Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 06.06.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 22/2019 ze dne 06.06.2019

Radnice rozjela přípravy na nutnou rekonstrukci ZŠ Náměstí

Stav střechy bývalé ZŠ Náměstí není dobrý. Do budovy zatéká, a radnice proto urychlila přípravy na rekonstrukci objektu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Stav střechy bývalé ZŠ Náměstí není dobrý. Do budovy zatéká, a radnice proto urychlila přípravy na rekonstrukci objektu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Špatný stav střechy historické budovy někdejší základní školy Náměstí nutí kopřivnickou radnici akcelerovat přípravy rekonstrukce tohoto objektu. „V minulém týdnu jsme se byli podívat přímo na místě a obhlídka budovy ukázala, že především stav střechy je dále neudržitelný,“ uvedl kopřivnický starosta Miroslav Kopečný s tím, že vytrvalé deště z minulých týdnů ukázaly, že do objektu v několika místech zatéká. Stav střechy je navíc takový, že podle vyjádření odborníků prakticky vylučuje jen lokální opravu. „Je evidentní, že jakýkoliv zásah do střechy by mohl mít za následek další poškození jak krovu, tak plechové střešní krytiny. Proto jsme dali přednost zahájení procesu kompletní rekonstrukce historické části budovy, se kterou se stejně ve výhledu počítalo,“ doplnil starosta Kopečný. Odbor majetku města dostal podle starostových slov od vedení radnice úkol dokončit studii využití této budovy pro potřeby přestěhování městské knihovny. Což je v souladu s někdejším usnesením zastupitelstva, že objekt má být využíván ke vzdělávání.

Kromě knihovny by některé místnosti mohly využívat také dům dětí a mládeže, případně spolky a organizace města. V případě novější přístavby školy pak platí již dříve zveřejněný zájem prázdnou budovu přestavět na byty.

„Po dokončení studie bude celý záměr projednán se členy zastupitelstva a následně i s veřejností. Pokud se podaří najít většinovou shodu, pak ještě v letošním roce zadáme zpracování projektové dokumentace,“ nechal se slyšet Miroslav Kopečný.

Rekonstrukce a přestavba někdejší školní budovy pro zcela jiný účel budou bezpochyby nákladné, navíc se časově protnou s obdobím, kdy Kopřivnice realizuje i jiné velké investiční projekty, ať už je to revitalizace centra města nebo výstavba kanalizace ve Vlčovicích a Mniší, proto starosta počítá se zapojením dotačních prostředků. „Chceme projekt směřovat k využití dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj zaměřeného na brownfieldy. Z tohoto programu je možno čerpat podporu pro nové využití opuštěných objektů ve městech a obcích,“ uvedl Miroslav Kopečný.

Na to, jak bude rekonstrukce někdejší školní budovy, postavené v roce 1910, vypadat, bude mít vliv i aktuálně již zadaný mykologický průzkum, který má zhodnotit stav trámoví a krovu. Podle předběžných odhadů ale zřejmě bude potřeba velmi radikální zásah v podobě zcela nové konstrukce střechy. „Je velmi pravděpodobné, že bude muset být postavena zcela nová konstrukce krovu a vzhledem k tomu, že mohou být použity moderní konstrukční prvky, je pravděpodobné, že půdní prostor pod novou střechou bude podstatně využitelnější než při stávající konfiguraci krovu,“ vysvětlil starosta Kopečný s tím, že v případě využití těchto prostor přichází v úvahu například vybudování výstavních prostor, nebo by i zde mohly vzniknout byty.

Rozpočet města aktuálně počítá se čtvrt milionem korun na přípravu žádosti o dotaci na revitalizaci budovy ZŠ náměstí a dalších sto tisíc korun má jít na rozhodnutí o způsobu využití objektu a zpracování studie využití dostavby. Tyto peníze podle starosty Miroslava Kopečného pokryjí přípravné práce. Pokud se ale zastupitelstvo shodne na způsobu využití, bude potřeba najít další finance na zahájení projektové přípravy. Její zhotovení by si město podle starostových slov mohlo zadat ještě na podzim.

Přes aplikaci Hlášení závad lidé oznámili 92 případů

Kopřivnice (hod) – Pomocí aplikace Hlášení závad na webu města oznámili Kopřivničané během prvního měsíce provozu téměř stovku závad či poruch na městském mobiliáři.

Aplikace je dostupná nejen přes počítač na webových stránkách města, ale hlásit závady lze i z mobilního telefonu připojeného na internet. Na stránce lze vidět jak již nahlášené závady, tak zadat novou. Pomocí formuláře je možné jednoduše zadat nové hlášení. V mapě určit místo problému, vybrat kategorii závady, přidat stručný popis, případně doplnit o fotografii. Pomocí chytrého telefonu lze jednoduše lokalizovat polohu i přímo vyfotit problém. „Oznamovatel musí uvést svou e-mailovou adresu, na kterou po odeslání hlášení obdrží zprávu, že hlášení o závadě bylo přijato, a dále dostává zprávy o průběhu řešení podnětu a také o jejím vyřešení. Podle uvedené kategorie ve formuláři obdrží zprávu příslušný odbor radnice a začne se řešením zabývat,“ upřesnil Jiří Tomášek, správce GIS kopřivnické radnice.

Aplikaci spustila kopřivnická radnice 1. května a hned první den poslali lidé čtyři oznámení. „K 30. květnu jsme obdrželi celkem 92 hlášení, z nichž 43 bylo vyřešeno, 37 je v řešení a 12 bylo zrušeno. Zrušeny byly duplicitně vložené stejné závady, nebo šlo o případ, že se nejednalo o závadu, o čemž byl oznamovatel vyrozuměn,“ uvedl Roman Španihel, správce komunálního hospodářství. Ten poznamenal, že aplikace slouží pouze pro hlášení závad, nikoliv k žádostem o informaci nebo k dotazům a podnětům, které již byly řešeny jiným způsobem, vkládat nelze ani opakované zadání stejných závad. „Taktéž problémy související s udržováním veřejného pořádku je nutno hlásit přímo na městskou policii,“ upozornil Roman Španihel.

Nejvíce závad bylo zasláno k dopravnímu značení (14), přičemž vyřešeno už bylo 12. Druhé místo v pomyslném žebříčku závad patřilo komunikacím, těch bylo 13, dalších 12 se týkalo osvětlení, 11 chodníků a 8 mobiliáře. „Většinou se jedná o drobné závady, které se dají rychle opravit, v některých případech se ale jedná o závady, které musí vyřešit jiné subjekty nebo jejichž vyřešení potrvá delší dobu,“ poznamenal Roman Španihel.

Automobilku nově řídí Pavel Lazar, bývalý šéf Tawesca

Kopřivnice (dam) – Tatra Trucks má nového šéfa. Do pozice výkonného ředitele nastoupil 1. června Pavel Lazar. Do nového působiště to nynější šéf kopřivnické automobilky neměl daleko, od roku 2011 byl totiž jednatelem a generálním ředitelem společnosti TAWESCO. Někdejší dceřiná společnost Tatry se pod jeho vedením stala významným obchodním partnerem firem v automobilovém průmyslu a dodává automobilkám jako Škoda Auto, Volkswagen, Audi či Volvo.

Významným zákazníkem své někdejší „nářaďovny“ zůstala i Tatra. „Věřím, že v osobě Pavla Lazara získala Tatra vynikajícího ředitele, který navíc podnik zná z pozice dodavatele, ale i z pohledu svých osobních zájmů, neboť mezi jeho koníčky patří historie automobilové, motocyklové a letecké techniky,“ komentoval nástup nového výkonného ředitele spolumajitel Tatry René Matera.

Nový ředitel Tatry má zajistit, aby se Tatra dokázala pružně přizpůsobit výkyvům poptávky a současně byl zabezpečen dlouhodobý a kontinuální vývoj společnosti i jejího produktu. „Do funkce nastupuji v období výrazného růstu objednávek, které musí protéci celou firmou tak, aby se vozidla dostala k zákazníkům včas a ve vysoké kvalitě,“ uvedl v tiskové zprávě po svém nástupu do funkce Pavel Lazar s tím, že tatrovky se dnes vyrábějí víceméně na základě individuálního požadavku zákazníka.

Příchodem Lazara skončilo půlroční působení Petra Karáska, který Tatru Trucks vedl od loňského prosince jako interim manažer, jehož úkolem bylo překlenout období, ve kterém probíhal výběr nového ředitele, a současně firmu stabilizovat.

Generální ředitelkou Tawesca se po Lazarově odchodu stala dosavadní obchodní ředitelka firmy Margita Rejchrtová. Ta je ve vedení podniku už 15 let a za jejího působení se tržby společnosti zvýšily z 800 milionů v roce 2004 na 1,9 miliardy korun v loňském roce.

Do mateřských škol byly přijímány děti podle věku

Kopřivnice (hod) – Přihlásit své dítě do některé z mateřských škol v Kopřivnici mohli rodiče v pondělí 6. května, kdy se konaly tradiční zápisy. Zatímco výsledky v Mateřské škole Polárka už rodiče znají od 9. května, v devíti zařízeních příspěvkové organizace Mateřské školy Kopřivnice se dozvědí dnes, tj. 6. června.

K zápisům do Mateřské školy Polárka, která patří pod ZŠ a MŠ 17. listopadu, přišlo celkem 18 dětí, což je v porovnání s loňským rokem o 11 méně.

„Na základě stanovených kritérií jsme jich přijali 17. Jedno dítě jsme nepřijali z důvodu nízkého věku. Zatím máme jedno volné místo, ale situace se může změnit po zveřejnění výsledků zápisu do ostatních MŠ v Kopřivnici. Někteří rodiče podali žádost o přijetí do obou organizací a v případě dvojího přijetí bude jen na nich, pro kterou MŠ se nakonec rozhodnou. Informace o případných volných místech v MŠ Polárka budou k dispozici na sekretariátě školy a také na webu naší mateřské školy,“ upřesnila Zdeňka Havlíková, ředitelka ZŠ a MŠ 17. listopadu.

Víc rodičů se svými dětmi letos přišlo k zápisům do devíti zařízení Mateřské školy Kopřivnice. Zatímco vloni obdržela 218 žádostí o umístění dítěte, letos jich dostala 237. Devatenáct z nich bylo pro děti pětileté, 18 pro čtyřleté, 105 pro tříleté a dalších 59 bylo pro děti, které dovrší tří let letos v období od září do prosince. Školky ještě přijaly 26 žádostí pro děti narozené od ledna 2017. „Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií – bodového ohodnocení. Při shodnosti bodů se umisťují děti podle data narození, od nejstaršího po nejmladší,“ uvedla Hana Borosová, ředitelka Mateřských škol Kopřivnice.

Letos byl největší převis v Mateřské škole Zdeňka Buriana (Jeřabinka), Pionýrské, České a v Lubině.

Do školky na ulici Pionýrské byly tak jako každý rok přednostně přijaty všechny děti s oční vadou. Umístění v zařízeních Mateřských škol Kopřivnice budou mít všechny děti, které dosáhnou do září věku tří let. V některých případech byla rodičům nabídnuta náhradní mateřská škola z důvodu naplněnosti požadované školky.

„Do našich zařízení se dostaly i děti, které budou mít tři roky do konce tohoto roku a jejichž rodiče neodmítli náhradní školku. Tak jako v končícím školním roce bude i po prázdninách ve dvou Mateřských školách Záhumenní a Francouzské zřízeno po jedné třídě pro 2,5leté děti, kde učitelkám s dětmi pomáhají chůvy,“ upřesnila Hana Borosová.

Polygon o víkendu opět zaplní ukázky nejrůznější techniky

Kopřivnice (dam) – Bezmála devadesát vystavovatelů a stovky kusů nejrůznější techniky zaplní o nadcházejícím víkendu centrální parkoviště na zkušebním polygonu Tatry. Organizátoři přepokládají, že další, v pořadí již sedmé Kopřivnické dny techniky přilákají do areálu tisíce lidí. K vidění bude nejrůznější stavební, zemědělská, komunální i vojenská technika stejně jako letadla, vrtulník, sportovní automobily i motocykly nebo automobiloví veteráni. Dny techniky budou všem zájemcům přístupné zdarma od devíti zhruba do 17 hodin, kdy se areál akce uzavírá. Lidé se mohou těšit jak na statické, tak na dynamické ukázky vystavené techniky, znovu bude také možnost projet se po zkušební dráze v některém z vystavených vozů Tatra.

Automobilka letos znovu zpřístupní i svou výrobní linku, a to v sobotu 8. 6. mezi 9. a 15. hodinou. Dostatek bezplatného parkování bude k dispozici přímo na polygonu. Lidé mohou využít bezplatné kyvadlové dopravy autobusy, které budou odjíždět ze zastávky před poliklinikou, nebo vyrazit pěšky či na kole. Pro cyklisty bude v areálu připravena hlídaná úschovna kol. Novinkou bude možnost využít dopravu historickým vlakem.

Součástí Dnů techniky bude tradičně i kulturní program. V sobotu dopoledne zahraje kapela Echo, od půl třetí odpoledne pak bude návštěvníky bavit skupina Night Shift se zpěvačkou Lenkou ’Lo’ Hrůzovou. V neděli dopoledne bude hrát skupina Poetika a odpolední blok bude patřit Nightwish Revivalu.

Dřepy vynesly peníze na charitu

Václav Lys v neděli neoficiálně pokořil rekord v počtu dřepů na jedné noze. Jeho výkon byl součástí charitativní akce.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Václav Lys v neděli neoficiálně pokořil rekord v počtu dřepů na jedné noze. Jeho výkon byl součástí charitativní akce.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Pětadvacet tisíc na dobrou věc a neoficiálně překonaný rekord v počtu dřepů, které je možné udělat během půl hodiny na jedné noze, i to přinesla akce Každý dřep pomáhá. Tu připravili provozovatelé zdejšího bezobalového obchůdku společně s Nadačním fondem Helpínek.

Do prostoru na ulici Štramberské před někdejší obchodní středisko Hans dorazilo několik desítek lidí. Část z nich zaplatila startovné na dobrou věc a v prvním opravdu letním dni roku se zapotila dřepováním.

Další se potěšili výstavkou obrazů pod širým nebem nebo si užívali občerstvení v duchu ekologicky šetrného životního stylu zero waste, v rámci kterého proběhl i první kopřivnický „SWAP“, tedy výměna oblečení a doplňků. Děti si zase užily připravené hry nebo skákací hrad.

Václav Lys, který byl i jedním z organizátorů akce, nastoupil ke svému rekordnímu pokusu hodinu před polednem. Aby dosáhl svého cíle, musel během třiceti minut udělat víc než 471 dřepů na jedné noze. Zatímco jeho první pokus nevyšel, tentokrát rekord pokořil s velkou rezervou, když za půl hodiny, za vydatného povzbuzování publikem, jich dokázal udělat hned 510. Jeho výkon, zapojení dalších lidí i přispění sponzora nakonec pomohly dát dohromady 25 tisíc korun, které prostřednictvím fondu Helpínek pomohou rodičům devítileté, vážně nemocné Elišky s placením fyzio- a neuroterapií, které pomáhají zlepšovat stav jejich dcery.

Burianovu pamětní desku viděl autor hotovou, až když ji přijel restaurovat

Sochař Ivan Kalvoda renovoval pamětní desku Zdeňka Buriana, jejíž návrh před třiceti lety vytvořil ve svém ateliéru.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Sochař Ivan Kalvoda renovoval pamětní desku Zdeňka Buriana, jejíž návrh před třiceti lety vytvořil ve svém ateliéru.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Třicet let po svém vzniku a deset let po přemístění do Lašského muzea se pamětní deska malíře Zdeňka Buriana dočkala péče z rukou svého autora akademického sochaře Ivana Kalvody. Bronzová pamětní deska o velikosti 95 x 59 centimetrů byla zašlá a podle Kalvodových slov se jí nedostalo potřebného čištění ani po jejím přemístění do interiéru, kde již netrpí tolik, jako když visela vystavena povětrnostním vlivům v centru města na zdi vedle dnešní lékárny. Kdo by si restaurování desky představoval podobně jako titěrnou práci při oživování klasických maleb, byl by zřejmě překvapen. Místo jemných štětečků totiž Kalvoda pracoval s klasickým drátěným kartáčem. „Chce to jen trochu lidského sádla, ale samozřejmě se to musí dělat opatrně a s rozmyslem. Cílem není odstranit veškerou patinu, která je žádoucí, ale především zesvětlit vyšší místa a hrany a nechat reliéf vyniknout,“ vysvětlil Ivan Kalvoda.

Původem ostravský výtvarník a student profesora Vincence Makovského na pražské AVU desku slavnému kopřivnickému rodákovi vytvořil v roce 1989. Práci na ní si za- dalo město. Ivan Kalvoda tehdy navštívil malířovu dceru Evu a společně s ní vybral fotografie, podle kterých nakonec portrét zdejšího rodáka vytvořil. Finální podobu pamětní desky ovšem Ivan Kalvoda pořádně viděl až letos v dubnu, kdy ji přišel restaurovat.

„V době realizace se hodně tlačilo na to, aby se deska, z mně neznámých důvodů, odlévala tady v Tatře. S tím jsem já ovšem nesouhlasil, protože taková práce chce zkušené umělecké slévače. Odlít podobnou desku je totiž technologicky mnohem náročnější než třeba sochu. Nakonec jsem ustoupil a nechal tady model pod podmínkou, že mi písemně stvrdí, že neodpovídám za finální podobu díla. Byl jsem tak naštvaný, že na odhalení jsem se podívat nebyl,“ vzpomíná Kalvoda. To, že v případě výběru slévárny měl zřejmě pravdu, dokazuje výtvarník, když na několika místech pamětní desky poukazuje na vady, které jsou pro necvičené oko laika téměř neviditelné. Po třech dnech práce v dubnu ovšem Kalvoda své dílo uvedl do kondice, v jakém zřejmě nebylo ani v době své první instalace.

Z iniciativy Lašského muzea tak jeho návštěvníci mohou vidět opravdu důstojnou připomínku jednoho z nejznámějších kopřivnických rodáků. Symbolicky si navíc Buriana mohou také odnést domů, alespoň v podobě otisku nového pamětního razítka, které rovněž vytvořil Ivan Kalvoda, a vychází z malířova reliéfu na pamětní desce.

Se jménem Ivana Kalvody je v Kopřivnici spojena ještě jedna poměrně odlišná realizace, a to krychlové pítko s glazovaným keramickým obkladem a motivy výtvarně pojatých prvních čtyř písmen abecedy. To stojí v parku mezi ulicemi Sadovou a Pionýrskou. V blízkém okolí Kalvoda vytvořil například výzdobu smuteční síně ve Studénce a jeho práce je možné potkat třeba i v jedné ze stanic pražského metra.

Stát prozatím poslal Kopřivnici méně peněz na sociální práci

Kopřivnice (dam) – V posledních týdnech široce diskutovaný problém se státním financováním některých činností v sociální oblasti se dotýká i Kopřivnice. Ta podobně jako jiná města a obce dostala na výkon státní správy v sociální oblasti výrazně méně peněz, než žádala.

„Situaci sledujeme s jistým napětím. Zatím totiž nevíme, jaká bude konečná výše příspěvku státu na sociální práci, kterou město v jeho zastoupení vykonává,“ říká Stanislav Šimíček, místostarosta odpovědný mimo jiné právě za sociální oblast.

Zdejší radnice si jako každý rok zažádala o státní příspěvek na výkon sociální práce. Zatímco požadavek Kopřivnice zněl na necelého dva a půl milionu korun, ministerstvo zaslalo necelých 621 tisíc korun. „Ani v minulých letech jsme nedostávali požadované příspěvky v plné výši, ale letos byla zatím naplněna zhruba jen čtvrtina částky, kterou budeme potřebovat,“ uvedla Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na kopřivnickém městském úřadě.

Méně prostředků, než bude potřebovat Kopřivnice, zatím město inkasovalo i na výkon sociálně právní ochrany dětí. Zde byl požadavek sociálního odboru radnice pro letošní rok přes 5,59 milionu korun a na účet městu přišlo doposud 2,314 milionu. „Ministerstvo nás upozornilo, že na dotace obcím má ve své rozpočtové kapitole letos o čtvrt miliardy méně než před rokem. Nicméně společně s vyplacenou částkou přišla také informace, že se jedná o první splátku, z jejíž výše nelze dovozovat celkový objem prostředků, který bude obci pro rok 2019 přidělen,“ uvedla Lenka Galiová. Podle jejích slov zákon hovoří o tom, že náklady na výkon sociálně právní ochrany dětí hradí stát a v minulosti vždy všechny peníze potřebné na tuto práci městu posílal. „Většina dotace jde na platy sociálních pracovnic a případně jejich odborná školení. Zatím jsme z ministerstva ani kraje nedostali žádnou oficiální informaci, která by zavdávala příčinu myslet si, že peníze stát nepošle. Pochybnosti vyvolává jen diskuze okolo tohoto tématu v médiích,“ uvedla tajemnice MÚ Kopřivnice Jana Klímová.

Rovněž místostarosta Šimíček je přesvědčen, že peníze na potřebnou sociální práci se ve státním rozpočtu nakonec najdou. „Tlak, který v tomto směru vyvíjejí kraje i města v celé republice, je velmi silný a věřím, že vše se vyřeší bez toho, abychom chybějící peníze museli hledat v rozpočtových prostředcích určených na samosprávu,“ uzavřel Stanislav Šimíček.

Školáci zavezli knihy chorvatským Čechům

Žáci ZŠ Lubina nejen že chorvatským krajanům přivezli zakoupené české knihy, ale připravili i program, se kterým vystoupili na jejich kulturním festivale.
FOTO: ZŠ LUBINA
Žáci ZŠ Lubina nejen že chorvatským krajanům přivezli zakoupené české knihy, ale připravili i program, se kterým vystoupili na jejich kulturním festivale.
FOTO: ZŠ LUBINA

Lubina (dam) – Roční práce na charitativním projektu „Děti dětem“ vyvrcholila pro pedagogy a především žáky ZŠ Lubina v závěru května, kdy se dvanáct školáků z první až páté třídy v doprovodu svých učitelů vydalo na třídenní návštěvu Chorvatska, aby osobně předali nashromážděnou pomoc českým krajanům v oblasti Daruvaru.

„Od loňského roku jsme nashromáždili materiál zhruba v hodnotě padesáti tisíc korun. Nakoupili jsme mapy České republiky, české učebnice, výtvarné potřeby nebo třeba florbalové hole. Rodiče také přispěli například nakoupením modrotisku, který bude využit při výrobě krojů,“ prozradila, co všechno s sebou školáci z Lubiny na jih Evropy vezli, Ivana Davidová, ředitelka ZŠ Lubina.

První zastávkou na chorvatské cestě bylo město Virovitica ležící u hranic s Maďarskem. Lubinští navštívili tamní Českou besedu a zúčastnili se vyvrcholení letošního ročníku festivalu Jarní tóny Jana Vlašimského. „Děti měly připravené vystoupení s pásmem českých lidových písniček, paní učitelky se zapojily do vedení výtvarných a keramických workshopů, které byly součástí festivalového programu. Skvělé bylo vidět, jak mezi dětmi žijícími v jiné zemi nebyla vůbec žádná jazyková bariéra, navazovaly přátelství, hrály si a tvořily. To bylo velmi emotivní,“ vyznala se Ivana Davidová.

Dalším cílem školáků z Lubiny byla vesnice Ivanovo Selo, která je údajně nejstarší českou osadou na území Chorvatska. Právě do tamní školy mířila většina zmíněné materiální pomoci z Česka. Překvapením pak bylo, že při návštěvě České besedy v Daruvaru zdejším školákům a učitelům za jejich pomoc osobně poděkoval poslanec chorvatského parlamentu Vladimir Bilek. Muž, který má i podle jména české kořeny, odměnil lubinské školáky pozváním na oběd a návštěvou tamních lázní. „I poslanec Bilek potvrdil velký zájem chorvatské strany, aby letos navázaná spolupráce pokračovala. Už jsme byli oficiálně pozváni na návštěvu v příštím roce, a s velkou pravděpodobností tak najdeme způsob, jak krajanům v Chorvatsku znovu pomoci,“ dodala Ivana Davidová.

Stíny

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který si v neděli 26. 5. v Příboře u vlakového nádraží poblíž řeky Lubiny měl ponechat nalezenou pánskou peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Peněženku tam zapomněl 40letý muž z Kopřivnice. Když se pro ni po chvíli vrátil, byla již pryč. Tímto protiprávním jednáním způsobil nezjištěný pachatel škodu přesahující 8 tisíc korun. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

V úterý 28. května odpoledne nechala 69letá žena v zaparkovaném vozidle v Kopřivnici na sedadle spolujezdce ležet papírovou krabici, ve které měla uschovanou finanční hotovost ve výši 46 tisíc korun. Žena navíc při svém odchodu od vozidla zapomněla uzavřít okno na straně spolujezdce. Toho využil dosud neznámý pachatel, kterému stačila chvilka a kromě zmíněné finanční hotovosti odcizil ženě z vozidla také kabát a osobní doklady. Policisté po pachateli trestného činu krádeže pátrají a v případě dopadení mu hrozí až dva roky za mřížemi.

Změny v oddlužení osvětlí v Občanské poradně

Kopřivnice (hod) – Od 1. června vstupuje v platnost dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít cestu k oddlužení maximálnímu počtu dlužníků. Nová pravidla mají usnadnit vstup do oddlužení a umožnit řešit své dluhy co největšímu počtu dlužníků, protože řízení má být jednodušší a rychlejší. Tou nejpodstatnější úpravou je však zrušení minimální hranice úhrady dluhu. „Podle novely insolvenčního zákona bude dlužník od dluhů osvobozen i tehdy, uhradí-li méně jak dříve povinných 30 %, pokud prokáže, že se v průběhu pětiletého období snažil dle svých možností o co největší plnění dluhu. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může oddlužení skončit již po 3 letech bez jakékoliv hranice plnění a ostatní dlužníci mohou také úspěšně ukončit proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60 % dluhů. V případě různých životních událostí dovoluje zákon oddlužení až na jeden rok přerušit, případně až o 6 měsíců prodloužit,“ okomentovala změny Marie Mayerhofferová, vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín a Frýdek-Místek.

Pro zadlužené je přínosné tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce za prodlení se splácením závazku budou započítány vždy jen do výše původního dluhu. Tím by se mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Některá ustanovení už tak vstřícná k dlužníkům nejsou. „Výraznou změnou je forma plnění oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to ekonomické. Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která musí být alespoň ve stejné výši jako odměna insolvenčního správce, tedy 900 Kč při oddlužení jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení manželů,“ upřesnila Marie Mayerhofferová s tím, že nad některými výklady nových a upravených paragrafů visí ještě otazníky a až první realizovaná řízení ujasní aplikaci všech nových pravidel. „Čekáme na vydání další doprovodných podzákonných norem, přesto však do nového procesu skáčeme rovnýma nohama a věříme, že budeme moci prostřednictvím naší Občanské poradny bezplatně pomoci přípravou návrhu oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti,“ dodala Marie Mayerhofferová.

Zájemci o oddlužení mohou Občanskou poradnu navštívit v budově Městského úřadu Kopřivnice, a to v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Schůzku lze domluvit i telefonicky na čísle 556 879 634.

Poplatky za odpady musí být uhrazeny do konce června

Kopřivnice (hod) – Poplatek za odpady je splatný do konce června. Dle platné vyhlášky platí poplatek všichni občané mající na území města Kopřivnice trvalý pobyt a také cizinci s přechodným pobytem včetně azylantů. Povinnost se vztahuje i na osoby, které na území města trvalý pobyt nemají, ale vlastní byt či rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Také letos platí, že od poplatku jsou osvobozeny děti do jednoho roku svého věku.

„Při bezhotovostní platbě musí být poplatek uhrazen samostatně s příslušným variabilním symbolem, který je pro každého člena domácnosti jiný. Při platbě v pokladně městského úřadu může být poplatek uhrazen najednou za všechny nahlášené členy domácnosti,“ upozornila Lenka Pítrová, pracovnice odboru financí.

Cena poplatku činí 498 korun na osobu a rok. O třicet korun méně zaplatí majitelé vlastní popelnice, kteří tuto skutečnost ohlásili. Poplatek za odpady lze uhradit bezhotovostním převodem nebo v pokladně městského úřadu hotově či kartou. Provozní doba pokladny je v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v pátek od 8 do 10 hodin. V případě dotazů mohou občané kontaktovat pracovníky odboru financí na telefonních číslech 556 879 742 nebo 556 879 743.

Program oslav inspirovala věda

Koncertem zpěváka Pavla Callty před kulturním domem vyvrcholily minulý pátek kopřivnické oslavy Mezinárodního dne dětí. Tradiční hry a soutěže se letos nesly ve vědeckém duchu. FOTO: DAVID MACHÁČEK
Koncertem zpěváka Pavla Callty před kulturním domem vyvrcholily minulý pátek kopřivnické oslavy Mezinárodního dne dětí. Tradiční hry a soutěže se letos nesly ve vědeckém duchu. FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

Kopřivnice (red) – Na svůj svátek se kopřivnické děti bavily i vědou. Kulturní dům a dům dětí pro ně připravily kromě tradičních her dílničky zaměřené na přírodní vědy. Děti si mohly vyzkoušet několik chemických pokusů nebo na stanovišti zaměřeném na fyziku poznávat odstředivou sílu a magnetizmus. Soutěžící poznávali vesmír, skládali domino, malovali pomocí jedlé sody a odměnou jim byla výroba populárního slizu. V dopoledních hodinách byla akce určena především pro žáky nižších ročníků základních škol, odpoledne byl Den dětí otevřen veřejnosti. Náplň odpoledního programu se navíc rozšířil o koncert zpěváka Pavla Callty s kapelou.

I letošní prázdniny zpestří volnočasové aktivity pro mladé

Kopřivnice (dam) – Sérii deseti atraktivních aktivit, které mají mladým Kopřivničanům nabídnout smysluplnou alternativu trávení volného času, připraví kopřivnická radnice společně s partnery z nejrůznějších organizací i pro nadcházející prázdniny. Seriál „Někdo ven???“ nabídne celkem deset programů, které se budou odehrávat typicky každý prázdninový čtvrtek. Na příchozí budou čekat nejrůznější sportovní aktivity, možnost vyžití na výtvarných workshopech, atraktivní hry nebo vodní radovánky. Mladí se opět mohou těšit například na dodgeballový turnaj v centru města, discgolfový dýchánek nebo už tradiční lentilkový pětiboj. Novinkou je naopak volejbalové odpoledne, na kterém si příchozí budou moci vyzkoušet základy tohoto míčového sportu a případně i odehrát připravený turnaj. Stejně jako v minulých letech budou účastníci na každé akci série moci získat jeden z barevných náramků a každý, kdo nasbírá nejméně pět různých, se může těšit na speciální překvapení v rámci koncertu Milana Peroutky a Kapely Perutě, kterým letošní Někdo ven??? bude 23. srpna v centru Kopřivnice vrcholit.

Sérii prázdninových aktivit pro mladé Kopřivnice poprvé připravila v roce 2015. Tehdy bylo hlavním motivem nabídkou atraktivního programu preventivně čelit případným negativním důsledkům nudy mezi teenagery, kteří z různých důvodů tráví léto ve městě. Postupem času si ale akce získávala čím dál větší oblibu a některý z programů dosavadních čtyř ročníků si dohromady užilo zhruba tři tisíce mladých lidí a další tisíce lidí navštívily každé prázdniny závěrečné koncerty. První letošní akcí série Někdo ven??? bude Warm Up ve čtvrtek 4. července a hlavním komunikačním kanálem akce bude znovu facebooková stránka projektu.

ZŠ Floriána Bayera opět pořádala soutěž Zdravíčko

Jedním z úkolů účastníků soutěže Zdravíčko bylo vytvoření jedlé podoby vylosované státní vlajky.
FOTO: VANESSA BÖNISCHOVÁ
Jedním z úkolů účastníků soutěže Zdravíčko bylo vytvoření jedlé podoby vylosované státní vlajky.
FOTO: VANESSA BÖNISCHOVÁ

Kopřivnice (bon) - Žáci z kopřivnických základních škol a ze základní školy ve Frenštátě p. R. se zúčastnili vědomostně dovednostní soutěže Zdravíčko. Zástupci z jednotlivých škol utvořili tříčlenná družstva a sešli se v úterý 28. května na ZŠ Floriána Bayera „Účastníci hravou formou poznávali svět a vzdělávali se. Úkoly byly vymýšleny tak, aby je zvládly všechny děti a odnesly si z nich rady do života,“ uvedla Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Floriána Bayera.

Náplní soutěže byla první pomoc v praxi, péče o dítě, soutěžící sestavovali vlajku vybraného státu z předložených potravin nebo tvořili účesy, které se nosí v zahraničí. Školáci si rovněž vyzkoušeli pohybové aktivity dětí z celého světa a čekala je prevence rizikového chování. „Jsme držiteli titulu Etická škola, a tak jsme se snažili propojit soutěž s etickou výchovou. Cílem byla spolupráce dětí v týmu, komunikace, schopnost řešení problémů a upozornění na morální problémy ve společnosti,“ dodala Geryková. Pořádající škola se pyšní také titulem Světová škola, a součástí soutěže proto byla i prezentace žáků ZŠ Floriána Bayera o Fair Trade. Ti si připravili ochutnávku fairtradových potravin, nápojů, rukodělných výrobků a návštěvníci si mohli vyplnit test znalostí z této oblasti, za který vylosovaní jedinci obdrželi fairtradovou odměnu.

Součástí akce byla rovněž doprovodná soutěž „Mezinárodní sladká mňamka“, zástupci škol s sebou měli přivézt hotový potravinářský výrobek a jeho recept. Ze všech receptů bude následně vytvořena kuchařka.

Ve Zdravíčku se nakonec umístil na prvním místě tým ze ZŠ 17. listopadu, druzí skončili žáci ze ZŠ sv. Zdislavy a třetí místo obsadil domácí tým ZŠ Floriána Bayera.

Dobré mravy bavily i mrazily

Soubor Městského divadla Zlín zahrál v Kopřivnici svou úspěšnou inscenaci Dobré mravy, volně inspirovanou knihami Ladislava Špačka.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Soubor Městského divadla Zlín zahrál v Kopřivnici svou úspěšnou inscenaci Dobré mravy, volně inspirovanou knihami Ladislava Špačka.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Komediální základ s často mrazivými akcenty společenské i politické satiry mělo představení Dobré mravy, se kterým minulý týden v Kopřivnici hostovalo Městské divadlo Zlín. Autorka námětu a režisérka představení, ve Zlíně hostující Anna Petrželková přiznává prvotní inspiraci oblíbenými knihami Ladislava Špačka o etiketě, ale výsledný tvar není jen odlehčeným pohledem na kurzy tance a společenského chování. Hra na jedné straně poukazuje na absurditu některých ustálených norem chování, vedle toho ale poukazuje na to, kam až může dospět společnost, která na jejich dodržování rezignuje, ať ve výstupu, kde se pokřikování na číšníka zvrhne v kolektivní hajlování, nebo ve scéně z galerie, kde divadelníci i adresně poukazují na některé veřejně známé osobnosti, které svým příkladem prohřešky proti etiketě legitimizují, nebo dokonce popularizují. Použité výrazové prostředky jako na hraně lascivnosti balancující humor, groteska, parodie, trapnosti a vulgárnost, ale třeba i zpěv přímo na jevišti nebo perfektně zvládnuté choreografie, které jednotlivé etudy a skeče organicky propojují, kladou velké nároky na herecké obsazení. Osmička členů zlínského souboru ale svůj náročný úkol zvládla a díky jejich výkonům i střízlivé délce představení patřilo hostování ze Zlína k těm zajímavějším představením letošní předplatitelské série. Tu měly původně Dobré mravy uzavírat, ale vzhledem k tomu, že brněnská adaptace Alenky v říši divů z repertoáru Buran Teatru byla přeložena na 20. června, čeká předplatitele ještě jeden večer v hledišti.

Tanečnice z Relaxu skončily bronzové

Kopřivnice (red) - Členky Tanečního centra Relax v letošním roce absolvovaly tour postupových tanečních soutěží pořádanou spolkem Děti fitness aneb Sportem proti drogám. Soutěž umožňovala klání nejen v kategorii „profi“, ale i „hobby“ pro méně zkušené tanečnice. Počátkem dubna se členky Relaxu zúčastnily v Ostravě jednoho ze semifinálových kol a zajistily si postup do finále, které se konalo 18. a 19. května v Praze. Odtud si seniorská skupina z finále v hobby kategorii dospělých (19 – 99 let), kam postoupilo 5 skupin, přivezla pohár za třetí místo. Taneční centrum Relax působí v kulturním domě a nabízí výuku již sedmi tanečních forem od folklorních přes artové až po step.

Radnice bude hostit výstavu o Chartě 77 a jejích mluvčích

Kopřivnice (dam) – Už na začátku prázdnin si Kopřivnice začne aktivně připomínat třicáté výročí sametové revoluce. Jednou z prvních akcí bude panelová výstava Nemohli jsme mlčet – Lidé Charty 77, která bude od 1. července k vidění ve vestibulu radnice. Charta 77 byla občanskou iniciativou kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. Charta sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Do ledna 1990 ji podepsalo 1 883 lidí. Autoři výstavy Milan Bárta, Tomáš Malínek a Ondřej Matějka pracovali především s dokumenty z Archivu bezpečnostních složek. Výstava stručně představuje Chartu jako takovou, přináší přehled všech jejích mluvčích a podrobněji se věnuje několika známějším osobnostem, jako byli Jiří Hájek, Václav Havel, Jan Patočka, Marta Kubišová, Jaroslav Šabata, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Malý a další. V souvislosti s vernisáží výstavy proběhne také beseda s někdejším chartistou a disidentem Tomášem Hradílkem. Polistopadový poslanec Občanského fóra a krátce také ministr vnitra české vlády na sebe naposledy výrazněji upozornil v listopadu 2017, kdy hladovkou protestoval proti opětovné prezidentské kandidatuře Miloše Zemana.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 6. června v 17.30 hodin, so 8. června v 9.30 a 17.30 hodin, ne 9. června v 9.30 hodin rodinný film USA Psí poslání 2. Pes Bailey má nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu představit...

Čt 6. - so 8. června ve 20 hodin 2D, ne 9. - po 10. června v 17.30 hodin 3D akční fantasy film USA X-Men: Dark Phoenix. Grey je zasažena neznámou silou a stává se hrozbou nejen pro své nyní již bývalé přátele z řad mutantů, ale pro celou planetu. X-Meni tak musí čelit svému nejbližšímu i nejničivějšímu nepříteli – jednomu z nich.

So 8. - ne 9. června v 15.30 hodin animovaná rodinná komedie Německa V oblacích. Rorýs Manou se jako pískle omylem připletl mezi racky, kteří se ho ujali. Když se už jako starší dozví pravdu o svém původu a objeví jiné rorýse, odchází s nimi z domovského hnízda. Hrozí však nebezpečí, které ohrožuje všechny, a Manou jako zástupce obou hejn sehraje důležitou roli...

Ne 9. - po 10. června ve 20 hodin thriller USA Máma. Když je vám sladkých „náct“ a cizí člověk vám nabídne, že můžete pařit v jeho sklepě, měli byste si začít dávat pozor. Nic totiž není zadarmo...

Út 11. června v 19 hodin drama Polska, ČR, SR Milost. Film se odehrává v dramatickém období poválečných polských dějin, je to ale také univerzální příběh; rodiče se snaží znovu získat důstojnost a vyrovnanost poté, co ztratili svého syna. (Filmový klub)

Čt 13. - so 15. června v 17.30 hodin dobrodružný fantasy muzikál Aladin. Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.

Čt 13. - so 15. června ve 20 hodin sci-fi komedie USA Muži v černém: Globální hrozba. Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.

So 15. června v 9.30 a 15.30 hodin, ne 16. června v 15.30 hodin rodinný film USA Psí poslání 2.

Ne 16. - po 17. června v 17.30 hodin komedie USA Rodiče na tahu. Sedm bouřlivých dní v životě zkrachovalé manželské dvojice, které nedávné plány na výdělek příliš nevyšly a nyní tráví veškerý čas nasáváním a oddalováním všemožných exekucí.

Ne 16. - po 17. června ve 20 hodin akční fantasy film USA X-Men: Dark Phoenix.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

St 12. června v 17 hodin Koncert ZUŠ Zdeňka Buriana - slavnostní koncert hudebního oboru k výročí školy

So 15. června v 10 hodin Kouzelná školka: Michal na hraní - dětské představení Michala Nesvadby o tom, jak si s ním hrát

Ne 16. června v 9.30 hodin Tatínek není k zahození - nedělní pohádka v podání Divadla Lokvar

Ne 16. června v 19 hodin Muzikál - moje láska - koncert Leony Machálkové, ve kterém si můžete vychutnat ty nejkrásnější písně ze světových i českých muzikálů

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Děláme něco pro druhé - výstava představí pět charitativních projektů, které proběhly v knihovně od roku 2016 do současnosti (do 28. června)

St 12. června v 9.30 hodin Logopedie - jak podporovat řečový vývoj svého dítěte, vám poradí klinická logopedka Petra Sztuchlíková

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 16. června ve 14 hodin Letní den pro Kopřivnici - akce plná zábavy pro děti i dospělé (zahrada za Katolickým domem)

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Jiří Hanzelka + Miroslav Zikmund: Past na rovníku - výstava věnovaná cestovateli a spisovateli Miroslavu Zikmundovi, který v únoru oslavil sté výročí svého narození (do listopadu)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Druhý salon kuřpivnických fotografů - přehlídka tvorby 12 fotografů, sdružených v neformální skupině, která je úzce svázána s Kopřivnicí (do 16. června)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava 100+1 - fotografie průmyslu, lidí a krajiny Viléma Heckela (do 23. června)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Pá 7. června v 18 hodin Retrovečer Honzy Hanibala a Magdy

ŠTRAMBERK

Výstava Malý čtenář - výstava z cyklu Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana, do 27. října)

Čt 6. června v 16.30 hodin Koncert ZUŠ Z. Buriana - koncert žáků základní umělecké školy

Ne 9. června ve 13 hodin Svatodušní škvařenice - příprava škvařenice v obří pánvi (náměstí, jen za příznivého počasí)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 9. června v 19 hodin drama ČR Cena za štěstí

Ne 16. června v 19 hodin thriller Španělska, Francie, Itálie Všichni to vědí

Dopisy čtenářů

Jiří Suchý – zakladatel Semaforu a muž mnoha profesí

„Navzdory všem kalamitám jsme se sešli v hojném počtu,“ řekl na uvítanou pan magistr Ladislav Cvíček. Uplakané počasí, hrozba povodní, ale ve Vile Machů panuje pohodová nálada. Setkávám se zde se spolužákem ze základky Jirkou Novákem a přítomná je i naše někdejší učitelka paní Alena Lipová. Málem si připadám jako na školním srazu. Byla středa 22. května a na programu je další přednáška z cyklu Spisovatelé pro radost.

Jiří Suchý, žijící legenda a zakladatel divadla Semafor, klasik české písničky. Textař, básník, zpěvák, herec, výtvarník… Všestranný umělec s obdivuhodnou kreativitou a invencí. Kolik napsal pan Suchý písňových textů? Uvádí se hodně přes tisíc. Krásný a působivý Tulipán s velkou radostí zarecitoval pan Ladislav, a jak řekl, Jiřího Suchého mají s manželkou rádi již od padesátých let.

Mluvilo se o filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, kde je myšlenka proměny zbraní v hudební nástroje a mnoho písní autorské dvojice Suchý-Šlitr.

Jejich spolupráci bohužel ukončila předčasná smrt Jiřího Šlitra v roce 1969. Dílo Jiřího Suchého bezesporu náleží do zlatého fondu českého umění a kultury, pro starší generaci je vzpomínkou především na plodná šedesátá léta v naší populární hudbě.

Stanislav HlasNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: zimní stadion, umělá plocha: čt 6. 6. 9-12, 18.05-19.35, pá 7. 6. 9-12, 17-19, so 8. 6. 9.30-12, 17-19, ne 9. 6. 9.15-11.45, 18.15-20.30, po 10. 6. 9-12, 18.35-20.05, út 11. 6. 9-12, 16.30-18.30, st 12. 6. 9-16, čt 13. 6. 9-12, 18.05-19.35, pá 14. 6. 9-12, 17-19, so 15. 6. 9.30-12, 17-19, ne 16. 6. 9.15-11.45, 18.15-20.30 hodin, aktuální info na http://spsk.koprivnice.org

FOTBAL: KOPŘIVNICE: čt 6. 6. od 16 hod. FC Kopřivnice A - Fotbal Studénka (26. kolo OP ml.+st. přípravky); čt 13. 6. od 16 hod. FC Kopřivnice B - ŠSK Bílovec (14. kolo OP st. přípravky); pá 14. 6. od 17 hod. FC Kopřivnice A - Fotbal Fulnek (21. kolo OP st. přípravky); so 15. 6. od 9 hod. FC Kopřivnice - MFK Kravaře (14. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - MFK Kravaře (14. kolo KP ml. žáků) a FC Kopřivnice A - FC Kopřivnice B (17. kolo OP st. přípravky), od 14.30 hod. FC Kopřivnice - TJ Bystřice (14. kolo KS dorostu sk. B), od 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Slavoj Jeseník n. O. (14. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA: pá 7. 6. od 16 hod. Spartak Lubina - TJ Odry (26. kolo OP ml.+st. přípravky); so 15. 6. od 16 hod. Spartak Lubina - TJ Sokol Hostašovice (14. kolo IV. tř. mužů); ŠTRAMBERK: so 8. 6. od 17 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Bludovice (26. kolo III. tř. mužů); pá 14. 6. od 17 hod. FK Štramberk - FK Nový Jičín A (14. kolo OP ml. + st. přípravky); VLČOVICE: pá 7. 6. od 16.30 hod. FC Vlčovice-Mniší - FK Štramberk (21. kolo OP žáků); so 8. 6. od 17 hod. FC Vlčovice-Mniší - AFC Veřovice (26. kolo I. B tř. mužů sk. D)

KOUPALIŠTĚ: za příznivého počasí denně 9-20 hodin

KRYTÝ BAZÉN: čt 6. 6. 6-15, 18.30-21, pá 7. 6. 6-12, 16-21, so 8. 6. a ne 9. 6. zavřeno - plavecké závody, po 10. 6. 6-8, 19.30-21 kondiční plavání pro veřejnost, út 11. 6. 6-15, st 12. 6. 6-12, 14.30-16, 18.30-21, čt 13. 6. 6-8, 18.30-21, pá 14. 6. 6-8 hodin, od 12 hodin konec sezony; upozornění: tréninky ve 2 drahách: út 8.10-11.55 PŠ, st 6.45-7.30 SK, tréninky ve 3 drahách: st 8-11.45 PŠ, dětský bazén: út a st 8.10-11.55

MALÝ FOTBAL: so 8. 6. od 8 hod. 7. turnaj Oblastního přeboru; so 15. 6. od 8 hod. 8. turnaj Oblastního přeboru - vše hřiště ZŠ dr. M. Horákové Kopřivnice

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 8. 6. v 8.17 hod. ČD, Svinov ČD, BUS Klimkovice lázně, restaurace Mexiko, MHD Vřesina; so 15. 6. v 6 hod. ČD, Ostravice, BUS Bumbálka, Smutníky, Maxova nádrž, Bílá, BUS Ostravice; st 19. 6. v 6 hod. ČD, Ostravice, památná lípa Mazák, hotel Zlatý orel, Muchovice, Ostravice

SAUNA: čt 6. 6. 10-21 ženy, pá 7. 6. 10-21 muži, st 12. 6. 14.30-21 muži, čt 13. 6. 10-21 muži, od 14. 6. konec sezony

TENIS: so 8. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - SK Vítkovice 1926 - Ridera (6. kolo OS I. tř. st. žactva sk. D) a TC Kopřivnice - TK Příbor (6. kolo OS dospělých sk. B); ne 9. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - TJ Start Ostrava-Poruba C (5. kolo OS dorostu sk. C); so 15. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - TJ Sokol Dolní Lhota (7. kolo OS I. tř. st. žactva - sk. D); ne 16. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - TK Buly Aréna Kravaře (7. kolo OS 1. tř. ml. žactva sk. C) - vše tenisové kurty v Kopřivnici

Výsledky

- Fotbal: muži (25. kolo III. tř.): TJ Tatran Mankovice – FK Štramberk 2:3; muži (12. kolo IV. tř.): Spartak Lubina – SK Statek Nová Horka 5:0; dorost (25. kolo KS sk. B): FC Kopřivnice – TJ Petřvald 11:0; st. žáci (25. kolo KP): FC Kopřivnice – FK Darkovičky 9:0; ml. žáci (25. kolo KP): FC Kopřivnice – FK Darkovičky 2:9; žáci (20. kolo OP): FK Štramberk – NFC Lichnov 15:1; st. přípravka (17., 18. a 25. kolo OP): TJ Odry - FC Kopřivnice A 1:6, FC Kopřivnice B – Spartak Lubina 8:6, FK Štramberk – TJ Mořkov 9:7, - SK Beskyd Frenštát p. R. A 7:3, TJ Mořkov – Spartak Lubina 16:0; ml. přípravka (17., 18. a 25. kolo OP): FC Kopřivnice A – FK Primus Příbor A 9:8, - TJ Odry 18:3, FK Štramberk – TJ Mořkov 17:12, - SK Beskyd Frenštát p. R. A 5:16, Spartak Lubina A - FK Primus Příbor A 2:15, - TJ Mořkov 8:9; ml. přípravka (12. a 19. kolo OS sk. B): Spartak Lubina B – TJ Mošnov/Skotnice 10:9.

- Házená: st. žáci (20. kolo MSL I.): Sokol Ostrava – KH ISMM Kopřivnice 29:29; ml. žáci (20. kolo MSL II.): Sokol Trnávka B – KH ISMM Kopřivnice 13:21.

- Tenis: dorost (4. kolo OS sk. C): TK Zašová – TC Kopřivnice 2:7; st. žactvo (5. kolo OS I. tř.-sk. D): TO VOKD Ostrava-Poruba – TC Kopřivnice 7:2; ml. žactvo (5. kolo OS 1. tř. sk. C): TC Kopřivnice – TK SC Ostrava B 0:9.

V minivíceboji mateřských škol zvítězila Krátká

Ani nepřízeň počasí nemohla pokazit radost dětí ze zápolení v devátém ročníku atletického minivíceboje mateřských škol.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Ani nepřízeň počasí nemohla pokazit radost dětí ze zápolení v devátém ročníku atletického minivíceboje mateřských škol.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (cab) – Devátému ročníku atletického minivíceboje mateřských škol, který pořádal Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice ve spolupráci se ZŠ E. Zátopka ve středu 29. května, počasí nepřálo, a tak vše muselo proběhnout ve sportovní hale školy. I přesto si program všechny děti z osmi mateřinek z Kopřivnice, Lubiny a Štramberka užily.

Soutěžilo se ve slalomovém běhu, skoku z místa, hodu míčkem a v „hladkém“ běhu, celkový výsledek družstva pak tvořil součet umístění všech jeho členů. Letos se z vítězství radovala loni bramborová MŠ Krátká, druhou příčku obsadila MŠ Česká a třetí skončila MŠ Francouzská. Nejúspěšnějším dívčím družstvem byla MŠ Jeřabinka, mezi chlapci pak triumfovala MŠ Francouzská. Oceněno bylo také nejlepších šest závodníků, v děvčatech zvítězila Eliška Staníková z MŠ Krátká, v součtu umístění o jedno lepší než druhá Klára Malíková z MŠ Pionýrská, mezi chlapci pak dominoval Adam Polášek z MŠ Záhumenní.

Z výsledků atletického minivíceboje MŠ (Kopřivnice, 29. 5., IX. ročník): celkové pořadí MŠ a součet umístění: 1. MŠ Krátká 151, 2. MŠ Česká 163, 3. MŠ Francouzská 168, 4. MŠ Jeřabinka 185, 5. MŠ Záhumenní 231, 6. MŠ Pionýrská 254, 7. MŠ Zauličí 268, 8. MŠ Lubina 292; pořadí víceboje jednotlivců (r. 2012/13) a součet umístění: dívky: 1. E. Staníková (MŠ Krátká) 17, 2. K. Malíková (MŠ Pionýrská) 18, 3. K. Foretová (MŠ Krátká) 22, 4. E. Žáčková (MŠ Záhumenní) 32, 5. D. Novobilská (MŠ Česká) 34, 6. B. Dryáková (MŠ Jeřabinka) 39; chlapci: 1. A. Polášek (MŠ Záhumenní) 14, 2. M. Holub (MŠ Česká) 32, 3. D. Melichařík (MŠ Jeřabinka) 33, 4. M. Petráš (MŠ Česká) 34, 5. D. Stelec (MŠ Zauličí) 37, 6. E. Konvička (MŠ Lubina) 40.

Dosud neporažen zůstává v přeboru tým 1.FC Bari

Kopřivnice (cab) – Jediným celkem, který má po šesti turnajích Oblastního přeboru v malém fotbale plný počet bodů, zůstal 1.FC Bari. V pátém kole v sobotu 18. května zdolal druhý tým tabulky Lokomotivu Gangsters, ačkoliv po prvním poločase prohrával 0:1, a o týden později si pak poradil 6:1 s dalším silným soupeřem SAFARI Kopřivnice. Za lídrem tabulky je situace opravdu vyrovnaná, druhé a osmé mužstvo od sebe dělí pouhé tři body, některá však ještě mají zápas k dobru (stejně jako 1.FC Bari). O uplynulém víkendu se hrálo čtvrtfinále Oblastního poháru a přebor bude pokračovat sedmým turnajem zase tuto sobotu (8. 6.).

Výsledky 5. turnaje Oblastního přeboru v malém fotbale (Kopřivnice, 18. 5.): Lokomotiva Gangsters – 1.FC Bari 2:3, branky: Libor Lichnovský, V. Hořelka – M. Buček, O. Chromečka, K. Prchal; SAFARI Kopřivnice – RS Team 1:3, branky: S. Matonoha ml. – M. Košárek 3; Gunners Kopřivnice – FC Baník Orel Štramberk 1:3, branky: J. Ostrý – Lukáš Lichnovský, P. Buzek 2; TUZEMÁCI – Stará Garda & D.T. 10:1, branky: R. Pilch 4, J. Lípa, D. Mekyňa 2, L. Kubásek 2, J. Pergler – J. Launer; Everton Závišice – Kamarádský Kyblík 2:8, branky: F. Najvar 2 – M. Kudelka 5, P. Mündlein, J. Telecký, J. Divín; FC Ďábelská Jelita – FC Legion 2:2, branky: A. Hanus, M. Černošek – D. Ulmann, D. Lesňák.

Výsledky 6. turnaje Oblastního přeboru v malém fotbale (Kopřivnice, 25. 5.): FC Legion – Gunners Kopřivnice 4:2, branky: D. Lesňák, D. Ulmann 3 - M. Schybol ml., J. Ostrý; Kamarádský Kyblík – FC Ďábelská Jelita 1:1, branky: J. Divín – J. Šustala; Stará Garda & D.T. – Everton Závišice 1:6, branky: M. Bortel – R. Kuběna, R. Váňa, F. Najvar 2, L. Špaček ml., V. Lenert; Delta Frýdlant n. O. – TUZEMÁCI 2:5, branky: R. Tomášek, L. Tomášek – J. Snášel, T. Žáček, L. Kubásek 3; RS Team – Bum Šankar 6:4, branky: J. Závodný 3, M. Košárek, R. Petráš, M. Hanzelka – T. Kypr, J. Turský 2, R. Polehla; 1.FC Bari – SAFARI Kopřivnice 6:1, branky: T. Baar 2, K. Prchal 2, T. Dražkovič 2 – S. Matonoha ml.; FC ŠPUNTY 97 – Lokomotiva Gangsters 1:7, branky: M. Dobiáš – J. Beneš 2, V. Hořelka 5.

Koncem května pořádal minigolfový klub další turnaj

Kopřivnice (cab) – Po turnajích Open a druholigových kolech pořádal kopřivnický minigolfový klub TJ Start v neděli 26. května turnaj 3. Moravia Tour, který byl zároveň pátým kolem první ligy družstev. Celkem startovalo 52 hráčů z Kopřivnice, Příbora, Brna, Holešova, Náměště nad Oslavou, Ostravy, Jedovnice, Olomouce a Bystřice pod Hostýnem. Celkovým vítězem se stal Roman Král mladší z MGC 90 Brno se skvělým průměrem 18,75 ran na kolo, druhé místo obsadil Ondřej Myšák z SKDG Příbor (průměr 19,50) a třetí skončil Petr Čeladník z MGC Holešov (průměr 20,00).

Nejlépe z kopřivnických hráčů si vedl opět Miroslav Svoboda starší, jenž s průměrem 21 ran na kolo obsadil celkovou 13. příčku (druhý v kategorii senioři 2). Druhý mezi juniory a celkově 23. skončil s průměrem 22,75 ran na okruh Karel Škývara (až v rozstřelu prohrál s vítězným Danielem Brtevníkem z Jedovnice) a na desáté příčce a na 41. celkově se umístil s průměrem 25,5 ran na kolo Radim Rieger.

Žáci ZŠ Lubina vybíjenou umí

Základní škola Lubina obhájila vítězství v domácím turnaji smíšených družstev žáků třetích až pátých tříd ve vybíjené malotřídních škol.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Základní škola Lubina obhájila vítězství v domácím turnaji smíšených družstev žáků třetích až pátých tříd ve vybíjené malotřídních škol.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Lubina (cab) – Základní škola Lubina obhájila vítězství v soutěži ve vybíjené smíšených družstev žáků 3. – 5. třídy malotřídních škol Lubinská střela, jehož sedmý ročník pořádala v tělocvičně školy v úterý 28. května. Pět škol (domácí, Mniší, Lichnov, Tichá a Závišice) se mezi sebou utkalo každá s každou dvakrát šest minut a dvě s nejvyšším počtem bodů si zahrály finále. V něm na sebe stejně jako vloni narazili žáci Lichnova a domácí školy, takže o atmosféru bylo postaráno, neboť přišly fandit všechny děti Lubiny. Ta nakonec velmi těsně zvítězila, druhé místo tak obsadil Lichnov, třetí skončilo Mniší, čtvrtá příčka připadla Tiché a pátá Závišicím.

„Město Kopřivnice nám přispělo na nákup pohárů a medailí a akci finančně podpořilo také občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Lubina. O občerstvení pro děti se pak postarali pracovníci školy. Atmosféra byla úžasná, Závišice dokonce přivezly tým roztleskávaček. Při těchto kláních malých škol je výhodou, že se navzájem znají děti i učitelé a v některých utkáních dokonce proti sobě stojí příbuzní,“ okomentovala turnaj ředitelka ZŠ Lubina Jana Davidová.

Do Kopřivnice bude přinesena Mírová pochodeň

Kopřivnice (cab) – Ve čtvrtek 20. června dorazí do Kopřivnice Mírová pochodeň v rámci Mírového běhu, nejdelšího štafetového běhu na světě vedoucího přes více než 140 zemí světa. V roce 1987 Peace Run, jak je tento běh v angličtině nazýván, založil sportovec, umělec a mírový filozof Sri Chinmoy s posláním vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru a porozumění.

Českou republikou bude mezinárodní skupina běžců putovat od 19. do 30. června a v itineráři nechybí ani Kopřivnice, kde se do akce zapojí také žáci ZŠ E. Zátopka a ZŠ Alšova. Ti se k běžcům připojí zhruba ve 12:30 hod. u sběrného dvora na ulici Panské, přidat se samozřejmě může kdokoliv ze široké veřejnosti, a pokračovat budou po cyklostezce kolem ZŠ M. Horákové až k místní radnici, kde pochodeň předají zástupcům vedení města. Poté se všichni vydají na hřiště ZŠ E. Zátopka, kde běžci z občanského sdružení Peace Run dětem představí průběh a hlavní myšlenku Mírového běhu a zahrají si s nimi několik her na téma mír.

Vlčovičtí fotbalisté i s trochou štěstí porazili Skotnici

FK Skotnice – FC Vlčovice-Mniší 0:1 (0:0)

Skotnice (cab) – Po dlouhé době se fotbalisté FC Vlčovice-Mniší posunuli tabulkou I. B třídy sk. D vzhůru. Těsná výhra nad Skotnicí, kde odehráli 25. kolo v sobotu 1. června, tak zakotvili na jedenácté příčce. Jistotu záchrany v této soutěži však měli již před tímto zápasem, protože vzhledem k vývoji v ostatních skupinách budou z této sestupovat pouze poslední Odry.

Hned v úvodu zápasu se ke střelám dostali Jiří Jalůvka a Kocmich, po zbytek prvního poločasu však měla jasně navrch Skotnice. Obrovskou příležitost otevřít skóre měla ve 26. min., kdy Vlčovičtí ztratili na půlce míč a soupeř se po lajně dostal do blízkosti branky. Motúz nestačil útočníka doběhnout, ten centroval na zadní tyč, kde již číhal osamocen jeho spoluhráč, na poslední chvíli mu ale míč odkopl Balatka. Ve 35. min. na druhé straně centroval Balatka na Jiřího Jalůvku, jeho střelu gólman vyrazil a následnou dorážku namířil Jiřík pouze do tyče.

Ve druhém poločase se hra trochu více vyrovnala, ale opět se Skotnice dostala do velké šance, v 56. min. po rohovém kopu skončil tečovaný míč na spojnici tyčí. Poté však přišly chvíle střídajícího vlčovického Gardoně. V 62. min. byl v úniku faulován a v 78. min. netrefil z úhlu prázdnou bránu, o čtyři minuty později již ale nezaváhal. Lukáš Lichnovský vybojoval míč, Štefek se s ním dostal na pravé straně až k brankové čáře, odkud jej poslal do šestnáctky Gardoňovi a ten nadvakrát překonal domácího gólmana. Posledních deset minut se odehrávalo v naprosté režii Skotnice a těsně před koncem Motúz vytáhl střelu z půlky na břevno, ale Vlčovice nakonec i se štěstím tři body uhájily.

Branka Vlčovic: 82. Gardoň; sestava Vlčovic: Motúz – Balatka (68. L. Harabiš), L. Lichnovský, Velička, Jiřík (60. Gardoň), J. Jalůvka, Štefek, Kučera, Růžička (89. Socha), D. Harabiš, Kocmich.

I. B tř. mužů sk. D po 25. kole
1. Petřvald24183 387:2457
2. Starý Jičín24155 461:2850
3. Kopřivnice24135 650:3544
4. Tichá24127 549:2843
5. Jeseník n. O.24124 855:4840
6. Spálov241041052:5034
7. Fryčovice241041040:5334
8. Ostravice241031136:3833
9. Raškovice24 931253:5830
10. Mořkov24 841238:5928
11. Vlčovice24 831336:6127
12. Skotnice24 661237:4724
13. Veřovice24 731431:5024
14. Odry24 141925:71 7

Žákyně ZŠ EZ se probojovaly do republikového finále

Opava (cab) – Velkým úspěchem skončilo pro Základní školu E. Zátopka Kopřivnice krajské finále Poháru rozhlasu, LI. ročníku atletické soutěže školních družstev, jež se uskutečnilo v pondělí 27. května v Opavě. Družstvo starších žákyň ve složení Hana Soukalová, Lucie Bačová, Tereza Dubová, Ema Feilhauerová, Alexandra Petričová, Adéla Tkáčová, Alžběta Rečková, Kateřina Lípová a Natálie Strakošová se totiž probojovalo do republikového finále, které bude 11. června hostit Plzeň. V kraji sice kopřivnická škola obsadila až druhou příčku za ZŠ Porubská v Ostravě, ale dle předem daných propozic si postup mezi osm nejlepších družstev ČR zajistila díky jednomu ze dvou nejvyšších bodových zisků z přímo nepostupujících škol ČR. Tato kategorie soutěží v bězích na 60 m a 800 m, ve skoku dalekém a vysokém, ve vrhu koulí a ve štafetě na 4 x 60 m.

V kategorii mladších žáků, kteří závodí v bězích na 60 m a 1000 m, ve skoku dalekém a vysokém, v hodu míčkem a ve štafetě na 4 x 60 m, jen velmi těsně unikl postup do republikového finále družstvu ZŠ M. Horákové ve složení Manuel Hidalgo, Jiří Hanzelka, Petr Vosmík, Jan Dubec, Tomáš Klimíček, Patrik Babinec, Marek Bystroň, Radek Mikeska, Tomáš Janák a Lukáš Vyvial. Potěšující je ovšem fakt, že ani jeden z nich se atletice závodně nevěnuje, naproti tomu vítězná Základní škola Porubská je na tento sport zaměřená. Pátou příčku v této kategorii pak ještě obsadili žáci ZŠ Alšova Daniel Hanzelka, Stanislav Holub, Kryštof Suchoň, Matěj Melčák, Vojtěch Raška, Jan Vlček, Matyáš Lojek, Josef Juřena a Jakub Štěpánek.

Na domácím trávníku Kopřivnice uhájila tři body

Jan Kalich (vlevo) byl jediným střelcem FC Kopřivnice v utkání proti celku Pražmo-Raškovice, i přesto to na vítězství stačilo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Jan Kalich (vlevo) byl jediným střelcem FC Kopřivnice v utkání proti celku Pražmo-Raškovice, i přesto to na vítězství stačilo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

FC Kopřivnice – TJ Pražmo-Raškovice 1:0 (0:0)

Kopřivnice (cab) – Pouze jedna branka stačila kopřivnickým fotbalistům k vítězství v předposledním domácím utkání sezony, které odehráli v sobotu 1. června, a vrátili se tak zpět na třetí příčku tabulky I. B třídy.

Příliš vyložených šancí v zápase k vidění nebylo, čemuž také odpovídá skóre. Ve 4. min. se po standardce hostů po několika odrazech míč nakonec dostal k Beňovi, který chytil ještě jeden soupeřův pokus, na druhé straně o dvě minuty později prověřil brankáře Škarabelu Dočkalík. V 15. min. vytěsnil Beňo střelu Raškovic na roh, totéž se podařilo gólmanovi hostů ve 21. min. po Závodného ráně z 20 m. Vzápětí měly Raškovice obrovskou šanci, ale míč nedokázaly v šestnáctce usměrnit do prázdné brány. Ve 33. min. měl naopak příležitost otevřít skóre kopřivnický celek, jenomže střelu zblokoval obránce a další šanci zastavila přihrávka do ofsajdu.

Druhý poločas začal opatrně z obou stran, ale Kopřivnice se v 63. min. přece jen dočkala. Ollender zatáhl míč po pravé straně až k bráně, kde do šestnáctky nahrál Kalichovi a ten nikým neatakován skóroval. Navýšit vedení pak mohl v 68. min., orazítkoval však jen břevno, a jeho prudkou střelu v 78. min. vytáhl Škarabela nad bránu. Minutu před koncem utkání se ocitl tváří v tvář gólmanovi Kramoliš, ale neproměnil a z následného rychlého protiútoku mohli hosté srovnat, Beňo však tři body zachránil.

„Raškovice byly kvalitním soupeřem, byly důrazné, silné na míči a gólman Škarabela si dobře organizoval defenzivu. V prvním poločase jsme se nemohli dostat do patřičných obrátek, byli jsme nepřesní, v útoku bez nápadu a pohybu. Ve druhé půli hodně hru oživil střídající Petr Marek, hra se zpřesnila, zrychlila, vytvářeli jsme si šance a jednu z nich naštěstí proměnili,“ okomentovali zápas trenéři FC Kopřivnice Svatopluk Chrobák a Jiří Polomský.

Branka Kopřivnice: 63. Kalich; sestava Kopř.: Beňo – M. Makový, Kühnert, Petráš, P. Okřesík (46. Kramoliš), Varga, Kalich, Mička, Ollender, Závodný (86. Pítr), Dočkalík (46. P. Marek).

Čtvrtého místa na mistrovství ČR dosáhl Daniel Hanzelka

Zlín (cab) – Jen těsně unikla Danielu Hanzelkovi z Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice medaile na Mistrovství ČR ve vícebojích, které se pro všechny kategorie konalo od pátku 31. května do neděle 2. června ve Zlíně. V kategorii mladších žáků (r. 2006/07) tak obsadil čtvrtou příčku, ovšem nutno podotknout, že oproti výkonu z květnového mistrovství Moravy a Slezska, kterým se na republikový šampionát kvalifikoval, se zlepšil o úctyhodných 550 b. a zisk 2 451 b. v pětiboji (běh na 60 m a 800 m, běh na 60 m s př., skok daleký a hod kriketovým míčkem) ze Zlína je tak jeho novým osobním rekordem a zároveň klubovým rekordem. Oba rekordy vylepšil také v bězích na 60 m s překážkami a na 800 m, na hladké šedesátce je pak nové osobní maximum vyrovnaným klubovým rekordem.

Skvělá je rovněž sedmá příčka Patricie Pešlové z 21členného startovního pole mladších žákyň. I ona si vytvořila v pětiboji nový osobní rekord a na svůj dosavadní nejlepší výkon dosáhla i v překážkovém běhu. Mezi staršími žákyněmi (r. 2004/05) měl kopřivnický klub dvě reprezentantky, obě však jako „prvoročačky“ neměly příliš velké naděje skončit na špici. Skvělý osobní i klubový rekord 4 297 b. v celém sedmiboji (běhy na 150 m a 800 m, běh na 100 m s př., skok vysoký a daleký, hod oštěpem a vrh koulí) vynesl Emě Feilhauerové osmou příčku, z r. 2005 však byla nejlepší. Tohoto skvělého výsledku dosáhla díky osobním rekordům v bězích na 150 m a na 100 m s překážkami, v hodu oštěpem a ve skoku vysokém. Druhá kopřivnická atletka Adéla Tkáčová ziskem 3 981 b. bohužel kvůli problémům s odrazovou nohou lehce zaostala za svým výkonem z mistrovství Moravy a Slezska a obsadila ve Zlíně 15. pozici. Těšit ji ovšem může vylepšené maximum v hodu oštěpem.

Plavci sbírali diplomy na krajských přeborech žactva

Vsetín, Karviná (cab) – Pro plavce r. 2008 a 2009 částečným a pro r. 2010 absolutním vrcholem první poloviny sezony byl Krajský přebor mladšího žactva, který se v sobotu 25. května konal ve Vsetíně. V konkurenci 166 závodníků ze 16 oddílů posbíral kopřivnický Sportovní klub celkem 48 individuálních umístění na stupních vítězů a další dvě pak ve štafetách. „Sice jsme získali hodně diplomů, ale zaplavané časy byly tak půl napůl. Většině se něco povedlo a něco ne. Někteří byli před závody na škole v přírodě, byli bez tréninku a navíc neměli ideální počasí, takže to trochu ovlivnilo jejich výkon. Nejvíce se dařilo Nele Sudové a Karolíně Lazebníčkové. Ale spíš než na časy jsem se zaměřila na techniku, tu jsme u některých plavců hodně spravovali, aby ji měli na mistráku co nejlepší,“ připomněla trenérka SK Kopřivnice Petra Kahánková vrchol jarní části sezony, poháry desetiletého a jedenáctiletého žactva moravské oblasti, a právě desetiletí poplavou v Kopřivnici.

O týden později pak absolvovalo v Karviné krajský přebor starší žactvo, které přivezlo dalších 17 individuálních diplomů a jeden za štafetu. Nejvíce jich získaly Nikola Chovanečková a Šárka Jadrníčková. „Sice chybí ta třešnička na dortu v podobě prvního místa, ale ty časy jsou fantastické. Věřím, že Nikola to prodá na mistráku i v tom dlouhém bazéně. Šárka plavala skvěle, všechno v osobáku,“ chválil děvčata trenér SK Kopřivnice René Lakomý. Moc jej pak potěšil výkon Jany Richterové především v disciplíně 200 P. „Štěpán Bruger má problémy se zády, to se projevilo ve výsledcích, takže něco se mu povedlo a něco ne. Vendula Schwarzová zase nepodala 100% výkon kvůli naprasklým plavkám, rozhodilo ji to. Daniela Csapaiová měla perfektní první dvě disciplíny, ty další už byly průměrné, má na víc,“ dodal k dalším plavcům Lakomý.

V Karviné byla v roli trenéra Petra Kahánková, která ze své tréninkové skupiny byla nejvíce spokojená s výkony Adély Kašpárkové. „Všechno měla v osobácích nebo těsně pod ním. Trochu mě mrzí jen její dominantní disciplína 200 Z, myslela jsem, že to poplave lépe,“ doplnila Kahánková. Jediný titul přeborníka kraje z kopřivnických plavců získal Robert Zajíček. „Před závody byl nachlazený, pár tréninků vynechal, takže mohl zaplavat ještě lépe. Dvoustovku motýl měl nádhernou, ale bojujeme s plaveckým způsobem prsa, takže polohovky moc dobré nebyly, na tom budeme muset do mistráku ještě zapracovat,“ je si vědoma Kahánková a zároveň ještě oceňuje bojovnost Barbory Jalůvkové, která zapracovala na zlepšení kraulové techniky.

Plavci SK Kopřivnice účastnící se Jarního krajského přeboru mladšího žactva (Vsetín, 25. 5.): r. 2008: M. Babincová, M. Bortlík, A. Dvořáková, M. Glogarová, S. Schneiderka, N. Sudová, L. Šenkeříková; r. 2009: K. Holá, H. Chalupová, S. Jabůrek, K. Konvičková, D. Šupa, A. Šupová, K. Zajíčková; r. 2010: K. Kašpárková, J. Kvita, K. Lazebníčková, L. Monsportová, J. Růžička, S. Růžička, J. Zátopek.

Plavci SK Kopřivnice účastnící se Jarního krajského přeboru staršího žactva (Karviná, 31. 5. a 1. 6.): r. 2005: Š. Bruger, N. Chovanečková, D. Csapaiová, J. Richterová; r. 2006: M. Glogarová, Š. Jadrníčková, B. Jalůvková, V. Schwarzová; r. 2007: A. Kašpárková, R. Zajíček.

Michal Šupa zaplaval limit do SCM i dva klubové rekordy

Vídeň (cab) – Skvělých výsledků dosáhl plavec SK Kopřivnice Michal Šupa na mezinárodním závodě ve Vídni, který proběhl od čtvrtka 30. května do neděle 2. června. Nejenže se prosadil na stupně vítězů v juniorské kategorii, ale také v kategorii open. Ve finále disciplíny 200 Z zvítězil, na poloviční trati obsadil třetí příčku a ve finále 50 Z skončil osmý. Časy 59,62 s v disciplíně 100 Z a 2:10,67 min. v disciplíně 200 Z jsou jednak splněným limitem do Sportovního centra mládeže, ale zároveň i novými klubovými rekordy v kategorii staršího dorostu. „Konečně jsme pokořili tu minutovou hranici na 100 Z. Má hodně natrénováno, takže delší tratě mu teď sedí více, sprinty nejsou tak dobré. Musíme teď zapracovat na detailech, například na obrátkách,“ doplnil trenér Kopřivnice René Lakomý.

Náročný dvojzávod absolvovala Karolína Jalůvková. Ta nejprve plavala v pátek 1 500 VZ v Praze a až poté odjela do Vídně. „Chtěla si zlepšit čas kvůli mistrovství ČR a bohužel to nešlo plavat ve Vídni. Nakonec to nebyl osobák, asi jí chyběl kolektiv. Ale zvládla ten náročný přejezd skvěle, ve Vídni si pak vylepšila maximum na 200 VZ,“ chválil Lakomý. Dva osobní rekordy si vytvořila také Lucie Jančálková. „Závodů jsme se mohli zúčastnit díky dotaci města Kopřivnice a Moravskoslezského kraje, za což bych chtěl moc poděkovat,“ dodal Lakomý.
RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS