Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.02.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 5/2019 ze dne 07.02.2019

Včelín a Eliška se mohou stát bezdoplatkovými lokalitami

Bytový dům v centru města, známý jako Včelín, by se možná už tento rok mohl stát lokalitou, kde nově příchozí nedosáhnou na dávky na bydlení.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Bytový dům v centru města, známý jako Včelín, by se možná už tento rok mohl stát lokalitou, kde nově příchozí nedosáhnou na dávky na bydlení.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Zdejší radnice začíná připravovat kroky, na jejichž konci by mohlo být vyhlášení takzvaného opatření obecné povahy, které by v konkrétních objektech ve městě vedlo k tomu, že jejich noví obyvatelé by neměli nárok na doplatek na bydlení. „Abychom mohli bezdoplatkovou lokalitu opatřením obecné povahy vyhlásit, musíme být schopni dokázat, že se v daném místě ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, ať už jde o porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek a podobně,“ uvedl kopřivnický místostarosta Stanislav Šimíček. Podle jeho slov chce město tímto způsobem pomoci řešit dlouhodobě neutěšenou situaci bytového domu v centru města známého jako Včelín, a zároveň problémy, které se objevují v souvislosti s ubytovnou Eliška, situovanou v lokalitě nákladového nádraží.

„Chystáme se požádat státní i městskou policii, orgán sociálně-právní ochrany dětí, ale i záchranáře, hygieniky, případně další instituce o vyjádření jejich zkušeností s těmito lokalitami. Osobně jsem přesvědčen, že potvrdí zvýšený výskyt problémů ve zmíněných objektech i to, že jsou tam výrazně četnější než jinde ve městě. To nám pak umožní situaci řešit vydáním zmíněného opatření obecné povahy,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček.

Podobné opatření, jaké zvažují politici v Kopřivnici, už platí nejméně v šesti dalších městech Moravskoslezského kraje. Své zkušenosti s ním mají ve Vítkově, Karviné, Bruntále, Rýmařově, Bohumíně a Frýdku-Místku. Právě v posledním jmenovaném městě, kde opatření obecné povahy platí od prosince 2017, se Kopřivničtí zajímali o zkušenosti se zaváděním tohoto předpisu. „Bylo nám rozhodně doporučeno, abychom zkusili jít touto cestou, i když není právě jednoduchá,“ uvedl Šimíček. Ten věří, že vyhláška, která stanoví bezdoplatkové lokality v Kopřivnici, by mohla být schválena ještě letos. Až bude mít město k dispozici vyjádření zmiňovaných institucí, vypracuje znění vyhlášky, které nechá posoudit ministerstvem vnitra, a v případě, že to neshledá vady, bude vyhláška předložena ke schválení zastupitelstvu. „Předpokládám, že na schválení tohoto opatření bude v zastupitelstvu shoda. Už před volbami se zástupci všech stran, které v něm působí, vyjadřovali právě o lokalitě Včelína jako o nejbolavějším místě ve městě,“ myslí si Šimíček.

Iniciativa z vedení kopřivnické radnice by v tomto případě zřejmě nemusela narazit ani na odpor majitelů Včelína. „Z osobních jednání víme, že zástupci majitelů proti vyhlášení bezdoplatkové lokality nic nenamítali. Podle informací, které nám sdělili, navíc připravují žádost o dotaci s cílem celý dům revitalizovat. S plánovanou rekonstrukcí se chtějí také zbavit pověsti problémové lokality,“ nechal se slyšet starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný.

Podle místostarosty Šimíčka nehrozí, že by zavedení nového opatření vyvolalo sociální problémy tím, že by ze dne na den desítky jednotlivců nebo rodin nedosáhly na bydlení. „Jednak neplánujeme zavedení bezdoplatkových zón v celých oblastech města, ale pouze v konkrétních objektech, navíc jeho důsledky dopadnou pouze na nově příchozí nájemníky. Ti stávající budou mít na sociální dávky na bydlení nárok i dál. Uzavřeme však vpusť, kterou především v minulých letech mohli do našeho města z okolí proudit sociálně slabí lidé,“ naznačil místostarosta Šimíček další z důvodů, proč chce město situaci řešit.

Vrty prověřují složení skládky z období stavebního boomu

V tomto týdnu specializovaná firma ukončí vrtné práce v areálu bývalé skládky za zdejší čističkou odpadních vod. Odebrané vzorky nyní poputují do laboratoří.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V tomto týdnu specializovaná firma ukončí vrtné práce v areálu bývalé skládky za zdejší čističkou odpadních vod. Odebrané vzorky nyní poputují do laboratoří.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Co se ukrývá pod vrstvou hlíny na víc jak devíti hektarech plochy za místní čističkou odpadních vod, v těchto týdnech zjišťují odborníci ze specializované firmy. Kopřivnická radnice si objednala průzkum, který má zjistit, jestli je skládka vzniklá v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století bezpečná, nebo zda se jedná o v skrytu tikající ekologickou bombu. „Větší část skládky by pravděpodobně měla tvořit stavební suť, která se sem navážela v době, kdy stará Kopřivnice ustupovala sídlištní výstavbě. Podle vzpomínek pamětníků by ale pod zemí mohl být i průmyslový odpad neznámé povahy, který se sem vozil z Tatry. Ke skládce neexistuje odpovídající dokumentace a my nevíme, po čem tady šlapeme,“ uvedl Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostřední zdejší radnice, minulý týden během kontroly prováděných prací přímo na místě.

Chrudimská společnost Vodní zdroje Ekomonitor už na pozemku o rozloze 9,3 hektaru provedla geofyzikální průzkum, který pomohl zmapovat rozlohu, mocnost a částečně naznačil i složení skládky.

„Víme, že největší množství materiálu je navezeno mezi bývalým a současným tokem Kopřivničky a máme vytipovány oblasti, kde se vyskytují nějaké železobetonové konstrukce,“ řekla Pavla Filipská, hydrogeoložka Ekomonitoru.

V minulém týdnu firma provedla patnáct plánovaných vrtných sond, kdy odebírala vzorky zeminy právě z míst, kde předchozí metoda průzkumu prokázala uložení odpadů. Do konce tohoto týdne, kdy by podle plánu měly vrtné práce skončit, vznikne šest vystrojených hydrogeologických vrtů, které budou sloužit k průběžnému odebírání vzorků spodních vod.

„Jak vzorky půdy, tak odebrané vzorky vody podrobíme laboratorní analýze a budeme zjišťovat, zda neobsahují nějaké kontaminanty. Vizuálně jsme v provedených sondách zatím žádný problematický odpad nenašli. Většinou se jedná o navážky hlíny, cihel nebo kusy železobetonových konstrukcí,“ uvedla Pavla Filipská.

Kompletní výsledky průzkumu lokality očekává Kopřivnice na přelomu února a března. S výsledky zkoumání pak radnice seznámí i ostatní majitele pozemků v dané oblasti. Město totiž vlastní jen necelou třetinu plochy, pod kterou se skládka nachází, další části vlastní stát a především soukromí vlastníci. Budoucí osud pozemků bude podle Hynka Rulíška záležet především na výsledcích právě prováděné analýzy rizik.

„Až si budeme jisti, že na těchto pozemcích nemáme problém s nebezpečným odpadem a nebude skládku nutno nějakým způsobem zajišťovat, můžeme začít uvažovat o dalších krocích, jako je třeba technická rekultivace. Územní plán počítá v těchto místech s přírodním charakterem území, a tak se nabízí možnost vysázet zde les nebo nechat přírodu a nechat místo zarůst samovolně,“ uvedl Hynek Rulíšek.

Silný vítr nedopřál místním hasičům klidnou sobotu

Silný vítr v noci z 1. na 2. února napáchal škody na budovách i zeleni ve městě a zaměstnal zdejší jednotku dobrovolných hasičů, kteří následky řádění živlu likvidovali po celou sobotu. FOTO: DAVID MACHÁČEK
Silný vítr v noci z 1. na 2. února napáchal škody na budovách i zeleni ve městě a zaměstnal zdejší jednotku dobrovolných hasičů, kteří následky řádění živlu likvidovali po celou sobotu. FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Silný vítr, který se i do Kopřivnice přihnal v noci z 1. na 2. února, zaměstnal hasiče a tentokrát po sobě zanechal i nemalé škody. Zdejší poloprofesionální Jednotka sboru dobrovolných hasičů zaznamenala během 15 hodin osm výjezdů, jejichž původcem byly právě poryvy větru.

Poprvé vyráželi hasiči do terénu už hodinu po půlnoci, aby se postarali o dva vyvrácené stromy u budoucího komunitního centra PĚTKA na sídlišti Sever. Tam padající kmeny poškodily plot a jeden ze stromů zůstal nahnutý nad chodníkem.

Před třetí ráno spadl další strom na Štefánikově ulici na zaparkované auto. O pár hodin později pak spadlá větev poškozovala střechu jednoho z domů na Záhumenní ulici. Během rána a dopoledne se hasiči věnovali dalším poškozeným střechám. Zabezpečovali například uvolněné plechy na střeše budovy ZŠ sv. Zdislavy nebo řešili podobný problém u jednoho z bytových domů na ulici Obránců míru. Odpoledne se pak dostali také k rozřezání, rozstříhání a odstranění ocelové konstrukce, kterou vítr strhl z průčelí budovy České spořitelny. Vítr napáchal i drobnější škody, popadané větve nebo převrácené kontejnery bylo možné vidět po celém městě. Padající plechový kontejner na textil dokonce poškodil osobní automobil, i ten hasiči odstranili mimo vozovku a zabezpečili.

Město plánuje upravit přechody tak, aby neklouzaly

Kopřivnice (dam) – Zdejší radnice hodlá řešit problémy s kluzkými povrchy přechodů pro chodce v Kopřivnici. Zejména v zimním období se totiž zebry, toto typické vodorovné značení přechodů, stávají v závislosti na použité technologii pro chodce nepříjemně kluzkými a někteří dokonce přechody z obavy o svou bezpečnost obcházejí.

Podle místostarosty Stanislava Šimíčka je problém v použité technologii značení. „Opakovaným použitím běžného nástřiku barvou je zebra stále hladší a hladší, a v některých chvílích se tak paradoxně zóna, která má chodcům zajišťovat bezpečí, stává naopak nebezpečnou,“ uvedl Stanislav Šimíček.

Vhodnou alternativou je podle místostarostových slov řešit obnovu vodorovného značení přechodů nátěrem plastovou stěrkou, která má protiskluzové vlastnosti a neklouže ani při zhoršených povětrnostních podmínkách. To, že toto vyznačení přechodů je pro chodce méně zrádné, mohou lidé na několika přechodech v Kopřivnici sami posoudit.

Změna povrchu si vyžádá i zvýšené náklady. Použití plastové stěrky je dražší než v případě klasické barvy. Rozdíl v ceně ale nakonec podle Šimíčkových slov nemusí být tak velký.

„Plastová stěrka je totiž výrazně trvanlivější. Zatímco běžnou barvu na přechodech je třeba obnovovat zhruba každé dva roky, plastová stěrka vydrží přibližně třikrát až čtyřikrát déle,“ uvedl místostarosta Šimíček.

Plán na úpravu přechodů ve městě podle jeho slov navíc nepočítá s tím, že by všech zhruba sto přechodů ve městě bylo změněno najednou. Přednostně by byly jiným způsobem vyznačeny jen ty nejfrekventovanější a u dalších by k výměně povrchu docházelo postupně, tak jak bylo potřeba obnovovat jejich viditelnost.

Vloni se v ORP Kopřivnice vybodovalo pouhých 16 řidičů

Kopřivnice (hod) – V průběhu loňského roku se ve správním obvodu Kopřivnice zvýšil počet řidičů o 249 na 32 296, 1 526 z nich se dopustilo přestupku nebo trestného činu započítávaného do bodového hodnocení, za což jim byly zapsány minimálně dva body. Přitom o rok dřív bylo v evidenci 32 047 řidičů a 1 703 z nich spáchalo nějaký přestupek. Přestože počty bodovaných řidičů jsou rozdílné, nedá se říci, že by se dopouštěli méně přestupků. Nejčastějším vloni evidovaným přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/hod., které je hodnoceno dvěma body. Vloni se tohoto přestupku dopustilo 520 řidičů, o rok dřív byl tento přestupek zaznamenán u 471 řidičů.

Druhým nejčastějším přestupkem je porušení povinnosti být za jízdy připoután. V loňském roce za tento přestupek 262 řidičů získalo tři body. Za držení telefonního přístroje či jiného záznamového zařízení v ruce při řízení jsou v tabulce dva body. Toto porušení bylo v průběhu loňského roku zaevidováno u 236 řidičů. V roce 2018 bylo přistiženo 162 řidičů, že překročili povolenou rychlost v obci o více než 20 km/hod, za což jim byly v evidenci zaznamenány tři body.

„Vloni bylo v průběhu roku vybodováno 16 řidičů, což znamená, že obdrželi nejméně 12 bodů. V roce 2017 bylo vybodováno 17 řidičů. Zákaz řízení vloni dostalo 120 řidičů, přičemž v roce 2017 tento verdikt obdrželo 193 řidičů,“ upřesnila Hedvika Janková, pracovnice kopřivnické radnice z evidence řidičů. Zpět řidičské oprávnění po vybodování může řidič získat nejdříve po roce. „K žádosti o vrácení řidičského oprávnění po vybodování musí doložit posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření a dále doklad prokazující, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti,“ dodala Hedvika Janková.

Blecha otevřel výstavu karikatur

Karikaturista Josef Blecha za velkého zájmu veřejnosti otevřel svou výstavu v Lašském muzeu a diskutoval s návštěvníky vernisáže.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Karikaturista Josef Blecha za velkého zájmu veřejnosti otevřel svou výstavu v Lašském muzeu a diskutoval s návštěvníky vernisáže.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Za nebývalého zájmu veřejnosti byla před týdnem v Lašském muzeu zahájena jeho první letošní výstava. Ta pod názvem Karikatura v hudbě, hudba v karikatuře nabízí výběr 16 velkoplošných karikatur slavných světových hudebníků z dílny Josefa Blechy. Na stěnách muzea se tak návštěvníci mohou potkat s portréty nejen hvězd popmusic, jakými byli Prince nebo Freddie Mercury, ale i s tvářemi jazzmanů nebo slavných osobností světa klasické muziky včetně trojice českých komponistů Smetana, Janáček, Martinů.

Všechna vystavená díla jsou originály uměleckých portrétních karikatur, které nikdy nebyly určeny pro tisk v novinách či časopisech, ale slouží jako dekorace například v některých hotelech. Josef Blecha je vytvořil kombinovanou technikou spojující umění koláže s úspornou, ale velice efektní kresbou. Autor vystavující své karikatury v Kopřivnici v tomto oboru dosáhl značných úspěchů, a to přesto, že je absolutním samoukem a karikatura nikdy nebyla jeho jediným zaměstnáním. Vytvoření zdařilé portrétní karikatury se podle Josefa Blechy v mnohém blíží hazardní hře.

„Když hrajete ruletu a vsadíte na číslo 51 a padne 52, tak jste sice byli hodně blízko, ale nevyhráli jste a velmi podobné je to, pokud se vám má podařit karikatura, která v sobě má spojovat jednak to, aby byl portrétovaný k poznání, aby v sobě jeho kresba nesla i něco z jeho osobnosti a zároveň aby to celé mělo i jistou výtvarnou úroveň,“ nechal se slyšet autor, který svou kopřivnickou výstavu osobně zahájil.

První výstava sezony bude v Lašském muzeu přístupná až do 24. března.

Munzarovo jméno je součástí soutěžní historie značky Tatra

Kopřivnice (dam) - Minulý pátek se lidé na půdě Národního divadla loučili s hercem Luďkem Munzarem. Ten byl známý také jako fanoušek létání a milovník rychlých aut. Právě poslední ze zmíněných vášní jej v závěru osmdesátých let opakovaně zavedla i do Kopřivnice.

S požehnáním Tatry totiž právě v dílnách zdejšího muzea postavili odborníci z automobilky repliku Tatraplánu Sport, se kterým Munzar následně úspěšně závodil a v roce 1989 se stal dokonce i mistrem Evropy v závodech autoveteránů. Tatra postavila ve své historii pouhé dva exempláře okruhového speciálu Tatra 602 Tatraplán Sport a oba vozy skončily při vážných dopravních nehodách.

Stavba repliky vozu, která měla na rozdíl od originálu karoserii z ocelového plechu a motor z Tatry 603, trvala v závěru osmdesátých let necelé dva roky. Na stavbě se podíleli nejen lidé z okolí muzea, ale také pracovníci tehdejšího tatrováckého vývoje, kteří na oplátku dostali od populárního herce pozvání na jeho představení legendární inscenace Lev v zimě na půdě Národního divadla. V Kopřivnici se Luděk Munzar během stavby repliky objevoval opakovaně. Ve stejné době se stal i čestným členem Automobilního Veterán Clubu SOUs Tatra Kopřivnice.

Vůz Tatra 602 Tatraplán Sport V8 se po svém dokončení do Kopřivnice už nevrátil přesto, že snad Tatra měla mít na vůz předkupní právo, nikdy jej však nevyužila. V současné době je možné Munzarův závoďák vidět v expozici soukromého muzea sportovních vozů v Lánech.

V Ročním plánu Zdravého města je řada nových aktivit

Kopřivnice (hod) – Ročním plánem zlepšování Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 se minulý týden zabývala rada města, a to nejen plánem na letošní rok, ale i plněním toho loňského.

Kopřivnice jako všechna Zdravá města systematicky podporuje kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, přitom se aktivně ptá svých obyvatel na jejich názory, a to v souladu s mezinárodním programem místní Agendy 21 a jeho kritérií. Podle těchto kritérií prokazují města, obce i kraje plnění úrovní, přitom sama Kopřivnice od roku 2007 každoročně obhajuje druhou nejvyšší úroveň, tedy kategorii B.

V Ročním plánu zlepšování si město stanovuje cíle. „Důraz je kladen nejen na inovace, ale i na rozvíjení stávajících aktivit. Snažíme se jej sestavit tak, aby byl sladěn a provázán s procesy a aktivitami realizovanými nejen městským úřadem, ale i s partnerskými organizacemi,“ uvedla Barbora Sopuchová, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Roční plán zlepšování Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 je sestavován z aktivit spadajících do tří oblastí. Loňský obsahoval 53 aktivit, z toho bylo splněno 40 a 11 přechází do letošního roku. Nesplněny byly jen dvě. „Například v oblasti zkvalitnění kategorií A, B nebylo splněno sledování vybraných ukazatelů Auditu udržitelného rozvoje v geografickém informačním systému. Jednání zainteresovaných odborů proběhlo v závěru ledna a až poté mohou pokračovat práce na tomto úkolu. Splněno nebylo ani nastavení sledování a vyhodnocování vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve školách. Přestože byl prezentován elektronický nástroj pro sledování a vyhodnocování školení a vzdělávání na základních školách, jeho pořízení nebylo schváleno. V letošním roce proto proběhne evaluace možných dostupných nástrojů a nastavení indikátorů pro sledování,“ přiblížila plnění loňského plánu Barbora Sopuchová.

Roční plán pro rok 2019 má o dvě aktivity méně než loňský. „Plán obsahuje nejen shodné aktivity s předešlými plány, ale i řadu nových. Například je v plánu organizace osvětové kampaně na ochranu ovzduší zaměřené na lokální topeniště. Letos opět zorganizujeme projektový den Město je naše společné hřiště, na němž budou obyvatelé seznámeni s realizovanými i plánovanými investičními akcemi. V rámci aktualizace Zdravotního plánu bude provedena i analýza zdravotního stavu obyvatel,“ přiblížila některé aktivity z letošního plánu koordinátorka projektu Zdravého města a místní Agendy 21.

Po radních se vyhodnocením loňského Ročního plánu i novým plánem na letošní rok budou zabývat zastupitelé na svém zasedání 7. března.

Prezentace ukazuje plán proměny centra

Prezentace ve vestibulu radnice bude nejméně do konce března informovat o vizích revitalizace centra města i o historii její přípravy.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Prezentace ve vestibulu radnice bude nejméně do konce března informovat o vizích revitalizace centra města i o historii její přípravy.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Prezentace budoucí podoby centra města i celá geneze úvah o revitalizaci středu Kopřivnice je od pondělí 4. února k vidění ve vestibulu zdejší radnice. Na velkoplošných panelech jsou vize architektů, které by se v nadcházejících téměř třech stavebních sezonách měly postupně zhmotňovat, stejně jako podrobnější informace o tom, jaké vybavení nebo mobiliář by se v Kopřivnici po úpravách měly objevit. „Věřím, že se nám podaří nejen předat informace o tom, jak budeme centrum rekonstruovat, ale především že se jeho modernizace podaří tak, aby s ní byli spokojeni nejen návštěvníci, ale především obyvatelé Kopřivnice,“ uvedl při otevření malé expozice starosta Miroslav Kopečný.

Radnice prezentovala v Brně svou dobrovolnickou činnost

Brno (hod) – V budově Magistrátu města Brna se uskutečnil Meziregionální DOBRO workshop, který byl připraven v rámci projektu Fondu dalšího vzdělávání „Dobrovolnictví ve veřejné správě“. Akce s zúčastnili tajemníci zapojených měst z celé Moravy, kontaktní osoby projektu DOBRO i dobrovolníci z úřadů.

Dopolední informativní část programu byla v prezentacích i v diskuzi věnována tématům vzešlým z 1. regionálního workshopu Moravy a Slezska ve Zlíně – jak motivovat dobrovolníky, interní komunikaci a PR a image veřejné správy. V odpolední části se představili s příklady dobrovolnické praxe zástupci z Kyjova, Boskovic a Kopřivnice.

„Workshop se stal nejen obohacením našich dobrovolnických aktivit, ale osobně jsem uvítala příležitost seznámit se se zástupci dalších zapojených úřadů a navíc získala inspiraci z jejich činností,“ uvedla Alena Skřivánková, zástupkyně kopřivnického úřadu. Kopřivnice se do projektu zapojila před dvěma roky a za tu dobu pracovníci úřadu uspořádali nespočet sbírek a účastnili se mnoha dobrovolnických činností, počínaje pravidelnými návštěvami lidí upoutaných na lůžko až po osobní asistenci vozíčkářů.

Hlasuje se, kde vznikne poslední Rákosníčkovo hřiště v kraji

Kopřivnice (hod) – Lidl opět rozjel hlasování o Rákosníčkova hřiště. V celé republice jich letos bude postaveno deset. V Moravskoslezském kraji rozhodne hlasování o tom, ve kterém z navržených měst hřiště letos vznikne, zda v Bruntále, Českém Těšíně, Havířově, Hlučíně, Kopřivnici, Novém Jičíně, Ostravě nebo Rýmařově. Jde o poslední příležitost získat hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun, čímž bude realizováno celkem sto dětských hřišť společnosti Lidl v celé republice.

Rákosníčkovo hřiště mohou vyhrát všechna města či městské části, v nichž se nachází prodejny Lidl, a Rákosníčkovo hřiště tam ještě nestojí. Hlasování probíhá na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku Lidl Česká republika www.facebook.com/lidlcesko až do 28. února. Každý hlasující může denně poslat dva hlasy. Na webových stránkách projektu bude možné sledovat průběžné výsledky hlasování, které budou každý den pravidelně aktualizovány k 16.00 hodině.

Na Rákosníčkově hřišti mohou děti k aktivnímu hraní využít velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, kolotoč nebo různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje klasický dětský domeček. Celé hřiště je oplocené a poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky.

MŠ Záhumenní obdrží certifikát Skutečně zdravá škola

Kopřivnice (hod) – Mateřská škola Záhumenní se zapojila do projektu Skutečně zdravá škola. Jde o komplexní vzdělávací program plně integrovaný do života celé školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si váží jídla, vychutnává je a učí o tom, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá školka pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu. Program probíhá pod záštitou ministerstev životního prostředí a zemědělství.

Skutečně zdravé mateřské školy nabízí dětem kvalitní pokrmy a podporují a rozvíjí zdravé stravovací návyky. Vědecké důkazy potvrzují, že stravovací návyky se tvoří již v dětském věku a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte a jeho vývoji. „Do projektu jsme se zapojili i proto, že dnes děti trpí alergiemi různého druhu, různými stravovacími omezeními a hlavně chybí základní stravovací návyky, tak nezbytné pro zdravý rozvoj dítěte. Proto jsme si řekli, že je nejlepší zapojit děti již v nejútlejším věku,“ uvedla Lenka Šafářová, vedoucí učitelka Mateřské školy Záhumenní.

V rámci programu musí dodržovat desatero školní kuchyně, tedy používat základní suroviny, upřednostňovat lokální a sezonní suroviny, omezovat konzumaci bílé pšeničné mouky, minimalizovat množství soli, snižovat spotřebu cukru, používat kvalitní tuky, dbát na vyváženost mezi masitými a nemasitými pokrmy. Další je, že se hlavní jídlo podává s dostatkem zeleniny a také se respektují potřeby dětí a čas k jídlu. Poslední podmínkou je minimalizování používání polotovarů a instantních surovin. „Používání těchto surovin jsme zcela vyloučili. Přesvědčit paní kuchařky bylo snadné, a dokonce v přípravě nových a zdravých jídel našly zalíbení, obzvlášť když nyní vidí, jak dětem chutná. Také musely projít školením, bylo třeba se obeznámit, jak správně připravovat zdravá jídla, aby neztratila na chuti, ale zvýšila se jejich kvalita. Rodiče také tuto změnu přijali, samozřejmě ne všichni s nadšením. Ale když zjistili, že změna je pouze v kvalitě, sami se začali zapojovat do příprav občerstvení na akce školky a se zájmem si nyní vyměňují zkušenosti při přípravách zdravých dobrot a žádají recepty z jídelníčků. Je vidět, že rodičům záleží na zdravých stravovacích návycích a hlavně na zdraví svých dětí,“ okomentovala změny ve stravování vedoucí učitelka. Ta také podotkla, že mají stále co zlepšovat. „Jsme rádi, že náš start byl úspěšný a že je ve prospěch všech dětí. Nyní žádáme o udělení bronzového certifikátu, který je připraven ke schválení již v tomto měsíci. Myslíme si, že každé dítě má dostat šanci na lepší a zdravější život, šanci naučit se přemýšlet o tom, co jím a proč, ale zároveň musí mít i zodpovědnost za své zdraví,“ dodala Lenka Šafářová.

Stíny

V pátek 1. února odpoledne vnikl neznámý pachatel na oplocený pozemek u rodinného domu v Kopřivnici, kde poškodil dvě vozidla zn. Ford. Pachatel svým jednáním způsobil škodu za téměř 100 tisíc korun. V sobotu 2. února večer neznámý pachatel poškodil lak vozidla zn. Ford zaparkovaného na ulici Severní. Vandal vyryl rýhu vedoucí po celém obvodu vozidla a dále poškodil lak přední kapoty. Způsobená škoda je předběžně vyčíslena na 60 tisíc korun. Kopřivničtí policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace, aby volali na tel. číslo 974 735 731 či bezplatnou linku 158, nebo je navštívili na služebně.

Radnice začne distribuovat složenky za psy

Kopřivnice (hod) – Majitelé čtyřnohých mazlíčků v nejbližších dnech obdrží složenky na úhradu poplatku za psy pro rok 2019. Na složenkách bude uvedena nejen jejich výše, ale i termín splatnosti poplatku.

Podle schválené vyhlášky se poplatek platí podle místa trvalého bydliště za každého psa staršího tří měsíců. Za psy v panelovém domě činí poplatek tisíc korun, za dva psy pak 2 500 korun. Nejméně zaplatí důchodci, kteří žijí v Kopřivnici v rodinném domku, ti za svého psa zaplatí stokorunu stejně jako držitelé psů v místních částech. Splatnost poplatku se odvíjí od výše poplatku.

„Pokud je poplatek stanoven do 500 korun ročně, je splatný nejpozději do 28. února. V případě, že je vyšší než 500 korun za rok, může si poplatník zvolit jeho zaplacení ve čtyřech stejných splátkách, a to do 28. února, 31. května, 31. července a 31. října daného roku,“ uvedla Hana Ondrašínová, vedoucí oddělení správy místních poplatků a pohledávek.

Pokud majitel psa poplatek v daném termínu neuhradí, může mu jej správce poplatku podle schválené vyhlášky zvýšit až na trojnásobek.

Příspěvky zastupitelů

Ivan Telařík
Ivan Telařík

Reakce na omluvu za příkoří

Z iniciativy pana radního Ing. Pavla Janka, ředitele církevní školy sv. Zdislavy, byla písemnou formou doručena listina všem zastupitelům města Kopřivnice ve znění, že se máme omluvit za příkoří, které bylo a je činěno spolku, který se stará o Katolický dům v Lubině. Tuto omluvu podepsali čili podpořili z jednadvaceti zastupitelů pouze čtyři. Sedmnáct zastupitelů odmítlo omluvu podepsat z důvodu, že u toho nebyli! Když se zamyslíme nad věkem těch, kteří se omluvili, tak je zřejmé, že u toho taktéž nebyli. Tato kauza Katolický dům, přístavba v akci Z vznikla před rokem vystoupením na zastupitelstvu města panem Ing. Filipem, předsedou místní komise v Lubině, při převzetí do majetku města márnice, která se nachází na místním hřbitově v Lubině. Důvodem převzetí, zaznělo z úst Ing. Filipa, je, že márnice byla vystavěna v akci Z, proto náleží městu. Na základě tohoto argumentu byla márnice převzata do majetku města a město se o ni musí starat! Ale přístavba ke Katolickému domu byla taktéž vystavěna v akci Z. Proto trvám, nejen já, na stejném postupu jako u zmíněné márnice! Všechny podklady, které jsem získal, si mohou občané přečíst před městským úřadem ve skříňce SPD. Vše nasvědčuje o oprávněnosti majetku města Kopřivnice. Shodou okolností při vydání článku v Kopřivnických novinách 31. ledna v kauze Katolický dům v Lubině jsem byl nucen podat na státní zastupitelství v Novém Jičíně trestné oznámení. Nemuselo k tomu dojít, stačilo ze strany farnosti a katolického spolku pod vedením pana Jana Matuly předložit doklady o nabytí této přístavby! Poněvadž nic nebylo ze strany jmenovaných doloženo, budou muset vše předložit orgánům činným v trestním řízení. Co se týče mé osoby, abych se omluvil za příkoří, v žádném případě tak neučiním. Nikomu jsem žádné příkoří neučinil. Jsem zastupitelem a mojí povinností je chránit a zvelebovat majetek všech občanů a nejen vyvolených, a to činím a činit budu. Toto by si měli uvědomit hlavně ti zastupitelé, kteří se prakticky omlouvají sami sobě. Ze strany KDU-ČSL to vnímám jako inkvizici, omluv se, pokud se neomluvíš, jsi kacíř! Na hranici s tebou!

(Pokračování v příštím čísle)Ivan Telařík

člen Zastupitelstva města KopřivniceNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Bezruči přivezou ceněnou inscenaci Maryši

Pavla Gajdošíková hraje titulní roli Maryši ve zdařilé inscenaci ostravského Divadla Petra Bezruče. Její představení nabídne kulturní dům přesně za týden.
FOTO: LUKÁŠ HORKÝ
Pavla Gajdošíková hraje titulní roli Maryši ve zdařilé inscenaci ostravského Divadla Petra Bezruče. Její představení nabídne kulturní dům přesně za týden.
FOTO: LUKÁŠ HORKÝ

Kopřivnice (dam) – Dost možná nejznámější drama české divadelní literatury - Maryšu bratří Mrštíků - přiveze už za týden do Kopřivnice ostravské Divadlo Petra Bezruče. Představení ve velkém sále kulturního domu je na programu možná trochu paradoxně v den oslav importovaného svátku zamilovaných 14. února.

Kritikou vysoce ceněná inscenace klasického titulu se do Kopřivnice dostává zhruba rok po své premiéře. Uvedení na klasickém jevišti sálu zdejšího kulturního domu si oproti domovské scéně vyžádá především zásadní změny ve scénografii Lucie Labajové, ceněné režijní pojetí a herecké výkony souboru si ale užijí i místní diváci. Inscenace 125 let starého notoricky známého příběhu dívky, která podlehne tlaku společnosti a především své rodiny, a rezignace na vlastní štěstí ji nakonec přivede až ke krajnímu řešení její bezvýchodné situace, je náročným úkolem. To, jak hra dopadne, ví drtivá většina diváků. Inscenátoři tak mnohdy přistupují k razantním úpravám textu i příběhu nebo k výrazné vizuální stylizaci. V tomto ohledu je přístup, který zvolila režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová, možná až překvapivě konzervativní. Text hry byl samozřejmě zkrácen a vynechány byly některé vedlejší postavy příběhu. Maryšu však Bezruči inscenují bez vizuálních výstřelků, a dokonce hru nezbavili ani jihomoravského nářečí. Vesnické drama je v jejich podání především dramatem jedné rodiny. Zabalené do kostýmů, kombinujících folklorní a starobylé prvky se současným oblečením, evokuje pocit podivného bezčasí.

Díky hereckým výkonům jsou pak postavy hry živoucí, plné lidskosti a vnitřních svárů a ne pouze černobílými figurami. Pavla Gajdošíková v titulní roli Maryši projde během 140 minut představení před očima diváků razantní, ale uvěřitelnou proměnou z mladé dívky plné života ve zlomenou ženu, která se nestraní ani těch nejkrajnějších řešení. Vávra, ztvárněný Dušanem Urbanem, není rozhodně jednoznačně negativní postavou. Lízal Norberta Lichého osciluje mezi furiantstvím, krutým sobectvím a záchvěvy upřímné otcovské lásky, snad nejvíc negativní étos má neoblomná postavy Lízalky Markéty Harokové. Promyšlená, propracovaná a přitom prostě působící inscenace nepostrádá symbolické roviny, ale především odhaluje sílu textu, který je v mnohém stejně aktuální jako v době svého vzniku.

Začátek představení, které je součástí předplatitelské série kulturního domu, je tradičně v sedm hodin večer.

Školáky bude bavit SemTamFór

Kopřivnice (dam) – Až do doby úsvitu existence lidí zavede své diváky další dopolední představení v kulturním domě. Ve středu 13. února bude na jevišti velkého sálu kulturního domu hostovat divadlo SemTamFór s komediální hrou Jak bylo, když nebylo. Její autoři Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček vypráví příběh z dob, kdy se na světě objevil první člověk a úplně sám musel přijít na všechno, co dnes považujeme za samozřejmé, jako k čemu je dobrý oheň, proč je dobré mít střechu nad hlavou nebo jestli má smysl bát se bouřky. Tomu, že v plenkách byla i lidská řeč, odpovídá také slovník postav, které se na jevišti objevují. Hra s celou řadou nápaditých gagů je v zásadě činoherním představením, ale pracuje i s několika loutkami a jednoduchou, ale efektní scénou.

Nezávislá divadelní scéna SemTamFór funguje sedmým rokem, profesionalizaci divadla ale předcházela ještě desetiletá ochotnická zkušenost. Divadlo uvádí především vlastní autorské a vesměs komediální inscenace. Divadlo cílí na diváky se smyslem pro satirický humor a hraje pro všechny generace od malých dětí až po dospělé. Soubor tvoří většinou mladí neokoukaní herci vzdělaní na uměleckých školách. Kromě nich hostují v souboru i členové z pražského Švandova divadla, Městského divadla ve Zlíně nebo z divadla Bez Hranic z Prahy. Ve hře Jak bylo, když nebylo se objevuje Matěj Pohořálek a tři jeho herecké kolegyně Jana Mudráková, Agáta Lexová a Aneta Bačíková.

Začátek představení, které je podle inscenátorů vhodné pro děti od 3 let, mladistvé a každého, kdo má smysl pro humor, je v 10 hodin dopoledne. Představení hostuje v Kopřivnici v rámci cyklu Kultura školám, ale vstupenky jsou k dispozici i zájemcům z řad veřejnosti. Zakoupit je bude možné v den představení v informačním centru v přízemí kulturního domu.

Kino nabídne lidem novou pokladnu

Kopřivnice (dam) – Vstupenky na představení kopřivnického kina si jeho návštěvníci budou moci už brzy zakoupit přímo před vstupem do kinosálu, až doposud přitom bylo možné lístky do kina koupit pouze v centrální pokladně v informačním centru. „Nová pokladna u kina bude přijímat jak hotovost, tak platební karty. Vstupenky bude prodávat třicet minut před každou projekcí na film, který bude zrovna na programu, předprodej bude i nadále probíhat v centrální pokladně,“ říká Michaela Sekerášová, ředitelka Kulturního domu Kopřivnice, který provozuje i místní kino.

Nová pokladna má zvýšit pohodlí návštěvníků kina, kteří třeba přicházejí na poslední chvíli před začátkem projekce, a také usnadnit odbavení návštěvníků kulturního domu, když se promítání v kině kryje s divadelním představením nebo koncertem v dalších sálech budovy.

Petr Nárožný: Divák rychle pozná, jestli hrajete s fortelem a energií

Petr Nárožný
Petr Nárožný

Kopřivnice - Rozhovory neposkytuje příliš často, při čekání na kopřivnické uvedení komedie Poslední ze žhavých milenců však herec Petr Nárožný udělal výjimku a odpověděl na několik otázek Kopřivnických novin.

Velká část rozhovorů s vámi se točí okolo politiky, historie a dalších témat a většinou se jen okrajově dotýkají divadla a herectví. Nerad mluvíte o divadle?

Víte, v mých letech už člověk všechno řekl. Začínat rozhovor otázkou, jak jste se dostal k divadlu, nebo je to pravda, že jste stavební inženýr, je chyba. To všechno jsem už stokrát řekl a člověka už to taky nebaví, na to odpovídat. Často se mě v rozhovorech prostě na divadlo neptají. Odbydou se takové ty obligátní otázky: Co chystáte nového? a podobně, ale spíš se ptají na to, co mě zajímá. Někdy je to i nebezpečné, protože chtějí, abych se rozhlédl kolem sebe a řekl, jak vnímám určité situace kolem nás. Žádné štěstí si tím nevysloužím, protože ať se vyjádříte v této zemi k čemukoliv, co se týká politiky, lidé to nesnášejí. Jako kdyby politika byla vyhrazena jen parlamentu a našim politikům, kteří se nám pravidelně jako loutky na orloji objevují v televizi. Já si přitom myslím, že politika je v širším slova smyslu věcí opravdu všech a měl by se k ní vyjadřovat stejně řezník z Litomyšle, herec z Prahy nebo pokrývač z Líšně. Proč taky ne, proboha, je to naše právo, zvlášť v zemi, která chceme, aby byla demokratická. Ve skutečnosti, když si něco takového dovolíte, dostanete hned spoustu různých „jmen“ i rad typu ševče, drž se svého kopyta. Nebo se dozvíte, že herci jsou komedianti, kteří ochotně slouží za každého režimu. Přitom já bych taky mohl tvrdit, že člověk, který dělá ve zbrojovce samopaly nebo náboje, je taky dělá celý život - jednou pro toho a pak pro někoho jiného. Takže to, že nemluvím o divadlu, je hlavně proto, že se mě na něj často neptají.

Tak se tady pro změnu přidržme hlavně toho divadla. Co máte na herectví nejraději?

Je to jedna z věcí, kterou jsem se snad nějak naučil, řekněme, že jsem zvládl herecké řemeslo, na to, že nemám žádnou hereckou školu. Mám rád, že divadlo má svůj limitovaný čas, že v sedm začne a nejpozději v půl desáté je konec – to je mi na divadle nesmírně sympatické. I když v mém případě, protože hodně představení hraji v agentuře, je spojeno s úmorným cestováním, které mi, čím jsem starší, víc a víc vadí. Týká se to ale jen cestování. Hraní mne opravdu neunavuje. Lidé mají pocit, že člověk musí být po těžkém představení unavený a umordovaný, ale většina herců vám řekne, že se naopak cítí moc dobře. Pokud bylo představení pěkné, lidi reagovali, tak toto spíše pozitivně nabíjí. Ale tříhodinová cesta po D1 do Prahy s nejistým výsledkem, to na naší práci není příjemné.

Věnujete se divadlu, filmování a váš hlas se často objevuje na obrazovkách i bez vaší tváře v komentářích dokumentů nebo jej propůjčíte animovaným postavičkám. Preferujete nějakou z těchto disciplín? Kterou a proč?

Jak už jsem říkal, mám rád tu krátkost divadelního představení. Nesnáším čekání, jsem netrpělivý člověk, a proto je mi divadlo příjemné. Naproti tomu filmování, i když těch nabídek už v mém věku není tolik, což není žehrání, jen konstatování, to neustále čekáte na place na svou chvíli a je pro mne skutečně úmorné. Budu upřímný, mně se český film trochu začal zajídat, ale rozhodně ne proto, že v nich nehraji. Taky jsem jich pár natočil. Všechno začíná dobrým scénářem a těch se nám jaksi nedostává. Mám pocit, že děláme obrovskou filmovou produkci. Čtyřicet celovečerních filmů ročně na tak malou zemičku je skutečně ohromující množství, ale kvalita pak podle toho bohužel vypadá.

Většinově jste vnímán především jako komediální herec. Jak na tento žánr pohlížíte jako divák?

Hraji v Činoherním klubu a tohle divadlo se vždy vyznačovalo tím, že jeho zakladatel pan režisér Ladislav Smoček prosazoval co nejpravdivější vidění světa, a já si myslím, že ten nejpravdivější obraz dostanete, když na reálném základu vystavíte hru a inscenujete ji tragikomicky. Nejúspěšnější inscenace v Činoherním klubu měly vždycky takový rys tragikomiky. Friedrich Dürrenmatt, švýcarský dramatik, o tom kdysi napsal celou studii, že tragikomické vidění světa se nejvíce blíží pravdivému vnímání našeho života. Náš život opravdu není jedna velká uplakaná tragédie a náš život není jeden nekončící mejdan a sranda - to víme všichni. Já si myslím, že dnešní divák nemá chuť na velkou tragédii, není ochoten to prožít a protrpět. Na antickou tragédii by lidé dneska asi moc nešli. Možná je to jen proto, že takový příběh je jim příliš vzdálený, a oni ho nemůžou prožít. Já vždycky hájím bulvární komedii, ve kterých na stará kolena hodně hraji. Tam se hraje o tom, co každý z nás dobře zná – zapomnětlivý táta, zlý dědeček, nevěrný manžel či manželka, blbý šéf. To všichni známe, a když to někdo umí dát do hry a ta je dost pravdivá, tak to prostě funguje. Já jsem vždycky tíhnul k tragikomickému vidění světa.

Jaké je to být v osmdesáti „posledním ze žhavých milenců“?

Poslední ze všech milenců se mi se Simonou Stašovou hraje dobře. Simona už také není žádná holčička, takže nám to vyhovuje. Ta hra by se mohla jmenovat také 3x podivný pár. Simona má v té inscenaci krásnou trojroli, kterou si užívá. A já si myslím, že ta hra je docela prima, i když je o jednom takovém „bolavém“ problému některých mužů.

Tuto hru hrajete už devátým rokem, co děláte pro to, aby vás po tolika opakováních stále bavila?

Aby to herce stále bavilo, je součást profese. Divák velice rychle pozná, zda hrajete se šťávou a fortelem, jestli na něj z toho jeviště pouštíte nějakou energii, nebo jestli tam přijde starý otrávený chlap, který si tam musí ten svůj text takzvaně odkydat a už myslí na to, jak pojede domů. Tím se liší špatní herci od dobrých, protože dobří herci, pokud je nohy unesou a udrží moč a myšlenku, tak vždycky mají chuť, ač se to nemusí vždycky zdařit, odvést na jevišti stoprocentní výkon. To prostě patří k profesi. Je to stejné jako v každé jiné profesi, je to jedno, jestli je stolař nebo herec. Když bude člověk upřímný, tak určitě řekne, že se mu taky někdy nechce a nejradši by se na to vykašlal, ale nakonec začne dělat to, co umí, a snaží se, aby výsledek byl perfektní, a to platí na jevišti stejně jako kdekoliv jinde.

David Macháček

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 7. - so 9. února v 17.30 hodin historické drama USA, VB Marie, královna skotská. Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Britské ostrovy byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě to věděly. Otázkou bylo jen, která z nich se rozhodne udělat první krok k eliminaci té druhé a jak moc je to bude bolet.

Čt 7. - so 9. února ve 20 hodin životopisné hudební drama VB, USA Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

So 9. - ne 10. února v 9.30 a 15.30 hodin animovaná akční komedie Dánska, Norska, USA LEGO příběh 2. Městečko Bricksburg zpustošili vetřelci ze stavebnice Duplo. Dělník Emmet si na rozdíl od ostatních zkázu nepřipouští. Vše se změní ve chvíli, kdy nový nepřítel Sečet Mayhem unese všechny jeho přátele, včetně Wyldstyle. Emmet se musí vydat do vesmíru a zachránit je.

Ne 10. - po 11. února v 17.30 hodin komedie ČR Ženy v běhu. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání - zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. S běháním je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat to, když cíl je na dosah…

Ne 10. - po 11. února ve 20 hodin horor USA, Hongkongu Potomek. Sarah se znepokojením sleduje synovo nevyzpytatelné a agresivní chování. Chce se za každou cenu dozvědět pravdu - kdo nebo co získalo moc nad jejím synem. Odpovědi na všechny otázky se skrývají hluboko v minulosti a Sarah brzy pochopí, že skutečnost je daleko horší než její představy...

Út 12. února v 19 hodin drama Mexika, USA Roma. Jako v propracovaném psaníčku ženám, které ho vychovaly, vzpomíná režisér a scenárista Alfonso Cuarón na vlastní dětství a vytváří živý a procítěný portrét domácích konfliktů a společenské hierarchie v politickém chaosu 70. let. (Filmový klub)

Čt 14. - pá 15. února v 17.30 hodin romantická komedie ČR Léto s gentlemanem. Anna a její muž jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo do rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané…

Čt 14. - pá 15. února ve 20 hodin sci-fi thriller Argentiny, Kanady, USA Alita: Bojový anděl. Alita je stvoření z dob temna a beznaděje. Při pátrání po nepoužívaných částech kyborgů ji nalezne doktor Ido. Alita si nevzpomíná, kdo je ani odkud přišla. Ale doktor Ido přesně ví, s kým má tu čest. Alita je bojový anděl, který dokáže světu pomoci přerušit éru smrti a destrukce, kterou zde započal Tiphares.

So 16. února v 9.30 a 15.30 hodin, ne 17. února v 9.30 hodin 3D animovaná akční komedie Dánska, Norska, USA LEGO příběh 2.

Ne 17. - po 18. února v 17.30 hodin drama Německa Láska mezi regály. Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí. Jednu etapu má za sebou, tu druhou začíná jako pomocná síla ve velkoskladu, kde potkává prostořekou a okouzlující Marion z oddělení lahůdek. Láska mezi regály je křehká, civilní a realistická romance z místa, kde není vidět na nebe.

Ne 17. - po 18. února ve 20 hodin komediální drama ČR Na střeše. Profesor poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká, a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 14. února v 19 hodin Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša - tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku v podání Divadla Petra Bezruče

So 16. února v 17.30 hodin G. Donizetti: Lucie z Lammermooru - záznam opery z Metropolitní opery v New Yorku

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Čeští vědci a jejich vynálezy - většinu jejich skvělých objevů a vynálezů používáme dodnes, přitom je možná ani neznáme... (do 29. března)

Po 11. - čt 28. února akce Rande naslepo... s knihou aneb Nesuďte knihu podle obalu! - balíčky s neznámou knihou jsou připraveny k vypůjčení v dětském oddělení

Út 12. února v 18 hodin Kuba - perla Karibiku - cestovatelská přednáška s Darinou Klichovou

Út 12. února od 13 do 17.30 hodin Valentýnská srdíčka od srdce - přijďte vyrobit různé drobné dárečky s motivem srdce a vy už určitě budete vědět, koho jimi potěšit...

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Ohlédnutí 1978-2018: 40 závodních sezon záchranného systému v československém motorsportu - obrazový materiál i exponáty z činnosti záchranného týmu, asistujícího i při závodech Formule 1 (do 31. března)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Behind the Wheel (Za volantem) - fotografie, grafika a fotomontáže Karla Kudery (do 24. února)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Josef Blecha: karikatura v hudbě, hudba v karikatuře (do 24. března)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Čt 7. února v 18 hodin Turecko - dechberoucím Kurdistánem - cestovatelská přednáška Michala Štěpánka

St 13. února v 17.30 hodin Křesťanství - Co může křesťanství nabídnout tomuto světu? Přednáška Romana Macury.

Čt 14. února v 18.30 hodin Valentýnský večer - pohodové šlágry první republiky a Jazz Age zahraje skvělá skupina Lam trio

So 16. února ve 14 hodin Listování: Legenda Z+H - představení pro dospělé, které ale potěší i školáky

Dopisy čtenářů

Co brání koaličním zastupitelům podpořit zřízení místních výborů v Lubině, Mniší a Vlčovicích?

(Dokončení z minulého čísla)

Naopak postavení místních výborů je výslovně zakotveno v zákoně o obcích. Pro místní výbory platí i obecná ustanovení o dalších výborech zřizovaných zastupitelstvem, a co je podstatné, na rozdíl od komisí plní i kontrolní funkci ve věcech týkajících se místních částí. To je zřejmě ten podstatný problém, pro který rada města i zastupitelstvo prezentované hlasy koaličních zastupitelů nemají zájem o zřízení těchto místních výborů.

Páni koaliční zastupitelé, před volbami jste mimo jiné slibovali, jak bude Kopřivnice (předpokládám, že i místní části) krásná, moderní, kde budou spokojení občané a jak budete rozvíjet město. Mám to pochopit tak, že svým rozhodnutím jste ihned začali naplňovat své předvolební sliby? Dovolím si tvrdit, že to není v zájmu občanů, nepovede to k jejich spokojenosti ani k rozvoji místních částí. Odůvodnění zveřejněné v Kopřivnických novinách je jen zástupné. Nemáte patrně zájem, aby občané místních částí mohli prostřednictvím místního výboru prezentovat a případně prosadit své zájmy v zastupitelstvu obce, aby se vyjádřili k návrhům, které se týkají místních částí.

Lze tedy usuzovat, že koaliční zastupitelé se zřejmě rozhodli tak, jak to vyžaduje jejich koaliční smlouva. Nic proti tomu, smlouvy se mají plnit, ale co občané místních částí a předvolební sliby? Konání zastupitelstva může vyvolat dojem, že někteří občané místních částí při komunálních volbách mohli posloužit blíže nespecifikovaným kandidujícím subjektům jako “užiteční idioti“, kteří jsou skutečně užiteční jen při těchto volbách.

Posouzení možnosti efektivnějšího způsobu účasti občanů místních částí na samosprávě města prostřednictvím místních výborů bych ponechal zcela na občanech místních částí s tím, že zastupitelstvo by nemělo opomíjet jejich názory.

JUDr. Karel MatulaPodšostýnské rozjímání 5

(Pokračování z minulého čísla)

O létech dávno minulých by mohl vyprávět též rozlehlý dům podél hlavní cesty s několika továrními kancelářemi, ale tehdy i byty. Okna budovy, ale i mohutná vrata obrácená k východu ukrývala řadu továrních garáží s ostražitě hlídajícím vrátným. Jen pár kroků a v patrovém domě se nacházelo po léta i několik lékařských ordinací.

A co budova naproti? Patří snad mezi nejznámější – budova zaměřená na vzdělání. Kdysi dávno zvaná též jako „škola učňovská“, později střední škola průmyslová, dnes škola Blahoslavené Zdislavy. Ale nejen školy připomínají známou budovu. Pro mne – tenkrát dvanáctiletou školačku, též rozlehlou „závodní kuchyni“ s „obrovitou“ jídelnou, pro mnohé z tehdejších „tatrováků“, spolu s nabídkou jídel i pro občany města. Vždy mne vábila svojí rozlehlostí.

Až dodnes mi někde v paměti utkvěl veliký nástěnný obraz na jedné z jejích stěn znázorňujícího rytíře na koni ve zbroji – snad Jana Čapka ze Sán – nebo jednoho z majitelů blízkého hrádku Šostýna? Jedna ze vzpomínek mého otce na tvůrce oné velké nástěnné malby mohla patřit jednomu z tehdejších kopřivnických výtvarníků, se kterým se otec dobře znal.

Málem bych opomněla připomenout už jen některým z nás – úřadovnu pošty na rohu „průmyslovky“. Malý, zato útulný prostor s typickou vůní, jakou mívají jen pošty. Prostor dělený několika prosklenými okénky, za kterými bylo vidět poštovní úředníky i úřednice v černých pláštích. Ještě dnes slyším hlasitá bouchání razítek i tichý šustot počítaných bankovek.

Když se vracím zpět k počátkům svého vzpomínání, neopomenu se pozdravit ani s letitými lípami, které ulici dodávají půvab, staletou krásu, stín a svěžest. Vytrvale rostou a zdobí bývalý pozemek a zahradu jednoho z bývalých kopřivnických majitelů.

Až do dnešních dnů se půvabem může chlubit prostorný dům rodiny - kdysi „Stiborkových“. V jeho přízemí se vystřídalo několik prodejen jako čistírny oděvů, dokonce mlékárny, ale i známá prodejna hodinářství a klenotů.

(Dokončení v příštím čísle)

Věra HorákováZamyšlení

(Pokračování z minulého čísla)

Nabývám dojmu, že selhalo vše, co se kolem této rekonstrukce dělo. Nebylo by od věci zainteresovat nezávislého soudního znalce v oboru a auditorskou firmu, kde se poděly prostředky, které se údajně proinvestovaly a zdali byly dodrženy všechny technologické a stavební postupy, které byly deklarovány při opravě a úpravě již zmiňované vily. Jsem rád, že určitým lidem toto není lhostejné (a já patřím mezi ně) a snaží se všemi dostupnými prostředky o zahájení šetření a prozkoumání této záležitosti a odpovědné osoby přivést k zdůvodnění a podání vysvětlení k tomuto neutěšenému stavu, a pokud došlo k pochybení, viníky hnát k zodpovědnosti. Třešničkou na tomto kyselém dortu je, že vládnoucí garnitura chce a taky si opět bez jakýchkoli skrupulí schválila další nemalé finance na uskutečnění výstavby jakési VIP restaurace v suterénu této budovy. Jsem zvědav, do jakých výšin se deklarovaná částka 1,5 mil. korun na rekonstrukci restaurace ve vile nakonec vyšplhá a jak tento restaurant bude dál zatěžovat rozpočet města. Můj osobní nástin konečné částky rekonstrukce je takových 3 a více mil. korun, pokud bude obdobný scénář jako při opravě budovy.

Je třeba si také všimnout, že se nenápadně, ale mílovými kroky přibližujeme k dalšímu megalomanskému a nesmyslnému projektu a tím je škola Náměstí, kde už se pomaličku implementuje místní knihovna a tamtéž má údajně vzniknout také Univerzita třetího věku, a kdo ví co ještě. Rozumím tomu, že město by mělo podniknout určité kroky s prázdnou budovou, kterou vlastní, nenechat ji chátrat, ale mělo by se to dělat opravdu s rozmyslem. Je evidentní, že již zmiňované vize budou nemalou měrou silně zatěžovat už tak napjatý rozpočet města. Radní evidentně nevědí co s touto budovou, tak vymýšlejí krátkozraké projekty, kde by se mohlo nenávratně utopit mnoho milionů korun. Já osobně silně vnímám fakt, že mladé rodiny v podstatě nemají kde bydlet, že ve městě již neprobíhá od 90. let výstavba bytových domů a že bytů je nedostatek. Dle mého názoru by bylo možná vhodné zvážit a přemýšlet o přestavbě interiéru této školy na startovací či nájemní byty pro mladé rodiny.

(Pokračování v příštím čísle)

Občan X (R. Vojtović)Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: so 9. 2. 14.15-15.30, ne 10. 2. 4.15-15.30, st 13. 2. 11.30-13, so 16. 2. 14.30-15.45, ne 17. 2. 14.15-15.30 hodin

FLORBAL: so 16. 2. od 9 hod. turnaj II. ligy žen - sk. 7, od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice - FbC Aligators Klobouky Teamstore.cz (21. kolo Nár. ligy mužů sk. V) - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

FUTSAL: pá 8. 2. od 18.45 hod. FU Kopřivnice - Jokerit Kopřivnice (rozhodující utkání čtvrtfinále play-off Divize F); so 9. 2. od 8 hod. 7. turnaj I. tř. NJ+FM; ne 10. 2. od 8 hod. 6. turnaj II. tř. NJ+FM; ne 17. 2. od 8 hod. 8. turnaj OP NJ+FM - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

HÁZENÁ: so 9. 2. od 18 hod. KH Kopřivnice - HK FCC Město Lovosice (17. kolo Strabag Rail extraligy mužů) - sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

HOKEJ: so 9. 2. od 17 hod. HC Tatra Kopřivnice - HC David servis České Budějovice (38. kolo II. ligy mužů sk. V); ne 10. 2. od 10 hod. HC Černí Vlci - TJ HC Šternberk (25. kolo LMŽ 5.+6. tř. sk. 29); so 16. 2. od 10 hod. HC Černí Vlci - SK Prostějov 1913 (26. kolo LMŽ 5.+6. tř. sk. 29) - vše zimní stadion v Kopřivnici

KRYTÝ BAZÉN: čt 7. 2. 6-15, 18.30-21, pá 8. 2. 6-12, 16-21, so 9. 2. 12-21, ne 10. 2. 10-19, po 11. 2. 6-8, 19.30-21 kondiční plavání pro veřejnost, út 12. 2. 6-21, st 13. 2. 6-12, 14.30-16, 18.30-21, čt 14. 2. 6-15, 18.30-21, pá 15. 2. 6-12, 16-21, so 16. 2. 12-21, ne 17. 2. 10-19 hodin; upozornění: tréninky ve 2 drahách: po 6.45-7.30 SK, út 14.30-15.30 ASK, 15.30-18.30 SK, st 6.45-7.30 SK, 18.30-18.45 Db, čt 6.45-7.30 SK, tréninky ve 3 drahách: st a pá 8.10-11.40 PŠ, dětský bazén: čt 8.15-11.15 PŠ

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 9. 2. v 9.01 hod. ČD, Veřovice, Padolí, Koliba, Rožnov p. R., st 13. 2. v 8 hod. AN, BUS Rybí (Horní), Puntík, Libotín, Štramberk (koupaliště); so 16. 2. v 7.13 hod. ČD, Ostravice, Frýdlant n. O. (procházka kolem řeky); st 20. 2. v 7.45 hod. ČD, Veřovice, ČD, Velký Javorník, Veřovice, ČD

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná, ne 10-19 společná

STOLNÍ TENIS: pá 8. 2. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice C - TJ Mořkov A (16. kolo OP I. tř.) - tělocvična ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

VOLEJBAL: so 16. 2. od 10 hod. KV Kopřivnice - SK policie Bruntál (2. a 3. kolo MS přeboru kadetek sk. U) - tělocvična ZŠ 17. listopadu Kopřivnice

Výsledky

- Florbal: ženy (II. liga – sk. 7): FBC Vikings Kopřivnice – FBC Přerov 2:5, - 1.SC TEMPISH Vítkovice B 3:2; st. žáci (MS liga): 1.SC TEMPISH Vítkovice - FBC Vikings Kopřivnice 5:3.

- Hokej: junioři (17. kolo RLJ-Y): HC Černí Vlci – SK Prostějov 1913 4:6; dorost (16. kolo LMD-Y): SHKM Hodonín - HC Černí Vlci 8:3; 7. a 8. tř. (4. kolo LSŽ sk. 02): Metropolia Silesia – HC Černí Vlci 6:3; 5. a 6. tř. (4. kolo LMŽ sk. 02): Metropolia Silesia – HC Černí Vlci 7:12; 4. tř. (KLP): SK Karviná – HC Kopřivnice 6:9.

- Stolní tenis: OP I. tř. (15. kolo): TJ Fulnek A – ASK Tatra Kopřivnice C 14:4, ASK Tatra Kopřivnice D – TJ Nový Jičín D 8:10.

V lysohorském extrému závodili také místní borci

Lysá hora (cab) – Více než tisícovka účastníků devátého ročníku Extrémního vytrvalostního závodu 24 hodin na Lysé hoře se pralo v sobotu 26. ledna s více než dvoumetrovou vrstvou sněhu, která na nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd nyní leží. Nový sníh se bohužel nespojil s tvrdým podkladem, v některých místech pod sněhovou pokrývkou číhal na závodníky led a seběh se s přibývajícím časem začal bořit. Všechny tyto faktory učinily závod velmi náročným, dokonce zdravotníci museli ošetřit nejvíce úrazů v historii LH24, a proto také ti nejlepší absolvovali v průměru o jeden okruh méně než ti v loňském roce.

LH 24 je 24 hodin trvající horská štafeta dvojic společně se závodem jednotlivců, který je vyhlášen jako Zimní mistrovství ČR v horském maratonu jednotlivců. Startovalo se z areálu pily v Ostravici a cílem všech bylo zvládnout co nejvíc okruhů s vrcholem na Lysé hoře za 24 hodin. Jeden okruh měřil 11,4 km, jeho převýšení činilo 764 m a délka stoupání byla 5,72 km. Celkové prvenství obhájil Radek Chrobák, který zdolal 13 okruhů, stejně jako druhý Petr Král, ale v lepším čase. V ženách zvítězila s jedenácti koly Barbora Cichá a mezi dvojicemi triumfoval i letos Tomáš Svoboda, tentokrát však s Ondřejem Tabarkou, kteří zvládli 15 okruhů.

Závodu se zúčastnili také sportovci z Kopřivnice. V kategorii muži 18-35 let obsadil Heinz Hejduk 29. příčku (7 okruhů), v kategorii muži 36-50 let byli 27. Jaroslav Chromý (8 okruhů), 37. Přemysl Gilar (7 okruhů), 106. Martin Hrnčárek (5 okruhů – skončil v neděli v 1 ráno) a 149. Petr Klos (4 okruhy – skončil v sobotu po 20. hod.). Mezi muži nad 50 let se na 13. příčce umístil se 7 koly Zdeněk Golík, stejný počet měl i 15. Patrik Hejduk, dokončil jej však o půl hodiny později. V mužských dvojicích 18-35 let skončil s 11 okruhy jedenáctý Lumír Toman s Karlem Gazdou z Opavy.

Mezi Jokeritem a FU bude rozhodovat třetí zápas

Druhé čtvrtfinálové utkání mezi kopřivnickými divizními celky FU a Jokeritem rozhodovaly až pokutové kopy a rozhodne třetí zápas.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Druhé čtvrtfinálové utkání mezi kopřivnickými divizními celky FU a Jokeritem rozhodovaly až pokutové kopy a rozhodne třetí zápas.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Jokerit Kopřivnice – FU Kopřivnice 2:3pk (1:1)

Kopřivnice (cab) – Stejně jako vloni na sebe i v letošním čtvrtfinále play-off futsalové Divize F narazily oba kopřivnické celky. Tentokrát se však série protáhne až na tři utkání, protože v tom prvním překvapivě dominoval sedmý tým tabulky po základní části Jokerit (3:0), zatímco v tom druhém po penaltovém rozstřelu nakonec zvítězil druhý tým po základní části soutěže FU.

Odvetný duel obou kopřivnických mužstev přilákal v sobotu 2. února do sportovní haly ZŠ E. Zátopka přes dvě stovky diváků, kteří tak vytvořili bouřlivou atmosféru. První branku slavil tábor Jokeritu již ve druhé minutě, kdy skóre zápasu otevřel Macíček. V sedmé minutě mohl zvýšit Buček, ale brankář FU Mazoch jej vychytal. Více ze hry pak měli futsalisté FU, těsně vedle tyče střílel Závodný a brankář Martinovský poté vychytal Okřesíka i Střelce. V 16. minutě přece jen kapituloval, když zpoza obránců neviděl projektil Bartoše.

Boj o každý míč a metr na hřišti pokračoval i ve druhém poločase. Opět první minuty patřily Jokeritu, postupně přebírali iniciativu hráči FU. Ve 27. minutě přímý kop Juřeny gólman pokryl, o minutu později se však po další standardní situaci prosadil Košárek. Záhy ovšem přišly pro FU komplikace. Okřesík dostal žlutou kartu, ale za následný komentář uviděl červenou a v utkání dohrál. Jokerit následnou přesilovku využil, Prchal přihrál křižmo na Kružliaka a ten již zakončoval do odkryté brány. O minutu později nastřelil Prchal tyč a poté zachraňoval Jokerit výbornými zákroky Martinovský. Necelé tři minuty před koncem Jokeriťáci pošesté faulovali, desítku však Košárek neproměnil.

V závěru měly šanci na vítězství oba celky, ale nakonec zápas dospěl do pokutových kopů. V nich se za FU trefili Košárek s Galiou, zatímco na druhé straně skóroval jen Chromečka. Série tak vyvrcholí třetím zápasem v pátek 8. února od 18:45 hod. ve sportovní hale kopřivnického učiliště.

Branky a asistence: 4. Macíček (Chromečka), 30. Kružliak (Prchal) – 16. Bartoš (Juřena), 28. Košárek (Střelec); sestava Jokeritu: Martinovský – Prchal, Březina, Macíček, Kelnar, Chromečka, Buček, Kružliak, Jiříček, Holub, Fajmon; sestava FU: Mazoch – Galia, Střelec, Bartoš, Juřena, Okřesík, Závodný, Bartoň, Košárek, Hruška.

V nominaci nejúspěšnějších sportovců okresu opět figuruje Kopřivnice

Kopřivnice (cab) – V nominaci nejúspěšnějších sportovců Novojičínska za rok 2018, kteří budou slavnostně vyhlášeni a ohodnoceni v úterý 5. března v Beskydském divadle v Novém Jičíně, figurují také jména osmi kopřivnických sportovců. Výkonný výbor Okresního sdružení České unie sportu Nový Jičín vybral celkem 25 jednotlivců, na galavečeru jich však bude oceněno bez pořadí pouze deset z nich a nakonec bude zvolen celkový vítěz (v minulých dvou ročnících to byla kopřivnická krasobruslařka Klára Štěpánová). Vyhlašovat se budou také nejúspěšnější kolektivy a trenéři, mezi nimiž má Kopřivnice po dvou zástupcích, a nezapomene se také na handicapované sportovce.

Nominace kopřivnických sportovců na Nejúspěšnějšího sportovce okresu Nový Jičín za rok 2018

Kategorie jednotlivec a junior

Adam Očkovič (r. 2000, házená, KH Kopřivnice): Reprezentant ČR v kategorii dorostu, druhý nejlepší střelec I. ligy (nejvyšší soutěž) staršího dorostu.

Ema Feilhauerová (r. 2005, atletika, AK EZ Kopřivnice): V kategorii mladších žákyň obsadila 3. místo na mistrovství ČR ve vícebojích, třetí byla také na halovém mistrovství Moravy a Slezska ve skoku dalekém a v běhu na 1 500 m, na venkovním MMaS obsadila 2. místo v běhu na 800 m a se štafetou na 4 x 60 m, mnohokrát stála na stupních vítězů i v dalších závodech. V kategorii mladšího žactva reprezentovala MS kraj v mezikrajovém utkání štafet v přespolním běhu a v halovém mezikrajovém utkání, kde vyhrála běh na 800 m. Je členkou družstva AK EZ Kopřivnice, které zvítězilo na MMaS družstev, a také členkou družstva ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, jež vyhrálo republikové finále atletického čtyřboje.

Radek Rýpar (r. 2000, judo, TJ Závišice): Je vicemistrem ČR v kategorii juniorů i v kategorii mužů, zvítězil v mezinárodním poháru v Kodani, v rovněž mezinárodním Poháru olympijských nadějí v Olomouci obsadil 3. místo a zvítězil v Českém poháru v Ostravě i v Brně.

Hynek Bartoň (r. 2004, tenis, TK Kopřivnice): Je halovým mistrem ČR v kategorii starších žáků ve dvouhře i čtyřhře a vicemistrem světa s výběrem ČR do 14 let. Na turnaji Masters do 14 let (osm nejlepších hráčů v sezoně) obsadil druhé místo, rovněž druhý byl na mistrovství Evropy jednotlivců ve čtyřhře a na mistrovství ČR družstev za Agrofert Prostějov. Je vítězem a finalistou několika turnajů ETA do 14 let ve dvouhře i čtyřhře, v celostátním žebříčku starších žáků skončil druhý, 10. místo obsadil v žebříčku Tennis Europe a v kategorii mužů za TK Kopřivnice vyhrál všechny dvouhry, ve kterých nastoupil.

Klára Štěpánová (r. 2002, krasobruslení, FSC Kopřivnice): V celkovém hodnocení Českého poháru v kategorii juniorek obsadila druhé místo, v mezinárodních závodech pak obsadila v Lombardia Trophy (Challenger senior) v Itálii 10. místo, v ISU Junior Grand Prix Czech Skate v Ostravě 20. místo, v Riedell Ice Cup v Praze 4. místo a v Tallin Trophy (Challenger senior) v Estonsku 16. místo. Je vicemistryní ČR v seniorské kategorii.

Pavel Kořínek (r. 1980, horolezectví, ASK Tatra Kopřivnice): Spolu s dalšími pěti českými horolezci stanul v červenci loňského roku na vrcholu deváté nejvyšší hory světa Nanga Parbat (8 125 m n. m.). Šest Čechů v jeden den na osmitisícovce je obrovským úspěchem, o kterém se mluvilo po celém světě.

Michal Šupa (r. 2001, plavání, SK Kopřivnice): Na letním mistrovství ČR obsadil v kategorii staršího dorostu 3. místo v disciplínách 100 Z a 50 Z, 3. místo obsadil také na zimním mistrovství ČR v kategorii staršího dorostu v disciplíně 200 Z, přičemž zároveň postoupil i do finále kategorie Open (tedy bez rozdílu věku). V celkovém hodnocení disciplíny 200 Z za rok 2018 obsadil v rámci celé ČR 9. místo. Mnohokrát stál na stupních vítězů i v dalších závodech.

Nikola Chovanečková (r. 2005, triatlon a aquatlon, SK Kopřivnice): Je mistryní ČR v aquatlonu v kategorii mladších žákyň. Zvítězila v závodech Karvinský aquatlon, Moraviaman Neo Run (aquatlon), Valachyman (triatlon), Dětský albrechtický aquatlon a Olomoucký aquatlon, druhé místo obsadila v Šumperském dětském triatlonu. Současně úspěšně reprezentuje plavecký klub SK Kopřivnice – je krajská přebornice v disciplíně 100 PZ a na mistrovství ČR 13letého žactva obsadila v disciplíně 200 P 8. místo. Svými výkony se kvalifikovala a zúčastnila seniorského MČR v plavání.

Kategorie kolektivy

Družstvo mužů KH Kopřivnice (házená): Je účastníkem extraligy mužů a je jediným kolektivním sportem v okresu Nový Jičín hrajícím nejvyšší soutěž. V loňském roce se po dlouhé době probojovalo do play-off a obsadilo celkové 7. místo.

Družstvo mladších žákyň AK EZ Kopřivnice (atletika): Zvítězilo ve finále krajského přeboru družstev MS kraje a s přehledem také na mistrovství Moravy a Slezska družstev, kde se utkalo nejlepších dvanáct družstev. Pro kategorii mladšího žactva je to nejvyšší vypsaná soutěž týmů.

Kategorie trenéři, činovníci, organizační pracovníci a další

Evžen Milčinský (r. 1970, krasobruslení, FSC Kopřivnice): Trenérské činnosti se věnuje 27 let, je trenérem I. třídy a v kopřivnickém klubu krasobruslení připravuje na závody 30 svěřenců od přípravky až po seniory. Se svými svěřenci jezdí na závody po celé ČR i do zahraničí. Velkým úspěchem pod jeho vedením byla v roce 2018 účast krasobruslařky Kláry Štěpánové na prestižních závodech série juniorské Grand Prix a zisk 2. místa na mistrovství ČR v seniorské kategorii. Jeho svěřenci jsou pravidelnými účastníky MČR v žákovských i juniorských kategoriích. V květnu 2018 byl zvolen místopředsedou Českého krasobruslařského svazu.

Lubomír Veřmiřovský (r. 1976, házená, KH Kopřivnice): Jako trenér mužů dosáhl se svým týmem v sezoně 2017/18 sedmého místa v nejvyšší tuzemské soutěži. V předchozích letech působil i v Německu a Španělsku.

Plavci postoupili v soutěži družstev do semifinále

Nový Jičín (cab) – Plavci SK Kopřivnice zahájili závodní letní část sezony prvním kolem mistrovství ČR družstev, které se pro Moravskoslezský kraj konalo v sobotu 26. ledna v Novém Jičíně. Obě družstva kopřivnického klubu vylepšila celkový bodový zisk z loňského roku, a zatímco děvčatům jen těsně semifinále uteklo, chlapci jako poslední nakonec postoupili.

V soutěži družstev mohou v každé disciplíně startovat z jednoho oddílu pouze dva plavci/plavkyně (štafeta se do toho nepočítá), každý výkon je dle tabulek bodově hodnocen a konečné pořadí družstev se stanovuje v rámci celé ČR na základě součtu všech těchto bodů. Do semifinále pak postupuje nejlepších 24 týmů, některá města, jako třeba Plzeň, mají družstva A, B i C, která tak zaberou rovnou tři místa. „Obě naše družstva podala skvělý výkon a na úvod sezony zaplavanými časy závodníci překvapili. A to jeli z plného tréninku, protože na soutěž družstev se neladí,“ vysvětlil kopřivnický trenér René Lakomý.

Družstvo děvčat SK Kopřivnice získalo celkem 11 989 b. (o více než 600 b. více než loni) a obsadilo ze 77 družstev 30. místo (třetí nepostupové). „Holky dosáhly skvělých výkonů a škoda, že nebyly kompletní. Hodně nám chyběla Jana Richterová, která si dva dny před závodem podvrtla kotník. Kvůli škole pak měla omezený počet startů i Vendula Rakúsová. Největší pochvalu ale zaslouží Nikola Chovanečková, na úsek ve štafetě jsem opravdu zíral. Pořád se neskutečně zlepšuje,“ chválil trenér Lakomý.

Dařilo se i chlapcům a se ziskem 11 869 b. (o téměř 700 b. více než vloni) skončili na 29. příčce, některá družstva se však odhlásila, a tak Kopřivnice pronikla do semifinále. „Skvěle zaplavali hlavně Michal Šupa, jeho čas v kraulérské štafetě je naprosto suprový, a Roman Kučera. Jsem moc rád, že nám pomohli i Jan Frýdl a triatlonista Petr Cívela, kteří už v plavání nezávodí, a také nyní trenér Jan Krysa. Bohužel nevím, jestli vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu plavců družstvo do semifinále přihlásím,“ podotkl Lakomý.

Zúčastnění plavci SK Kopřivnice v 1. kole MČR družstev (26. 1., Nový Jičín): r. 1992: P. Cívela; r. 1996: J. Krysa; r. 1998: P. Davidová; r. 2000: R. Kučera; r. 2001: M. Šupa; r. 2002: J. Frýdl; r. 2003: V. Rakúsová, K. Dolná, L. Jančálková; r. 2004: K. Jalůvková, P. Kerekeš; r. 2005: N. Chovanečková, D. Csapaiová, Š. Bruger; r. 2006: V. Schwarzová, Š. Jadrníčková; r. 2007: R. Zajíček; r. 2008: L. Šenkeříková.

Bravo, kopřivničtí házenkáři porazili úřadujícího mistra

HCB Karviná – KH Kopřivnice 31:33 (18:13)

Karviná (cab) – Přes sedm set diváků sledovalo napínavé krajské derby mezi Karvinou a Kopřivnicí, které se na půdě Slezanů odehrálo v neděli 3. února. Ačkoliv po většinu času vedli domácí, kopřivničtí házenkáři nakonec vybojovali dva body a přerušili tak vítěznou sérii Karvinských na domácí palubovce, která trvala čtrnáct utkání (od 18. března).

Mužstvo trenéra Lubomíra Veřmiřovského mělo skvělý vstup do zápasu, v 6. minutě vedlo 3:1. Poté však taktovku hry převzal karvinský celek, jenž se postupně dostal do vedení a to se s koncem prvního poločasu zastavilo na pětigólovém rozdílu (18:13). I ve druhé půli zápasu pokračovali domácí v nastoleném trendu a až do 50. minuty si stále drželi alespoň nejtěsnější náskok. V jeho udržení jim však nepomohl ani oddechový čas a následná trefa Fulneka znamenala vyrovnání. Karvinští se sice znovu dostali do dvoubrankového vedení, jenomže jej opět neuhájili. V 57. minutě byl vyloučen Fulnek, ale za Žingorem pouze zazvonila tyč a Kopřivnice následně zvýšila na 32:30. Minutu před koncem i se štěstím snížil Chudoba a na nejtěsnější možný rozdíl ve skóre reagoval Veřmiřovský oddechovým časem. Poté se svými zákroky vytáhli oba gólmani, ale Marjanoviće nakonec překonal 18letý Očkovič, který byl se šesti brankami druhý nejlepší střelec Kopřivnice, a pojistil zisk dvou bodů.

„Upřímně, nemyslel jsem si, že tady můžeme uspět. Karviná má na každém postu kvalitní hráče a není jednoduché se na její hru připravit. Dnešní body jsou velmi cenné, potřebujeme je k jistotě postupu do play-off. Hráli jsme bojovně a dokázali nasazený trend držet až do poslední desetiminutovky, kde se lámal chleba. Dnes musím hráče za předvedený výkon a bojovnost pochválit,“ byl po zápase nadšen trenér Veřmiřovský.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Brůna, Bukovský 4, Čadra 2, Fulnek 8, Jan Gřes, Hanus 2, Hardt, Holbein 2, Jonák 1, Karban, Očkovič 6, Petřík 3, Střelec 3/3, Unger, Zima 2; sedmimetrové hody: 3/3 – 3/3; vyloučení: 6-7.

Strabag Rail extraliga mužů po 16. kole
1. Plzeň16112 3463:40924
2. Karviná15111 3412:35123
3. Ronal Jičín16101 5423:39921
4. Nové Veselí16 92 5395:38520
5. Kopřivnice16 83 5470:43919
6. Frýd.-Míst.16 72 7435:41016
7. Dukla Praha15 71 7393:37215
8. Lovosice16 71 8460:45415
9. Zubří16 71 8413:41715
10. Hranice16 5110397:43311
11. KP Brno16 3310398:449 9
12. Litovel16 1015366:507 2

Florbalisté doma nestačili na druhý celek tabulky

Jakub Kostelník (č. 5) zařídil v domácím utkání s Brnem polovinu branek FBC Vikings Kopřivnice, k vítězství to však nestačilo.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Jakub Kostelník (č. 5) zařídil v domácím utkání s Brnem polovinu branek FBC Vikings Kopřivnice, k vítězství to však nestačilo.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

FBC Vikings Kopřivnice – Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Kopřivnice (cab) – Tři kola před koncem základní části Národní ligy mužů sk. Východ hostili kopřivničtí florbalisté v sobotu 2. února ve sportovní hale místního učiliště druhý celek tabulky brněnský Gullivers. I přes nadějně vypadající průběh zápasu nakonec na body nedosáhli.

Již od začátku bylo patrné, kdo bude v první třetině udávat tempo hry. Hosté otevřeli skóre v páté minutě a po střele Žůrka z poloviny hřiště šli do dvoubrankového vedení. Do druhé dvacetiminutovky naskočili Vikingové silně motivovaní vyrovnat, což se jim také podařilo. Už po 25 s hry snížil Kresta a ve 25. minutě srovnal Opatřil. Po šancích na obou stranách však přišel nedůraz kopřivnické obrany před Klinkou a ve 35. minutě šlo Brno znovu de vedení.

Stejně jako druhou třetinu i tu závěrečnou začal kopřivnický celek aktivně. Ve 45. minutě přišlo první vyloučení zápasu, a to na straně hostů. Přesilovou hru sice Vikingové nevyužili, ale těsně po jejím skončení bylo po souhře Kostelníka a Zátopka skóre znovu nerozhodné. V 50. minutě se však Brňané opět dostali do vedení a o dvě minuty později tento náskok ještě navýšili. Naději na body vrátili do kopřivnických řad podruhé Kostelník se Zátopkem, ale Gullivers své vítězství zpečetili trefou do prázdné brány 23 s před závěrečnou sirénou. „První třetinu jsme spali, vytvořili si strašně málo šancí a dovolili Brnu odskočit o 2 branky. Ve druhé části šlo konečně vidět, že chceme vyhrát, za což jsem rád. Ale bohužel jsme si pokazili nadějný závěr zápasu,“ mrzelo kapitána Vikingů Adama Lichnovského.

Branky Kopřivnice: 21. Kresta (Opatřil), 25. Opatřil, 47. Kostelník (Zátopek), 57. Kostelník (Zátopek); sestava Kopř.: Klinka – Zátopek, Kubátko, Kostelník, Štefek, Kresta, Lichnovský, Vávra, Opatřil, Soukal, Telčer, Fojtů, Mužný, Šimíček.

Nár. liga mužů sk. V po 19. kole
1. Telnice191401 4150:8543
2. Sokol Brno191221 4106:8641
3. Letka191301 5117:9840
4. Kopřivnice19 842 5124:10534
5. Rožnov p. R.191011 7 92:8233
6. FBK Hluk19 840 7142:13932
7. Žďár n. S.19 80110 94:12925
8. Klobouky19 71110 98:10524
9. Opava19 70210 88:10323
10. Svitavy 19 61210106:12822
11. Třebíč19 42112119:13017
12. H. Suchá1920215 83:129 8

Plochodrážníci museli kvůli rozmaru počasí závod zrušit

Kopřivnice (cab) – Po dvouleté pauze se na Větřkovické přehradě měla letos opět konat ledová plochá dráha, ale počasí tomu bohužel nakloněno nebylo.

Nejdříve byl pro nedostatečnou tloušťku ledu zrušen termín 19. ledna a v polovině minulého týdne museli pořadatelé z Autoklubu plochá dráha Kopřivnice zrušit i ten v sobotu 2. února. Síla ledu dostala při oblevě začátkem týdne zabrat a následné sněžení povrch natolik poškodilo, že jej museli uznat jako nezpůsobilý k pořádání závodu. Jak na svých stránkách plochodrážníci uveřejnili, nepomohl ani noční mráz, kterým ke stávající vrstvě přimrznul rozbředlý povrch a vytvořil se tzv. dvojitý led, na němž se závod uspořádat nedá.

Kopřivničtí hokejisté stále drží postupovou příčku do vyřazovacích bojů

HK Nový Jičín – HC Tatra Kopřivnice 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Nový Jičín (cab) – Poslední derby hokejistů Nového Jičína a Kopřivnice vyznělo lépe pro Ďábly, kteří na svém ledě zvítězili ve středu 30. ledna 4:2. Opava v tomto kole získala bod za prohru s Šumperkem v prodloužení, a stáhla tak náskok Tatry na pět bodů.

Novojičínští hokejisté měli skvělý vstup do utkání, po přímočaré akci Kafky a Poruby se dostali do vedení již po 58 s. V polovině první třetiny sice tatrováci neproměnili přesilovku pěti proti třem, v té klasické však přece jen vyrovnal Červenka, který sklepl puk za Sonnkova záda po střele Puškára od modré čáry.

Stejně jako v prvním dějství i v tom druhém měli více ze hry domácí, ale hodně faulovali. Díky tomu dostal kopřivnický celek k dispozici tři početní výhody, v žádné se mu však skórovat nepodařilo. Také v úvodu závěrečné třetiny byli lepší Ďáblové a po minutě a půl hry šli znovu do vedení po krásné souhře Lehačky a Poruby. Rozhodčí hodně vylučovali, zápas se přiostřoval a nakonec vygradoval v 53. minutě zkratem hráče Tatry Gebauera. Ten byl nejprve vyloučen za sekání, kvůli protestům dostal ještě desítku, a když nakonec hodil po rozhodčích hokejku a rukavice, musel se odporoučet do šatny s pětiminutovým trestem. Dlouhou přesilovou hru Novojičínští využili v 57. minutě a dostali se do dvougólového vedení.

Na konci 59. minuty vrátil Kopřivnici naději Suchý, ale poté, co půl minuty před koncem třetí třetiny odjel Hromada na střídačku, vítězství domácích pojistil v čase 59:48 trefou do prázdné brány Lehačka. „Dnes jsme si nezasloužili bodovat, soupeř byl lepší. O naší prohře rozhodl gól na začátku třetí třetiny, kdy jsme měli laxní přístup. Pak jsme zbytečně faulovali a tím pádem se nedostali zpět do hry. Vrchol všeho byl zkrat našeho hráče, který nás odsoudil k prohře. Tak se za Tatru nebojuje,“ rozčiloval se po zápase kopřivnický trenér Jaroslav Kofroň.

Branky Kopřivnice: 11. Červenka (Puškár, Gebauer), 59. Suchý (Hrubý); sestava Kopř.: Hromada – Stříž, Imrich, Ficek, Krutil, Puškár, Marek – Hrubý, J. Mach, M. Mach, Červenka, Gebauer, Suchý, Tomášek, A. Kofroň, Gola, Sluštík.HC Tatra Kopřivnice – HC Tábor 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)

Kopřivnice (cab) – Velmi důležité body získali kopřivničtí hokejisté v sobotu 2. února, kdy na domácím ledě porazili táborské Kohouty. Opavský celek, dotírající v tabulce z pátého místa, v tomto kole nebodoval, zato šestý Nový Jičín získal body dva za vítězství v prodloužení.

Hosté měli skvělý start do utkání, již ve 4. minutě rozvlnil síť za Hromadovými zády v přesilové hře Sladkovský. Zjevně nakopnutí inkasovanou brankou tatrováci zvýšili aktivitu a do přestávky skóre otočili. V 8. minutě vyrovnal v početní výhodě Zuzaník, na konci 12. minuty dostal Kopřivnici do vedení před bránou výtečně pracující Krutil a o necelé dvě minuty později nezkrotil brankář Novák střelu Baila ihned po buly.

Již na 4:1 zvyšoval ve čtvrté minutě druhé třetiny Hrubý, který potrestal čtyřminutové vyloučení Škrdleta za vysokou hůl. Třígólový náskok držela Tatra do poloviny 35. minuty, kdy Pechánek vymetl horní růžek Hromadovy klece. Do kontaktu dostal Táborské ve čtvrté minutě závěrečné periody svou druhou trefou v zápase Sladkovský, ale s odpovědí kopřivničtí hokejisté příliš dlouho neotáleli. Ještě v téže minutě skóroval Červenka a po 24 s vrátil domácím tříbrankové vedení Gola. Neuběhla ani minuta a půl hry a skóre se měnilo znovu, ranou z hranice kruhu nedal Hromadovi šanci Pechánek. Kohouti sice boj o vyrovnání nevzdali, ale v závěrečných minutách nevyužili více než minutovou přesilovku pět na tři a všechny body tak zůstaly na kopřivnickém ledě.

„První půlku utkání jsme byli jasně lepším týmem, pak jsme ale nesmyslně začali hrát něco jiného, než jsme si řekli. Nebyli jsme na kotouči, chyběl nám důraz v zakončení a před naší bránou. Soupeř nás začal dostávat pod tlak, navíc přišly opět zbytečné fauly. Naštěstí jsme utkání dotáhli do vítězného konce,“ těšilo trenéra Tatry Jaroslava Kofroně.

Branky Kopřivnice: 8. Zuzaník (Ficek, M. Mach), 12. Krutil (J. Mach), 14. Bail (Červenka, J. Mach), 24. Hrubý (Imrich, Gola), 44. Červenka (A. Kofroň, J. Mach), 45. Gola (Hrubý, M. Mach); sestava Kopř.: Hromada - Stříž, Imrich, Ficek, Krutil, Zuzaník, Bail, Fojtík – Hrubý, Havránek, J. Mach, M. Mach, Červenka, Suchý, Tomášek, A. Kofroň, Gola, Sluštík.

II. liga mužů sk. V po 36. kole
1. Šumperk331943 7125:7368
2. Hodonín32182210146:10160
3. Val. Meziříčí32173210115:9459
4. Kopřivnice33155013122:10855
5. Opava33115512111:10148
6. Nový Jičín33124314 95:10647
7. Orlová33 71421 94:15627
RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS