Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 25/2018 ze dne 28.06.2018

Zastupitelstvo učinilo další krok ke stavbě domova seniorů

Kopřivnice (dam) - Další rozhodnutí v souvislosti s plánovanou výstavbou a budoucím provozováním domova pro seniory v Kopřivnici přijali před týdnem kopřivničtí zastupitelé. Nejprve schválili smlouvu o budoucím bezúplatném převodu pozemků a budovy stávající stravovny na ulici České na Moravskoslezský kraj, následně se zabývali nabídkou kraje na možné budoucí převzetí provozování odlehčovací služby.

Schválením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem dochází k naplňování memoranda o vzniku pobytové sociální služby pro seniory, které město a kraj uzavřely v září loňského roku. Město se zavázalo bezúplatně převést na kraj pozemky potřebné pro výstavbu domova pro seniory společně s již existujícím objektem stravovny na ulici České, tedy majetek v celkové hodnotě asi 36,5 milionu korun. Kraj zase na oplátku přislíbil vybudovat a provozovat v Kopřivnici domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Ten má mít minimální kapacitu 60 lůžek včetně přilehlého zázemí, které počítá s terapeutickou zahradou nebo parkovištěm.

Datum, kdy dojde k samotnému převodu zmíněného majetku z města na kraj, zatím není známo. Smlouva o bezúplatném převodu má být uzavřena nejpozději 120 dnů poté, co bude mít kraj jako investor stavby k dispozici pravomocné stavební povolení. Smlouva schválená v minulém týdnu nepředpokládá, že by to mohlo být později než na konci roku 2020, fakticky by to mělo být dříve. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil předpokládá, že stavební povolení bude mít kraj jako investor výstavby domova pro seniory do konce příštího roku a na jaře 2020 se začne se samotnou stavbou.

„Smlouva, která byla před týdnem schválena, obsahuje konsenzuální podmínky dohodnuté během série jednání se zástupci kraje. Podařilo se nám dosáhnout například toho, že se kraj zavázal provozovat domov pro seniory po dobu 20 let, i když původně navrhovaný závazek byl poloviční,“ doplnil starosta Miroslav Kopečný.

O tomto dalším významném kroku na cestě k budoucímu domovu pro seniory zastupitelé nevedli téměř žádnou diskuzi a smlouvu o budoucí smlouvě podpořilo svými hlasy 15 z 19 přítomných zastupitelů. Proti jejímu uzavření se vyslovil pouze radní Ivan Telařík, tři zastupitelé se hlasování zdrželi.

V rámci jednání o přípravách výstavby domova pro seniory zazněla i nabídka možného budoucího provozování odlehčovací služby v prostorách budoucího domova pro seniory prostřednictvím krajské příspěvkové organizace. Kraj městu nabízí, že by v nové budově s navýšenou kapacitou lůžek mohl provozovat až 14 lůžek odlehčovací služby. Město by se stejně jako nyní podílelo na financování provozu služby, ale náklady by byly zhruba poloviční.

Aktuálně pobytovou odlehčovací službu neboli domovinky v Kopřivnici provozuje Středisko sociálních služeb v přízemí budovy na ulici České. Kapacita služby, která má především pomoci rodinám pečujícím o své seniory, má 14 lůžek a vznikla už v roce 1995.

Pokud by poskytování této služby po otevření domova pro seniory skutečně převzal Moravskoslezský kraj, město by na provoz „domovinek“ doplácelo zřejmě místo aktuálních 3 milionů jen 1,5 milionu ročně a ušetřené finance by mohlo využít k částečnému pokrytí dohodnuté 2,6milionové roční dotace na provoz domova pro seniory. Přemístěním domovinek do nových prostor by zároveň došlo k uvolnění místností v přízemí domu na ulici České, a mohlo by tak vzniknout až devět bytů zvláštního určení pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Město by navíc ušetřilo i na investicích například vybudováním centrální koupelny nebo rekonstrukcí stávajících koupelen v prostorách odlehčovací služby.

„V případě převodu provozu odlehčovací služby dle návrhu kraje budeme požadovat minimální kapacitu 10 lůžek. Ty by měly pro potřeby Kopřivnice stačit jak z pohledu průměrné obsazenosti sociální služby, tak s ohledem na to, že po zprovoznění domova pro seniory lze předpokládat mírné snížení zájmu o odlehčovací služby,“ uvedl Stanislav Šimíček, místostarosta Kopřivnice, odpovědný mimo jiné za oblast sociálních služeb.

Zastupitelé nakonec většinou hlasů vzali na vědomí návrh kraje a zároveň schválili záměr ukončení provozování domovinek Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice v případě, že dojde k započetí provozování pobytové odlehčovací služby o kapacitě minimálně 10 lůžek příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje na území města. Podle místostarosty Šimíčka ovšem toto rozhodnutí zastupitelstva začne být relevantní až po konečném rozhodnutí orgánů Moravskoslezského kraje o umístění odlehčovací služby v budoucí pobytové sociální službě pro seniory v Kopřivnici.

Ve čtyřech lokalitách budou doplněny herní prvky pro děti

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice se rozhodla, že upraví stará dětská hřiště v sídlištní zástavbě a na jejich opravu vyčlenila v rozpočtu města částku ve výši 900 tisíc korun.

„V minulosti byly z bezpečnostních důvodů odstraněny herní prvky, tedy kolotoče, houpačky a prolézačky na sídlištích. Bylo to v době, kdy vešla v platnost nařízení EU o dopadových plochách pod herními prvky. Ty, které nesplňovaly certifikáty o bezpečnosti, musely být odstraněny. Přitom jsem z generace, která si na nich hrála a která na nich vyrostla. Naše generace dnes už má své děti. Čím dál více se na mne lidé obrací s prosbou, že jim tyto herní prvky pro děti scházejí, a já s tím souhlasím. Jsou sice centralizovaná hřiště, ale jsou mnohdy daleko od bydliště. Mám za to, že herní prvky u domu jsou zapotřebí. Pro cílovou skupinu dětí do šesti let nemáme žádné veřejné dětské hřiště,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček.

Radnice připravila pilotní projekt, během něhož by se měla upravit čtyři prostranství v bytové zástavbě, a to Pod Morávií, Pod Zahradami, K. Čapka a prostor mezi ulicemi Dukelská a Sokolovská. „Do nich chceme vrátit pár herních prvků, v nichž by si mohly hrát děti s maminkami, kdykoli budou mít volnou chvilku,“ poznamenal místostarosta s tím, že radnice chce do přípravy zapojit i samotné obyvatele z dotčených lokalit. Veřejná projednání, na nichž budou lidem představeny dva návrhy, se uskuteční 16. a 18. července v odpoledních hodinách. „Lidé se budou moci k návrhům vyjádřit a svým hlasováním určit, který by se měl realizovat. Poté bude vyhlášena veřejná soutěž na jejich instalaci. Ta by měla proběhnout nejpozději letos na podzim,“ nastínila časový harmonogram Daniela Koričanská, pracovnice odboru majetku města. Jak poznamenal místostarosta Šimíček, věří, že v příštím roce se dostane na další lokality ve městě.

Seznam čestných občanů Kopřivnice se rozšířil

Kopřivnice (dam) – O pět jmen se před týdnem rozrostl seznam čestných občanů Kopřivnice. Zastupitelstvo rovněž udělilo třem mužům titul významná osobnost města. K slavnostnímu předání vyznamenání dojde 28. září na slavnostním večeru v kulturním domě. Poté, co nebyl prohlasován návrh zastupitele Vladana Resnera, aby se o jednotlivých nominantech hlasovalo po jménech, zvedlo ruku pro navržená ocenění 16 z devatenácti přítomných zastupitelů, tři se hlasování v tomto budě zdrželi.

Čestným občanem města je od minulého čtvrtka Ladislav Cvíček, respektovaný pedagog a významná osobnost místního kulturního života. Zastupitelé ocenili mimo jiné to, že je morálním vzorem a své občanské aktivity zasvětil boji za svobodu a demokracii. Cvíček je zároveň jediným žijícím oceněným, ostatní osobnosti se zastupitelé rozhodli čestnými tituly poctít in memoriam. Na seznam čestných občanů přibyl někdejší starosta Josef Jalůvka, který se významně zasloužil o rozvoj města.

Především v místě působil i Ladislav Kostelník, kopřivnický patriot, který působil mimo jiné jako amatérský archeolog, jehož prioritou se stala záchovná údržba hradu Šostýna.

Ocenění se dočkal i Hans Ledwinka, legendární konstruktér, autor unikátní tatrovácké koncepce podvozku a motoru, který v Tatře působil čtyřicet let a významně se podílel prakticky na všech nejslavnějších typech vozů, které místní automobilka do poloviny minulého století vyprodukovala.

Posledním ze skupiny nových čestných občanů města se stal autokrosař Alois Havel. Čtyřnásobný vicemistr Evropy, několikanásobný mistr republiky a držitel řady dalších trofejí tuzemského i evropského formátu v tomto specifickém odvětví motosportu.

Titul významná osobnost města byl letos udělen třem již nežijícím mužům.

První z nich je římskokatolický kněz Václav Čech, který vedl česky mluvící mládež v Kopřivnici v době 2. světové války a pomáhal obnovovat spolkovou činnost po jejím skončení. Druhým oceněným je Jiří Krejčí, který dlouhá léta působil v různých sportovních odvětvích v Kopřivnici. Mezi jeho nejvýznamnější počiny patří především malý fotbal, jehož byl předsedou od roku 2007 až do března 2018. Poslední vyznamenanou osobností je Rudolf Zanáška, někdejší vůdce místního skautského oddílu a zakladatel a předseda zdejšího Klubu esperantistů a člověk, který ideály skautingu uplatňoval v každodenním životě.

Podle zásad schválených v roce 2006 se čestná občanství a ceny města Kopřivnice udělují zpravidla při slavnostní příležitosti. Naposledy bylo šest čestných občanství a čtyři tituly významná osobnost uděleny v roce 2012 u příležitosti roku kopřivnických rodáků. Letos město další osobnosti vyznamená v rámci oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město.

Nabídka prázdninových aktivit Někdo ven??? je letos nejširší

Také letos mohou kopřivničtí teenageři začít se sběrem náramků projektu Někdo ven???
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Také letos mohou kopřivničtí teenageři začít se sběrem náramků projektu Někdo ven???
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Už čtvrtým rokem připravuje Kopřivnice společně s partnery prázdninové aktivity pro mládež. Každý červencový a srpnový čtvrtek se mladí Kopřivničané mohou těšit na jednu volnočasovou aktivitu a před koncem prázdnin je pak čeká ještě koncert populární kapely Slza. Díky kalendáři tak na teenagery čeká rekordních deset aktivit.

„Společně s partnery jsme připravili akce s různým zaměřením, ale společným cílem je nabídnout smysluplnou alternativu trávení volného času těm, kteří z různých důvodů tráví léto, nebo jeho část přímo ve městě,“ říká Lenka Heráková, manažerka volnočasových aktivit působící na kopřivnické radnici.

Mezi desítkou aktivit jsou takové, které se pravidelně opakují a získaly si už mezi účastníky své renomé. Takovou je například turnaj ve street basketballu 19. července, Discgolfový dýchánek naplánovaný na 16. srpna nebo atletický Lentilkový pětiboj, který proběhne 9. 8. „Po loňském úspěchu se do nabídky vrací také Dodgeballové odpoledne v centru města, ale chystáme i úplné novinky. Takovou je například Color Day 2. srpna nebo Saturninovo odpoledne, které skauti organizují 23. srpna,“ doplnila Heráková. První novinka nabídne návštěvníkům v parku Edvarda Beneše možnost vyzkoušet tradiční i netradiční malířské metody, kreslení na obří papíry, ale i obličeje nebo malování pískem či balónky s práškovou barvou. Skauti zase připravují týmovou soutěž, během níž budou účastníci v areálu skautského centra a v blízkém okolí plnit úkoly a prožijí si některé epizody z románu Zdeňka Jirotky Saturnin.

Stejně jako v minulých ročnících má projekt Někdo ven??? svou jednotící linku. Na každé z akcí budou účastníci moci získat jeden z barevných náramků s logem města a ti, kterým se do 24. srpna podaří nasbírat pět různých náramků, budou VIP hosty koncertu kapely Slza a čeká na ně také drobný dárek. Podobnosti o projektu je možné najít na webu, ale především na facebookové stránce projektu.

Jeřabinka slavila padesát let provozu

Padesátiny své Mateřské školy Jeřabinka oslavily tamní děti třeba i nastudováním muzikálové Karkulky.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Padesátiny své Mateřské školy Jeřabinka oslavily tamní děti třeba i nastudováním muzikálové Karkulky.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Příjemnou zahradní slavností oslavila v pátek 22. června půlstoletí od svého založení Mateřská škola Jeřabinka. Školka na dnešní ulici Zdeňka Buriana byla otevřena v pohnuté době, 16. září 1968. V budově původně fungovaly dvě třídy mateřské školy a jedna třída jeslí se zdravotnickým personálem. V této konfiguraci zařízení fungovalo 18 let. V roce 1986 došlo ke zrušení jeslí a na jejich místě vznikla další třída mateřské školy. Jako trojtřídní mateřská škola Jeřabinka funguje až dodnes.

V posledních letech prošla školka několika znatelnými proměnami.

Nejprve došlo k revitalizaci zahrady školy. Zahrada byla rozdělena do několika zón klidu, pohybu a relaxace a díky zapojení zaměstnanců školky do projektového týmu je ušita na míru potřebám dětí. Před nedávnem bylo u budovy vybudováno i malé parkoviště zlepšující dostupnost školky. „V roce 2017 proběhla dosud nejzásadnější rekonstrukce mateřské školy. Byla provedena nová elektroinstalace v celé budově, třídy byly vybaveny větráním s rekuperací, přístavbou vznikla terasa v prvním patře a multifunkční pracovna, částečně zastřešeno bylo atrium. Školka byla kompletně zateplena a opatřena novou fasádou,“ vzpomněla Věra Hanzelková, vedoucí učitelka Jeřabinky, na loňskou, skoro 12,5milionovou investici města do zázemí školky.

Oslavu padesátin Jeřabinky, kterou za celou dobu jejího fungování prošlo už asi tři a půl tisíce dětí, hostila již zmíněná zahrada školky. Po tanečních vystoupeních nebo i muzikálovém představení dětí proběhla vernisáž malé výstavy mapující historii mateřské školy. Následně děti i rodiče mohli projít budovu školky, nahlédnout do kronik s fotografiemi nebo si užívat připravených aktivit. Nechybělo ani bohaté občerstvení nebo posezení u ohně. Hosty oslavy byly nejen děti, které aktuálně školku navštěvují se svými rodinami, společně s nimi slavili i často již bývalí zaměstnanci nebo někdejší absolventi, z nichž někteří už do stejné školky, kterou sami navštěvovali, vodí svá vnoučata.

Prodej vily na Sokolovské už podruhé skončil neúspěchem

Kopřivnice (dam) – Nekonečný seriál připomíná snaha města prodat vilu č. p. 407 na ulici Sokolovské. Přestože od prvních úvah o prodeji objektu uběhly už tři roky, a město dokonce už dvakrát schválilo kupní smlouvu s potenciálními kupci, objekt, který až do roku 2001 sloužil jako sídlo domu dětí a mládeže, stále zůstává v majetku Kopřivnice.

Minulý týden zastupitelé schválili odstoupení od kupní smlouvy o prodeji domu i s přilehlou zahradou, kterou na začátku dubna uzavřelo s paní Cleou Boban. Ta ještě před podpisem smlouvy složila na účet města požadovanou padesátitisícovou zálohu, k doplacení zbylých 3 milionů a 285 tisíc korun ovšem nedošlo ani v nejzazší lhůtě pětašedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy. Město tedy využilo svého práva od obchodu ustoupit a 50 tisíc korun si ponechat jako sjednanou smluvní pokutu. Tomu, že i další pokus o prodej vily na Sokolovské skončí neslavně, přitom nic nenasvědčovalo, paní Boban se prezentovala jako vážná zájemkyně o koupi a nabídku předložila dokonce dvakrát. Zatímco v září 2017 zastupitelé o prodeji nerozhodli, letos na jaře už byli prodeji nakloněni, ani tak ale nakonec k jeho realizaci nedošlo. Poté, co prodej zkrachoval, město znovu roztočí kolotoč nabídek této nemovitosti.

O zveřejnění záměru objekt prodat jednali radní už v tomto týdnu. Radnice přitom na prodej poměrně spěchá, technický stav už sedmnáct let nevyužívaného objektu není dobrý a starosta města Miroslav Kopečný už v březnu na zastupitelstvu připustil, že pokud nedojde k prodeji, bude možná ještě v letošním rozpočtu nutno neplánovaně najít prostředky na opravu střechy, protože do budovy začíná zatékat.

Město nechá zbourat teplovodní šachtu u házenkářského hřiště

Kopřivnice (dam) – Za symbolických tisíc korun koupí město Kopřivnice železobetonový objekt v bezprostřední blízkosti bývalého házenkářského hřiště. Stavba částečně zapuštěná do země sloužila jako šachta rozvodů tepla, po jejich rekonstrukci ovšem pozbyla svou funkčnost. Betonový objekt by do budoucna komplikoval plánovanou úpravu bývalého házenkářského areálu na odpočinkové plochy. „Dosavadní majitel budovy společnost Komterm sice objekt nevyužívala, ale vzhledem k nákladům neměla ani potřebu jej likvidovat. Proto jsme se dohodli, že objekt za symbolickou cenu odkoupíme a provedeme jeho likvidaci na náklady města,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný. Radnice podle jeho slov počítá s tím, že zůstane zachována jedna železobetonová stěna, která bude sloužit jako opěrná zeď držící svah. „Podle odhadů bude demolice včetně nutné přeložky vodovodu stát zhruba 150 tisíc korun,“ uvedl starosta Kopečný s tím, že demolice proběhne možná už letos na podzim.

Veřejnosti bude představen návrh Územní studie krajiny

Kopřivnice (hod) – Ve středu 11. července bude veřejnosti představen zpracovaný návrh Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice, a to v zasedací místnosti v 10. patře radnice v 16 hodin.

Tento dokument pro město zpracovala společnost Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. „Návrh územní studie představí zájemcům tým odborníků vedený architektkou Vladimírou Fuskovou. Územní studie vytvoří základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Tato studie bude platná pro celé správní území Kopřivnice, tedy pro všech deset obcí a měst, které pod Kopřivnici, jako obec s rozšířenou působností, patří,“ uvedla Markéta Kvitová, vedoucí stavebního řádu, územního plánování a památkové péče kopřivnické radnice.

Anketa na internetu prověří žebříček 14 P

Kopřivnice (hod) – Po sociologickém průzkumu prověří žebříček 14 P neboli příležitostí či problémů, sestavený 30. května účastníky diskuzního fóra Plánujme společně, ještě elektronická anketa. Tu pro město sestavil Mobilní rozhlas za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR. „Hlasovat bude možné přes webový formulář. Aby bylo zaručeno, že hlasování bude objektivní, po přihlášení do mobilní aplikace se musí zadat telefonní číslo, na které přijde ověřovací kód. Ten se zadá do aplikace a poté bude umožněno samotné hlasování. Této možnosti jsme využili i proto, že je průkaznější,“ uvedla Barbora Mužíková, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

Hlasování na webu Zdravého města v sekci aktuality nebo na Facebooku Zdravého města i města Kopřivnice bude probíhat až do 20. července. Následně dojde k porovnání výsledků hlasování a k úpravě žebříčku 14 P. „S výsledky pak budou seznámeny orgány města a bude se s nimi pracovat při přípravě rozpočtu pro příští rok,“ dodala Barbora Mužíková.

Motorkáři se bavili na srazu pod přehradou

Po vyjížďce se účastníci motorkářského srazu ve Větřkovicích bavili sérií recesních soutěží.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Po vyjížďce se účastníci motorkářského srazu ve Větřkovicích bavili sérií recesních soutěží.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Lubina (dam) – Skoro šedesát motorkářů se v sobotu odpoledne účastnilo společné vyjížďky po okolí, která byla součástí Motosrazu pořádaného klubem tamních motorkářských nadšenců. Historie srazu milovníků motocyklu pod Větřkovickou přehradou začala před dvaceti lety a po delší pauze byla obnovena v roce 2012. „Předchozích pět let byl sraz určen majitelům značek Jawa a ČZ, ale vzhledem k tomu, že těchto starých motorek ubývá, rozhodli jsme se ho letos otevřít všem milovníkům motorek,“ říká organizátorka Motosrazu Kateřina Quardová. Rozhodnutí zrušit značkové omezení se organizátorům očividně vyplatilo. Přestože víkendové počasí nebylo právě ideální, společná vyjížďka měla dvakrát tolik účastníků než před rokem. Kolona motorek vyjela z Lubiny po 13. hodině a přes Hukvaldy, Kozlovice, Frenštát, Lichnov a Kopřivnici se vrátila zpět do areálu pod přehradou. Tam pak na účastníky čekalo nejen občerstvení a reprodukovaná hudba, ale také řada recesních soutěží a her. Účastníci Motosrazu si museli poradit s jízdou pomalosti, ovládáním speciálního kolečka s pasažérem, ale třeba i složením převodovky z pionýra nebo vypitím piva brčkem.

Ještě je možné žádat o dotaci ze Zdravého města

Kopřivnice (hod) – Ještě je stále možné žádat o finance z dotačního titulu Zdravého města, který je určen na podporu aktivit v rámci oblasti udržitelného rozvoje.

Žádat o podporu lze na akce související s plněním Zdravotního plánu města či dalších koncepčních dokumentů. „Podpoříme nejen organizace působící na území města, ale i fyzické osoby pro pořádání a realizaci aktivit vzešlých z diskuzního fóra Zdravého města či fóra mladých, a to nejen na besedy, interaktivní výstavy, ale také na tradiční akce. Podpory se dočká jen ten projekt, který bude přispívat k rozvoji veřejných aktivit zaměřených především na cílovou skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí v kterékoli věkové kategorii,“ upřesnila Barbora Mužíková, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21, na niž se mohou zájemci o bližší informace obracet. Pořadatelé akcí k Evropskému týdnu mobility, který probíhá v týdnu od 16. do 22. září, mohou dotaci využít například na pořádání cyklovýletů, běhů či pochodů.

„Pokud má někdo nápad na aktivitu, kterou by tuto problematiku lidem přiblížil, nechť se nás nebojí oslovit, případně podat žádost o dotaci. Dotaci je možné využít i na akce ke Dnům zdraví, které připadají na termín 4. - 17. října. Organizátoři, kteří chtějí přimět ostatní ke zdravému životnímu stylu, mohou využít dotačního titulu také,“ dodala Barbora Mužíková. Žadatel může získat dotaci až do výše 15 tisíc korun, přičemž dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti lze z dotace hradit až do výše 10 procent z celkových způsobilých výdajů. Žádat o individuální podporu lze až do 30. října, přičemž v rozpočtu je na dotační titul vyčleněno 30 tisíc korun.

Hra Na služebně učí děti, jak se mají chovat

Preventista Obvodního oddělení Policie ČR Marek Mičaník dětem představil novou hru, která  jim přiblíží práci policie i bezpečnost na silnicích.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Preventista Obvodního oddělení Policie ČR Marek Mičaník dětem představil novou hru, která jim přiblíží práci policie i bezpečnost na silnicích.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Od minulého týdne si mohly hrát děti z MŠ Krátké s hrou Na policejní služebně, kterou letos v dubnu vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Hra Na policejní služebně je koncipována s ohledem na věk dětí, přizpůsobena jejich vnímání a fantazii. Děti mají možnost seznámit se vhodnou, zjednodušenou formou s různými specializacemi policejních služeb a policejní technikou. Pomocí modelů a maket se nabízí vytváření situací, díky kterým mají děti možnost seznámit se s bezpečným pohybem na silnicích, bezpečným chováním na dětském hřišti a podobně,“ uvedla Soňa Štětínská, mluvčí PČR.

V pondělí 25. června Marek Mičaník, preventista z Obvodního oddělení PČR Kopřivnice, dětem ve školce podrobně představil hru, která zábavnou formou přibližuje každodenní službu policistů. Podle sdělení Dariny Knižátkové z PČR byla na základě zájmu hra distribuována celkem do jedenácti mateřských a základních škol v Kopřivnici.

Stíny

Autobusu, který vezl 49 žáků ze ZŠ Mniší 21. června na výlet do Brna, začal hořet motor na dálnici D1 u Vyškova. Řidič si včas všiml kouře a zastavil. Požár malého rozsahu se mu podařilo zvládnout pomocí hasicího přístroje. Cestující opustili autobus ještě před příjezdem hasičů a odešli do bezpečí pod stromy nad dálnicí. Hasiči zkontrolovali motorový prostor termokamerou a velitel zásahu nechal na místo povolat evakuační autobus. Dětem pak spolu s policií pomohli přestoupit. Požár způsobila technická závada a první odhad hovoří o škodě kolem pěti tisíc korun.

Starosta přivítal 35 nových občánků

Kopřivnice (hod) – Uplynulou sobotu dopoledne proběhly v obřadní síni v Kopřivnici tři slavnostní ceremoniály, v nichž starosta Miroslav Kopečný vítal nové občánky města. V Lubině se obdobný obřad konal už v neděli 10. června v Základní škole v Lubině.

V průběhu těchto slavnostních aktů přivítal v Kopřivnici 35 dětí, z toho 12 chlapců a 18 holčiček, v Lubině to byly 3 holčičky a 2 chlapci. Protože o obřady je mezi rodiči velký zájem, další se v Kopřivnici uskuteční už po prázdninách, a to tentokrát netradičně v neděli 9. září dopoledne. „V místních částech je tento obřad plánován na neděli 21. října,“ upřesnila referentka vnějších vztahů Ilona Mazalová, která má vítání občánků na starosti. Právě u ní se mohou zájemci o tento obřad hlásit.

Změny ve vydávání řidičáků, občanek a pasů od 1. 7.

Kopřivnice (hod) – Od 1. července začnou platit změny pro vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

Největší nastanou u řidičských průkazů. Podat žádost o nový, například z důvodu uplynutí platnosti, změny příjmení, ztráty nebo rozšíření řidičského oprávnění, bude možné na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností. Fotografii už žadatel nemusí dokládat, neboť se bude pořizovat na místě, případně bude využita ta, která byla v nedávné době pořízena při vyřizování občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Jedině v případě žádosti o mezinárodní řidičský průkaz bude stále nutné předkládat papírovou fotografii. Od července již nebude povinností vyměnit řidičský průkaz z důvodu změny adresy trvalého pobytu. Tento údaj v řidičském průkazu již nebude uveden. „Poplatek za vydání nového dokladu se zvyšuje z 50 na 200 Kč, za vydání dokladu do pěti pracovních dnů se platí 700 Kč. Bezplatná zůstává výměna řidičského průkazu za průkaz, jehož platnost skončí,“ uvedla Jana Sopuchová, vedoucí oddělení správních agend.

U cestovních dokladů je možné nyní žádat nově o vydání ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne s tím, že žádost budou moci lidé podat na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností, nebo přímo na ministerstvu vnitra. Doklad ale bude možné vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Za takový doklad zaplatí šest tisíc korun, správní poplatek u dětí do 15 let bude činit 2 000 Kč. „O den se zkrátí tzv. ‘rychlovky’, tedy pasy vydávané dosud do šesti pracovních dnů. V tomto případě dojde ke snížení správního poplatku ze 4 000 na 3 000 korun. Za děti do 15 let se bude platit 1 000 Kč,“ upřesnila Jana Sopuchová.

Od 1. července nastanou změny v oblasti vydávání občanských průkazů. Doposud vydávané občanské průkazy budou nahrazeny občanskými průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Tyto nové doklady by jejich držitelům měly usnadnit komunikaci nejen se státem, ale do budoucna i bankami či jinými soukromými institucemi. „Výměna je při skončení platnosti dosavadního občanského průkazu bez poplatku. V případě, že bude mít občan zájem o nový typ dokladu v dřívější lhůtě, zaplatí 200 korun. Od poplatku za dřívější vyhotovení nového typu dokladu budou osvobozeny osoby starší 70 let, kterým již byl vydán občanský průkaz s dobou platnosti na 35 let,“ podotkla Jana Sopuchová. V případě ztráty či odcizení dokladu nebude již možné nově vydat občanský průkaz s měsíční platností. Budou-li občané potřebovat občanský průkaz z nějakého důvodu v kratší lhůtě, budou mít možnost požádat o vydání občanského průkazu do 24 hodin pracovního dne nebo do pěti pracovních dnů. „Podat žádost o vydání občanského průkazu do 24 hodin budou moci lidé na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností, nebo přímo na ministerstvu vnitra. Doklad ale bude možné vyzvednout pouze na ministerstvu. Za takový doklad se zaplatí tisíc korun, správní poplatek u dětí do 15 let bude činit 500 Kč. O vydání občanského průkazu do pěti pracovních dnů může občan rovněž požádat jak na ministerstvu, tak na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. Převzít doklad pak bude možné na ministerstvu nebo na obecním úřadě, u něhož byla žádost podána. Za tuto službu zaplatí 500 korun a děti do 15 let 300 korun. V obou případech se bude jednat o doklady se strojově čitelnými údaji a čipem s platností na 10 let,“ poznamenala vedoucí oddělení správních agend.

Plnění Strategického plánu Bytové domy se dočkaly velkých investic

Plnění Strategického plánu
Plnění Strategického plánu

Kopřivnice (hod) – Oblasti bydlení věnuje kopřivnická radnice velkou pozornost, a to i díky Strategickému plánu. Město vlastní bytový fond čítající více než 700 bytů a dalších 122 bytů ve dvou bytových domech je určeno pro seniory.

V roce 2015 skončil šestiletý projekt, během něhož došlo ke zlepšení kvality bydlení v oblasti Kopřivnice – Jih, tedy prostoru ohraničeném ulicemi Máchovou, Štramberskou, Záhumenní a starým hřbitovem. Kopřivnická radnice sama investovala za tu dobu 69 milionů korun a dalších 98 milionů šlo z dotace EU (ERDF). Nejen město, ale i další bytová družstva zateplovala své bytové domy, měnila výtahy či vnitřní technologické rozvoje, peníze ale byly vynaloženy na úpravu veřejných ploch. Vzniklo zde dětské hřiště, víceúčelové hřiště a doplněn byl i mobiliář a vybudováno parkoviště nad ZŠ Alšovou.

V roce 2015 bylo vydáno na opravy bytových domů 11,5 milionu korun. Opravovaly se domy na ulicích Francouzské č. p. 1196-7, Obránců míru 703-714 a 785 a Zdeňka Buriana 786. Rekonstruovaly se rozvody vody, kanalizace i topení, došlo i na sanaci zdiva proti vlhkosti.

V roce 2016 investovala kopřivnická radnice do rekonstrukcí objektů ve svém vlastnictví celkem 19,1 milionu s DPH. V domě s pečovatelskou službou na ulici České č. p. 320 byly rekonstruovány nejen rozvody vody včetně požárních rozvodů vody, ale i kanalizace. Součástí zakázky byla i výměna vodoměrů na studenou vodu. Částečné revitalizace se dočkal i bytový dům na ulici Horní č. 1111-13. Bylo provedeno zateplení a nová hydroizolace střešního pláště. Dalším objektem, který byl zateplen, byl dům na ulici Obránců míru č. p. 874-6. U tohoto objektu došlo také k celkové opravě balkonových konstrukcí včetně zateplení. U bytového domu č. p. 1307 na ulici Obránců míru bylo provedeno zateplení a hydroizolace střešního pláště. Posledním revitalizovaným objektem byla ubytovna Pod Lesem č. p. 622. Ta se také dočkala zateplení obvodového pláště, výměny vzduchotechniky včetně elektroinstalace a stupaček kanalizace.

V letošním roce dojde ke zhodnocení bytových domů na ulici Obránců míru č. p. 703-706, 707-710, 711-714 a 785-786. U všech dojde k zateplení obvodového pláště včetně nátěru střech. U bytového domu č. p. 874-876 a 1307 bude provedena výměna stupaček vody, plynu, kanalizace a vzduchotechniky. Na to vše je v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 25,02 milionu korun.

Rekonstrukce se letos dočká Dům s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí v Kopřivnici. Tam se bude opravovat střešní plášť, zateplovat výtahová šachta. Za to město zaplatí 5,5 milionu korun.

Součástí systému vícestupňového bydlení je i ubytovna Pod Lesem. V roce 2016 objekt prošel rekonstrukcí za 1,6 mil. korun, v rámci které bylo provedeno zateplení obvodového pláště, byla vyměněna vzduchotechnika včetně elektroinstalace a stupaček kanalizace. V letošním roce je plánována rekonstrukce rozvodů ústředního topení a kotle za 5,2 milionu Kč.

Zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany je důležitou součástí krizového řízení a požární ochrany města. V průběhu let 2016-17 investovalo město do nového technického vybavení svých hasičských jednotek přes 17 milionů korun. Proces obměny začal už v roce 2015, kdy orgány města rozhodly, že vymění dosluhující vozy hasičů v místních částech novými vozidly. Nejprve se náhrady za dosluhující avie z osmdesátých let dočkali hasiči v Lubině Drnholci a Mniší, o rok později pak nové vozy Iveco Daily začaly sloužit také v Lubině Větřkovicích a Vlčovicích. Za všechny tyto automobily zaplatilo město dohromady 6,4 milionu korun. V roce 2017 hasičský speciál na třínápravovém podvozku Tatra s nádrží na 9 tisíc litrů hasebních látek a dalším moderním vybavením nahradil jednatřicet let starou cisternovou stříkačku, která byla bezplatně poskytnuta obci Palkovice. Součástí zakázky v hodnotě 10,8 milionu korun byl i nákup dopravního automobilu pro ochranu obyvatelstva, nouzové zásobování a evakuaci. Speciálně upravené dodávkové vozidlo VW Tranporter je určeno prioritně pro přepravu devíti osob a nákladu s celkovou hmotností tři a půl tuny a součástí dodávky bylo také přípojné zařízení sloužící k přepravě dalšího materiálu. Náklady na pořízení dvou nových vozidel přišly na 10,8 milionu korun, přičemž dotace pokryla náklady ve výši 9,7 milionu.

V nejbližších dnech začne rekonstrukce požární zbrojnice v Lubině Větřkovicích, kde dojde ke stavebním úpravám podkrovních prostor, v nichž vznikne klubovna. Dále bude provedena sanace stávající konstrukce střešního pláště budovy. Za to vše město zaplatí víc než 3,8 milionu korun.

Dechový orchestr zahraje skladby věnované Kopřivnici

Kopřivnice (dam) – I Městský dechový orchestr Kopřivnice připravil v roce 70. výročí povýšení na město slavnostní koncert upomínající na tuto událost. Ve speciálním programu zazní skladby, které mají speciální vztah k městu a které jinde lidé uslyší jen stěží. Skladby jako Kopřivnický pochod, kvapík Tatra Jaroslava Dufka nebo melodii Tatrovákům k sedmdesátce z pera Václava Kruliše tak lidé budou moci slyšet v sobotu 30. června od 17 hodin ve velkém sále kulturního domu.

Tolik skladeb věnovaných přímo městu nebo jeho obyvatelům, aby vydala na celovečerní koncert, nemají místní hudebníci k dispozici, a tak přidali i hudbu místního rodáka Zdeňka Petra. Z jeho bohaté tvorby představí například písně Jak ten čas letí nebo V městě Kroměříži.

Další části připraveného programu budou tvořit díla autorů, kteří pocházeli z našeho kraje nebo v něm tvořili, a zazní nejen transkripce Moravských tanců Leoše Janáčka, ale i kompozice V Horách Pavla Staňka nebo skladba Na rozehrání Borise Hajduška. Víc než hodinový program doplní i hudba, u které by se jakýkoliv, byť jen vzdálený vztah s naším městem hledal jen obtížně. Jednou z takových bude Cavatina z cyklu Romantické kusy Antonína Dvořáka nebo Express Jiřího Volfa, se kterou kopřivnická dechovka nedávno vystupovala na festivalu Kmochův Kolín. Orchestr bude hrát pod taktovkou svého uměleckého šéfa Pierra Scotta, ve zpívaných skladbách se představí zpěvák Zdeněk Matula.

Ještě před vstupem do sálu, který orchestr připravuje pro své posluchače jen za dobrovolné vstupné, se návštěvníci koncertu mohou těšit na výstavku zvětšených listů z kroniky místní dechové hudby z let 1940 až 1950. Velký dechový orchestr se v Kopřivnici začal formovat hned po skončení druhé světové války. I díky tomu bude možné na dobových materiálech vidět na příklad i to, že předchůdci dnešního Městského dechového orchestru Kopřivnice hráli 19. srpna 1948 na slavnosti pořádané u příležitosti povýšení Kopřivnice na město a mezi posluchači jejich koncertu byla tehdy Marta Gottwaldová, manželka čerstvě ve funkci prezidenta působícího Klementa Gottwalda, a nebo neblaze proslulý sociálnědemokratický politik Zdeněk Fierlinger, který svou stranu přivedl do náruče komunistů.

Milovníci Burianova díla míří do Štramberka

Štramberk (dam) – Novou výstavu Zdeňka Buriana zahájí v pátek 29. června v šest hodin večer v muzeu ve Štramberku. Tématem expozice nazvané Orlové velké armády jsou ilustrace, které malíř vytvořil pro stejnojmennou rozsáhlou románovou trilogii Františka Josefa Čečetky.

Vernisáž výstavy v 18 hodin bude zároveň prvním bodem programu každoročního setkání ctitelů díla mistra Buriana nazvané podle jeho skautské přezdívky Siddie Burka 2018. Ještě v pátek večer čeká účastníky víkendového srazu večerní potlach v kulturním domě. V sobotu dopoledne 30. června bude v kinosále na náměstí probíhat tradiční sběratelská burza, jejíž začátek je plánován na půl desátou. Na stejném místě ve 14 hodin proběhne v sobotu také křest knihy Karla Jordána nazvané Dobrodružství jménem Orient, která je vlastně společnou biografií tří významných osobností spojených s Blízkým východem. Jordán hledá paralely v životech německého spisovatele Karla Maye, který si ve svých spisech, odehrávajících se v Africe i v Orientu, říkal Kara ben Nemsí, dále českého orientalisty a katolického duchovního Aloise Musila a britského archeologa a vojenského zpravodajce Thomase Lawrence známého jako Lawrence z Arábie. Karel Jordán svou knihu osobně představí a následovat bude autogramiáda.

Tečkou za letošním setkáním „burianologů“ ve Štramberku bude společná návštěva jeskyně Šipky, na kterou se účastníci vydají v neděli v devět hodin ráno od Muzea Zdeňka Buriana.

Letní promenádní koncerty nabídnou hudební všehochuť

Kopřivnice (dam) - Sérii čtyř promenádních koncertů připravují na první prázdninový měsíc v místním kulturním domě. Počínaje 7. červencem čeká na hudbymilovné publikum každou červencovou sobotu v podvečer jedno vystoupení od worldmusic přes folk a popové hity až po rockovou muziku.

Hned úvodní koncert série v podání frenštátské kapely Ruky na dudy bude možná nejzajímavějším počinem. Skupina funguje už 14 let a hraje archaickou podobu tradiční hudby Hukvaldských Beskyd. V nástrojovém obsazení se objevují dnes již zřídka užívané, nebo téměř zapomenuté hudební nástroje jako koncovka, fujarka, pastýřská píšťala, salašovka, ochlebky, gajdy nebo malý cimbál. Repertoár kvinteta Ruky na dudy je rovněž neobvyklý a obsahuje neznámé či málo hrané lidové písně, ale i nově vytvořené písně na základě zdejších typických frází. Kapela se pohybuje mezi rekonstrukcí autentického zvuku krajinových písní až po autorskou worldmusic. V dalších týdnech budou promenádní koncerty pokračovat vystoupením tria, které se utvořilo okolo štramberského písničkáře vystupujícího jako Zdendalele. V sobotu 21. července zahraje před kulturním domem coververze světových i tuzemských hitů Alfa Band a poslední červencová sobota bude patřit mladé rockové kapele Valachcore, která vznikla na půdě zdejší soukromé Základní umělecké školy MIS music. Začátky všech koncertů jsou plánovány na 18 hodin před KDK.

Na ZUŠ vystoupí klavírní duo z Itálie

Kopřivnice (dam) – Skladby Schuberta, Webera, Rossiniho, Händela, Liszta, Beethovena a dalších proslulých autorů světové klasické hudby budou znít v pátek 13. července koncertním sálem místní Základní umělecké školy Zdeňka Buriana.

V netradičním prázdninovém termínu ožije škola vystoupením italského klavírního dua tvořeného pianistou Michelem Gioiosou a jeho kolegyní Rosarinou Dina Rizzo. Vystoupení zahraničních umělců na půdě školy by mělo začít v pět hodin večer.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 28. - pá 29. června v 17.30 hodin rodinný fantasy film Německa Jim Knoflík, Lukáš a Lokomotiva Ema. Jim je malý kluk, který se ocitl v ostrovním královstvíčku. Lukáš je Jimův nejlepší kamarád a hrdý vlastník lokomotivy Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. Jejich cesta se stává obrovským dobrodružstvím.

Čt 28. - pá 29. června ve 20 hodin akční drama USA, Itálie Sicario 2: Soldado. V drogové válce neplatí žádná pravidla. Federální agent Matt Graver vyzve tajemného Alejandra, kterému hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných, válku eskaloval.

So 30. června - ne 1. července v 15.30 hodin animovaný film USA Coco. Malý chlapec Miguel se souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. V touze dokázat svůj talent se musí rozhodnout mezi svou láskou k hudbě a láskou k rodině.

So 30. června - ne 1. července v 17.30 hodin dobrodružné sci-fi USA Jurský svět: Zánik říše. Na ostrově, který ovládli dinosauři, se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire se z upjaté manažerky parku proměnila v aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit...

So 30. června - ne 1. července ve 20 hodin animovaná dobrodružná komedie USA, Německa Psí ostrov. Starosta města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí všechny psy k vyhnanství na opuštěném ostrově plném odpadků. Naštěstí se za nimi vydává Atari, chlapec, který chce zachránit svého ztraceného čtyřnohého přítele.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

So 30. června v 17 hodin Slavnostní koncert - Městský dechový orchestr Kopřivnice zahraje k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město

So 7. července v 18 hodin Promenádní koncert - zahraje kapela Ruky na dudy z Frenštátu pod Radhoštěm (před KDK, v případě deště uvnitř KDK)

So 14. července v 18 hodin Promenádní koncert - zahraje trio okolo štramberského písničkáře Zdendalele (před KDK, v případě deště uvnitř KDK)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Po 2. července - pá 17. srpna výstava The TapTap načerno - turné černého humoru

Po 2. července - pá 17. srpna Prázdninová detektivní kancelář - prázdninová hra pro děti i dospělé, čeká vás celá řada indicií, které vás přivedou na stopu záhadě, kterou budete muset rozluštit... Informace v dětském oddělení knihovny

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Aktuální výstava S Tatrou všude! k 120. výročí výroby prvního nákladního automobilu v Kopřivnici (do 30. září)

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Obrazy v Kopřivnici - výstava k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město (do 2. září)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Kopřivnice v obrazech - přehlídka výtvarných děl zachycujících město v různých obdobích (do 2. září)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

ŠTRAMBERK

Pá 29. června ve 20 hodin Náměstíčko - rozverná hra v podání Divadelního spolku Kotouč Štramberk (Amfiteátr Pod Starou věží)

Ne 8. července ve 14 hodin Komentovaná prohlídka Štramberka - dvouhodinová prohlídka historického centra, areálu hradu, vyhlídky na město... (sraz na náměstí u kašny)

Ne 8. července v 15.30 hodin Promenádní koncert - k poslechu a dobré náladě zahraje Silesian Dixie Band z Českého Těšína (Národní sad, v případě deště se koncert ruší)

So 14. července v 18 hodin Večer s cimbálovou muzikou - posezení s cimbálovou muzikou Pramínky z Kopřivnice (Městský pivovar)

KINO ŠTRAMBERK

LETNÍ KINO (Amfiteátr Pod Starou věží; v případě deště se promítání ruší):

Pá 6. července ve 21.30 hodin rodinná pohádka ČR Čertoviny

Pá 13. července ve 21.30 hodin romantický thriller ČR Hastrman

Dopisy čtenářů

Naše úspěchy v celorepublikových soutěžích

Blahopřejeme všem účastníkům v jednotlivých kategoriích Sedmikvítku. Ne jenom naše děti uspěly v dětské portě, ale také ve cloně a ve výtvarné a rukodělné činnosti v celorepublikových kolech, též prošli oblastními koly Sedmikvítku, z kterých postoupily do finále v různých kategoriích.

A zde jsou výsledky členů PS Kopřivnice za školní rok 2017/2018: výtvarná a rukodělná činnost: dvojrozměrné práce: kategorie A – děti narozené 2011 a ml.: 2. Viktorie Frňková; kat. E – mládež narozená 1999–2002: 3. Natálie Hrušková; keramika: kat. D + E – děti narozené 1999–2005: 2. Michal Břuska, 3. Veronika Ridzáková; S – Schůzky, „Pořádná jízda“, "Zachycení radosti a pohybu v jednom. Kdo by netoužil frčet z kopce…, Dobře zachycený pohyb." Dětská porta: oddíl Šedé myšky v kat. T skončil na 1. místě. Soutěž etapových her: 2. místo: Tajemství dračí země – autor: Miroslav Klimecký.

Všem blahopřejeme! Jen tak dál!

B. Klimecká, Pionýr, z. s.

Pionýrská skupina KopřivniceUplynulo 90 let od návštěvy TGM na Radhošti

Za svou zem v Parlamentu C.K. Mocnářství horlil T. G. Masaryk spolu s dalšími vlastenci. V několika obcích našeho kraje byl již tehdy jmenován Čestným občanem. Po celé vlasti se potom každým rokem konala na náměstích, ve školách i kulturních zařízeních oslavná setkávání lidu na počest TGM. Prezident také sám rád navštěvoval různá místa naší republiky a v análech je zapsáno: V červnu roku 1928 navštívil prezident Masaryk Frenštát po druhé… Dne 23. června jej v doprovodu Msgr. J. Šrámka na slavnostně vyzdobeném náměstí uvítal starosta obce J. Kaděra… Potom prezident pokračoval na Pustevny a dále kočárem na horu Radhošť, kde jej přivítalo takřka 50 tisíc lidí ze širokého okolí…

Kopřivnický mužský sbor Pěveckého sdružení svým zpěvem tehdy uvítal pana prezidenta před vstupem do kaple svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti. V jednom z almanachů pěveckého sboru je zapsána vzpomínka jednoho člena souboru:

Po první světové válce jsme zpívali hodně vlasteneckých sborů a koncertovali jsme po celém kraji. Jezdili jsme na nových vozech nákladních ze zajíždějícího oddělení, ale mnohdy jsme chodili pěšky. Byli jsme mladí… Prezidentu T. G. Masarykovi jsme zazpívali před kaplí na Radhošti. Masaryk při tom stál na schůdku před kaplí. Sundal klobouk a poslouchal. Potom sestoupil ke sboru a našemu dirigentu Janu Uhlířovi potřepal rukou a poděkoval za přivítání… Mužský sbor tehdy prezidentovi zazpíval vlasteneckou píseň od Josefa Lva: Hory. Slova této písně dobře vyjadřují cítění lidu té doby. Proto v dobách národní poroby mohli tuto píseň zpívat jenom tajně ve zkouškách sboru nebo na výletech do přírody…

Ó, hory! Hory v mlhavé dáli,

od věků jste již na stráži stály,

aby cizinec sem se nevloudil,

synům vlast drahou pryč ne odloudil…

Kde on krví svou hájil vlast drahou…?

Nikdy ne! Ne a ne a ne!

Ó, hory! Hory v mlhavé dáli,

kéž lépe byste na stráži stály…

Josef KostelníkVýměnný pobyt – Zwönitz 2018

Ve dnech od 27. 5. do 1. 6. 2018 jsme strávili, 14 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Alšova, týden v německém malebném městečku Zwönitz. Tyto dny byly pro nás velkou zkušeností, protože jsme si vyzkoušeli žít v cizí rodině, kde jsme se museli přizpůsobit jejich životu a zároveň komunikovat pouze pomocí angličtiny. Na každý den jsme měli připraven bohatý program, který si všichni užili. Většinu dne jsme trávili všichni pospolu a až k večeru jsme se odebrali do svých rodin, kde bylo o naši zábavu pečlivě postaráno. Jsme rádi, že jsme měli možnost se takového pobytu zúčastnit, protože jsme díky němu zjistili, jak to chodí v jiné zemi, a těšíme se, až nás navštíví naši němečtí kamarádi příští rok.

Děkujeme tímto mj. i městu Kopřivnice za poskytnutí dotace na tuto akci.

Žákyně 9. ročníku

ZŠ Alšova KopřivniceBlahopřání s poděkováním

Dne 29. června oslavuje paní Hanka Slováková, rozená Balcárková, významné výročí 85 let narození. Celá obec Mniší Ti, Hanko, přeje hodně zdraví do dalších let. A zároveň Ti patří i poděkování za práci, kterou jsi prováděla a neustále provádíš pro KD Mniší.

František MertaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

KOUPALIŠTĚ: za příznivého počasí červen: po-pá 14-20, so-ne 9-20, červenec: denně 9-20 hodin

KRYTÝ BAZÉN: čt 28. 6. 6-8, pá 29. 6. 6-8 hodin

MINIGOLF: červen: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin, červenec: denně 10-19 hodin (dle počasí)REKREAČNÍ TURISTIKA: so 30. 6. v 8.01 hod. ČD, Příbor, ČD, muzeum Dámou v každé době, procházka Klokočovem, na hřišti opékání špekáčků; st 4. 7. v 8 hod. ZS, Hraničky, Kamenárka, Bílá hora (Sluneční stezka), Rudý, Trúba, so 7. 7. v 6.01 hod. ČD, Frýdek-Místek, ČD, MUS Visalaje, Doroťanka, rozcestí Černá, BUS Ostravice, ČD, st 11. 7. v 6.28 hod. CD, Vítkov, ČD, BUS Podhradí, Hradec nad Moravicí, ČD, so 14. 7. v 6.01 hod. ČD, Čeladná, ČD, okolo Čeladenky, hotel Dejmon, hospoda Smrček, Ostravice, ČD

TENIS: so 30. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - T.J. Sokol Šumperk (9. kolo OS dospělých sk. C) - tenisové kurty v Kopřivnici

Výsledky

Tenis: dospělí (8. kolo OS sk. C): TK Opava A – TC Kopřivnice 9:0; st. žactvo (7. kolo OS I. tř. sk. D): SK Vítkovice 1926-Ridera – TC Kopřivnice 2:7; ml. žactvo (7. kolo OS I. tř. sk. C): TC Kopřivnice – TJ Baník Ostrava D 9:0.

Procházkovi stáli na stupních vítězů

Libeř (cab) – Dosud sbíral poháry pro nejlepší minikárové jezdce z A.MARK Tatra Teamu Kopřivnice pouze Jakub Procházka, nyní se již jedním může pyšnit i jeho mladší bratr Filip.

V sobotu 16. června se oba jezdci zúčastnili druhého kola mistrovství ČR, na jehož start v Libři u Prahy se postavilo ve všech pěti kategoriích celkem 88 závodníků. Trať dlouhá 650 m se spádem 37 m, třemi levými a třemi pravými zatáčkami zahrnovala tradiční tři slalomové úseky. Závodilo se systémem „B“ – konečný čas byl tvořen součtem dvou nejrychlejších jízd ze tří. Jakub Procházka svedl velice vyrovnanou bitvu v kategorii M2, kterou nakonec vyhrál o pouhé 0,2 s před druhým René Jůdou z Velešína a o 0,35 s před třetím Jindřichem Kakouskem z Mladé Boleslavi. Filip Procházka si vychutnal premiérové umístění na stupních vítězů, když obsadil za bezchybnou jízdu v dobrém čase třetí příčku.

V neděli se pak na kratší 370 m dlouhé trati se spádem 30 m jelo šesté kolo Poháru ČR. Na závodníky čekaly opět tři slalomové úseky, dvě levé a tři pravé zatáčky a i tentokrát se hodnotilo systémem „B“. Jakub v tomto závodě vyhrál bez větších potíží, Filip bohužel obsadil nepopulární, v konkurenci 15 jezdců i tak vynikající čtvrtou příčku.

Druhá hokejová liga bude mít čtyři skupiny

Kopřivnice (cab) – Nový ročník druhé hokejové ligy odstartuje ve středu 12. září s úplně novým herním systémem. První červnový den byl v Praze na programu aktiv osmadvaceti účastníků třetí nejvyšší tuzemské soutěže, jejichž zástupci diskutovali o jejím novém formátu. Ten však ještě musí schválit Český svaz ledního hokeje.

K tradičním skupinám Střed a Východ letos místo Západu přibude Sever a Jih. Každý celek v základní části, čítající 42 kol, sehraje 38 zápasů, z nich 24 čtyřkolově v rámci své skupiny, zbylých čtrnáct dvoukolově s týmy z nejbližší skupiny. Kopřivnice, která patří do Východu, se tak bude moci těšit na nové soupeře ze skupiny Jih (České Budějovice, Písek, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Moravské Budějovice, Žďár nad Sázavou a Tábor). Do play-off postoupí vždy čtyři nejlepší mužstva z každé skupiny, která se mezi sebou utkají křížem, Východ versus Jih a Západ versus Sever. Bude se hrát na tři vítězné zápasy, stejně jako semifinálová a finálová série v rámci skupin. Tradiční kvalifikaci o první ligu mezi třemi týmy letos nahradí souboj dvou nejlepších, který se bude hrát na čtyři vítězná utkání. O záchranu v soutěži se pak bude rozhodovat na tři vítězství mezi dvěma nejhoršími celky ze sedmých míst.

Do skupiny Východ se po čtyřech letech opět vrací Orlová, jež sice ve finále krajské ligy podlehla Studénce, ta ovšem stále nemá vyřešenu rekonstrukci zimního stadionu, a tak se vedení výkonného výboru klubu rozhodlo přenechat práva účasti ve druhé lize Orlové, která již o to usilovala vloni. Naopak ve východní skupině již neuvidíme Porubu, která si vybojovala postup do WSM ligy. Kopřivničtí hokejisté zahájí sezonu ve středu 12. září v Opavě, v sobotu se pak poprvé představí doma pod zbrusu novou střechou, a to v atraktivním derby s Nový Jičínem.

Felux a Randus vyhráli tenisové klání amatérů

Na kopřivnických tenisových kurtech si dali dostaveníčko neregistrovaní tenisté, kteří se utkali ve čtyřhrách smíšených párů.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Na kopřivnických tenisových kurtech si dali dostaveníčko neregistrovaní tenisté, kteří se utkali ve čtyřhrách smíšených párů.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Již pošesté se sešli neregistrovaní tenisté na turnaji ve čtyřhrách smíšených párů Dabl mix Kopr CITY CUP, který v sobotu 23. června pořádaly na kopřivnických tenisových kurtech sestry Pavlína Kolářová a Dana Holubová. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 dvojic, které byly rozděleny do čtyř skupin. Po zápasech ve skupinách přišly na řadu duely dle umístění – první ve skupinách s prvními v dalších skupinách, druzí s druhými atd. Každý pár tedy hrál šestkrát. Loňské vítězství obhájilo duo Martina Felux a Petr Randus, druhé místo obsadili Andršovi a třetí skončili Martina Vrbová s Miroslavem Bartoněm.

Malí judisté sbírali cenné kovy

Frýdek – Místek (cab) – Jedním z posledních turnajů před prázdninovou pauzou byl pro závišický oddíl juda Čoko turnaj ve Frýdku-Místku, pořádaný pro začínající judisty první červnovou sobotu. Na toto populární klání vyrazilo ze Závišic rekordních 17 dětí a pro většinu z nich to bylo vůbec první seznámení se závodní atmosférou. Ze zlatých medailí se nakonec radovali Matěj Olajoš a Prokop Kudělka, kteří vyhráli všechny své zápasy. Druhá místa s jedním vítězstvím obsadili Tomáš Horák, Marek Čapka a Klára Brusová a na bronzových příčkách, rovněž s jedním vyhraným duelem, stanuli František Bajer a Alexandr Londin. „Všichni předvedli skvělý bojovný výkon, a i když mnozí nedosáhli ve svých vystoupeních na vítězství, byla to pro ně obrovská škola. Všichni byli nakonec odměněni medailí a čokoládou a příjemně namotivováni pro další turnaje. Kromě medailistů tak určitě zaslouží pochvalu i ti, co se na stupně vítězů nedostali – Ladislav Bajer, Adam Bělík, Jan Hajník, Anastázie Kudělková, Beata Šustalová, Ema Brusová, Markéta Čapková, Matyáš Harabiš a Dominik Vojvodík,“ dodal k výkonům svých svěřenců trenér závišických judistů Libor Kahánek.

Z mistrovství Moravy a Slezska přivezli atleti AK EZ tři medaile

Kopřivnice (cab) – Skvělých výsledků dosáhli atleti AK E. Zátopka Kopřivnice v červnu jak na dráze, tak i na silnici. Z Mistrovství Moravy a Slezska dorostu, juniorů a dospělých, které hostila v neděli 17. června Ostrava, přivezli kopřivničtí reprezentanti tři medaile. Velkým úspěchem je stříbro Mii Schwarzerové v běhu na 400 m, jež vybojovala velkým zlepšením na 58,65 s v konkurenci 18 dorostenek. Osobní rekordy si zlepšila i na kratších tratích – v běhu na 100 m (9. místo) a v běhu na 200 m (6. místo). Další stříbrnou medaili v dresu AK EZ získal Tomáš Bortel mezi juniory ve vrhu koulí novým osobním rekordem 16,61 m. V hodu oštěpem, kde startovalo osm juniorů, obsadil rovněž v osobním rekordu čtvrtou příčku a stejné umístění si připsal i v hodu diskem (7 soupeřů), kde za vlastním maximem jen těsně zaostal. O třetí cenný kov AK EZ, tentokrát bronzový, se postarala Pavla Sopuchová, jež v kategorii žen dosáhla velmi pěkného výkonu 36,70 m. Osobní rekordy si vytvořili také Lukáš Cochlar v běhu na 200 m a Lukáš Kvak v běhu na 1 500 m, na stupně vítězů to však zdaleka nestačilo. Příliš se závod nepovedl Viktorii Hanzelkové, která skončila devátá v hodu diskem a patnáctá v hodu oštěpem.

Tentýž den se v Kravařích konal Běh zámeckým parkem dlouhý 8,7 km, který suverénně vyhrál Václav Bitala z AK EZ a zároveň se stal i vítězem kategorie mužů 40-49 let. Stejně si tento běžec, udržující si výbornou formu i přes nezadržitelně stoupající věk, počínal i na Olympijském běhu v Rožnově pod Radhoštěm, kde ovládl v čase 16:20 min. 5km trať.

Již třetí kolo krajského přeboru družstev absolvovaly starší žákyně AK EZ, a to v úterý 19. června ve Frýdku-Místku. Ačkoliv družstvo tvořilo pouze osm závodnic, dokázaly se ziskem 58,5 b. obsadit z 12 zúčastněných týmů pátou příčku, přičemž se na něm bodově podílela všechna děvčata (Hana Soukalová 12,5 b., Sabina Jeličová 11 b., Alžběta Rečková 9 b., Ivana Máchová 7 b., Vendula Žáčková 4 b., Nela Drozdová 4 b., Pavla Sopuchová 1 b., štafeta 4x60 m ve složení Drozdová, Jeličová, Soukalová, Dorota Sochová 9 b. a štafeta 4x60 m ve složení Žáčková, Sopuchová, Rečková, Máchová 1 b.).

Ve čtvrtek pak mělo ve Frýdku-Místku na programu čtvrté kolo krajského přeboru mladší žactvo. Tentokrát měl kopřivnický klub zastoupení i mezi chlapci, kteří s 95,5 b. obsadili mezi deseti družstvy čtvrtou příčku. Na bodovém zisku se nejvíce podíleli Max Bartoň (22 b.) a Tobiáš Bartoň (21 b.), z dalších závodníků bodovali Matěj Melčák (11 b.), Jan Jašek (9 b.), Vojtěch Frýdl (8 b.), Šimon Bartoň (5 b.), Vojtěch Raška (4 b.), Daniel Hanzelka (4 b.) a Josef Juřena (2,5 b.). Na bodované příčce se mladší žáci AK EZ umístili i ve štafetě 4x60 m (Frýdl, Bartoň, Lojek, Juřena) a za druhé místo získali 9 b. Mladší žákyně se mezi třinácti družstvy umístily ještě o příčku výše než chlapci AK EZ a se 109 b. skončily třetí, s náskokem 2 b. před čtvrtými Vítkovicemi „A“ a 4 b. za druhou Opavou „A“. Z děvčat AK EZ nejvíce bodů posbíraly Sára Šebestíková (24 b.) a Michaela Sochová (16 b.), dalšími bodujícími pak byly Ema Feilhauerová (14 b.), Adéla Tkáčová (13 b.), Patricie Pešlová (8 b.), Michaela Melčáková (8 b.), Michaela Bělunková (4 b.), Simona Šenkeříková (4 b.), Michaela Štefková (3 b.), Amálie Hanzelková (2 b.), Barbora Sasínová (3 b.) a Veronika Vlčková (1 b.). Bodovaly také obě štafety na 4x60 m, Feilhauerová, Bělunková, Pešlová a Tkáčová braly za druhé místo 9 b. a Tereza Bartoňová, Šenkeříková, Sasínová a Vlčková přidaly 1 b. za desátou příčku.

Na KOVOK Cupu padaly rekordní časy v útocích

Družstvo z pořádajícího SDH Mniší odstartovalo do závodu s velkou razancí, ale problém s technikou způsobil, že skončili na posledním místě.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Družstvo z pořádajícího SDH Mniší odstartovalo do závodu s velkou razancí, ale problém s technikou způsobil, že skončili na posledním místě.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Mniší (hod) – V sobotu 23. června v Mniší soutěžili dobrovolní hasiči. Konal se již sedmý ročník pohárové soutěže v požárním útoku KOVOK Cup, která je zařazena do Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku.

Letos závodilo celkem 30 družstev, což je stejně jako v předchozích dvou ročnících. O poháry tak soutěžilo 14 týmů v kategorii muži, sedm ženských družstev a v kategorii nad 35 let si to rozdalo sedm týmů. „Soutěžní družstva přijela velmi dobře připravena, ve všech kategoriích padly traťové rekordy. Kategorii mužů vyhrálo družstvo z Jistebníku v rekordním čase tratě 14,02 s, v ženách si vítězství vybojovalo družstvo z Tísku v čase 17,73 s. Kategorii mužů nad 35 let vyhrálo také v rekordním čase 14,77 s družstvo z Výškovic,“ zhodnotil výkony vítězů Svatopluk Holub, velitel jednotky SDH Mniší a hlavní pořadatel závodů, s tím, že celá soutěž proběhla bez technických problémů i bez zranění.

Výsledky: muži: 1. Jistebník, 2. Lukavec, 3. Závišice,... 13. Lubina-Větřkovice, 14. Mniší; ženy: 1. Tísek, 2. Hostašovice, 3. Trojanovice; muži nad 35 let: 1. Výškovice, 2. JAKLUK, 3. Vlčovice, ... 5. Hájov,... 7. Mniší.

Tatrovácký turnaj se odehraje tuto sobotu

Kopřivnice (cab) – Poslední červnový den bude hřiště ZŠ M. Horákové opět patřit hráčům malého fotbalu, tentokrát však ne v rámci ligy či poháru místního oblastního svazu, ale při pátém ročníku turnaje Tatrovák Cup. Tohoto klání, které pořádají Tatra Trucks, a. s., Kopřivnice ve spolupráci se sportovní komisí při PV OS KOVO Tatra, a. s., Kopřivnice a KMK Kopřivnice, se zúčastní zaměstnanci firem sídlících v areálu společnosti Tatra. Kromě loňského vítěze Tawesco a finalisty Tatra Trucks se představí zástupci firmy Bike Fun International, kolektiv zaměstnanců Náprav a opět Tatra Metalurgie. Svůj debut budou mít pracovníci obchodního úseku Tatry “Nesselmasters”.

Těchto šest mužstev, rozdělených do dvou skupin, bude od 9 hod. hrát zápasy základní části systémem každý s každým a po utkání o páté místo začne zhruba ve 13 hod. vyřazovací část turnaje. Finále je pak organizátory Vlastimilem Kočím a Zuzanou Kleinovou naplánováno na 15. hodinu.

Děti základních škol závodily ve víceboji

Kopřivnice (cab) – Po atletickém víceboji mateřských škol si přišly na své také děti prvního stupně sedmi základních škol z Kopřivnice a okolí. Ročníky 2009/11 závodily v bězích na 60 m a na 400 m, ve skoku z místa a hodu míčkem, r. 2007/08 v bězích na 60 m a na 400 m, ve skoku dalekém a hodu míčkem. U mladších rozhodoval o konečném pořadí součet umístění v jednotlivých disciplínách a u starších pak součet bodů dle vícebojařských tabulek.

Oceněno bylo prvních šest dětí ve víceboji a první tři v každé disciplíně. Nejlepšího součtu umístění ve víceboji dosáhli Olívie Pešatová (6) a Ondřej Gold (8). U starších pak získali nejvíce bodů Daniela Bačová (1 548 b.) a Rick Vana Mikky (967 b.). V celkovém hodnocení škol, do něhož se započítával u ročníků 2009/11 součet pořadí tří nejlepších závodníků z každé školy v každé kategorii a u ročníků 2007/08 bylo pořadí stanoveno součtem bodového zisku tří nejlepších závodníků z každé školy v každé kategorii, zvítězila u mladších ZŠ Alšova, u starších pak triumfovala ZŠ E. Zátopka. „Bylo velké vedro, ale všechno se zvládlo. Velké poděkování patří za poskytnutí prostor a organizátorů ZŠ Alšova a výraznou organizační pomoc ZŠ Emila Zátopka. Bez této spolupráce si nedokážeme představit, že bychom takovou akci uspořádali,“ dodala Jana Feilhauerová, hlavní organizátorka z Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice.

Z výsledků atletického víceboje 1. stupně ZŠ (Kopřivnice, 20. 6.): pořadí víceboje jednotlivců a součet jejich umístění: ročník 2011: dívky: 1. O. Pešatová (ZŠ E. Zátopka) 6, 2. E. Hanzelková (ZŠ Mniší) 9, 3. Š. Gajdušková (ZŠ M. Horákové) 18, 4. S. Smoľarová (ZŠ EZ) 22, 5. J. Marková (ZŠ A. Zábranského Rybí) 23, 6. K. Skálová (ZŠ Alšova) 24; chlapci: 1. O. Gold (ZŠ a MŠ Štramberk) 8, 2. T. Pivko (Alšova) 16, 3. J. Přadka (Mniší) 20, 4. A. Ocásek (Alšova) 24, 5. R. Leiter (Štramberk) 26, 6. M. Kelnar (Rybí) 28; r. 2010: dívky: 1. B. Kahánková 12, 2. Z. Polívková (obě M. Hor.) 17, 3. K. Kašpárková (Alšova) 20, 4. A. Ermisová (Štramberk) 21, 5. J. Nesvadbová (EZ) 24, 6. V. Burgetová (Alšova) 29; chlapci: 1. J. Chalupa (Alšova) 11, 2. L. Kijonka (EZ) 17, 3. M. Hoďák (M. Hor.) 23, 4. M. Frýdl (EZ) 27, 5. M. Kocián 28, 6. D. Jašek (oba Alšova) 29; r. 2009: dívky: 1. N. Špačková (M. Hor.) 9, 2. T. Bartoňová (Alšova) 10, 3. A. Holubová (Mniší) 15, 4. M. Polášková (EZ) 21, 5. A. Pařízková (Alšova) 28, 6. A. Hezká (EZ) 34; chlapci: 1. V. Douda (M. Hor.) 17, 2. V. Klopštok (Štramberk) 18, 3. J. Polášek (Mniší) 21, 4. L. Holub (Štramberk) 22, 5. S. Jabůrek 23, 6. L. Chalupa (oba M. Hor.) 28; pořadí víceboje jednotlivců a počet bodů: r. 2008: dívky: 1. N. Štefková (M. Hor.) 1 458 b., 2. A. M. Chalupová (Alšova) 1 256 b., 3. A. Babincová (M. Hor.) 1 247 b., 4. V. Rozsívalová (ZŠ 17. listopadu) 1 112 b., 5. J. Štefánková (EZ) 1 071 b., 6. A. Kyselá (ZŠ 17. listopadu) 922 b.; chlapci: 1. M. Pekar (EZ) 876, 2. M. Vrubel (Mniší) 775 b., 3. K. Pekar 770 b., 4. J. Michálek (oba EZ) 722 b., 5. O. Škyvara (Alšova) 684 b., 6. Jan Bartoň (M. Hor.) 672 b.; r. 2007: dívky: 1. D. Bačová 1 548 b., 2. N. Kvapilová (obě EZ) 1 410 b., 3. B. Hrčková 1 284 b., 4. A. Juráková 1 275 b., 5. A. Kašpárková (všechny Alšova) 1 113 b., 6. V. Kvitová (Štramberk) 1 066 b.; chlapci: 1. R. Vana Mikky 967 b., 2. R. Zajíček (oba Alšova) 955 b., 3. O. Pešat 952 b., 4. J. Holub (oba EZ) 944 b., 5. Š. Holub (Mniší) 876 b., 6. Jiří Bartoň (Alšova) 822 b.; konečné pořadí škol: r. 2009/11: 1. Alšova, 2. M. Hor., 3. Štramberk, 4. EZ, 5. Mniší, 6. 17. listopadu, 7. Rybí; r. 2007/08: 1. EZ, 2. Alšova, 3. M. Hor., 4. Mniší, 5. Štramberk, 6. 17. listopadu, 7. Rybí.

V polovině července se opět pojede Drtič

Kopřivnice (cab) – Již po dvacáté šesté se letos pojede poloorientační nezávodní hobby MTB maraton Kopřivnický Drtič, který každoročně do našeho města přiláká na 700 až 800 milovníků bikerského sportu. Ačkoliv se nejedná o závod, jak vždy zdůrazňují pořadatelé akce Roman a Vladimír Lipoví, mnozí z účastníků usilují o zdolání tratě v co nejkratší době. Jiní naopak preferují vychutnání si atmosféry Drtiče a kochání se krajinou Beskyd. A to právě je krása této akce, každý si v ní může najít to své.

Z důvodu ochrany přírody v Beskydech nedovolí CHKO konání Drtiče dříve než v polovině července, a tak se znovu pojede v tomto termínu. Startovní listina je již dávno obsazená a na trať se v sobotu 14. července vydá z letního stadionu několik stovek bikerů z celé České republiky, ale i ze Slovenska či Polska. Ale kam, to zatím pořadatelé prozradit nechtějí. Po třech letech se stejnou trasou se letos pojede úplně jiná, odtajněna však bude až dva dny před startem. Jisté je jen to, že povede Beskydy, ta nejdelší varianta bude měřit 120 až 135 km a účastníci absolvují převýšení 3 až 4 tisíce nastoupaných metrů.

Před startem každý obdrží mapu, kde je vyznačena nejdelší trasa, ale také několik „zkracovaček“, které umožní ubrat počet ujetých kilometrů či nastoupaných metrů. Jelikož se však jedná o poloorientační maraton, kromě klasických razítek z horských chat sbírají bikeři i tajné kontroly, jejichž umístění ani počet není předem znám. Pokud budou mít minimální počet razítek (většinou dvě), budou mít právo na pamětní medaili i účast v tombole. Ta ovšem začne, bez ohledu na počet účastníků v cíli, v 19:30 hod. Všechny ceny se losují, většinou jde o cyklistické vybavení, ale bude možné získat třeba dort s cyklistickým obrázkem či letos nově pobyt v penzionu v Trojanovicích pro dvě osoby. Druhým limitem dojezdu je pak půlnoc, od minulého roku je to však komplikovanější, povolení pro průjezd posledním lesním úsekem v CHKO může být omezen před setměním.

Program budou mít také děti. Již třetím rokem letos pořádá Ski klub Kopřivnice ve skautském centru Vanaivan cyklistický závod Drtík, který je určen pro závodníky do 16 let. Předběžnou přihlášku s uvedením jména, příjmení a roku narození je potřeba zaslat předem na e-mailovou adresu skipaseky@seznam.cz. Samotná prezentace v den konání akce bude probíhat od 13 hod., start nejmenších dětí na odrážedlech je pak naplánován na 15:15 hod. Každý účastník má zajištěnou odměnu a letošní novinkou je losování tomboly, v níž bude hlavní cenou jízdní kolo.

Lubina ovládla Memoriál Václava Migase

Žáci FC Vlčovice-Mniší (ve světlém dresu) obsadili na domácím turnaji poslední příčku, naopak vítězství slavilo družstvo Lubiny.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Žáci FC Vlčovice-Mniší (ve světlém dresu) obsadili na domácím turnaji poslední příčku, naopak vítězství slavilo družstvo Lubiny.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Vlčovice (cab) – Za velmi provizorních podmínek musel v sobotu 23. června proběhnout na vlčovickém hřišti čtvrtý ročník žákovského turnaje ve fotbale s přízviskem Memoriál Václava Migase. Vzhledem k nedokončené stavbě šaten se mohla zúčastnit pouze čtyři družstva – domácí Vlčovice-Mniší, sousední Spartak Lubina, dále pak TJ Sokol Hukvaldy a TJ Odry, zázemí jim bylo poskytnuto vlčovickým tenisovým klubem.

Letos poprvé přijela do Vlčovic vdova Václava Migase, fotbalisty, kterého chtěl zakladatel turnaje Oldřich Hrnčárek touto akcí připomenout. Václav Migas odehrál v letech 1963 až 1974 za Spartu 346 zápasů a československý reprezentační dres oblékl osmkrát. V roce 1967 získal se Spartou mistrovský titul a o tři roky později se zúčastnil mistrovství světa v Mexiku. Sportu se věnoval celý život, který vyhasl 23. září 2000, kdy mu bylo pouhých 56 let. Spolu s paní Migasovou turnaj zahájil místostarosta města Kopřivnice Lumír Pospěch.

Vzhledem k malému počtu družstev hrál na zmenšeném hřišti nejprve každý s každým 2 x 15 min. a poté znovu každý s každým, ale tentokrát 1 x 20 min. Celkovým vítězem se stala Lubina, domácí tým obsadil poslední, čtvrtou příčku. Kromě týmů byli vyhlášeni i nejlepší hráč, brankář a střelec turnaje.

Konečné pořadí fotbalového turnaje žáků Memoriál Václava Migase (Vlčovice, 23. 6., IV. ročník): 1. Spartak Lubina, 2. TJ Odry, 3. TJ Sokol Hukvaldy, 4. FC Vlčovice-Mniší; nejlepší hráč: T. Kociánová (Hukvaldy); nejlepší brankář: B. Kopecký (Odry); nejlepší střelec: T. Dořičák (Lubina) 17 branek; sestava FC Vlčovice-Mniší: L. Vyvial, P. Vosmík, M. Hrnčárek, M. Vrubel, J. Tarabík, S. Rozsíval, trenér: R. Klos; sestava Spartak Lubina: L. Klusák, T. Klusák, T. Gloger, T. Dořičák, A. Černošek, D. Jiřík, trenér: P. Měhýž.

Plavci SK Kopřivnice získali na poháru desetiletých šest medailí

Kopřivnice (cab) – Kopřivnickým plavcům zbývá do konce sezony dva a půl týdne, a zatímco desetiletí a jedenáctiletí závodníci mají poháry za sebou, starší žactvo a dorost mistrovství České republiky teprve čeká.

Až do Ústí nad Labem se vydala čtveřice plavců SK Kopřivnice na třetí ročník Českého poháru ARENA Cup 2018, který byl posledním závodem na území ČR, kde si mohli dorost a dospělí zaplavat časy zajišťující účast na mistrovství ČR v 50m bazéně. „Původně vzali dle časů téměř všechny naše plavce, ale z finančních důvodů mohli jet jen tito čtyři. Přece jen je Ústí nad Labem hodně daleko,“ zdůraznil trenér SK Kopřivnice René Lakomý.

Petra Davidová, letos již spadající do kategorie Open, byla bohužel nemocná a její časy byly spíše průměrné. Výborně však zaplavaly mladší dorostenky Lucie Jančálková a Karolína Dolná. „Obě podaly fantastický výkon na 200 P, Karolína dokonce pod tři minuty, to se v klubu dlouho nikomu v této věkové kategorii nepovedlo. Škoda, že z přemíry snahy se jí již tolik nevydařil nedělní start 100 P. Lucie má výborný somatotyp, byla s námi na SCM a teď z toho může čerpat. Její výkon roste hodně rychle,“ chválil obě děvčata trenér Lakomý. Ve dvou finále B se představil starší dorostenec Michal Šupa, v disciplíně 100 Z obsadil konečné 9. místo a na 50 Z skončil jedenáctý. Finále mohl plavat i na 200 Z, kde v rozplavbách skončil čtvrtý, ale z časových důvodů musela kopřivnická výprava odjet domů. „Michalovi se konečně podařilo skvěle zaplavat 200 Z, bohužel rozplavby z přemíry snahy a psychického náporu se mu nepovedly úplně podle představ. I tak podal skvělý výkon. Ale je lepší, že si to vybral teď, a ne na republikovém mistrovství, tam to doufám zvládne,“ dodává Lakomý.

Skvělých výsledků pak o týden později dosáhlo mladší žactvo na Poháru ČR oblasti Morava, vrcholné akci v polovině roku. Desetiletí závodili v sobotu 23. června v Novém Jičíně a v konkurenci více než 140 plavců ze 42 moravských klubů vybojovali kopřivničtí reprezentanti šest medailí. O čtyři z nich se postaral Samuel Schneiderka, jenž byl stříbrný na 200 VZ a tři bronzy získal v disciplínách 100 VZ, 50 Z a 100 Z. „Samuel měl ještě na víc, ale bohužel pořád bojuje s bolestí achilovek, plaval se zatnutými zuby. I přesto podal skvělý výkon a má můj obdiv, že i přesto bojoval,“ ocenila mladého plavce trenérka SK Kopřivnice Petra Kahánková. Neméně velkou radost měla i ze dvou bronzů Lucie Šenkeříkové. „Zaplavala opravdu super, v obou medailových disciplínách si vylepšila osobák. Ty střední tratě jí sedí,“ dodala Kahánová.

Na „mistrák“ se dostal také Matěj Bortlík, který plavání kombinuje s atletikou a ve vodě je jednou, maximálně dvakrát týdně. „Umístění u něj neřeším, už to, že se z minima tréninků dostal na pohár, je velkým úspěchem. Rozmýšlí se, jestli se nezačít věnovat plavání více,“ prozradila Kahánková. Trošku za očekáváním však zůstala Nelly Sudová. „Některé disciplíny se jí povedly, některé ne. S technikou je na tom hodně dobře, její plavání je takové ladné, ale bojujeme s chutí poprat se o výsledek. Uvidíme v budoucnu, snad se to s věkem zlepší,“ doufá Kahánková. Štafety plavali kopřivničtí závodníci jen jako doplňkovou disciplínu, v té těžší polohové skončili osmí z jedenácti štafet, na 4x50 VZ se umístili v polovině startovního pole, na páté příčce.

Jedenáctiletí měli Pohár ČR v Prostějově v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne. Mezi 141 plavci ze 41 klubů oblasti Morava se představili také dva kopřivničtí závodníci. Velkou smůlu si však vybral Robert Zajíček, jenž byl v obou svých startech čtvrtý. „Bohužel byl nemocný, takže nemohl podat stoprocentní výkon, i přesto si zaplaval v obou startech osobáky. Večer už bohužel dostal horečky, takže do nedělních disciplín již nenastoupil,“ mrzelo trenérku Kahánkovou. Podobně jak Sudová bojuje se závodní motivací také Adéla Kašpárková. „Má určitě na víc, ale nedaří se nám vzbudit v ní toho bojovného ducha. Je jí teprve jedenáct, takže věřím, že v budoucnu se to zlepší,“ doplnila Kahánková.

Výsledky plavců SK Kopřivnice na Memoriálu Z. Vaněčka 2018 (Ústí n. L., 15.-17. 6., 3. kolo ČP 2018, všichni kategorie Open): P. Davidová (r. 1998): 31. 50 P 39,60, 35. 200 P 3:07,84, 38. 100 P 1:28,08, 56. 50 VZ 31,67, 70. 50 M 35,72; K. Dolná (r. 2003): 20. 200 P 2:59,11, 29. 50 P 39,48, 38. 50 Z 38,24, 39. 100 P 1:28,60; L. Jančálková (r. 2003): 21. 200 P 3:00,76, 25. 100 P 1:24,61, 26. 50 P 38,83, 41. 50 Z 38,95, 51. 50 VZ 31,08; M. Šupa (r. 2001): 4. 200 Z 2:13,68, 9. 100 Z 1:02,42, 11. 50 Z 29,43, 21. 100 M 1:02,47, 23. 100 VZ 57,07.

Výsledky plavců SK Kopřivnice na Letním poháru desetiletých Morava (Nový Jičín, 23. 6.): M. Bortlík: 22. 50 P 55,15, 23. 50 VZ 41,34, 24. 50 Z 48,53; S. Schneiderka: 2. 200 VZ 2:56,09, 3. 100 VZ 1:17,45, 100 Z 1:23,95 a 50 Z 40,22, 4. 100 PZ 1:31,29; N. Sudová: 10. 100 M 1:52,94, 15. 100 VZ 1:25,17, 18. 50 M 48,06, 25. 50 P 51,33; L. Šenkeříková: 3. 200 VZ 2:47,71 a 400 VZ 6:00,27, 14. 100 VZ 1:24,85, 15. 50 VZ 36,66; štafeta 4x50 PZ: 8. SK Kopř. (Bortlík, Sudová, Schneiderka, Šenkeříková) 2:58,22; štafeta 4x50 VZ: 5. SK Kopř. (Sudová, Bortlík, Šenkeříková, Schneiderka) 2:35,41.

Výsledky plavců SK Kopřivnice na Letním poháru jedenáctiletých Morava (Prostějov, 23.-24. 6.): A. Kašpárková: 13. 100 PZ 1:29,14, 14. 800 VZ 12:30,76, 15. 100 P 1:39,35, 17. 200 Z 3:10,99, 18. 100 Z 1:27,72; R. Zajíček: 4. 50 VZ 31,82 a 100 PZ 1:21,92.

Evropský svátek hudby

Děti z kopřivnických základních škol se minulý pátek do oslav Evropského svátku hudby zapojily aktivně. Vyvrcholením dopoledního programu před kulturním domem bylo vystoupení sboru Kopřivka.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Děti z kopřivnických základních škol se minulý pátek do oslav Evropského svátku hudby zapojily aktivně. Vyvrcholením dopoledního programu před kulturním domem bylo vystoupení sboru Kopřivka.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Recitál z písní Hany Hegerové

Zpěvačka Lucie Rybnikářová nabídla kopřivnickému publiku v minulém týdnu zdařilý recitál  z písní Hany Hegerové.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Zpěvačka Lucie Rybnikářová nabídla kopřivnickému publiku v minulém týdnu zdařilý recitál z písní Hany Hegerové.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS