Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 12.09.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 31/2019 ze dne 12.09.2019

Více než polovina mostů ve městě není v dobrém stavu

Stav řady mostů ve vlastnictví Kopřivnice není dobrý. Tomu, který se klene přes koryto Kopřivničky na ulici Severní, dokonce kvůli technickým vadám výrazně sníží povolené zatížení.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Stav řady mostů ve vlastnictví Kopřivnice není dobrý. Tomu, který se klene přes koryto Kopřivničky na ulici Severní, dokonce kvůli technickým vadám výrazně sníží povolené zatížení.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Na zhoršující se technický stav většiny mostů v Kopřivnici poukazuje zpráva, kterou se v tomto týdnu zabývali kopřivničtí radní a příští čtvrtek by ji měli projednat i zastupitelé města. Podle tohoto dokumentu více než polovina mostů a lávek ve vlastnictví města je ve špatném až havarijním stavu.

Město Kopřivnice vlastní a spravuje 34 mostních objektů nejen v samotném městě, ale i v místních částech. Po posledních revizních prohlídkách provedených na přelomu roku 2018 a 2019 se ukázalo, že hned 18 z nich je na sedmistupňové hodnotící škále klasifikováno stupněm 5 až 7, tedy v rozmezí, kdy je stav mostu posouzen jako špatný, nebo dokonce havarijní. „Máme 3 mosty, jejichž stav je hodnocen jako havarijní. Pět mostů bylo klasifikováno stupněm 6, což znamená velmi špatný stav, a deset mostů je ve špatném stavu. To je situace, kterou musí mít všichni zastupitelé na zřeteli při schvalování rozpočtu a investičních plánů pro dalším období,“ vysvětluje místostarosta Stanislav Šimíček, proč zprávu o stavu mostů nechal zpracovat.

Ze zprávy vyplývá, že stavebně-technický stav mostů a lávek se vlivem času, povětrnostních vlivů i rostoucí dopravy neustále prokazatelně zhoršuje. Oproti roku 2017 se sice o jeden případ snížil počet mostů v havarijním stavu, ale naopak u desíti objektů se jejich hodnocení zhoršilo. To podle Šimíčka ilustruje skutečnost, že finanční prostředky, které město vynakládá na rekonstrukce, údržbu a opravy stávajících mostů, jsou dlouhodobě nedostatečné.

Přestože stav mostů má k ideálu daleko, radnice pracuje alespoň na odstranění havarijních stavů. U mostů, kde byl klasifikován stupeň poškození č. 7, odbor majetku města zpracovává podklady pro jejich opravu. Jak v případě mostku v Lubině za Japstavem, tak v Mniší na horním konci u domu č. p. 179 je již k dispozici projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. „Problematické mosty odbor majetku města průběžně řeší a připravuje nebo realizuje jejich opravy. Možnost opravit všechny mosty do ideálního stavu je samozřejmě jen teoretická. Nicméně havarijní stavy se odstraňují,“ komentoval situaci Adam Hanus, kopřivnický místostarosta odpovědný za správu městského majetku.

Podle místostarosty Šimíčka by si ale stav mostů zasloužil větší pozornost. „Nechci rozhodně strašit a netvrdím, že nám mosty spadnou, ale nebudeme-li se jejich stavem systematicky zabývat, hrozí nám vysoké náklady a navíc i nepříjemná dopravní omezení,“ nechal se slyšet Šimíček.

Mostní technici totiž mohou u problematických mostů nařídit opatření k zajištění jejich bezpečného užívání, nejčastěji pak výrazné omezení nosnosti a v souvislosti s tím například i zúžení průjezdní šířky mostů. Tato situace už nastala v případě mostu na ulici Severní, kde došlo ke snížení nosnosti mostu z původních 12 na 3,5 tuny. Omezení, která budou na tomto mostu realizována, jsou v současnosti projednávána s dopravním inspektorátem a realizována by měla být do dvou měsíců. Už dříve bylo realizováno na označení snížené zatížitelnosti mostu u č. p. 109 na horním konci Vlčovic. Toto omezení už ztěžuje život zemědělcům, kteří přes most nemohou projíždět s technikou, se kterou obhospodařují své pozemky na druhé straně mostu.

Stanislav Šimíček společně ve shodě se společností Slumeko, která mosty spravuje, bude zastupitelům navrhovat, aby město nechalo neprodleně provést hloubkovou stavební diagnostiku rizikových mostů a lávek, stanovilo priority oprav a následně zahájilo projektovou přípravu na celkovou rekonstrukci vybraných mostů v horizontu tří následujících let.

Připravované projekty přiblíží zájemcům akce Kopr staví

Kopřivnice (hod) – Dnes se od 14. hodiny koná v centru města akce s názvem Kopr staví aneb Město je naše společné hřiště, která lidem přiblíží nejen připravované či už realizované projekty, ale i samotnou rekonstrukci centra města. V hodinových intervalech budou probíhat komentované procházky s architekty, kteří projekt zpracovali a kteří zájemcům přiblíží své představy na místech v centru.

Moderovaná diskuze občanů s představiteli města je v plánu od 16 hodin.

O hodinu později budou veřejnosti představeny čtyři návrhy projektů do participativního rozpočtu určeného pouze pro občany. „Jde o novinku, kdy Kopřivničané mohli sami zpracovat návrh projektu, kterým chtějí přispět ke zlepšení svého okolí či zlepšit kvalitu života ve městě. Obdrželi jsme celkem deset projektů, které prošly posouzením odbornými pracovníky radnice. Z nich komise vybrala čtyři. Na akci dostane každý z navrhovatelů stejný prostor a čas pro jejich představení veřejnosti. Ta v následném internetovém hlasování v průběhu října a listopadu rozhodne o tom, který se bude realizovat. I tyto návrhy budou vystaveny na paravanech jako projekty města,“ uvedla Barbora Sopuchová, koordinátorka projektu Zdravého města a místní Agendy 21.

V rámci připraveného doprovodného programu Smokeman poradí ve své show, jak správně topit, děti z tanečních kroužků z místního DDM vystoupí se třemi tanečními čísly. „Na místo původně plánového vystoupení cimbálovky Pramínky zahraje hudebního seskupení Marcus Antonius, které hrálo v rámci letošních promenádních koncertů u Ringhofferovy vily,“ upřesnila Barbora Sopuchová.

Výměny rozvodů v domech stály radnici více než 21 milionů

Kopřivnice (hod) – Město letos investovalo přes jednadvacet milionů korun do výměny technického zařízení budov, tedy do rozvodů plynu, elektřiny, vody, kanalizace, ústředního topení či vzduchotechniky ve čtyřech bytových domech a třech nebytových objektech.

Stavební práce zahájila společnost Hamrozi, s. r. o., Třinec na začátku února, a to v objektu ubytovny Pod Lesem na ulici Komenského 622, kde se provedla rekonstrukce turistického patra, sloužícího ke krátkodobému ubytování. Zde byla rekonstrukce provedena včetně sociálního zařízení, v celém objektu pak byly vyměněny kompletně rozvody elektřiny. „V bytových domech na ulici Obránců míru č. p. 874 až 876 a 1307 se provedly nové rozvody vzduchotechniky, vody, plynu a odpadů,“ upřesnila Daniela Koričanská z oddělení technické správy odboru majetku města kopřivnické radnice.

Až po bytových domech a ubytovně se pracovníci firmy Hamrozi přesunuli do nebytových objektů. V době letních prázdnin se měnily rozvody elektro, vody, kanalizace a topení v objektu na ulici České 684, kde je i rodinné centrum Heidi, a na ulici Sokolovské 393, kde sídlí mimo jiné městský klub seniorů.

„Stavební práce dokončila firma Hamrozi i přes vícepráce dle smlouvy do 31. srpna a město jí za ně zaplatí 20 476 436 korun bez DPH,“ upřesnila Daniela Koričanská.

Radar zaznamenal přes 18 tisíc překročení rychlosti

Kopřivnice (hod) – Už třináct měsíců dohlíží radar na ulici Záhumenní u Muzea Fojtství na dodržování rychlosti projíždějících vozidel. Přestože řidiči o radaru, který zaznamenává překročení rychlosti v obou směrech, vědí, stále ji překračují. Vloni v srpnu, v prvním měsíci provozu, radar zaznamenal 3 759 přestupků. Letos ani v jednom měsíci jejich počet neklesl pod tisíc.

Vozidla, která překročí povolenou rychlost, radar zaznamená a automaticky předává na služebnu městské policie. Zde po kontrole pořízeného záznamu fotografie přestupku dojde k jejich postoupení oddělení přestupků kopřivnického městského úřadu k následnému řešení.

„Po zjištění provozovatele vozidla, které překročilo povolenou rychlost, je mu zaslána výzva s určenou částkou v závislosti na míře překročení,“ uvedla Irena Kahánková, vedoucí oddělení přestupků kopřivnické radnice, s tím, že nejvíce výzev je zasíláno s částkou 500 korun.

Většina provozovatelů pokutu v zákonem stanovené lhůtě 15 dní zaplatí. Pokud tak neučiní, přestupek je pak řešen ve správním řízení. „V rámci přestupkového řízení jsou nejčastěji řešeni formou příkazu od 1 500 do 5 000 Kč v závislosti na tom, o kolik byla nejvyšší dovolená rychlost řidičem vozidla překročena, případně kolikrát. V případě, že provozovatel vozidla podá proti tomuto příkazu odpor a následně je opětovně shledán vinným, uloží se kromě pokuty také náklady řízení ve výši 1 000 Kč. Další možností provozovatele vozidla je sdělit totožnost osoby, která předmětné vozidlo řídila. Tomu je uložena nejen pokuta, ale i trestné body. To se stává málokdy,“ upřesnila Irena Kahánková a dodala, že ve správním řízení je řešeno zhruba 13 % přestupků, neboť většina sankcionovaných pokutu na základě výzvy zaplatí.

Je tak zjevné, že radar zklidnil dopravu na ulici Záhumenní a zvýšil bezpečnost chodců. Rada města už v závěru loňského roku rozhodla o zřízení dvou dalších míst pro umístění radaru, a to na ulici Obránců míru poblíž Penny marketu a v Lubině na komunikaci I/58 mezi základní školou a autobusovou zastávkou. „Město dělá vše proto, aby mohly být radary instalovány do konce roku,“ poznamenal Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města. Po instalaci dvou nových stanovišť bude radar přemisťován mezi nimi.

Kulturní dům v Mniší se má dočkat nových oken i přístřešku

Mniší (dam) – Tři miliony korun chce Kopřivnice v nejbližší době investovat do úprav budovy Kulturního domu v Mniší. Tento finanční limit má podle slov místostarosty Adama Hanuse respektovat i nově fungující oddělení architektury kopřivnické radnice, které bude jako jeden ze svých prvních úkolů navrhovat podobu rekonstrukce. „Oddělení má k dispozici původní projektovou dokumentaci stejně jako základní vizi budoucí podoby, kterou vytvořil architekt Kamil Mrva, a jejich úkolem bude zpracovat návrh toho, jak postupovat při výměně oken, jaké použít materiály a jak by mělo vypadat zastřešení terasy, která slouží jako pódium při pořádání venkovních akcí,“ řekl místostarosta Adam Hanus, zodpovědný mimo jiné za oblast majetku města.

Nový přístup k plánovaným opravám Kulturního domu v Mniší začala radnice prosazovat letos na jaře, kdy došlo k odložení rozhodnutí o výběru firmy, která měla realizovat výměnu oken v budově. „Na výměnu oken bylo v rozpočtu 1,5 milionu korun, na stavbu přístřešku se předběžně počítalo s dalšími prostředky ve výši asi 1,2 milionu korun. Proto jsme se rozhodli stanovit třímilionový limit a úkolem architektů bude najít takové řešení, které bude praktické, estetické i ekonomické, tak, aby se co nejvíc úprav realizovalo právě do této částky,“ vysvětlil Adam Hanus.

Architektonický návrh řešení by měl být hotový v následujících týdnech. „V rozpočtu je položka určená na výměnu oken. Pokud stihneme rychle vybrat dodavatelskou firmu, je možné, že výměna oken by proběhla ještě letos na podzim. Jinak budou všechny plánované práce realizovány v příštím roce jako přecházející akce,“ doplnil místostarosta.

Festival medu nabídl zajímavý program

Festival medu a písničky kromě zábavy nabídl i poučení jak pro nejmenší, tak i pro zkušené chovatele včel.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Festival medu a písničky kromě zábavy nabídl i poučení jak pro nejmenší, tak i pro zkušené chovatele včel.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (hod) – Šestý ročník Festivalu medu a písničky zakončil oslavy stého výročí organizovaného včelařství v Kopřivnici. V průběhu festivalu, který probíhal od čtvrtka 5. do soboty 7. září, přišlo do areálu Muzea Fojtství a částí zahrady i prostor ZŠ Alšovy více než dva tisíce návštěvníků.

Jak bývá zvykem, čtvrteční program byl připraven pro děti z mateřských i základních škol. Dopoledne děti z mateřinek plnily připravené úkoly, odpoledne sou-těžili školáci. Pět šestičlenných týmů z kopřivnických základních škol měřilo své znalosti o včelách i praktické dovednosti.

Nejlépe se vedlo žákům ze ZŠ sv. Zdislavy, druhé místo obsadila Alšovka a třetí škola Emila Zátopka. Ceny všem soutěžícím předala hlavní hvězda festivalu Aneta Langerová, což byl pro mnohé z nich nezapomenutelný zážitek. V 17 hodin koncert Anety Langerové s kapelou odstartoval čtvrteční doprovodný program, po ní návštěvníky bavila místní písničkářka Céline Bossu.

V pátek program přitvrdil, proběhl tradiční Guláš Fest, kdy návštěvníci mohli hodnotit šest druhů. Odpoledne vystoupila šermířská skupina Markus, své řemeslo předváděl umělecký kovář, který byl v obležení především dětí. Od 19 hodin hrála rocková legenda Limetal. Tu pak na pódiu vystřídala pražská kapela Vintage Wine.

V sobotu se nesl program ve znamení stoletých oslav. Hned dvakrát vystoupila cimbálová muzika Kamenica. Odpoledne pak přítomní zhlédli šermířské vystoupení skupiny Valmont z Valašského království, poté Pavel Špalek z nedalekého Lichnova před zraky přihlížejících vyřezal z dřevěného špalku motorovou pilou sovu. Festival uzavřela Benátská noc, o kterou se postarala skupina Sunar spolu s Dj Stoupou koncertem s názvem Jak za starých časů. Tečku pak udělala ohňová show spolku Monolog.

Po celé tři dny mohli návštěvníci ochutnat med i medovinu, v sobotu pak probíhala i degustace vín. Na své si přišli i včelaři. Pro ně byly každý den připraveny přednášky.

V podkrovních prostorách Muzea Fojtství probíhala až do neděle 8. září výstava mapující 100letou historii místních včelařů. V první den festivalu mohli zájemci poprvé zhlédnout film věnovaný historii místního včelařství, který vznikl ve spolupráci s MHF a KTK Kopřivnice.

S účastí byl spokojen i Tomáš Kostelník, člen Základní organizace ČSV Kopřivnice a jeden z hlavních organizátorů. „Bez finanční pomoci města, Moravskoslezského kraje, svazu včelařů i dalších sponzorů by se festival nemohl konat. Stejně velký dík patří kamarádům, kteří nám po celou dobu pomáhají, a všem fanouškům, návštěvníkům a skvělému publiku,“ podotkl Tomáš Kostelník.

Strela je pryč už přes rok, její pusté nástupiště zatím nemizí

Kopřivnice (dam) – Už více než před rokem opustila Slovenská strela Kopřivnici, aby prošla kompletní renovací v dílnách Českomoravské železniční opravny v Hranicích na Moravě. Zpět by se mohla vrátit zřejmě už příští rok, ale železniční svršek a přístřešek před technickým muzeem, který byl jejím domovem poslední dvě dekády, na ni bude čekat marně.

Zrenovovaná národní kulturní památka totiž vlastní silou zamíří do nově vybudovaného výstavního depozitáře v blízkosti nového muzea nákladních automobilů. Nevzhledný přístřešek tvořený ocelovou konstrukcí s plastovým zastřešením, necelých třicet metrů kolejí a zvýšené „nástupiště“, které umožňovalo návštěvníkům nahlédnout do oken Slovenské strely, už nikdy nebudou sloužit svému účelu. Přesto i po roce stále stojí na původním místě, a dokonce neexistuje ani jasný plán, jak s ním naložit v budoucnu.

Bezprostřední nápady, že by na uvolněném místě mohly stát například vozy značky Tatra z aktuální produkce, brzy spadly pod stůl. Podle Radima Zátopka, zástupce ředitele Regionálního muzea v Kopřivnici, je ale brzy následovaly i plány na odstranění přístřešku.

„Původně nám bylo řečeno, že přístřešek půjde dolů co možná nejdříve, ale už je to rok a nic se neděje. I přes naše opakované urgence,“ tvrdí Radim Zátopek. Přístřešek podle něj nyní slouží skupinkám lidí, kteří pod ním posedávají nebo jej občas využívají parkouristé a vyznavači workoutu, žádné další využití nemá a esteticky prostoru rovněž nepřidá.

Přístřešek stejně jako muzejní budova patří městu Kopřivnice. To ústy svého místostarosty Adama Hanuse přiznává, že věc je nyní obrazně řečeno na vedlejší koleji. „Aktuální projekt revitalizace centra řeší jen prostranství po kulturní dům. Prostranství u muzea včetně místa, kde stávala Slovenska strela, přijde až v další fázi,“ uvedl Adam Hanus.

Podle něj má město zájem po dokončení úvodní části revitalizace centra upravit i další exponovaná prostranství a prostor před muzeem bude zřejmě hned další na řadě. „Hledáme mimo jiné i dotační titul, který by nám s úpravou tohoto prostoru mohl pomoci. V plánu pro nejbližší období tedy není komplexní úprava prostranství před muzeem, to ale neznamená, že přístřešek nebude odstraněn dřív, než dojde k finálnímu řešení. Termín však zatím neznáme,“ doplnil místostarosta.

Prázdninový projekt Někdo ven??? letos lákal mladší

V rámci projektu Někdo ven??? si mladí Kopřivničané mohli vyzkoušet i zábavné sportovní aktivity jako například jumping.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V rámci projektu Někdo ven??? si mladí Kopřivničané mohli vyzkoušet i zábavné sportovní aktivity jako například jumping.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Víc než 1 200 aktivních účastníků z cílové skupiny teenagerů a nejméně stejně tolik dalších lidí, kteří je doprovázeli, se zúčastnilo letošních akcí ze seriálu Někdo ven??? Volnočasové aktivity, které kopřivnická radnice ve spolupráci s místními spolky, sportovními kluby a dalšími organizacemi připravovala už pátým rokem, mají nabídnout smysluplné trávení volného času především mladým Kopřivničanům. A hlavně těm, co většinu letního volna tráví ve městě.

V průběhu prázdnin proběhlo deset akcí, které byly s výjimkou závěrečného koncertu naplánovány vždy na čtvrteční odpoledne. Účastníci si mohli vybrat z nejrůznějších sportovních, herních nebo výtvarných činností. Tradičně se například hrál discgolf a dodgeball, připraveny byly dvě akce u vody, výtvarný Color Day, Lentilkový pětiboj v režii místních atletů nebo týmová hra připravená zdejšími skauty. Nejnavštívenější čtvrteční akcí byl Super den u vody pořádaný Sportovním klubem Kopřivnice, na který na zdejší koupaliště dorazilo 25. července víc než 140 účastníků. Velmi slušnému zájmu se těšila i letošní novinka, kdy se o týden dřív mladí bavili volejbalem.

Specifikem letošního ročníku byl podle organizátorů snižující se věk účastníků. „Projekt je zaměřen na žáky druhého stupně základních škol, nižších ročníků středních škol a jejich mladší sourozence. V letošním roce jsme zaznamenali, že některé akce zaujaly především mladší děti. To s sebou přineslo i zvýšený zájem o projekt ze strany rodičů dětí a dalších dospělých. Tuto skutečnost vnímáme jako příležitost k případnému rozšíření projektu v dalších letech,“ uvedla Lenka Heráková, manažerka volnočasových aktivit, která Někdo ven??? vedla. Podle jejích slov by také bylo vhodné najít pro případné další ročníky nový typ akce, který by naopak více oslovil mladé ve věku 16 a více let. Náklady na celý letošní seriál Někdo ven??? byly zhruba 140 tisíc korun, tyto peníze se využily především na pořádání jednotlivých událostí, ale také na nákup cen a dárků pro účastníky či na propagaci celého projektu.

Za týden se znovu sejde zastupitelstvo

Kopřivnice (dam) - Po letní pauze se za týden ve čtvrtek 19. září znovu sejde kopřivnické zastupitelstvo. Nejvyšší kolektivní orgán bude jednat od 16 hodin v sále v desátém patře radniční budovy. Politici budou projednávat například uzavření smluv s okolními obcemi o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází při využívání služeb v rámci Technologického centra města Kopřivnice. Zastupitelé by měli posvětit také rámcovou smlouvu, kterou se město Kopřivnice domlouvá na spolupráci s Moravskoslezským krajem při plánované úpravě dvou zdejších frekventovaných křižovatek. Rozhodovat se bude o několika individuálních dotacích v oblasti sportu či dotacích z programu na podporu kultury a osvětové činnosti.

Zároveň je možné očekávat, že v úvodu zasedání dojde na slib nového zastupitele, který by měl usednout na uvolněné křeslo po Janě Feilhauerové (Krásná Kopřivnice), která na konci srpna na svůj mandát rezignovala.

Sbírají se termíny akcí pro kalendář na příští rok

Kopřivnice (hod) – Jak bývá zvykem, také letos koncem roku dostanou občané Kopřivnice včetně místních částí tradiční dárek – stolní kalendář.

V současné době se sbírají data o kulturních, společenských i sportovních akcích, které organizují místní spolky, sdružení, organizace nebo jednotlivci. „Pokud mají lidé zájem, aby byla právě jejich akce v městském kalendáři pro rok 2020 zveřejněna, je nutné, aby základní informaci o termínu a místě konání zaslali v době do 15. října na e-mailovou adresu kopřivnického informačního centra,“ sdělila tisková mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková s tím, že adresa je ic@kopřivnice.cz a předmět e-mailu je třeba nazvat Kalendář 2020.

Opět se rozjíždějí vzdělávací kurzy nejen pro rodiče

Také letos je v rámci aktivit Místního akčního plánu připraveno vzdělávání i pro zdejší školáky, jejich učitele i rodiče.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Také letos je v rámci aktivit Místního akčního plánu připraveno vzdělávání i pro zdejší školáky, jejich učitele i rodiče.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V nejbližších dnech se naplno rozjedou vzdělávací kurzy z oblasti školství a vzdělávání pro rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky, které připravila kopřivnická radnice v rámci Místního akčního plánu II (MAP).

Hned první pro rodiče se uskuteční 26. září a je zaměřena na matematiku. „Tomáš Blumenstein, místopředseda Mensy, seznámí rodiče s principy, zásadami i zkušenostmi matematiky dle profesora Milana Hejného. Sociální pedagožka Milena Mikulková bude 3. října na rodičovském semináři hovořit, jak mohou rodiče lépe mluvit s dětmi a co rozvíjí nebo brání domluvě mezi rodinnými příslušníky,“ uvedla Eva Kytková, pracovnice odboru školství, kultury a sportu a koordinátorka vzdělávání.

Vzdělávací aktivity jsou připraveny také pro pedagogické pracovníky v základních a mateřských školách. Budou se týkat rovných příležitostí ve vzdělávání, podpory vztahů škola - rodiče a moderních vyučovacích metod. „Na téma socioklimatu ve školách bude přednášet v prosinci, kdy chystáme seminář pro vedoucí pedagogy, učitele i vychovatele,“ uvedla Eva Kytková. Od září zahajuje činnost v ZŠ a MŠ 17. listopadu badatelský kroužek pro zvídavé děti, a to ve spolupráci školy a MAPu. Kroužek je zacílen na nadané děti z prvního stupně základních škol v rámci ORP Kopřivnice. „Připravujeme podporu polytechnické činnosti malých předškoláků v rámci Technických školek a rozvoj čtenářské gramotnosti a mediální výchovy pro mladé reportéry školních časopisů,“ upřesnila Eva Kytková. V rámci MAPu proběhne 13. listopadu odborná minikonference na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání. „Z připravených akcí si může vybrat každý. Podrobná nabídka připravovaných akcí je zveřejněna na webu města v sekci školství, MAP, kde jsou nejen podrobnosti o náplních kurzů, lektorech, ale i elektronické přihlášky,“ dodala Eva Kytková.

Re-Vize má rozpoutat diskuzi o veřejném prostoru

Kopřivnice (dam) – Jak (ne)udělat město hnusné, je nejen podtitul, ale i zastřešující téma akce, kterou pod názvem Re-Vize města připravuje nově fungující oddělení architektury kopřivnické radnice. Panelová diskuze, zaměřená na otázky architektury, urbanismu, využívání veřejného prostoru a života ve městech obecně, se uskuteční příští pátek 20. září v Ringhofferově vile.

„Rád bych tímto způsobem lidi, kteří o to budou mít zájem, seznámil s Kopřivnicí a vysvětlil veřejnosti, že to, co se tady snažíme rozjíždět, není nic neobvyklého, ale že se zapojujeme do něčeho, co se děje v celé republice,“ říká Václav Kocián, vedoucí oddělení architektury na Městském úřadě v Kopřivnici. Podle jeho slov už nejsou architektonické kanceláře součástí pouze magistrátů velkých měst, ale stále více radnic najímá městské architekty a objevují se také občanské a odborné iniciativy, které problematiku zdravého fungování městských celků řeší.

Hosty kopřivnické Re-Vize města budou většinově právě lidé, kteří stojí za podobnými aktivitami ve městech, kde žijí. První z nich je Jitka Žambochová, urbanistka, která propojuje experty z různých sfér, občany a politiky a společně na sérii diskuzí hledají způsoby, jak odstranit historická stigmata Ústí nad Labem a využít potenciál tohoto města. Dalším spíkrem bude Luboš Klabík ze spolku Archibn, který si klade za cíl zvýšit informovanost lidí, kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby ve městě Benešov. Stejně jako rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností. Architekt Vojta Rudofer bude zastupovat podobnou platformu RE.VIZE fungující v Olomouci. „Aby zazněl také jiný pohled, pozval jsem vedoucí Stavebního úřadu v Kopřivnici Markétu Kvitou jako odbornici, která v rámci státní správy tvoří a uplatňuje územní plán a stavební řád. Posledním hostem pak bude Jan Malík, starosta sousedního Příbora, který je zajímavý tím, že opustil svou původní architektonickou praxi a nyní vede celé to město a snaží se zavádět nějaká opatření, která mají městu z urbanistického pohledu pomoci. Město zná dobře nejen jako jeho obyvatel a nyní jako starosta, ale i jako architekt, který se Příborem zabýval i ve svém diplomovém projektu. Navíc z praxe velmi dobře zná například fungování architektonických soutěží vypisovaných v Ostravě,“ doplnil Václav Kocián výčet hostů diskuze.

Podle představ organizátorů v úvodu každý z hostů vystoupí s krátkou prezentací svých projektů a toho, co se jim už podařilo dosáhnout. „Rád bych, aby nám zejména první tři jmenovaní předali své zkušenosti, protože jsou především v oblasti prezentace a komunikace s veřejností o kousek dál než my, kteří začínáme,“ míní Václav Kocián. Následovat bude diskuze, do které se bude moci zapojit každý, kdo do Ringhofferovy vily po páté hodině večerní dorazí. Oddělení architektury věří, že první akce tohoto druhu v Kopřivnici vyvolá zájem například mezi úředníky radničních odborů odpovědných za oblasti rozvoje města a údržby majetku, nebo architekty z regionu. Vítán ale bude i každý laik se zájmem o danou problematiku. „Nepůjde o žádnou odbornou diskuzi v tom smyslu, že bychom řešili technické a technologické otázky. Cílem je směřovat k propojení laické veřejnosti, lidí zodpovědných za správu měst a odborníků z různých oblastí tak, aby našli společnou řeč a co nejjednoduššími zásahy město nějakým způsobem oživovali,“ vysvětluje Václav Kocián.

Diskuze v závěru příštího pracovního týdne je jen první z akcí, kterými chce oddělení architektury vířit diskuzi o problémech i příležitostech veřejného prostoru v Kopřivnici. V prvním říjnovém týdnu se město zapojí do celostátního projektu Den architektury a pro zájemce připraví komentovanou procházku okolo koryta Kopřivničky . Následně by pak měla proběhnout akce „Město v noci“, kdy architekti společně s městskou policii a zástupci odboru životního prostředí projdou večerní Kopřivnicí a zaměří se na oblast bezpečnosti, veřejného osvětlení a zeleně.

Kraj vyhlásil dotační program pro sportovce

Ostrava (hod) – Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program pro sportovní kluby na rok 2020. Ty jsou určeny na podporu významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace kraje na mezinárodní úrovni.

Dle podmínek dotačního titulu, které schválila Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání v závěru srpna, lze podávat žádosti pouze prostřednictvím elektronického portálu či datové schránky v době od 9. do 13. prosince.

Podrobnější informace lze získat na webu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Hasiči nabádají řidiče, aby správně parkovali

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Se zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno. Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i když jsou tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením „Zákaz stání - nástupní plocha pro požární techniku“ nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.

Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné události často komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro postiženého neskutečně dlouhou dobou.

Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.

Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel větších měst a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, k návštěvě různých institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká všech.

Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000 Kč. Stejně může být postižena i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to pokutou až do výše 20 000 Kč.

Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů dodržovat několik zásad správného parkování:

- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům,

- neparkovat před vstupem do objektu,

- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,

- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,

- neparkovat nad podzemními hydranty.

Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!

nprap. Dagmar Benešová

HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Výstava připomene výročí skladatele Petra

Kopřivnice (dam) – Velkou výstavu o životě a díle zdejšího rodáka, skladatele Zdeňka Petra otevřou už zítra v podvečer v Muzeu na Fojtství. Vernisáž, naplánovaná na pátek 13. září v 17 hodin, bude první akcí, která připomene blížící se sté výročí umělcova narození. To pak v den jeho nedožitých stých narozenin 21. září uctí ještě dva koncertní programy.

Výstava nazvaná Zdeněk Petr, Ten umí to a ten zas tohle má být shrnutím životní dráhy i bohatého uměleckého odkazu Zdeňka Petra a zároveň by nemělo jít jen o soubor suchopárných informací, ale výstava má být odlehčená a veselá, protože Zdeněk Petr skládal populární hudbu.

„Výstava bude mít dvě linie. Jedna bude popisovat skladatelův život od dětství a mládí v Kopřivnici a Příboře až po jeho odchod do hlavního města a začlenění se do pražského uměleckého života. Druhá se bude věnovat jeho hudbě, počínaje prací pro R. A. Dvorského přes jeho spolupráci na Divotvorném hrnci až po všechny jeho vlastní muzikály,“ plánovala už letos na jaře autorka výstavy, kurátorka, kunsthistorička Duňa Panenková. Ta při tvorbě expozice čerpala především z archivu rodiny Zdeňka Petra a mnohé materiály, které budou na výstavě k vidění, budou zveřejněny vůbec poprvé. Premiéru bude mít na Fojtství i samotná výstava. Navštívit ji bude možné až do 27. října. Následně se přestěhuje do Prahy a během listopadu bude uvedena ve Werichově vile na Kampě.

Divadelní sezonu uvedou Dva nahatý chlapi

Kopřivnice (dam) – Bulvární komedií Dva nahatý chlapi zahajuje v úterý 17. září kopřivnický kulturní dům novou sezonu. Divadelní představení, které se už devět měsíců od premiéry v pražském Divadle Palace hraje nejen na této scéně, ale také na jevištích po celé republice, slibuje lehkou zábavu a herecké tváře známé z televizních obrazovek.

Populární seriálový a filmový herec Martin Zounar hraje Alaina Kramera, seriózního advokáta, věrného manžela a otce dvou dětí, který se jednoho dne doma probudí v posteli se svým kolegou z práce (Martinem Krausem), oba úplně nazí. Jeden ani druhý nevědí, jak se do této situace dostali. A když se snaží situaci objasnit, vstoupí do pokoje advokátova žena, čímž celá příhoda dostává zcela nový rozměr. Kramer se za každou cenu snaží zachránit své manželství a roztáčí se kolotoč krkolomného vysvětlování a výmluv, během kterého navíc hlavní hrdina prohlédne i některé své skryté pohnutky a sám sebe možná překvapí.

Autorem bláznivé situační komedie, která se s velkým úspěchem hraje nejen v Paříži, je současný francouzský dramatik a scenárista Sébastien Thiéry. Českou inscenaci připravil režisér a příležitostný herec Antonín Procházka, který se žánru bulvární komedie věnuje dlouhodobě. Kromě dvojice již zmíněných hereckých protagonistů v titulních rolích se v představení objevují ještě Martina Radová a Daniela Šinkorová.

Začátek představení ve velkém sále kulturního domu je tradičně v 19 hodin.

Argentum mohou lidé v muzeu obdivovat o dva týdny déle

Kopřivnice (dam) – Ještě o dva týdny déle, než bylo původně v plánu, budou moci návštěvníci Lašského muzea obdivovat společnou výstavu šperků Marty Švajdové a fotografií Dalibora Kvity. Jejich společná výstava nazvaná Argentum měla původně skončit v neděli 15. září, ale k vidění bude až do 29. září. Místo dernisáže v neděli se milovníci šperku a fotografie už v pátek 13. září mohou vypravit na komentovanou prohlídku výstavy. Fotograf i šperkařka se zájemci od 17 hodin projdou celou výstavu a představí jim způsob, jakým vznikla. „Dalibor a Marta navíc přiblíží a vysvětlí techniky, jakými vystavené šperky a fotografie vznikaly. S Daliborem jsme dokonce natočili krátký film, který přibližuje techniku mokrého kolodiového procesu, kterým jeho snímky vznikají,“ lákal na neobvyklé návštěvě expozice v Šustalově vile kurátor muzea Pavel Dvořák.

Výročí Štramberka oslaví hlavně místní spolky

Štramberk (dam) – Pestrým víkendovým programem vyvrcholí oslavy 660. výročí povýšení Štramberka na město. Návštěvníci městečka pod Trúbou se mohou těšit na koncerty, divadelní představení, vystoupení šermířů a mnoho dalšího.

Víkend oslav zahájí v pátek 13. září v sedm hodin večer ochotnický spolek pod věží, který v závislosti na počasí v amfiteátru nebo pod střechou kulturního domu sehraje Vrchlického komedii Noc na Karlštejně.

Sobota začne pro účastníky oslav o půl jedenácté dopoledne vernisáží výstavy Štramberk v proměnách času v Muzeu Zdeňka Buriana. Hlavní část programu pak startuje ve 13 hodin, kdy od základní školy vyrazí směrem k náměstí historický průvod, na který naváže slavnostní zahájení oslav. Většina odpoledního programu bude patřit místním, nejdříve vystoupí děti z tamních škol a od půl čtvrté se budou před diváky střídat místní spolky. Předvedou se šermíři z Allegrosu, obě ochotnická divadla, Taneční klub Gradus a štramberští hasiči. V 19 hodin pak začne koncert Lašského dechového orchestru, který o hodinu později vystřídá šermířské představení Hrůzy válek, po jehož skončení ozáří Štramberk ohňostroj.

Nedělní program zahájí o půl deváté ráno Mše za město. Náměstí následně ožije nejen dobovým jarmarkem, ale i sportovně zábavným dopolednem. Probíhat bude na jedné straně soutěž o nejlepší guláš a vedle Běh na Trúbu nebo soutěžní Pohádková ulička po děti. O hudební kulisu se od 10.30 postará kopřivnická country kapela Cizinci. Od jedné hodiny se na pódiu začnou střídat místní kapely Devětsil, o105, rockoví K.I.S. V 17 hodin program uzavře koncert Lenky ’Lo’ Hrůzové s kapelou LoGarytmy.

Během celého víkendu pak bude na dolním nádvoří štramberského hradu probíhat sympozium uměleckých kovářů a připraveny jsou i další doprovodné programy a atrakce včetně historického kolotoče nebo výtvarných dílen.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 12. - pá 13. září v 17.30 hodin historické drama VB Panství Downtown. Velkolepé finále ságy rodiny Crawlyových, kteří obývají rozlehlé panství v srdci Anglie. Intriky, láska, konflikty a jeden velký den spojený s návštěvou anglického krále.

Čt 12. - pá 13. září ve 20 hodin krimi drama USA Zlatokopky. Ramona vede tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.

So 14. - ne 15. září v 15 hodin animovaná fantasy komedie Francie, Německa Playmobil ve filmu. Marla se ocitla v animované říši, kde ona sama je figurkou Playmobil. Vydává se na neuvěřitelné dobrodružství pestrým a kouzelným světem, aby našla svého bratra.

Ne 15. - po 16. září v 17 hodin akční film VB, USA Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw. Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit nedokázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.

Ne 15. - po 16. září ve 20 hodin válečné drama ČR, SR, Ukrajiny Nabarvené ptáče. Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů posílají rodiče desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však záhy nečekaně umírá. Chlapec se tak musí vydat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem.

Út 17. září v 19 hodin hudební komedie VB Yesterday. Neúspěšný muzikant se jednou ráno probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na Beatles a jejich písničky. To mu dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu, tedy všechno, co si člověk může přát. Skoro všechno... (Filmový klub)

Čt 19. - so 21. září v 17.30 hodin komedie ČR Román pro pokročilé. Noblesní šarmantní světák Rudolf je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu svého bratra Arnošta. Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt.

Čt 19. - so 21. září ve 20 hodin akční thriller Rambo: Poslední krev. John Rambo se po nelítostných bojích v džungli a poušti konečně vrátil domů. Usadil se na ranči v Arizoně a své běsy zabijácké minulosti se snaží vyhnat klidným životem kovboje. Najde pár lidí, na kterých mu záleží. A právě obyčejný pocit, že má konečně pro co žít, ho nelítostně vrátí tam, odkud se snaží utéct. Do světa zabíjení.

So 21. - ne 22. září v 15 hodin animovaná rodinná komedie Kanady Psí kusy. Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit.

Ne 22. - po 23. září v 17.30 hodin sci-fi thriller USA, Brazílie Ad Astra. Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, aby zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi. Objevuje zde tajemství, která zpochybňují povahu lidské existence a naše místo ve vesmíru.

Ne 22. - po 23. září ve 20 hodin komedie ČR Román pro pokročilé.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

So 14. září v 17.30 hodin William Shakespeare: Král Lear - záznam divadelního představení z londýnského West Endu s uznávaným hercem Ianem McKellenem v hlavní roli

Út 17. září v 19 hodin Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi - bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, hrají Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus a Daniela Šinkorová

Čt 19. září v 16.30 hodin Komentovaná prohlídka staré Kopřivnice - krátká trasa plná historických míst, zajímavých událostí a poutavých příběhů v podání historika Ondřeje Šalka

Ne 22. září v 10 hodin Červená karkulka - klasická pohádka s veselým vlkem, hodnou babičkou a prostořekou Karkulkou v podání Divadélka Koloběžka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Louky a andělé - výstava obrazů Petry Jarošové (do 24. září)

Po 16. září v 17 hodin Jak se stát povzbuzujícím rodičem - přednáška Pavla Mečkovského s praktickými příklady, jak můžeme děti povzbudit a také čím je můžeme zranit (komunitní Centrum Pětka - pobočka knihovny na Severu)

Čt 19. září od 13 do 17 hodin Knižní záložky - přijďte si vyrobit originální knižní záložky

Do 30. září Sbírkové dny pro Světlušku - podpořte i vy veřejnou sbírku Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá nevidomým

KATOLICKÝ DŮM

So 21. září v 18 hodin 100. výročí narození skladatele Zdeňka Petra - koncert konaný u příležitosti nedožitých stých narozenin kopřivnického rodáka, hudebního skladatele Zdeňka Petra

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Po 16. září v 19 hodin Maďarský hudební temperament - koncert maďarského žesťového souboru In Medias Brass v rámci Svatováclavského hudebního festivalu

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Jiří Hanzelka + Miroslav Zikmund: Past na rovníku - výstava věnovaná cestovateli a spisovateli Miroslavu Zikmundovi, který v únoru oslavil sté výročí svého narození (do listopadu)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Pá 13. září v 17 hodin vernisáž výstavy Ten dělá to a ten zas tohle - výstava věnovaná Zdeňku Petrovi u příležitosti 100 let od jeho narození (výstava potrvá do 27. října)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Argentum představí práce šperkařky Marty Švajdové a fotografa Dalibora Kvity (do 29. září)

Pá 13. září v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy Argentum - zájemci si projdou celou výstavu společně s autory, kteří jim představí způsob, jakým výstava vznikla

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

St 18. září v 18 hodin Jan Hus - přednáška Ladislava Cvíčka z cyklu Spisovatelé k zamyšlení

ŠTRAMBERK

Výstava Malý čtenář - výstava z cyklu Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana, do 27. října)

Pá 13. září v 19 hodin Noc na Karlštejně - divadelní představení k oslavám 660. výročí města Štramberk (Amfiteátr pod Starou věží)

Pá 13. - ne 15. září 660 let města Štramberka - oslavy u příležitosti 660 let povýšení Štramberka na město (náměstí, Amfiteátr pod Starou věží, Trúba)

Pá 20. září v 19 hodin Strašidlení na Kotouči - noční hra pro odvážné rodiče s nebojácnými dětmi, které mají rády dobrodružství (Národní sad)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 15. září v 19 hodin komediální drama USA Zelená kniha

Ne 22. září v 19 hodin krimi komedie ČR Úhoři mají nabito

Dopisy čtenářů

Průtrž mračen? Nejsme z cukru!

V továrně skončila ranní směna a pracující vyrážejí k domovům. Klid před bouří, na obloze se stahují hrozivá černá mračna a je otázkou času, kdy se tam nahoře otevřou stavidla. Najednou spustil docela slušný liják a rychle rozevřu deštník. Na vrátnici je přístřešek, kde se již schovalo pár lidí a já se k nim přidávám. Vzhlížíme k obloze s nadějí, že to nebude dlouho trvat. Nebe nám však sesílá ještě větší přívaly vody. Miliardy kapek zběsile buší o zem. Každý se s takovou spouští musí nějak popasovat. Ponejvíce klasicky deštníkem, ten ale ochrání jen částečně. Vidím mladíky v mikině s kapucí na hlavě i ženu, která na sebe navlékla pláštěnku. Najdou se dokonce odvážlivci, co chvátají i v tom nejprudším lijavci jen tak bez ničeho, prostovlasí. Možná ti lidé zvolali unisono: „Šaty uschnou a my se nerozpustíme, nejsme z cukru!“

Nebe se už tolik nemračí a déšť slábne. My, stojící u brány, se pomalu loučíme a jdeme si za svým. Promoknout na kůži, z toho bych odvázaný asi nebyl, ale třeba v tom je i kousek dobrodružství a romantiky.

Stanislav HlasNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: pá 13. 9. 9.30-13, so 14. 9. 13.30-14.45, ne 15. 9. 14.30-15.45, so 21. 9. 15-16.15, ne 22. 9. 15.30-16.45 hodin

FLORBAL: so 14. 9. od 8 hod. turnaj II. ligy juniorů - sk. 7, od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice - 1.MVIL Ostrava (1. kolo Národní ligy mužů sk. V); so 21. 9. od 9 hod. turnaj MS ligy st. žáků; ne 22. 9. od 9 hod. turnaj MS ligy elévů - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

FOTBAL: KOPŘIVNICE: so 14. 9. od 9 hod. FC Kopřivnice - FC Vřesina (7. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - FC Vřesina (7. kolo KP st. žáků), od 13.30 hod. FC Kopřivnice - FK Primus Příbor (7. kolo KS dorostu sk. B), od 16 hod. FC Kopřivnice - TJ Mořkov (7. kolo I. B tř. mužů sk. D); út 17. 9. od 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Mořkov (4. kolo OS ml. + st. přípravky sk. B); LUBINA: so 14. 9. od 16 hod. Spartak Lubina - TJ Sokol Sedlnice (7. kolo III. tř. mužů); ne 15. 9. od 16 hod. Spartak Lubina - MSK Orlová (1. kolo MSD žen sk. A); po 16. 9. od 16.30 hod. Spartak Lubina - NFC Lichnov (3. kolo OS st. přípravky sk. B); st 18. 9. od 16.30 hod. Spartak Lubina - TJ Sokol Sedlnice (4. kolo OS ml. přípravky); ŠTRAMBERK: pá 13. 9. od 17 hod. FK Štramberk - FC Vlčovice-Mniší (3. kolo OP dorostu); so 14. 9. od 10 hod. FK Štramberk - TJ Olbramice (7. kolo OS ml. žáků), od 13.30 hod. FK Štramberk - TJ Mořkov (7. kolo OP dorostu), od 16 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Hostašovice (7. kolo III. tř. mužů); ne 15. 9. od 16 hod. FK Štramberk - AFC Veřovice (1. kolo MSD žen sk. A); so 21. 9. od 10 hod. FK Štramberk - FK Bartošovice (8. kolo OS ml. žáků), od 12 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Ženklava (3. kolo OS žáků sk. A), od 13.30 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Žilina (1. kolo OP dorostu); VLČOVICE: pá 13. 9. FC Vlčovice-Mniší - TJ Mořkov (7. kolo OP žáků); so 14. 9. od 16 hod. FC Vlčovice-Mniší - FC Kozlovice (7. kolo I. B tř. mužů sk. D); ne 15. 9. od 14 hod. FC Vlčovice-Mniší - Fotbal Fulnek/Děrné (7. kolo OP dorostu)

HÁZENÁ: so 14. 9. od 19 hod. KH ISMM Kopřivnice - Pepino SKP Frýdek-Místek (2. kolo Strabag Rail extraligy mužů) - sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

HOKEJ: so 14. 9. od 10.30 hod. HC Černí Vlci - HC Uherské Hradiště (2. kolo LD-M), od 16 hod. HC Tatra Kopřivnice - SHK Hodonín (2. kolo II. ligy mužů sk. V); st 18. 9. od 18 hod. HC Tatra Kopřivnice - HC Bobři Valašské Meziříčí (3. kolo II. ligy mužů sk. V); ne 22. 9. od 11 hod. HC Kopřivnice - HC AZ Havířov 2010 (5. kolo LMŽ sk. 17), od 13 hod. HC Kopřivnice - HC AZ Havířov 2010 (5. kolo LSŽ sk. 17) - vše zimní stadion Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 12. 9. 6-15, 18.30-21, pá 13. 9. 6-8, 16-21, so 14. 9. 12-21, ne 15. 9. 10-19, po 16. 9. 6-8, 19.30-21 kondiční plavání pro veřejnost, út 17. 9. 6-21, st 18. 9. 6-12, 14.30-16, 18.30-21, čt 19. 9. 6-15, 18.30-21, pá 20. 9. 6-8, 16-21, so 21. 9. 12-21, ne 22. 9. 10-19 hodin; upozornění: tréninky ve 2 drahách: út 14.30-15.30 ASK, 15.30-18.30 SSK, st 6.45-7.30, SK, 18.30-18.45 Db, tréninky ve 3 drahách: st a pá 8-11.45 PŠ, dětský bazén: čt 8-12 PŠ

MALÝ FOTBAL: so 14. 9. od 8 hod. 11. turnaj Oblastního přeboru; so 21. 9. od 8 hod. 12. turnaj Oblastního přeboru - vše hřiště ZŠ M. Horákové Kopřivnice

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 14. 9. v 7.55 hod. ČD, Mořkov, (Ž) sedlo Kamenárka, Veřovice; so 21. 9. v 8.17 hod. ČD, Vítkov, (M) přes Františkův dvůr, Trojmezí, Heřmánky; st 25. 9. v 6 hod. ČD, Rožnov p. R., (M) Kútiska pod Spinou v Javoří, Velká Lhota, BUS Valašské Meziříčí, ČD

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná

Výsledky

- Fotbal: muži (6. kolo III. tř.): TJ Sokol Hostašovice – Spartak Lubina 0:1, TJ Petřvald n. M. B – FK Štramberk 3:2; dorost (6. kolo KS sk. B): Slovan Horní Žukov – FC Kopřivnice 2:5; dorost (6. kolo OP): TJ Odry – FK Štramberk 5:2; st. žáci (6. kolo KP): FC Kopřivnice – FK Krnov 2:4, - MFK Havířov 1:4; ml. žáci (6. kolo KP): FC Kopřivnice – FK Krnov 1:0, - MFK Havířov 4:3; žáci (6. kolo OP): TJ Sokol Kunčice p. O. – FC Vlčovice-Mniší 0:10; st. přípravka (2. kolo OP sk. B): FC Kopřivnice – FK Starý Jičín 9:5; st. přípravka (2. kolo OS sk. A): FK Štramberk B – SK Beskyd Frenštát p. R. B 11:3; st. přípravka (2. kolo OS sk. B): FK Štramberk A – Spartak Lubina 12:5; ml. přípravka (2. kolo OP sk. B): FC Kopřivnice – FK Starý Jičín 15:10; ml. přípravka (2. kolo OS): Spartak Lubina – FC Libhošť 7:15.

- Hokej: dorost (1. kolo LD-M): HC Brumov-Bylnice – HC Černí Vlci 4:3.

Kahánek s Krutílkem uspěli v Beskydské sedmičce

Kopřivnice (cab) – Již po desáté se letos stovky sportovců vydaly zdolávat náročnou trasu Beskydské sedmičky, mistrovství ČR v Ultra SkyMarathonu jednotlivců a mistrovství ČR v horském maratonu dvojic. Celkem se do tohoto extrémního terénního závodu vydalo v pátek 30. srpna ve 22 hod. z třineckého atletického stadionu 400 jednotlivců a 1 320 dvojic, mezi nimiž nechyběla ani řada Kopřivničanů.

Trasa pro jednotlivce byla dlouhá 101,5 km s převýšením 5 550 m a vedla přes Javorový, Ropici, pod Travným, Kykulku, Lysou horu, Smrk, Čertův mlýn, Pustevny, Radhošť a Vel-ký Javorník s cílem na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Trasa pro dvojice měřila 91,5 km s převýšením 5 040 m, místo Ropice se šlo přes Velký Lipový-sedlo a z Krásné rovnou na Lysou horu (bez Kykulky).

Skvělé druhé místo v kategorii dvojic mužů do 25 let vybojovalo kopřivnické duo Martin Kahánek a Jiří Krutílek, kteří trasu zdolali za 16:25:10 hod. Nutno však podotknout, že celkově mezi všemi dvojicemi obsadili až 39. příčku, přičemž nejrychlejší pár byl o téměř pět hodin rychlejší než Kahánek s Krutílkem. V téže kategorii pak 13. místo obsadili Jakub Bělík s Davidem Harabišem (oba Mniší). V další mužské kategorii 26-35 let bohužel závod nedokončili Jiří Beneš (Kopř.) s Ondřejem Klimešem (Štramberk) a František Krompolc (Kopř.) s Adamem Puchou (Velké Hoštice). V mužích 36-45 let v obrovské konkurenci 274 párů obsadili 22. příčku Roman Vaverka (Kopř.) a Radim Špaček (Frenštát p. R.), 36. příčku Jiří Kuchař (Kopř.) a Jiří Kuchař (Příbor), 71. příčku Dalibor Štůrala (Kopř.) a Ladislav Ivan (Frenštát p. R.), 152. příčku Václav Lys (Kopř.) a Petr Bagar (Příbor) a 174. příčku Zdeněk Pustějovský (Kopř.) a Milan Bjaček (Lichnov). V mužských dvojicích 46-55 let dokončili B7 na 51. místě Petr Ondruch (Kopř.) s Františkem Janákem (Frenštát p. R.), dua Bohumil Kraus (Kopř.)-Ludvík Kraus (Vratimov), Jan Stacha (Kopř.)-Martin Košík (Jenštejn) a Tomáš Socha (Kopř.)-Mojmír Jančura (Ostravice) do cíle nedorazili.

V ženských párech 26-35 let skončily na šesté pozici kopřivnické závodnice Adéla Sobotková a Lucie Bujnošková a 15. místo obsadily Eva Balarynová (Kopř.) a Barbora Reisigová (Příbor), Marta Kozinová (Kopř.) s Michaelou Havlovou (Tichá) závod nedokončily. V kategorii dvojice ženy 36-45 let byly 43. Daniela Jurková (Kopř.) a Barbora Kociánová (Frenštát p. R.), v mixu 26-35 let se na 48. pozici umístili Tomáš Kahánek (Kopř.) s Ivanou Kopečkovou (Rýmařov), Alexandra Grabovská s Vratislavem Procházkou (oba Kopř.) závod nedokončili, a v mixu 36-45 let obsadili 71. příčku Tereza Sasínová (Kopř.) s Milanem Zmarzlákem (Bolatice).

Letos poprvé byl závod určen také pro jednotlivce. Jediným z kopřivnických účastníků, který dorazil do cíle, byl na 49. místě v kategorii mužů nad 41 let (147 startujících) Bohumil Sobotka. V téže kategorii závod po čtvrté kontrole vzdal Patrik Hejduk a v Čeladné pak své účinkování v B7 ukončila Gabriela Kopřivová (kat. ženy do 40 let, celkem 20 startujících).

Kopřivničtí atleti závodili v kopcích i na dráze

Palkovice, Břeclav (cab) – Tři kopřivničtí běžci zvítězili v pátek 30. srpna v osmém ročníku 17km náročného závodu Palkovice-Kubánkov-Palkovice, v němž účastníci, jak sám název napovídá, se na trase dostali na nejvyšší vrchol Palkovických hůrek Kubánkov v nadmořské výšce 660 m. V mužích nad 65 let triumfoval Josef Kvita z AK E. Zátopka, v kategorii žen 35-44 let zvítězila Kateřina Polášková z Pomalých šípů Kopřivnice a v ženách nad 45 let dominovala Darina Krausová z AK EZ, dokonce druhá celkově mezi ženami. V mládežnických kategoriích měl AK EZ pouze dvě zástupkyně, sestry Káňovy, ani jedna se však v silné konkurenci na stupně vítězů neprosadila. Obě závodily v kategorii dívek r. 2006/07, Kristýna obsadila pátou příčku, její sestra Barbora, která se ale věnuje hlavně tenisu, skončila dvanáctá.

V sobotu se pak pokoušelo družstvo žen AK EZ Kopřivnice, složené však především z žaček a dorostenek, uspět v baráži o postup do I. ligy na Moravě a ve Slezsku, kterou hostila Břeclav. Bohužel bez některých opor v sestavě tentokrát kopřivnické atletky posbíraly pouze 72 b. (většinou to bylo okolo 120 b.) a obsadily až sedmou příčku. Nejvíce bodů získala Viktorie Hanzelková (3 b. 400 m př., 3 b. hod diskem a 7 b. hod oštěpem), Adéla Tkáčová (6 b. skok vysoký a 5 b. skok daleký) a Pavla Sopuchová starší (1 b. hod diskem a 9 b. hod oštěpem). Sedm bodů na kopřivnické konto přidaly Ivana Máchová (1 500 m) a Julie Hebdrychová (400 m), šest bodů vybojovala Veronika Hajdušková (5 000 m), po čtyřech bodech získaly Ema Feilhauerová (1 b. 800 m a 3 b. skok daleký), Simona Šenkeříková (1 500 m) a Alžběta Rečková (skok vysoký), jeden bod dodala Pavla Sopuchová mladší za hod oštěpem a bodovaly také štafety na 4 x 100 m (5 b., Dorota Sochová, Hana Soukalová, Sára Šebestíková a Sopuchová ml.) a na 4 x 400 m (7 b., Sochová, Šebestíková, Máchová a Hendrychová). Z družstva AK EZ nebodovala pouze Ivana Rýdlová, která se neprosadila ve velké konkurenci sprinterských disciplín 100 m a 200 m.

Házenkáři na úvod sezony v Lovosicích nebodovali

HK FCC Město Lovosice – KH ISMM Kopřivnice 37:33 (18:16)

Lovosice (cab) – Hned v úvodním kole Strabag Rail extraligy mužů čekala kopřivnické házenkáře ta nejdelší cesta na půdu soupeře. V sobotu 7. září odstartovali novou soutěžní sezonu na lovosickém zimním stadionu před téměř dvěma a půl tisíci diváky, bohužel však prohrou.

Utkání bylo součástí velkého mládežnického turnaje a zároveň oslavou házené v Ústeckém kraji. Část výtěžku ze vstupného věnují pořadatelé na konto handicapovaného Adama Jíry a přispějí také oba týmy, za každý vstřelený gól stokorunou. Kopřivnice nastoupila již bez Filipa Hardta a Petra Ungra, kteří oblékají dres Frýdku-Místku, a Jana Holbeina, jenž ukončil kariéru. Naopak na palubovce byli vidět Dominik Tkadleček (Litovel), Chilan Victor Andrés Donoso Andalaft (Itálie) a Portoričan Edwin Brito Benítez (Španělsko).

Skóre utkání otevřela ve čtvrté minutě Kopřivnice a vytvořila si až tříbrankový náskok, který plus minus udržovala až do 22. min. Čtyřmi góly v řadě však Lovci skóre otočili, poté bylo vyrovnáno, ale nakonec domácí přece jen odcházeli do šaten s dvoubrankovým vedením. Zkraje druhého poločasu sice kopřivnický celek srovnal, bylo to ovšem v zápase naposledy. Nevycházely mu rychlé přechody do útoku, naopak z toho těžily Lovosice a navíc mezi tyčemi čaroval brankář Daniel Rangl. V 54. min. ztrácela Kopřivnice jen tři branky a mohla s výsledkem ještě něco udělat, ale i přes snahu kopřivnických házenkářů si nakonec Lovci vítězství pohlídali. „Budeme si ještě dělat podrobný rozbor, ale zatím z předběžné analýzy čísel vychází, že hlavní rozdíl byl v brankářích, technických chybách a rychlých protiútocích. V těchto třech parametrech se nám nedařilo. V prvních 20 minutách jsem byl s hrou spokojený, tak bychom se chtěli v sezoně prezentovat, jenomže jsme pak začali být zbrklí a zbytečně ztráceli míče. Bohužel jsme měli jen 14 dnů na to, abychom si prošli všechny typy systémů, to se nedá stihnout, takže noví hráči se musí postupně do týmu zapracovat. Ale své kvality mají. Zápas je pro mě zklamáním, ale musíme to hodit za hlavu a připravit se na domácí utkání proti Frýdku-Místku,“ poukázal na sobotní derby kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Chalupa, Ripper – Střelec 6/4, Jan Gřes, Čadra 2, Petřík, Tkadleček 5, Fulnek 4, Jonák, Škarpich, Brito Benítez 1, Očkovič, Donoso Andalaft 6, Hanus 7, Bukovský 2; sedmimetrové hody: 1/0 – 5/4; vyloučení: 5:0.

Kopřivnický celek bez opor podlehl venku Kozlovicím

FC Kozlovice – FC Kopřivnice 2:1 (1:1)

Kozlovice (cab) – Za nevlídného podzimního počasí s deštěm odehráli v neděli 8. září kopřivničtí fotbalisté šesté kolo I. B třídy sk. D v Kozlovicích, kde se snažili navázat na vítězství v derby z předchozího víkendu. Po remízovém poločase však chyba hned po přestávce nakonec znamenala ztrátu bodů.

Mezi mistrovskými zápasy měl kopřivnický celek ve středu 4. září ještě na programu čtvrtfinále Poháru FAČR v Odrách, kde po brankách Hrušky ve 12. a 45. min. a Dočkalíka ve 23. min. zvítězil 3:1 a postoupil do jarního semifinále. Do nedělního utkání již tak dobře Kopřivnice nevstoupila. Zaváhání na pravé straně domácí využili a skóre otevřel v 17. min. Matějka. Poté měli Kopřivničtí několik šancí vyrovnat a povedlo se to nakonec ve 37. min. Dočkalíkovi.

Po příchodu z kabin však uplynulo ze hry nějakých 20 s a domácí se znovu dostali do vedení. Využili svých náběhů do šestnáctky, kde si nerozuměli Hruška s brankářem Beněm a prakticky do prázdné branky střílel Krpec. Kopřivničtí hráči se poté dostali do několika šancí, ty však neproměnili a naděje nakonec pohasly v 78. min., kdy Kramoliš obdržel druhou žlutou kartu, a tudíž s červenou se odporoučel z hřiště. Závěr utkání si už Kozlovice pohlídaly, i když druhou žlutou obdržel také Krpec, ale až v 88. min. „Jeli jsme do Kozlovic s cílem neprohrát, ale bohužel jsme neproměňovali šance. Nechci se na to úplně vymlouvat, ale chyběli nám klíčoví hráči Marák, Mička, Kučera, Petr Okřesík, Závodný. Upozorňoval jsem kluky na náběhy domácích hráčů a stejně jsme z jednoho inkasovali. Kozlovice si to pak už pohlídaly a nám nezbývá, než zabojovat doma s Mořkovem,“ dodal k utkání trenér FC Kopřivnice Radomír Kalich.

Branka Kopřivnice: 37. Dočkalík; sestava Kopř.: Beňo – J. Okřesík, Hruška, Kalich, Ollender, M. Makový, Kühnert, Kramoliš, Dočkalík, Kudělka, Marek.

Na tenisových kurtech proběhl Nemčekův memoriál

Jan Schwarz na tenisovém turnaji neregistrovaných hráčů zvítězil ve dvouhře a ve čtyřhře byl s Monikou Liberdovou druhý.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Jan Schwarz na tenisovém turnaji neregistrovaných hráčů zvítězil ve dvouhře a ve čtyřhře byl s Monikou Liberdovou druhý.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Celkem deset mužů ve dvouhře, 12 párů ve čtyřhře a 10 smíšených párů se zúčastnilo XLII. ročníku tenisového turnaje neregistrovaných hráčů, který třetím rokem nese název Memoriál Josefa Nemčeka. Ten byl zaměstnancem Tatry, předsedou sportovní komise při PV OS KOVO, a. s., Kopřivnice a stál u zrodu tohoto tenisového klání. Po jeho smrti převzala pořadatelství jeho dcera Soňa Kahánková, která turnaj pořádá spolu s nynějším předsedou sportovní komise PV OS KOVO Vlastimilem Kočím.

Turnaj zahájily v pátek 6. září dvouhry, v nichž bylo 12 hráčů rozděleno do dvou skupin. Hrálo se systémem každý s každým, čtyři nejlepší byli nasazeni do pavouka a zbylí čtyři se pak utkali o cenu útěchy, kterou získal Milan Socha. Vítězem dvouhry se stal Jan Schwarz, na druhé příčce se umístil Ondřej Strakoš a třetí skončil David Martínek, který porazil Víta Stránského. Oba tyto duely se odehrály v sobotu a na ně pak navázaly čtyřhry mužů a smíšených párů.

Muži v deblu byli rozděleni do tří skupin po čtyřech, z nichž byly vytvořeny čtyři skupiny – vítězové hráli o 1.-3. místo, druzí o 4.-6. místo atd. Loni třetí Marek Žáček a Jiří Douda tentokrát triumfovali, druhou příčku obsadili Martin Kabeláč s Martinem Paliderem a oproti loňskému stříbru se Vít Stránský a Pavel Koudela museli letos spokojit s bronzem. V mixu byly páry rozděleny do dvou skupin po pěti a následně dle umístění v tabulkách rozmístěni do pavouka. Nejlepší smíšenou dvojicí byli manželé Křístkovi, kteří porazili velmi těsným výsledkem pár Monika Liberdová a Jan Schwarz. Třetí místo vybojovali Jana Stošková a Martin Rapák, již si poradili s loňskou bronzovou dvojicí Eurydika Tichá a Vít Stránský. „Přihlásilo se poměrně dost hráčů, turnaj měl vysokou úroveň, proběhl v naprosté pohodě a výborné náladě. Děkuji také OS KOVO za sponzorské příspěvky a panu Kočímu za umožnění realizace úžasného turnaje,“ dodala Soňa Kahánková.

Fotbalisté FC Vlčovice-Mniší nadělili Skotnici pět branek

FK Skotnice – FC Vlčovice-Mniší 0:5 (0:2)

Skotnice (cab) – Po dvou těsných prohrách z předchozích dvou kol fotbalisté FC Vlčovice-Mniší potřebovali výhru jako sůl. A ve Skotnici, kde v sobotu 7. září hráli 6. kolo I. B tř. sk. D, jim to tam padalo jako růže na střelnici, čímž hned poskočili v tabulce z deváté na pátou příčku.

Skóre otevřel vlčovický celek již v osmé minutě z rychlého protiútoku po levé straně. Roman Jalůvka poslal přesný centr do šestnáctky, kde Julínek a Jiří Jalůvka svedli souboj s domácí obranou a druhý jmenovaný nakonec skóroval. Domácí hrozili z rohových kopů a autových vhazování, ale obrana Vlčovic byla spolehlivá. Naopak jeden roh využili ve 34. min. Vlčovičtí. Světlík poslal prudký centr na zadní tyč, k míči se dostal Jiřík a ten jej hlavou usměrnil do sítě. V závěru poločasu ještě Skotnice měla k dispozici dva rohové kopy, ty však vlčovičtí hráči spolu s brankářem Nezhodou úspěšně pokryli.

Po přestávce se domácí snažili o změnu výsledku, ale byli nepřesní a branku Vlčovic přímo neohrozili. V 73. min. se však na druhé straně kopala ze 14 m standardka, po které se přesně do šibenice trefil Polášek. O čtyři minuty později zvýšil již na 4:0 po rohovém kopu teprve minutu hrající Mihál, jenž dorazil Poláškovu hlavičku, kterou domácí gólman jen vyrazil před sebe. Konečný výsledek pak v 85. min. stanovil po centru Mihála z rychlého protiútoku svou druhou trefou v utkání Polášek.

Branky Vlčovice: 8. J. Jalůvka, 34. Jiřík, 73. a 85. Polášek, 77. Mihál; sestava Vlčovic: Nezhoda – Drozd, L. Lichnovský, R. Jalůvka, Růžička, J. Jalůvka, Polášek, Štefek (79. Klusák), Jiřík (62. Wolf), Světlík (76. Mihál), Julínek (60. Názalaník).

I. B tř. mužů sk. D po 6. kole
1. Fryčovice541017:813
2. Jeseník n. O.540116:712
3. Veřovice540116:1112
4. Kopřivnice530210:6 9
5. Vlčovice521214:10 7
6. Starý Jičín521211:11 7
7. Tichá4202 7:5 6
8. Ostravice520314:13 6
9. Tísek520316:18 6
10. Kozlovice5203 7:12 6
11. Skotnice5203 6:11 6
12. Mořkov4112 4:10 4
13. Spálov5032 8:14 3
14. Lískovec5014 7:17 1

Filip Procházka získal již popáté titul mistra republiky

Kopřivnice (cab) – Již s předstihem měli bratři Filip a Jakub Procházkovi, jezdící na minikárách A.MARK TATRA Teamu Kopřivnice, zajištěno celkové vítězství v Evropském poháru, o posledním prázdninovém víkendu pak dvanáctiletý Jakub přidal také zisk titulu mistra ČR pro rok 2019.

Po téměř dvouměsíční letní pauze se bratři Procházkovi vydali v sobotu 24. srpna na Kojšovskú hoľu u Košic, kde si tréninkově zajeli mistrovství Slovenska. Na trati dlouhé 700 m byly neobvykle postaveny čtyři slalomové úseky, což staršímu Jakubovi evidentně vyhovovalo a zvítězil v kategorii M2, přičemž dosaženými časy předčil i jezdce z kategorie M3 a M4. Mladší Filip v kategorii M1 svou rychlou a razantní jízdou bohužel nasbíral za chybné projetí branek trestné sekundy a obsadil pátou příčku. Lepšího výsledku však dosáhl o týden později v Polici nad Metují, kde se konalo třetí kolo mistrovství ČR. Na trati dlouhé 485 m byly tradiční tři slalomové úseky a hodnotilo se systémem B (součet časů dvou nejrychlejších jízd ze tří). Sedmiletý Filip obsadil v kategorii M1 třetí příčku, v kategorii M2 Jakub potvrdil svou suverenitu a již po páté získal titul mistra ČR.

Turnaj připomněl významnou osobnost malého fotbalu Jiřího Krejčího

Kopřivnice (cab) – Po prázdninové přestávce se v sobotu 31. srpna na hřišti ZŠ M. Horákové opět sešli hráči malého fotbalu, ještě to však nebylo v rámci dalšího turnaje Oblastního přeboru, ale u příležitosti uctění památky jedné z nejvýznamnějších osobností nejen tohoto sportu v Kopřivnici.

První ročník Memoriálu Jiřího Krejčího byl určen pro hráče starší 35 let a zúčastnilo se jej celkem šest týmů. Hrálo se systémem každý s každým a pořadí se stanovilo dle dosažených bodů. Celky na prvních dvou místech však měly shodně devět bodů, a tak o vítězi rozhodl vzájemný zápas, v němž mužstvo FC ŠPUNTY 97 porazilo hráče FC Daniel Prostějov 3:0. Ti tedy obsadili druhou příčku a třetí místo vybojoval tým 1.FC Bari, jenž měl stejný počet bodů jako FC Ďábelská Jelita, vzájemné utkání skončilo remízou 0:0 a o umístění nakonec muselo rozhodnout skóre.

Turnaje, kterému byl přítomen i předseda České asociace malého fotbalu Filip Juda, se zúčastnil také tým Sokol Inter Kopřivnice, v němž Jiří Krejčí (9. 3. 1946 – 4. 3. 2018) hrál a vedl jej od sezony 1990/91 až do r. 2008. Začínal však v r. 1988, kdy oficiálně oblastní sdružení malého fotbalu v Kopřivnici vzniklo, v mužstvu Správní oblast. Již na přelomu tisíciletí vstoupil do výboru Klubu malé kopané Kopřivnice, od r. 2007 zastával funkci předsedy, kterým měl být až do r. 2020. Mimo malý fotbal však hrál za Kopřivnici i ten velký, později trénoval mládež, angažoval se také v Sokole, kde vypomáhal své manželce, a zastával i roli mluvčího a organizátora kurzů sebeobrany seniorů.

Výsledky turnaje v malém fotbale Memoriál Jiřího Krejčího (Kopřivnice, 31. 8., I. ročník): Sokol Inter Kopřivnice – FC Ďábelská Jelita 1:2, - Stará Garda & D.T. 0:4, - FC Daniel Prostějov 0:2, - 1.FC Bari 1:1, - FC ŠPUNTY 97 0:0, Stará Garda & D.T. – FC ŠPUNTY 97 0:0, - FC Ďábelská Jelita 0:1, - FC Daniel Prostějov 1:2, - 1.FC Bari 0:3, FC Daniel Prostějov – 1.FC Bari 0:1, - FC ŠPUNTY 97 0:3, - FC Ďábelská Jelita 2:0, FC ŠPUNTY 97 – 1.FC Bari 1:0, - FC Ďábelská Jelita 1:1, 1.FC Bari – FC Ďábelská Jelita 0:0; konečné pořadí turnaje: 1. FC ŠPUNTY 97 (5:1) 9 b., 2. FC Daniel Prostějov (6:5) 9 b., 3. 1.FC Bari (5:2) 8 b., 4. FC Ďábelská Jelita (4:4) 8 b., 5. Stará Garda & D.T. (5:6) 4 b., 6. Sokol Inter Kopřivnice (2:9) 2 b.; nejlepší hráč turnaje: M. Hanzelka (FC ŠPUNTY 97); nejlepší střelec: P. Konečný; nejlepší brankář: I. Sokolovský (oba Stará Garda & D.T.); nejstarší hráč: J. Blažek (Sokol Inter Kopřivnice).
RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS