Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 14.03.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Letecký pohled na Kopřivnici - CBS Malované mapy

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 10/2019 ze dne 14.03.2019

Hasiči chtějí budovat nové Integrované výjezdové centrum

Vizualizace možné podoby budoucího Integrovaného výjezdového centra, které chtějí krajští záchranáři a hasiči vybudovat u Průmyslové zóny ve Vlčovicích.
REPRO: HZS MSK
Vizualizace možné podoby budoucího Integrovaného výjezdového centra, které chtějí krajští záchranáři a hasiči vybudovat u Průmyslové zóny ve Vlčovicích.
REPRO: HZS MSK

Kopřivnice (dam) – Integrované výjezdové centrum, které by bylo základnou profesionální jednotky hasičů a zároveň by poskytovalo zázemí i pro zdravotnické záchranáře, by mohlo už příští rok začít vyrůstat v sousedství Průmyslové zóny Vlčovice. Ve zbrusu novém objektu, navrženém pro potřeby záchranných složek v jednadvacátém století, by měly sloužit tři jedenáctičlenné směny hasičů a z nevyhovujících prostor ve městě se přesunou i posádky zdravotnické záchranné služby.

Hasiči mají s Integrovanými výjezdovými centry dobrou zkušenost, v kraji jich už stojí celá řada. Fungují například v Ostravě, Třinci, Českém Těšíně, Bílovci, na letišti v Mošnově a brzy by měla začíst stavba i v Novém Jičíně - Kopřivnice je další na řadě.

Přípravy tohoto záměru přitom už nějakou dobu běží. „Proběhla už celá řadu úkonů. Mezi nejzásadnější patří výběr vhodných pozemků pro výstavbu, dokončuje se projednání čtyřstranného memoranda o výstavbě Integrovaného výjezdového centra, dochází k jednání s vedením města Kopřivnice o majetkoprávním nabytí pozemků a zpracována byla architektonická studie stavby a dokončeno výběrové řízení na dokumentaci k územnímu řízení,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že náklady na stavby obdobného charakteru se pohybují okolo 120 milionů korun bez DPH.

Jednání s hasiči potvrdil i starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný. Projekt Integrovaného výjezdového centra podle jeho slov počítá s tím, že město pro jeho vybudování bezplatně poskytne pozemky. „Stavba by měla stát naproti stávajícím halám společností Dura a Erich Jäeger. Město v těchto místech vlastní pozemky, které před lety získalo se záměrem vybudování odstavného parkoviště. Vzhledem k požadovanému tvaru pozemku ovšem bude nutné jednat o výkupu části plochy i s privátními vlastníky,“ řekl starosta Kopečný. Podle jeho informací v současné době hasiči intenzivně jednají o zajištění financování celého projektu a ministerstvo vnitra údajně dotaci na vybudování i provoz IVC předběžně přislíbilo. Město Kopřivnice by se na financování výstavby podílet nemělo, což potvrdil i mluvčí hasičů.

Výstavba Integrovaného výjezdového centra má jednoznačně zvýšit požární bezpečnost nejen v Kopřivnici, ale také v Příboře, Frenštátu pod Radhoštěm a v nejbližším okolí, kam všude by měli hasiči z Kopřivnice vyjíždět. „Výstavbou výjezdového centra a zřízením nové profesionální jednotky kategorie JPO I dojde ke zvýšení úrovně požárního zabezpečení města Kopřivnice včetně Průmyslové zóny Vlčovice. Profesionální jednotka bude pokrývat svou působností rovněž celé ORP Kopřivnice a dojde jednoznačně ke zkrácení dojezdového času první jednotky hasičů proti stávajícímu stavu,“ doplnil Petr Kůdela. Nové výjezdové centrum má být nejen špičkově vybaveným pracovištěm profesionálních hasičů, ale součástí centra má být i kvalitní zázemí pro fyzickou přípravu, které budou moci využívat i jednotky dobrovolných hasičů z okolí.

V okolí budoucího muzea se začalo s demolicemi

Před týdnem začaly demoliční práce u budovy bývalé tatrovácké haly, která se má už v letošním roce začít měnit v nové muzeum automobilů. Demolice ale zatím není přímou součástí rekonstrukce.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Před týdnem začaly demoliční práce u budovy bývalé tatrovácké haly, která se má už v letošním roce začít měnit v nové muzeum automobilů. Demolice ale zatím není přímou součástí rekonstrukce.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Přesně před týdnem začala za pomoci těžké techniky demolice zastřešené rampy u budovy staré tatrovácké slévárny. Historická tovární hala se má už v průběhu tohoto roku začít proměňovat v nové Muzeum automobilů Tatra. „Demolice jsou nezbytnou přípravnou činností, která však nemá přímou návaznost na zahájení realizace stavebních prací, které jsou předmětem projektu,“ uvedla Nikola Birklenová, mluvčí Moravskoslezského kraje, který je za významné dotační podpory investorem výstavby nového muzea v Kopřivnici.

Kraj stále neukončil výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a aktuálně probíhá lhůta pro podání nabídek. „Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je podle průběhu zadání veřejné zakázky v červenci letošního roku. Paralelně bude probíhat příprava expozice, dokončení realizace předpokládáme na přelomu let 2020 a 2021 a zahájení provozu počátkem roku 2021,“ uvedla Birklenová s tím, že předpokládané celkové náklady projektu už stouply na 172 milionů korun.

Radnice se sama letos zapojí do akce Ukliďme Česko

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice se letos zapojí do celostátní dobrovolnické úklidové akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akce, která se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, vychází z mezinárodního modelu Let´s do it! a proběhne v sobotu 6. dubna. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek z krajiny.

„Letos budou představitelé města spolu se zaměstnanci radnice a jejich rodinnými příslušníky uklízet Červený kámen. Podle počtu zapojených dobrovolníků se bude uklízet okolí vyhlídek, Šostýna, sjezdovky a dalších turisticky navštěvovaných míst,“ sdělila Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí. Bílou horu, stejně jako v předchozích letech, budou uklízet členové Klubu českých turistů, odbor Kopřivnice.

Ti se do akce zapojují již třetím rokem a se svými přáteli a rodinnými příslušníky uklízejí okolí modré turistické značky od Muzea Fojtství přes Váňův kámen k vrcholu Bílé hory a dále cestu přes Hraničky ke Kamenárce až k rozhledně.

Město uvítá, pokud se do úklidové akce zapojí i místní organizace a spolky nebo také samotní občané. „V příštím týdnu oslovíme místní organizace a spolky s nabídkou zapojit se do úklidu. V případě jejich zájmu doporučíme lokalitu vhodnou pro úklid, poskytneme rukavice a pytle na sběr odpadů a zajistíme odvoz pytlů s vysbíraným odpadem z předem dohodnutých míst,“ upřesnila Lucie Kubalcová s tím, že právě na ni se mohou případní zájemci obracet s dotazy.

Zastupitelé odhlasovali vznik koncepce rozvoje bydlení

Kopřivnice (dam) – Potřeba zabývat se bytovou problematikou v Kopřivnici vyplynula z diskuze zastupitelů nad podobou Akčního plánu rozvoje města. Ti nakonec před týdnem po víc jak hodinové debatě do plánů města na nejbližší dva roky zařadili zpracování Koncepce rozvoje bydlení v Kopřivnici. „Vnímám to jako intenzivní téma tohoto zastupitelstva, a pokud se máme vážně zabývat plány města na podporu individuální výstavby nebo možností stavět domy s nájemními byty, je potřeba vycházet ze souhrnného materiálu, který bude muset vznikat za pomoci externího odborného subjektu,“ řekla místostarostka Dagmar Rysová, která navrhla zařazení nového bodu do Akčního plánu s tím, že koncepce má být zpracována ještě letos a odhad její finanční náročnosti byl stanoven na 100 tisíc korun.

Otázce řešení bydlení ve městě byla věnována valná část diskuze před schválením Akčního plánu na roky 2019 a 2020. Zastupitelé Ladislav Stehlík, Dušan Krompolc i další zástupci opozice poukazovali na skutečnost, že podle jejich názoru se Akční plán této oblasti věnuje málo. Neuspokojila je ani informace o tom, že město počítá s pořízením studie, která by prověřila možnosti přestavby přístavby bývalé ZŠ Náměstí na bytové jednotky, nebo skutečnost, že město disponuje zastavovacími studiemi pro několik lokalit a jedná s developery. „V Akčním plánu jsou některé zmínky o této problematice, ale ty jsou naprosto nedostatečné. Nenašel jsem tam záležitost, kdy město by mělo mít vypracovánu nějakou studii, která se týká přímo výstavby městem, což považuji za zásadní věc,“ uvedl zastupitel Dušan Krompolc s tím, že za takové situace není připraven hlasovat pro schválení Akčního plánu.

Zařazení konkrétního bodu, který by řešil bytovou problematiku ve městě, žádali i další jeho kolegové z opozičních řad, především pak právě Ladislav Stehlík. Oba také jasně odmítli námitku, že pokud přicházejí s podobným požadavkem, měli by také říci, z čeho by takovou aktivitu město mělo financovat.

Podle starosty jsou ale právě scházející peníze největší překážkou většího rozvoje v bytové oblasti. „Kopřivnice má minimálně šest zastavovacích studií na k tomu určených pozemcích na katastru města, nicméně tyto pozemky jsou v soukromém vlastnictví a jejich majitelé mají zatím takové finanční požadavky, že ani developeři ani individuální zájemci nejsou schopni je zaplatit. Město má připraveny i pozemky pro výstavbu bytových domů v lokalitě za garážemi u benzínové pumpy. Existují dvě studie, jaké bytové domy a veřejné prostory by tam měly vzniknout. Nicméně vloni tu byli dva developeři, kteří se o věc zajímali, ale nakonec od záměru ustoupili,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný s tím, že navíc neexistuje možnost externího financování a dotace je možné získat jen na budování sociálních bytů. Například zastupitel Karel Kuboš ale naznačil, že stát plánuje svůj postoj v této věci změnit, měl by uvolnit peníze na výstavbu nájemního bydlení a město by podle jeho slov mělo být na takovou výzvu připraveno. „Je potřeba zpracovat nějakou analýzu v této oblasti. Aktuálně nevíme, jaké jsou požadavky, jaký je zájem o byty, nejednáme s podnikateli o rozvoji jejich podniků a podobně,“ upozornil Kuboš, netrval však na tom, aby zpravování takového materiálu bylo součástí Akčního plánu. Nakonec ale zmíněná Koncepce rozvoje bydlení v Kopřivnici byla do Akčního plánu zařazena, a to jednomyslným rozhodnutím zastupitelů, když pro tuto dílčí změnu strategického dokumentu hlasovalo všech 19 přítomných členů zastupitelstva.

Město uvítalo podnikatele na neformální snídani

Na půdě rekonstruované Ringhofferovy vily proběhla neformální snídaně s místními podnikateli, při níž je vedení radnice informovalo o plánech města.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Na půdě rekonstruované Ringhofferovy vily proběhla neformální snídaně s místními podnikateli, při níž je vedení radnice informovalo o plánech města.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Zhruba třicítku podnikatelů a šéfů větších firem působících v Kopřivnici přivítalo vedení města ve středu 6. března na neformální snídani v prostorách Ringhofferovy vily. Zástupci businessu měli možnost poznat nejen nové vedení města, ale dozvěděli se i o připravovaných investičních a dalších akcích, které město realizuje letos nebo v nejbližším období.

Pozvání radnice přijali zástupci zdejších firem nejrůznějšího zaměření, kromě prezentace o nejdůležitějších záměrech radnice a seznámení s jejím nejužším vedením podnikatelé vedli i diskuzi s představiteli města i mezi sebou navzájem.

„Jedním z témat byla například společenská odpovědnost firem a možnosti jejich zapojení do života ve městě. Hovořilo se i o možnostech zdejších podnikatelů podílet se na realizaci záměrů města nebo o tom, že by bylo vhodné, aby se podnikatelé v podobném obsazení setkávali nejen na akci pořádané městem, ale i sami mezi sebou a podobně,“ uvedla mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková.

Podle starosty Miroslava Kopečného zástupci kopřivnických firem možnost neformálního setkání na půdě města velmi vítali. „Před ním i po oficiálním programu a prezentacích, které jsme pro hosty připravili, probíhala živá diskuze a podle reakcí zúčastněných byla velmi užitečná. Zástupci podnikatelské veřejnosti dokonce projevili zájem o to, aby se taková setkání konala pravidelně alespoň jednou ročně,“ uvedl starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný s tím, že tomuto přání se vedení města chystá vyhovět.

S podnikateli se představitelé radnice scházejí i při pracovních schůzkách nad řešením konkrétních problémů nebo například i v rámci působnosti Rady pro rozvoj lidských zdrojů, která v Kopřivnici funguje už od roku 2008. „Přínos tohoto neformálního poradního orgánu starosty jeho členové i na snídani s podnikateli velmi kvitovali a hned po skončení oficiální části mne kontaktovali zástupci dalších dvou firem, kteří by se do práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů, kde jsou kromě zástupců firem například i lidé z oblasti školství, rádi zapojili,“ uzavřel Miroslav Kopečný.

Macek křtil knihu mezi veterány

Miroslav Macek pokřtil na půdě zdejšího muzea svou knihu Tři muži v automobilu, jejíž děj se částečně odehrává i v Kopřivnici.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Miroslav Macek pokřtil na půdě zdejšího muzea svou knihu Tři muži v automobilu, jejíž děj se částečně odehrává i v Kopřivnici.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Automobilové veterány Tatra v expozici zdejšího muzea byly 5. března kulisou křtu nejnovější knihy stomatologa a někdejšího známého politika Miroslava Macka.

Důvod, proč křest humoristické knihy proběhl právě v Kopřivnici, je jednoduchý. Cílem cesty trojice britských gentlemanů z románů Jeroma Klapky Jeroma je totiž právě malé moravské městečko, o kterém se v roce 1899 ve světě začíná vědět díky jeho zdejším průkopníkům automobilismu.

Mackova nejnovější beletristická kniha je pokračováním známé prózy Tři muži ve člunu a odehrává se rok po cestě Jeroma, Harrise a Jiřího po Temži, což byl největší oříšek, který musel Macek rozlousknout. Zjistit historické reálie bylo podle jeho slov nejpracnější. „Proto bych chtěl poděkovat bývalým i současným pracovníkům muzea Tatra, protože jejich rešerše, časopisy a knihy mi usnadnily hledání starých faktů ohledně života v Kopřivnici v roce 1899 a začátcích automobilismu,“ nechal se slyšet Miroslav Macek a děkoval také Kateřině Haring, prezidentce Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, která přišla s myšlenkou pokřtít knížku ve zdejším muzeu a byla i její kmotrou. „Příběh je tak poutavý, že vás vtáhne. Sama jsem nakonec hledala na mapě, jak se svého času jezdilo z Příbora do Závišic. Věřím, že čtenářům bude se Třemi muži v automobilu dobře a kniha jim přiblíží historii místa, ke kterému mám já osobně velmi blízký vztah,“ řekla o čerstvě pokřtěné knize Kateřina Haring.

V Kopřivnici zastaví speciální protidrogový i legionářský vlak

Kopřivnice (dam) – Hned dva speciální vlaky během měsíce zastaví na nádraží v Kopřivnici. Obě netradiční soupravy jsou expozicí na kolejích, každá je však zcela jinak zaměřená. Protidrogový vlak, který do Kopřivnice dorazí 22. března, je zaměřen na šíření protidrogové prevence. Legiovlak, který se ve městě zdrží od 9. do 14. dubna, zase připomene jednu z nejslavnějších kapitol naší vojenské historie. Oba vlaky bude moci veřejnost navštívit zcela zdarma a jejich zastavení v Kopřivnici je tak zároveň tipem na zajímavě a užitečně strávené odpoledne.

Protidrogový vlak tvoří šest stříbrných vagonů, které jsou proměněny ve čtyři mobilní kinosály a osm interaktivních místností, v nichž zkušení lektoři provedou návštěvníky příběhem ilustrujícím, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké následně se závislosti zbavit. Propojení videopříběhu a návštěvy simulovaného prostředí od baru, přes naturalisticky pojatou dopravní nehodu až po policejní celu nebo doupě narkomanů, kteří se ocitli na samotném dně, má na návštěvníky silně psychologicky zapůsobit a odradit je od vyzkoušení nejen tvrdé drogy, ale vydává i svědectví o tom, že značné problémy může způsobit i alkohol nebo kouření. Jedna skupina projde lektorovaným programem v protidrogovém vlaku zhruba za devadesát minut.

Celé dopoledne bude vlak k dispozici skupinkám místních školáků, od půl čtvrté do šesti hodin odpoledne jej pak mohou navštívit zájemci z řad kopřivnické veřejnosti. Jak školáci, tak odpolední návštěvníci budou mít program zcela zdarma. Náklady na návštěvu protidrogového vlaku v Kopřivnici totiž kompletně ponese zdejší radnice. Zastupitelé minulý týden na tento účel schválili částku 108 tisíc korun.

Dubnové zastavení Legiovlaku v Kopřivnici potěší především milovníky železniční a vojenské historie. Těšit se mohou na 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon, tedy typ vlaku, jakými se desetitisíce československých legionářů mezi lety 1918 a 1920 přepravily napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vůz polní pošty, zdravotní, filmový, velitelský, obrněný kovářský a jiné speciální vagony. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii našich legií. Vlak se v Kopřivnici zdrží od úterka do neděle a dost času na prohlídku by měly mít jak školní výpravy, tak všichni další návštěvníci.

Radní jmenovali sportovní a volnočasovou komisi

Kopřivnice (dam) – Jedenáctičlennou sportovní a volnočasovou komisi jmenovala minulý týden rada města. Radnice s možností účastnit se práce komise oslovila celkem 33 klubů a spolků. Již dříve stanovená pravidla pro obsazení pozic v komisi určovala obsazení pěti míst. Po jednom místu bylo vyhrazeno zástupci koalice a opozice a další tři připadly zástupcům největších sportovních klubů ve městě. Koalici tak bude v komisi zastupovat Jana Feilhauerová, která zároveň působí v Atletickém klubu Emila Zátopka, opozice pak nominovala Jaroslava Hrubého, jenž zároveň hájí i zájmy Hokejového klubu Kopřivnice. Další největší kluby ve městě budou v komisi zastupovat Lubomír Veřmiřovský (Klub házené ISMM Kopřivnice), René Lakomý (Sportovní klub Kopřivnice) a Evžen Knězek (Asociace sportovních klubů). Zbylých šest členů komise pak v tajné volbě vybrali zástupci organizací, které v komisi měly zájem působit. Zvolen byl Evžen Milčinský z krasobruslařského Figure Skating Clubu, Luděk Židek zastupující Badmintonový klub Kopřivnice, Miroslav Bartoň za Tenisový klub Kopřivnice, Filip Bordovský za florbalový klub FBC Vikings, Jiří Rohan za kulturistický oddíl Urtica Kopřivnice a Radka Rýdlová ze zdejšího skautského střediska. Volbu členů komise o den později potvrdila jmenováním komise i rada města, která ji zřizuje. Předsedou komise se stal René Lakomý.

Sportovní a volnočasová komise navazuje na činnost sportovní komise, jež v Kopřivnici fungovala do roku 2014. V působnosti komise má mimo jiné být spolupráce při vytváření koncepce a strategie rozvoje sportu a volnočasových aktivit, podíl na přípravě rozpočtu a dotačních programů ve sportu a volnočasových aktivitách nebo předkládání podnětů a připomínek při přípravě investic do rekonstrukcí a údržby sportovních a volnočasových zařízení ve městě. Členové komise mají rovněž motivovat spolky k tomu, aby žádaly o dotace i z jiných zdrojů než z rozpočtu města nebo mají koordinovat termíny konání sportovních a volnočasových akcí.

Nové parkoviště už ozdobil vrak i skládka odpadu

Kopřivnice (dam) – Městská policie bude věnovat větší pozornost provozu na nejnovějším parkovišti ve městě. Pětapadesát parkovacích míst s vjezdem z ulice Moravské na okraji sídliště Sever bylo otevřeno jen pár dnů před loňskými Vánocemi a už po dvou měsících provozu se zde objevují nešvary, se kterými se město potýká i na některých dalších parkovištích. „Na místě se objevil odstavený vrak auta, už bylo nutné odklízet z parkoviště menší skládku odpadu a v neposlední řadě někteří řidiči najíždějí při parkování rošty chránícími nově vysázené stromy a poškozují je,“ uvedl Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města na zdejší radnici.

Město do vybudování parkoviště investovalo 6,5 milionu korun. Jeho vybudování bylo nákladné i proto, že projekt zohledňuje adaptační strategii města na změny klimatu a parkovací místa umožňují zároveň i vsakování dešťové vody. „Je smutné, že k takovým problémům dochází a nemalé investice města jsou takto znehodnocovány. Na situaci se zaměří městská policie, ale chci také apelovat na obyvatele v okolí, aby byli pozorní a k tomu, co je vybudováno z městských prostředků, se chovali s respektem,“ nechal se slyšet starosta Miroslav Kopečný.

Starosta oznámil rezignaci Zdeňka Poláška z ČSSD

Kopřivnice (dam) – Až v den jednání třetího zasedání Zastupitelstva Kopřivnice podal Zdeněk Polášek svou rezignaci na post zastupitele města. To, že písemnou rezignaci zastupitele obdržel, oznámil starosta Miroslav Kopečný v úvodu zastupitelstva a zároveň uvedl, že do programu nebude dodatečně zařazen materiál, ve kterém měli zastupitelé rozhodovat o vyslovení neslučitelnosti mandátu zastupiteli. „Vzhledem k tomu, že mi byla doručena rezignace pana Poláška, bylo by jednání o tomto materiálu bezpředmětné,“ vysvětlil Kopečný.

Zdeněk Polášek rezignací vyřešil konflikt s platnou legislativou, která nepřipouští souběh výkonu mandátu zastupitele a pracovně právní poměr s městem. Zdeněk Polášek, který byl do zastupitelstva v říjnu loňského roku zvolen jako jediný zástupce ČSSD, podobným způsobem rezignoval už potřetí za sebou. K rozhodnutí uvolnit své zastupitelské křeslo dospěl i v roce 2011 a 2015. Prvním náhradníkem na kandidátce ČSSD, který by měl zaujmout uvolněné místo v zastupitelstvu, je Jan Holub, lídr sociálních demokratů v minulých komunálních volbách.

Pro seniory se chystá kurz tvůrčího psaní

Kopřivnice (hod) – Letošní novinkou v projektu Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání je kurz tvůrčího psaní s názvem Hra s příběhy. Pod vedením učitelky českého jazyka Ivany Chuchmové se bude deset seniorů zdokonalovat v psaní příběhové prózy. „V průběhu čtyř dvouhodinových lekcí se zájemci o tvůrčí psaní dozvědí víc o struktuře příběhů, o postavách i o tom, jak pracovat s dialogem,“ uvedla Pavla Zrunková, pracovnice odboru sociálních věcí, na kterou se zájemci z řad seniorů mohou obracet o bližší informace. Kurz Hra s příběhy bude probíhat vždy v neděli od 16 do 18 hodin v prostorách Vanaivanu. Protože počet míst v něm je omezen, senioři, kteří rádi píší, by se měli přihlásit nejpozději do 28. března u Pavly Zrunkové. První lekce kurzu začíná v neděli 31. března.

Knihovna připravila nejen pro čtenáře zajímavý program

Kopřivnice (hod) – V plánech kopřivnické městské knihovny na letošní rok je řada aktivit, od přednášek přes výstavy až po akce vzdělávací, a tak nejen čtenáři si budou mít z čeho vybírat.

V prostorách čítárny bude několik výstav. Až do 29. března jsou k vidění karikatury českých vědců a jejich nejslavnějších objevů. Výstavu s názvem Čeští vědci a jejich vynálezy pořádá knihovna pod hlavičkou projektu Otevřená věda III Akademie věd České republiky. V polovině dubna prostory zaplní výstava výtvarného oboru MIS music, v červnu knihovna bude pomocí fotografií dokumentovat zapojení do charitativních projektů, které sama pořádala. V letních měsících se návštěvníci čítárny budou moci kochat obrazy Petry Jarošové.

Knihovna je už druhým rokem zapojena do projektu Bookstart – S knížkou do života, který je určen pro nejmenší děti a jejich rodiče. Hlavním cílem projektu je podpora čtenářství u nejmladší generace a také snaha přesvědčit rodiče, že jednou z nejdůležitějších věcí, které mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou, ať už jejím prohlížením, čtením či povídáním. Proto knihovna pořádá nejen přednášky, ale i zajišťuje pro nejmenší čtenáře knížky, které jsou předávány rodičům při vítání nových občánků města. Akce pro rodiče s dětmi probíhají v dětském oddělení v kulturním domě, ale po znovuotevření pobočky městské knihovny v Centru Pětka na ulici Francouzské se přesunou do nově zrekonstruovaných prostor. „V těchto prostorách budou probíhat i další akce pro malé čtenáře, jako například Čtení do ouška,“ uvedla Eva Mikušková, vedoucí městské knihovny.

Pro školáky budou i letos probíhat tradiční vzdělávací přednášky. „Tento měsíc proběhne beseda Kočkohrátky pro žáky 2. a 3. tříd se spisovatelkou Markétou Harasimovou. V dubnu pak žáci 8. a 9. tříd budou diskutovat se spisovatelkou Petrou Dvořákovou o anorexii. V plánu máme i tvůrčí dílny. První se uskuteční před Velikonocemi, kdy si děti budou vyrábět velikonoční ozdoby, a druhá v květnu před Dnem matek. Každý měsíc připravujeme pro školáky kvíz, v němž si prověří své znalosti z pranostik, svátků a k nim vážícím se zvykům. Díky zapojení do projektu Celé Česko čte dětem přijede v červnu do Kopřivnice číst pohádky herečka Tereza Dočkalová,“ přiblížila akce pro mladé čtenáře Eva Mikušková.

Ani dospělí nebudou ochuzeni. Ti se mohou těšit na řadu cestopisných přednášek. V nejbližší době se o své zážitky z cestování zimními Karpaty na kole podělí Rosťa Gregor. V dubnu pak o putování íránskou pouští pohovoří Jiří Sladký a Milan Bureš zavede posluchače do Severní Korey. „V akademické posluchárně se i letos budou promítat dokumentární filmy z projektu Promítej i ty! V březnu to bude dokument s názvem Epidemie svobody, v němž jeho tvůrci řeší, zda nechat své dítě očkovat nebo ne,“ upřesnila vedoucí městské knihovny.

Kopřivničané u pomníku vzpomněli na Masaryka

Součástí programu připomínky nedožitých narozeni Tomáše Garrigua Masaryka bylo i vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Součástí programu připomínky nedožitých narozeni Tomáše Garrigua Masaryka bylo i vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Kopřivničané vzpomněli krátkým pietním setkáním na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Na setkání u pomníku TGM, které se uskutečnilo v předvečer 169. výročí jeho narození, přišlo víc než 50 lidí. Po Pěveckém sdružení Kopřivnice vystoupil člen místního Masarykova demokratického hnutí Ladislav Cvíček, který tentokrát pohovořil o tom, jak je těžké posilovat se moudrostí našich předků včetně TGM, a uvedl tři příklady. Hovořil o tom, že část intelektuální elity veřejně prohlašuje, že se stydí za to, že jsou Češi, a neustále zdůrazňují naši údajnou zaostalost za tzv. vyspělými demokraciemi. Dále se zaobíral Masarykovou oblíbenou písní Ach synku, synku končící apelem: Nauč se synečku hospodařit. „Učíme opravdu další generaci hospodařit tím, že v době konjunktury máme deficitní rozpočet, roky stát řeší problémy dlužníků souběžně s úžasnou reklamou na výhodné půjčky. Stále chybí aktivní pracující vytvářející reálné hodnoty, ale skokově přibývají neproduktivní zaměstnanci. Nepracovat je pro nemalou část občanů výhodnější než pracovat,“ rozebral jeden z příkladů Ladislav Cvíček. Poté za zpěvu Masarykovy oblíbené písně představitelé města spolu se zástupci místního Masarykova demokratického hnutí a Konfederace politických vězňů položili kytice k pomníku TGM. Na závěr si všichni zúčastnění spolu s PSK zazpívali státní hymnu.

Výstava mapuje 30 let pěší turistiky

Kopřivnice (hod) – Ve vestibulu radnice byla minulý týden zahájena vernisáží výstava mapující třicetiletou historii aktivit pěší turistiky seniorů, která bude k vidění až do 15. dubna.

Myšlenka uzpůsobit některé túry tak, aby splňovaly představy a možnosti jeho starších členů, vznikla ve druhé polovině 80. let v Turistickém oddíle TJ Tatra. Tu se podařilo zrealizovat a nyní fungují pod názvem Pěší turistika, což je volné sdružení seniorů z Kopřivnice a přilehlého okolí, které pořádá výlety vždy ve středu a v sobotu a nejméně dvakrát ročně i celodenní výlety autobusem. Prvním vedoucím a zakládajícím členem byl Emil Václavík. Po něm se vedení ujal Zdeněk Klečka, kterého vystřídal stávající vedoucí Antonín Vurst.

„Významné pro nás bylo navázání spolupráce se sociálním odborem. Svými návrhy jsme přispěli do náplně programu Aktivního seniora a pro nás se podstatně rozšířila nabídka nejen pohybového charakteru,“ uvedl Antonín Vurst.

Pořad Senior bez nehod přinesl zajímavé informace

V průběhu programu Senior bez nehod došlo i na hrané scénky ilustrující typicky nebezpečné situace hrozící starším lidem.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
V průběhu programu Senior bez nehod došlo i na hrané scénky ilustrující typicky nebezpečné situace hrozící starším lidem.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Víc než 140 seniorů přišlo ve středu 6. března do kina na divadelní přednášku s názvem Senior bez nehod. Osvětový projekt, jehož cílovou skupinou jsou lidé starší 65 let, si klade za cíl zvýšit dopravní bezpečnost seniorů. Tvářemi celostátního projektu se stali herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň.

Téměř devadesátiminutový pořad se skládal z přednášky, videí i scének dvou herců, kteří přehrávali modelové situace, s nimiž se senioři denně setkávají. Celým pořadem prováděl moderátor Jiří Svoboda. Ten v úvodu poznamenal, že senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %. Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let.

Přítomní senioři tak byli upozorněni na povinnost, že při dovršení 65 let musí řidiči mít zdravotní potvrzení o tom, že smějí řídit. Když řidiče v tomto věku zastaví policie a nebude mít potvrzení, hrozí mu postih, a to v závislosti na tom, zda potvrzení zapomněl doma nebo jej od lékaře ani nedostal. V druhém případě může dostat pokutu až do výše 10 tisíc a navíc hrozí odebrání řidičského průkazu až na šest až dvanáct měsíců. V průběhu pořadu moderátor prostřednictvím předtočeného videa zpovídal akreditovaného dopravního psychologa a publicistu Karla Havlíka, který hovořil o rozdílech ve vnímání a času pro akci řidičů seniorů a mladých lidí. Na videích a scénkách se přítomní dozvěděli, že by i ve městech měli po setmění používat reflexní pásky. Aby zvýšili svou bezpečnost, je lepší je umístit na ruku a kotník na stranu ke komunikaci. Dále se probírala témata jako výbava kola cyklisty, kombinace léků a jejich vliv na řízení vozidla, nebo jaké technické vymoženosti pomohou s řízením vozidla.

„Tím, že teorie byla prokládána videi a hranými scénkami, byl celý program pro seniory poutavější. Navíc všichni dostali nejen reflexní pásky, ale i brožurky a CD s názvem Stárnout bezpečně, v níž najdou informace z pořadu, ale i upozornění, co se vše změnilo v dopravních předpisech a na co si mají dávat pozor,“ zhodnotila akci Pavla Zrunková, pracovnice sociálního odboru kopřivnické radnice.

Slovácké divadlo přiveze nejúspěšnější inscenaci - Rychlé šípy

Kopřivnice (dam) – I kopřivnické publikum se dočká hitu z repertoáru Slováckého divadla. Soubor z Uherského Hradiště zahraje dnes od sedmi večer ve velkém sále kulturního domu svou adaptaci Foglarových Rychlých šípů.

Rychlé šípy drží rekord nejčastěji reprízované inscenace celé historie jihomoravské scény. Premiéru měla hra v úpravě a režii Roberta Bellana už na podzim roku 2000 a od té doby nasbírala neuvěřitelných 490 repríz nejen na domácím jevišti, ale také při častém hostování po celé republice. Inscenace vycházející jak dějem, tak výtvarným pojetím z komiksové podoby příběhů Rychlých šípů podává svět a dobrodružství čtveřice nerozlučných kamarádů s lehkou nadsázkou a spíš než přísnou adaptací je spíš obdivnou parodií originálu. I proto si představení užijí nejvíc ti diváci, kteří předlohu dobře znají. Z toho vychází také skutečnost, že ač by Rychlé šípy mohly docela dobře být představením pro děti, v publiku jsou většinou spíš pamětníci a tomu se pochopitelně přizpůsobuje i zvolená forma interpretace. Diváci uvidí průřez příběhy Rychlých šípů od založení klubu u legendární Šmejkalovy ohrady až například po slavný závod s Černými jezdci. Chybět nebudou ani legendární záškodníci z Bratrstva kočičí pracky a další známé komiksové postavičky.

Velkou devízou představení je jeho obsazení. To je samo o sobě unikátní, vždyť čtyři z pěti představitelů hlavních hrdinů se skoro za devatenáct let od premiéry nezměnili. David Vacke stále hraje dokonalého Mirka Dušína, Zdeněk Trčálek si stále nasazuje Červenáčkovu lodičku, Tomáš Šulaj nepřestává být pihovatým Rychlonožkou a David Vaculík se stále mění v Jindru Hojera. Pouze postava nerozlučného Jarky Metelky prošla opakovaným přeobsazením, aktuálně tato role patří Petru Čagánkovi. Herecká parta se pro toto představení povedla sestavit opravdu výjimečně, protože ani po letech společného hraní na hercích není znát únava materiálu. Naopak z rutiny vyvěrá celá řada vtipných situací, které původně v textu nebyly a které představení skvěle oživují.

Úspěšná komedie z Uherského Hradiště má na svém kontě několik ocenění, v dubnu 2001 inscenace suverénně zvítězila na přehlídce Dítě v Dlouhé, v roce 2002 byly jak kritikou, tak diváky vyhlášeny druhou nejlepší komedií republiky na Festivalu smíchu v Pardubicích.

KoprStar čeká semifinálové kolo

Kopřivnice (dam) – Asi pět desítek semifinálových účastníků letošní KoprStar 2019 předvede ve středu 20. března své pěvecké umění na koncertě v kinosále zdejšího kulturního domu. Výkony zpěváků a zpěvaček v několika věkových kategoriích bude posuzovat odborná porota. Ta nakonec vybere desítku finalistů, kteří postoupí do další fáze soutěže.

Začátek semifinálového programu, na který je zváno i publikum, je plánován na 15 hodin a délku koncertu odhadují organizátoři z místního domu dětí a mládeže na zhruba tři hodiny.

Tomáš Petráček bude přednášet o rozdělené společnosti a církvi

Kopřivnice (dam) – Přednášku Rozdělená společnost, rozdělená církev nabídne dnes v podvečer program Katolického domu v Kopřivnici. Jejím autorem je Tomáš Petráček, historik, teolog, kněz, vysokoškolský pedagog a autor řady odborných článků a monografií především z oblasti sociálních a církevních dějin nebo biblické kritiky. Autor přednášky, která začíná v 18 hodin, reflektuje v současnosti často zmiňované rozdělení společnosti a upozorňuje, že podobně věřící prožívají pocit rozdělené církve a i zde se polarizace stupňuje. Přestože situace se pohledem dnešního člověka může zdát unikátní, sociální a církevní dějiny mohou pomoci odhalit, jaký vývoj současnému stavu předcházel, a naznačit možná řešení.

Diváky bavila šílená komedie

Čtveřice herců nabídla kopřivnickému publiku poněkud nekonvenční komedii Moje malá úchylka z repertoáru pražského A studia Rubín.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Čtveřice herců nabídla kopřivnickému publiku poněkud nekonvenční komedii Moje malá úchylka z repertoáru pražského A studia Rubín.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - S bláznivou detektivní parodií bavila v polovině minulého týdne kopřivnické publikum čtveřice herců z pražského divadla A studio Rubín. Andrej Polák, Jan Cina, Petr Vančura a Berenika Kohoutová naservírovali téměř vyprodanému kinosálu svéráznou komedii Tomáše Dianišky plnou absurdních situací, nečekaných zvratů i sprostých slov. Zhruba hodinová jednoaktovka poskytla nejvíc prostoru pro herecké dovádění Petru Vančurovi, který si roli údajně slepého komorníka Alfréda obdařeného Tourettovým syndromem očividně užíval.

Kulturní dům ožije Trdlováním

Kopřivnice (dam) – Šestý ročník taneční přehlídky předškolních dětí a dětí v mladším školním věku bude hostit v sobotu 16. března velký sál kopřivnického kulturního domu. Moje trdlování letos nabídne zhruba dvouhodinový program, ve kterém vystoupí děti z mateřských škol nebo domů dětí z Kopřivnice, Skotnice, Mošnova a Kateřinic. „Naši hosté mají připraveno celkem sedm čísel, my sami přispějeme do programu třemi a mezi jednotlivými tanečními bloky chystáme také hudební vystoupení mladších dětí z kopřivnické ZUŠ Zdeňka Buriana,“ slíbila Pavlína Kellnerová, ředitelka pořádající soukromé mateřské školy Moje školka z Hájova.

The Backwards zahrají písně ze sólových alb „Brouků“

Kopřivnice (dam) – Revivalová kapela The Backwards se chystá na další návštěvu Kopřivnice. Slovenští „Beatles“ budou ve velkém sále kulturního domu hrát v úterý 19. března. Jedna z nejúspěšnějších kapel interpretující hity slavné liverpoolské čtyřky vznikla v Košicích už před 24 lety. Úspěch kapely pramení až z extrémního lpění na každém detailu v hudbě, technice, ale i choreografii. The Bakwards se snaží, aby písně na jejich koncertech zněly přesně tak jako na deskách a singlech. Každá vokální linka, harmonie, akordová změna či orchestrální part je nazkoušená do nejmenšího detailu. Kapela používá i stejné typy nástrojů a aparátu, aby posluchačský zážitek byl co možná nejpřesnější.

To, že se slovenským muzikantům daří být skutečně autentickými, dokazuje nejen množství koncertů doma i po celém světě, ale třeba i účinkování v muzikálu z písní The Beatles. Asi největšího úspěchu kapela dosáhla už před víc jak dvaceti lety, když v New Yorku na Beatlefestu vyhráli v konkurenci 36 kapel z celého světa soutěž o co nejvěrnější interpretaci jejich hudby. Tento úspěch o pět let později potvrdili, když své vítězství obhájili. The Backwards si zahráli i v liverpoolském Cavern Clubu, kde The Beatles začínali svoji kariéru.

Kapelu od počátku tvoří Dalibor Štroncer (John Lennon), Miroslav Džunko (Paul McCartney), František Suchanský (George Harrison) a Daniel Škorvaga (Ringo Starr). Tentokrát kapela v tomto složení do Kopřivnice přiveze nový koncertní program nazvaný Beatles – Solo Years. Znít tak budou nejen největší hity „Brouků“, ale velký prostor dostane i výběr nejznámějších písní sólových kariér jednotlivých členů legendární kapely. Posluchači se tak mohou těšit na písně Woman, Stand By Me, Hope Of Deliverance, My Sweet Lord, I Got My Mind Set On You, La-De-Da a mnohé další.

Dětské publikum se může těšit na nafukovacího Fíka

Kopřivnice (dam) – Hodinové divadelní představení vycházející z populární večerníčkové předlohy nabídne už dnes dopoledne Kulturní dům v Kopřivnici. Ve velkém sále bude od 10 hodin hostovat pražské Divadlo Krapet s představením Maxipes Fík. V představení se objevuje několik známých příběhů z pera Rudolfa Čechury upravených pro jevištní ztvárnění. To i svou výtvarnou podobu do značné míry čerpá z pojetí večerníčku vytvořeného kreslířem Jiřím Šalamounem. Na děti čeká činoherní pohádka, ve které ovšem velkou roli hraje i velká nafukovací loutka Fíka. Představení je určeno dětem od tří let až po mladší školní věk a kulturní dům jej nabízí zdejším školám a školkám. Před představením ovšem budou vstupenky na pokladně v informačním centru k dispozici i zájemcům z řad běžných diváků.

Trojice hrdinů knihy projela Evropou, aby vyzkoušela Meteor

Kopřivnice - Útlou humoristickou knížku Tři muži v automobilu pokřtil Miroslav Macek na půdě Technického muzea Tatra. Část děje jeho třetího beletristického titulu totiž bývalý politik, stomatolog, ale jak sám tvrdí, především zahradník, který po večerech trochu víc píše, zasadil právě do Kopřivnice a souvisí s úsvitem zdejší automobilové výroby.

„Musím se vám omluvit za jednu věc. Při přepisování mi v německém názvu Kopřivnice Nesselsdorf vypadlo jedno es, takže v knize se objevuje Nesseldorf. Strašně mě to mrzí, ale bohužel si této chyby nevšimla ani korektorka ve vydavatelství, a tak to v té knize zůstalo. Jediné, co s tím teď můžeme společně udělat, že budeme tu knihu propagovat, aby se dobře prodávala, a v dotisku to už opravím,“ řekl hostům slavnostního křtu Miroslav Macek, který si mezi připíjením sektem na úspěch románu a podepisováním do knížek našel několik minut i na krátký rozhovor pro Kopřivnické noviny.

Co bylo dřív? Rozhodl jste jako první o tom, že tři muži pojedou v automobilu, a pak jste vybíral cíl jejich putování, nebo to bylo naopak?

Bylo to naopak. Nejdřív jsem si vybral lokaci a pak jsem je sem do Kopřivnice poslal.

Proč právě Kopřivnice?

Dlouho jsem uvažoval, za čím by hrdinové knihy mohli jet z Anglie doprostřed Evropy, abych popsal jejich cestu z Anglie přes celé Německo a Čechy, od německých hranic až na Moravu. Dlouho jsem váhal, až jsem přišel na nápad, že se Harris v Londýně seznámí s hrabětem Pöttingem, který byl prezidentem 1. Vídeňského autoklubu a kterému Kopřivničtí věnovali první vůz Präsident a pojmenovali ho po něm. Právě on měl být tím, kdo trojici přátel přesvědčil, aby se jeli podívat právě sem a projeli se druhým v Kopřivnici vyrobeným automobilem Meteor.

Žánrem vaší knihy je humoristická próza, kde určitě není zásadní historická věrnost, proč jste věnoval takové úsilí rešerším a vůbec historické přesnosti reálií v textu?

Prostě mi to nedalo. Domníval jsem se, že by bylo hrozně nefér si vymýšlet tam, kde jsou reálie dané. Mohu říci, že drobnosti, o kterých by si člověk řekl, že to musí být jednoduché si je zjistit, mi daly pořádnou práci. Kupříkladu jsem zjišťoval, jestli v Anglii té doby mohli psi jezdit vlakem nebo ne. Strávil jsem tím asi deset dnů, než jsem přišel na to, že mohli jezdit třetí třídou, ale ne první a druhou. A protože hlavní hrdinové byli gentlemani na úrovni a nemohli pochopitelně cestovat třetí třídou, tak museli Montmorencyho nechat doma. Ty rešerše a příprava byly kruciální, pak už se to psalo mnohem lépe.

Je to už druhá kniha, kterou píšete jako někdo jiný. Co potřebuje autor k tomu, aby do sebe nasál styl někoho jiného a začal přemýšlet, především vyprávět jako spisovatel, na jehož dílo navazuje?

Dvě věci. Jednak musí mít tu původní knihu hrozně rád a znát ji téměř nazpaměť. Což pro mě jak u Saturnina, tak Tří mužů ve člunu bezezbytku platí. Já vždycky říkám, že kdybych si měl na pustý ostrov vzít jen jednu jedinou knihu, tak by to byli právě Tři muži ve člunu. Protože to je velice moudrá kniha, kde je za tím humorem spousta životních ponaučení. A jak se vložit do toho stylu? To se člověk nesmí nutit. To se prostě během toho psaní musím tím Zdeňkem Jirotkou nebo Jeromem Klapkou Jeromem stát. Potlačit v sobě své vlastní psaní a stát se na pár hodin někým jiným.

Jsou Tři muži v automobilu lokální záležitostí, nebo se uvažuje o tom, že by se to zpětně mohlo zase přeložit do angličtiny, aby si je mohli přečíst i fanoušci původních dvou knih?

Saturnin se vrací by se mohl přeložit tak maximálně do slovenštiny, byť původní Jirotkova kniha vyšla v němčině, ale ne s velkým úspěchem, protože málo platné, to je skutečně humor ryze český. Ve Třech mužích v automobilu je ale humor anglický a snažil jsem se ho důsledně dodržovat. Navíc v knize jsou anglické a německé reálie té doby. Cesta z Hamburku přes Berlín, Drážďany, přes Ústí nad Labem do Prahy z toho dělají knihu, která by mohla být zajímavá i pro německý trh. Navíc se to odehrává zrovna v době, kdy Německo bylo na vysoké úrovni a vysoce hodnocené, takže by to ty Němce mohlo i potěšit.

Na závěr už jen poslední otázka, pokud to tedy neprozradí příliš z děje knihy. Jak se vašim knižním hrdinům líbila ona vysněná projížďka kopřivnickým Meteorem?

Neuvěřitelně!

David Macháček

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 14. - pá 15. března v 17.30 hodin romantická komedie ČR Léto s gentlemanem. Anna a její muž jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo do rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané…

Čt 14. - pá 15. března ve 20 hodin životopisné hudební drama VB, USA Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

So 16. - ne 17. března v 9.30 a 15.30 hodin animovaný film Belgie Psí veličenstvo. Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.

So 16. - po 18. března v 17.30 hodin akční sci-fi USA Captain Marvel. Film sleduje příběh Carol Denversové, ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi dostihne válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Denversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.

So 16. - po 18. března ve 20 hodin historické drama ČR, SR Skleněný pokoj. Film na motivy stejnojmenné knihy vypráví o lidech, jejichž životy, lásku a přátelství poznamenaly dramatické události 20. století. Osudy Liesel a Viktora Landauerových, jejich přátel, zaměstnanců i mimořádného architekta Von Abta rámuje vznik jedné z nejoriginálnějších modernistických staveb v Evropě, místa velkých milostných vzplanutí i životních zrad.

Út 19. března v 16 hodin drama ČR Cena za štěstí. Jsme nešťastní, když nejsme šťastní. Propletenec rodičů z netradičních rodin hledá cestu, jak se dobrat štěstí pro sebe a pro svoje děti. Ovšem nenacházejí ten nejlepší způsob řešení a je otázkou, jestli je to vůbec v jejich silách. To, že usilujeme o štěstí my, neznamená, že jsou šťastné i naše děti.

Út 19. března v 19 hodin drama Itálie, Švýcarska, Německa, Francie Šťastný Lazzaro. Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a upřímný, až se některým lidem zdá hloupý. Zažívá rozličná dobrodružství, ozbrojen neotřesitelnou vírou v lidské bytosti, navzdory tragédii, která znamená konec pokojného vesnického života... (Filmový klub)

Čt 21. - so 23. března v 17.30 hodin komedie ČR Ženy v běhu. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání - zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat to, když cíl je na dosah…

Čt 21. - so 23. března ve 20 hodin krimi drama USA Pašerák. Film podle skutečného příběhu válečného veterána, který se ve svých devadesáti letech stal oficiálně nejstarším pašerákem drog historie. Dávné hříchy na Earla doléhají a není jisté, podaří-li se mu všechny urovnat dříve, než bude dostižen strážci zákona nebo vymahači Kartelu.

So 23. - ne 24. března v 9.30 a 15.30 hodin dobrodružný animovaný film USA Kouzelný park. Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností.

Ne 24. - po 25. března v 17.30 hodin komedie ČR LOVEní. Elišce je už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto díky internetové seznamce do randění naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek zkouší najít novou lásku.

Ne 24. - po 25. března ve 20 hodin psychologický thriller USA Úniková hra. Šestice cizinců se ocitá ve společné místnosti a úkolem je dostat se z ní podobně jako při ‘únikových hrách’ ven. Odměnou je 1 milion dolarů, ale nevinná hra se postupem času stává bojem o holé přežití.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 14. března v 19 hodin Jaroslav Foglar: Rychlé šípy - divadelní ztvárnění komiksových příběhů Rychlých šípů v podání Slováckého divadla (Uherské Hradiště)

So 16. března v 15 hodin Moje trdlování - 6. ročník vystoupení dětí z mateřských škol

Út 19. března v 19 hodin The Backwards-Beatles revival - koncert jedné z nejlepších Beatles revivalových skupin na světě s dvojnásobným vítězstvím na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003

St 20. března v 15 hodin Koprstar 2019 - semifinále dětské pěvecké soutěže

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Čeští vědci a jejich vynálezy - většinu jejich skvělých objevů a vynálezů používáme dodnes, přitom je možná ani neznáme... (do 29. března)

Čt 21. března v 18 hodin Epidemie svobody - promítání dokumentárního filmu na téma povinného očkování dětí

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 14. března v 18 hodin Rozdělená společnost, rozdělená církev - věřící prožívají pocit rozdělené církve, polarizace v církvi i společnosti se stupňuje. Lze najít východisko? Přednáška Tomáše Petráčka.

Ne 24. března v 15 hodin Turínské plátno - přednáška Františka Radkovského

KATOLICKÝ DŮM LUBINA

Ne 17. března v 15.30 hodin Jan Larisch - 150 let od jeho narození a 75 let od smrti, přednáška Josefa Schinzela

Ne 24. března v 15.30 hodin Pronásledování rodiny v době nesvobody - přednáška Leo Žídka, místopředsedy Konfederace politických vězňů ČR

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Ohlédnutí 1978-2018: 40 závodních sezon záchranného systému v československém motorsportu - obrazový materiál i exponáty z činnosti záchranného týmu, asistujícího i při závodech Formule 1 (do 31. března)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Souhvězdí PORG - výstava prací studentů soukromého gymnázia PORG Ostrava (do 14. dubna)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Josef Blecha: karikatura v hudbě, hudba v karikatuře (do 24. března)

Ne 17. března v 16 hodin Když hraje flétna a klarinet - koncert Tatiany Korimové (flétna) a Kateřiny Paškové (klarinet)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

Pá 15. března výstava INDIAN - jarní akce věnovaná světoznámým motocyklům

VILA MACHŮ

St 20. března v 17.30 hodin Islám - třetí a zároveň závěrečné pokračování ze série přednášek Romana Macury o světových náboženstvích

Čt 21. března v 17.30 hodin Pacific Crest Trail - o cestě pěšky z Mexika do Kanady budou vyprávět Pavel Sabela a Miloslav Daníšek

ŠTRAMBERK

Pá 15. března v 19.30 hodin Natěrač - divadelní představení Divadelního souboru Vicena Ústí nad Orlicí v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů (kulturní dům)

So 16. března v 19 hodin Patrik Kačo Trio - večer věnovaný jazzové hudbě a improvizaci (kulturní dům)

Pá 22. března v 19.30 hodin Pygmalion - divadelní představení Divadla Pod věží Štramberk v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů (kulturní dům)

So 23. března v 19 hodin Večer s cimbálovou muzikou - posezení s cimbálovou muzikou Gajdušek z Hukvald (Městský pivovar)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 17. března v 19 hodin historické drama Německa Balón

Ne 24. března v 17 hodin animovaná dobrodružná komedie Ruska Sněhová královna: V zemi zrcadel

Dopisy čtenářů

Podšostýnské rozjímání 6

(Dokončení z minulého čísla)

Vidět kameny dlážděného zápraží, dřevěným plotem ohraničený pozemek domu s velkými, již tenkrát letitými stromy – většinou lípami i jasany.

Jen nedaleko tu stával kdysi dřevěný kopřivnický kostelík, který před léty zvěčnil na plátně můj otec. A okolo kostelíka? Malý hřbitůvek za kamenným hrazením, ale i budova tehdejší školy, bez které by se místo pod Šostýnem neobešlo.

A abychom si více připomenuli tu téměř již pradávnou dobu údolíčka pod strání Bílé hory, ráda se zastavím u starých křížů. Jeden mezi dvěma lipami, které by jistě zašeptaly svá poselství i dnešním obyvatelům - „Ke cti a chvále boží od Jana Hizko“.

A jen několik kroků dál se dovídáme, že „Tento kříž jest postaven ke cti a chvále boží z nákladů Josefa Marka a manželky jeho.“

Věra HorákováCo platí – zákony nebo totalita?

Než jsme se stali majiteli rodinného domku po manželových rodičích, který měl 1 pokoj, kuchyň, stodolu a chlév, bez sociálního zařízení, tak jsme se museli zbavit ve prospěch státu pole, které k domku příslušelo. Dnes jsou tam postaveny rodinné domky (v blízkosti starého fotbalového hřiště). Protože vchod do domku byl z hlavní silnice, rozhodli jsme se, podle schváleného nového plánu, vybudovat vchod do nezpevněné uličky, po které nikdo nikdy nejezdil.

To se nelíbilo paní místostarostce a za pomoci svých věrných poradců, bez našeho vědomí a souhlasu, nechali uličku vyasfaltovat, včetně našeho pozemku o výměře 23 m2. Tím dali vyasfaltovanou cestu do pasportu a postavili dopravní značky, dokonce opět na našem pozemku, bez našeho souhlasu.

Manžel, aby zachránil další náš pozemek a oplocení, dal ke každému sloupku kameny. Okamžitě nám přišla výhrůžka, pokud kameny neodstraníme, bude nám udělena pokuta ve výši 300 000 Kč. Když neořežeme okrasné keře před značkou, další výhrůžka. Dokonce nám bylo sděleno, že část střechy našeho domu zasahuje na obecní pozemek, a kdybychom chtěli náš skutečný pozemek oplotit, nebude nám to povoleno. Ulička byla označena jako jednosměrná, takže podle předpisu nesmíme před vlastním vchodem stát, či dokonce zastavit. O celé situaci jsme se radili s ombudsmanem i na ministerstvu spravedlnosti a jediné doporučení bylo soudní jednání.

To jsou jen úryvky psychického stresu, kterému jsme byli vystavováni. Manžel všechny tyto dlouholeté stresy velmi těžce prožíval a také jim podlehl. Zemřel. To by měla být odpověď pro jeho přátele, kteří se vyptávají, co se stalo, že tak náhle odešel. Jakékoliv omluvy nejsou na místě, manžela mi nikdo nevrátí a ani já nejsem na tom nejlépe po stránce zdravotní.

Viníci jsou známi, za porušení zákonů by měli být potrestáni a ne dobře placeni z našich daní. Jednu totalitu jsem už na vlastní kůži zažila.

Až se Vám podaří psychicky zničit i mě, tak Vaše dílo bude dokonáno.

Ludmila Štěpánová

vdova po manželovi Jaroslavu ŠtěpánoviNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: ne 17. 3. 14.15-15.30, út 19. 3. 11.30-13, st 20. 3. 11.30-13, so 23. 3. 14.30-15.45, ne 24. 3. 14.30-15.45 hodin

FLORBAL: so 23. 3. od 9 hod. turnaj II. ligy juniorů - sk. 7 - sportovní hala SOU Kopřivnice

FOTBAL: VLČOVICE: so 23. 3. od 15 hod. FC Vlčovice-Mniší - TJ Spálov (15. kolo I. B tř. mužů sk. D)

FUTSAL: so 16. 3. od 18.30 hod. Jokerit Kopřivnice - 1. FC Tornádo Nový Jičín (2. finálové utkání Divize F) - sport. hala ZŠ E. Zátopka

HÁZENÁ: so 23. 3. od 10.30 hod. KH ISMM Kopřivnice - HCB Karviná A (11. kolo MSL st. žáků I.), od 13 hod. KH ISMM Kopřivnice - TJ Nový Jičín (16. kolo II. ligy ml. dorostu sk. SM), od 15 hod. KH ISMM Kopřivnice - TJ Sokol Šťáhlavy (16. kolo I. ligy st. dorostu) - vše sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

HOKEJ: so 16. 3. od 9 hod. HC Rožnov p. R. - HC Kopřivnice (KLP 4. tř.); so 23. 3. od 10 hod. turnaj žáků 2. tř.; ne 24. 3. od 10 hod. HC Černí Vlci - HC Orlová (27. kolo LMD-Y) - vše zimní stadion v Kopřivnici

KRYTÝ BAZÉN: čt 14. 3. 6-15, 18.30-21, pá 15. 3. 6-12, 16-21, so 16. 3. 12-21, ne 17. 3. 10-19, po 18. 3. 6-8, 19.30-21 kondiční plavání pro veřejnost, út 19. 3. 6-21, st 20. 3. 6-12, 14.30-16, 18.30-21, čt 21. 3. 6-15, 18.30-21, pá 22. 3. 6-12, 16-21, so 23. 3. 12-21, ne 24. 3. 10-19 hodin; upozornění: tréninky ve 2 drahách: po 6.45-8 SK, út 14.30-15.30 ASK, 15.30-18.30 SK, st 6.45-8 SK, 18.30-18.45 Db, čt 6.45-8 SK, tréninky ve 3 drahách: st a pá 8.10-11.40 PŠ, dětský bazén: čt 8.15-11.15 PŠ

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 16. 3. v 7.55 hod. ČD, Veřovice, ČD, Padolí, Daremní, Lichnov, Štramberk, ČD; st 20. 3. v 8.17 hod. ČD, Ostrava, Svinov, ČD, Svinovské tůně, Polanský les, Polanka n. O.; so 23. 3. v 7.12 hod. ČD, Svinov, ČD, MHD Zátiší (Ž a Č), Štítina ČD; st 27. 3. v 7.55 ČD, Veřovice, ČD, Hostašovice, U Zrzávky (po cyklostezce), zpět ČD Kopřivnice

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná, ne 10-19 společná

STOLNÍ TENIS: pá 15. 3. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice C - ASK Tatra Kopřivnice D (20. kolo OP I. tř.); so 23. 3. od 10 hod. ASK Tatra Kopřivnice D - TJ Fulnek A (21. kolo OP I. tř.), od 15 hod. ASK Tatra Kopřivnice - TJ Tatran KRPA Hostinné (21. kolo II. ligy mužů sk. B), od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice B - SK Stolní tenis Pstruží (21. kolo MS divize mužů); ne 24. 3. od 10 hod. ASK Tatra Kopřivnice - ST EUROMASTER Kolín B (22. kolo II. ligy mužů sk. B), od 14 hod. ASK Tatra Kopřivnice B - TJ Odry (22. kolo MS divize mužů) - vše tělocvična ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

Výsledky

- Florbal: muži (MS přebor – sk. A): FBC Vikings Kopřivnice B – FBK Štajgřy Ostrava 1:4, - RH PIVING Ostrava 5:7; junioři (II. liga – sk. 7): FBC Vikings Kopřivnice – FBC Přerov 2:5, - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava B 7:5; st. žáci (MS liga): FBC Vikings Kopřivnice – 1.SC TEMPISH Vítkovice 0:12, - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 3:11.

- Futsal: Divize F (1. finálové utkání play-off): 1. FC Tornádo Nový Jičín – Jokerit Kopřivnice 7:4.

- Házená: st. dorost (14. kolo I. ligy): KH Kopřivnice C.S. Cargo HBC Jičín 30:22; ml. dorost (14. kolo II. ligy sk. SM): KH Kopřivnice – TJ Sokol Luhačovice 50:8.

- Hokej: junioři (24. a 25. kolo RLJ-Y): HC Černí Vlci – HC Spartak Uh. Brod 0:8, - VSK Technika Brno 1:3; dorost (17., 20. a 24. kolo LMD-Y): HC Černí Vlci – HC Bobři Val. Meziříčí 4:2, - SK Karviná 2:3, - HC Oceláři Třinec B 5:9; 7.+8. tř. (8. kolo LMŽ sk. 02): SK Karviná - HC Černí Vlci 3:6; 5.+6. tř. (28. kolo LMŽ sk. 29 a 8. kolo LMŽ sk. 02): HC Černí Vlci – HK Opava 22:2, - SK Karviná 9:6; 4. tř. (KLP): HC Kopřivnice – HC Č. Těšín 7:1.

- Stolní tenis: II. liga (19. a 20. kolo sk. B): ASK Tatra Kopřivnice – KST Zlín 5:10, - Stavoimpex Hodonín 0:10; MS divize mužů (19. a 20. kolo): ASK Tatra Kopřivnice B – TJ TŽ Třinec 0:10, - SKST Baník Havířov D 0:10; OP I. tř. (19. kolo): TJ Spartak Bílovec A - ASK Tatra Kopřivnice C 13:5, ASK Tatra Kopřivnice D – TJ Sokol Slatina 2:16.

- Volejbal: kadetky (9. a 10. kolo MS přeboru): TJ Sokol Poruba – KV Kopřivnice 0:3 a 0:3.

Všechny místní bowlingové soutěže zakončily podzimní část sezony

Kopřivnice (cab) – Na začátku března byla kompletně zakončena podzimní část kopřivnických bowlingových soutěží.

Již v lednu se v místním Bowling Centru uskutečnilo finále Kopřivnické ligy, v němž se ale vůbec nedařilo jejím favoritům. Již ve čtvrtfinále play-off vypadly všechny nejlepší čtyři týmy základní části. Eláni vyřadili obhájce titulu Pitbuly, Frajeři přehráli vítěze základní části KMH Závišice a Draci s Black Horse porazili Baracudu a XXX team. V semifinále pak přešli Frajeři přes Draky a Eláni přes Black Horse. Ve finále hráli Frajeři (Radim Jurečka, Kamil Příhoda, Jiří Geryk, Jiří Růžička, Ivan Walder, Jaromír Zrunek a Pavel Melnar) nad svůj celodenní průměr (710 b.) za hru a náhozy 782 b. a 701 b. tak získali mistrovský titul. Druzí tedy skončili Eláni a třetí místo vybojovali Draci nad družstvem Black Horse.

Na kopřivnických bowlingových drahách proběhlo také finále Ligy dvojic, kterou ovládlo družstvo Gemini (Miroslav Mrocek a Milan Prokop) před Metalurgií, která se na druhou příčku vyhoupla z páté. O třetí místo si to rozdali až v posledním kole Žraloci a BC Štramberk. Žraloci potřebovali získat alespoň 3,5 b. (ze čtyř možných), což se jim podařilo a výhrou 4:0 odsunuli BC Štramberk na bramborovou pozici. První tři týmy tak postoupily do superfinále, jež se konalo nejprve ve Valašském Meziříčí a poté 2. března ve Frýdku-Místku, kde se mezi sebou utkala nejlepší družstva z Kopřivnice, Frýdku-Místku a Valašského Meziříčí. Kopřivnickým týmům se více dařilo v kole druhém a nejlepším z nich byl na čtvrté příčce Gemini, jenž ale neobhájil loňské vítězství. Z poslední příčky se na konečnou šestou prodrali Žraloci a sedmé místo obsadila Metalurgie. Nejlepší individuální výsledek, co se týče průměru bodů na zápas, dosáhli Miroslav Mrocek z Gemini (179,81 b., 10. místo) a Radim Jurečka ze Žraloků (178,81 b., 11. místo).

Hasičům z Mniší se dařilo, zvítězili v obou kategoriích

Lubina (hod) – V tělocvičně ZŠ Lubina proběhla v sobotu 9. března Lubinská minihalovka, v níž změřili své síly mladí hasiči okrsku Kopřivnice. Prověřit si své výsledky zimní přípravy přijela čtyři družstva starších žáků a dvě mladších žáků, a to z Mniší, Ženklavy, Rybí a Lubiny.

Závodilo se ve třech disciplínách upravených pro prostory tělocvičny. Závod dvojic je totožný s venkovními soutěžemi, ale z důvodu omezených prostor je kratší. Závodilo se v uzlové štafetě složené z pěti různých uzlů, dále ve štafetě 5x20 m s překážkami, vybranými ze štafety 400 metrů dle CTIF. Ve starších žácích nakonec zvítězilo družstvo z Mniší před domácím, Rybím a Ženklavou. I v mladších žácích zvítězilo Mniší před domácími.

„Poděkování patří nejen všem vedoucím žáků, ale i dorostencům a mladším členům SDH Lubina II. a také okrsku Kopřivnice za přispění na ceny,“ poděkovala Jarmila Polášková, členka SDH Lubina II – Větřkovice a organizátorka závodů.

Nejlepší sportovci okresu pochází z Kopřivnice

Judista Radek Rýpar z Kopřivnice byl při oceňování nejúspěšnějších sportovců okresu vyhlášen jako absolutní vítěz kategorie jednotlivců.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Judista Radek Rýpar z Kopřivnice byl při oceňování nejúspěšnějších sportovců okresu vyhlášen jako absolutní vítěz kategorie jednotlivců.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Nový Jičín (cab) – Po nejlepších sportovcích Moravskoslezského kraje byli za své úspěchy v roce 2018 oceněni také sportovci, kolektivy a trenéři v rámci okresu Nový Jičín. Na slavnostním vyhlašování, které proběhlo v úterý 5. března v novojičínském Beskydském divadle, se na pódiu několikrát představili také zástupci Kopřivnice, a to v nebývalém počtu. Kategorii jednotlivců zcela ovládli – pamětní pohár převzali Hynek Bartoň (tenis), Ema Feilhauerová (atletika), Pavel Kořínek (horolezectví), Adam Očkovič (házená), Klára Štěpánová (kraso- bruslení), Nikola Chovanečková (triatlon/aquatlon), jež byla zároveň vyhlášena sportovní hvězdou Deníku (volili čtenáři), a absolutním vítězem mezi jednotlivci okresu Nový Jičín se stal judista Radek Rýpar.

Mezi kolektivy bylo oceněno extraligové mužstvo házenkářů KH Kopřivnice a družstvo mladších žákyň Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice, v kategorii trenéři a cvičitelé okresu Nový Jičín byli vyhlášeni Evžen Milčinský (krasobruslení) a Lubomír Veřmiřovský (házená). V nominaci původně figuroval také plavec SK Kopřivnice Michal Šupa, do finálního výběru však nakonec zařazen nebyl.

Nejúspěšnější kopřivničtí sportovci, trenéři a kolektivy okresu Nový Jičín za rok 2018

Kategorie jednotlivec a junior

Adam Očkovič (r. 2000, házená, KH Kopřivnice): Reprezentant ČR v kategorii dorostu, druhý nejlepší střelec I. ligy (nejvyšší soutěž) staršího dorostu.

Ema Feilhauerová (r. 2005, atletika, AK EZ Kopřivnice): V kategorii mladších žákyň obsadila 3. místo na mistrovství ČR ve vícebojích, třetí byla také na halovém mistrovství Moravy a Slezska ve skoku dalekém a v běhu na 1 500 m, na venkovním MMaS obsadila 2. místo v běhu na 800 m a se štafetou na 4 x 60 m, mnohokrát stála na stupních vítězů i v dalších závodech. V kategorii mladšího žactva reprezentovala MS kraj v mezikrajovém utkání štafet v přespolním běhu a v halovém mezikrajovém utkání, kde vyhrála běh na 800 m. Je členkou družstva AK EZ Kopřivnice, které zvítězilo na MMaS družstev, a také členka družstva ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, jež vyhrálo republikové finále atletického čtyřboje.

Radek Rýpar (r. 2000, judo, TJ Závišice): Je vicemistrem ČR v kategorii juniorů i v kategorii mužů, zvítězil v mezinárodním poháru v Kodani, rovněž v mezinárodním Poháru olympijských nadějí v Olomouci obsadil 3. místo a zvítězil v Českém poháru v Ostravě i v Brně.

Hynek Bartoň (r. 2004, tenis, TK Kopřivnice): Je halovým mistrem ČR v kategorii starších žáků ve dvouhře i čtyřhře a vicemistrem světa s výběrem ČR do 14 let. Na turnaji Masters do 14 let (osm nejlepších hráčů v sezoně) obsadil druhé místo, rovněž druhý byl na mistrovství Evropy jednotlivců ve čtyřhře a na mistrovství ČR družstev za Agrofert Prostějov. Je vítězem a finalistou několika turnajů ETA do 14 let ve dvouhře i čtyřhře, v celostátním žebříčku starších žáků skončil druhý, 10. místo obsadil v žebříčku Tennis Europe a v kategorii mužů za TK Kopřivnice vyhrál všechny dvouhry, ve kterých nastoupil.

Klára Štěpánová (r. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice): V celkovém hodnocení Českého poháru v kategorii juniorek obsadila druhé místo, v mezinárodních závodech pak obsadila v Lombardia Trophy (Challenger senior) v Itálii 10. místo, v ISU Junior Grand Prix Czech Skate v Ostravě 20. místo, v Riedell Ice Cup v Praze 4. místo a v Tallin Trophy (Challenger senior) v Estonsku 16. místo. Je vicemistryní ČR v seniorské kategorii.

Pavel Kořínek (r. 1980, horolezectví, ASK Tatra Kopřivnice): Spolu s dalšími pěti českými horolezci stanul v červenci loňského roku na vrcholu deváté nejvyšší hory světa Nanga Parbat (8 125 m n. m.). Šest Čechů v jeden den na osmitisícovce je obrovským úspěchem, o kterém se mluvilo po celém světě.

Nikola Chovanečková (r. 2005, triatlon a aquatlon, SK Kopřivnice): Je mistryní ČR v aquatlonu v kategorii mladších žákyň. Zvítězila v závodech Karvinský aquatlon, Moraviaman Neo Run (aquatlon), Valachyman (triatlon), Dětský albrechtický aquatlon a Olomoucký aquatlon, druhé místo obsadila v Šumperském dětském triatlonu. Současně úspěšně reprezentuje plavecký klub SK Kopřivnice – je krajská přebornice v disciplíně 100 PZ a na mistrovství ČR 13letého žactva obsadila v disciplíně 200 P 8. místo. Svými výkony se kvalifikovala na seniorské MČR v plavání.

Kategorie kolektivy

Družstvo mužů KH Kopřivnice (házená): Je účastníkem extraligy mužů a je jediným kolektivním sportem v okresu Nový Jičín hrajícím nejvyšší soutěž. V loňském roce se po dlouhé době probojovalo do play-off a obsadilo celkové 7. místo.

Družstvo mladších žákyň AK EZ Kopřivnice (atletika): Zvítězilo ve finále krajského přeboru družstev MS kraje a s přehledem také na mistrovství Moravy a Slezska družstev, kde se utkalo nejlepších dvanáct družstev. Pro kategorii mladšího žactva je to nejvyšší vypsaná soutěž družstev.

Kategorie trenéři, činovníci, organizační pracovníci a další

Evžen Milčinský (r. 1970, krasobruslení, FSC Kopřivnice): Trenérské činnosti se věnuje 27 let, je trenérem I. třídy a v kopřivnickém klubu krasobruslení připravuje na závody 30 svěřenců od přípravky až po seniory. Se svými svěřenci jezdí na závody po celé ČR i do zahraničí. Velkým úspěchem pod jeho vedením byla v roce 2018 účast krasobruslařky Kláry Štěpánové na prestižních závodech série juniorské Grand Prix a zisk 2. místa na mistrovství ČR v seniorské kategorii. Jeho svěřenci jsou pravidelnými účastníky MČR v žákovských i juniorských kategoriích. V květnu 2018 byl zvolen místopředsedou Českého krasobruslařského svazu.

Lubomír Veřmiřovský (r. 1976, házená, KH Kopřivnice): Jako trenér mužů dosáhl se svým týmem v sezoně 2017/18 sedmého místa v nejvyšší tuzemské soutěži. V předchozích letech působil i v Německu a Španělsku.

Šmigura v TFA vybojoval bronz

Velké Karlovice (hod) – V neděli 3. března se dva lubinští borci zúčastnili prvního závodu letošní sezony, a to Zimního železného hasiče ve Velkých Karlovicích. Z TFA Teamu JSDH Lubina I – Drnholec se jako první na start v kategorii Junior postavil Lukáš Petrželka a po něm v kategorii Master s aktivním dýchacím přístrojem i Radek Šmigura. Lukáš Petrželka zvládl trať bez větších problémů a s časem 3:02,19 minut skončil čtvrtý. Třetí místo mu uteklo o pouhou jednu sekundu. Radek Šmigura běžel jako druhý v pořadí, ale měl výkonnostně našlapanou kategorii. Už po jeho pokusu se držel na předních příčkách a se zaběhnutým časem 5:03,01 minut vybojoval bronz.

Na celostátním turnaji se Slíva dostal do čtvrtfinále

Orlová (cab) – Kopřivnický badmintonista Martin Slíva se díky svému postavení v celostátnímu žebříčku kategorie U19 (jedenáctý ve dvouhře) mohl v sobotu 2. března zúčastnit turnaje GPB této věkové kategorie v Orlové-Lutyni, kde bylo jeho maximem ve všech třech disciplínách čtvrtfinále.

Do dvouhry (celkem 32 hráčů) nastoupil Slíva jako 5.-8. nasazený hráč. V prvním kole porazil Marka Dostála 2:0 na sety, stejným poměrem přehrál také Jakuba Diviše (oba Badminton FSpS MU), ve čtvrtfinále však v třísetovém utkání podlehl 3.-4. nasazenému badmintonistovi turnaje a jeho pozdějšímu vítězi Tadeáši Brázdovi z Ivančic. Ve čtyřhře měli Slíva s Jakubem Matulou z Ostravy v prvním kole volný los, ve druhém vyřadili ve třech setech 3.-4. nasazený pár Marek Dostál a Jakub Reichman (oba Badminton FSpS MU), ve čtvrtfinále je ale ve dvou setech vyřadila brněnsko-jihlavská dvojice Jakub Diviš a Vojtěch Poříz. Ani mezi 31 páry smíšené čtyřhry nenašel kopřivnický badmintonista recept na to, jak projít přes čtvrtfinále. S Klárou Petruškovou z Klimkovic byli nasazeni jako 5.-8. pár turnaje. Ve dvou setech porazili jak mosteckou dvojici Marek Oros a Tereza Pálková, tak pár Adam Vojtěch (TJ Montas Hradec Králové) a Klára Šilhavá (SK Hamr), poté však nestačili na nasazené jedničky mixu Lukáš Franek (TJ Orlová-Lutyně) a Radka Šilhavá (SK Hamr).

Házenkáři půjdou s jistotou do play-off ze třetí příčky

KH ISMM Kopřivnice – TJ Sokol Nové Veselí 28:26 (13:13)

Kopřivnice (cab) – Kopřivničtí házenkáři v sobotu 9. března, kdy v předposledním kole Strabag Rail extraligy hostili ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka celek Nového Veselí, prodloužili šňůru jarní neporazitelnosti. Zároveň to byl přímý boj o třetí místo v tabulce, který Kopřivnice zvládla, a na tom, že právě ze třetí příčky půjde i do čtvrtfinále play-off, nic nezmění ani poslední utkání s Duklou Praha, která by teoreticky mohla být jejím soupeřem. O tom však rozhodne poslední kolo v sobotu 16. března, ve hře o šesté místo jsou ještě Jičín a Frýdek-Místek.

Prvních deset minut zápasu s Novým Veselím bylo naprosto vyrovnaných, poté se však kopřivničtí házenkáři třemi brankami v řadě dostali do vedení. To si udrželi do 26. minuty, kdy hosté srovnali na 11:11 a za vyrovnaného skóre (13:13) se šlo také do šaten. Ve druhém poločase pokračoval dramatický vývoj utkání. Buď Kopřivnice vedla o jednu branku, nebo bylo srovnáno. Ve 43. minutě sice Nové Veselí odskočilo o dvě branky, na to ovšem svěřenci Lubomíra Veřmiřovského zareagovali a opět se oba celky tahaly o výsledek. V 58. minutě o jeden gól vedl soupeř, jenomže kopřivnickou bránu uzavřel Chalupa a po dvou trefách Očkoviče a jedné Bukovského v poslední minutě Kopřivnice strhla vítězství na svou stranu.

„My jsme neskutečně šťastní, oproti zápasu v Novém Veselí na podzim se tentokrát štěstí přiklonilo na naši stranu. Za mě obrovská spokojenost. Získali jsme třetí místo, které jsme si přáli. Nyní se už musíme připravit na play-off, což bude úplně jiná liga,“ dodal k utkání trenér Veřmiřovský.

Sestava a branky Kopřivnice: Chalupa, Žingor, Ripper – Střelec 1, Zima, Jan Gřes 4, Čadra 4, Petřík 2, Holbein 2, Unger, Hardt, Fulnek 6, Jonák 2, Očkovič 3, Bukovský 4; sedmimetrové hody: 1/0 - 7/4; vyloučení: 6:6.

Strabag Rail extraliga mužů po 21. kole
1. Karviná21161 4612:51833
2. Plzeň21153 3621:53233
3. Kopřivnice21133 5626:56129
4. Nové Veselí21122 7524:51726
5. Dukla Praha21111 9575:52823
6. HBC Jičín21111 9539:53223
7. Frýd.-Míst.21102 9580:56322
8. Lovosice21 8310599:59819
9. Zubří21 9111542:55319
10. Hranice21 6114521:57713
11. KP Brno21 3414515:59210
12. Litovel21 1020472:655 2

Florbalistům po prohře s Brnem skončila sezona

Jakub Kostelník (FBC Vikings Kopřivnice) se snaží ve druhé třetině třetího zápasu čtvrtfinále play-off proti Brnu proniknout k brance soupeře.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Jakub Kostelník (FBC Vikings Kopřivnice) se snaží ve druhé třetině třetího zápasu čtvrtfinále play-off proti Brnu proniknout k brance soupeře.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

FBC Vikings Kopřivnice - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 8:9pp (1:3, 2:4, 5:1 – 0:1)

Kopřivnice (cab) – Florbalisté FBC Vikings Kopřivnice neodvrátili v sobotu 9. března na domácí palubovce mečbol Brna, ačkoliv k tomu nebyli daleko, a sezona tak pro ně skončila již ve čtvrtfinále play-off Národní ligy.

Vstup do utkání měli Vikingové dobrý, v šesté minutě je poslal do vedení střelou z půlky hřiště Lichnovský. Poté sice Kopřivnice ubránila oslabení, ve dvanácté minutě ale hosté srovnali a přesně o minutu později šli do vedení. To ještě navýšili v 17. minutě v oslabení a do třígólového náskoku se pak Brňané dostali ve třetí minutě druhé třetiny. Ve 25. minutě snížil Vávra, ale o půl minuty později kopřivnický celek znovu inkasoval a šestou branku brněnský celek přidal ve 34. minutě. Dvě minuty nato se skóre měnilo znovu, snížil Šimíček, jenže hosté dokázali opět rychle odpovědět.

Když ve druhé minutě závěrečné periody navýšili hráči Gullivers náskok už na pět gólů, málokdo věřil, že by ještě mohli Vikingové bojovat o vítězství. Ale vše odstartovala branka Vávry ve 44. minutě, o minutu později se tentýž hráč trefil znovu, ve 49. minutě přidal další gól Šimíček a za necelou minutu vsítil kontaktní branku Baďura. Bouřlivá atmosféra v hale nakonec pomohla kopřivnickému mužstvu minutu a půl před koncem srovnat, a to zásluhou Vávry, který si v utkání připsal celkem čtyři přesné trefy a k tomu přidal také jednu asistenci. V prodloužení sice Vikingové ubránili oslabení, ale nakonec přece jen tři minuty před koncem nastavené hrací doby padli po prudké střele Nechvátala ze středu hřiště.

„Začátek nám vyšel, ale soupeř ze dvou střel dvakrát skóroval a dostal se na koně. Chybělo nám nadšení, které je v play-off potřeba. To ale přišlo ve třetí třetině. Navíc ten, kdo prohrává, to má jednodušší, a za vyrovnáním nás hnala skvělá atmosféra. V prodloužení je to už pak loterie a štěstí se k nám bohužel nepřiklonilo. Soupeř byl hratelný, ale měl svou kvalitu. Rozhodlo asi jen štěstí, protože v tabulce jsme se skoro celou sezonu pohybovali v těsné blízkosti,“ komentoval vyřazení trenér Kopřivnice Milan Uvíra.

Branky Kopřivnice: 6. Lichnovský (Kresta), 25. Vávra (Kresta), 36. Šimíček, 44. Vávra (Opatřil), 45. Vávra (Baďura), 49. Šimíček (Soukal), 50. Baďura (Vávra), 59. Vávra (Lichnovský); sestava Kopř.: Strakoš (od 37. Klinka) – Zátopek, Kubátko, Kostelník, Štefek, Kresta, Baďura, Lichnovský, Vávra, Opatřil, Soukal, Telčer, Fojtů, Mužný, Šimíček.

Boxer Manuel Hidalgo získal zlato na mistrovství ČR

České Budějovice (cab) – Manuel Hidalgo, čtrnáctiletý boxer K.A.T. Boxing Kopřivnice spadající pod místní Asociaci sportovní klubů, se po víkendu honosí titulem mistra republiky. Získal jej na šampionátu školní mládeže, který probíhal v Českých Budějovicích od pátku 8. do neděle 10. března.

V kategorii do 46 kg měl v prvním kole volný los, a tudíž postoupil rovnou do sobotního semifinále. V něm porazil na body Lama Pelnáře z SK Boxing Praha a rovněž na body pak zvítězil v nedělním finále s Patrikem Floreskulem z SK Boxing Třebíč.

Kopřivničtí hokejisté ve vyrovnané sérii Havlíčkovu Brodu podlehli

BK Havlíčkův Brod – HC Tatra Kopřivnice 5:4 (0:1, 3:2, 2:1)

Havlíčkův Brod (cab) – Také třetí čtvrtfinálový zápas kopřivnických hokejistů s Havlíčkovým Brodem, který se odehrál ve středu 6. března na Vysočině, byl naprosto vyrovnaný. Kopřivnice šla nejprve do vedení, poté už však jen dotahovala a alespoň k prodloužení jí chyběla jedna branka.

Důležitý zápas začal z obou stran velmi opatrně. V šesté minutě byl blízko k vedoucímu gólu Tomášek, ale trefil pouze brankovou konstrukci. Do vedení nakonec poslal Tatru v 17. minutě Suchý, který svým důrazem v předbrankovém prostoru dorazil Střížovu střelu za Novákova záda. Domácí hráli na začátku druhé třetiny krátkou dvojnásobnou přesilovku, kterou sice neproměnili, úspěšní však byli v té klasické a srovnali. Ve 25. minutě využil další přesilovku Třetina, ale o tři minuty později vyrovnal z individuální akce Červenka. Opět do vedení dostal Bruslaře ve 36. minutě z dorážky Kozlík, jenomže do šaten se odcházelo za vyrovnaného stavu, když ve 39. minutě překonal v početní výhodě domácího brankáře nadvakrát Tomášek.

V závěrečné periodě se Havlíčkův Brod dostal do dvoubrankového vedení. Ve 49. minutě Vacíkovo nahození lehce tečoval Kozlík a v přesilové hře překonal Hromadu o tři minuty později Kulhánek, který využil zmatků před tatrováckou bránou. Závěr utkání zdramatizoval Adam Kofroň, jenž snížil střelou kolem lapačky Nováka v 54. minutě. Kopřivnici ale bohužel závěrečná power play nepomohla a nezbývalo jí, než v pátek zabojovat na domácím ledě o rozhodující páté střetnutí. „Bylo to velmi vyrovnané utkání, ale bohužel jsme udělali spoustu faulů, které soupeř potrestal. V závěru jsme měli několik šancí a bylo to o štěstí, které nám nakonec chybělo,“ zhodnotil utkání trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň.

Branky Kopřivnice: 17. Suchý (Stříž, Tomášek), 28. Červenka (Sluštík), 39. Tomášek (J. Mach, Suchý), 54. A. Kofroň (Červenka); sestava Kopř.: Hromada – Stříž, Imrich, Ficek, Krutil, Puškár, Fojtík – Pěnčík, Hrubý, Korec, J. Mach, M. Mach, Červenka, Suchý, Tomášek, A. Kofroň, Gola, Sluštík.

HC Tatra Kopřivnice - BK Havlíčkův Brod 4:3pp (0:2, 3:1, 0:0 - 1:0)

Kopřivnice (cab) – Vyrovnaný boj o postup do semifinále play-off II. ligy svedli kopřivničtí hokejisté také v pátek 8. března na domácím ledě, kde po prohře v Havlíčkově Brodě odvraceli vyřazení. A to se jim povedlo, ačkoliv opět po dramatickém průběhu až v prodloužení.

Do utkání však vstoupili lépe hosté, kteří v 15. minutě překonali Hromadu střelou k tyči a v poslední minutě první třetiny při hře čtyři na čtyři své vedení navýšili. Druhá perioda ovšem patřila kopřivnickému celku. Ve 27. minutě snížil ranou z mezikruží Matěj Mach, o minutu později srovnal Adam Kofroň a ve 38. minutě dostal Tatru do vedení těsně po skončení přesilové hry Jakub Mach. Bruslaři ale stihli vyrovnat, když v početní výhodě poslal puk pod břevno Voříšek.

V poslední dvacetiminutovce měla možnost strhnout vedení na svou stranu obě mužstva, zápas však dospěl do prodloužení. V něm sice měli lehce navrch hosté, ale hraje se na počet vstřelených gólů a ten se nakonec podařilo dát dvě minuty před vypršením nastaveného času Golovi. „Bylo to hodně vydřené vítězství. O to víc si jej vážím a před kluky smekám. Nebylo jednoduché za stavu 0:2 se zvednout, ale tým to dokázal. Opět nás dopředu hnala parádní divácká kulisa,“ pochvaloval si po zápase trenér Jaroslav Kofroň.

Branky Kopřivnice: 27. M. Mach (Gola), 28. A. Kofroň (Sluštík, Červenka), 38. J. Mach (Tomášek, Ficek), 69. Gola (Suchý); sestava Kopř.: Hromada – Stříž, Imrich, Ficek, Krutil, Puškár, Fojtík – Pěnčík, Korec, J. Mach, M. Mach, Červenka, Suchý, Tomášek, A. Kofroň, Gola, Sluštík.

BK Havlíčkův Brod – HC Tatra Kopřivnice 7:1 (3:0, 0:1, 4:0)

Havlíčkův Brod (cab) – Bohužel poslední utkání čtvrtfinálové série play-off Kopřivnici absolutně nevyšlo a v neděli 10. března se na ledě Havlíčkova Brodu rozloučila se sezonou. Domácí otevřeli skóre již ve 3. minutě, kdy využil clony před Hromadou Semrád, a další dvě branky, které dělilo pouhých 25 s, přidali v 9. minutě. V prostředním dějství se ke slovu dostali také kopřivničtí hokejisté a ve 28. minutě snížil ranou pod víko Gola. Tatrováci rázem ožili, několikrát zaměstnali domácího gólmana, ale překonat se jim ho nepodařilo.

Poslední třetinu domácí zcela ovládli, a to především díky přesilovým hrám. Ty využil Třetina jak ve 44., tak také o minutu později a další vyloučení Kopřivnice potrestal ve 47. minutě Michálek. Tatrováci sice poté hráli dvakrát pět proti třem, ale puk za Novákova záda nedostali, navíc dvě minuty před koncem utkání stanovil skóre na 7:1 trefou pod břevno Matušík. „Nezvládli jsme první třetinu, soupeř tři naše hrubé chyby potrestal. Tolika chyb, kterých jsme se dopustili v dnešním zápase, jsme neudělali za celé play-off. Ve třetí třetině jsme už museli hrát na riziko, udělali jsme několik faulů, které soupeř potrestal. Domácí byli nahoře a všechno jim vycházelo. Škoda toho výsledku, mohli jsme tu sérii dohrát důstojněji. Ale určitě se nemáme v play-off za co stydět. Po celou dobu nás držel výborný Hromada a k němu se připojili i ostatní hráči,“ dodal závěrem trenér Jaroslav Kofroň.

Branka Kopřivnice: 28. Gola (M. Mach, Pěnčík); sestava Kopř.: Hromada – Stříž, Imrich, Ficek, Krutil, Puškár, Fojtík – Pěnčík, Korec, J. Mach, M. Mach, Červenka, Suchý, Tomášek, A. Kofroň, Gola, Sluštík.

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS