Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 10.01.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 1/2019 ze dne 10.01.2019

Radnice má stavební povolení, proměna centra může začít

Kopřivnice (dam) – V závěru prosince bylo vydáno stavební povolení pro jednu z největších kopřivnických investic nejen tohoto roku. Právě letos totiž začne dlouho plánovaná revitalizace centra Kopřivnice. „Aktuálně finišují práce na prováděcí dokumentaci, následně budou specifikovány zadávací podmínky pro výběr dodavatele a pak bude v radě města vyhlášena veřejná zakázka. Následně bude možné začít se samotnou realizací,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje Jiří Štěpán s tím, že pokud vše půjde podle plánu, první stavební stroje a dělníci se v centru města objeví v červnu letošního roku.

Vzhledem k náročnosti celé rekonstrukce je stavba rozdělena do čtyř etap a její realizace zabere zhruba dvě a půl stavební sezony. Nového vzhledu centra se obyvatelé a návštěvníci města dočkají do roku 2021. Přestože primárním cílem projektu je snaha radnice zkultivovat městský prostor a učinit jej atraktivnějším jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky, první etapa rekonstrukce je víceméně technická.

Přestavba totiž začne kompletní rekonstrukcí přemostění Kopřivničky před kulturním domem. „Jsou to práce, které na konečné podobě centra sice nebudou vidět, avšak jsou naprosto nezbytné,“ řekl starosta města Miroslav Kopečný. Kromě rekonstrukce přemostění budou v prvním provozním celku vybudovány i četné přeložky inženýrských sítí, které plochu centra protínají.

Náklady na revitalizaci středu Kopřivnice jsou v současné době odhadovány na zhruba 120 milionů korun, další zpřesnění přinese soutěž na dodavatele stavebních prací. Zájmem města je vybrat jediného dodavatele, který bude odpovědný za stavbu v celém jejím rozsahu.

Budoucí podoba centra města je dílem zdejšího architektonického studia Kamil Mrva Architects, projektovou dokumentaci zpracovali projektanti společnosti Dopravoprojekt Ostrava. Jasnější představu o tom, jak bude po rekonstrukci centrum Kopřivnice vypadat, si lidé mohou udělat během ledna ve vestibulu radnice, kde bude umístěna aktualizovaná výstava návrhu jeho nového vzhledu včetně názorných vizualizací. Rozsáhlá stavba v centru města bude náročná nejen po technické a finanční stránce. Stavební práce se totiž radnice snaží naplánovat tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn průchod centrem, stejně jako přístup k obchodům a dalším provozovnám v přilehlých budovách. „O nezbytných omezeních a úpravách pohybu osob v centru budou obyvatelé v předstihu informováni, ale budeme se snažit o to, aby z centra po dobu jeho přestavby nevymizel život,“ vysvětlil starosta města Miroslav Kopečný. Radnice dokonce plánuje speciální webovou stránku, prostřednictvím které budou obyvatelé města o stavbě podrobně informováni.

Přestože projekt zvelebení centra je teprve na startu, na radnici se plánují revitalizace dalších území, konkrétně parku E. Beneše a veřejných ploch u budoucího nového muzea automobilů v areálu Tatry a dalších ploch a budov v majetku města. „Chceme, abychom jako město šli příkladem ostatním vlastníkům budov v centru a v celém městě. Budeme usilovat o to, aby oni, inspirováni naší snahou, začali s rekonstrukcí a estetizací svých nemovitostí, které spoluvytvářejí vzhled našeho města,“ dodal starosta Kopečný.

Kopřivnice hledá kupce pro rozvodné zařízení elektřiny v Průmyslovém parku Vlčovice

Kopřivnice (dam) – Záměr prodat rozvodné elektrické zařízení zajišťující přívod elektřiny do Průmyslového parku Vlčovice schválili ještě před Vánoci kopřivničtí zastupitelé. Spínací stanici včetně jejího technického vybavení pozemku a příslušných kabelových rozvodů radnice nabízí obálkovou metodou. Zájemci o koupi by měli své nabídky městu doručit nejpozději 24. ledna dopoledne a minimální nabídková cena je 10,45 milionu korun.

Rozvodné zařízení vybudovalo město před 16 lety v rámci výstavby infrastruktury v průmyslové zóně a zaplatilo za něj s dotační pomocí téměř 25 milionů korun. Provozovatelem zařízení se po jeho dokončení stala Energetika Tatra a později Komterm Morava. Tyto společnosti dlouhá léta provozovaly zařízení za symbolický nájem ve výši 1 500 Kč za rok. Přes opakovanou snahu radnice získat vyšší nájemné nebyla provozující společnost ochotna platit více. Až vloni v létě se objevila konkurenční nabídka, na jejímž základě byla uzavřena smlouva s novým nájemcem, společností Českomoravská energetika. Ta ovšem může, díky výpovědní lhůtě, začít platit až na konci letošního roku, ale znamenala by skokové zvýšení nájemného na 720 tisíc korun ročně. Zároveň radnice obdržela i nabídku na odkup zařízení. Tou se zabývalo ještě minulé zastupitelstvo a odložilo rozhodnutí v této věci až na dobu po volbách

Zastupitelé v novém složení pak 13. prosince poměrně obsáhle diskutovali o tom, zda záměr prodeje zveřejnit. Především zástupci opozice uváděli, že prodávat majetek, který, jak se nově ukázalo, může do rozpočtu pravidelně přinášet vysoké příjmy z nájmu, není dobrý nápad. Podle vedoucího odboru majetku města Kamila Žáka ovšem také platí skutečnost, že v případě, že město bude dále majetek pronajímat, musí jej dle smlouvy udržovat v bezvadném stavu. „Technologie spínací stanice je po šestnácti letech provozu do značné míry amortizovaná a bude potřebovat opravy a investice,“ uvedl Žák. Zastupitelé nakonec rozhodli těsnou většinou jedenácti hlasů o zveřejnění záměru prodeje a město nyní čeká na nabídky ze strany energetických firem, o samotném uzavření případné kupní smlouvy budou politici rozhodovat v budoucnu.

Analýza bezbariérovosti ukázala i nedostatky

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice si nechala v loňském roce zpracovat Analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici. Na její zpracování získala dotaci z Operačního programu zaměstnanost ve výši 95 %, přičemž celkové náklady činily 150 tisíc korun.

Analýza byla zpracována pro přibližně 16 kilometrů tras pro pěší napříč celým městem včetně dostupnosti 40 budov občanské vybavenosti. „Firma posuzovala možnost užívání jednotlivých chodníků, přechodů a míst pro přecházení osobami s omezenou schopností pohybu a orientace až po vstup do 40 budov občanské vybavenosti, například do úřadů, škol, polikliniky a dalších. Jde o dokument, který budeme využívat jak pro zpracovávání a přípravu dalších rozvojových projektů dotýkajících se komunikací pro pěší, tak i pro běžné menší opravy, aby bylo vše správně z pohledu pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Bylo zjištěno hodně drobných i vážnějších nedostatků, které je potřeba napravit. Během let se měnily vyhlášky i normy pro realizaci naváděcích prvků pro handicapované osoby, což znamená, že již dříve realizované úpravy pozbyly platnosti a je potřeba upravit je tak, aby byly v souladu s platnou legislativou. V dokumentu je uveden seznam chyb včetně návrhu na opravy i s hrubým odhadem finanční náročnosti,“ poznamenal Richard Petr, pracovník odboru rozvoje města, který má na starosti dopravu a infrastrukturu.

Nový dokument využije i zpracovatel Plánu udržitelné městské mobility. „Tento koncepční dokument bude vznikat v průběhu celého roku 2019 a uvítáme, pokud se do jeho tvorby zapojí svými podněty i obyvatelé města,“ podotkl Richard Petr s tím, že analýza včetně grafické přílohy je zveřejněna na webu města v sekci dokumentů a pro Plán udržitelné městské mobility a zasílání podnětů k dopravě ve městě byla vytvořena samostatná webová stránka http://mobilita-koprivnice.cz/.

Dny techniky získaly dotaci

Kopřivnice (dam) – Zastupitelé dali zelenou přípravám dalšího ročníku Kopřivnických dnů techniky. Před týdnem totiž většinově schválili individuální dotaci na realizaci této akce. Jak před zastupiteli poznamenal hlavní organizátor akce Pavel Farda, bez dotace města by nebylo možné akci uskutečnit. Celkové náklady projektu jsou podle jeho slov asi 1,08 milionu korun. Náklady kryje nejen městská dotace ve výši 690 tisíc korun, ale také příspěvky partnerských firem a zisky z pronájmu plochy stánkařům. Zájem partnerů z řad firem o výraznější prezentaci a podporu Dnů techniky podle Pavla Fardy roste, a i proto na příští ročník Dnů techniky požádal o dotaci, která je o 60 tisíc nižší než ta, kterou město vyplatilo v roce 2018. Výši dotace jako přemrštěnou kritizoval jen zastupitel Ivan Telařík, zástupci SPD a ČSSD byli také jediní, kdo udělení dotace nepodpořili.

Alfa Band oslavil dekádu s hosty

Vladimír Hron byl jedním z pěveckých hostů celovečerního koncertu Alfa Bandu, kterým kapela oslavila deset let od svého obnovení.
FOTO: D. MACHÁČEK
Vladimír Hron byl jedním z pěveckých hostů celovečerního koncertu Alfa Bandu, kterým kapela oslavila deset let od svého obnovení.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Desáté výročí obnovení kapely oslavil tři dny před koncem minulého roku kopřivnický Alfa Band. Kapela pozvala do velkého sálu kulturního domu řadu hostů. V bezmála dvouhodinovém programu složeného z coververzí slavných popových a poprockových hitů světové i domácí populární scény si s kapelou zazpívali nejen její bývalí členové, ale třeba i vynikající zpěvačka Michaela Račáková nebo Lenka „Lo“ Hrůzová. Velký prostor pak dostal Vladimír Hron. Populární televizní tvář s kapelou už delší dobu spolupracuje a v Kopřivnici se s Alfa Bandem prezentoval nejen jako zpěvák a imitátor, ale i jako bavič.

Městský úřad se zapojil do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě

Kopřivnice (red) - Městský úřad v Kopřivnici se zapojil do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Dobrovolnickým centrem Hestia, z. s. Hlavním cílem tohoto projektu je seznamovat organizace veřejné správy s možnostmi, jak se zapojit do dobrovolnictví ve svém regionu.

„Mezi očekávané efekty dobrovolnictví patří posílení spolupráce mezi úřady státní správy a sociálními partnery a obecně rozšíření povědomí o dobrovolnictví a jeho celospolečenském významu,“ uvedla Pavla Filáková z FDV DOBRO.

Zaměstnanci kopřivnické radnice se do projektu zapojili již v roce 2017. Vloni například uspořádali už druhou sbírku zimního ošacení pro klienty NDC Racek, což jsou často lidé bez přístřeší a bez pomoci by dlouhá zima byla mnohdy nad jejich síly. „Pomáhali jsme i při organizaci plesu Denního stacionáře nebo docházeli potěšit klienty odlehčovací služby či se zúčastnili jako doprovod klienta organizace NaNovo na akci města. Průběžně po celý rok probíhá na úřadu sbírka použitých poštovních známek, jejíž výtěžek putuje na dobročinné účely,“ přiblížila aktivity radnice Ilona Mazalová, referentka vnějších vztahů.

Na závěr roku uspořádala radnice mikulášskou sbírku, která byla určena pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. „I pro letošní rok už máme plány na další pomoc a podporu v rámci projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. Určitě i letos budeme pomáhat při plesu Denního stacionáře a dalších aktivitách, o které je mezi zaměstnanci a budoucími klienty zájem,“ dodala Ilona Mazalová.

Radnice obdarovala své seniory v domovech

V závěru loňského roku navštívili s dárky zástupci města kopřivnické seniory žijící v domovech seniorů v okolních městech.
FOTO: PAVLA ZRUNKOVÁ
V závěru loňského roku navštívili s dárky zástupci města kopřivnické seniory žijící v domovech seniorů v okolních městech.
FOTO: PAVLA ZRUNKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Ani vloni v závěru roku nezapomněla Kopřivnice na své občany, kteří jsou z důvodu svého stáří a nemoci umístěni v domovech pro seniory. V týdnu před vánočními svátky objížděl místostarosta Stanislav Šimíček s pracovnicí sociálního odboru Pavlou Zrunkovou zařízení, v nichž žijí Kopřivničané. Největší množství návštěv seniorů měli v Domově v Příboře, kde je 23 kopřivnických seniorů, v Domově Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm jich navštívili 13 a ve dvou zařízeních Domova Duha v Novém Jičíně dohromady devět. „Každému jsme předali nazdobenou vánoční hvězdu, dárkový balíček a blahopřání. Celkem jsme navštívili 27 žen a 8 mužů,“ uvedla Pavla Zrunková a poznamenala, že všichni byli rádi, že jsme je navštívili, a mnozí se neubránili slzám.

Návštěvy spoluobčanů v domovech seniorů jsou v závěru roku každoroční záležitostí. „Pro některé, kteří už nemají rodinné příslušníky, jsme příjemným zpestřením jejich pobytu v zařízení. Věřím, že už brzy nebudeme muset objíždět domovy v okolních městech a že naši občané budou moci využívat domov seniorů v Kopřivnici,“ poznamenal místostarosta Stanislav Šimíček, zodpovědný za sociální oblast.

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2018 v Kopřivnici a okolí

Zimní stadion se dočkal výměny střešního pláště za bezmála 15 milionů korun.
Zimní stadion se dočkal výměny střešního pláště za bezmála 15 milionů korun.
další fotografie

MĚSTO 1. LEDNA

Začala platit nová pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města. Nejzásadnější změnou bylo snížení kaucí ze šestinásobku základního nájemného na trojnásobek.

KULTURA 11. LEDNA

V programu divadelního předplatného kulturního domu hostovalo pražské Divadlo Na Zábradlí s oceňovaným představením V+W – Korespondence vzniklým na základě dopisů, které si vyměňovali Jiří Voskovec a Jan Werich.

VOLBY 12.-13. LEDNA

Výsledky prvního kola prezidentských voleb byly známy zhruba hodinu a půl po uzavření volebních místností. Stejně jako ve zbytku republiky skončilo první kolo vítězstvím Miloše Zemana a druhým postupujícím byl Jiří Drahoš. Zeman získal bezmála 44 % hlasů kopřivnických voličů, Drahoš 23,5 %.

VOLBY 26.-27. LEDNA

Zatímco v celostátním měřítku byl výsledek druhého kola prezidentské volby poměrně těsný, v Kopřivnici a místních částech Miloš Zeman zvítězil s výraznějším náskokem, když získal 58,15 % odevzdaných hlasů. Jiří Drahoš skončil v druhém kole se ziskem 41,84 %. Zájem voličů o výběr hlavy státu byl poměrně vysoký, k urnám přišlo 11 380 oprávněných voličů, tedy bezmála 64 %.

KULTURA 28. LEDNA

Kurzy hry na flétnu, housle, klavír, violoncello, stejně jako výuka zpěvu a dirigování a večerní koncert absolvovali žáci a učitelé ZUŠ Zdeňka Buriana společně se svými protějšky z Jižní Koreje. Korejští hosté nabídli publiku jak klasickou hudbu, tak folklor své země.

KULTURA 31. LEDNA

Na půdě vily Machů koncertovalo německé alternativní trio KUF. Publikum se dočkalo originální muziky s prvky funky, jazzu stejně jako hiphopu a D’n’B.

A ještě k tomu v lednu…

Město získalo víc než 8,1milionovou dotaci na projekt vzniku sociálně-terapeutických dílen. Sobota 20. ledna byla nejnabitějším dnem plesové sezony, během jednoho večera si lidé mohli vybírat z pěti bálů. Hvězdou Obecního plesu byl zpěvák Petr Bende. Poliklinika Therápon 98 v rámci úsporných opatření zrušila jednu ze tří ordinací praktického lékaře, pacienty ze zrušeného obvodu si rozdělily zbývající dvě ordinace.

KULTURA 1. ÚNORA

Fanoušci Báry Hrzánové ji měli možnost opět vidět v hlavní roli kultovního představení Hrdý Budžes. Dlouho dopředu vyprodané představení se uskutečnilo v náhradním termínu. Původně jej lidé měli vidět už v květnu 2017.

MĚSTO 2. ÚNORA

Pětadvacetikorunovým vstupným, nafukovacími atrakcemi na hladině a řadou dalších doprovodných aktivit oslavil zdejší krytý bazén pětadvacáté výročí svého otevření.

SPORT 2. ÚNORA

Na zimní olympiádě dětí a mládeže reprezentovali Moravskoslezský kraj z kopřivnických sportovců krasobruslařka Klára Štěpánová, hokejista Darek Bartošák, v rychlobruslení pak závodili krasobruslařka Tereza Marejková a hokejista Vojtěch Janoš.

Atleti AK EZ Kopřivnice získali na mistrovství Moravy a Slezska v hale deset medailí. V mladších žákyních braly Adéla Tkáčová stříbro v běhu na 60 m překážek a bronz ve skoku vysokém, Ema Feilhauerová bronz ve skoku dalekém a v běhu na 1 500 m, Michaela Sochová bronz v běhu na 60 m překážek a kov stejné barvy vybojovala také štafeta mladších žáků na 4 x 200 m ve složení Max Bartoň, Daniel Hanzelka, Matěj Melčák a Vojtěch Frýdl. V dorostencích přidali stříbro Tomáš Bortel ve vrhu koulí a Tomáš Bátrla v běhu na 1 500 m.

KULTURA 14. ÚNORA

Základní škola Lubina pořádala benefiční koncert zpěváka Voxela v kopřivnickém kulturním domě. Výtěžek koncertu byl použit na nákup slabikářů a učebních pomůcek pro krajanské školy na Ukrajině a v Srbsku. Vybralo se víc jak 22 tisíc korun.

KULTURA 15. ÚNORA

Série divadelního předplatného pokračovala v kulturním domě rodinným dramatem Srpen v zemi indiánů. Hru současného amerického dramatika Tracyho Lettse s Milenou Steinmasslovou v hlavní roli přivezlo pražské Studio Kašpar.

TATRA 18. ÚNORA

Symbolický šek s bezmála osmdesátimilionovou částkou, formou dotace na kompletní renovaci Slovenské strely, přivezla do kopřivnické Tatry ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

BROSE 19. ÚNORA

Jako jediná společnost v Moravskoslezském kraji společnost Brose splnila přísné certifikační podmínky mezinárodního institutu Top Employer, do elitního klubu nejlepších zaměstnavatelů patří společně jen s dalšími 11 firmami v ČR.

SPORT 27. ÚNORA

Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň se stal mistrem ČR v kategorii starších žáků ve dvouhře i čtyřhře.

A ještě k tomu v únoru…

Proběhla první žákovská diskuze s představiteli města organizovaná dětským zastupitelstvem. Vedení města jednalo s atlety, fotbalisty a plochodrážníky o možném zachování všech tří sportů na zrekonstruovaném letním stadionu. Radní se rozhodli nevypsat plošné konkurzy na ředitele základních škol v Kopřivnici. Na veřejnost prosákla informace o tom, že soukromý investor měl zájem přestavět bývalou ZŠ náměstí na byty, později firma ze svého záměru ustoupila. Pivo z kopřivnického pivovaru Polivar získalo Zlatou pivní pečeť v konkurenci víc než jedenácti set degustačních vzorků. Výuku na ZŠ sv. Zdislavy zpestřily přednášky zahraničních studentů. Tým působící pod křídly zdejšího DDM ovládl celostátní NERFligu.

KULTURA 1. BŘEZNA

V Lašském muzeu i v Muzeu na Fojtství byla zahájena desetitýdenní výstava „Z hradního archivu“. Ta nabídla více než 80 fotografií zachycujících prezidentování Tomáše Garriqua Masaryka a byla tematickým příspěvkem kopřivnických muzeí k oslavám století od založení republiky.

MC KLOKAN 1. BŘEZNA

Mateřské centrum Klokan začalo fungovat v provizorních prostorách jídelny někdejší stravovny na ulici České. Do náhradních prostor se Klokan přesunul z důvodu přestavby původní budovy na komunitní centrum. Znovuobnovení provozu bylo také první příležitostí, kdy si malí návštěvníci Klokánku mohli vyzkoušet nové hračky nakoupené za 30 tisíc od nadace Tesco.

POLICIE BŘEZEN

Policie zveřejnila statistiky kriminality. V absolutních číslech sice meziročně přibylo 13 trestných činů, ale i tak byl rok 2017 v mnoha ohledech nejbezpečnější v řadě oblastí. Policisté se navíc mohli pochlubit víc než 59% objasněností oznámených přečinů.

SPORT 6. BŘEZNA

V novojičínském divadle byli vyhlášeni i tři kopřivničtí nejúspěšnější sportovci okresu Nový Jičín za rok 2017 – atlet Tomáš Bortel, plavec Michal Šupa a absolutní vítězství obhájila krasobruslařka Klára Štěpánová. V kategorii kolektivů byla oceněna družstva mladších žákyň AK EZ Kopřivnice a mladších dorostenců KH Kopřivnice, mezi trenéry pak převzali cenu Jan Kotulič (capoeira, ASK Tatra Kopřivnice) a Vladimíra Milčinská (krasobruslení, FSC Kopřivnice).

SPORT 11. BŘEZNA

Mužstvo HC Tatra Kopřivnice vypadlo ve čtvrtfinále play-off II. ligy sk. Východ, v pětizápasové sérii podlehlo Šumperku.

SPORT 12. BŘEZNA

Florbalisté FBC Vikings Kopřivnice vypadli v play-off Nár. ligy mužů sk. Východ, v pětizápasové sérii nestačili na Rožnov pod Radhoštěm.

KULTURA 14. BŘEZNA

Režisérka Tereza Nvotová v místním filmovém klubu osobně uvedla svůj dokument Mečiar. Po projekci diskutovala s diváky o vzniku filmu i politické situaci na Slovensku i v České republice.

SPORT 17. BŘEZNA

Smíšené „A“ družstvo kopřivnických badmintonistů se neudrželo v I. lize, „B“ družstvo pak obsadilo ve II. lize severomoravské oblasti třetí příčku.

KULTURA 22. BŘEZNA

Dagmar Voňková koncertovala ve vile Machů. Nekonvenční kytaristka, originální zpěvačka a písničkářka hrála jak desítky let staré písně, tak své novinky a tradičně i lidovou hudbu.

SPORT 25. BŘEZNA

Na území města a místních částí se jely hned čtyři rychlostní zkoušky Valašské rallye. Zápolení z tratí na tatrováckém polygonu dokonce živě přenášela Česká televize. Závod podle předpokladů ovládl Jan Kopecký z továrního týmu Škoda Motorsport. Rallye přinesla omezení především obyvatelům Mniší, neboť trať závodu vedla přímo středem obce.

KULTURA 27. BŘEZNA

Na Jarním koncertu kopřivnických škol byly vyhlášeny výsledky soutěže KoprStar 2018. Základního kola se zúčastnilo asi 400 dětí z celé Kopřivnice. Do finále v polovině března se probojovala desítka nejlepších. Nejvíc hlasů v následném hlasování veřejnosti získala patnáctiletá Klára Šprochová ze ZŠ sv. Zdislavy.

SPORT 30. BŘEZNA

Futsalisté FU Kopřivnice obsadili v Divizi F druhou příčku.

SPORT 31. BŘEZNA

Plavkyně a atletka SK Kopřivnice Nikola Chovanečková se stala mistryní ČR v aquatlonu.

A ještě k tomu v březnu…

Kabelová televize Kopřivnice začala svůj vlastní program vysílat v HD. Byly vyhlášeny soutěže, které měly školákům připomenout 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Hasiči trénovali zásahy na ledu a odstraňovali následky silného větru. Kopřivnice se po pěti letech vrátila mezi top deset podnikatelských lokalit v Moravskoslezském kraji, alespoň dle hodnocení ankety Město pro byznys. Byla ukončena příprava III. Střednědobého plánu sociálních služeb na léta 2018-2021.

SPORT 1. DUBNA

V celorepublikovém turnaji GPB U19 obsadila badmintonistka BK Kopřivnice Anna Škarková druhé místo ve dvouhře i ve čtyřhře s dalším kopřivnickým hráčem Martinem Slívou.

MĚSTO 3. DUBNA

Hned po Velikonocích se mimořádně sešlo kopřivnické zastupitelstvo. Politici projednali a nakonec schválili rozpočtové změny, které si vyžádalo prodražení probíhající rekonstrukce Ringhofferovy vily. Na nákladnou rekonstrukci po diskuzi přidali potřebných 1,8 milionu korun.

SPORT 7. DUBNA

Plavec SK Kopřivnice Michal Šupa vyhrál hlavní závod na 200 PZ v prestižním závodě Západočeský pohár v Plzni.

MĚSTO 10. DUBNA

Byla zahájena výměna střechy na zimním stadionu. Přestože zahájení prací se zpozdilo díky čekání na dodávku objednané střešní krytiny, její pokládka na místo byla dokončena o měsíc dřív oproti původnímu plánu. Nová krytina byla na střeše zimního stadionu už na přelomu května a června. Položení střechy přišlo rozpočet města na 14,8 milionu korun.

SPORT 11. DUBNA

Celkem 16 jednotlivců, šest družstev a šest trenérů a organizačních pracovníků bylo oceněno na slavnostním vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Kopřivnice za rok 2017.

ŠKOLSTVÍ 12. DUBNA

Proběhly zápisy do škol. K posouzení školní zralosti se dostavilo 276 dětí, tedy o 73 méně než v předchozím roce.

KULTURA 13. DUBNA

Vlasta Redl s kapelou dobře bavil návštěvníky svého hudebního recitálu ve velkém sále kulturního domu. Program byl průřez jeho bohatou tvorbou a koncert měl atmosféru uvolněného muzikantského večírku.

SPORT 14. DUBNA

Závišický judista z Kopřivnice Radek Rýpar se stal juniorským vicemistrem ČR ve váze do 60 kg.

KULTURA 14. DUBNA

Mezinárodně obsazený koncert především klasické hudby hostil Katolický dům v Kopřivnici. V programu zahrál Ostravský komorní orchestr a devět pěveckých sólistů z Jižní Koreje a USA, zněly převážně známé operní árie.

SPORT 21. DUBNA

V celostátním závodě Morenda Kooperativa Mítink v Brně vybojovaly atletky AK EZ pět medailí – v mladších žákyních Ema Feilhauerová zlato za skok daleký a Adéla Tkáčová stříbro v běhu na 60 m překážek a bronz ve skoku vysokém a ve starších žákyních Hana Soukalová stříbro v běhu na 60 m překážek a bronz ve vrhu koulí.

CHARITA 19. DUBNA

V rámci sbírky Kola pro Afriku bylo v Kopřivnici darováno 264 kompletních jízdních kol a dalších 15 nekompletních kol, která poslouží na náhradní díly. Po repasování mají bicykly sloužit dětem v Gambii při cestách do často velmi vzdálených škol.

KULTURA 23. DUBNA

Po dvaceti letech se na pódium zdejšího kulturního domu vrátila kapela Olympic. Tuzemská bigbeatová legenda v čele s Petrem Jandou dokázala, že stále nemusí spoléhat jen na nostalgii.

MĚSTO 25. DUBNA

Kopřivnici navštívila ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Přímo na místě se zajímala o projekt stavby nového domova pro seniory, jehož stavbu ve spolupráci s městem připravuje Moravskoslezský kraj.

SPORT 26. DUBNA

Také letos vedla trasa jedné z etap mezinárodního cyklistického závodu žen Gracia Orlová přes Kopřivnici.

MĚSTO 26. DUBNA

Zastupitelé odhlasovali 2,85 milionu korun dotací na sociální služby, celkem město na tento účel uvolnilo tři miliony a 90 tisíc korun.

KULTURA 27.-28. DUBNA

Jedním z vrcholů 32. ročníku divadelní přehlídky Kopřiva bylo vystoupení čerstvého držitele Thálie mima Radima Vizváryho, který si svým představením Sólo získal nejen sympatie publika, ale i Cenu diváků. Cena za herecký výkon putovala do Ostravy člence souboru Divadla Petra Bezruče Kateřině Krejčí a největší umělecký přínos měla podle mínění poroty inscenace Pinocchio Nového divadla z Nitry.

SPORT 28. DUBNA

Badmintonistky BK Kopřivnice Petra Benišová a Adéla Špačková se podílely na vítězství výběru Severní Moravy do 13 let v Českokrumlovském poháru dětí.

Florbalisté Tomáš Janek, Filip Grill a Robert Socha se podíleli na vítězství Moravskoslezského kraje ve finálovém zápase regionálních výběrů starších žáků.

A ještě k tomu v dubnu…

Vítězkou pátého ročníku celoměstské ankety Zlatý Komenský se stala Ivana Kociánová. Oblíbená kantorka přírodopisu, dějepisu, občanky a etické výchovy působí na ZŠ sv. Zdislavy. Školákům prodloužilo Velikonoce ředitelské volno. Místní turisté uklízeli odpadky okolo stezek vedoucích na vrchol Bílé hory. Na webu města se objevil návrh nového územního plánu Kopřivnice. Proběhla tradiční veřejná setkání vedení města s občany všech tří místních částí. Společnost Slumeko prodloužila otevírací dobu ve sběrném dvoře.

KIT SHOW 5.-6. KVĚTNA

Kulturní dům a prostranství před ním znovu patřily modelářům. Na dvaadvacátý ročník Beskyd Model Kit Show dorazilo zhruba dva tisíce návštěvníků, aby obdivovali zhruba pětistovku soutěžních a dalších asi tři sta modelů v nesoutěžních expozicích.

KULTURA 9. KVĚTNA

Technické muzeum Tatra zahájilo výstavu S Tatrou všude! Její obsah byl věnován především 120. výročí vyrobení prvního nákladního automobilu v Kopřivnici.

SPORT 12. KVĚTNA

Atletka AK EZ Kopřivnice Adéla Tkáčová se stala mistryní Moravy a Slezska v atletickém pětiboji mladších žákyň.

MĚSTO 17. KVĚTNA

Bylo slavnostně otevřeno nové sportovní hřiště u ZŠ 17. listopadu. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 250 metrů dlouhým atletickým oválem, venkovní posilovnou i dětským hřištěm stálo městskou kasu víc jak 11 milionů korun. Stavba byla dokončena už v polovině listopadu, ale se slavnostním otevřením se čekalo až na jaro.

ŠKOLSTVÍ 17. KVĚTNA

Školní akademií na půdě kulturního domu oslavili žáci a učitelé ZŠ sv. Zdislavy čtvrt století fungování církevní školy v Kopřivnici.

KULTURA 18. KVĚTNA

Přesně v den 70. výročí povýšení na město byla vernisáží zahájena výstava Kopřivnice v obrazech. Muzeum Fojtství na ní odprezentovalo kolekci asi 40 výtvarných děl zachycujících město z různých úhlů a v různých okamžicích historie. Na výstavě vedle sebe visely obrazy profesionálních i amatérských výtvarníků. Jen o den později byla v sesterském Lašském muzeu otevřena výstava Obrazy v Kopřivnici, která zajímavým způsobem mapovala problematiku umění ve veřejném prostoru v Kopřivnici, a to jak díla známá, pozapomenutá, tak i ta, která už z ulic Kopřivnice zmizela.

SPORT 18. KVĚTNA

Házenkáři KH Kopřivnice po osmi letech postoupili do play-off extraligy, v níž nakonec obsadili sedmou příčku.

MĚSTO 23. KVĚTNA

Na radnici proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Nejzásadnější změnou bylo snížení převisu nabídky zastavitelných ploch pro bydlení.

KULTURA 23. KVĚTNA

V kulturním domě proběhla premiéra tradičního Tanečního koncertu ZUŠ Zdeňka Buriana. Ve víc jak dvouhodinovém programu se postupně představilo všech 228 žáků tanečního oboru školy ve víc jak třicítce choreografií nejrůznější žánrové orientace.

SPORT 27. KVĚTNA

Badmintonistky BK Kopřivnice Petra Benišová a Adéla Špačková se prosadily na celostátním turnaji U13 – Benišová byla třetí ve dvouhře a druhá ve čtyřhře se Špačkovou, která další druhé místo obsadila ve smíšené čtyřhře.

MĚSTO 30. KVĚTNA

Rozběhlo se diskuzní fórum Plánujme společně. Asi osmdesát příchozích se aktivně podílelo na sestavování žebříčku 14 příležitostí a problémů města, který pak slouží jako jeden z podkladů pro sestavování rozpočtu a plánování investic ve městě. Nejvyšší prioritu si tentokrát získalo vybudování dětského hřiště na sídlišti Korej.

A ještě k tomu v květnu…

Veřejnost mohla začít navrhovat názvy pro vznikající komunitní centrum na sídlišti Sever. Novým obchodním ředitelem Tatry Trucks se stal Petr Hendrych. V centru města proběhly sportovní hry zdravotně postižených. Týden pro rodinu přinesl řadu akcí pro veřejnost. Turistický pochod Štramberský Jasoň přivedl do Kopřivnice davy turistů. Hejtman Moravskoslezského kraje ocenil společnost Brose CZ cenou za společenskou odpovědnost. Vedení města poděkovalo dvěma učitelkám za rychlý zásah, kterým zachránily život kolabující žákyni.

DEN DĚTÍ 1. ČERVNA

Dopoledne ukázky práce a výstavka techniky všech složek integrovaného záchranného systému, odpoledne tradiční soutěže a hry v režii domu dětí a v podvečer koncert popového zpěváka Adama Mišíka. Tak proběhly oslavy Mezinárodního dne dětí v Kopřivnici.

KULTURA 2. ČERVNA

Jedenáctý ročník festivalu Šostýnská Venuše se musel před deštěm ukrýt pod střechu kulturního domu. Návštěvníci se i tak dočkali víc než 25 tanečních vystoupení a také řady workshopů. Hlavní hvězdou programu byl mexický tanečník Manuel Garcia.

SPORT 3. ČERVNA

Atletka AK EZ Kopřivnice Ema Feilhauerová získala bronz na mistrovství ČR v pětiboji mladších žákyň.

VLČOVICE 4. ČERVNA

Podle původních plánů měla být dokončena oprava povrchu frekventované silnice I/58 ve Vlčovicích. V průběhu opravy se přišlo na problémy s nevyhovujícími podkladními vrstvami, a oprava se tak protáhla o víc než 4 měsíce a skončila až v polovině října, což s sebou neslo řadu dopravních problémů na průjezdu obcí.

KULTURA 6. ČERVNA

Koncert k sedmdesátinám města připravila ZUŠ Zdeňka Buriana. V programu ukázala nejen své cimbálové muziky, školní smyčcový orchestr nebo školní rockovou kapelu, jeho hosty byli i úspěšní absolventi školy. Svým dílem do programu přispěla i ZUŠ Dezidera Kardoša z partnerského města Bánovce nad Bebravou.

SPORT 6. ČERVNA

Kopřivničtí fotbalisté obsadili v I. B tř. sk. D osmou příčku a mužstvo FC Vlčovice-Mniší skončilo dvanácté.

MĚSTO 9.-10. ČERVNA

Zhruba dvacet tisíc lidí během víkendu navštívilo 6. ročník Kopřivnických dnů techniky. Rekordní byl také zájem vystavovatelů, na ploše zkušebního polygonu Tatry jich svou techniku představilo víc než šedesát.

SPORT 17. ČERVNA

Atleti AK EZ Kopřivnice získali na mistrovství ČR dorostu a juniorů tři medaile – stříbro Mia Schwarzerová v běhu na 400 m dorostenek, další stříbro Tomáš Bortel ve vrhu koulí juniorů a Pavla Sopuchová bronz v hodu oštěpem žen.

KULTURA 20. ČERVNA

Mladá ostravská zpěvačka a herečka Lucie Rybnikářová nabídla zdejšímu publiku recitál složený ze šansonů Hany Hegerové. Její hlas doprovázel původem kopřivnický pianista Martin Pančocha a smyčcový Oderberg kvartet.

MĚSTO 21. ČERVNA

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet za předchozí rok nebo posvětilo udělení titulů čestných občanů a významná osobnost města. Učiněn byl také důležitý krok na cestě ke stavbě domova pro seniory, když zastupitelé schválili smlouvu o budoucím bezúplatném převodu pozemků a stravovny v celkové hodnotě cca 36,5 milionu korun na kraj.

ŠKOLSTVÍ 22. ČERVNA

Mateřská škola Jeřabinka oslavila zahradní slavností pro děti, rodiče i současné a bývalé zaměstnance školy padesát let fungování.

KULTURA 22. ČERVNA

Evropský svátek hudby oslavila Kopřivnice tradičně sérií koncertů před kulturním domem. Dopolední program byl v režii místních škol, odpoledne si pak lidé mohli poslechnout kapely Ptakustik, Perutě Milana Peroutky, Pavla Helana a skupinu Laura a její tygři.

SPORT 23. ČERVNA

Na letním poháru desetiletého žactva moravské oblasti získali plavci SK Kopřivnice šest medailí – Samuel Schneiderka získal stříbro (200 VZ) a tři bronzy (100 VZ, 50 Z a 100 Z) a Lucie Šenkeříková vybojovala dva bronzy (200 VZ a 400 VZ).

MĚSTO 26. ČERVNA

Na ulici Záhumenní byl instalován radar snímající rychlost projíždějících vozidel. První měsíc provozu byl celý do značné míry automatizovaný systém ve zkušebním provozu. Nákup radaru a sytému na zpracování naměřených údajů přišel na 1,7 milionu korun.

MĚSTO 27. ČERVNA

Sklářští mistři z Kamenického Šenova nainstalovali restaurované a doplněné historické lustry v reprezentativních prostorách Ringhofferovy vily. Místo původně plánovaných dvou lustrů se podařilo obnovit hned tři a město za práci odborníků zaplatilo zhruba 60 tisíc korun.

A ještě k tomu v červnu…

Už první červnovou sobotu byl zahájen provoz letního koupaliště. Byl dokončen nový úsek chodníku podél komunikace na ulici Obránců míru směrem na Závišice. Senioři absolvovali cykloturistický výlet na jižní Moravu. Proběhl seminář o hospodaření s dešťovou vodou. Firmy napříč obory obtížně sháněly lidi na letní brigády. Byla dokončena stavba společné stezky pro chodce a cyklisty na Dolních roličkách v Lubině. Předškoláci z MŠ Francouzská kreslili historické budovy Kopřivnice a následně je vystavili. Radnice ocenila bezpříspěvkové dárce krve. Skoro šedesát motorkářů se bavilo na srazu v Lubině pod přehradou. Dechový orchestr uvedl program složený výhradně ze skladeb s vazbou na Kopřivnici, a oslavil tak výročí povýšení města.

SPORT 1. ČERVENCE

Plavec SK Kopřivnice Štěpán Bruger vybojoval na Letním mistrovství ČR 13letého žactva dva bronzy v disciplínách 200 VZ a 400 VZ.

MĚSTO 9. ČERVENCE

Radnice byla informována, že ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo s výhradou financování rozsáhlého projektu odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší.

SPORT 14. ČERVENCE

Ve XXI. ročníku poloorientačního nezávodního hobby MTB maratonu Kopřivnický drtič startovalo okolo 750 cyklistů a přidruženého závodu Drtík se zúčastnilo přes stovku dětí.

KULTURA ČERVENEC

Všechny červencové soboty patřily před kulturním domem promenádním koncertům. Postupně se posluchačům představila kapely RukyNaDudy, Zdendalele Band, Alfa Band a Valachcore.

SPORT 20. ČERVENCE

Kopřivnický rodák Pavel Kořínek stanul na vrcholu hory Nanga Parbat ve výšce 8 125 m n. m., Kopřivničan Leoš Husták zůstal těsně pod ním.

SPORT 28. ČERVENCE

Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň získal s Williamem Donaldem na mistrovství Evropy hráčů do 14 let stříbro ve čtyřhře.

VOLBY 31. ČERVENCE

Do zákonem předepsaného termínu odevzdalo své kandidátní listiny pro komunální volby v Kopřivnici celkem 10 volebních subjektů. Všechny kandidující strany se opřely o podporu některé z registrovaných politických stran. Připravované nezávislé kandidátce Ne-straníci se nepodařilo získat dostatečný počet podpisů potřebných pro registraci kandidátky.

A ještě k tomu v červenci…

Radnice představila sportovním klubům novou studii rekonstrukce letního stadionu, která by umožnila fungovat atletům, fotbalistům a plochodrážníkům v jednom areálu. Pro vznikající komunitní centrum na sídlišti Sever bylo vybráno jméno PětKa. Zároveň s prázdninami začala oprava střechy tribuny letního stadionu za 1,9 milionu korun.

SPORT 5. SRPNA

Kopřivničtí házenkáři Jan Hanus, Marek Bukovský, Patrik Fulnek a Marek Žingor v českém výběru vysokoškoláků obsadili na Akademickém mistrovství světa v Rijece šestou příčku.

OSMIČKY 7. SRPNA

Na den přesně osmdesát let poté, co byl odhalen poprvé, došlo ke znovuodhalení základního kamene rozhledny Masarykova volebního kraje na vrcholu Červeného kamene. Od- halení bylo součástí akce Kopřivnické osmičky, kterou uspořádali místní skauti a jež pokračovala v restauraci Pod Kaštany historickou přednáškou, výstavou, možností prohlédnout si ukázkový tábor a táborákem.

KULTURA 9.-19. SRPNA

Třináct projekcí letního kina na koupališti navštívilo zhruba 5 200 diváků. Novinkou letošního ročníku byly noční projekce hororových filmů.

SPORT 10. SRPNA

Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň získal stříbro s českou reprezentací starších žáků na mistrovství světa družstev v Prostějově.

LUBINA 19. SRPNA

Začala rekonstrukce požární zbrojnice ve Větřkovicích. Kromě úplně nové střechy se budova dočkala také výměny oken a vybudování zázemí pro tamní dobrovolnou jednotku hasičů v podkroví. Rekonstrukce přišla na 4,3 milionu korun.

VOLBY 22. SRPNA

Za přítomnosti zástupců některých volebních stran byla na kopřivnické radnici vylosována pořadová čísla pro jednotlivé kandidátky volebních subjektů pro komunální volby.

TYMPHANY 23. SRPNA

V kopřivnickém závodě společnosti Tymphany byla otevřena validační laboratoř, která má sloužit k testování kvality produkce výrobce špičkové audiotechniky. Investice do její výstavby a vybavení dosáhla zhruba 22 milionů korun.

KULTURA 23. SRPNA

Na slavnosti v parku E. Beneše bylo oceněno 22 osobností a 10 uskupení působících v nejrůznějších oblastech kopřivnické kultury. Cenu veřejnosti si pak odnesla cimbálová muzika Pramínky.

NĚKDO VEN? 24. SRPNA

Koncertem popové kapely Slza v centru města vyvrcholil prázdninový projekt volnočasových aktivit Někdo ven??? Série desíti akcí pořádaných v průběhu prázdnin se letos zúčastnilo asi 1 200 kopřivnických teenagerů.

MĚSTO 24. SRPNA

Po bezmála rok trvající rekonstrukci byla slavnostně otevřena Ringhofferova vila. Nové reprezentační prostory města, jejichž vytvoření přišlo na zhruba 35 milionů korun, si během prvního odpoledne prohlédlo tisíc zájemců.

MĚSTO 25. SRPNA

Kopřivnický starosta Miroslav Kopečný a primátor slovenského města Bánovce nad Bebravou slavnostně podepsali již dříve schválenou smlouvu o partnerství a spolupráci obou měst. Došlo k tomu na setkání delegací partnerských měst Kopřivnice z Francie, Itálie, Německa a Polska. Během setkání bylo připomenuto také půl století trvání spolupráce Kopřivnice a francouzského města Trappes.

OSLAVY 25. SRPNA

V rámci předpouťové soboty vyvrcholily celoroční oslavy 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Došlo na křest publikace o posledních sedmi desetiletích kopřivnické historie. Lidé vypustili tisíce balonků se symbolickým přáním svému městu a užili si hudební program, jehož hlavními hvězdami byly revivalová kapela Queenie a skupina Tata Bojs. Průčelí Ringhofferovy vily také proměnila speciální videomappingová show z dílny Lumitrixu.

SPORT 26. SRPNA

Devátého ročníku Větřkovického triatlonu se v nepříznivém počasí zúčastnilo 85 jednotlivců a 20 štafet. Výtěžek ze startovného a další finanční příspěvky byly věnovány v rámci charitativního projektu nemocnému Mikuláši Krakovskému.

STRELA 31. SRPNA

Stovky lidí přihlížely náročné logistické operaci, při které byla naložena a odvezena Slovenská strela. Unikátní technická památka se do Kopřivnice vrátí po kompletní renovaci zhruba za dva roky, a to už po kolejích a vlastní silou. Celý projekt rekonstrukce unikátního železničního vozu a jeho umístění ve speciálním výstavním depozitáři přijde na zhruba 118 milionů korun.

KULTURA 6. - 8. ZÁŘÍ

Festival medu a písničky nabídl kromě možnosti ochutnat včelí produkty a dozvědět se něco o chovu včel také pořádnou porci zábavy. Hlavními hvězdami třídenní akce byly kapely Buty a Fleret, prostor dostala ale také divadla, taneční soubory a řada dalších hudebních skupin.

MĚSTO 10. ZÁŘÍ

Začala výstavba nového parkoviště na sídlišti Sever, v blízkosti kravína vyrostlo 55 nových parkovacích míst. Motoristé je mohli začít užívat těsně před Vánoci a město za jejich výstavbu zaplatilo 6,5 milionu korun.

MĚSTO 20. ZÁŘÍ

Proběhlo poslední jednání zastupitelstva před komunálními volbami. Politici schválili dotační program na podporu sportu nebo zvedli ruce pro snížení ceny při prodeji dlouho nabízených nemovitostí.

ŠKOLSTVÍ 20. ZÁŘÍ

Sportovními soutěžemi, dobročinným jarmarkem i koncertem oslavila 60 let od svého otevření třetí nejstarší stále fungující škola ve městě ZŠ Emila Zátopka.

SPORT 22. ZÁŘÍ

Na start XVI. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, který znovu odstartovala Dana Zátopková, se postavilo celkem rekordních 236 běžců a Běhu dětí Kopřivnicí se zúčastnilo rekordních 482 závodníků.

KULTURA 26. ZÁŘÍ

Stará vokální hudba, konkrétně skladby složené ve stylu renesanční polyfonie v podání komorního souboru Cappella Mariana zněly v rámci svatováclavského hudebního festivalu kopřivnickým kostelem sv. Bartoloměje.

MĚSTO 28. ZÁŘÍ

Na slavnostním večeru v kulturním domě byla udělena čtyři čestná občanství a pět titulů významná osobnost města Kopřivnice. Novými čestnými občany se stali Ladislav Cvíček, Josef Jalůvka, Alois Havel a Hans Ledwinka. Na seznam významných osobností přibyla jména Jiří Krejčí, Ladislav Kostelník, Václav Čech a Rudolf Zanáška. Součástí slavnostního večera bylo vystoupení Pražské komorní filharmonie.

SPORT 30. ZÁŘÍ

Na mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců získali atleti AK EZ Kopřivnice pět medailí – Adéla Tkáčová dvě stříbra, Ema Feilhauerová stříbro, Sára Šebestíková bronz a štafeta na 4 x 60 m ve složení Adéla Tkáčová, Patricie Pešlová, Michaela Bělunková a Ema Feilhauerová stříbro.

A ještě k tomu v září…

Tesco rozdělilo 56 tisíc korun na dobročinnost. Oprava mostu u sklenářství omezila dopravu v Lubině. Do Kopřivnice zavítal klub sběratelů šestsettřináctek. Do škol nastoupilo jen 219 prvňáčků. Mladí hasiči zdolávali v rámci soutěže schodiště radniční budovy. Po městě byly rozmístěny první kontejnery na biologický odpad z domácností. Slumeko a hasiče zaměstnal vichr, který lámal větve i celé stromy.

VOLBY 5.-6. ŘÍJNA

Proběhly komunální volby. Do zastupitelstva se podařilo dostat zástupcům všech deseti kandidujících subjektů. Vítězem voleb se se ziskem 14,56 % hlasů stala Krásná Kopřivnice, následovaly s mírným odstupem ANO 2011, ODS a společná kandidátka KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Zelených, ostatní volební strany získaly už jen jednociferné výsledky. Největší propad volebního zisku zaznamenala ČSSD, která oproti minulému období ztratila 3 zastupitelské mandáty. Ve volbách odevzdalo svůj hlas 38,5 % oprávněných voličů.

SPORT 6. ŘÍJNA

V sedmém ročníku Výstupu na Mt. Everest startovalo pět dvojic, devět sólolezců a dva třídní kolektivy.

Odchovanec kopřivnického tenisu Hynek Bartoň získal stříbro na juniorském evropském turnaji Masters do 14 let.

KOALICE 8. ŘÍJNA

Zástupci Krásné Kopřivnice, ODS, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých Kopřivnice podepsali dohodu o povolební spolupráci, a narýsovali tak základní obrysy budoucí radniční koalice. Samotná koaliční smlouva se základními programovými prioritami a dohodou na obsazení jednotlivých postů na radnici byla podepsána už 11. října. Nová koalice disponuje v zastupitelstvu nejtěsnější většinou 11 hlasů.

ŠKOLSTVÍ 9. ŘÍJNA

Mateřská škola Jeřabinka se stala Mateřskou školou roku 2018, když uspěla ve stejnojmenné celostátní soutěži vypsané odborným časopisem. Kromě titulu získalo místní předškolské zařízení také interaktivní vzdělávací pomůcku, tzv. Kouzelný koberec za 100 tisíc korun.

SPORT 10. ŘÍJNA

Družstvo děvčat ZŠ E. Zátopka Kopřivnice vyhrálo celorepublikové finále atletického čtyřboje.

VLČOVICE 19. ŘÍJNA

Na nové místo vedle vstupu do Kulturního domu ve Vlčovicích byl přesunut tamní pomník TGM. Pískovcová socha byla nejen přemístěna, ale také odborně očištěna a impregnována.

KULTURA 20. ŘÍJNA

Ondřej Havelka a Melody makers hostovali v kopřivnickém kulturním domě. Vyprodanému velkému sálu nabídli svůj koncertní pořad Od první křaplavky jazzové.

KULTURA 26. ŘÍJNA

V nabitém sále Katolického domu uvedl orchestr Ježkovy stopy hudební revue inspirovanou osudy Osvobozeného divadla nazvanou Proč nemohu spát.

SPORT 28. ŘÍJNA

Závišický judista z Kopřivnice Radek Rýpar získal na mistrovství ČR dospělých stříbro.

MĚSTO 26.-28. ŘÍJNA

Lidé v Kopřivnici a místních částech si připomínali sté výročí založení Československa. V rámci oslav státního svátku byla odhalena nová pamětní deska Milanu Rastislavu Štefánikovi na domě podnikatelů, zasazena Lípa svobody na starém hřbitově a proběhlo tradiční setkání na náměstí TGM. Kromě toho si lidé mohli užít řadu koncertů a zábav pořádaných u příležitosti výročí.

MĚSTO 31. ŘÍJNA

Netradičně na půdě Ringhofferovy vily proběhlo ustavující zasedání kopřivnického zastupitelstva, které zvolilo starostou města Miroslava Kopečného (ODS) a jeho zástupce Adama Hanuse (KK), Stanislava Šimíčka (KDU-ČSL) a Dagmar Rysovou (SNK).

A ještě k tomu v říjnu…

Začalo se oddávat v nové obřadní síni v Ringhofferově vile. Dětské centrum Motýlek začalo provozovat nové auto pro svoz dětí do tohoto školského zařízení. Policisté radili seniorům, jak se starat o vlastní bezpečnost. Osobností sociálních služeb byla vyhlášena Irena Kučerková, předsedkyně Asociace zdravotně postižených. Město uspořádalo konferenci zaměřenou na rozvoj talentů a polytechnického vzdělá- vání. Proběhlo sčítání automobilové dopravy v ulicích města. Soud zamítl návrh na neplatnost zvolení zastupitele a později znovuzvoleného místostarosty Stanislava Šimíčka. Školní týmy se utkaly v soutěži pořádané u příležitosti 70. výročí města, zvítězil tým ZŠ sv. Zdislavy.

MĚSTO 1. LISTOPADU

Dosavadní tajemník městského úřadu Miroslav Halatin byl zvolen starostou Frenštátu pod Radhoštěm a svůj post na zdejší radnici opustil. Na jeho místo byla později ve výběrovém řízení vybrána Jana Klímová, tajemnicí by se měla stát během ledna 2019 poté, co její výběr potvrdí ředitel krajského úřadu.

MĚSTO 8. LISTOPADU

Začala instalace nových herních prvků ve vytipovaných lokalitách města. Celkem čtyři menší dětská hřiště a k nim přiléhající odpočinkové zóny přišly město na necelých 900 tisíc korun.

KULTURA

9.-10. LISTOPADU

22. ročník přehlídky Motýlek nabídl vystoupení víc jak 300 dětí s nejrůznějším fyzickým či mentálním postižením. Mezi hosty „Tanečního Motýlka“ byli také Poláci a Angličané.

KULTURA 16. LISTOPADU

Nezávislý indoorový hudební festival Piper Records Night nabídl kromě domácích Panenských plamenů chebskou kapelu Povodí Ohře i zahraniční muzikanty - polskou zpěvačku The Pau a belgickou kapelu Star Club West.

SPORT 18. LISTOPADU

Badmintonistka BK Kopřivnice Adéla Špačková získala na mistrovství ČR U13 stříbro ve čtyřhře.

KULTURA 23. LISTOPADU

Součástí komponovaného pořadu o Novém Zélandu, který nabídlo místní kino, bylo i hostování maorské Whakaari Rotorua, její členové zaplněné hlediště naučili i část choreografie původního tance hakahaka.

MĚSTO 27. LISTOPADU

Kopřivnice získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v kategorii organizací veřejného sektoru.

A ještě k tomu v listopadu…

Novou ředitelkou příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice se stala Michaela Sekerášová, dosavadní vedoucí zdejšího kina. Město zadalo provedení analýzy staré skládky za městskou čističkou. Proběhla národní potravinová sbírka, v níž se vybralo přes 800 kilogramů zboží. Na parketu taneční soutěže Tatra se utkaly i juniorské páry. Skauti uspořádali setkání a výstavku kopřivnických sběratelů. V městské knihovně pokřtili sborník Jak se žilo v Kopřivnici. Myšlenky TGM a současnost nahradil nový formát Kopřivnické pressování.

TATRA 1. PROSINCE

Do křesla generálního ředitele Tatry se po třech letech vrací Petr Karásek. Nahradil Radka Strouhala, jenž své místo opustil údajně na vlastní žádost. Angažmá Karáska v Tatře má být prý pouze dočasné.

DOPRAVA 9. PROSINCE

S novým jízdním řádem začal autobusovou dopravu v regionu provozovat nový dopravce. Společnost Arriva na- hradilo ČSAD Vsetín. Linky v oblasti Nový Jičín východ začalo obsluhovat 73 zbrusu novými autobusy s řadou technických vymožeností, přesto první dny po změně přinesly cestujícím problémy.

SPORT 9. PROSINCE

Na zimním poháru oblasti Morava 10letého žactva získali plavci SK Kopřivnice Samuel Schneiderka stříbro (100 VZ) a dva bronzy (50 Z a 100 Z), Lucie Šenkeříková dvě stříbra (200 VZ a 400 VZ) a štafeta na 4 x 50 VZ mix ve složení Lucie Šenkeříková, Nelly Sudová, Matěj Bortlík a Samuel Schneiderka bronz. Na zimním poháru oblasti Morava 11letého žactva získal Robert Zajíček dva bronzy (50 VZ a 200 PZ).

KULTURA 12. PROSINCE

Písničkář Jaromír Nohavica bavil beznadějně vyprodaný Kulturní dům v Kopřivnici svým recitálem.

MĚSTO 13. PROSINCE

Zastupitelé schválili mimo jiné rozpočet města na rok 2019, ten o bezmála šest milionů překonal hranici půl miliardy. Schváleny byly dotace sportovním klubům nebo prodej domů na ulici Sokolovské a Tyršově, které se město snažilo zpeněžit velmi dlouhou dobu. Zastupitelé také potvrdili navržené rozdělení kompetencí mezi členy vedení města.

SPORT 16. PROSINCE

Plavec SK Kopřivnice Michal Šupa získal na mistrovství ČR dorostu bronz v disciplíně 200 Z.

Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová se stala vicemistryní ČR v kategorii seniorek.

KULTURA 28. PROSINCE

Deset let od znovuobnovení kapely oslavil Alfa Band velkým koncertem v kulturním domě. Mezi hosty byla mimo jiné zpěvačka Lenka „Lo“ Hrůzová nebo bavič a imitátor Vladimír Hron.

A ještě k tomu v prosinci…

Hasiči získali nové vybavení od kraje. Anketa ukázala, že na značku Tatra jsou Češi hrdí. Speciální škola Motýlek začala další projekt mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v Londýně. Mikuláš tradičně rozsvítil vánoční strom v centru města. Došlo k novelizaci vyhlášky o odpadech. Zdejší průmyslovka oslavila 70 let svého fungování. Návrhy opozice na vznik nových výborů zastupitelstva neprošly.

Hradišťan zahraje v kulturním domě

Kopřivnice (dam) – Po víc jak dvou letech se do Kopřivnice vrací Hradišťan. Vyhledávaná cimbálová muzika, která není zaměřená pouze na autentickou interpretaci lidové hudby, ale její záběr je mnohem širší, v Kopřivnici zahraje už tuto sobotu 12. ledna.

Historie Hradišťanu se začala psát už v padesátých letech minulého století, ale proměna jedné z mnoha jihomoravských cimbálovek v soubor ceněný nejen pro své interpretační mistrovství, ale především pro inovativní a otevřený přístup k lidové hudbě, za autorskou tvorbu a nesčetné žánrové přesahy, se udála až s příchodem primáše Jiřího Pavlici. Ten soubor vede už čtyři desetiletí. Pod jeho vedením Hradišťan pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. I díky jeho přístupu k hudbě kapela koncertovala v mnoha zemích celého světa, natočila více než 30 stěžejních zvukových nosičů a spolupracuje se špičkovými orchestry i sólisty světa klasické i populární hudby. „Jen málokdy, když přicházíme na jeviště, známe přesný program. Skladby vybírá Jiří Pavlica podle atmosféry a nálady přímo na místě,“ říká David Burda, který v Hradišťanu jako jediný hraje na dechové nástroje. Začátek koncertu je v 19 hodin.

Krátce

- Kopřivnice (dam) – Strašfuňákové eko-pohádky budou prvním letošním představením pro nejmenší v kinosále kopřivnického kulturního domu. Zhruba padesátiminutové představení vhodné už pro děti od tří let je na programu v neděli 13. ledna od půl čtvrté odpoledne. Funilka a Strašfuňák se naučí třídit odpad a zahrají si společně eko-pohádku. Autorské představení ostravského zájezdového divadla Loutkový svět je dílem loutkáře a loutkoherce Davida Velčovského.

- Kopřivnice (dam) - Fanoušci posthardcoreové muziky v Kopřivnici by si neměli nechat ujít dvojkoncert připravený netradičně na středu 16. ledna. Živá mandala totiž v prostorách Papaya Music Clubu připravuje koncert tuzemské ikony kapely Lvmen. Kopřivnice bude jednou ze zastávek aktuálního turné, kterým kapela podpoří své zhruba půl roku staré album Mitgefangen Mitgehangen. Na koncertu by měla zaznít kompletní nová deska včetně upravené „jedničky“ pro pamětníky. Lvmen do Kopřivnice doprovodí jihomoravská post-HC kapela Rutka Laskier, která vloni rovněž vydala velmi zajímavou desku Protiklady. Začátek programu je stanoven na 20 hodin.

Fojtství vystaví fotomontáže a grafiku Karla Kudery

Kopřivnice (dam) – Zítra v pátek 11. ledna v šest hodin večer zahájí v Muzeu na Fojtství svou první letošní výstavu. Pod titulem Za volantem (behind the wheel) vystaví fotografie, fotomontáže a grafiku místního autora Karla Kudery. Ten už v roce 2017 vystavoval obrazy, ve kterých se díky technikám fotomontáže objevovaly záběry města Kopřivnice zakomponované do křivek karoserií historických vozů Tatra. Nyní se jeho pohled poněkud obrací a nová kolekce nabízí pohledy z oken automobilů pomyslně rámujících pohledy na okolní svět a jeho příběhy. I tentokrát dominují automobily Tatra a výhledy na Kopřivnici a nejbližší okolí. „Jsou tam i jiná místa a jiné značky aut. Vozy jsem fotil různě po muzeích, a když jsem náhodou někde venku narazil na nějakou tatru, tak jsem si ji nafotil,“ říká Karel Kudera. Více času než pořízení zdrojových fotografií ovšem zabrala postprodukce a často až surreálné montáže fotografií. Na výstavě, která bude na Fojtství k vidění až do 24. února, je zastoupeno i několik ukázek z předchozích kolekcí nebo Kuderovy grafické práce a loga, která vytvořil pro různé instituce.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 10. - pá 11. ledna v 17.30 hodin drama ČR Cena za štěstí. Jsme nešťastní, když nejsme šťastní. Propletenec rodičů z netradičních rodin hledá cestu, jak se dobrat štěstí pro sebe a pro svoje děti. Ovšem nenacházejí ten nejlepší způsob řešení a je otázkou, jestli je to vůbec v jejich silách. To, že usilujeme o štěstí my, neznamená, že jsou šťastné i naše děti.

Čt 10. - pá 11. ledna ve 20 hodin mysteriózní thriller USA Záhada Silver Lake. Děj filmu se točí kolem třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.

So 12. ledna v 9.30 a 15.30 hodin a ne 13. ledna v 9.30 hodin animovaná komedie USA Raubíř Ralf a internet. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.

So 12. - po 14. ledna v 17.30 hodin dobrodružný film USA Robin Hood. Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně s svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.

So 12. - po 14. ledna ve 20 hodin drama ČR Toman. Historické drama o rozporuplné osobě vedoucího odboru zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana, který významně ovlivnil politický vývoj v Československu v letech 1945 až 1948 a s jehož velkým přispěním se chopila politickým pučem moci komunistická strana.

Út 15. ledna v 19 hodin drama Maďarska, Francie Soumrak. Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiterovou, která přijíždí do maďarského hlavního města poté, co strávila dospívání v sirotčinci, a je náhle konfrontována s vlastní minulostí a temným tajemstvím obestírajícím její rodinu. (Filmový klub)

Čt 17. - pá 18. ledna a po 21. ledna v 17.30 hodin životopisné drama VB, USA Bohemian Rhapsody. Film popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Čt 17. - pá 18. ledna v 17.30 hodin sci-fi thriller USA Skleněný. V třetím pokračování filmů Vyvolený a Rozpolcený s Brucem Willisem v hlavní roli se opět všechny hlavní postavy setkají.

Ne 20. ledna v 9.30 hodin animovaná komedie USA Raubíř Ralf a internet.

Ne 20. - po 21. ledna ve 20 hodin akční drama Belgie, Lucemburska Kursk. Příběh založený na skutečných událostech z roku 2000, kdy se potopila ruská ponorka K-141 Kursk. Následoval boj s časem, kdy námořníci čekali na záchranu a jejich rodiny musely bojovat s nesmyslnými politickými překážkami, které bránily v poskytnutí pomoci.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

So 12. ledna v 19 hodin Hradišťan & Jiří Pavlica - koncert ojedinělého hudebního tělesa s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem

Ne 13. ledna v 15.30 hodin Loutkový svět: Strašfuňákovy ekopohádky - nedělní představení pro děti a rodiče (kino)

Ne 20. ledna v 15.45 hodin Bajadéra - přímý přenos baletu z Bolšovo Těatra Moskva

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Spolkla mě knihovna - komiksy a ilustrace z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy (do 31. ledna)

Čt 10. ledna v 18 hodin Numerologie 2019 - přijďte za pomoci paní Dagmar Halotové zjistit, co vám letošní rok chystá

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Aktuální výstava Face to Face Music - výstava fotografií Davida Webra z hudebních festivalů Colours of Ostrava, Trutnov Open Air a dalších (do 15. ledna)

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Ohlédnutí 1978-2018: 40 závodních sezon záchranného systému v československém motorsportu - obrazový materiál i exponáty z činnosti záchranného týmu, asistujícího i při závodech Formule 1 (do 31. března)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Pá 11. ledna v 18 hodin vernisáž výstavy Behind the Wheel (Za volantem) - výstava fotografií, grafik a fotomontáží Karla Kudery (výstava potrvá do 24. února)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Zbývá jen zlato - fotografie Ivana Pinkavy (do 20. ledna)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Čt 10. ledna v 18 hodin Cestujte chytře, levně a často - Hana Machalová boří mýty o tom, že cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné

St 16. ledna v 17.30 hodin Lidská láska podle božího plánu - 3. pokračování ze série hloubavých a duchovních přednášek Václava Čápa tentokrát na téma Adam a Eva - svobodní před Bohem, Pád - ztráta důstojnosti a štěstí

Čt 17. ledna v 17.30 hodin Směr Santiago de Compostela - Tomáš Orlík se podělí o své zážitky a dobrodružství, které zažil při cestě do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst světa

Pá 18. ledna ve 20 hodin Kalle With Acoustic Band - akustický koncert táborské kapely

ŠTRAMBERK

So 12. ledna ve 14 hodin Štramberské pyré - druhý ročník netradičního multižánrového festiválku (kulturní dům)

So 12. ledna v 19 hodin Večer s cimbálovou muzikou - posezení s cimbálovou muzikou Pramínky z Kopřivnice (Městský pivovar)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 13. ledna v 19 hodin romantická muzikálová komedie USA Mamma Mia! Here We Go Again

Ne 20. ledna v 19 hodin animovaná komedie USA Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená

Dopisy čtenářů

Několik vět…

(Dokončení z minulého čísla)

Město Kopřivnice z toho nemá nic, i když do přístavby vložilo nemalé finanční prostředky. Peníze z pronájmu těchto prostor by se mohly použít na kulturní a sportovní akce, které pořádají např. hasiči, zahrádkáři, myslivci, školy a další. Takto musejí platit vysoké částky za použití prostor Katolického domu, třeba za ples.

A to je ta druhá křivda, která je ještě horší, znevažuje práci občanů, kteří se na této akci podíleli. Škoda jen, že hodně těchto občanů již není mezi námi, ti by se nestačili divit.

Na závěr jen krátce: Zástupci Katolického domu, farnosti a městského úřadu, usedněte ke kulatému stolu a tuto záležitost jednou provždy urovnejte tak, aby obě křivdy mohly být vymazány. Hlavně, aby to bylo ku prospěchu všech obyvatel Kopřivnice a přidružených obcí. Mějte na paměti: „Někdy je lepší se opřít o selský rozum než o celý spis nedokonalých zákonů.“

Všem obyvatelům Kopřivnice a přidružených obcí přeji mnoho štěstí a úspěchů v roce 2019.

Karel Matula

bývalý člen Komise Rady města Kopřivnice pro místní část LubinaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: čt 10. 1. 11.30-13, so 12. 1. 14.15-15.30, ne 13. 1. 14.30-15.45, út 15. 1. 11.30-13, čt 17. 1. 11.30-13, so 19. 1. 14.15-15.30, ne 20. 1. 14.15-15.30 hodin

FLORBAL: so 19. 1. od 9 hod. turnaj Ligy ml. žákyň - sk. 7, od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice - TROOPERS Orel Telnice (17. kolo Nár. ligy mužů sk. V) - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

FUTSAL: pá 11. 1. od 18.30 hod. Jokerit Kopřivnice - Beach Boys Odry (10. kolo Divize F) - sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice; so 12. 1. od 8 hod. 5. turnaj I. tř. NJ+FM; ne 13. 1. od 8 hod. 4. turnaj II. tř. NJ+FM; pá 18. 1. od 18.45 hod. FU Kopřivnice - Jokerit Kopřivnice (11. kolo Divize F); ne 20. 1. od 8 hod. 6. turnaj OP NJ+FM - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

HOKEJ: so 12. 1. od 17 hod. HC Tatra Kopřivnice - BK Havlíčkův Brod (30. kolo II. ligy mužů sk. V); ne 13. 1. od 10 hod. HC Černí Vlci - HC Břeclav (13. kolo LMD-Y); st 16. 1. od 18 hod. HC Tatra Kopřivnice - HC Slezan Opava (32. kolo II. ligy mužů sk. V); so 19. 1. od 10 hod. HC Černí Vlci - VHK Vsetín (22. kolo LMŽ 5.+6. tř. sk. 29) - vše zimní stadion v Kopřivnici

KRYTÝ BAZÉN: čt 10. 1. 6-15, 18.30-21, pá 11. 1. 6-12, 16-21, so 12. 1. 12-21, ne 13. 1. 10-19, po 14. 1. 6-8, 19.30-21 kondiční plavání pro veřejnost, út 15. 1. 6-21, st 16. 1. 6-12, 14.30-16, 18.30-21, čt 17. 1. 6-15, 18.30-21, pá 18. 1. 6-12, 16-21, so 19. 1. 12-21, ne 20. 1. 10-19 hodin; upozornění: tréninky ve 2 drahách: po 6.45-8 SK, út 14.30-15.30 ASK, 15.30-18.30 SK, st 6.45-8 SK, 18.30-18.45 Db, čt 6.45-8 SK, tréninky ve 3 drahách: st a pá 8.10-11.40 PŠ, dětský bazén: čt 8.15-11.15 PŠ

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 12. 1. v 8.11 hod. ČD, Děhylov, ČD, Štěrkovna Hučín, Děhylov, ČD; st 16. 1. v 8.30 hod. AN, Kopřivnice, Lubina, kolem přehrady, Velová, Mniší, pěšky nebo BUS Kopřivnice; so 19. 1. v 9.01 hod. ČD, Frenštát p. R., nádraží ČD, sv. Marek, Trojanovice, Ráztoka, Frenštát p. R.; st 23. 1. v 9.10 hod. AN (3), Mniší, střed, (Z) U Zvonařky, Hukvaldy, obora, Lubina, točna

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná, ne 10-19 společná

STOLNÍ TENIS: so 12. 1. od 10 hod. ASK Tatra Kopřivnice D - TJ Frenštát p. R. C (12. kolo OP I. tř.), od 15 hod. ASK Tatra Kopřivnice - TJ Ostrava KST C (12. kolo II. ligy mužů sk. B), od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice B - TJ Sokol Nová Bělá (12. kolo MS divize mužů) - vše tělocvična ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

VOLEJBAL: so 19. 1. od 10 hod. KV Kopřivnice - TJ Třineckých železáren (25. a 26. kolo MS přeboru kadetek sk. B); ne 20. 1. od 9 hod. 4. turnaj MS přeboru st. žaček sk. B - vše tělocvična ZŠ 17. listopadu Kopřivnice

Výsledky

- Florbal: muži (MS liga-sk. A): FBC Vikings Kopřivnice B – Paskov Saurians 2:4, - Bazinga Ostrava 3:8.

- Hokej: junioři (11. a 12. kolo RLJ-Y): HC Černí Vlci – SK Karviná 6:2, - HC Frýdek-Místek 7:3; dorost (11. a 12. kolo LMD-Y): HC Černí Vlci – SK Karviná 6:1, - HC Slezan Opava 6:2; 7. a 8. tř. (18. kolo LSŽ sk. 18 a 1. kolo LSŽ sk. 02): HC Černí Vlci – HK Krnov 7:7, - HC BOSPOR Bohumín 7:1; 5. a 6. tř. (18. kolo LMŽ sk. 18, 20. kolo LMŽ sk. 29, 1. kolo LMŽ sk. 02): HC Černí Vlci – HK Krnov 14:7, - HC TJ Šternberk 12:2, - HC Studénka 6:6.

Slíva se Škarkovou hráli na mistrovství ČR U19

Ostrava, Praha (cab) – Celkem šest badmintonistů BK Kopřivnice se v sobotu 8. prosince zúčastnilo turnaje GPC U15 v Ostravě a nejvíce se v něm dařilo Adéle Špačkové, Petře Benišové a Anně Slívové. Špačková vybojovala dělené třetí a čtvrté místo ve dvouhře, v níž v pavouku dokonce porazila 2:0 na sety nasazenou třetí až čtvrtou hráčku turnaje Barboru Helešicovou, v semifinále však ve dvou setech podlehla turnajové dvojce Lucii Krulové (Badminton FSpS MU). Stejného umístění dosáhly také Petra Benišová s Annou Slívovou ve čtyřhře, v níž v semifinále rovněž nestačily ve dvou setech na nasazený druhý pár turnaje Lucie Krulová a Natálie Skýpalová (TJ Sokol Růžďka). Z chlapců BK Kopřivnice Tomáš Dostál, Jakub Raška a Radek Mikeska se ani v jedné disciplíně nedokázali dostat dále než do druhého kola.

O víkendu 15. a 16. prosince pak hráli v Praze na Mistrovství ČR kategorie U19 Martin Slíva a Anna Škarková, ale ani jednomu jejich výkon na medaili nestačil. Slíva ve dvouhře nestačil ve druhém kole na 5.-8. nasazeného hráče Jaroslava Chlubnu z Olomouce a Škarkovou ve čtvrtfinále vyřadila jednička turnaje Kateřina Zuzáková z Benátek nad Jizerou. Do čtvrtfinále se oba probojovali také ve smíšené čtyřhře, pardubický pár (nasazené dvojky mixu) Matěj Ehm a Kateřina Valentová je však přehrál výsledkem 21:15 a 21:18.

Laťka byla pošesté Memoriálem Otakara Michálka

Na Kopřivnické laťce, tradičním předvánočním závodě ve skoku vysokém, soutěžilo letos téměř 150 žáků základních i středních škol.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Na Kopřivnické laťce, tradičním předvánočním závodě ve skoku vysokém, soutěžilo letos téměř 150 žáků základních i středních škol.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Celkem 143 zástupců čtrnácti základních a středních škol z Kopřivnice a jejího okolí se ve středu 19. prosince zúčastnilo závodu ve skoku vysokém, který se konal ve sportovní hale místního učiliště jako XXVIII. ročník Kopřivnické laťky. Zároveň tento závod, pořádaný ZŠ dr. M. Horákové ve spolupráci s AK E. Zátopka Kopřivnice, proběhl pošesté jako Memoriál Otakara Michálka, dlouholetého organizátora této akce. Celková výška všech skoků 58 děvčat a 85 chlapců dosáhla 177 m a 25 cm, čímž byla loňská hodnota překonána o téměř 11 m. Alespoň jeden cenný kov získalo jedenáct škol, nejvíce (pět) jich posbírali reprezentanti ZŠ E. Zátopka a ZŠ dr. M. Horákové.

Z výsledků soutěže škol ve skoku vysokém Kopřivnická laťka (19. 12., XXVIII. ročník = VI. ročník Memoriálu Otakara Michálka): kategorie r. 2009/10: dívky: 1. M. Polášková (ZŠ E. Zátopka) 105 cm, 2. J. Horňáková 100 cm, 3. S. Štěpánová (obě ZŠ dr. M. Horákové) 100 cm; chlapci: 1. J. Cahlík (ZŠ Lichnov) 115 cm, 2. S. Jabůrek (ZŠ dr. M. Horákové) 110 cm, 3. M. Macháček (ZŠ Lichnov) 105 cm; kat. r. 2007/08: dívky: 1. V. Jeřábková (ZŠ Komenského Odry) 125 cm, 2. N. Kvapilová (ZŠ E. Zátopka) 120 cm, 3. K. Krupníková (ZŠ dr. M. Horákové) 120 cm; chlapci: 1. L. Raška (ZŠ E. Zátopka) 130 cm, 2. M. Kotek (ZŠ 17. listopadu) 125 cm, 3. F. Černý (ZŠ Kunín) 125 cm; kat. r. 2005/06: dívky: 1. A. Tkáčová (ZŠ E. Zátopka) 150 cm, 2. K. Chechelská (ZŠ sv. Zdislavy) 145 cm, 3. A. Hoňková (ZŠ Komenského Bílovec) 140 cm; chlapci: 1. D. Hanzelka (ZŠ Alšova) 155 cm, 2. H. Hladil (ZŠ 17. listopadu) 150 cm, 3. L. Vyvial (ZŠ dr. M. Horákové) 145 cm; kat. r. 2003/04: dívky: 1. A. Rečková (ZŠ E. Zátopka) 155 cm, 2. S. Jeličová (Gymnázium Příbor) 145 cm, 3. S. Kopelcová (ZŠ Lichnov) 135 cm; chlapci: 1. T. Gazda (ZŠ 17. listopadu) 170 cm, 2. J. Glogar (ZŠ Kunín) 165 cm, 3. F. Kotlár (ZŠ 17. listopadu) 160 cm; kat. r. 2001/02: dívky: 1. V. Janošová (VOŠ, SOŠ a SOU Kopř.) 120 cm; chlapci: 1. J. Ševčík 145 cm, 2. P. Žitník 140 cm, 3. D. Schindler (všichni VOŠ, SOŠ a SOU Kopř.) 135 cm.

Třetí klání v miniházené škol opanovala ZŠ E. Zátopka

Kopřivnice (cab) – V prvním prosincovém týdnu pokračovala soutěž v miniházené žáků prvního stupně základních škol z Kopřivnice a okolí třetím kolem. Ve čtvrtek 6. prosince hrály ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka družstva Beskydské ligy, v níž pokaždé zvítězilo „béčko“ domácí školy, a nejinak tomu bylo i ve třetím kole. Tentokrát ale o prvním místě muselo rozhodnout skóre, neboť jak ZŠ EZ B, tak i ZŠ Mniší vyhrály tři zápasy a mezi sebou remizovaly. Nakonec o deset inkasovaných branek méně posunulo „B“ tým ZŠ EZ na vítěznou příčku, a Mniší tak skončilo druhé. Třetí kopřivnická škola v Beskydské lize ZŠ sv. Zdislavy obsadila s jednou výhrou a třemi porážkami čtvrtou příčku.

Lašská liga měla třetí kolo na programu hned v pátek a i tady si domácí družstvo s názvem Wunder Team udrželo neporazitelnost, neprohrálo ani jedno utkání. Další kopřivnická škola Sedmnáctka obsadila druhou příčku, když nestačila právě na Wunder Team. Nejlepšími střelci v dosavadním průběhu soutěže jsou v Beskydské lize David Kresta (ZŠ Mniší) s 98 brankami a v Lašské lize Jiří Štěpán (Wunder Team) se 75 brankami.

Výsledky 3. kola soutěže žáků 1. stupně ZŠ v miniházené: Beskydská liga (Kopřivnice, 6. 12.): ZŠ E. Zátopka B – ZŠ a MŠ Štramberk 22:5, - ZŠ sv. Zdislavy 20:15, - ZŠ Mniší 13:13, - ZŠ a MŠ Ženklava 13:6, ZŠ Mniší – ZŠ a MŠ Ženklava 18:12, - ZŠ a MŠ Štramberk 21:11, - ZŠ sv. Zdislavy 16:13, ZŠ a MŠ Štramberk – ZŠ sv. Zdislavy 6:12, - ZŠ a MŠ Ženklava 6:11, ZŠ sv. Zdislavy – ZŠ a MŠ Ženklava 6:10; konečné pořadí: 1. EZ B (68:39) 7 b., 2. Mniší (68:49) 7 b., 3. Ženklava (39:43) 4 b., 4. sv. Zdislavy (46:52) 2 b., 5. Štramberk (28:66) 0 b.; Lašská liga (Kopř., 7. 12.): Sedmnáctka – Wunder Team 11:19, - ZŠ MŠ Trojanovice 21:10, - ZŠ Npor. Loma Příbor 14:11, Wunder Team – ZŠ MŠ Trojanovice 24:10, - ZŠ Npor. Loma Příbor 20:7, ZŠ MŠ Trojanovice - ZŠ Npor. Loma Příbor 6:9; konečné pořadí: 1. Wunder Team (63:28) 6 b., 2. Sedmnáctka (46:40) 4 b., 3. Příbor (27:40) 2 b., 4. Trojanovice (26:54) 0 b.

Tým krasobruslařek Black Angels má první zlato

Brno, Havířov (cab) – Poslední závody v roce 2018 absolvovaly kopřivnické krasobruslařky o víkendu 15. a 16. prosince, ve kterých vybojovaly nakonec zlato a stříbro. V sobotu se kopřivnické družstvo Black Angels vůbec poprvé v historii radovalo z vítězství v závodě v synchronizovaném bruslení, a to ve XX. ročníku Santa Claus Cup v Brně. „Byl to obrovský úspěch, nikdo to nečekal. Navíc holky trénují jednou týdně a často se na ledě ani nesejdou všechny,“ prozradil trenér FSC Kopřivnice Evžen Milčinský.

O další medaili se pak v neděli postarala Eliška Kubáňová, která brala stříbro na Havířovské růži v kategorii nováčci starší dívky. V téže kategorii pak z kopřivnických krasobruslařek skončily sedmá Adéla Hasalová, jedenáctá Julie Hruškovská a patnáctá Adéla Wanke. Mezi nejmladšími žačkami A obsadila osmou příčku Bára Fleischmannová, v nejmladších žačkách B skončila 16. Izabela Libigerová a v kategorii mladší žačky A se Zuzana Horáková umístila na sedmé pozici. „Musím pochválit všechny, zajely to, co umí. Od začátku sezony se o kus zlepšily,“ těšilo trenéra Milčinského.

Krátce

- Atletika: Vánoční hala mladšího žactva (Ostrava, 14. 12.): Adéla Tkáčová 1. skok vysoký a 3. běh na 60 m př., Jan Jašek 2. běh na 1 500 m a Ema Feilhauerová 3. běh na 300 m (všichni AK EZ Kopřivnice); Štěpánský běh Porubou (Ostrava, 26. 12., 14 km): kategorie muži nad 60 let: 1. Alexander Neuwirth (AK EZ); Běh do vrchu Mosty-Skalka (Mosty u Jablunkova, 29. 12., 4 km): kat. juniorky: 1. Nikola Chovanečková (SK Kopř.); Silvestrovský běh (Karviná, 31. 12., 10 km): kat. muži A: 3. Ondřej Dobiáš (AK EZ); Silvestrovský běh Hrabovou (31. 12., 9 550 m): kat. muži 40-49 let: 3. David Hanke, kat. muži nad 60 let: 1. A. Neuwirth (oba AK EZ), kat. ženy nad 34 let: 2. Kateřina Polívková (Pomalé šípy Kopř.).

- Judo: Čoko turnaj benjamínků (Frýdek-Místek, 8. 12.): 1. Štěpán Michálek a Matěj Olajoš, 2. Jan Hajník a František Bajer, 3. Ela Petrášová, Alexandr Londin, Prokop Kudělka a Ladislav Bajer, v soutěži družstev skončil oddíl juda Závišice třetí.

- Šachy: turnaj o Lubinského pěšáka (Lubina, 22. 12.): kat. do 18 let: rapid šach, hra 10 min., 7 hráčů každý s každým: 1. Matyáš Trojan 6 b., 2. Pavel Žáček 5,5 b., 3. Lukáš Polášek 4,5 b.; kat. nad 18 let: bleskový šach, hra 5 min., 17 hráčů každý s každým: 1. Pavel Rosinský (ASK Tatra Kopř.) 14,5 b., 2. Pavel Káňa (Šach. klub Karviná) 14 b., 3. Rostislav Slavinský (TJ Nový Jičín) 13 b.

Getafe se pokusí vyhrát potřetí

Kopřivnice (cab) – Již 18 let pořádá Vlastimil Kočí, předseda sportovní komise při PV OS KOVO, zkraje nového roku futsalový turnaj „O putovní pohár Tatra Trucks, a. s.“, který letos proběhne v sobotu 12. ledna. Od 8 hod. začnou ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka zápasy v základních skupinách, zhruba od 14 hod. bude turnaj pokračovat vyřazovacími duely a finále přijde na řadu po 16. hod. Mužstvo Getafe pod vedením Martina Kapsy má možnost v tomto ročníku získat trofej potřetí za sebou, čímž by se stal opět jeho majitelem natrvalo (to se mu povedlo v roce 2014). Tuhle šňůru úspěchů jim však bude chtít překazit dalších sedm celků – loňský finalista a trojnásobný vítěz kopřivnické ligy malého fotbalu 1.FC Bari, oba divizní celky FU a Jokerit Kopřivnice, účastníci okresního přeboru Callibrum Frýdek-Místek a Lokomotiva Gangsters Kopřivnice či týmy firem Tawesco a Hanon Systems Nový Jičín.

Před Vánoci Vikingové vyhráli za dva body, v novém roce již za tři

FbK TJ Svitavy – FBC Vikings Kopřivnice 7:8p (1:2, 3:1, 3:4 – 0:1)

Svitavy (cab) – K poslednímu utkání roku 2018 zajížděli florbalisté FBC Vikings Kopřivnice v sobotu 22. prosince do Svitav, města ležícího na rozhraní Čech a Moravy, odkud si po přestřelce a gólu Šimíčka v prodloužení přivezli dva body.

Utkání sice začalo ve svižném tempu, ale skóre se měnilo až ve 14. minutě, kdy do vedení poslal domácí Zach. Kopřivnice však do přestávky skóre otočila. Ani ne po dvou minutách totiž vyrovnal Štefek a v přesilovce se v závěru hrací doby prosadil Fojtů. Druhá část zápasu tentokrát patřila Svitavám. Ve 25. minutě sice poslal Vikingy do dvougólového vedení Kostelník, třemi zásahy ve 27., 30. a 38. minutě domácí tým skóre otočil.

Prvních jedenáct minut závěrečné třetiny naprosto ovládli kopřivničtí florbalisté a po trefách Kubátka, Lichnovského, Šimíčka a Kostelníka to vypadalo na pohodový závěr. Jenomže soupeři se podařilo do závěrečné sirény vyrovnat a poslat utkání do prodloužení. V něm zkusili domácí početní převahu odvoláním brankáře, ale z bodu navíc se díky Šimíčkovi nakonec radovala Kopřivnice.

„Utkání bylo velice těžké. Čekal jsem, že si závěr utkání pohlídáme, ale bohužel nás soupeř dohnal a připravil o bod. Snad dlouhá éra prodloužení skončila a začneme sbírat už jen tři body,“ okomentoval zápas kopřivnický trenér Milan Uvíra.

Branky Kopřivnice: 16. Štefek (Kresta), 19. Fojtů (Štefek), 25. Kostelník (Šimíček), 44. Kubátko (Kostelník), 46. Lichnovský (Vávra), 50. Šimíček, 51. Kostelník (Šimíček), 63. Šimíček (Vávra); sestava Kopř.: Klinka – Zátopek, Kubátko. Kostelník, Štefek, Kresta, Monsport, Lichnovský, Vávra, Fojtů, Šimíček.

FFBC Vikings Kopřivnice – FbK Horní Suchá 9:3 (1:1, 5:0, 3:2)

Kopřivnice (cab) – V prvním utkání nového roku přivítali kopřivničtí florbalisté ve své domácí hale v sobotu 5. ledna poslední celek Národní ligy sk. Východ Horní Suchou. Od úvodu zápasu byli sice na balónku více Vikingové, ale jako první skórovali v desáté minutě hosté. Do konce první třetiny však Kopřivnice odpověděla zásluhou Opatřila.

O svém vítězství Vikingové rozhodli v prostřední periodě. Již po 40 s hry dostal kopřivnický celek do vedení Kresta a to postupně navýšili až na 6:1 dvěma góly Lichnovský, Kubátko a Štefek.

Zkraje závěrečné třetiny hosté nastřelili pouze břevno a ve 44. minutě nebyl Kopřivnici uznán gól pro postavení hráče v brankovišti, ale o půl minuty později dlouhý výhoz brankáře Strakoše usměrnil do soupeřovy sítě Kresta. Ve 47. minutě Horní Suchá snížila, na což o dvě minuty později odpověděl završením hattricku Lichnovský. Na třetí branku se soupeř zmohl v 55. minutě, poslední slovo však měla Kopřivnice, když se půl minuty před závěrečnou sirénou prosadil v oslabení Kubátko.

Branky Kopřivnice: 20. Opatřil (Šimíček), 21. Kresta (Vávra), 25. Lichnovský (Kostelník), 29. Kubátko (Vávra), 31. Štefek (Fojtů), 32. Lichnovský (Šimíček), 44. Kresta (Strakoš), 49. Lichnovský (Kostelník), 60. Kubátko (Vávra); sestava Kopř.: Strakoš - Kubátko, Kostelník, Štefek, Kresta, Lichnovský, Vávra, Opatřil, Soukal, Telčer, Mužný, Fojtů, Šimíček.

Nár. liga mužů sk. V po 15. kole
1. Sokol Brno151021 2 91:7235
2. Telnice151100 4113:6533
3. Kopřivnice15 832 2105:8332
4. FBC Letka15 901 5 86:8128
5. Rožnov p. R.15 711 6 75:7024
6. FBK Hluk15 540 6110:11523
7. Žďár n. S.15 701 7 74:9322
8. Klobouky15 611 7 85:8621
9. Svitavy15 502 8 83:9717
10. Třebíč15 411 9 97:10115
11. Opava15 40110 66:8613
12. H. Suchá15 20112 70:106 7

Ve futsalové Divizi F drží celek FU druhou příčku

V devátém kole Divize F porazilo mužstvo FU Kopřivnice na domácí palubovce hukvaldské Růžové Tlapičky 8:6.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
V devátém kole Divize F porazilo mužstvo FU Kopřivnice na domácí palubovce hukvaldské Růžové Tlapičky 8:6.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Také v letošní sezoně má Kopřivnice zastoupení v Divizi F i ve všech třech okresních futsalových soutěžích. V Divizi F zbývají do konce základní části pouze dva zápasy. Mužstvo FU Kopřivnice figuruje v tabulce na druhé příčce (6 výher, 1 remíza a 2 prohry), se stejným počtem bodů jako první Beach Boys Odry. Druhý kopřivnický celek Jokerit pak okupuje se 13 b. za 4 výhry, 1 remízu a 4 prohry pátou příčku. V předposledním kole čeká FU přímý souboj o druhé místo s dosud třetím KFV Roub Vítkovice a Jokerit se pokusí zdolat vedoucí celek Beach Boys Odry. Vyvrcholením základní části bude pro kopřivnická divizní mužstva vzájemné utkání v pátek 18. ledna.

V okresním přeboru je odehráno pět z celkově osmi turnajů, v tabulce je druhá záloha FU Kopřivnice (22 b.), o bod méně má třetí Lokomotiva Gangsters, hned v závěsu je Lavina Kopřivnice (20 b.) a „béčku“ Jokeritu patří šestá příčka (12 b.). I. okresní třída NJ+FM je ve své polovině a po čtvrtém turnaji se jediný kopřivnický tým soutěže Bor-cibalona Kopřivnice nachází na pátém místě se ztrátou osmi bodů na lídra Dragons Nový Jičín. Futsalisté II. okresní třídy NJ+FM mají za sebou tři ze sedmi turnajů, ve vedení je se 13 b. Gunners Kopřivnice, stejný bodový zisk má druhý El Amigos Kopřivnice a „B“ týmu Lokomotivy Gangsters patří s 9 b. šestá pozice.

Dodgeballisté OlbramChallenge brali medaile na mistrovství ČR

Kopřivnice (cab) – Koncem loňského roku dali o sobě vědět hráči kopřivnického dodgeballového týmu OlbramChallenge nejen na mistrovství České republiky, ale i na mezinárodním hřišti. Miroslav Klimecký (předseda České asociace dodgeballu), Petr Žingor, Radek Kubela, Michal Hudec, Jiří Koňas a Karolína Pustějovská totiž reprezentovali naši zemi na Mistrovství Evropy v dodgeballe, jež se v termínu 25. až 28. října konalo v italském městě Lignano Sabbiadoro. Pro ČR to byla již pátá účast v historii, ale teprve první, kde měla zastoupení ve všech třech kategoriích. Ženské družstvo při premiérovém startu obsadilo 9. místo (ze 13), muži vybojovali senzační čtvrtou příčku z 16 týmů a smíšené družstvo skončilo desáté (z 16).

Dodgeball je hra podobná vybíjené, ovšem díky množství míčů (většinou pět) je velice dynamická a nabízí nespočet strategií a herních kombinací. Kromě počtu míčů se dodgeball od klasické vybíjené liší také v tom, že vybití hráči chodí pryč ze hřiště jen na určitý čas. Chycení míče totiž znamená jak vybití soupeře, tak zároveň navrácení vybitého spoluhráče do hřiště.

Na republikovém šampionátu, který proběhl v sobotu 8. prosince ve sportovní hale Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako zkouška na Mistrovství střední Evropy, které se zde bude konat v březnu, kopřivnický tým ve složení Miroslav Klimecký, Petr Žingor, Michal Hudec, Martin Růžička, Filip Klečka a Marek Šenk obsadil stupně vítězů hned dvakrát. Mezi čistě mužskými družstvy vybojoval bronz a v mixu, v němž hráli spolu se dvěma děvčaty ze ZŠ Kadaňské Chomutov, získal stříbro. Tým OlbramChallenge se účastní také rakouské dodgeballové ligy v mužské kategorii, kde po dvou turnajích figuruje na třetí příčce ze sedmi družstev.

Mužstvo HC Tatra Kopřivnice se na přelomu roku vezlo na vítězné vlně

Kopřivnice (cab) – Hokejisté HC Tatra Kopřivnice nabrali na přelomu roku skvělou formu. Ještě před vánoční přestávkou porazili favorizovaný Hodonín (19. 12.) a doma také Pelhřimov (22. 12.) ze skupiny Jih, po Novém roce (5. 1.) pak stejným výsledkem přehráli také dalšího soupeře z „Jihu“ Písek.

Kopřivnice začala utkání v Hodoníně zostra a po první třetině vedla již 4:0. Skóre otevřel ve druhé minutě Hrubý, v deváté minutě se trefili Matěj Mach a hned vzápětí Adam Kofroň, a Kořénka v domácí bráně nahradil Štěpanovský. Ale ani ten čisté konto neudržel, když jej v 15. minutě prostřelil Hrubý. Prostřední dvacetiminutovka se nesla ve znamení faulů a rozkouskované hry, což nejspíš více sedělo Drtičům, kteří do druhé přestávky manko stáhli na jednu branku. V závěrečné třetině se sice snažili o vyrovnání, dvě střely zastavila konstrukce Hromadovy brány, ale zbytek pochytal sám, a Kopřivnice tak domů vezla tři body. „První třetina byla z naší strany povedená, hráli jsme trpělivě a dá se říct, že i bez chyb. Ve druhé třetině jsme se nechali zbytečně rozhodit a domácí jsme pustili zpět do zápasu. V závěrečné periodě jsme se ale vrátili ke hře, kterou jsme předváděli v úvodu, a podařilo se nám utkání dotáhnout do vítězného konce,“ poznamenal k výhře kopřivnický trenér Jaroslav Kofroň.

V posledním zápase roku 2018 nadělili tatrováci domácímu publiku skvělý vánoční dárek v podobě výhry a osmi gólů do sítě soupeře. O první dva se v úvodní třetině postarali Červenka s Krutilem, ve vyrovnané druhé dvacetiminutovce skóroval pouze Adam Kofroň, ale poslední perioda zápasu držela pevně v rukou Kopřivnice. Ve 43. minutě se prosadil Suchý, o minutu později Imrich a v 50. min. zvyšoval již na 6:0 Gebauer. Lední medvědi z Vysočiny vzápětí snížili, ale šestigólový rozdíl ve skóre vrátil Sluštík v 54. min. Hosté se o dvě minuty později zmohli ještě na jednu branku, kterou ovšem nenechal bez odezvy těsně před koncem utkání Sluštík. „Výhra se i přes jednoznačný výsledek nerodila snadno. Hlavně na konci druhé třetiny jsme nehráli dobře a koledovali si o gól. Přestali jsme hrát to, co jsme chtěli, a zbytečně faulovali. Naštěstí jsme ta oslabení zvládli. Ve třetí třetině se naše hra opět zlepšila, podařilo se nám vstřelit několik branek a utkání rozhodnout,“ oddychl si po zápase trenér Kofroň.

V Písku měli zpočátku převahu domácí, ale postupně převzali otěže zápasu kopřivničtí hráči. V sedmé minutě otevřel skóre bekhendem v samostatné akci Sluštík a v poslední minutě první třetiny zvýšil Adam Kofroň. Zkraje druhého dějství sice Písek v přesilovce snížil, ale poté se trefovali již jen kopřivničtí hokejisté. Nejprve se v početní výhodě prosadil Tomášek, následně skóroval ihned po návratu z trestné lavice Sluštík, další branky pak přidali Jakub Mach, při hře 4 na 4 Bail a v přesilové hře Gebauer. Mezi tyčemi domácí brány nahradil Hausera v poslední třetině Buchta a ten ve 48. min. vychytal trestné střílení Tomáška. Dvakrát zvonila za zády Hromady branková konstrukce, až se Písečtí nakonec v 52. min. prosadili. Konečné slovo však měla Kopřivnice, v 54. min. využil přesilovku Jakub Mach. „Jsem rád, že se nám podařilo utkání zvládnout. Úvod byl vyrovnaný, ale byli jsme naštěstí produktivní a vycházely nám přesilovky. Konec jsme si už pohlídali,“ dodal k utkání trenér Kofroň.

Domácí utkání v sobotu 12. ledna s Havlíčkovým Brodem se bude hrát ve slavnostní atmosféře, protože kopřivnický hokej bude slavit 85. výročí. Mužstvo nastoupí ve speciálních retro dresech, které jsou již uvolněny do dražby a výtěžek z prodeje poputuje do ZŠ a MŠ Motýlek, zařízení pro žáky s více vadami. V rámci tohoto jubilea klub na svých stránkách zveřejnil významné hráče, kteří se podíleli na rozvoji kopřivnického hokeje (Radek Bonk, Karel Bumbalík, Stanislav Hajdušek, Petr Husička, Stanislav Kacíř, Jaroslav Medlík, Ivo Milich a Rudolf Smetana), a návštěvníci mohli do konce roku hlasovat pro absolutního vítěze. Ten bude vyhlášen v sobotu a jeho dres pak bude vyvěšen pod strop haly.

Ze statistik mužstva HC Tatra Kopřivnice ve 27., 28. a 29. kole II. ligy mužů sk. Východ: SHK iClinic Hodonín – HC Tatra Kopřivnice 3:4 (0:4, 3:0, 0:0), branky Kopř.: 2. Hrubý (Suchý), 9. M. Mach (Korec, Gola), 9. A. Kofroň (Červenka), 15. Hrubý (Sluštík, Suchý); sestava Kopř.: Hromada – Stříž, Imrich, Ficek, Krutil, Zuzaník, Marek, Fojtík – Hrubý, Korec, J. Mach, M. Mach, Červenka, Suchý, A. Kofroň, Gola, Sluštík.

HC Tatra Kopřivnice – HC Pelhřimov 8:2 (2:0, 1:0, 5:2), branky Kopř.: 10. Červenka (Sluštík, Zuzaník), 17. Krutil (Imrich, Havránek), 22. A. Kofroň (Marek), 43. Suchý (Sluštík), 44. Imrich (Gola), 50. Gebauer (Stříž, Suchý), 54. Sluštík (Gebauer), 60. Sluštík (Gebauer, Suchý); sestava Kopř.: Hromada (31. Fendrich) – Stříž, Imrich, Ficek, Krutil, Zuzaník, Marek, Fojtík – Hrubý, Havránek, Korec, J. Mach, M. Mach, Červenka, Gebauer, Suchý, A. Kofroň, Gola, Sluštík.

IHC Písek – HC Tatra Kopřivnice 2:8 (0:2, 1:5, 1:1), branky Kopřivnice: 7. Sluštík (Marek, Červenka), 20. A. Kofroň (J. Mach, Gebauer), 25. Tomášek (J. Mach, Gebauer), 28. Sluštík (Červenka), 31. J. Mach (Stříž, Tomášek), 32. Bail (A. Kofroň, Marek), 36. Gebauer, 54. J. Mach (Tomášek, Stříž); sestava Kopř.: Hromada – Stříž, Ficek, Zuzaník, Bail, Marek, Fojtík – Korec, J. Mach, M. Mach, Červenka, Gebauer, Suchý, Tomášek, A. Kofroň, Gola, Sluštík.

II. liga mužů sk. V po 30. kole
1. Šumperk271533 6 99:6054
2. Val. Meziříčí261422 8 91:7848
3. Hodonín27141210122:9146
4. Kopřivnice26124010 95:8544
5. Opava27 85311 89:8737
6. Nový Jičín27102312 76:8737
7. Orlová25 51415 68:12021

Rok 2019 v Kopřivnici zahájil tradiční ohňostroj

Rok 2019 v Kopřivnici zahájil tradiční ohňostroj. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí centra města je možné, že ten příští se uskuteční na jiném místě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Rok 2019 v Kopřivnici zahájil tradiční ohňostroj. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí centra města je možné, že ten příští se uskuteční na jiném místě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS