákladních automobilů přidali další.

„S místostarostou Nového Jičína Ondřejem Syrovátkou jsme jeli po cyklostezkách přes Rybí, Závišice k restauraci Tatrovka, kde se k nám přidal starosta Miroslav Kopečný a spolu s dalšími jsme projeli areálem automobilky, až na Větřkovickou přehradu,“ okomentoval jízdu místostarosta René Lakomý, který je garantem Projektu Zdravého města.

Po prudkém dešti, který trval jen pár minut, dorazila čtyřicítka účastníků do cíle, kde byl připraven doprovodný program v režii dětského zastupitelstva a společnosti BESIP. „Jsme rádi, že i přes bohatou páteční nabídku dalších akcí na území města a nejistou předpověď počasí cyklojízda zlákala takový počet cyklistů, kteří se rozhodli aktivně protáhnout a svou účastí také symbolicky podpořit udržitelnou dopravu a mobilitu nejen v našem městě. Závěrem děkujeme za výbornou spolupráci Zdravému městu Nový Jičín, všem partnerům i sponzorům,“ dodal místostarosta René Lakomý.

Cyklojízda byla jednou z motivačních akcí připravených pod hlavičkou projektu Kopřivnická trvalka, podpořeného dotací Moravskoslezského kraje nejen pro účastníky květnové kampaně Do práce na kole.

Stíny

Mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou 10. května využil neznámý pachatel na ulici Mírové nepozornosti 67letého muže, který na své zahradě u rodinného domu sekal trávník, a řádně nezajištěnými dveřmi vstoupil do obytných prostor domu, z nichž odcizil volně odloženou pánskou příruční tašku s peněženkou s osobními doklady, s doklady k motorovým vozidlům, platební kartou a finančními prostředky. Poškozenému muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 5 tisíc korun. Tento přečin porušování domovní svobody a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku prověřují policisté z OO v Kopřivnici, jakékoli informace lze sdělit telefonicky na tel. číslo 974 735 731.

Farmářský trh nabízel především sazenice

První letošní farmářský trh byl především ve znamení sazenic, které kupovali zájemci nejen na své zahrádky, ale i do truhlíků na balkony.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
První letošní farmářský trh byl především ve znamení sazenic, které kupovali zájemci nejen na své zahrádky, ale i do truhlíků na balkony.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V pátek 13. května se uskutečnil první farmářský trh v letošním roce.

Lidé, kteří přišli do sadu E. Beneše, si mohli vybírat z nabídky čerstvých surovin, domácích potravin, regionálních výrobků a nejrůznějších sazenic zeleniny, bylinek, okrasných rostlin, letniček a skalniček, které byly tentokrát nejčastěji nabízeným produktem. Nechyběly však ani uzeniny, mléčné výrobky, sýrové speciality, včelařské produkty, čaje, vína, bylinky, koření či květiny.

Farmářské trhy probíhají již dvanáctým rokem. Za tu dobu si je oblíbili nejen Kopřivničané, ale i lidé z širšího okolí. Další farmářské trhy se uskuteční v červnu, září a říjnu.

Dotace Zdravého města podpoří dvě aktivity

Kopřivnice (hod) – Rada města se zabývala žádostmi o dotace z dotačního titulu Zdravého města, který je určen pro organizace i fyzické osoby působící na území města k pořádání osvětových kampaní na podporu témat udržitelného rozvoje.

„O dotaci požádaly dva subjekty. Protože oba splnily předepsaná kritéria a prošly i hodnocením pracovní skupiny pro poskytování dotací města Kopřivnice, rada schválila každému dvacetitisícový příspěvek. Z alokované částky v tomto dotačním titulu, který byl pro letošní rok navýšen na 60 tisíc korun, tak zbývá už jen 20 tisíc,“ uvedl místostarosta René Lakomý, garant Zdravého města a místní Agendy 21.

První dotace pomohla pokrýt náklady již uskutečněného projektu podporujícího nejen environmentální výchovu s názvem Ptáci zpívají každý den, nejen 22. dubna, který připravila paní Markéta Fišerová. „Od 19. do 29. dubna byla v parku na ulici Pionýrské instalována naučná ptačí stezka s informačními cedulemi, jejichž prostřednictvím se děti mohly seznámit s ptáky, které mohou pozorovat ve volné přírodě, ve městě i jeho okolí. Navíc se v závěru dubna uskutečnil doprovodný odpolední program s tematickým čtením a tvořivou dílničkou, během které si děti vyráběly ptáčky,“ okomentovala první podpořený projekt Ivana Holubová, koordinátorka projektu Zdravého města a místní Agendy 21.

Druhý podpořený projekt se uskuteční v červnu a říjnu. Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice připravuje jarní a podzimní celodenní akci pro širokou veřejnost s názvem Vyjdi ze své komfortní zóny. Cílem organizátorů je podpořit zdravý životní styl, mezigenerační spolupráci, zdraví i prevenci úrazů. „Pro děti bude u Větřkovické přehrady připravena stezka s úkoly, pro dospělé instruktáž Nordic walking s organizovanou vycházkou a také instruktáž a praktická zkouška otužování,“ přiblížila akci Ivana Holubová.

Připravený program přilákal do Pětky 138 dětí s rodiči

V Centru Pětka, kde se v pátek 13. května konala v rámci Týdne pro rodinu akce s názvem Šťastný pátek, čekaly na děti různé úkoly. Jedním z nich bylo slovně provést bludištěm svého kamaráda. 
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
V Centru Pětka, kde se v pátek 13. května konala v rámci Týdne pro rodinu akce s názvem Šťastný pátek, čekaly na děti různé úkoly. Jedním z nich bylo slovně provést bludištěm svého kamaráda.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V pátek 13. května proběhla v komunitním Centru Pětka na ulici Francouzské akce s názvem Šťastný pátek. Akce, která se konala v rámci Týdne pro rodinu, byla určena nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. Ti všichni tak měli možnost seznámit se se všemi pěti organizacemi, které v tomto zařízení poskytují své služby už čtvrtým rokem.

V komunitním Centru Pětka působí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád, Denní stacionář Kopretina, detašované pracoviště odboru sociálních věcí, Mateřské centrum Klokan a pobočka městské knihovny. Každá organizace si připravila pro děti různé aktivity a za jejich splnění pak obdržely malou odměnu. I letos si děti mohly zadovádět na skákacím hradu, ale také si prohlédnout přistavené požární vozidlo kopřivnického sboru dobrovolných hasičů, kteří se do programu Pětky zapojili. „Kromě organizací, které v centru působí, nás přišli podpořit pracovníci a klienti ze sociálně-terapeutických služeb Effatha Kopřivnice. Škoda, že akci Šťastný pátek ukončil předčasně déšť, přesto se odpoledne vydařilo na jedničku. Zasoutěžit si přišlo 138 dětí,“ uvedla za organizátory Pavla Žáčková, sociální pracovnice Městského úřadu Kopřivnice.

Na Horečkově postaví silnici

Kopřivnice (dam) – Ještě v měsíci květnu by měla být zahájena výstavba komunikace na ulici Horečkově. Na ulici, která ústí na ulici Janáčkovu v místech seřadiště u štramberského železničního nádraží, je aktuálně jen provizorní silnice vzniklá v období výstavby rodinných domů v dané lokalitě. Ta má být nyní nahrazena plnohodnotnou 3,5 metru širokou vozovkou s asfaltobetonovým povrchem.

Za realizaci 216 metrů dlouhého úseku zaplatí město víc než 3,27 milionu korun. O zakázku se ucházely čtyři firmy, nejvýhodnější nabídku ve zmíněné hodnotě podal ostravský odštěpný závod společnosti Kami Profit, s. r. o. Podle dohody s firmou by stavební práce měly začít v červnu a na dokončení zakázky má zhotovitel maximálně 75 dnů.

Už je možné si předvyplnit žádost o dotaci na výměnu kotlů, příjem se otevře 13. června

Ostrava (red) – Moravskoslezský kraj odstartoval 4. kolo kotlíkových dotací, v něm se na výměnu kotlů podařilo kraji získat 849 milionů korun. I tentokrát bude příjem žádostí elektronicky, systém pro vyplnění a uložení elektronické žádosti byl už zpřístupněn, ale ostrý příjem žádostí bude spuštěn 13. června v 10 hodin dopoledne.

„Výměna starých kotlů je v našem regionu klíčová pro zlepšení kvality ovzduší. Podle průzkumů jsou právě lokální topeniště pro čistotu vzduchu tím největším zlem. Zákaz používání nevyhovujících kotlů měl původně platit od září tohoto roku, tento termín se ale zřejmě posune o dva roky. To by ale nemělo být důvodem, aby lidé s výměnami otáleli. Možná mají úplně poslední příležitost, jak na nový zdroj tepla získat významnou podporu,“ uvedl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, a upozornil, že s ohledem na aktuální mezinárodní dění změnilo Ministerstvo životního prostředí podmínky dotačního programu. Byla navýšena podpora tepelných čerpadel a omezena podpora kondenzačních kotlů na plyn.

Čtvrté kolo kotlíkových dotací je určeno na výměnu starých nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy za ekologické zdroje tepla. „Lidé mohou dotaci využít na nákup tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu, tedy na peletky nebo kusové dřevo. Příspěvek také lidé mohou získat zpětně na plynové kotle, které zakoupili a instalovali od začátku minulého roku do konce letošního dubna,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška. Na tepelné čerpadlo může jeden žadatel spolu s příspěvkem od kraje získat až 187 a půl tisíce korun, spolu s dalším příspěvkem od obcí tak lze teoreticky získat čerpadlo téměř zdarma. Na kotle na biomasu pak stát přispívá 130 tisíc.

Ministerstvo životního prostředí alokovalo pro Moravskoslezský kraj na výměnu kotlů 849 milionů korun. „Tato částka vzešla z počtu předběžných přihlášek, které nám lidé v předchozích měsících nezávazně zasílali. Sešlo se nám jich 5 930, tento počet by měla přislíbená částka dostatečně pokrýt. Můžeme ale předpokládat, že se do ostré výzvy nakonec přihlásí mnohem více zájemců. V našem regionu se podle odhadů ještě topí ve zhruba 25 tisících nevyhovujících kotlů. Pokud by byl zájem o dotaci vyšší, můžeme pak ještě ministerstvo požádat o další peníze. Pokud by v programu prostředky ještě zůstaly, věřím, že by se mohlo vyhovět všem žadatelům,“ řekl hejtman kraje s tím, že počet přijatých žádostí nebude omezen, lidé se o dotaci mohou hlásit až do 31. srpna 2022.

„Toto kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti s průměrným měsíčním příjmem 14 242 korun na jednoho člena rodiny. Je tam ale řada výjimek, například že domácnosti složené čistě z osob v invalidním důchodu 3. stupně či starobním důchodu své příjmy dokládat nemusí. Kromě peněz od státu získají úspěšní žadatelé také 7 500 korun od kraje, kotlíkové dotace spolufinancuje i 102 obcí v Moravskoslezském kraji. Výše obecních či městských příspěvků se pohybuje mezi dvěma a dvaceti tisíci,“ sdělil Jan Krkoška a doplnil, že domácnosti, které nejsou nízkopříjmové, mají možnost získat do 31. 8. 2022 příspěvek na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám.

Senioři si vyzkoušeli, jak se hraje pétanque

Letos poprvé měli senioři možnost setkat se při pétanquu. Při hře, kterou hráli téměř všichni poprvé.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Letos poprvé měli senioři možnost setkat se při pétanquu. Při hře, kterou hráli téměř všichni poprvé.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Akce pro seniory se po pandemii opět rozjíždějí. Před týdnem se konala první sportovní akce v letošním roce, kterou připravila kopřivnická radnice v rámci cyklu Aktivní senior 2022. Senioři si tak mohli zahrát pétanque na hřišti na ulici Javorové.

Francouzskou společenskou hru s dutými kovovými koulemi si přišlo vyzkoušet 12 seniorů. „Většina hru znala jen z filmu. Hru si zkusili a po pár hodech se jim začalo dařit. Protože tuto hru senioři hráli poprvé, body si počítali spíše jen orientačně. Šlo o zábavu, ne o bodové výsledky,“ okomentovala zapojení účastníků akce Pavla Žáčková, pracovnice sociálního odboru kopřivnické radnice, která akce pro seniory organizuje. Ta by byla ráda, aby si senioři tuto nenáročnou hru oblíbili. „Koule je možno si po předchozí domluvě u mne zapůjčit. Věřím, že za rok si tuto hru přijde zahrát víc seniorů,“ dodala Pavla Žáčková. Další sportovní aktivita je připravena na 23. června, a to tradiční dopoledne na minigolfu.

Karel Šíp bude publikum Minipárty bavit historkami

Kopřivnice (dam) – Středa 25. května byla vybrána jako náhradní termín pro Minipárty Karla Šípa v kopřivnickém kulturním domě. Původně se měli diváci zábavné talkshow dočkat už v závěru dubna, kvůli nemoci byl ale termín představení přesunut.

Karel Šíp se v showbyznysu pohybuje už dlouhá desetiletí, začínal jako muzikant a je úspěšným textařem. Svými slovy opatřil víc než dvě stovky populárních písní. Jeho profesní kariéra byla vždy úzce spojena s televizí, do povědomí diváků se dostal zábavným pořadem Hitšaráda, který uváděl společně s Jaroslavem Uhlířem, a od té doby se na obrazovkách objevila řada dalších programů, pod kterými byl podepsán. Stálicí mezi nimi je Všechnopárty, pravidelná zábavná talkshow, kterou Šíp pro Českou televizi natáčí už sedmnáct let. Během víc jak šesti stovek pokračování jeho pořadem prošla celá řada osobností z různých oblastí života od umělců přes sportovce až po vědce. Minipárty je své televizní předloze podobná, ale většinou se ve stominutovém pořadu objevuje jen jeden host, se kterým Karel Šíp vede podstatně hlubší rozhovor. Metodu, kterou Karel Šíp zpovídá své hosty, sám nazývá "zvídavý stařík".

Když byla Minipárty v Kopřivnici před víc jak čtyřmi lety naposled, Šípovým hostem byl komik Josef Alois Náhlovský. Ten už v Kopřivnici znovu nevystoupí a tentokrát by se publikum mělo těšit na Jiřího Bláhu. Začátek programu ve velkém sále kulturního domu je plánován na 19 hodin.

Orffové a Nika uhranuli hudbou

Bratři Orffové minulou sobotu vyprodali společenský sál Vily Machů. Krnovská alternativní kapela v Kopřivnici zahrála poprvé a slavila úspěch.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Bratři Orffové minulou sobotu vyprodali společenský sál Vily Machů. Krnovská alternativní kapela v Kopřivnici zahrála poprvé a slavila úspěch.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Výjimečnou hudební událost hostil v sobotu 14. května večer společenský sál Vily Machů. Právě tu si Živá Mandala vybrala pro uspořádání koncertu držitelů cen Anděl i Apollo, kapely Bratři Orffové.

Ještě než před publikum nastoupil krnovský sextet, čekalo na přítomné příjemné překvapení v podobě zhruba půlhodinového vystoupení aktuálního objevu ostravské hudební scény. Zpěvačka Nika vystoupila pouze za klavírního doprovodu Pavla Dudy a zahrála několik písní ze svého autorského debutu Flesh & Soul. Zadumaná a snivá atmosféra jejích anglicky zpívaných písní, ale především krásný hlas, originalita a svěžest jejího projevu udělalo z vystoupení Niky ideální aperitiv před hlavním chodem Bratrů Orffových. Ti odehráli víc než hodinový set písní, který v rámci turné v předchozích dnech uvedli i v Plzni a Praze. Publikum se dočkalo výběru písniček z obou dosud vydaných desek i dosud nevydané skladby Píseň pro Stefanii Sauer, kterou měl zpěvák Ivan Gajdoš v šuplíku už třicet let a letos ji kapela pustila do světa v novém aranžmá a s poetickým animovaným videoklipem. Kromě vlastních písní jako Na hadím ocase, Šero, Vymazán nebo Krnovská Orffové překvapili i coververzí dalšího sudetského hudebního samorosta Kittchena. Kopřivnické publikum si sporadicky vystupující kapelu mohlo užít vůbec poprvé a kapela určitě nelitovala. Nejen že její koncert byl už dopředu vyprodaný, ale čekalo na ni publikum, které si koncert evidentně užívalo a velkou část písní zpívalo spolu s Gajdošem.

Letošní Bednu předznamená soutěž se Zátopkem

Kopřivnice (dam) – Dvacátý ročník Kopřivnické bedny bude v pátek 20. a v sobotu 21. května hostit kopřivnický dům dětí a mládeže. Samotné přehlídce dětského, studentského a jinak mladého divadla navíc letos bude předcházet kulturně dramatická soutěž, kterou město pořádá v rámci oslav výročí narození Emila Zátopka. Do soutěže, vyhlášené v kategoriích hudba a zpěv, film a divadlo a tanec, je přihlášeno na 160 účinkujících, většinou jde o týmy z místních škol, ale i o jednotlivce. Porota i publikum se během zhruba dvou hodin mohou těšit na 16 vystoupení ve všech zmíněných kategoriích. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen je očekáváno okolo 18. hodiny.

V sedm hodin pak už začne samotná Bedna. Ta bude letos na vystupující o poznání chudší než před covidem. Připraveno je během pátku i soboty jen sedm představení a o jeviště se budou dělit pouze opavské divadlo Štěk, fungující při tamním středisku volného času, a domácí Údivadlo. Hosté z Opavy přivezou dětský soubor Štěkátko, který zahraje parodii na telenovelu nazvanou Jak se točí Edmundo a loutkové představení Z pohádky do pohádky. Jejich starší kolegové ze studentského souboru publiku nabídnou komedie Milenci paní Betty a Pytlovi u rozvodu. Domácí Údivadlo bude reprezentovat v pátek dětský soubor Fajná šestka s představením Jamie a upíři. Po nich zahrají DIV-OCÍ Lenochodi autorskou komediální detektivku Haky a Saky. V sobotu dopoledne Kokosové zahrají O veliké řepě.

Galerie TOKIVO zahájila provoz vernisáží malujícího hudebníka Jakuba Königa

Nově otevřená pop-up galerie TOKIVO jako první prezentuje aktuální malířskou tvorbu Jakuba Königa.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Nově otevřená pop-up galerie TOKIVO jako první prezentuje aktuální malířskou tvorbu Jakuba Königa.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Kopřivnice má novou pop-up galerii TOKIVO. Na místní kulturní scénu vstoupila slavnostním otevřením a vernisáží výstavy obrazů Jakuba Königa. Do budoucna má ale ambice nebýt jen místem setkávání s výtvarným uměním, ale i multifunkčním kulturním prostorem, kde se budou konat workshopy, přednášky, besedy, autorská čtení, drobnější hudební produkce, fungovat by zde mohl knižní klub, nebo může jít o netradiční místo pro lekce jógy a angličtiny.

Myšlenku vytvořit podobnou galerii nosili její zakladatelé Ivona Königová a Tomáš Kadeřábek v hlavách asi posledních pět let. Podobné kulturní prostory navštěvovali při svých cestách a měli touhu něco podobného vytvořit i v Kopřivnici. „Cesta k naplnění tohoto snu byla dlouhá a měli jsme velké štěstí, že jsme narazili na tento prostor, protože podobných v Kopřivnici moc není,“ říká Iva Königová, zakladatelka galerie TOKIVO, která sídlí v objektu v parčíku za místním kostelem v prostorách, které byly původně masnou a poslední léta je využíval start-up Lumitrix.

Název i logo nové galerie nezapře, že její zakladatelé byli silně ovlivněni japonskou kulturou a jejím minimalismem, ale přesto, že by to tak mohlo znít, TOKIVO není japonské slovo, ale hříčka se jmény obou zakladatelů a jejich společné dcery Otilie, která byla na cestě k otevření velkou inspirací a pomocnicí.

Označení pop-up má zase naznačit něco o formě budoucího fungování galerie. „Pro nás to znamená něco, co vzniká velmi náhle a někdy rychle. Pop-up galerie je něco, co nebude příliš statické. Určitě nebudeme galerií, která má tři nebo čtyři výstavy ročně, chceme to točit rychleji. Náš koncept bude vyžadovat také větší pozornost publika, protože spousta věcí vznikne například jen na jeden víkend,“ vysvětluje Ivona Königová. Najít umělce, kteří budou v novém prostoru prezentovat svá díla na prodejních výstavách, prý nebude problém. Novopečení galeristé totiž mají mezi svými přáteli řadu výtvarníků a designérů, a plnit hypotetický plán výstav by tak nemělo být obtížné. To koneckonců dokazoval i výběr kmotrů galerie, mezi kterými nechyběla oděvní návrhářka Lada Vyvialová nebo designér Jiří Španihel.

O první výstavě ale bylo rozhodnuto mnohem dřív, než galerie samotná spatřila světlo světa. Při setkání na jednom z jeho koncertů totiž Ivona Königová slíbila svému jmenovci Jakubu Königovi, že on bude jednou prvním vystavujícím v její vlastní galerii, a to se nakonec i stalo. Paradoxně k tomu přispěly i minulé dva covidové roky, kdy se König z malujícího hudebníka proměnil spíš ve zpívajícího malíře. „Před dvěma lety se zavřely hudební kluby i brány mé dosavadní občanské práce a já jsem jistil, že když pomaluju plátno, tak si ho většinou do dvou měsíců někdo koupí, což mi umožňuje živit naši malou a pomalu se rozrůstající rodinu. Je to pro mě velké překvapení, protože jsem vždycky předpokládal, že pokud se mi někdy poštěstí živit se uměním, bude to spíš zásluhou mé hudby, ale pak jsem se nečekaně stal profesionálním výtvarníkem. Rozhodl jsem se nezaleknout toho, že nemám dostatečné vzdělání nebo erudici, a s důvěrou se svěřit pocitu, že to vlastně dává smysl,“ řekl před zahájením své výstavy Jakub König, který má ke Kopřivnici blízko díky úzké spolupráci místního hudebníka Tomáše Neuwertha na jeho hudebních projektech Kittchen a Zvíře jménem podzim. Přestože na hudební dráze dosáhl mnohých úspěchů, na svém kontě má i tři ceny Anděl, v malování se Jakub König podle svých slov opravdu našel. „Po mnoha letech vidím práci, která po mně zůstane, což je velký rozdíl oproti všem těm mnou napsaných článků, popisků zboží a vtipných komentářů, které všechny skončily v propasti internetu. Teď, když strávím odpoledne malováním a procházkou s dcerou, tak mám nejen spokojenou dceru, ale vzniknou obrazy, které dělají radost dalším lidem. A za to jsem opravdu vděčný,“ vyznal se Jakub König. Ten se stal, zdá se, poměrně plodným malířem a obrazy, které aktuálně prezentuje v TOKIVO na výstavě nazvané „LOVE iT“, představují prý jen díla z posledního čtvrt roku, a přesto prostory galerie snadno naplnil.

Nová pop-up galerie bude běžně přístupná od 10 do 17 hodin, o akcích, které budou postupně v jejím programu přibývat, mohou lidé najít informace například na její facebookové stránce.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 19. května v 16.30 hodin komedie ČR Známí neznámí. Všichni známe své přátele a nic jim netajíme. Nebo naopak? Někdy stačí nevinný nápad u přátelské večeře a nestačíme se divit.

Čt 19. května v 19 hodin dokument ČR Mára jde do nebe. Silný příběh Marka Holečka, českého horolezce. Dokument sleduje Holečkovu přípravu i jeho pět pokusů o výstup na náročnou horu Gašerbrum I v pákistánském pohoří Karákóram.

Pá 20. května v 16.30 hodin záznam koncertu ČR Pražský výběr – Symphony Bizarre. Záznam mega show z pražské O2 arény z prosince 2016.

So 21. května ve 14 hodin pohádka ČR Tajemství staré bambitky 2. Rádcové byli vyhnáni z království a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit bambitku a zlotřilce potrestat?

So 21. – ne 22. května v 16.30 hodin komedie FR Co jsme komu všichni udělali? Claude a Marie Verneuilovi se vrací a tentokrát slaví významných 40 let sňatku! Pochopitelně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají zcela nové, opravdu velké a početné problémy. Ale co bychom nevytrpěli jen proto, aby byli všichni spokojeni, že?

So 21. – ne 22. května v 19 hodin komedie ČR Ženy a život. Dvě sestry společně budují rodinný podnik. Ten však přináší vrásky, stejně jako vztahy a rodina. Zkrátka klasické patálie života, podávané plnými doušky.

Ne 22. května ve 14 hodin animovaný USA Ježek Sonic 2. Zlý Doktor se vrací z Houbové planety a není sám! Zdá se, že Sonic se stal terčem hned dvojité pomsty. Bude ale stačit před potížemi opět utéct, nebo si řekne o pomoc?

Po 23. května v 19 hodin akční USA Batman. Roky slídění po ulicích jako Batman zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí úředníků a vysoce postavených osobností má jen několik důvěryhodných spojenců. Čeká jej spletitá cesta, aby se opět stal symbolem naděje Gothamu.

Út 24. května ve 13.30 hodin komedie ČR Srdce na dlani. Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku, majitelku pojízdné kavárny. Společně s nimi naleznou lásku i další členové jejich rodin.

Út 24. května v 19 hodin dokumentární ČR Bratrství. Bosenští bratři se řídili pravidly stanovenými islámským salafismem a jejich přísným otcem. Radikální kazatel si však nyní odpykává trest za účast v syrské válce a terorismus. Každý ze synů se tak sám rozhoduje, kudy bude pokračovat jeho cesta k dospělosti.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 19. května v 17 hodin Taneční koncerty ZUŠ Zdeňka Buriana. Nastal čas ukázat, co nového se mladí místní tanečníci naučili! Taneční revue žáků a učitelů kopřivnické ZUŠ.

Pá 20. května ve 20 hodin BASSIC! DnB Night. DnB party, kterou Kopřivnice ještě nezažila. Představí se vám opravdové kapacity domácí scény jako Mustaffa & Sheriff, Notequal, Meph, Bea a další!

St 25. května v 19 hodin komediální talk-show Minipárty s Karlem Šípem. Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy oblíbeného televizního pořadu Všechnopárty.

Ne 29. května v 10 hodin loutkové divadlo pro děti Sedmero pohádek. Poklady z truhly domácích lidových pohádek ožijí díky loutkám souboru Rolnička (malý sál).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE

Aktuální výstava: Výstava výtvarného oboru První SZUŠ MIS music, o. p. s., Kopřivnice. Přijďte si prohlédnout díla místních talentovaných mladých umělců (do 23. června).

Po 23. května v 18 hodin beseda s promítáním Svébytná půda. Komunita žijící v subarktické Kanadě na vlastní kůži denně zažívá, jak těžké může být obstarat nejzákladnější zemědělské produkty. Přes veškerou náročnost a environmentální změny si však chtějí uchovat svou svobodu a styl života. Rovnováha mezi potřebami člověka a přírodou se však může brzy zhroutit…

Út 24. května od 9 hodin kreativní dopoledne pro rodiče s dětmi Květinový Bookstart. Zveme vás do knihovny užít si dopoledne plné zábavy a květin. Budeme si hrát, číst, povídat o květinách a jednu si také zasadíme (centrum Pětka).

DEPOZITÁŘ SLOVENSKÉ STRELY

Komentované prohlídky nutno zakoupit předem na stránkách www.tatramuseum.cz.

MUZEUM FOJTSTVÍ

Aktuální výstava Třetí salon kuřpivnických fotografů. Přehlídka tvorby desítky kopřivnických fotografů sdružených v neformální skupině. Příležitost porovnat pestrou škálu témat, žánrů a přístupů v podání místních umělců (do 29. května).

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOPŘIVNICE

Pá 20. – ne 22. května divadelní přehlídka amatérských souborů Kopřivnická bedna. Tradiční akce kopřivnického spolku Údivadlo, jeho souborů a dalších hereckých skupin z okolí. Součástí přehlídky (pátek 20. května) je exhibice a vyhlášení Kulturně-dramatické soutěže Zátopek 100.

ŠTRAMBERK

Aktuální výstava: 145 let SDH Štramberk (do 29. května).

So 28. – ne 29. května tradiční Štramberská pouť.

KINO ŠTRAMBERK

Ne 22. května v 18 hodin komedie ČR Mimořádná událost.

Dopisy čtenářů

Vzpomínka

Vzpomínka na kopřivnického rodáka JUDr. Milana Chalupu, amatérského historika, který zemřel dne 4. 3. 2022 ve věku nedožitých 90 let.

JUDr. Milan Chalupa vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a po vystudování pracoval nejprve jako právní čekatel u lidového soudu v Novém Jičíně, následně byl převeden na okresní prokuraturu v Novém Jičíně a v roce 1956 byl jmenován prokurátorem na okresní prokuratuře v Ostravě. V dubnu 1960 byl přeložen zpět k okresní prokuratuře do Nového Jičína, kde odpracoval, až do svého důchodu, úctyhodných 38 let.

Ve svém životě se aktivně zúčastňoval veřejného dění v Kopřivnici, zajímal se především o odboj v Kopřivnici a okolí, shromáždil neuvěřitelné množství materiálu a je autorem dvou knížek „Odboj za nacistické okupace a oběti druhé světové války v Kopřivnici a místních částech“ a „Odbojová organizace Obrana národa na Novojičínsku“. Jeho zásluhou byla doplněna chybějící jména popravených na pomníku padlých před bývalou základní školou na náměstí.

V místě svého bydliště se aktivně zúčastňoval veřejného života, byl členem komise pro nápravně výchovnou činnost, členem správní komise při MěstNV, členem Výboru lidové kontroly (VLK) a v dřívějších dobách také aktivistou komise odborného vzdělávání a přípravy (OVP). Také byl členem komise pro nápravně výchovnou činnost při ONV v Novém Jičíně a také svého času se stal tajemníkem II. Správní komise MěstNV. Tímto výčet jeho aktivit a různých funkcí zdaleka nekončí. Intenzivně se věnoval publicistické činnosti, jeho články byly publikovány v časopise ministerstva vnitra Kriminalistický sborník, napsal veliké množství soudniček do okresních novin Novojičínska Rozkvět a rovněž i článků do Kopřivnických novin. Po celý svůj život byl neskutečně pracovitý, získal i spoustu vyznamenání za svoji aktivitu a shromáždil neuvěřitelné množství materiálu pro své články a zejména pro vydané knihy. Ke sklonku života přicházel o zrak, ale i přes tento handicap se snažil dennodenně neúnavně pracovat, aby poskytl místní široké veřejnosti co nejvíce informací o konkrétních tématech jeho dvou zmíněných, tematicky náročných knih.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujete mu prosím tichou vzpomínku. Čest jeho památce.

Vzpomínají manželka se synem a vnoučaty.

manželkaZáhady času

V Kopřivnici zřejmě čas plyne nějak alternativně, řekla bych. A mohu to doložit fakty. Tak například si nalistujte 1. týden v kalendáři, který město vydalo na počest 100. výročí narození Emila Zátopka a který byl doručen do všech kopřivnických domácností. A co najdete? Najdete tam pod fotografií rodného domu Emila Zátopka tento text: „Emil Zátopek se narodil 19. září 2022.“

Tak to zírám – ještě se nenarodil a už je několikanásobným olympijským vítězem!

V Kopřivnických novinách se taky občas něco najde. V čísle 16 z 5. května 2022 stojí: „V sobotu 30. května uspořádal spolek Vlčovjané 1. ročník Vlčovjanské čtyřky.“ A navíc i tato akce je součástí projektu Zátopek 100.

Že by si z nás Zátopek tropil žerty? Co asi ještě přinese alternativně plynoucí čas v roce 100. výročí narození Emila Zátopka?

Buďme ve střehu.

Sylva DobečkováNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

FOTBAL: KOPŘIVNICE: so 21. 5. od 10.45 hod. FC Kopřivnice – FK Stará Bělá (23. kolo KP st. žáků), od 12.30 hod. FC Kopřivnice – FK Stará Bělá (23. kolo KP ml. žáků), od 14.15 hod. FC Kopřivnice – FK Slavia Orlová (23. kolo KS dorostu sk. B), od 16.30 hod. FC Kopřivnice – TJ Spálov (23. kolo I. B tř. mužů sk. D); út 31. 5. od 17 hod. FC Kopřivnice – FK Starý Jičín (9. kolo OP st. a ml. přípravky sk. B); LUBINA: čt 19. 5. od 17 hod. Spartak Lubina – AFC Veřovice (7. kolo OS ml. přípravky sk. zlatá); čt 26. 5. od 17 hod. Spartak Lubina – NFC Lichnov (12. kolo OS st. přípravky sk. A); pá 27. 5. od 17 hod. Spartak Lubina – TJ Sokol Ženklava/AFC Veřovice (8. kolo OP st. žáků); ne 29. 5. od 17 hod. FC Kopřivnice – TJ Slovan Ostrava (18. kolo MSD žen sk. A); čt 2. 6. od 17 hod. Spartak Lubina – TJ Sokol Kateřinice (9. kolo OS ml. přípravky sk. zlatá); ŠTRAMBERK: so 21. 5. od 10 hod. FK Štramberk – TJ Sokol Kunčice p. O. (13. kolo OP ml. žáků sk. A); so 28. 5. od 15 hod. FK Štramberk – TJ Mořkov (22. kolo 3. tř. st. žáků sk. A), od 17 hod. FK Štramberk/Spartak Lubina – TJ Sokol Bludovice (24. kolo III. tř. mužů); VLČOVICE: so 21. 5. od 16.30 hod. FC Vlčovice-Mniší – TJ Sokol Lískovec (23. kolo I. B tř. mužů sk. D); ne 22. 5. od 10 hod. FC Vlčovice-Mniší – TJ Internacionál Petrovice (23. kolo KS dorostu sk. B)

HÁZENÁ: so 28. 5. od 8.30 hod. 10. kolo MSL ml. žáků sk. I – sportovní hala ZŠ E. Zátopka

KRYTÝ BAZÉN: čt 19. 5. 6–8, 12.30–14.30, 19–21, pá 20. 5. 6–8, 16–21, so 21. 5. 10–21, ne 22. 5. 10–20, po 23. 5. 6–8, út 24. 5. 6–16, 18–21, st 25. 5. 6–8, 14.30–16, 19–21, čt 26. 5. 6–8, 12.30–14.30, 19–21, pá 27. 5. 6–8, 16–21, so 28. 5. 10–21, ne 29. 5. 10–20 hodin

MALÝ FOTBAL: so 21. 5. od 9 hod. základní kolo Oblastního poháru – hřiště ZŠ dr. M. Horákové

MINIGOLF: po–pá 15–18, so–ne 14–18 hodin

SAUNA: út 14–20.30 ženy, st 14–20.30 muži, čt 10–20.30 ženy, pá 10–20.30 muži, so 10–15 párovka, 15–20.30 společná, ne 9–19.30 společná

TENIS: ne 29. 5. od 9 hod. TK Kopřivnice – Tenisklub7 Frýdek-Místek (4. kolo OS dorostu sk. C) – tenisové kurty na ulici Dolní

Výsledky

HÁZENÁ: muži (1. kolo MSL sk. o 1.-4. místo): KH ISMM Kopřivnice B – SK Droždín 29:24; st. žáci (9. kolo MSL sk. II): HK ISMM Kopřivnice B – HC Nový Jičín 29:12, – TJ TŽ Třinec 17:14.

FOTBAL: muži (22. kolo III. tř.): FK Štramberk/Spartak Lubina – TJ Sokol Vražné 1:2pk; ženy (16. kolo MSD žen sk. A): FC Kopřivnice – AFC Veřovice 1:5; dorost (22. kolo KS sk. B): FC Kopřivnice – TJ Sokol Dobrá 3:2, První SC St. Město – FC Vlčovice-Mniší 4:1; st. žáci (22. kolo KP): FC Kopřivnice – FK Slavia Opava 0:13; st. žáci (6. kolo OP): Spartak Lubina – TJ Odry 0:7; st. žáci (20. kolo 3. tř. sk. A): FK Štramberk – TJ Sokol Žilina 7:2; ml. žáci (22. kolo KP): FC Kopřivnice – FK Slavia Opava 2:6; ml. žáci (16. a 18. kolo OP sk. A): FK Štramberk – SK Tichá 6:3, – TJ Sokol Bludovice 3:3; st. přípravka (6. kolo OP sk. B): FK Nový Jičín B – FC Kopřivnice 30:0; st. přípravka (18. kolo OS sk. A): TJ Sokol Ženklava/AFC Veřovice – Spartak Lubina 13:6; ml. přípravka (6. kolo OP sk. B): FK Nový Jičín B – FC Kopřivnice 25:2; ml. přípravka (2. kolo OS sk. zlatá): AFC Veřovice – Spartak Lubina 8:12; ml. přípravka (6. kolo OS sk. bronzová): TJ Lokomotiva Suchdol n. O. B – TJ Sokol Ženklava/FK Štramberk 15:11.

Vzpěrači získali na akademičkách tři medaile

Brno (cab) – Čtyři zástupce měla Kopřivnice na Akademickém mistrovství ČR ve vzpírání, které se uskutečnilo v sobotu 7. května v Hale míčových sportů FSpS MU Brno. O akademické tituly zde soupeřilo celkem 42 studentů třinácti vysokých škol z Brna, Prahy, Ostravy, Plzně, Olomouce a Havířova.

Skvělý výkon podal v kategorii mužů do 81 kg jeden z nejúspěšnějších kopřivnických vzpěračů posledních let Bao Tran (r. 2000, VUT Brno). Začátek soutěže však byl hodně nervy drásající, neboť základ v trhu 100 kg zvedl až posledním pokusem. V nadhozu ovšem předvedl tři platné pokusy, tím posledním na 130 kg si vylepšil osobní rekord a v sedmičlenném startovním poli vybojoval za výkon 230 kg ve dvojboji (286,8560 Sinclairových bodů) stříbro. Tentýž cenný kov získal i další kopřivnický vzpěrač Daniel Berka (r. 1996, VŠ Prigo) ve stejně početné kategorii mužů do 89 kg. Po trhu, kde dostal nad hlavu 97 kg, přitom ztrácel na druhé místo šest kilogramů, výborným výkonem v nadhozu (120 kg) však předčil svého konkurenta Daniela Koláře z MU Brno o 11 kg (217 kg ve dvojboji, 253,6513 Sinc. b.). V této kategorii soutěžil ještě Jakub Jurečka (r. 1997, MU Brno), pro zranění však musel závod předčasně ukončit a výkonem 158 kg ve dvojboji (trh 70 kg, nadhoz 88 kg, 186,6612 Sinc. b.) obsadil šestou příčku. Své zastoupení mělo kopřivnické vzpírání také v ženské kategorii, ve váze do 64 kg startovala Anna Lošáková (r. 2000, MU Brno) a výkonem 103 kg ve dvojboji (trh 47 kg, nadhoz 56 kg, 134,9815 Sinc. b.) získala bronz.

Mladí atleti pokračují v soutěžích družstev

Lucie Křížková (AK EZ Kopřivnice) získala na domácím stadioně  v konkurenci 117 závodnic bronz ve víceboji mladších žaček.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Lucie Křížková (AK EZ Kopřivnice) získala na domácím stadioně v konkurenci 117 závodnic bronz ve víceboji mladších žaček.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Všechna družstva Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice již zahájila sezonu na dráze. V sobotu 7. května vůbec poprvé závodily dorostenky jako samostatné družstvo (dříve hostovaly za Porubu) a hned z toho bylo suverénní vítězství v konkurenci 18 týmů prvního kola Mistrovství Moravy a Slezska družstev dorostu a juniorů ve Vyškově.

Celkem Kopřivnice posbírala 206 b., na nichž se podílely téměř všechny závodnice. Nejvíce jich získaly Adéla Tkáčová (25 b.), Tereza Lieblová (24 b.), Barbora Odstrčilová (19 b., hostování z Hranic) a Nina Válková (18 b., hostování z Poruby). Další body přidaly Ema Feilhauerová (13 b.), Anna Slívová (11 b.), Sofie Světlíková (11 b.), Gabriela Březná (10 b., hostování z Poruby), Lucie Šenkeříková (9 b.), Simona Šenkeříková (9 b.), Veronika Vlčková (8 b.), Patricie Pešlová (7 b.), Michaela Bělunková (7 b.), Adéla Zwrtková (hostování z Třince, 7 b.), Kamila Brlicová (6 b.), Amálie Hanzelková (5 b.), Zuzana Boková (5 b.) a Jůlie Ježová (1 b.), 11 b. pak vybojovala štafeta na 4 × 100 m ve složení Pešlová, Březná, Válková, Feilhauerová.

Samostatné družstvo dorostenců Kopřivnice nemá, dva závodníci však hostují za SSK Vítkovice a svými body tomuto družstvu pomohli ke druhému místu. Jak Šimon Bartoň, tak i Daniel Hanzelka získali shodně 13 b.

V úterý 10. května zahájilo ve Frýdku-Místku krajský přebor družstev starší žactvo, s malým počtem závodníků však Kopřivnice soupeřům konkurovat nemohla. Děvčata mezi 13 družstvy obsadila šesté místo, dva a půl bodu za pátým Třincem. Na 53 b. se podílely Anna Marie Chalupová (24 b.), Alexandra Huňková (23 b.), Veronika Kvitová (5 b.) a Sofie Maierová (1 b.). Chlapci AK EZ se mezi 10 družstvy umístili na čtvrté pozici se ziskem 78 b., o které se postarali Mikuláš Kotek (25 b.), Dalibor Drda (21 b.), Šimon Holub (18 b.), Jakub Holub (6 b.), Daniel Baláž (4 b.) a František Holub (4 b.).

To mladší žactvo čekalo ve čtvrtek 12. května již třetí kolo krajského přeboru, v němž byl vypsán pětiboj (běh 60 m s př., skok daleký, hod kriketovým míčkem, běhy 60 m a 800 m). Děvčata soutěžila v Kopřivnici na stadionu Emila Zátopka a v konkurenci 117 závodnic vybojovaly z AK EZ, který reprezentovalo 18 atletek, stříbro Sofie Šnyrychová a bronz Lucie Křížková. Do první desítky se vešly ještě sedmá Linda Chovancová, devátá Michaela Richterová a desátá Barbora Máchová. Jako družstvo se AK EZ umístilo mezi jedenácti kluby na druhé příčce. Chlapci absolvovali pětiboj ve Frýdku-Místku, a ačkoliv měla Kopřivnice v 53členném startovním poli pouze šest zástupců, obsadila nakonec v jednotlivcích kompletní stupně vítězů. Zvítězil Stanislav Jabůrek, druhé místo obsadil Jan Chalupa a třetí skončil Adam Duraj. Jako družstvo se pak AK EZ umístilo těsně pod stupni vítězů.

Příborský běh ovládl Milan Vinklárek z AK EZ

Příbor (cab) – Za deštivého počasí pokračovala v sobotu 7. května čtvrtým závodem Lašská běžecká liga 2022 pořádaná Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice. Příborský běh, jehož druhý ročník byl do tohoto seriálu závodů zařazen poprvé, organizovalo město Příbor a zúčastnilo se jej 130 dospělých, zhruba stejný počet dětí a 12 štafet.

Trasy dětských běhů vedly u nejmenších pouze na náměstí, nejstarší pak měli jeden okruh hlavního závodu. Kopřivnických závodníků se na stupně vítězů prosadilo šest. V kategorii chlapců r. 2016/17 získal bronz Lukáš Jedelský, kategorii chlapců r. 2013–15 ovládl Vojtěch Dryák, oba z Kopřivnice, ve stejně starých dívkách se z prvenství radovala Viktorie Kelnarová z AK EZ Kopřivnice, v kategorii dívek r. 2010–12 braly stříbro Lara Quittová a bronz Elena Nováková (obě AK EZ) a bronz získala také další členka AK EZ Barbora Máchová v kategorii dívek r. 2007–09.

Celkovým vítězem nejdelší tratě dospělých (9,2 km) se stal Milan Vinklárek z AK EZ, nejrychlejší muž kategorie 19–39 let. David Mikala (AK EZ) ovládl kategorii muži 40–49 let, Petr Kahánek (Pohoda team Kopřivnice) byl jediným účastníkem kategorie šedesátníků a Josef Kvita (AK EZ) obsadil druhou příčku v kategorii mužů od 70 let. Na tzv. hobby trase (4,6 km) se nikdo z kopřivnických běžců na stupně vítězů neprosadil, zato ve štafetách se na triumfu týmu s názvem Dejvovi ďáblíci podíleli. Davida Hankeho a Michala Mazáče z AK EZ a Mariku Hanke z Pomalých šípů doplnila Martina Mazáčová z BK Příbor.

Výsledky kopřivnických závodníků v Příborském běhu (7. 5., II. ročník): sport trasa (9,2 km): kategorie muži 19–39 let: 1. M. Vinklárek (AK EZ); kat. muži 40–49 let: D. Mikala (AK EZ), 8. T. Smith, 9. L. Pernický (oba Kopř.), 13. M. Maléř (Pomalé šípy Kopř.); kat. muži 50–59 let: 7. J. Štefek, 8. S. Zátopek (oba AK EZ), 9. P. Slíva (Pom. šípy); muži 60–69 let: 1. P. Kahánek (Pohoda team Kopř.); kat. muži od 70 let: 2. J. Kvita (AK EZ); kat. ženy 19–39 let: 4. T. Petrášová (Pom. šípy Kopř.); hobby trasa (4,6 km): kat. juniorky (15–18 let): 4. A. Fialová (Kopř.); kat. ženy 19–39 let: 11. L. Rozsypálková (Kopř.); kat. ženy 40–49 let: 6. P. Mikulenková (Lubina); kat. ženy od 50 let: 4. Z. Slezáková (Lubina); dětské závody: kat. r. 2016/17 (400 m): chlapci: 3. L. Jedelský (Kopř.); dívky: 10. J. Matušková (AK EZ), 13. C. Köttová (Kopř.); kat. r. 2013–15 (700 m): chlapci: 1. V. Dryák (Kopř.), 4. M. Mikala, 5. T. Závodný (oba AK EZ), 7. A. Kuchař (Mniší), 11. B. Pargač (AK EZ); dívky: 1. V. Kelnarová (AK EZ); kat. r. 2010/12 (2,3 km): dívky: 2. L. Quittová, 3. E. Nováková, 5. K. Máchová, 6. A. Mikalová (všechny AK EZ); kat. r. 2007–09 (2,3 km): dívky: 3. B. Máchová (AK EZ).

V krajském kole Štafetového poháru byly dvě místní ZŠ

Nový Jičín, Opava (cab) – Skvěle si vedly dvě kopřivnické základní školy v tradiční atletické soutěži družstev prvního stupně ZŠ Štafetový pohár. Z okresního kola se do krajského probojovaly ZŠ dr. M Horákové a ZŠ E. Zátopka, v konkurenci škol specializovaných na atletiku sice postup do republikového finále ani jedna z nich nevybojovala, čtvrté a šesté místo však mohou být považovány za úspěch.

Štafetový pohár je soutěž smíšených štafet na 8 × 100 m a 8 × 200 m. Každé družstvo tvoří osm dívek a osm chlapců, z nichž polovina jsou žáci 1.–3. tř. (r. 2012–15) a druhá polovina žáci 4.–5. tř. (r. 2010–12). Běží se čtyři štafety – 8 × 100 m (čtyři dívky a čtyř chlapci mladší), 8 × 100 m (čtyři dívky a čtyři chlapci starší), a dvě štafety 8 × 200 m (dvě dívky a dva chlapci mladší a tentýž počet starších dětí), čas se však počítá té rychlejší. Výsledný čas každé školy tvořil součet časů z jednotlivých štafet. V okresním kole, které se konalo v Novém Jičíně již 20. dubna, vyhrála ZŠ dr. M. Horákové o tři sekundy před ZŠ E. Zátopka, pátá skončila ZŠ Alšova a 13. příčku obsadila ZŠ Mniší. V krajském kole, jež proběhlo ve středu 11. května v Opavě, sice obě kopřivnické školy svůj čas z okresního finále ještě vylepšily, ani to jim ale na medailové pozice nestačilo. Základní škola dr. M. Horákové vybojovala čtvrtou příčku, ZŠ E. Zátopka skončila o 4 s zpět šestá.

Sestavy družstev kopřivnických škol v krajském kole Štafetového poháru (Opava, 11. 5.): ZŠ dr. M. Horákové: E. Kahánková, B. Kahánková, P. Kadlecová, E. Staníková, L. Janiak, K. Gajdušková, V. Prašivková, G. Míčková, P. Smieško, T. Petrůj, Š. Tomáš, E. Konvička, M. Hoďák, F. Kouřim, T. Socha, L. Šrámek; ZŠ EZ: K. Malíková, A. Hefková, M. Procházková, A. Eliášová, O. Pešatová, J. Hruškovská, Z. Rakúsová, M. Kalužová, T. Galia, Š. Hruškovský, D. Melichařík, J. Špaček, D. Horkel, M. Pfneisl, M. Moric.

Dodgeballisté konečně hráli mistrovství ČR

Praha (cab) – Po roce a půl se mohly sejít všechny dodgeballové týmy na mistrovství České republiky, které o víkendu 7. a 8. května hostil v Černošicích tým Prague Crocodiles. Ve všech třech kategoriích měla své zastoupení i Kopřivnice klubem Olbram Challenge složeným z místních pionýrů. Ti však hráli i v jiných týmech (Chomutov, Frýdek-Místek, Brno).

V kategorii mužů si kopřivnické družstvo připsalo v základní skupině výhru nad Plzní i Frýdkem-Místkem a prohru s Brnem. Po velice vyrovnaném průběhu ale v zápase o čtvrtfinále podlehli Pražanům a díky vítězství nad „béčkem“ Brna a Chomutovem obsadili páté místo. Ještě o příčku lépe se Kopřivnice umístila v kategorii mix. V základní skupině porazila Plzeň i Prahu „A“ a podlehla Ústí nad Labem. V utkání o čtvrtfinále zdolala také „béčko“ Prahy, boj o semifinále však zvládl lépe soupeř z Brna, stejně jako utkání o bronz, v němž kopřivničtí hráči tentokrát pražskému „áčku“ podlehli. V kategorii žen měl tým Olbram Challenge k dispozici pouze tři hráčky, spojil se proto ještě se dvěma chomutovskými, i tak jich bylo o jednu méně. Navzdory tomuto handicapu porazily v základní skupině Frýdek-Místek a ve vyřazovací části remizovaly s Plzní, ale i přesto skončily sedmé, tedy poslední.

„Bohužel jsme nebyli v plné sestavě, což se projevilo na nedělních zápasech, v nichž nám už docházely síly. Velkým překvapením byla výhra nad Frýdkem-Místkem, jelikož jsme byli jediným mužským týmem, který porazil letošní mistry v této kategorii. Náročné to měly ženy, které musely odehrát svou kategorii i mix. Nemohly střídat a zvládly hrát až do konce turnaje. S výsledky jsme velice spokojení, v mužích jsme konečně porazili Frýdek-Místek a v mixu dosáhli skvělého čtvrtého místa. Nasbírali jsme spoustu zkušeností a informací, abychom příští rok na domácí půdě, kde budeme mistrovství ČR pořádat, ukázali ještě lepší výsledky,“ zhodnotil šampionát Miroslav Klimecký, člen kopřivnického týmu a předseda České dodgeballové asociace.

Kopřivničtí dodgeballisté účastnící se v různých týmech mistrovství ČR (Praha, 7. a 8. 5.): R. Štěpánek, M. Klimecký, J. Koňas, V. Ridzáková, M. Růžička, J. Sadílek, R. Slaný, M. Hudec, P. Liberda, D. Řeha, P. Žingor, D. Horňák, K. Pustějovská, Z. Válek, K. Kožušníková, F. Dospiva.

Boxerům se nedařilo na šampionátu ani v oblastech

Chomutov, Šumperk (cab) – První mistrovství České republiky letos absolvovali kopřivničtí boxeři, skončilo však neúspěchem. V kategorii kadetů, jejíž republikový šampionát hostil od 22. do 24. dubna Chomutov, se představil Daniel Leitter, s Ondřejem Schmidem z Opavy však prohrál na body.

Ani v Šumperku, kde se v sobotu 7. května konalo krajské kolo Severomoravské oblasti, se kopřivnickým boxerům nedařilo. Mezi juniory (r. 2004/05) prohrál Manuel Hidalgo na body s loňským mistrem ČR v kategorii kadetů Františkem Horváthem z Havířova. Další havířovský borec Ondřej Polhoš vyhrál na body také nad kopřivnickým boxerem Dominikem Musilem v kategorii kadetů (r. 2006/07) a ve stejné kategorii Daniel Leitter podlehl na body Danihellovi, rovněž z Havířova. Další kadet Šimon Baar a Sofie Židková v kategorii školní mládež své zápasy neodboxovali, neměli k sobě soupeře. Do prázdnin čekají kopřivnické boxery ještě oblastní kola v Opavě, Blansku a Lipníku nad Bečvou.

Házenkáři uzavírají extraligovou osmičku

TJ Sokol Nové Veselí – KH ISMM Kopřivnice 31:28 (16:12)

Nové Veselí (cab) – Stejně jako po základní části, tedy na osmém místě, skončí nakonec kopřivničtí házenkáři v letošní sezoně Strabag Rail extraligy mužů. Do Nového Veselí, kam jeli bojovat o sedmé místo v pátek 13. května, si sice přivezli dvoubrankový náskok, o ten však velmi brzy přišli, doháněli propastný náskok soupeře a nakonec jeden jediný gól rozhodl v jejich neprospěch.

Skóre otevřel ve 40. sekundě Doležel, jenže poté přišla branková smršť domácích, kteří v 6. min. vedli již 5:1. Kopřivnický trenér Aleš Chrastina si vzal oddechový čas, ale ani ten nezastavil rozjetý novoveselský vlak. Druhou branku jeho svěřenci vstřelili až v 10. min. Do 23. min. si domácí celek udržoval pohodlné vedení a paradoxně až po time-outu jejich trenéra Kostky se Kopřivnice dostala do hry. Po trefách Musálka, Hanuse a dvou přesných zásazích Čadry rázem ztrácela v poločase jen čtyři branky.

Úvod druhé půle ovšem patřil domácím, kteří svůj náskok znovu navýšili. Kopřivničtí házenkáři se ale tentokrát svému soupeři přiblížili ještě více, i díky několika zákrokům brankáře Žingora snižoval Brito Benítez v 52. min. na 26:27. Bojovalo se o každý míč a emocemi to hýbalo nejen na hřišti, ale také v hledišti. Kopřivnici se už srovnat nepodařilo a Nové Veselí vedlo v 58. min. 31:27. Minutu a půl před koncem však skóroval Hanus, a když domácí přišli v útoku o míč, mohl tým Aleše Chrastiny v posledních sekundách ještě vstřelit kýženou branku zajišťující konečné sedmé místo (Kopřivnici stačil dvoubrankový rozdíl, na hřišti soupeře dala více branek). Po faulu na Hanuse rozhodčí nařídili sedmimetrový hod, Grizelje však Schams vychytal.

„Do zápasu jsme vstoupili vlažně, tam jsme si prohráli zápas. Během 20 min. nám soupeř utekl na rozdíl osmi gólů. Tak velký náskok už bylo těžké stahovat. Sice se nám to do poločasu částečně podařilo a druhý poločas jsme začali podstatně lépe, jenže jsme neproměnili pár šancí a nakonec vyhrál ten šťastnější. Nedali jsme sedmu, která by rozhodla v náš prospěch,“ dodal po utkání posmutněle trenér Chrastina.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Ibrahim – Zima, Jan Gřes, Čadra 3, Kancel, Petřík 4/4, Polcar 6, Grizelj 1/1, Doležel 1, Brito Benítez 3, Musálek 2, Hanus 7/1, Bukovský 1; sedmimetrové hody: 2/2 – 9/6; vyloučení: 6:5.

Polónyi nedovolil vlčovickým fotbalistům bodovat

TJ Slavoj Jeseník nad Odrou – FC Vlčovice-Mniší 2:1 (2:1)

Jeseník nad Odrou (cab) – Těsná prohra se čtvrtým celkem soutěže, a ještě k tomu na soupeřově hřišti, musí mrzet. Vlčovičtí fotbalisté v neděli 15. května i přes několik opor v sestavě potrápili ve 22. kole I. B tř. sk. D Jeseník nad Odrou, jenže ten se jako vždy mohl spolehnout na zkušeného Lukáše Polónyiho, který svému týmu vystřelil tři body.

Vlčovice nastoupily do utkání bez Jiřího Jalůvky, zraněného Michala Světlíka a z pracovních důvodů chyběl Wolf. Jejich místo tak zaujali dorostenci, do pole musel jindy chytající Michal Motúz a do brány se postavil Milan Štěpják. Navíc v 5. min. se zranil další klíčový hráč Lukáš Lichnovský. Přesto se vlčovičtí fotbalisté po prvním útoku v 15. min. ujali vedení, když si po centru ve vápně zpracoval míč Polášek a střelou k tyči nedal brankáři šanci. Po inkasovaném gólu se domácí vzpamatovali, začali být aktivní a ve 20. min. po chybě gólmana Štěpjáka srovnali. Jeseník i nadále pokračoval v tlaku a z několika šancí se ujal rohový kop ve 28. min., po kterém se k odraženému míči dostal druhý nejlepší střelec soutěže Polónyi a trefou do šibenice skóre otočil. Také po zbytek poločasu byli domácí aktivnější, ale další branku již nepřidali.

Do druhé půle vstoupily Vlčovice aktivně, tlačily se do zakončení, jenže vyrovnat nedokázaly. Nejblíže k tomu měl v 80. min. Polášek, vychytal jej ale brankář Machů. Jeseník měl několik brejků, nejnebezpečnější byl v 75. min. Polónyiho volej, který však vlčovický brankář vytěsnil na roh. „Kvůli několika absencím zkušených hráčů jsme měli v sestavě pět dorostenců, z toho dva v základu. Zahráli velmi dobré utkání, především Jan Müller,“ ocenil výkon šestnáctiletého hráče Štěpják, v tomto utkání brankář Vlčovic, v těch následujících by už měl fungovat jako vedoucí mužstva. Až po uzávěrce tohoto čísla novin Vlčovice dohrávaly 17. kolo se Starým Jičínem.

Branka Vlčovic: 15. Polášek; sestava Vlčovic: Štěpják – Müller, Chytil, L. Lichnovský (5. Vyvial – 83. Vosmík), Štefek, D. Harabiš, Marek (62. M. Harabiš), Polášek, Jiřík, Růžička, Motúz.

Tým dospělých tenistů doma porazil Opavu

Tenista Hynek Bartoň, místní rodák, reprezentuje klub TK Agrofert Prostějov, letos však také hostuje v kopřivnickém družstvu dospělých.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Tenista Hynek Bartoň, místní rodák, reprezentuje klub TK Agrofert Prostějov, letos však také hostuje v kopřivnickém družstvu dospělých.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Dvě kopřivnická smíšená družstva měla o víkendu na programu zápasy na domácích kurtech, jedno pak hrálo na půdě soupeře. V sobotu 14. května se ve třetím kole Oblastního přeboru sk. B střetlo družstvo dospělých s „céčkem“ SK JC Sport Opava a hlavně díky stoprocentnímu výkonu mužské složky jej Kopřivnice porazila 7:2. Podle předpokladů byl suverénní Hynek Bartoň, místní odchovanec, nedávný účastník Australian Open v kategorii juniorů, který v kopřivnickém družstvu hostuje z Prostějova. Marcela Woniakowského porazil 6:2 a 6:0. Ve čtyřhře pak Bartoň s Matyášem Michenkou porazili ve dvou setech Woniakowského s Filipem Kremserem.

Dva sety na výhru stačily v singlu také Tomáši Zemanovi proti Štěpánu Fialovi a Danielu Trčkovi proti Michalu Glocmanovi (hostování z TK Tennispoint Frýdek-Místek). Adam Řehák (hostování z TK Milo Olomouc) musel o svůj bod proti Kremserovi zabojovat až v tie breaku, stejně jako Zuzana Odleváková (hostování z Beskydský tenisový klub), oba si s tím poradili. Sedmý bod přidal pár Zeman–Trčka, jenž si poradil s dvojicí Fiala–Glocman. Bára Čuláková ale neuspěla proti Slovence Lujze Zimenové, a to ani ve dvouhře, ani ve čtyřhře s Odlevákou. Družstvo dospělých TK Kopřivnice tak má dosud bilanci dvou výher a jedné prohry.

V neděli se pak na kopřivnických kurtech představilo mladší žactvo v Oblastní soutěži I. třídy sk. B, Bílovci však podlehlo 1:8. Jediný bod získala ve dvouhře Nelly Jakůbková, která ve dvou setech porazila Elen Chlebovskou. Ostatní hráči ve dvouhře na své soupeře nestačili – z chlapců Jakub Vítek, Viktor Kyselý, Kristián Černý a Nicolas Schneiderka, z dívek pak Marie Polášková. Ani set neuhráli kopřivničtí tenisté také ve čtyřhře (Vítek se Schneiderkou a Kyselý s Černým), dívčí pár Jakůbková s Poláškovou nakonec jen těsně (5:7, 4:6) . V předchozích dvou kolech Kopřivnice rovněž neuspěla, družstvům TK Na Dolině B a TK Zbrojovka Vsetín B podlehla 0:9.

Rovněž v neděli, ale na kurtech soupeře hrál dorost TK Kopřivnice a z Vratimova si přivezl porážku 2:7. Bodovala pouze děvčata, Karin Freislerová ve dvouhře a další bod přidala ve čtyřhře s Klárou Babincovou. Ta byla blízko vítězství i v singlu, s Apolenou Návratovou však prohrála v tie breaku. Jakub Valášek, Lukáš Hývnar, Radim Hývnar ani Vojtěch Koliba nebodovali. V předchozích kolech Kopřivnice zapsala stejný výsledek i s Dolní Lhotou, zvítězila ale 5:4 nad Porubou. Starší žactvo mělo tento víkend volný los a bude hrát až 28. května ve Vítkovicích.

Plavci usilovali o nominaci na mládežnickou olympiádu

Havířov (cab) – Plavci SK Kopřivnice už meziokresní přebor své oblasti měli, přesto někteří z nich startovali v těšínské skupině, která měla závod v pátek 6. a v sobotu 7. května. Důvodem byl boj o nominaci na Olympiádu dětí a mládeže, kterou bude na konci června pořádat Olomoucký kraj.

Do širší nominace pro ODM bylo trenérem za toto zodpovědným vybráno devět kopřivnických plavců r. 2008–10. Cílem pro ně bylo potvrdit výkonnost, ještě lépe si však dosud zaplavané časy vylepšit. A to se u většiny povedlo. „S výkony dětí jsem já i Honza Krysa, od kterého tam plavali dva svěřenci r. 2008, maximálně spokojení. Možná to bylo motivací nebo tím, že do tréninků už teď více zařazujeme rychlost. Většina si zlepšila osobáky, v některých startech pak za ním zaostali jen o desetiny. Trochu nevyrovnané výkony podala Karolína Kašpárková, to mě mrzí. I přes téměř půlroční zdravotní problémy skvěle plaval Samuel Schneiderka. Děti do toho daly úplně všechno, ale je jasné, že na olympiádu nepojedou všechny,“ zhodnotila závod trenérka SK Kopřivnice Petra Kahánková. Finální nominace by měla být stanovena příští týden, není však vyloučeno, že by se ještě mohla na poslední chvíli změnit.

Plavci účastnící se Jarního meziokresního přeboru žactva – sk. Těšínská (Havířov, 6.-7. 5.): r. 2010: K. Kašpárková, J. Kvita, K. Lazebníčková, M. Richterová, S. Růžička, J. Zátopek; r. 2009: D. Šupa; r. 2008: S. Schneiderka, L. Šenkeříková.

Kopřivnice si vyšlápla na čtvrtý celek soutěže

FC Kopřivnice – FK Starý Jičín 6:1 (1:0)

Kopřivnice (cab) – Další vítězství s šesti vstřelenými brankami na domácím hřišti slaví kopřivničtí fotbalisté, stále nevzdávající boj o postup do vyšší soutěže. Ve 22. kole I. B tř. sk. D hostili v sobotu 14. května pátý celek tabulky Starý Jičín, po rozpačitém prvním poločase jej však vyprovodili vysokým gólovým přídělem.

Kopřivnice si po porážce s vedoucími Kozlovicemi v minulém utkání chtěla napravit reputaci, již ve druhé min. však Ermis vykopával míč těsně před brankovou čárou. Aspoň hubené poločasové vedení zajistil ve 35. min. Bartoš, kterému předložil míč před bránu Kudělka. Hosté chtěli srovnat hned po přestávce a otevřené obrany využil Vrba, jenž zvýšil po spolupráci s Kelnarem na 2:0. Pasáž mezi 50. a 60. min. se Kopřivnici ale nepovedla a inkasovala. „Bohužel nám tato hluchá místa přichází skoro v každém zápase. Začneme kupit chyby a jsou to pak nervy. V tom vidím velké rezervy týmu. Někteří hráči mají problém udržet koncentraci celých 90 minut,“ nebyl spokojený trenér Bedrich. Po trefě Bartoše v 65. min. se však mužstvo uklidnilo a tentýž hráč v 78. min. skóroval potřetí. „Pak už tým hrál tak, jak bych si to představoval. Začalo nám to běhat a soupeř už nás tak nepokrýval. Touto hrou se spoustou šancí, průniků a kombinacemi bychom se ale měli prezentovat od začátku,“ dodal Bedrich. Skóre pak ještě navýšili v 80. min. Kelnar a po krásné akci Varga, jemuž po oběhnutí brankáře patou přihrál Gonda.

„Někteří hráči bojují se zraněním, řešili jsme také střed zálohy, kde jsme to dnes postavili na běžeckém výkonu. Začátek byl z naší strany tristní, i když jsme si důvod porážky s Kozlovicemi rozebrali a na další zápas se celý týden připravovali. Až na desetiminutovku ve druhé půli jsme ale byli lepším týmem,“ uzavřel hodnocení trenér Bedrich.

Branky Kopřivnice: 35., 65. a 78. Bartoš, 46. Vrba, 80. Kelnar, 85. Varga; sestava Kopř.: Beňo – Bartoš (83. Gonda), Horák, Kocián (37. Marák), Vrba, Ollender (83. T. Makový), Kelnar, Ermis, Hruška, Kudělka (73. Varga), Marek (83. M. Makový).

I. B tř. mužů sk. D po 22. kole
1. Kozlovice19141 451:2843
2. Tichá19124 338:2040
3. Kopřivnice19114 454:2737
4. Jeseník n. O.19114 443:2137
5. Spálov20 93 838:2830
6. Starý Jičín18 85 536:2729
7. Ostravice18 82 844:3426
8. Lískovec18 711043:3622
9. Fryčovice19 631022:3321
10. Vlčovice19 611230:5619
11. Skotnice20 451128:5417
12. Mořkov20 441231:5816
13. Veřovice20 351218:5414

Po druhém turnaji malého fotbalu je v čele tým 1.FC Bari

Kopřivnice (cab) – Tři týmy zůstávají po druhém kole Oblastního přeboru v malém fotbale, který proběhl na hřišti ZŠ dr. M. Horákové v sobotu 7. května, stoprocentní. Obhájce celkového prvenství v soutěži z poslední dohrané sezony v roce 2019 1.FC Bari nadělil Jasenici patnáct branek a je v čele tabulky. Vítězně a bez inkasovaného gólu (4:0) si počínali hráči FC Špunty 97 proti celku FC Legion a jsou v tabulce na druhé příčce. Posledním z trojice mužstev, která mají na kontě dvě výhry, je nováček soutěže TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, jenž si 5:2 poradil s Ďábelskými Jelity. První vítězství a body do tabulky si připsali fotbalisté Forza Rožnov pod Radhoštěm, kteří 7:3 porazili RS Team, druhý celek z r. 2019.

Výsledky 2. kola Oblastního přeboru v malém fotbale (Kopřivnice, 7. 5.): TJ Jasenice – 1.FC Bari 0:15 (0:6), branky: L. Názalaník 3, P. Bortel 3, P. Kružliak 3, T. Dražkovič 3, A. Juříček 2, J. Jiříček; FC Špunty 97 – FC Legion 4:0 (1:0), branky: O. Hanzelka 3, M. Vojta; TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem – FC Ďábelská Jelita 5:2 (3:1), branky: D. Světelský 3, A. Nevřiva 2 – A. Černošek, O. Jaroš; Forza Rožnov pod Radhoštěm – RS Team 7:3 (5:0), branky: M. Plesník 2, P. Boruta 2, M. Seidl, J. Telecký, R. Valášek – J. Závodný 2, J. Hubiňák.

Kopřivnický EF Club má za sebou první hiphopovou akci

Kopřivnický EF Club má za sebou první hiphopovou akci. Minulou sobotu na akci Local Rap vystoupil mimo jiné S. Gram, Don Roco, DJ Megas a další.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Kopřivnický EF Club má za sebou první hiphopovou akci. Minulou sobotu na akci Local Rap vystoupil mimo jiné S. Gram, Don Roco, DJ Megas a další.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů