Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 09.05.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bezručova vyhlídka - foto Lukáš Filip

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 18/2019 ze dne 09.05.2019

Kraj uzavřel smlouvu s projektantem domova pro seniory

Vizualizace budoucí podoby domova pro seniory v Kopřivnici. Stavbu zhruba za čtvrt miliardy korun už připravují projektanti specializované firmy.
REPRO: MSK
Vizualizace budoucí podoby domova pro seniory v Kopřivnici. Stavbu zhruba za čtvrt miliardy korun už připravují projektanti specializované firmy.
REPRO: MSK

Kopřivnice (dam) - Kraj zahájil projekční práce na zdejším domovu pro seniory. Poslední dubnový den Rada Moravskoslezského kraje schválila uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Vybraná projekční kancelář Technico Opava bude mít ve třech realizačních celcích na vyhotovení potřebné dokumentace celkem 26 týdnů. „Pokud k tomu přičteme lhůty potřebné pro příslušná řízení na stavebním úřadě, předpokládáme, že v červnu příštího roku bychom měli znát už i dodavatele stavby,“ říká Jiří Navrátil, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí.

Projektování poměrně rozsáhlé stavby by mělo být rozděleno do tří částí. Nejdříve bude firma připravovat zaměření a dokumentaci k žádosti o umístění stavby. To by mělo zabrat deset týdnů a následně bude zahájeno územní řízení na zdejším stavebním úřadě. Následovat bude šestitýdenní lhůta pro vytvoření dokumentace pro stavební řízení, po jejímž předání přijde žádost o stavební povolení.

Po jejím získání pak Technico Opava bude mít deset týdnů na dopracování projektové dokumentace stavby, která bude použita při výběru realizační firmy. „Věřím v maximální součinnost kopřivnického stavebního úřadu a zkrácení všech lhůt pro jednotlivá řízení na minimum,“ nechal se slyšet hejtmanův zástupce Navrátil s tím, že doposud vše běží podle časového harmonogramu, který si kraj stanovil. Projektanti budou při své práci vycházet z již existující architektonické studie. V sousedství dnešního domu s pečovatelskou službou má vyrůst pětipodlažní objekt s užitnou plochou 5 750 m2. Vznikne domov pro seniory s 32 lůžky a ve vyšších patrech bude dalších 53 lůžek domova se zvláštním režimem zařízeného na péči o klienty s různými formami demencí a degenerativních nervových chorob. Architekti navrhli relaxační terasy pro klienty nebo speciálně upravenou zahradu. Součástí stavby bude i kaple či parkoviště.

Investorem stavby, která by podle předběžných propočtů měla stát zhruba čtvrt miliardy, bude Moravskoslezský kraj. Město Kopřivnice do projektu vložilo pozemky, na kterých se bude stavět, dříve vybudovaný objekt stravovny a v budoucnu se bude částečně podílet na financování provozu této sociální služby.

Spínací stanice v průmyslovém parku prodána za 11 milionů

Kopřivnice (dam) – Spínací stanici v Průmyslovém parku ve Vlčovicích od města koupí Českomoravská energetika, s. r. o. Kupní smlouvu v hodnotě 11 milionů 111 tisíc 111 korun schválili na svém dubnovém zasedání kopřivničtí zastupitelé.

Prodej objektu, ale především rozvodné technologie a kabelových rozvodů, byl zvažován už v závěru minulého roku. Tehdy také zastupitelstvo schválilo záměr tento majetek prodat formou nabídkového řízení za minimální cenu, kterou znalecký posudek určil na částku 10,4 milionu korun. Ve stanovené lhůtě nabídku na odkup podala pouze jedna společnost, a to pravě Českomoravská energetika. Ta o provozování spínací stanice v průmyslovém parku usilovala už vloni, kdy také zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu spínací stanice. Nájemní vztah měl vzniknout prvního prosince letošního roku a roční nájemné mělo činit víc než tři čtvrtě milionu. Právě rozdíl mezi touto částkou a symbolickým nájemným ve výši 1 500 Kč, které platí dosavadní provozovatel stanice společnost Komterm Morava, vyvolal diskuzi o tom, zda je prodej pro město skutečně výhodný.

„Na základě diskuze členů zastupitelstva o výhodnosti či nevýhodnosti prodeje tohoto majetku specifického na provoz a zajištění elektrické energie pro průmyslovou zónu nechal odbor majetku města zpracovat odborné posouzení výše očekávaných investičních a provozních nákladů v horizontu 10 let, a ten měli zastupitelé před rozhodnutím o prodeji k dispozici,“ uvedl místostarosta Adam Hanus. Z nákladové analýzy odborné firmy vyplynulo, že za pravidelnou údržbu a investice do zvýšení spolehlivosti technologie stejně jako na investicích spojených s rozvojem průmyslové zóny by město mohlo zaplatit asi 24,5 milionu korun, tedy víc než dvakrát tolik, než by ve stejném období získalo z nájemného.

Možná i tato informace měla vliv na to, že o prodeji zastupitelé na plénu téměř nehovořili a diskuze se omezila pouze na zjištění názoru finančního výboru, který dle sdělení svého předsedy záležitost pouze vzal na vědomí a k věci nezaujal žádné závazné stanovisko. Samotný převod majetku na nového majitele by měl být realizován v nejbližším období. Se změnou vlastníka se stane bezpředmětnou i nájemní smlouva schválená vloni v prosinci, protože původní nájemce bude v době, kdy měla vstoupit v platnost, už majitelem spínací stanice.

Spínací stanici vybudovalo město v roce 2002 v souvislosti s budováním infrastruktury průmyslové zóny. Část bezmála pětadvacetimilionových nákladů byla hrazena ze 7,3milionové státní dotace.

Integrované výjezdové centrum dostalo zelenou

Kopřivnice (dam) – Výstavba Integrovaného výjezdového centra záchranných složek v Kopřivnici dostala od zastupitelů zelenou.

Zastupitelstvo 24. dubna nejprve schválilo čtyřstranné memorandum, kterým se město zavázalo společně s Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou a Moravskoslezským krajem usilovat o zprovoznění nového Integrovaného výjezdového centra v roce 2021. Město připojením k memorandu deklarovalo, že zabezpečí změnu územního plánu tak, aby umožnil vybudování zázemí hasičů a záchranářů ve vybrané lokalitě na okraji zdejší průmyslové zóny, a zároveň přislíbilo podílet se na vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých se bude stavět.

S plněním druhého ze závazků vyplývajících z memoranda začali zastupitelé jen o pár minut později, kdy většinou 17 hlasů schválili výkup soukromého pozemku, který je součástí 1,7hektarového území přiléhajícího k ulici Průmyslový park, na níž má Integrované výjezdové centrum vyrůst. Ve vybrané lokalitě byly totiž kromě pozemků v majetku města a společnosti Slumeko i pozemky soukromého vlastníka. Tomu nakonec město nabídlo odkup plochy o výměře 8 832 m2 za částku přesahující 3,4 milionu korun. Tyto nově nabyté pozemky město následně s Hasičským záchranným sborem smění. Hasiči od Kopřivnice obdrží pozemky naproti výrobnímu závodu Dura o celkové rozloze 17 831 m2, město by výměnou mělo získat pozemky, které má v současné době v držení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Konkrétně by se mělo jednat o víc než 7 tisíc metrů čtverečních pod „škvárovým hřištěm“, za jehož využívání aktuálně Kopřivnice platí přes 53 tisíc ročního nájemného.

Dále by město mělo získat asi 14 tisíc metrů čtverečních nacházejících se v areálu Tatry podél ulice Dělnické, které mají být novým územním plánem vymezeny pro těžký průmysl a energetiku a město je bude moci v budoucnu využít pro své záměry nebo pro další podporu podnikání ve městě. Výstavbou Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice získá zvýšení úrovně požárního zabezpečení nejen města a průmyslové zóny, ale i celého regionu. Dojde k výraznému zkrácení dojezdových časů a zároveň ke zvýšení kvality a dostupnosti technické podpory pro dobrovolné hasiče v Kopřivnici i místních částech.

Vloni bylo vysazeno 50 nových stromů

Kopřivnice (hod) – Vyhodnocením správy a údržby zeleně v Kopřivnici a místních částech v loňském roce se zabývala rada města na zasedání 23. dubna.

Na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice bylo vloni odstraněno celkem 108 stromů, 5 solitérních keřů a 138 m² keřů rostoucích ve skupinách. Nejčastěji se dřeviny kácely z důvodu stavby chodníku, parkoviště či výměny a oprav sítí, nebo z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Prováděly se také probírky přehoustlých skupin stromů, převážně jehličnatých. „V posledních několika letech stále častěji dochází k chřadnutí a úhynu smrků oslabených v důsledku nepříznivých městských podmínek a velkých výkyvů počasí. Oslabené stromy jsou pak náchylnější na napadení chorobami a škůdci, především lýkohubem smrkovým, mšicemi a houbovými chorobami. Podobná situace je i u jasanu ztepilého, kde dochází k napadení houbovou chorobou a druhotného napadení lýkohubem jasanovým,“ upřesnil Jan Habr, správce zeleně na kopřivnické radnici.

Za vykácené stromy byly v některých případech vysazeny nové. V roce 2018 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 50 stromů, 460 keřů, 615 trvalek a okrasných trav, 4 594 letniček a dvouletek a 407 m² letniček z přímého výsevu na záhony. „Ze stromů byly vysazeny převážně listnáče, introdukované nebo kultivary domácích dřevin, které jsou do města vhodnější, protože lépe snášejí nepříznivé podmínky městského prostředí jako je sucho, horko, zasolení apod. Pro nové výsadby keřů jsou vybírány především rostliny kvetoucí nebo zajímavé barvou či tvarem listů a plodů,“ poznamenal Jan Habr.

Nové stromy byly vloni vysazeny například na ulici Štramberské či na Masarykově náměstí, na novém parkovišti u kravína a Komerční banky, keře a okrasné trávy na ulici Čs. armády u plotu ZŠ dr. Milady Horákové. Letničky jsou každoročně vysazovány v některých okružních křižovatkách, v nádobách a záhonech v centru města, u radnice a na dalších místech ve městě. Údržbu veřejné zeleně provádí na základě mandátní smlouvy firma Slumeko, s. r. o.,“ dodal Jan Habr.

Schopnost kopřivnických osmáků pomoci zraněným testoval Zdravotnický víceboj

Zdravotnický víceboj prověřuje schopnost zdejších osmáků pomoci lidem se zdravotním problémem. Absolvuje ho asi 250 žáků zdejších škol. 
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Zdravotnický víceboj prověřuje schopnost zdejších osmáků pomoci lidem se zdravotním problémem. Absolvuje ho asi 250 žáků zdejších škol.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Nevšední formou osvěty v oblasti zdravovědy a první pomoci procházejí letos na jaře všichni kopřivničtí osmáci. Všech asi 250 žáků druhého nejvyššího ročníku místních základních škol absolvuje Zdravotnický víceboj, vzdělávací program, jehož cílem je nejen prověření znalostí z oblasti první pomoci, ale je i testem zvládání stresových situací, zkouškou práce v týmu a doplnění postupů a informací v oblasti první pomoci.

Třídy zdejších osmáků rozdělených do menších skupinek projdou během dopoledního programu, který pro ně připravilo město Kopřivnice v rámci aktivit Zdravotního plánu, šesti stanovišti, na kterých figuranti simulují zranění či zdravotní indispozice. Školáci by si tak měli poradit s pomocí člověku v bezvědomí, trpícímu krvácením, popáleninami, otevřenou zlomeninou, nebo pacientovi v bezdeší. Pomoci řešit jednotlivé situace mají osmákům znalosti, jež mohli načerpat během teoretických přednášek zdravotních záchranářů, které absolvují během výuky na školách. „Na startu Zdravotnického víceboje dostanou možnost vybrat si pět věcí z běžného zdravotnického materiálu, které si myslí, že by mohli upotřebit, a hned vyrážejí na jednotlivá stanoviště a řeší situace, které jsme pro ně připravili bez předchozí instruktáže,“ říká Dana Žambochová ze skautského centra Vanaivan, které Zdravotnický víceboj na objednávku radnice připravilo. Na trati víceboje jsou tak jednotlivé týmy odkázány pouze na znalosti a schopnosti, kterými skutečně disponují, a zda při pomoci zraněným postupovali správně, se dozvědí až po skončení praktické části programu. „Jednotliví figuranti, kteří jsou kvalifikovanými zdravotníky, poskytnou každé skupince zpětnou vazbu a upozorní je na chyby a vyzvednou to, co udělali správně.

Následně se pak všichni dozvědí od profesionálního zdravotnického záchranáře, jak ideálně postupovat v případě každého zdravotního problému, který se v rámci víceboje řeší,“ doplnila Žambochová. Město za tuto netradiční zážitkovou formu vzdělávání zhruba 250 kopřivnických osmáků zaplatí cca 30 tisíc korun. Víceboj navazuje na besedy na téma první pomoc záchranné služby. Jejich konání podpořila dotací z krajského rozpočtu a díky tomu mohla radnice ušetřené peníze použít právě na Zdravotnický víceboj, který znalosti školáků prohloubí a především lépe fixuje v paměti.

Aplikace ukáže, kam jít volit

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice spustila na svých webových stránkách aplikaci, která ukáže lidem, kam mají jít volit.

„Po vyplnění adresy trvalého bydliště, tedy ulice včetně čísla popisného, se ukáže na mapě budova s volební místností, do které má jít občan volit,“ upřesnila Jana Sopuchová, vedoucí správních agend na kopřivnické radnici, která má volby na starosti.

Interaktivní aplikace ‘Kam mám jít volit’ má zvýšit komfort občanů města. Informace o adresách a volebních okrscích jsou přebírány a denně aktualizovány z informačního systému územní identifikace vedeného na Českém úřadě zeměměřičském a katastrálním.

V rámci akce bylo předáno pět vozidel k ekologické likvidaci

Kopřivnice (hod) - Akce na bezplatnou ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů využilo pět majitelů. Tradiční akci, jež se koná u příležitosti Dne Země, pořádá již několik let město ve spolupráci s autovrakovištěm v Ženklavě a zapojit do ní se mohly všechny obce ve správním obvodu Kopřivnice.

„Odtáhli jsme tři osobní vozidla a další dvě auta přivezli jejich majitelé do naší provozovny,“ sdělil Milan Petr, majitel vrakoviště v Ženklavě. Letos byl předán k likvidaci stejný počet vozů jako vloni na jaře. I přes menší zájem se akce na podzim zopakuje.

Žáci lubinské školy letos pomohou krajanům v Chorvatsku

Svačinkový den na půdě ZŠ Lubina vynesl víc než 11 tisíc korun. Tyto peníze budou využity k nákupu knih, pomůcek a dalších věcí, jež mají podpořit krajanskou komunitu na severu Chorvatska. 
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Svačinkový den na půdě ZŠ Lubina vynesl víc než 11 tisíc korun. Tyto peníze budou využity k nákupu knih, pomůcek a dalších věcí, jež mají podpořit krajanskou komunitu na severu Chorvatska.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Lubina (dam) – Svačinkovým dnem, během kterého se podařilo žákům vybrat 11 210 korun, vyvrcholil minulé pondělí další z charitativních projektů Základní školy v Lubině. Za tyto peníze budou nakoupeny české mapy, učebnice češtiny, výtvarné potřeby a další školní pomůcky, které pomohou malotřídní české škole v chorvatském městečku Ivanovo Selo.

Svačinkový den, během kterého děti ze školy za symbolickou cenu prodávaly nejrůznější dobroty, nabídl také možnost dozvědět se, jak se žije v krajanských komunitách v Chorvatsku a Rumunsku, na besedě uspořádané pro žáky i širokou veřejnost českými učiteli na tamních školách.

Pomoc krajanům v zahraničí má na ZŠ v Lubině už šestiletou tradici, několikrát pomáhali etnickým Čechům žijícím v Rumunsku, spolupracovali také s českými školami v Srbsku a na Ukrajině. „Letos jsme chtěli změnit destinaci a našli jsme školu v Ivanově Sele a Českou besedu Virovitica. Nakoupíme a zavezeme jim nejen učebnice a školní pomůcky, ale přispějeme i na výrobu krojů pro tamní děti nákupem modrotisku,“ říká Ivana Davidová, ředitelka ZŠ v Lubině. Svačinkový den, který vynesl přes jedenáct tisíc, byl podle jejích slov jen vrcholkem dobročinnosti organizované školou. Už měsíc a půl před ním totiž rodiče žáků a další dárci do školy nosili peníze a především věcné dary na podporu krajanů v Chorvatsku. Nashromážděné knihy, výtvarné potřeby a další pomůcky odvezou učitelé a žáci školy do Chorvatska na konci května. „Nepojedeme jen tak, ale naše děti zároveň vystoupí na tamním hudebním festivalu Jarní tóny Jana Vlašimského, na který nás krajané z Virovitice pozvali,“ uzavřela Ivana Davidová.

Místostarosta Šimíček blahopřál paní Hustákové k jejímu jubileu

Kopřivnice (hod) – Místostarosta Stanislav Šimíček s Pavlou Zrunkovou, pracovnicí odboru sociálních věcí kopřivnické radnice, v pondělí 29. dubna popřáli paní Heleně Hustákové k životnímu jubileu. Paní Hustáková se narodila 27. dubna před devadesáti lety v Komni. Tam žila až do roku 1958, kdy se přestěhovala se svým manželem Miloslavem do Kopřivnice, kde pracovala v Tatře až do odchodu do důchodu, a to pracovala o rok a půl déle, než musela. Spolu vychovali dceru a syna, časem do rodiny přibylo pět vnuků a v posledních letech i tři pravnoučata. „Manžel neměl koníčka, ale koňa, protože rád fotil,“ poznamenala Helena Hustáková. Ta je od mládí sokolkou, před příchodem do Kopřivnice byla cvičitelkou a s dorostenkami se v roce 1948 zúčastnila X. Všesokolského sletu. Pohyb je jí vlastní dodnes, což dokazuje její vitalita a elán. Jezdit na kole přestala až vloni. Jak poznamenala Pavla Zrunková, paní Hustáková patří k aktivním seniorům, kteří chodí na akce, jež pro ně připravuje radnice.

Místostarosta Šimíček popřál paní Hustákové a předal dárkový koš spolu s kyticí.

V průběhu prvního kvartálu vyjížděli dobrovolní hasiči k 49 případům

Porovnání počtu a skladby výjezdů v 1. čtvrtletí v letech 2015-2019
Porovnání počtu a skladby výjezdů v 1. čtvrtletí v letech 2015-2019

Kopřivnice (hod) – V průběhu prvních tří měsíců letošního roku byla jednotka dobrovolných hasičů vyslána k 49 případům.

Nejčastěji se jednalo o technickou pomoc, přičemž ve většině případů se jedná o pomoc s transportem pacienta, otevírání uzavřených prostor, odstranění nebezpečných stavů, měření koncentrací plynu či uzavření tekoucí vody. Takto kvalifikovaných výjezdů bylo 37. Hasiči 6krát vyjížděli k požárům, přičemž k prvnímu vyjížděli hned 2. ledna, a to k požáru zahradní chatky v Lubině. Podruhé to bylo 10. ledna, kdy chytly saze v komíně v rodinném domku v Mniší, 20. ledna byli vysláni k požáru lesní hrabanky na okraji lesa v Lubině.

Jednotka byla vyslána i ke čtyřem dopravním nehodám. K první nehodě došlo 8. února, kdy na silnici 1/58 mezi Lubinou a Vlčovicemi boural linkový autobus. Nehoda se obešla bez zranění, ale vyprošťování autobusu, který sjel mimo komunikaci, zabralo několik hodin. Po celou dobu vyprošťovacích prací, které si pomocí specializované firmy zajistil provozovatel, zasahovali také hasiči, kteří mimo jiné museli použít speciální pneumatické zdvihací vaky pro úpravu polohy autobusu a jeho stabilizaci před jeho ustavením do odtahového závěsu vyprošťovacího speciálu. O dva dny později se stala dopravní nehoda na okružní křižovatce ulic u technického muzea, při níž byl osobní automobil po nárazu do betonového patníku vymrštěn na zeleň poblíž výjezdu z kruhového objezdu. Hasiči zabezpečili místo nehody, provedli protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny absorpčním posypem. Potřetí vyjížděli hasiči 16. března do Příbora na silnici 1/58 k okružní křižovatce u nadjezdu na silnici I/48, kde osobní automobil vyjel mimo pozemní komunikaci a přeletěl kruhový objezd. Tragicky skončila série dvou nehod krátce po sobě 25. března ve Štramberku. Hasiči byli vysláni ke sraženému chodci, kterému do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytovali předlékařskou první pomoc. Vozidlo z místa srážky odjelo a později znovu havarovalo, přičemž řidič nepřežil. Možnou příčinou obou nehod mohla být dle v tu dobu dostupných informací od Policie ČR zdravotní indispozice řidiče.

I v tomto období potrápil obyvatele města a okolí vítr. Poprvé 2. února od časných ranních hodin do odpoledne vyjížděla jednotka celkem k 8 událostem. Tragédií mohl skončit pád ocelové konstrukce z pláště budovy České spořitelny. Několikasetkilogramový svařenec z ocelových profilů vítr odfoukl asi 30 metrů od budovy. Dále hasiči vyjížděli 10. února, kdy zajišťovali uvolněnou střešní krytinu na domě na Masarykově náměstí, 3. března vypomáhal automobilový žebřík kolegům z podnikové jednotky v Tatře, tentokrát při zajištění uvolněného opláštění haly, a 11. března likvidovali hasiči dva spadlé stromy.

V rámci odborné přípravy proběhla 30. března na stanici Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně stáž spojená s teoretickou odbornou přípravou a praktickým výcvikem zaměřeným na práce při zásazích s únikem nebezpečné chemické látky. Další vzdělávací blok v rámci stáže byl věnován nácviku sebezáchrany hasiče pomocí lezecké techniky.

Ve volebních komisích bude pracovat 165 lidí

V kulturním domě se sešli členové 21 volebních komisí, aby složili slib a dozvěděli se další podrobnosti k hladkému průběhu voleb.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
V kulturním domě se sešli členové 21 volebních komisí, aby složili slib a dozvěděli se další podrobnosti k hladkému průběhu voleb.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V úterý 30. dubna se poprvé sešli členové okrskových volebních komisí, aby složili předepsaný slib, bez něhož by nemohli dohlížet na průběh hlasování ve volbách do Evropského parlamentu. Evropské volby proběhnou ve dnech 24. a 25. května. Jedním z úkolů prvního zasedání volebních komisí byla volba předsedů a místopředsedů, kteří spolu se zapisovateli musí dále projít školením, na němž jim bude vysvětlen způsob zjišťování výsledku hlasování. „Letos bylo do 21 volebních komisí delegováno včetně zapisovatelů celkem 176 členů, přičemž na první zasedání se nedostavilo bez omluvy celkem 11 delegovaných členů, kterým nebude umožněna další činnost v komisích. Dvacet členů, kteří se z jednání omluvili, složí slib dodatečně. Na průběh voleb tak bude nakonec dohlížet 165 členů,“ upřesnila Jana Sopuchová, vedoucí správního oddělení, která má volby na starosti.

Na pomníku padlých přibylo dalších sedm obětí druhé světové války

Při oslavách stého výročí založení Československé republiky vloni 27. října byla na pomníku padlých v Kopřivnici slavnostně odhalena pamětní deska dalším zbývajícím sedmi obětem nacistické okupace. Návrh na její odhalení podal Milan Chalupa, který rovněž zpracoval pro tento účel stručné životopisy těchto obětí. Milan Chalupa, který se dlouhodobě zabývá historií domácího odboje, rovněž dříve zpracoval podrobnější životopisy těchto obětí a jejich úplné znění je možné najít v jeho knížce „Odboj za nacistické okupace a oběti druhé světové války“, která je stále k prodeji v informačním centru a v knihkupectví Pohoda. Dnes, v období oslav výročí ukončení druhé světové války, uveřejňujeme alespoň základní údaje o těchto místních obětech.

Karel Kött se narodil 23. srpna 1906 v Příboře–Klokočově. Pracoval jako soustružník kovů v automobilce závodů Tatra. V době okupace bydlel v Kopřivnici v domku na samotě za hřbitovem. Od podzimu 1943 poskytoval dvěma štramberským partyzánům úkryt. Ale gestapo 9. března 1944 domek obklíčilo. Partyzánům se podařilo uprchnout do Tiché, ale zde při přestřelce byl jeden těžce zraněn a druhý se zastřelil. Ještě téhož dne byl Karel Kött gestapem zatčen, surově vyslýchán a bit, až 19. března svým poraněním v Opavě podlehl. Po něm zůstaly tři nezletilé děti. Také jeho manželka Marie byla 27. března 1943 zatčena a vězněna do konce války. Köttovo jméno je na pamětní desce obětí fašismu z řad tatrováků.

Jan Kuchař se narodil 8. ledna 1888 v Kopřivnici. Po absolvování učitelského ústavu v Příboře začal od roku 1908 vyučovat na chlapecké škole v Prostějově. Za 1. světové války sloužil na italské frontě. Když byl v lednu 1918 zajat, přihlásil se do československých legií. Službu v čs. vojsku ukončil 30. září 1919. Vrátil se do Prostějova, kde vyučoval na různých školách. Ihned po zřízení protektorátu se účastnil odbojové činnosti. Vysílací stanicí ředitele Hajného v Těšeticích podával zprávy z vojenské oblasti a veřejného života. Dne 16. prosince 1941 byl zatčen a následně odsouzen stanným soudem. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen dne 2. dubna 1942. Jan Kuchař byl ženatý a otcem tří dětí. Jeho jméno je na pamětní desce popravených učitelů v Brně na Moravském náměstí a na I. škole chlapecké v Prostějově. Rovněž jedna z prostějovských ulic nese jeho jméno. Dne 8. července 1946 mu byl udělen Československý válečný kříž 1939.

Bedřich Linhart se narodil 11. listopadu 1914 v Trojanovicích. Později bydlel v Kopřivnici, kam se přestěhoval se svými rodiči. Po vypuknutí občanské války ve Španělsku v roce 1936 se neúspěšně pokoušel o vstup do interbrigády na pomoc Španělské republice. V říjnu 1938 se společně s Vlastimilem Galiou neúspěšně snažil dostat do Sovětského svazu a potom v lednu 1939 do Finska. Posléze se jim podařilo dostat se v květnu 1939 do Francie. V srpnu pak vstoupili do československé zahraniční armády, která se začala tvořit v Agde na pobřeží Středozemního moře. Ale v únoru 1940 byl Bedřich Linhart z vojska propuštěn. Důvody propuštění se uvádějí různě, někde poranění při výcviku, jinde nespolehlivost. Zůstal ve Francii, kde jej Němci zatkli a odvezli do koncentračního tábora v Nordhausenu, kde se vyráběly součástky na německé tajné zbraně V1 a V2. Údajně měl být propuštěn na kauci, která již byla složena. Avšak po propuštění jej němečtí strážní zastřelili. Dobu ani bližší okolnosti úmrtí Bedřicha Linharta se nepodařilo upřesnit.

Josef Průša se narodil 25. září 1897 v Kopřivnici. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherském vojsku od října1915 na italské frontě. Zde byl v září 1917 zajat. Přihlásil se do československých legií a byl zařazen do 39. pěšího pluku Jana Čapka. V roce 1919 se na Slovensku zúčastnil bojů s vojsky Maďarské republiky rad. V prosinci téhož roku byl demobilizován. Potom působil jako nadstrážník městské policie v Prostějově. Za protektorátu se v Prostějově účastnil protifašistického odboje. Údajně patřil k odbojové skupině gen. Eliáše a byl ve spojení s ředitelem pošty Urbanem. Za tuto činnost byl zatčen a později 25. června 1942 popraven v Mauthausenu. Bližší údaje k jeho osobě a činnosti se nepodařilo z Prostějova získat.

Edvín Raška se narodil 1. srpna 1911 v Kopřivnici. Bydlel v Drnholci nad Lubinou a pracoval jako nástrojař v automobilce závodů Tatra. Do okupace byl náčelníkem místní TJ Sokol. Za okupace byl členem místní skupiny odbojové organizace Obrana národa v Drnholci nad Lubinou a závodní skupiny v Tatře. V březnu 1941 byl zatčen pro poslech zahraničního rozhlasu. V květnu jej Zemský soud v Opavě zprostil obžaloby. Ale proto, že jej starosta obce hodnotil jako zatvrzelého Sokola a Čecha, byl převezen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde zahynul 24. října 1941. Jeho jméno je na pamětní desce obětí fašismu z řad tatrováků.

Karel Raška se narodil 26. srpna 1904 v Kopřivnici. Vystudoval Reálné gymnázium a učitelský ústav v Příboře. Vyučoval na různých školách, naposled byl od února 1938 odborným učitelem na Měšťanské škole dívčí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Byl známým sportovcem a členem TJ Sokol. V březnu 1933 v Trojanovicích založil hasičský sbor a stal se jeho náčelníkem. Ve vojenské službě dosáhl hodnosti nadporučíka dělostřelectva. Po zřízení tzv. protektorátu se stal členem okresního velení odbojové organizace Obrana národa ve Frenštátě pod Radhoštěm a jejím místním velitelem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pro tuto činnost byl v dubnu 1941 zatčen. Svou výpovědí u soudu dosáhl, že na svobodu byli propuštěni dva zatčení členové jeho skupiny. Ale sám byl pro svou odbojovou činnost rozsudkem Lidového soudního dvora v Berlíně–Vratislavi ze 24. září 1942 odsouzen k trestu smrti a 8. ledna 1943 popraven. Raškovo jméno najdeme na pamětní desce popravených učitelů v Brně na Moravském náměstí a na pamětních deskách Základní školy na Tyršově ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm a na budově hasičské zbrojnice v Trojanovicích.

František Urban se narodil 18. září 1920 ve Štramberku. Pracoval jako zámečník v automobilce závodů Tatra a bydlel s rodiči v Kopřivnici. Patřil do štramberské komsomolské skupiny - oddílu dolního (kozinského). Členové skupiny pomáhali při rozšiřování ilegálního tisku KSČ a účastnili se drobných sabotáží v závodech Tatra. Když na základě výpovědi konfidenta začalo gestapo zatýkat členy této skupiny, byl zatčen i František Urban. Uvádí se 18. únor nebo 1. březen roku 1943. Rozsudkem Lidového soudního dvoru v Berlíně – Drážďanech z 11. listopadu 1943 byl odsouzen pro velezrádné napomáhání nepříteli ve spojení s přípravou velezrady k trestu smrti a 12. ledna 1944 byl popraven. Jeho jméno je na pamětní desce obětí fašismu z řad tatrováků.

Příspěvky zastupitelů

Ivana Kysilková
Ivana Kysilková

Odpověď ministerstva životního prostředí na otevřený dopis

(Dokončení z minulého čísla)

Vážená paní zastupitelko, nejvhodnější by bylo stávající stav na vodním díle Větřkovice a nevyužívání povoleného převádění povrchových vod z vodního toku Lubina do vodní nádrže Větřkovice řešit s oprávněným k nakládání s vodami (právnickou osobou TATRA TRUCKS, a. s.) a hledat vhodnější řešení manipulace na vodním díle, které by kromě současného účelu (zdroj užitkové vody v období, kdy není možný přímý odběr povrchových vod z vodního toku Lubina) vyhovovalo i dalším uživatelům vodní plochy (rybaření, koupání, relaxace). Změnou názvu z „přehrady“ na „rybník“ se nezměnilo povolení k nakládání s vodami, protože se stále jedná o vodní dílo a platí původní povolení se změnami výše uvedenými.

S pozdravem

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředíIvana Kysilková

Zastupitelka města Kopřivnice za SPDNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kulturní dům bude o víkendu patřit třiadvacáté Beskyd Model Kit Show

Kopřivnice (dam) – Modeláři a především jejich výtvory zaplní o nadcházejícím víkendu Kulturní dům v Kopřivnici. Třiadvacátý ročník mezinárodní modelářské akce Beskyd Model Kit Show si návštěvníci budou moci užívat v sobotu 11. května od 9 do 18 hodin a v neděli 12. 5. už pouze od 9 do 12 hodin. „Pravidelní účastníci naší akce si jistě všimli, že jsme termín posunuli o týden. Důvodem této mimořádné změny termínu bylo, že jsme ustoupili podobné akci na Slovensku. Ta se jmenuje Štefánikovo křídlo a díky výměně termínu se mohla uskutečnit 4. května, tedy na den přesně sto let po tragické smrti Milana Rastislava Štefánika,“ vysvětlil Roman Kresta z organizačního týmu Beskyd Model Kit Show.

Posun termínu je vstřícným krokem vůči modelářské komunitě a organizátoři doufají, že se odrazí nejen ve větší účasti modelářů, ale i v množství vystavených modelů. „Účast na Kit Show přislíbili nejen špičkoví tuzemští modeláři, ale tradičně přijedou zástupci modelářských klubů z Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Nizozemí a dalších zemí. Přihlášky do soutěží jsou zatím stále v běhu a mnozí své modely přihlašují až na místě, ale předpokládáme nějakých 600 až 800 modelů v soutěži a další stovky exponátů v nesoutěžních a klubových kolekcích,“ láká na akci Roman Kresta. Kromě plastikových a papírových modelů budou v kulturním domě k vidění také expozice modelových kolejišť, rádiem řízené modely vojenské i speciální stavební techniky nebo ponorek.

Organizátoři tradičně připravili několik bodovacích soutěží podle mezinárodních regulí, připravena je také sálová soutěž, speciální soutěž pro mladé modeláře do 15 let a vyhlášeny budou tradičně i speciální ceny Moravský knipl a Moravský šrapnel nebo Cena Tatry.

Kromě dění uvnitř Kit Show tradičně připravuje i venkovní doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit například na airsoftovou střelnici, prezentaci funkčních modelů letadel a další techniky nebo atrakce pro nejmenší. Ve venkovní expozici návštěvníci pravděpodobně uvidí několik kusů z aktuální produkce automobilky Tatra.

Kouzla skřítků předvedou dětem herci Divadla Navětvi

Kopřivnice (dam) - Kouzla skřítků jsou titul představení, které kopřivnický kulturní dům v neděli 12. května nabídne v rámci cyklu divadelních produkcí pro děti. S autorskou pohádkou o tom, jak dva skřítčí kluci poznávají velký svět, přijede jihočeské Divadlo Navětvi.

Kouzla skřítků napsal Matěj Kroupa, spoluzakladatel a herec malého profesionálního divadla, které funguje teprve dva roky. Pro diváky od tří let vytvořil příběh o tom, jak zvídavý skřítek Peříčko přesvědčí svého mrzutého brášku Hadráska, aby společně podnikli tajnou objevitelskou výpravu. Chtějí si prohlédnout ten úžasný svět z tatínkova vyprávění. Ovšem celý ten veliký svět se vejde jen na obyčejný stůl, ale i tak si na něm skřítkové užijí spoustu legrace, zvlášť, když mohou použít kouzla, díky kterým napraví každou neplechu. V nebezpečné dobrodružství se jejich výlet změní, když jednoho z brášků odnese do svého pelíšku obrovitý zrzavý kocour a ten druhý se vydá jej zachránit bez použití čar.

Ve výpravné činoherní pohádce hraje kromě Matěje Kroupy ještě druhý člen Divadla Navětvi Jakub Baran, který je zároveň scénografem a režisérem zhruba tři čtvrtě hodiny dlouhé inscenace.

Heckelovy velehory vystřídal průmysl

Kopřivnice (dam) – Další kolekci fotografií Viléma Heckela je od minulého týdne možné obdivovat na půdě Lašského muzea.

V rámci výstavy nazvané Vilém Heckel 100+1 už kopřivnické publikum mohlo vidět kolekci snímků hor a horolezců, tedy tematiky, která plzeňského rodáka proslavila zřejmě nejvíce. Heckel byl ale tvůrcem s velmi univerzálním fotografickým viděním a s úspěchem se věnoval řadě žánrů. To konečně dokazuje i stávající kolekce fotografií, kterou tvoří výběr z jeho fotoreportáží z průmyslového prostředí. Tyto snímky je možné v Lašském muzeu vidět až do 26. května.

V posledním dějství výstavy, která potrvá až do 22. června, budou návštěvníkům představeny krajinky.

Past na rovníku proměnila vstup do expozice

Na vernisáži výstavy Past na rovníku se kromě jejího autora Rudy Švaříčka (druhý zleva) objevili i jeho kolegové z expedice Živá Afrika 1994.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Na vernisáži výstavy Past na rovníku se kromě jejího autora Rudy Švaříčka (druhý zleva) objevili i jeho kolegové z expedice Živá Afrika 1994.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Přestože cestu do Technického muzea Tatry znepříjemňoval prudký liják a nadílka ledových krup, lidé, kteří dorazili 30. dubna na vernisáž výstavy Past na rovníku, rozhodně nelitovali. Výstava, kterou se svými kolegy připravil cestovatel Ruda Švaříček, zcela proměnila vstup do expozice, a než se návštěvníci ponoří do historie zdejší automobilové značky, společně s cestovatelskými legendami Jiřím Hanzelkou a Miroslava Zikmundem během pár chvil procestují velký kus světa. „Hanzelka, Zikmund a Tatra jsou tři hrdinové, kteří k sobě neodmyslitelně patří a společně tvoří legendu. Není proto žádná náhoda, že jsme s touto výstavou dnes právě tady,“ vysvětlil Švaříček, jak se expozice dostala až do Kopřivnice. Rozsahem nevelká, ale skvěle připravená expozice mapuje obě cesty slavného cestovatelského dua s důrazem na jejich druhou, méně známou asijskou cestu. Návštěvníci se mohou těšit na množství fotografií, originálních dokumentů včetně pečlivou rukou Miroslava Zikmunda vedeného technického deníku Tatry 805 nebo různých etnografických předmětů, které nepocházejí ze sbírek H+Z, ale na výstavu je pro zvýraznění exotické atmosféry doplnili jejich následovníci. Přestože už samotná výstava, která se v Kopřivnici zdrží až do listopadu, je velmi zajímavá, velkým příslibem je Švaříčkův plán nejrůznějších doprovodných programů v podobě besed i promítání, mezi nimiž by měla dominovat slíbená návštěva legendárního etnografa Miroslava Stingla.

Pátek zpestří letní kino a Muzejní noc

Kopřivnice (dam) - Návštěva Lašského muzea v netradičním čase a následně filmová komedie promítaná pod širým nebem na prostranství u muzea, i to je jedna z možností, jak strávit večer 10. května v Kopřivnici. Lašské muzeum připravilo na zítřejší den malou Muzejní noc. Ta nabídne dvě komentované prohlídky expozice, jednu v 17.30 a druhou v 19 hodin. „Dozvíte se mnohé o muzeu, o našich expozicích, prohlédnete si výstavu fotografií Viléma Heckela a ti nejpozornější z vás budou mít možnost vyhrát volné vstupenky na večerní promítání,“ láká na netradiční návštěvu muzea jeho kurátor Pavel Dvořák. Brány muzea se návštěvníkům uzavřou ve 20.30 h, v době, kdy už patnáct minut bude v provozu pokladna putovního Kina na kolečkách. Filmová projekce by měla začít krátce po setmění, zhruba ve čtvrt na deset večer. Na programu bude česká komedie Po čem muži touží.

Kostely zaznělo velikonoční Allelujá

Poslední dubnový víkend byl v Kopřivnici, Novém Jičíně a Příboře ve znamení koncertů duchovní hudby. Po celý měsíc duben byly ve všech jmenovaných městech k vidění plakáty zvoucí na koncert s názvem Allelujá. Této ojedinělé akce se zúčastnily čtyři sbory: Pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína, Pěvecké sdružení Kopřivnice, Chrámový sbor z Hustopečí nad Bečvou a z Příbora. Všechny sbory věnovaly nácviku vybraných skladeb velkou pozornost ve snaze podat na vystoupení co nejlepší výkon. První prověrkou připravenosti všech zúčastněných byla 27. dubna odpoledne generální zkouška pěveckého tělesa a symfonického orchestru Sdružení hudebníků Příbor. Zkoušku vedl s velkou profesionalitou a trpělivostí dirigent Zdeněk Pukovec. Bylo to pro všechny náročné, ale stálo to za to, jak se ukázalo hned večer téhož dne na prvním koncertě v kostele v Novém Jičíně. V neděli 28. dubna odpoledne se uskutečnil koncert v Kopřivnici v kostele sv. Bartoloměje a víkend plný duchovní hudby se uzavřel v příborském kostele sv. Valentuna.

Program byl zahájen skladbou a capella Allelujá skladatele G. Younga, následovalo Alleluja G. F. Händela a první část končila skladbou Regina Coeli Pietra Mascagniho. Ve druhé části byla provedena Missa Brevis Jiřího Pavlici. Kromě první skladby všechny další doprovázel symfonický orchestr. Sopránová sóla zpívaly Alena Obrusníková a Kateřina Juřenová, barytonová Petr Urbánek. Mimořádný zážitek pro účinkující a hlavně pro posluchače, kteří všechny jmenované kostely zaplnili do posledního místa a dali potleskem najevo své poděkování. Připravit akci takového rozsahu vyžaduje spoustu organizační práce. Od přípravy notového materiálu, přes angažování účinkujících, výrobu plakátů, získávání sponzorů, až po zajištění občerstvení pro unavené umělce. Této úlohy se ujal pan Karel Monsport z Příbora a úspěšně se jí zhostil. Poděkování patří všem zpěvákům a hudebníkům, organizátorům a sponzorům, kterými byly firmy: Invo Czech, Brose, Alliance Laundry Příbor, Beskydské divadlo Nový Jičín, Klub rodáků Nový Jičín, město Příbor, UNIE českých pěveckých sborů.

Sylvie Dobečková, jednatelka PSK

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 9. - so 11. května v 17.30 hodin mysteriózní horor Slovenska Trhlina. Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe dostane do pracovní čety, která vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč.

Čt 9. - so 11. května ve 20 hodin 3D akční sci-fi USA Avengers: Endgame. Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

So 11. května v 9.30 a 15.30 hodin, ne 12. května v 9.30 hodin animovaný akční film USA, Japonska Pokémon: Detektiv Pikachu. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho Goodmana, které přiměje jeho syna Tima, aby začal pátrat po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými poznámkami sršící superslídil.

Ne 12. - po 13. května v 17.30 hodin horor USA La Llorona: Prokletá žena. V Los Angeles sedmdesátých let minulého století se La Llorona plíží nocí - a pronásleduje děti. Sociální pracovnice, která ignoruje tajemné varování utrápené matky podezřelé z ohrožení svých dětí, se brzy sama i se svými dětmi ocitá v děsivém světě nadpřirozených jevů a bytostí. Vyvarujte se jejímu nekonečnému nářku…

Ne 12. - po 13. května ve 20 hodin drama Německa, Itálie Nikdy neodvracej zrak. Příběh jeho hrdinů je inspirován skutečnými událostmi i osobami a překlenuje tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil své dětství v nacistickém Německu, dospíval v komunistickém východním Německu a svůj umělecký vývoj završil v západním Německu.

Út 14. května v 16 hodin černá komedie ČR Teroristka. Učitelka v důchodu v podání Ivy Janžurové říká, že už si nechce připadat jako kráva, a rozhodne se zrealizovat to, co nás sice občas napadne, ale hned tu myšlenku zapudíme: sežene si zbraň a namíří ji na strůjce zla. Marie však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky.

Út 14. května v 19 hodin drama Slovinska Ivan. Mara je postavena před kruté rozhodnutí - má kvůli muži, kterého miluje, opustit své dítě? (Filmový klub)

Čt 16. - pá 17. května v 17.30 hodin drama Slovenska Ostrým nožem. Zoufalý otec se po vraždě syna pouští do boje se všemi. S policií bez zájmu, s podplaceným soudnictvím, s mafií, která kdesi v pozadí tahá za nitky. Dokáže tváří v tvář zavedenému prohnilému systému uspět? Dokáže zároveň překonat vlastní výčitky a odpustit sám sobě?

Čt 16. - pá 17. května ve 20 hodin, so 18. a po 20. května v 17.30 hodin akční krimi thriller USA John Wick 3. Poté, co porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů High Table, se z Johna Wicka stává psanec, který je terčem zabijáků po celém světě. Připravte se na válku!

So 18. května v 9.30 a 15.30 hodin, ne 19. května v 9.30 hodin animovaný rodinný film ČR Velké dobrodružství Čtyřlístku. Na kraji Třeskoprsk v malém domku bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší...

So 18. a po 20. května ve 20 hodin romantické drama USA After: Polibek. Vzorná studentka Tessa se přes veškerá varování vrhá do vztahu, který ze všeho nejvíc připomíná horskou dráhu. Je stejně děsivý jako vzrušující, přináší pláč i nepopsatelné štěstí, něhu i krutost a nikdy nejede v klidu po rovině. Má takhle vypadat láska?

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

So 11. - ne 12. května od 9 hodin Beskyd Model Kit Show - 23. ročník mezinárodní výstavy a soutěže modelů

Ne 12. května v 15.30 hodin Kouzla skřítků - veselá pohádka o dvou malých domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství v podání Divadla Navětvi

Ne 19. května v 16.45 hodin G. Bizet: Carmen Suita a Igor Stravinskij: Petruška - přímý přenos baletu z Bolšovo Těatra Moskva

Ne 19. května v 10 hodin O pejskovi a kočičce - zahraje Loutkové divadlo Rolnička

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Ve znamení Julese Verna - výstava prací žáků výtvarného oboru První SZUŠ MIS music (do 14. května)

Čt 9. května od 13.30 do 17.30 hodin Krabičky pro maminku - jistě chcete potěšit svou maminku drobným dárkem ke Svátku matek. A dvojnásob ji potěšíte, když dárek ukryjete do krásné krabičky!

Čt 16. května od 13 do 17.30 hodin Hlavolamy, hry a skládanky pro celou rodinu - odpoledne plné zábavy pro všechny děti, rodiče a prarodiče

Od 16. května výstava Děláme něco pro druhé - výstava představí pět charitativních projektů, které proběhly v knihovně od roku 2016 do současnosti (do 28. června)

ZUŠ ZDEŇKA BURIANA

Čt 16. května - vernisáž prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Zdeňka Buriana

KATOLICKÝ DŮM LUBINA

Ne 19. května v 9.45 hodin Generál bez vojska - přednáška Jana Larische ke 120 letům od narození kardinála Františka Tomáška

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Jiří Hanzelka + Miroslav Zikmund: Past na rovníku - (do listopadu)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Druhý salon kuřpivnických fotografů - přehlídka tvorby 12 fotografů, sdružených v neformální skupině, která je úzce svázána s Kopřivnicí (do 16. června)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava 100+1 - fotografie průmyslu, lidí a krajiny Viléma Heckela (do 23. června)

Pá 10. května v 17.30 a 19 hodin komentované prohlídky muzea, ve 21.15 hodin Letní kino: Po čem muži touží - na promítání české komedie pod širým nebem zve putovní letní Kino na kolečkách (prostor za Lašským muzeem)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Čt 9. května v 18 hodin Nejlepší místa západu USA - během přednášky cestovatele Lukáše Filipa se skrze hledáček zrcadlovky podíváme nejen na světoznámé národní parky USA, jako je Grand Canyon, Yosemity či Zion, ale i na méně známá místa, jako je Capitol Reef či Dead Horse Point.

ŠTRAMBERK

So 11. května v 10 hodin Slavnosti štramberských uší - celodenní akce věnovaná nejen pečení štramberského veleucha, vystoupí kapela K.I.S.S., Ostopět, Katapult & Špinarová revival... (náměstí)

So 11. května v 19 hodin Multižánrový večer se skupinou K.I.S.S. - večer věnovaný světovým hitům 60. až 80. let minulého století - skladby známých rockových skupin Beatles, Rolling Stones a Kiss (kulturní dům)

Čt 16. května v 16.30 hodin Koncert ke Dni matek - koncert žáků První SZUŠ MIS music (kulturní dům)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 12. května v 19 hodin akční komedie Islandu, Francie, Ukrajiny Žena na válečné stezce

Ne 19. května v 19 hodin drama Slovenska Ostrým nožem

Dopisy čtenářů

Vzpomínka na Miroslava Horníčka

Milý pane Horníčku, kdybyste Vy v tom nebíčku viděl a slyšel, jak hezky o Vás vyprávěl náš pan učitel Cvíček na příjemném posezeníčku ve Vile Machů u nás v Kopřivnici. Byl jste fenomén, a kdyby některý sochař chtěl vytvořit sochu jako symbol životního optimismu, byl byste ideálním modelem.

Povídalo se, kromě mnoha jiného, o Vašem daru krásného jazyka a knížkách, jaké jste napsal pro radost mnoha lidí. Spisovatelé pro radost, tak se také ta přednáška jmenovala. Seděl jsem v sále plném vděčných posluchačů a byli tam senioři, pamětníci Vašich proslulých televizních Hovorů H.

V dobách, kdy se vysílaly, jsem byl školní chlapec a je to i moje pěkná vzpomínka na Vás a naši malou černobílou televizi.

Stanislav HlasNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

FOTBAL: KOPŘIVNICE: čt 9. 5. od 16 hod. FC Kopřivnice B - FK Nový Jičín B (22. kolo OP st. přípravky); so 11. 5. od 9 hod. FC Kopřivnice - SK Brušperk (22. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - SK Brušperk (22. kolo KP ml. žáků), od 14 hod. FC Kopřivnice - SK Brušperk (22. kolo KS dorostu sk. B), od 16.30 hod. FC Kopřivnice - AFC Veřovice (22. kolo I. B tř. mužů sk. D); st 22. 5. od 17 hod. FC Kopřivnice A - FC Kopřivnice B (17. kolo OP st. přípravky); LUBINA: so 11. 5. od 16 hod. Spartak Lubina - FK Bílov (20. kolo IV. tř. mužů); ne 12. 5. od 15 hod. Spartak Lubina - SK Loděnice (12. kolo MSD žen sk. A); pá 17. 5. od 16 hod. Spartak Lubina - FC Kopřivnice A (23. kolo OP ml. + st. přípravky); so 18. 5. od 13.30 hod. Spartak Lubina - TJ Sokol Žilina B (21. kolo IV. tř. mužů); st 22. 5. od 17 hod. Spartak Lubina - FK Štramberk (17. kolo OP ml. + st. přípravky) a Spartak Lubina B - TJ Petřvald na Moravě (18. kolo OS ml. přípravky sk. B); ŠTRAMBERK: pá 10. 5. od 17 hod. FK Štramberk - FK Starý Jičín (22. kolo OP ml. + st. přípravky); so 11. 5. od 10 hod. FK Štramberk - TJ Trojanovice-Bystré (16. kolo OP žáků), od 16.30 hod. FK Štramberk - TJ Mořkov B (22. kolo III. tř. mužů); pá 17. 5. od 17 hod. FK Štramberk - SK Beskyd Frenštát p. R. B (23. kolo OP ml. + st. přípravky); so 18. 5. od 17 hod. FK Štramberk - MSK Orlová (13. kolo MSD žen sk. A); VLČOVICE: so 11. 5. od 16.30 hod. FC Vlčovice-Mniší - TJ Mořkov (22. kolo I. B tř. mužů sk. D)

HÁZENÁ: so 11. 5. od 10.30 hod. KH ISMM Kopřivnice - SK Opava (17. kolo MSL st. žáků I.), od 13 hod. KH ISMM Kopřivnice - TJ Rožnov p. R. (21. kolo II. ligy ml. dorostu sk. SM), od 15 hod. KH ISMM Kopřivnice - HCB Karviná (20. kolo I. ligy st. dorostu) - sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice; so 11. 5. od 19 hod. KH ISMM Kopřivnice - TJ Sokol Nové Veselí (2. utkání o 5. místo Strabag Rail extraligy mužů) - zimní stadion v Kopřivnici; so 18. 5. od 9 hod. KH Kopřivnice - HCB Karvoná B (18. kolo MSL ml. žáků II.) - sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 9. 5. 6-15, 18.30-21, pá 10. 5. 6-12, so 11. 5. 16.30-21, ne 12. 5. 10-19; po 13. 5. 6-8, 19.30-21 kondiční plavání pro veřejnost, út 14. 5. 6-21, st 15. 5. 6-12, 14.30-16, 18.30-21, čt 16. 5. 6-15, 18.30-21, pá 17. 5. 6-12, 16-21, so 18. 5. 12-21, ne 19. 5. 10-19; upozornění: tréninky ve 2 drahách: út 14.30-15.30 ASK, 15.30-18.30 SK, st 6.45-7.30 SK, 18.30-18.45 Db, tréninky ve 3 drahách: st a pá 8.10-11.40 PŠ, dětský bazén: čt 8.15-11.15, 8.10-11.40 PŠ

MALÝ FOTBAL: so 11. 5. od 8 hod. 4. turnaj OP; so 18. 5. od 8 hod. 5. turnaj OP - vše hřiště ZŠ dr. M. Horákové Kopřivnice

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin, upozornění: 18. a 19. 5. zavřeno – Open Kopřivnice

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 11. 5. v 6.27 hod. ČD, Čermná ve Slezsku, ČD Čermenský mlýn, Hadinka, Spálovský mlýn, Heřmánky ČD; st 15. 5. v 6.27 hod. ČD, Mosty u Jablunkova ČD, (Č) Gírová, (Č) Bukovec škola - Návsí ČD; so 18. 5. v 8.17 hod. ČD, Bílovec ČD, návštěva zámku a kostela s průvodcem; st 22. 5. v 6 hod. ČD, Jablůnka, Pržno, Páleniska, Ratiboř, po cyklostezce do Jablůnky

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná; upozornění: so 11. 5. otevřeno od 16.30 hodin

TENIS: so 11. 5. od 9 hod. TC Kopřivnice - ITS Tennis Club Olomouc (4. kolo OS I. tř. st. žactva sk. D) a TC Kopřivnice - SKT Frýdlant n. O. (4. kolo OS dospělých sk. B); ne 12. 5. od 9 hod. TC Kopřivnice - SK Lama B (3. kolo OS dor. sk. C) - vše tenisové kurty v Kopř.

Výsledky

- Fotbal: muži (21. kolo III. tř.): FK Hodslavice – FK Štramberk 3:1; muži (19. kolo IV. tř.): FK Lubojaty – Spartak Lubina 1:3; ženy (11. kolo MSD sk. A): FK Štramberk – Spartak Lubina 2:1; dorost (21. kolo KS sk. B): FK Bospor Bohumín – FC Kopřivnice 2:5; st. žáci (19. a 21. kolo KP): FC Kopřivnice – MFK Havířov 3:6, - SK Jiskra Rýmařov 1:8; ml. žáci (19. a 21. kolo KP): FC Kopřivnice – MFK Havířov 2:1, - SK Jiskra Rýmařov 0:3; st. přípravka (21. kolo OP): TJ Nový Jičín B – FK Štramberk 3:13, Spartak Lubina – FK Nový Jičín A 4:22, Fotbal Studénka – FC Kopřivnice B 5:1; ml. přípravka (21. kolo OP): FC Kopřivnice A – Fotbal Fulnek 2:15, TJ Nový Jičín B – FK Štramberk 13:12, Spartak Lubina – FK Nový Jičín A 2:36; ml. přípravka (15. kolo OS sk. B): TJ Sokol Sedlnice – Spartak Lubina B 1:19.

- Házená: st. dorost (20. kolo I. ligy): KH ISMM Kopřivnice – Pepino SKP Frýdek-Místek 28:16; ml. dorost (19. a 20. kolo I. ligy): KH ISMM Kopřivnice - HC Zubří B 32:26, - HK Bystřice p. H. 32:24; st. žáci (16. kolo MSL I.): HCB Karviná A – KH ISMM Kopřivnice 18:19; ml. žáci (15. a 16. kolo MSL II.): KH ISMM Kopřivnice – Pepino SKP Frýdek-Místek B 19:25, - Sokol Krmelín 27:16.

- Tenis: dospělí (1., 2. a 3. kolo OS sk. B): TC Kopřivnice – TJ Frenštát p. R. 8:1, - Rožnovský tenisový klub 5:4, - TO Odry 7:2; st. žactvo (1., 2. a 3. kolo OS I. tř. – sk. D): TC Kopřivnice - TJ Start Ostrava 2:7, - TJ TO Sokol Stará Bělá B 6:3, - TK Havířov B 0:9; ml. žactvo (1. kolo OS 1. tř. sk. C): TC Kopřivnice – Tenisklub 7 8:1.

Kopřivnicí opět projížděl závod Gracia Orlová

Tereza Neumanová (na čele) z Dukly Praha vyhrála rychlostní prémii v Kopřivnici, do cíle ale dojela nakonec na 35. místě.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Tereza Neumanová (na čele) z Dukly Praha vyhrála rychlostní prémii v Kopřivnici, do cíle ale dojela nakonec na 35. místě.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice , O r l o v á (cab) – Přes stovku cyklistek z 21 družstev projelo ve čtvrtek 2. května Kopřivnicí v rámci XXXIII. ročníku mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Gracia Orlová, zařazeného do Světového poháru žen v silniční cyklistice, a v němž startovaly UCI (Union Cycliste Internationale – Mezinárodní cyklistická unie) týmy, národní, regionální a klubové týmy a mix týmy 4 až 6 závodnic (deset národních týmů a dalších jedenáct týmů včetně Mix teamu ČR a Dukly Praha).

Závod, který se jel od čtvrtka 2. do neděle 5. května, byl i letos rozdělen do tří etap a dvou půletap o celkové délce 377 km. Tradičně první etapa začínala v Orlové, peloton dále pokračoval přes Havířov, Těrlicko, Frýdlant nad Ostravicí, Kozlovice, Hukvaldy a Hájov až na kruhový objezd v Lubině, v 15:35 hod. pak čelo závodu dorazilo na kruhový objezd u kopřivnického technického muzea a dále pokračovalo na Závišice, Rybí a kolem „Kateřiny“ finišovalo na štramberské náměstí. Tam po 104 km protnula cíl jako první po dramatickém spurtu Italka a třetí žena v žebříčku UCI Marta Bastianelli (TVC Team Virtu Cycling) v čase 2:51:29 hod., o dvě sekundy porazila Marii Novolodskayu z ruského národního týmu, ve stejném čase pak dojely také třetí Julie van de Velde z belgického národního týmu a čtvrtá Urska Pintar (BTC City Ljubljana). Nejlepší Češkou v závodě byla podle očekávání Jarmila Machačová z Dukly Praha, která do cíle dorazila na 22. místě s půlminutovou ztrátou na vítězku.

V posledních letech byla druhou etapou Gracie trasa Lichnov – Pustevny – Lichnov, letos však tuto královskou etapu organizátoři přesunuli na sobotu, od čehož si slibovali větší diváckou podporu na trati. V pátek se tak jela dopoledne časovka jednotlivkyň Havířov – Ostrava – Havířov o délce 13,5 km a odpoledne pak závodnice absolvovaly 56,8 km dlouhou půletapu, která zahrnovala úsek z Dětmarovic do Orlové, kde se jely čtyři okruhy. V sobotu tedy přišla na řadu náročná 100km etapa z Lichnova přes Pustevny a Soláň do Velkých Karlovic a přes Rožnov pod Radhoštěm zpět do Lichnova. V neděli pak Gracie vyvrcholila 101,6 km dlouhou pátou etapou, která zahrnovala osm okruhů v Orlové.

Celkové prvenství nakonec získala Maria Bastianelli časem 10:14:43 hod., druhá Julie van de Velde na ní ztratila téměř pět minut a o dalších 30 s zpět zůstala Maria Novolodskaya. Nejlepší Češkou v závodě byla časem 10:22:54 hod. Nikola Bajgarová z Dukly Praha.

Do čela ligy malého fotbalu se dostala Lokomotiva Gangsters

Kopřivnice (cab) – Po dvoutýdenní pauze pokračoval v sobotu 27. dubna Oblastní přebor v malém fotbale třetím turnajem. Po něm se na čele tabulky osamostatnili s plným počtem bodů vedoucí Lokomotiva Gangsters, která v tomto kole porazila Frýdlant nad Ostravicí 7:3, a druhý celek Safari Kopřivnice, ten si poradil se Starou Gardou 4:0. O dva body zpět je třetí FC Baník Orel Štramberk, 1.FC Bari na čtvrté a FC Ďábelská Jelita na šesté příčce (oba 6 b.) však mají jeden zápas k dobru. Bez zisku bodu zatím zůstávají Kamarádský Kyblík, FC Legion, Stará Garda & D.T. a Delta Frýdlant nad Ostravicí.

Výsledky 3. turnaje Oblastního přeboru v malém fotbale (Kopřivnice, 27. 4.): FC ŠPUNTY 97 – RS Team 0:3, branky: Burýšek, Košárek, Střelec; Lokomotiva Gangsters – Delta Frýdlant n. O. 7:3, branky: Babinec, Husták, Hořelka 4, Janiak – J. Blahuta, Tomášek, P. Blahuta; SAFARI Kopřivnice – Stará Garda & D.T. 4:0, branky: Kohoutek 2, Kubíček ml., Matonoha ml.; Bum Šankar – Kamarádský Kyblík 3:1, branky: Kriške 2, Burget – Mündlein; TUZEMÁCI – FC Legion 10:1, branky: Kubásek 4, Genčúr 3, Mazoch, Mekyně, Pergler – Ulmann; Everton Závišice – FC Baník Orel Štramberk 0:1, branka: Lukáš Lichnovský; FC Ďábelská Jelita – Gunners Kopřivnice 5:0, branky: Danihlík 2, Horák, Pařil, Měhýš.

Mládeži AK EZ se rozjely jarní závody naplno

Kopřivnice (cab) – Silný vítr poznamenal krajský přebor družstev mladšího žactva, který se ve středu 24. dubna konal v Třinci. V pětiboji, který zahrnoval běh na 60 m, 800 m a 60 m s překážkami, hod kriketovým míčkem a skok daleký, zde soutěžila v chlapcích i děvčatech čtyři družstva (ostatní v rámci přeboru soutěžila na jiných místech) – AK E. Zátopka Kopřivnice, TJ Slezan Frýdek-Místek, TJ TŽ Třinec a TJ Jäkl Karviná.

Kopřivnickým atletům r. 2006/07 se dařilo především mezi chlapci, kteří v hodnocení družstev s obrovským náskokem zvítězili a ovládli také čelo pětiboje jednotlivců, v první desítce bylo devět závodníků z AK EZ. Naprosto suverénně vyhrál Daniel Hanzelka před stříbrným Matějem Melčákem a bronzovým Vojtěchem Raškou, čtvrtou příčku obsadil Šimon Bartoň a pátou Josef Juřena. Pochopitelně na přední příčky se kopřivničtí chlapci prosadili také v jednotlivých disciplínách. Daniel Hanzelka ovládl kromě dálky, kde skončil třetí, všechny disciplíny. Mikuláš Kotek byl druhý v běhu na 60 m a v hodu, stejné umístění si připsal Šimon Bartoň v dálce a třetí byl v běhu na 60 m. V běhu na 800 m obsadil druhou příčku Matěj Melčák, v překážkovém běhu skončili druhý Vojtěch Raška a třetí Josef Juřena a třetí místo v hodu vybojoval Matyáš Lojek.

Družstvo děvčat se umístilo na třetí příčce, přičemž v hodnocení pětiboje jednotlivkyň se nejvýše umístily druhá Patricie Pešlová a čtvrtá Alexandra Huňková (v první desítce bylo celkem pět atletek AK EZ). Tyto dvě závodnice se pak jako jediné z AK EZ dokázaly prosadit na medailové pozice v jednotlivých disciplínách. Pešlová zvítězila v hodu a druhá doběhla na hladké šedesátce a Huňková brala druhé místo v překážkovém běhu.

O den později pak závodily v Třinci starší přípravky, které měly na programu druhé kolo krajského přeboru družstev (Beskydský pohár přípravek). Soutěžilo se ve čtyřboji (běh na 60 m a 600 m, skok daleký a hod míčkem), na jehož start se postavilo celkem 113 děvčat a 79 chlapců z osmi oddílů Moravskoslezského kraje. V této konkurenci se kopřivnický klub vytáhl nejen v družstvech, ale rovněž v jednotlivcích. Obě družstva totiž zvítězila a mezi jednotlivci vystoupali na nejvyšší stupínek ve čtyřboji Barbora Udvarosová a Dalibor Drda. Cenná jsou i další umístění závodníků AK EZ v první desítce. Mezi dívkami vybojovala stříbro Nela Štefková, páté místo obsadila Anna Chalupová a sedmá skončila Julie Štefánková, mezi chlapci pak čtvrté místo ukořistil František Mičan. Po dvou kolech poháru jsou děvčata AK EZ na první příčce, se stejným počtem bodů jako TJ Slezan Frýdek-Místek, méně početné družstvo chlapců je druhé.

V sobotu 27. dubna se na stupně vítězů prosadili mladí kopřivničtí atleti na dvou místech. V Běhu Hrádkem (u Třince) vybojovali druhé místo Michal Mazáč v kategorii chlapců 8-9 let a Klára Máchová v kategorii dívek 6-7 let. V Brně reprezentovaly AK EZ na Morenda mítinku v kategorii mladší přípravky Nela Štefková a Barbora Udvarosová. Štefková brala za nový klubový rekord ve skoku dalekém (441 cm) bronz a k tomu přidala v běhu na 60 m a ve vrhu koulí čtvrtou příčku, Udvarosová získala stříbro v běhu na 600 m a bronz v běhu na 60 m, ve skoku dalekém pak obsadila páté místo.

Kopřivničtí fotbalisté přivezli ze Skotnice vítězství

FK Skotnice – FC Kopřivnice 1:2 (1:1)

Skotnice (cab) – Po prohře v Ostravici a remíze s Odrami kopřivničtí fotbalisté navázali na vítěznou vlnu z úvodu jarní části I. B třídy sk. D a v sobotu 4. května porazili Skotnici i přesto, že nastoupili bez zraněných hráčů Kudryho, Závodného, Petráše, Tomáše Makového a Dočkalíka.

Kopřivnický celek se do první šance dostal ve 22. min. a hned z toho byl gól. Kalich našel Košárka a ten se trefil z 18 m do šibenice. Ve 31. min. mohl tentýž hráč zvýšit na 2:0, jenže gól nebyl kvůli ofsajdu uznán. O šest minut později pak na druhé straně viděl hlavní sudí faul a odpískal penaltu, kterou Skotnice proměnila.

Do druhého poločasu lépe vstoupila Kopřivnice, brankové příležitosti měli Kalich a Ollender a nakonec se v 74. min. trefil Špaček. Zvýšit mohl Varga, ale míč poslal z 10 m mimo branku domácích. Stav 2:1 byl nakonec také konečným výsledkem. „Skotnice měla výškovou převahu a užší hřiště bylo jejich výhodou. My jsme však podali kvalitní výkon, obrana byla spolehlivá a také záložní řada, včetně dvou vysunutých hrotů. V závěru utkání jsme prostřídali dva dorostence, kteří již měli v nohách zápas v Bohumíně. Pochvalu za odvedený výkon určitě zaslouží celé mužstvo,“ byl spokojen trenér FC Kopřivnice Svatopluk Chrobák.

Branky Kopřivnice: 21. Košárek, 74. Špaček; sestava Kopř.: Beňo – J. Okřesík, Kühnert, Mička, M. Makový, Varga (83. Pítr), Špaček, Kalich, Košárek, Ollender (89. Holub), P. Okřesík (79. Kudělka).

I. B tř. mužů sk. D po 21. kole
1. Petřvald20143 371:2245
2. Starý Jičín20143 352:1945
3. Tichá20105 539:2135
4. Kopřivnice20104 643:3134
5. Spálov20103 744:3633
6. Jeseník n. O.20102 843:3832
7. Fryčovice20 94 732:4031
8. Ostravice20 83 929:3427
9. Skotnice20 65 933:4023
10. Veřovice20 721125:3923
11. Mořkov20 641029:4922
12. Raškovice20 631138:5021
13. Vlčovice20 531227:5318
14. Odry20 141518:51 7

Vlčovice braly pod novým trenérem první tři jarní body

TJ Sokol Fryčovice – FC Vlčovice-Mniší 1:2 (0:2)

Fryčovice (cab) – Pod novým trenérem Jiřím Jurčíkem, který v minulosti chytal v nejvyšší tuzemské lize a v poslední době stál na lavičce Frenštátu pod Radhoštěm či mládežnických týmů Valašského Mezi- říčí, dosáhli fotbalisté FC Vlčovice-Mniší v sobotu 4. května ve 21. kole I. B tř. sk. D prvního jarního vítězství.

Téměř celý první poločas měl vlčovický celek na hřišti převahu. Již ve 2. min. se dostal do šance Jiří Jalůvka, ale soupeř mu míč odkopl. Gólem neskončily ani dva rohové kopy Vlčovic či střely Poláška a Jiříka. Ve 20. min. to zkusily i Fryčovice, ale z cca 20 m se neprosadily. Ve 26. min. se pokusili otevřít skóre Jiřík a Lukáš Harabiš, ale povedlo se to nakonec až o dvě minuty později. Jiřík vybojoval míč, zatáhl si jej na střed a propálil domácího brankáře. Fryčovice sice přidaly na aktivitě, ale opět se radoval vlčovický celek. Ve 32. min. to byl znovu Jiřík, který z dorážky zvýšil na 2:0. Do přestávky se do šancí dostala obě mužstva, ale skóre se již neměnilo.

Ve druhé půli měli převahu domácí, kteří také v 54. min. snížili. Vlčovice hrozily pouze z brejků, jako Mihál či Gardoň, jejich střelám však chyběl důraz. Fryčovice měly téměř až do konce zápasu naprostou kontrolu nad míčem, ale vyrovnat se jim nepodařilo. „Do 35. minuty jsme soupeře k ničemu nepustili, jenže jsme pak odpadli fyzicky a ve druhém poločase jako bychom úplně zůstali v šatně. Naštěstí jsme to vedení ubránili. Co se týče změn s příchodem nového trenéra, tak je jediná, Jiřího Jalůvku přesunul ze stopera do útoku a opačně šel Kocmich,“ dodal vedoucí vlčovického týmu Petr Jalůvka.

Branky Vlčovic: 28. a 32. Jiřík; sestava Vlčovic: Motúz – L. Lichnovský, Velička, Drozd, Jiřík (85. Beseda), J. Jalůvka, Polášek, Štefek (55. Mihál – 89. D. Harabiš), R. Jalůvka (22. L. Harabiš), Světlík (66. Gardoň), Kocmich.

Gymnastky sbíraly medaile doma i ve Vsetíně

Olivie Pešatová (GK TJ Sokol Kopřivnice) vybojovala v domácím závodě Brnkačka 2019 druhou příčku v kategorii mladších žákyň.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Olivie Pešatová (GK TJ Sokol Kopřivnice) vybojovala v domácím závodě Brnkačka 2019 druhou příčku v kategorii mladších žákyň.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Na přelomu dubna a května závodily gymnastky GK TJ Sokol Kopřivnice dva víkendy po sobě. V neděli 28. dubna se početné kopřivnické družstvo zúčastnilo Memoriálu Jiřího Junka ve Vsetíně, kde startovalo celkem 84 děvčat z Brna, Olomouce, Zlína, Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, Vsetína a také Kopřivnice. Soutěžilo se ve čtyřboji – přeskok, bradla, kladina a prostná.

Z kopřivnických gymnastek se na stupně vítězů prosadily ty ze dvou nejstarších kategorií, v nichž však nebyla konkurence taková jako u těch mladších. Mezi r. 2005/06 (8 závodnic) suverénně zvítězila Kateřina Takáčová. V kategorii r. 2004 a starší bylo pět z šesti děvčat z Kopřivnice, které si rozdělily pozice následovně: zlato brala Nikol Němcová, stříbro Petra Schindlerová a bronz Zuzana Goršanová, pátá pak skončila Elisabeth Prusenovská a šestá Patricie Urbanová. Do finále na kladině kategorií 3, 4 a 5 se dostaly dvě kopřivnické gymnastky – Takáčová vybojovala třetí místo a Schindlerová obsadila osmou příčku. Za zmínku stojí také pátá místa Natálie Vu mezi 28 závodnicemi r. 2009/10 (do první desítky se vlezly ještě sedmá Bára Kahánková a osmá Sofie Valášková) a Olivie Pešatové v konkurenci 22 závodnic r. 2011 a mladších.

V domácím závodě Brnkačka 2019 se představilo 35 kopřivnických gymnastek z celkového počtu 164 z deseti moravských a slezských klubů. Ročníky 2013 a mladší závodily na lavičce a v prostných, ostatní kategorie měly místo lavičky kladinu. Nejvíce se kopřivnickým děvčatům dařilo v kategorii mladších žákyň (r. 2010/11-A), v níž v konkurenci 26 zá- vodnic vybojovala stříbro Olivie Pešatová a do první desítky se vlezly ještě pátá Nela Čubová, sedmá Bára Kahánková a devátá Natálie Vu. Druhé místo obsadila také Sofie Valášková v žákyních (r. 2009) a jen o 0,1 b. utekly stupně vítězů Alexandře Skálové v konkurenci 20 starších žákyň (r. 2007/08), kde ještě pátá skončila Šárka Kubínová. Za zmín-ku stojí i osmá příčka Venduly Burýškové mezi 31 závodnicemi r. 2012.

Výsledky gymnastek GK TJ Sokol Kopřivnice v závodě Memoriál Jiřího Junka (Vsetín, 28. 4.): 1. kategorie ročník 2011 a mladší: 5. O. Pešatová; 2. kat. r. 2009/10: 5. N. Vu, 7. B. Kahánková, 8. S. Valášková, 11. E. Votýpková, 22. L. Čajánková; 3. kat. r. 2007/08: 11. J. Veselá, 16. L. Kahánková, 19. A. Skálová; 4. kat. r. 2005/06: 1. K. Takáčová; 5. kat. r. 2004 a starší: 1. N. Němcová, 2. P. Schindlerová, 3. Z. Goršanová, 5. E. Prusenovská, 6. P. Urbanová; finále na kladině kat. 3., 4. a 5.: 3. K. Takáčová, 8. P. Schindlerová.

Výsledky gymnastek GK TJ Sokol Kopřivnice v závodě Brnkačka 2019 (Kopřivnice, 4. 5.): 1. kategorie ročník 2013 a mladší: 13. L. Vu, 14. E. Kahánková, 20. V. Němcová, 22. M. Kislaya; 2. kat. r. 2012: 8. V. Burýšková, 10. K. Malíková, 11. E. Žáčková, 20. M. Cichoňová, 27. T. Dočkalová, 30. A. Hefková, 31. K. T. Kormaníková; 3. kat. r. 2010/11-B: 22. N. Rakowská, 23. D. Matějková, 24. J. Juránková, 25. K. Sládková, 26. J. Nesvadbová; 4. kat. r. 2006/10 – zájmovka: 17. S. Varaďová, 21. K. Malinovská, 22. V. Rudolfová, 24. A. Bárová, 25. K. Filipíková, 26. A. Kudělková; 5. kat. r. 2010/11-A: 2. O. Pešatová, 5. N. Čubová, 7. B. Kahánková, 9. N. Vu; 6. kat. r. 2009: 2. S. Valášková, 6. L. Čajánková, 8. V. Rosová, 11. E. Votýpková; 7. kat. r. 2007/08: 4. A. Skálová, 5. Š. Kubínová, 7. L. Kahánková, 9. J. Veselá, 19. T. Prokopová.

Nehera a Herblich slavili titul v nejvyšší florbalové soutěži

Kopřivnice (cab) – Od neděle 14. dubna se mohou dva odchovanci kopřivnického florbalového klubu FBC Vikings Martin Nehera (r. 1992) a Lukáš Herblich (r. 2000) nazývat mistry ČR, protože v dresu mužstva 1. SC TEMPISH Vítkovice se podíleli v superfinále Tipsport Superligy na vítězství 4:3 nad Mladou Boleslaví. Oba pocházejí z Kopřivnice, Nehera je pedagogem na místním učilišti a Herblich zase studentem VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Nehera nastupuje pravidelně v nejvyšší soutěži za Vítkovice od sezony 2015/16 a jako obránce si letos připsal v Superlize jednu branku a pět asistencí. Herblich obléká vítkovický dres od sezony 2014/15, nejprve za dorost a poté za juniory. V letošním ročníku juniorské KB ligy patřil k výrazným osobnostem týmu a jeho tahounům, ve 32 utkáních vstřelil 42 branek a k tomu přidal 15 asistencí, což je 1,78 bodu na zápas. Letos si jej však trenér Pavel Brus vytáhl i do mužů, za něž odehrál v sezoně celkem 22 utkání, včetně play-off. Svou premiérovou branku vstřelil Herblich 11. ledna Královským Vinohradům a v zápase s Libercem pak přidal ještě dvě asistence.

Házenkáři budou hrát odvetu na zimním stadioně

TJ Sokol Nové Veselí – KH ISMM Kopřivnice 31:24 (15:13)

Nové Veselí (cab) – Po domácím vítězství nad Lovosicemi o šest branek postoupili kopřivničtí házenkáři do boje o konečné páté místo v Strabag Rail extralize. K prvnímu utkání do Nového Veselí však v pátek 3. května odcestovali pouze s dvanácti hráči a i kvůli tomu nakonec budou muset dohánět sedmibrankovou ztrátu.

Na kopřivnické lavičce chyběli zraněný Petřík, nemocný Hardt, nemohl přijet ani Unger a Bukovský se rovněž potýkal se zraněním. I přesto bylo 50 minut utkání téměř vyrovnaných. V 7. min. byl stav 5:5, poté však domácí utekli do třígólového náskoku. Ten si plus minus udržovali až do 25. min., kdy Kopřivnice srovnala na 11:11. Během tří minut ovšem Nové Veselí znovu uteklo na rozdíl tří tref, ve 29. min. snížil ze sedmičky Střelec (15:13) a v poslední minutě se mohl kopřivnický celek dostat do kontaktu, ale Schamse zachránila tyč.

Také ve druhém poločase si domácí drželi náskok jedné či dvou branek. Ve 41. min. sice vedli o tři, ale poté Kopřivnice znovu ztrácela jeden, maximálně dva góly. Ve 47. min. se nejprve vyznamenal Chalupa a z protiútoku mohl za stavu 22:23 srovnat Střelec, ale bohužel domácí brankář byl proti. Ještě v 52. minutě ztrácela Kopřivnice jen dvě branky a trenér Lubomír Veřmiřovský si vzal oddechový čas, ten však nezafungoval. Nové Veselí čtyřmi trefami v řadě odskočilo na 28:23, na což Veřmiřovský zareagoval druhým time-outem, ale nic platné, domácí nakonec zvítězili 31:24.

„Dlouho jsme se drželi na dostřel, ale nezvládli jsme koncovku. Myslím, že jsme odpadli fyzicky. Dělala nám problémy hra jejich pivota a rozdíl byl také v obraně a brankářích, na to se budeme muset v odvetě zaměřit. Byla to podobná hra jako v Lovosicích, ale Nové Veselí je lepší, takže to teď budeme mít hodně těžké,“ je si vědom trenér Veřmiřovský. Odvetné utkání v sobotu 11. května však bude hodně neobvyklé. Hrát se totiž bude od 19 hod. na zimním stadioně, kde je instalován speciální povrch. „Vše máme od svazu schválené. Chceme to pojmout jako show, rozloučení s fanoušky. Chystáme předzápas staré generace, přijet by měl trenér české parahokejové reprezentace Jiří Bříza, bývalí skokani na lyžích Jakub Janda a Jaroslav Sakala a domlouváme také koncert Voxela,“ prozradil program posledního utkání sezony Veřmiřovský.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Karban 1, Střelec 9/5, Jan Gřes 2, Čadra 3, Holbein, Fulnek 5, Jonák, Očkovič 3, Hanus 1, Bukovský; sedmimetrové hody: 3/1 – 7/5; vyloučení: 0:4 (ČK Štohanzl).

Poslední dubnový víkend zářili odchovanci místního hokeje

Kopřivnice (cab) – Hvězdný poslední dubnový víkend zažil kopřivnický hokej, respektive odchovanci kopřivnického klubu a místní rodáci. V sobotu 27. dubna vychytal svou první nulu v české reprezentaci Patrik Bartošák, hájící v průběhu sezony branku extraligových Vítkovic a nyní přestupující do Třince. Český tým v tomto odvetném utkání Euro Hockey Challenge porazil Slováky v Nitře 2:0, Bartošák zneškodnil všech 27 soupeřových střel a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Další nulu si pak připsal v sobotu 4. května na turnaji Carlson Hockey Game v Brně, kde Švédům pochytal všech 22 pokusů, Česko vyhrálo 3:0 a Bartošák byl opět zvolen nejlepším hráčem utkání. Těmito skvělými výkony si vybojoval účast na mistrovství světa.

V sobotu začalo v Ostravě také Mistrovství světa v para hokeji, kde na lavičce českého výběru působil rodák z Kopřivnice Jiří Bříza. Česko po výhrách 8:0 nad Japonskem, 6:1 nad Švédy a 4:0 nad Itálií šlo do čtvrtfinále z prvního místa. V něm za povzbuzování sedmi tisícovek diváků porazili čeští parahokejisté Norsko 5:0 a slavili postup do semifinále, v němž se střetli s favorizovanými Američany. Ti nedali českému výběru šanci a výsledkem 10:2 jej nasměrovali k boji o bronz. Historickou medaili však Češi nezískali, Koreji podlehli 1:4, nicméně i přesto vyprodaná hala (8 600 diváků, stejně jako při semifinále) bouřila.

Další výraznou kopřivnickou hokejovou stopu udělal v neděli 28. dubna Václav Varaďa, trenér Třince, který měl v šestém finálovém utkání Generali play-off Tipsport extraligy proti Liberci mečbol a usiloval o vylepšení loňského druhého místa. A povedlo se. Zápas byl sice vyrovnaný, ale v 57. minutě vstřelil rozdílovou branku Roth a vítězství Třince pak pojistil minutu a čtvrt před koncem Werek. Varaďa tak slavil další extraligový titul, v roce 2011 jej získal coby hráč a letos jako trenér.

Do práce na kole

Víc než tři stovky Kopřivničanů se letos zapojily do kampaně Do práce na kole. Spolu s ostatními projekt podpořilo také vedení radnice a společnosti Brose a BikeFun.
FOTO: D. MACHÁČEK
Víc než tři stovky Kopřivničanů se letos zapojily do kampaně Do práce na kole. Spolu s ostatními projekt podpořilo také vedení radnice a společnosti Brose a BikeFun.
FOTO: D. MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS