Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.06.2018- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 22/2018 ze dne 07.06.2018

Silné deště zvedly hladinu Lubiny a zaměstnaly hasiče

Kopřivnice (dam) – Hned dvakrát v minulém týdnu zaměstnaly hasiče lijáky, které zasáhly Kopřivnici. I když situace nebyla tak vážná jako v jiných místech republiky, i v některých lokalitách města a místních částí dokázala voda napáchat škody.

Voda z přívalového deště zasáhla Kopřivnici poprvé v úterý 29. května. Už před třetí hodinou odpoledne vyjížděli hasiči k bytovému domu na ulici Francouzské, kde nedokonale provedený svod nedokázal včas odvést všechnu vodu ze střechy a došlo k jejímu zatečení do celého objektu. Jen o pár minut později hasiči začali pomáhat i v samém středu města, kde došlo k vytopení hotelu Olympia, a ještě v průběhu zásahu v hotelu byla jednotka odvolána na ulici Kadláčkovu, kde došlo k zatopení sklepů rodinného domu. Hasiči tak na všech zmíněných místech pomáhali s čerpáním vody a využili také speciální vysavač sloužící k vysávání vody.

Ještě více práce pak hasičům připravil liják, který dorazil v neděli 3. června nad ránem.

Už po šesté ráno zasahovali dobrovolní hasiči z Lubiny a Kopřivnice v oblasti Sýkorce, kde došlo k zatopení sklepních prostor v rodinném domě a vodu bylo nutné odčerpat. Následně se kopřivnická jednotka přesunula na ulici Nádražní, kde došlo k zatopení sklepních prostor v objektu bývalého nákladového nádraží. V objektu, který dnes slouží jako ubytovna, vysáli podlahu průmyslovým vysavačem a přesunuli se do vedlejší budovy, kde už bylo nutné použít motorová a elektrická kalová čerpadla k odčerpání vody ze suterénu. Poté, co se podařilo odčerpat dostatek vody, aby nedocházelo k dalšímu vytopení sousedního objektu, se kopřivničtí hasiči stáhli a v práci na místě pokračovala hasičská jednotka Správy železniční dopravní cesty Ostrava. V průběhu rána a dopoledne hasiči čerpali vodu ze sklepů ještě na ulici Dělnické a v Lubině. Tam byla tradičně nejproblematičtější oblast na Holotě, kde došlo k zatopení několika zahrad vodou stékající z polí a další problémy působila vodou zaplněná kanalizace, jejíž obsah nestačila přečerpávací stanice odvádět dále na čističku odpadních vod.

V neděli dopoledne dosáhlo nasycení půdy vodou kritické hranice a hladiny vodních toků začaly prudce stoupat. Výška hladiny jinak skoro suché Lubiny vystoupala během tří hodin bezmála o metr, a dosáhla dokonce i 1. stupně povodňové aktivity.

Podle krizového koordinátora města Dušana Bartošáka byli o tomto stavu informováni členové povodňové komise, stav bdělosti ovšem trval zhruba jen tři hodiny. Hladina Lubiny kulminovala v 10 hodin ve výšce cca 111 centimetrů a následně začala zase poměrně rychle klesat, takže už v jednu hodinu po poledni došlo k odvolání povodňové aktivity a povodňová komise se vůbec nemusela sejít. Meteorologové nicméně varovali před možností dalších silných bouřek rovněž v pondělí a předpokládají je také v závěru tohoto pracovního týdne.

Fotbalisté Vlčovic se na šatny mohou těšit až v červenci

Vlčovice (dam ) - Fotbalisté se nového zázemí na hřišti ve Vlčovicích dočkají o něco později, než se předpokládalo. Původně měla stavební společnost dokončený objekt se šatnami, sociálním a technickým zázemím a klubovnou předat už 25. května. Firma ale požádala o měsíční odložení termínu, kterému rada města vyhověla. „Vzhledem k tomu, že ještě čekáme na povolení ke stavbě kanalizace a čističky, prodloužení stavby objektu nebude nijak limitující pro jeho otevření, kolaudaci a začátek provozu šaten předpokládáme až v červenci,“ uvedl starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný.

Ke zdržení, které si vyžádalo měsíční prodloužení, vedlo podle žádosti stavební firmy hned několik faktorů. Kromě nepříznivých klimatických podmínek v zimních měsících, kdy nízké teploty znemožnily provádění jednotlivých stavebních prací dle časového harmonogramu, došlo také k několika změnám oproti původnímu projektu.

„Předpokládali jsme například, že základy původní stavby budou zachovány, ale po její demolici se ukázalo, že je nutné postavit novou základovou desku v plném rozsahu. Stavební firma tak musela neplánovaně nevyhovující základové konstrukce odstranit a vybudovat nové v předepsané nezámrzné hloubce,“ vysvětlil starosta Kopečný. Další zdržení přinesly změny vyžádané městem jako investorem nebo nutnost koordinovat práce například s dodavatelem nového ovládání závlahového systému a podobně.

Na modernizaci zázemí svého sportoviště čekají Vlčovičtí už delší dobu. Aktuálně realizovaný návrh z dílny architekta Kamila Mrvy má město k dispozici od roku 2014. V minulosti se projekt dvakrát neúspěšně pokoušel o získání dotační podpory z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nakonec město víc jak 8,5milionovou investici zaplatí ze svého.

Brzy se začne rozšiřovat chodník mezi Dělnickou a Nádražní ulicí

Kopřivnice (hod) – Nejpozději do konce prázdnin bude možné jezdit po cyklostezce, která propojí ulici Dělnickou s Nádražní. Cyklostezka vznikne rozšířením dnešního chodníku, po němž může cyklista vést kolo. Omezeni nebudou ani chodci.

V nejbližších dnech, nejpozději na začátku prázdnin začne stavba rozšíření stávajícího chodníku. „Protože stávající chodník o výměře 126 m2 je z nevyhovujícího litého asfaltu, bude předlážděn zámkovou dlažbou,“ upřesnila Iva Šumšalová z oddělení technické správy majetku města.

Nově budovaná stezka pro cyklisty bude obousměrná, bude široká 2,5 metru plus 40 cm předělovací pás. „Nově bude celková plocha 325 m2. Stezka bude z betonové zámkové dlažby. Protože celá stavba, která je rozdělena do dvou úseků, křižuje dva železniční přejezdy vlečky společnosti Tatra Trucks, budou předěly přes trať zhotoveny ze speciálních dílů,“ dodala Iva Šumšalová.

Rozšíření stávajícího chodníku pro město provede kopřivnická stavební společnost V + V SAVEKO, s.r.o., která za dokončení díla obdrží téměř 1,3 milionu korun bez DPH. Podle smlouvy by společnost měla být s prací hotova do 31. srpna.

Na fóru sestavovali lidé žebříček problémů města

Na akci Plánujme společně účastníci diskutovali o problémech, které by z jejich pohledu mělo město v nejbližší době řešit.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Na akci Plánujme společně účastníci diskutovali o problémech, které by z jejich pohledu mělo město v nejbližší době řešit.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Na diskuzní fórum Plánujme společně přišlo ve středu 30. května do zasedací místnosti na radnici osm desítek lidí. Ti sestavovali žebříček 14 P, neboli čtrnácti příležitostí či problémů, které by se měly z pohledu účastníků v Kopřivnici řešit.

V úvodu přivítal přítomné starosta města Miroslav Kopečný. Ten poznamenal, že přítomní mají možnost setkat se s představiteli města a poradit jim, jaké ožehavé problémy města vnímají a co by doporučili, aby se prioritně v nejbližším období řešilo. Poté okomentoval, jak bylo pracováno s aktivitami navrženými na loňském fóru. Starosta krátce pohovořil o pocitové mapě, kterou pomohli vytvořit loňští účastníci fóra, i o tom, jakým způsobem se jednotlivé lokality řešily. Na závěr svého vystoupení ještě pohovořil o právě realizovaných a připravovaných investicích.

Následně začala diskuze u šesti tematických stolů zaměřených na jednotlivé oblasti života a dění ve městě. Sedmý stůl obsadili členové dětského zastupitelstva, kteří o prioritách mládeže diskutovali na dětském fóru o týden dřív. Největší zájem byl o oblast volného času, sportu a kultury a o sociální oblast. Lidé ale mohli přecházet mezi stoly a i u nich podávat své návrhy. Garanti jednotlivých oblastí je sepsali a poté začalo hlasování. Nejdříve se hlasovalo v rámci jednotlivých oblastí, z nichž dvě navržené aktivity s nejvyšším počtem byly zapsány do žebříčku 14 P. U každého stolu se mimo jiné navrhovala aktivita, která by mohla získat finanční podporu v podobě šeků v hodnotách 10 000 a 5 000 korun. Poté proběhlo konečné hlasování. „Každý účastník měl dva hlasy a bylo na něm, zda si vybral dva návrhy nebo podpořil jen jeden. U šeku mohl každý podpořit pouze jeden návrh,“ upřesnila způsob hlasování Barbora Mužíková, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

Po závěrečném hlasování první místo v žebříčku priorit získal návrh vybudování dětského hřiště na sídlišti Korej před úpravou a modernizací interiéru domu dětí a mládeže.

V rámci hlasování finanční podpory získal nejvíce hlasů návrh dětského zastupitelstva. To už potřetí v řadě obdrželo na aktivity, které pořádá, šek v hodnotě deset tisíc korun. Pětitisícový šek převzala na nákup dataprojektoru pro DDM jeho ředitelka Eva Müllerová.

Na závěr starosta poděkoval účastníkům za aktivní přístup. „Jsem rád, že navržené aktivity se blíží tomu, co máme v plánu, a jsou na seznamu, s nímž budeme pracovat při přípravě rozpočtu na příští rok,“ dodal starosta Miroslav Kopečný.

Nyní bude žebříček sestavený účastníky fóra ověřen sociologickým průzkumem, který zjistí, zda se názory na návrhy diskutujících shodují s názorem veřejnosti, či dojde ke změně pořadí priorit. „Průzkum proběhne s vybraným vzorkem obyvatel v průběhu června a s výsledky budou následně seznámeni členové rady města a v září i zastupitelstvo,“ nastínila Barbora Mužíková, jak bude s výstupy z fóra naloženo.

Zimní stadion už chrání nová střecha, dokončena bude dřív

V minulém týdnu byla dokončena pokládka nové střešní krytiny na budově zimního stadionu. Rekonstrukce za téměř patnáct milionů korun bude ukončena dřív, než bylo původně v plánu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V minulém týdnu byla dokončena pokládka nové střešní krytiny na budově zimního stadionu. Rekonstrukce za téměř patnáct milionů korun bude ukončena dřív, než bylo původně v plánu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Minimálně o měsíc dřív, než bylo plánováno, by měly skončit práce na výměně střechy zimního stadionu. „Samotná pokládka nové střešní krytiny byla dokončena v minulém týdnu. Zcela hotovo ale ještě není. Zaměstnancům ostravské stavební firmy Šurík zbývá dokončit některé drobnější klempířské práce, instalaci říms a podobně,“ uvedl Miloš Sopuch z odboru majetku města kopřivnické radnice.

Podle jeho informací je pravděpodobné, že firma předá hotové dílo už do konce června. Podle smlouvy přitom na zhotovení měla lhůtu 120 dnů od začátku stavby, která byla zahájena druhý dubnový týden a počítalo se s dokončením na přelomu července a srpna.

Hlavním faktorem zrychlení prací bylo počasí, právě jeho přízeň umožňovala velmi rychlý postup prací. Jedna z největších investic letošního roku přijde městskou pokladnu na 14,83 milionu korun.

Šostýnská Venuše roztančila kulturák

Mexický tanečník Manuel García předvedl v programu Šostýnské Venuše rituální tanec Aztéků.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Mexický tanečník Manuel García předvedl v programu Šostýnské Venuše rituální tanec Aztéků.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Obavy z hrozícího deště přiměly organizátorky letošní Šostýnské Venuše přesunout oblíbený taneční festival do interiéru kulturního domu. Přestože v průběhu programu žádný liják nepřišel, prudká polední bouřka, která by zasáhla vrcholící přípravu festivalu, a rozmoklá louka u zdejšího koupaliště ukázaly, že to bylo prozíravé rozhodnutí. Jedenáctý ročník přesunem do interiéru sice ztratil něco ze své letní atmosféry, vzdušnosti a zcela jistě přišel o část diváků, ale mnohá vystoupení naopak vyzněla lépe díky možnosti pracovat se scénickými světly, což jinak odpolední akce pod širým nebem neumožňuje.

Z pohledu programu ale návštěvníci nebyli ochuzeni o nic. Viděli víc než pětadvacet vystoupení, proběhly všechny slíbené workshopy a nijak zásadně nebyly ořezány ani doprovodné aktivity. Lákadlem letošního programu byl tanečník Manuel García, který publiku předvedl mimo jiné i aztécky rituální tanec z jeho domovského Mexika. Nechyběla ale ani vystoupení řady místních tanečních souborů v čele s pořádající skupinou Farridah, zaměřenou na orientální tanec.

Děti slavily se záchranáři i Mišíkem

Součástí dynamických ukázek práce složek integrovaného záchranného systému byla i záchrana osob z výškové budovy. Program byl součástí celodenních oslav Mezinárodního dne dětí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Součástí dynamických ukázek práce složek integrovaného záchranného systému byla i záchrana osob z výškové budovy. Program byl součástí celodenních oslav Mezinárodního dne dětí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

Kopřivnice (dam) – Netradiční hry a soutěže s pohádkovou tematikou, koncert tuzemského teenagerského idolu i ukázka práce a techniky všech složek integrovaného záchranného systému, taková byla letošní nabídka pro oslavy Mezinárodního dne dětí v Kopřivnici.

Program pro dětské oslavence měl dopolední i odpolední část, a navštívit ho tak mohly jak skupiny dětí z místních mateřských a základních škol, tak odpoledne individuálně v doprovodu rodičů. Nejvíc rušno byla na prostranství před kopřivnickou radnicí, to už před půl devátou ráno zaplnila technika hasičů, policie a lékařské záchranné služby. Kromě za- řízení, které je k vidění běžně, mohly děti osedlat například i policejní motorku nebo čtyřkolku, vidět speciální zásahové vozidlo policie nebo vyzkoušet majáky v autě, které loví piráty silnic. Vystaveny byly i motorové čluny policistů a hasičů a mnoho další techniky. Příchozí si mohli za pomoci záchranářů vyzkoušet na modelu provádění srdeční masáže nebo nahlédnout do interiéru sanitky. Největší zájem byl ale o dynamické ukázky práce záchranných složek. Hasiči předvedli například hašení menšího požáru, záchranu z výškové budovy pomocí žebříku i týmu lezců. Policisté zase u dětí bodovali předvedením technik využívaných v rámci služební kynologie. Asi největší úspěch pak měl společný zásah hasičů, zdravotníků a policistů při simulované dopravní nehodě, kdy byly předvedeny techniky vyprošťování uvízlých zraněných i postupy při vyšetřování události.

Ukázky práce záchranného systému měly dopoledne i odpoledne stovky diváků nejen z řad dětí, ale i dospělých.

Děti si také před kulturním domem vyzkoušely sérii her a soutěžních úkolů, které pro ně v kostýmech pohádkových bytostí připravili spolupracovníci zdejšího domu dětí, a vyvrcholení celých oslav přišlo po páté hodině, kdy slušně zaplněné centrum města bavil svým víc jak hodinovým koncertem zpěvák Adam Mišík s kapelou. Ten v Kopřivnici předvedl takřka celý svůj aktuální repertoár a přesto, že dospělé publikum asi příliš nenadchl, ti, kterým bylo jeho sváteční vystoupení určeno, si ho maximálně užili.

Přestože počasí bylo letošního 1. června poměrně nejisté a vedro střídal déšť, připravené programy nijak zásadně neovlivnilo, protože bouřky a přeháňky přišly vždy v mezičasech mezi jednotlivými body scénáře oslav.

Poplatky za komunální odpad jsou splatné do konce měsíce

Kopřivnice (hod) – Do konce měsíce června musí občané Kopřivnice a místních částí dle platné vyhlášky města uhradit poplatek za opady. Poplatek platí všichni občané mající na území města Kopřivnice trvalý pobyt a také cizinci s přechodným pobytem včetně azylantů. Povinnost se vztahuje i na osoby, které na území města trvalý pobyt nemají, ale vlastní byt či rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. I pro letošní rok platí, že jsou od poplatku osvobozeny děti do jednoho roku svého věku.

„Při bezhotovostní platbě musí být poplatek uhrazen samostatně s příslušným variabilním symbolem, který je pro každého člena domácnosti jiný. Při platbě v pokladně městského úřadu může být poplatek uhrazen najednou za všechny nahlášené členy domácnosti,“ upozornila Lenka Pítrová, pracovnice odboru financí. Cena poplatku činí 498 korun na osobu a rok. O třicet korun méně zaplatí majitelé vlastní popelnice, kteří tuto skutečnost ohlásili. Poplatek za odpady lze uhradit bezhotovostním převodem nebo v pokladně městského úřadu hotově či kartou. Provozní doba pokladny je v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v pátek od 8 do 10 hodin. V případě dotazů mohou občané kontaktovat pracovníky odboru financí na telefonních číslech 556 879 742 nebo 556 879 743.

Stíny

V neděli 3. 6. v brzkých ranních hodinách usedl pod vlivem alkoholu za volant vozidla Škoda Felicia 19letý mladík. Krátce před čtvrtou hodinou ráno zřejmě díky podnapilosti nezvládl řízení a v Mniší při projíždění levotočivou zatáčkou narazil přední částí vozidla do vzpěry telefonního sloupu. Mladík přesto pokračoval v jízdě a následně narazil do oplocení jednoho z rodinných domů, od kterého se vozidlo odrazilo a převrátilo se na střechu. Policisté po příjezdu na místo u řidiče provedli dechovou zkoušku, při které mu naměřili více jak jednu a půl promile alkoholu v dechu. Řidič během dopravní nehody utrpěl lehké zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun. Mladíka nyní může stát jeho nezodpovědné jednání draho, jelikož mu za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Nové pojmenování komunitního centra bude známo do 14 dnů

Kopřivnice (hod) – Hledání názvu pro nově vznikající komunitní centrum na ulici Francouzské, v němž budou poskytovat své služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád, pobočka městské knihovny či Mateřské centrum Klokan, Denní stacionář Kopretina i detašované pracoviště odboru sociálních věcí města Kopřivnice, je o kus dál.

Široká veřejnost mohla své návrhy předávat elektronicky či písemně až do středy 23. května. O týden později, tedy ve středu 30. května byli s návrhy seznámeni účastníci diskuzního fóra Plánujme společně, kteří si z vybraných návrhů mohli vybrat tři. „Obdrželi jsme téměř padesát návrhů. Ty i s výsledky hlasování z fóra sdělíme na jednání pracovní skupiny složené ze zástupců organizací, které budou komunitní centrum využívat,“ uvedla Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví kopřivnické radnice, s tím, že konečný název nového komunitního centra by mohl být znám nejpozději do půlky června.

Vítěz fotosoutěže převzal cenu

Kopřivnice (hod) – Před týdnem převzala Karolína Špačková nový chytrý telefon Huawei P20 Lite. Cenu v zastoupení Karolíny převzal na akci Plánujme od starosty města Miroslava Kopečného a majitele Mobilsalonu Lukáše Kleina, který cenu do soutěže daroval, v zastoupení Václav Štefánek. Karolína Špačková získala nejvíce unikátních hodnocení To se mi líbí k fotografii, jak třídí odpady.

Odbor životního prostředí kopřivnické radnice připravil u příležitosti Dne Země fotosoutěž, která měla ukázat, že i třídění odpadů může být zábavou. Fotosoutěž navazovala na akci s názvem Tref si svůj barevný kontejner, která byla realizována v rámci projektu Třídím dobře, třídím rád za finanční podpory Moravskoslezského kraje od 20. do 22. dubna v ulicích města.

„V rámci fotosoutěže se lidé fotografovali, jak třídí odpad. Fotografie byly sdíleny na Facebooku Zdravého města Kopřivnice nebo Instagramu s označením místa jejich vzniku. Chytrý telefon mohl vyhrát ten, kdo obdržel nejvíc unikátních hodnocení To se mi líbí,“ uvedla Lucie Kubalcová, pracovnice odboru životního prostředí kopřivnické radnice. Pořizovat fotografie a umisťovat je na internetu měli možnost lidé až do 7. května.

„Bohužel zájem nebyl tak velký, jak jsme očekávali. Nicméně nejvíce lajků, tedy unikátních hodnocení To se mi líbí získala Karolína Špačková, studentka Masarykova gymnázia Příbor,“ konstatovala Lucie Kubalcová.

Škola F. Bayera hostila soutěžící z celé Moravy

Účastníci soutěže Zdravíčko museli pod dohledem porotců předvést mimo jiné i péči o novorozeně. V součtu bodů byla nakonec nejúspěšnější pořádající ZŠ F. Bayera.
FOTO: D. MACHÁČEK
Účastníci soutěže Zdravíčko museli pod dohledem porotců předvést mimo jiné i péči o novorozeně. V součtu bodů byla nakonec nejúspěšnější pořádající ZŠ F. Bayera.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Sedm tříčlenných družstev z několika škol z celé Moravy se v závěru května sjelo na zdejší ZŠ Floriána Bayera, aby se utkala už ve čtvrtém ročníku soutěže Zdravíčko. Soutěž poměřila školy, které stejně jako ta hostitelská provozují kluby osobnostně sociálního rozvoje pracující v projektu GRAM-MY. „Téma soutěže proto bylo zaměřeno právě na sociálně osobnostní rozvoj a doplnila jej multikulturní a globální rozvojová tematika, které se na naší škole rovněž dlouhodobě věnujeme,“ uvedla Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Floriána Bayera.

Víc než dvě desítky školáků se na čtyřech stanovištích musely poprat s nejrůznějšími úkoly. Sestavovali vylosovanou vlajku z předložených zdravých potravin. Museli v časovém limitu vymyslet a vytvořit účes odpovídající vylosované kultuře či etniku, čekaly je pohybové aktivity nebo test péče o kojence. „Žáci vytvořili úžasné věci, prokázali znalosti, ale především praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, schopnost řešení problémů a spolupráce v týmu,“ uvedla Geryková s tím, že záměrem akce bylo také ukázat, že pro život jsou důležité nejen vědomosti, ale třeba i umět připravit zdravý pokrm, dokázat správně pečovat o dítě či vlastní zdraví.

Se soutěžními zadáními si nakonec nejlépe poradili domácí soutěžící ze ZŠ Floriána Bayera, za nimi skončili soutěžící ze ZŠ Hanušovice a třetí místo si do Brna odvezli žáci tamní ZŠ 28. října.

Den sociálních služeb pobavil mládež, dospělým poskytl rady

U stánků poskytovatelů sociálních služeb děti plnily různé úkoly nebo vyslechly krátkou přednášku.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
U stánků poskytovatelů sociálních služeb děti plnily různé úkoly nebo vyslechly krátkou přednášku.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V pátek 1. června pořádala radnice Den sociálních služeb. Na prostranství před radnicí se prezentovali nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale i další organizace zaměřené na zdravotní nebo sociální služby.

U jednotlivých stánků odpovídali zástupci organizací lidem na dotazy, jaké služby jim mohou pomoci při zvládání různých problémů. „Prezentovat své služby přijelo celkem 24 poskytovatelů, kteří návštěvníkům akce představili 46 různých sociálních služeb a zařízení. Lidé od stánků odcházeli spokojeni,“ uvedla Pavla Zrunková, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která je jednou z hlavních organizátorek akce.

Ani letos nechyběla tradiční soutěž pro děti, během níž si u jednotlivých stánků vyzkoušely, jak se žije lidem s handicapem. Děti obdržely nejen zajímavé informace, ale i drobné odměny za splnění všech úkolů. „Hlavní je, že se všichni bavili. Plno u stánků bylo po celý den,“ dodala Pavla Zrunková s tím, že spokojeni byli i zástupci organizací.

Napouštět bazény u domů je nejvhodnější přes noc

Kopřivnice (red) – S blížícím se létem lidé napouštějí bazény u rodinných domů či u chat. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika evropským lídrem a bazénů u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny přibývá. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti?

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mezi odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.

Další možností je si nechat vodu dovézt, čímž se napouštění bazénu urychlí. Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná.

Plnění Strategického plánu Budovala se nová sportoviště i podporovaly kluby

Kopřivnice (hod) – Sport je jednou z nejvíce podporovaných oblastí života v Kopřivnici. Radnice nejen podporuje dotacemi činnost mladých sportovců, ale za poslední čtyřleté období rekonstruovala i některá sportoviště. V rámci dotačního programu na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže je každoročně z rozpočtu města rozděleno více než 8 milionů korun, které sportovní kluby používají k úhradě provozních nákladů souvisejících s pronájmem sportovišť a také na odměny trenérům. Nad rámec tohoto programu každoročně podporuje město dotací ve výši 650 tisíc Kč Klub házené Kopřivnice, jehož družstvo mužů hraje extraligu. V souvislosti s postupem hokejového mužstva do II. ligy v sezóně 2016-2017 přispělo město hokejistům mimořádnou dotací ve výši 1,6 milionu korun. Město je rovněž spolupořadatelem tradiční sportovní akce Běh rodným krajem Emila Zátopka. Na úhradě nákladů přesahujících tři sta tisíc korun se kromě města pravidelně podílí také paní Dana Zátopková a Moravskoslezský kraj.

Běžnou správu a údržbu městských sportovišť a dětských hřišť zajišťuje příspěvková organizace Správa sportovišť města Kopřivnice. Provozní příspěvek, kterým město hradí náklady na údržbu zařízení, se každoročně zvyšuje. V roce 2015 činil 15 milionů a pro rok 2018 se počítá s částkou 18 milionů korun. Z příspěvku jsou hrazeny provozní náklady sportovišť, především energie, revize zařízení, opravy a údržba. Rozsáhlejší investice zajišťují investiční útvary městského úřadu. Ty například v období let 2014-15 zajistily úpravu krytého bazénu. Rekonstrukce se dočkaly nejen šatny, umývárny, recepce, vstupní hala, také byly pořízeny nové šatní skříňky a nový elektronický odbavovací systém. V rámci přístavby k objektu byla vybudována nová aroma sauna, whirlpool a parní lázeň. To vše přišlo na 16,86 milionu korun, přičemž dotace z EU pokryla 14,81 milionu korun.

V rámci letní odstávky ledové plochy v roce 2015 proběhla I. etapa rekonstrukce zimního stadionu. Díky dotaci z operačního programu Životní prostředí mohla proběhnout rekonstrukce technologie chlazení. Modernizoval se nejen systém chlazení, díky němuž došlo k podstatnému snížení čpavku potřebného k chlazení, ale i všechny rozvody chlazení včetně výměny betonové desky ledové plochy, mantinelů a střídaček. Náklady činily 30,46 milionu korun a dotace pokryla 19,97 milionu korun. O rok později se rekonstrukce dočkalo hlediště. Byly opraveny a doplněny stupně na bočních tribunách a instalovány nové sedačky. V rámci investiční akce byly natřeny ocelové konstrukce sloupů a zábradlí, ale i železobetonové stupně na tribunách, do kterých jsou ukotveny nové sedačky. Dále byla provedena montáž hrazení VIP zóny s novými mantinely a sedačkami. Touto úpravou se sice kapacita hlediště snížila na 1 081 míst, ale zvýšil se komfort pro diváky. Tyto úpravy přišly město na 4 905 252 Kč. Ve stejném období prošly modernizací také šatny pro veřejnost, které byly dovybaveny, a nově byla vybudována i ošetřovna. Za to zaplatilo město dalších 1,44 milionu korun. V roce 2017 přispělo město 3 miliony správě sportovišť na nákup nové rolby na úpravu ledové plochy. V letošním roce se rekonstruuje střešní plášť. V rámci zakázky dojde k výměně profilované plechové krytiny obloukové střechy, za které město zaplatí 15,1 milionu korun.

Dalším sportovištěm pod Červeným kamenem, které se dočkalo v loňském roce dílčí opravy, je letní koupaliště. Modernizace tohoto areálu je netrpělivě očekávána jeho uživateli. Výměna bazénových van a úprava budovy zázemí však bude investičně velmi náročná a s ohledem na jiné investiční priority k ní město zatím nepřistoupilo. Nicméně v roce 2017 investovalo město 3,5 milionu korun do nutné rekonstrukce technologie úpravy vody.

Město zajišťuje také správu, údržbu a rozvoj sportovních areálů v místních částech. V závěru roku 2016 byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovním areálu v Lubině. Byla provedena demolice původních sociálních zařízení a nové byly vybudovány v rámci přístavby k objektu šaten. Akce byla stavebně dokončena v roce 2017 a náklady na demolici a přístavbu přesáhly 5 milionů korun. Od loňského podzimu až do letošního června probíhá modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích. Po zbourání původního objektu vzniká na stejném místě nový. Objekt je tvořen dvěma provozními jednotkami, první tvoří vnější skladovací prostory, druhou vlastní šatny s příslušenstvím. Obě jednotky jsou zastřešeny společnou střechou a mezi nimi je krytá terasa. V rámci projektu je řešeno zadržení dešťové vody, která bude následně použita pro zavlažování fotbalového hřiště. Vybudování nového zázemí přijde městský rozpočet na 8,9 milionu korun.

V roce 2017 byla na základě požadavků místní komise Mniší provedena úprava povrchu kurtu u kulturního domu. Původní antukový povrch byl dle požadavku komise za 400 tisíc nahrazen asfaltovým, který v zimních měsících po nástřiku vodou bude sloužit i jako kluziště.

Nejen veřejnost, ale i sportovní kluby využívají ke svým tréninkům rekonstruovaná školní hřiště. V roce 2015 se renovovalo školní hřiště při ZŠ Emila Zátopka, jehož celkové náklady přišly na 6,87 milionu korun a přiznaná dotace činila 6,38 milionu korun. Vloni prošlo rekonstrukcí poslední ze školních hřišť, a to při ZŠ 17. listopadu, která byla zcela hrazena z rozpočtu města částkou ve výši 11,35 milionu korun.

V Katolickém domě se zabydlely historické osobnosti

Kopřivnice (dam) – Výstava figurín představujících osobnosti z historie našeho území bude až do neděle 10. června k vidění v Katolickém domě v Kopřivnici.

Na putovní výstavě, kterou mohli už před časem vidět žáci některých zdejších škol pod názvem České dějiny, představují autoři projektu vybrané historické osobnosti od franckého kupce Sáma až po Tomáše G. Masaryka. Návštěvníci výstavy budou moci kromě těchto dvou pohledět do domnělých tváří věrozvěstů Konstantina s Metodějem, uvidět Přemysla Otakara I., císaře Karla IV., Jana Husa i Jana Žižku. Na výstavě nechybí Jan Ámos Komenský i habsburští panovníci Rudolf II. a Marie Terezie. Vedle figurín v dobových kostýmech, vyrobených údajně podle historických záznamů, jsou vystaveny také makety předmětů, které s danou osobností či jeho dobou nějak souvisí. Přemysla Otakara tak návštěvníci mohou vidět s listinou Zlaté buly sicilské, zatímco s císařem Rudolfem se pojí alchymistická laboratoř.

Přestože autoři výstavy ji prezentují jako expozici určenou všem generacím od školáků až po seniory, nejen do značné míry nedokonalé provedení voskových figurín, ale především zkratkovitost a povrchnost, jakou výstava historii podává, naznačuje, že je určena spíš dětem než lidem, kteří se o dějiny skutečně zajímají. Vždyť i plakát k výstavě láká na fotografii Karla IV. ozdobeného souborem svatováclavských korunovačních klenotů v podobě, jak je známe dnes, tedy včetně žezla a jablka, které byly vyrobeny víc jak sto padesát let po smrti slavného Lucemburka. Výstava je tak spíš než svým obsahem atraktivní tím, že návštěvníci se mohou řady exponátů dotknout nebo se s nimi vyfotit.

Součástí hlavní expozice bude také část věnovaná pravěku, kde na příchozí čeká zmenšený model mamuta, pravěké zbraně nebo i replika Věstonické Venuše.

Výstava doplněná o lektorské přednášky bude k vidění každý den až do 10. června od 10 do 18 hodin.

Zedníček s Paulovou přivezou konverzačku Bez předsudků

Kopřivnice (dam) – Dva herce pověstné svým komediálním talentem bude v pondělí 11. června hostit Kulturní dům v Kopřivnici. Od devatenácti hodin se diváci mohou těšit na Janu Paulovou a Pavla Zedníčka v komedii Bez předsudků.

Původní text napsali sami pro sebe italští herci Diego Ruiz, Fiona Bettanini, Nicola Pistoia a Pino Ammendola. První dva autoři propůjčili svá jména i postavám hry. Fiona a Diego jsou dlouholetí přátelé a shodou okolností musejí strávit den v jednom motelovém pokoji. Společnou noc se rozhodnou využít k velice otevřenému rozhovoru o věcech, které muži a ženy příliš často neprobírají. Režisér představení Roman Štolpa původní text hry výrazně upravil, je tak nejen méně košilatá než italský originál a byla upravena i na míru jejích českých protagonistů. „Autoři hry jsou o nějakých dvacet let mladší, takže naše verze bere v potaz, co všechno má člověk ve věku Pavla a Jany za sebou, jaké zkušenosti, poznatky, co ho život stačil naučit a také nenaučit,“ popsal změny v rozhovoru pro iDnes.cz režisér Roman Štolpa. V české verzi, která zkrátila i původní název hry, je tak představení nejen o sexu, ale i o kamarádství, tajemstvích, o zvědavosti a o fungování dvou zdánlivě nespojitelných světů mužů a žen.

Úspěšná hra měla premiéru v pražském Divadle Kalich už před 14 lety a za tu dobu se dočkala už víc než čtyř set repríz. Představení se stalo i předlohou pro stejnojmenný televizní film Zdeňka Trošky z roku 2009, ve kterém si ústřední dvojici zahráli rovněž Zedníček s Paulovou.

Letní den opět nabídne Pramínky a Kondory

Kopřivnice (dam) – Podle osvědčené šablony z minulých let připravuje kopřivnická Katolická beseda další Letní den pro Kopřivnici. Stejně jako v minulých letech i tentokrát zvou pořadatelé na zahradu za Katolickým domem v Kopřivnici na koncert cimbálové muziky Pramínky a místní kapely Kondoři hrající country a folkovou hudbu. Letošní Letní den je připraven na neděli 10. června. Program v prostoru za Katolickým domem oficiálně začíná ve čtrnáct hodin a Pramínky svůj koncert začnou o půl hodiny později. Folklor v podání Pramínků bude v několika blocích znít do 17. hodiny a o půl šesté začnou svou produkci Kondoři, kteří s přestávkami budou hosty Letního dne bavit až do devíti do večera.

Kromě hudby a občerstvení slibují organizátoři skákací hrad, poníky a malování na obličej, program pro nejmenší děti pak připraví skauti ze 3. a 4. oddílu. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v interiéru Katolického domu.

Moskevské Velké divadlo uvede na plátně kina Coppélii

Kopřivnice (dam) – Druhou červnovou neděli bude plátno kopřivnického kina opět patřit baletu. Na 10. 6. je totiž připraven další z přímých přenosů z moskevského Velkého divadla. Členové souboru jedné z nejprestižnějších baletních scén světa tentokrát nabídnou milovníkům klasického tance romantický balet Coppélia. Taneční adaptace příběhu známého spisovatele E. T. A. Hoffmanna měla premiéru už před 148 lety v Paříži, choreografii na hudbu Lea Delibese tehdy připravil Arthur Saint-Léon. Pozdější inscenace tohoto baletu ale vycházejí spíše z choreografického pojetí Mariuse Petipy z konce 19. století.

Příběh se odehrává na malém městě, kde záhadný doktor Coppélius poblázní všechny mladé muže svou krásnou společnicí jménem Coppélie. Jejímu kouzlu podlehne i mladík Franz přesto, že miluje dívku Swanildu, se kterou je zasnoubený. Ta je jeho obdivem k tajemné dívce pobouřena a společně s přítelkyněmi se vloupá do doktorova domu, aby zjistila, že její domnělá sokyně je pouze důmyslnou loutkou, které se její tvůrce neúspěšně snaží vdechnout život. Když Franz zjistí skutečný stav věcí, se svou dívkou se udobří a celý balet končí svatbou. Asi nejznámější scénou tohoto baletu je charakteristický, lehce trhaný part loutky, který je často k vidění i v programech baletních galavečerů. Začátek přenosu je plánován na 16.45 hodin.

Na závišickém Kremlfestu zahraje devět kapel z okolí

Závišice (dam) – Zahrada závišické hospody U Kremlů bude už tuto sobotu hostit 6. ročník lokálního hudebního festivalu Kremlfest 2018. Pořadatelé slibují, jako každoročně, pohodový zahradní festival nabitý energií začínajícího léta a punkovou verzi Čaje o páté. Line-up závišického festiválku startuje ve 14 hodin a letos čítá devět položek. Čtyři z nich naplní kopřivničtí muzikanti. Hned úvodní půlhodina festivalu bude patřit kopřivnické školní kapele OGABA, po ní budou od 14.45 do půl čtvrté hrát Kondoři country. Na další dvě kopřivnické kapely si pak hosté Kremlfestu budou muset počkat. Od půl osmé je bude bavit agro-punk kopřivnických ZAhRADKAřů a pop-punková parta Stay On Corse bude hrát jako poslední od 23.15 do půlnoci.

Kromě Kopřivničanů pozvali organizátoři z kulturní komise Závišic další kapely z blízkého okolí. V 16 hodin by měl začít svůj koncert Patrik Beránek, ten přiveze z Valašského Meziříčí alternativní blues. Po roce se znovu vrátí novojičínské duo Sound Mates hrající akustický pop jak vlastní, tak coververze světových hitů a jejich blok začíná v 17 hodin. Od čtvrt na sedm bude v Závišicích hrát rocková kapela Trochu moc. Frýdecko-místecký kvintet, který hraje autorský repertoár, se může pochlubit ne zcela tradičním nástrojovým obsazením s houslemi. Z Ostravy na Kremlfest dorazí pětičlenná jazz-punková Černá kočka a na řadu by měla přijít čtvrt hodiny před devátou večerní. Hned po ní v deset večer pak bude znít nejtvrdší muzika z celodenní programové nabídky, a to v podání metal-punkové kapely S.P.A.M. z nedalekého Nového Jičína.

Lidé mohou pomoci určit osobnost místní kultury

Kopřivnice (dam) - Zatímco oceňování nejlepších sportovců města se stalo každoroční rutinou, jiné oblasti zůstávaly dlouho opomíjené, například poslední ocenění lidí působících v kultuře radnice realizovala v roce 2001, tedy před 17 lety. Letos, u příležitosti výročí povýšení Kopřivnice na město, se radnice rozhodla tento dluh splatit a připravuje ocenění osobnosti kultury.

„Nominováno bylo 21 osobností v šesti různých kategoriích a sedmi seskupeních. Z těchto nominovaných následně návrhová skupina vybrala ty, kteří budou oceněni,“ řekla Lenka Heráková z odboru školství, kultury a sportu kopřivnické radnice.

V tomto okamžiku do výběru oceněných bude moci promluvit také veřejnost. Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích bude totiž vyhlášena i cena veřejnosti. Každý hlasující bude mít možnost hlasovat pro tři z nominovaných osobností nebo skupin. Ta, která nakonec získá nejvíce hlasů, bude oceněna. „Hlasovat bude možné jednak elektronicky na webu města stejně jako prostřednictvím kuponu, který bude k dispozici na informacích ve vestibulu radnice a v Kopřivnických novinách. Hlasovací kupony bude možné vhodit do schránek umístěných na informacích městského úřadu, v městské knihovně a v informačním centru v kulturním domě. Hlasování potrvá do konce měsíce července,“ doplnila Lenka Heráková.

K ocenění osobností kultury má dojít v rámci slavnostního večera naplánovaného na 23. srpna. Samotný akt předání ocenění vybraným osobnostem proběhne v parku E. Beneše u nově zrekonstruované Ringhofferovy vily. „Součástí slavnostního večera bude koncert zpěváka Martina Chodúra s kapelou, která bude dárkem nejen pro oceněné a nominované, ale zároveň pro všechny místní milovníky kultury,“ doplnila Heráková.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 7. - pá 8. června v 17.30 hodin drama ČR Na krátko. Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci.

Čt 7. - pá 8. června ve 20 hodin akční komedie Francie Taxi 5. Rychlá kola, vyšinutý šofér a návrat po hodně dlouhé době. Štafetu přebírají nové herecké tváře. Ale to hlavní – vytuněné bouráky a adrenalinové honičky zůstávají.

So 9. - ne 10. června v 15.30 hodin loutkový film ČR Pat a Mat znovu v akci. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáží poradit s každým problémem. Kutění je pro ně zábava a dokážou si ho patřičně užít.

So 9. a po 11. června v 17.30 hodin hudební film ČR, SR Backstage. Příběh taneční skupiny, která se protlouká na malém městě a sní o velkém světě. Když se jí dveře do nablýskaného světa showbusinessu opravdu otevřou, vztahy a charaktery ve skupině jsou podrobeny velmi tvrdé zkoušce.

So 9. a po 11. června ve 20 hodin akční sci-fi USA Avengers: Infinity War. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

Út 12. června v 19 hodin komedie Chorvatska, Srbska Básník, který málem zabil Hitlera. Bláznivá komedie, ve které si chorvatští tvůrci dělají nekorektní legraci z vlastní minulosti. (Filmový klub)

Čt 14. - pá 15. června v 17.30 hodin životopisný thriller Španělska Escobar. Nechvalně proslulý kolumbijský kriminálník a překupník drog, který měl v rodné Kolumbii obrovskou popularitu především mezi nejchudšími obyvateli, pro které stavěl obydlí...

Čt 14. - pá 15. června ve 20 hodin krimi komedie USA Debbie a její parťačky. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní galapřehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.

So 16. - ne 17. června v 15.30 hodin loutkový film ČR Pat a Mat znovu v akci. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáží poradit s každým problémem. Kutění je pro ně zábava a dokážou si ho patřičně užít.

Ne 17. - po 18. června v 17.30 hodin komediální drama USA Já, Simon. V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že jste gay. Simon Spier začne po e-mailech flirtovat s neznámým spolužákem. Ale když se nešťastnou náhodou jejich korespondence dostane do cizích rukou, hrozí jim odhalení...

Ne 17. - po 18. června ve 20 hodin hudební film ČR, SR Backstage. Příběh taneční skupiny, která se protlouká na malém městě a sní o velkém světě. Když se jí dveře do nablýskaného světa showbusinessu opravdu otevřou, vztahy a charaktery ve skupině jsou podrobeny velmi tvrdé zkoušce.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 10. června v 16.45 hodin Coppélia - přímý přenos baletu z Bolšovo Těatru Moskva

Po 11. června v 19 hodin Bez předsudků - v jediném volném pokoji musí neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Hrají Pavel Zedníček a Jana Paulová

So 16. června v 17.30 hodin M. P. Musorgskij: Boris Godunov - v době, kdy neexistuje právoplatný dědic trůnu, je právoplatný ten, kdo pro svou právoplatnost více udělá a zná zásadu o účelu světícím prostředky, záznam opery z Národní opery Paříž

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Není hlava jako hlava - vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru První SZUŠ MIS music (do 15. června)

Čt 14. června od 15 do 18 hodin Odpoledne s tatítnkem - přijďte oslavit Den otců spoustou zábavy při tvorbě společného díla

KATOLICKÁ BESEDA KOPŘIVNICE

Ne 10. června ve 14 hodin Letní den pro Kopřivnici - cimbálová muzika Pramínky, folk a country v podání kapely Kondoři, atrakce pro děti... (zahrada za Katolickým domem)

Aktuální výstava České dějiny a výstava pravěku - figuríny středověku v životní velikosti (do 10. září)

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Aktuální výstava S Tatrou všude! k 120. výročí výroby prvního nákladního automobilu v Kopřivnici (do 30. září)

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Obrazy v Kopřivnici - výstava k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město (do 2. září)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Kopřivnice v obrazech - přehlídka výtvarných děl zachycujících město v různých obdobích (do 2. září)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Pá 15. června v 18 hodin Čaj o šesté - hudební večer skupiny Proměny Honzy Hanibala, Magdy a Vojtěcha

ŠTRAMBERK

So 9. června v 18 hodin Večer s cimbálovou muzikou - posezení s cimbálovkou Gajdušek z Hukvald (Městský pivovar)

Ne 10. června ve 14 hodin Komentovaná prohlídka Štramberka - dvouhodinová prohlídka historického centra, vyhlídky na město, areálu hradu... (sraz na náměstí u kašny)

Pá 15. června v 19.30 hodin Pygmalion - premiéra divadelní hry G. B. Shawa v podání Divadla Pod věží Štramberk (kulturní dům)

So 16. června ve 21 hodin Noc s hvězdářem - pozorování hvězd společně s astronomy z hvězdárny ve Valašském Meziříčí (sraz u Jaroňkovy útulny; při zatažené obloze se akce přesouvá na sobotu 7. 7.)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 10. června v 18 hodin drama USA, VB Nejtemnější hodina

Ne 17. června v 18 hodin krimi drama USA Dobrý časy

Dopisy čtenářů

Člen NSDAP čestným občanem města?

(Dokončení z minulého čísla)

V posledních letech války se Tatra rovněž věnovala opravám leteckých motorů.

Zde je zcela nerozhodné, jestli toto jednání Ing. Ledwinky bylo později považováno za trestné, či nikoli. V této době byl Ing. Ledwinka nejen objektivně, ale též vědomě činný ve prospěch Velkoněmecké říše a její branné moci (Wehrmachtu). Byl ve styku s jejich představiteli a spolupracoval s nimi. Ing. Ledwinka se nikdy nenaučil česky, na důležitá místa dosazoval Němce. Navíc byl členem nacistické strany NSDAP.

Za 2. světové války se mnoho kopřivnických občanů zúčastnilo domácího a zahraničního odboje proti nacistickým okupantům, za což i řada z nich zaplatila svými životy. Dvěma z nich bylo v roce 2012 uděleno čestné občanství – gen. Otakaru Svitákovi a plk. Emilu Palichlebovi. Je možné, aby k nim byl nyní připojen člen NSDAP Ing. Ledwinka za svou zcela odlišnou činnost za okupace? Tehdy přece jednoznačně stál na opačné straně barikády.

To jsou důvody proti udělení čestného občanství města Ing. Ledwinkovi.

*

Jméno Ing. Ledvinky je nerozlučně spojeno se závody Tatra, v nichž působil 40 let. Významně se podílel na jejich rozvoji. Jeho případné ocenění za tuto činnost je však zcela záležitostí vedení podniku Tatra Trucks jako pokračovatele v tatrovácké tradici. JUDr. Milan Chalupa, člen Musejní letopisecké komisePrůmyslový mozek

Je ráno. Já sedím v autobusu cestou z fabriky. Hledím na panelové domy blížící se Kopřivnice. Slunce mi přivírá oči, zvýrazňuje kruhy pod nimi. S prázdným výrazem a snad ještě horším fyzickým stavem venčím psa. Je půl sedmé ráno. Potkávám důchodkyni marně vyhlížející pracovníky, kteří mají přivézt nové vchodové dveře. Upomíná mě, že mám chodit předem. Směje se a pes z ní má strach. Já trochu taky.

Nespím moc dobře, odpoledne se probouzím jako s kocovinou. Větrám ložnici. Pod oknem prochází dva staří bezdomovci. Jsou namol.

Na oběd pojídám dva toasty a čtu si poezii. Neznám její význam. Tvářím se, že ano. Vytvářím si představy štěstí. Myslím na mou ženu.

Jsem mladý člověk s dost prázdným životem, myslím si. V dalším MHD. O pár hodin později cestou domů z Ostravy, kde jsem byl na otočku. Lidi se tváří podrážděně. Drží se za madla v autobusu. Skoro jako by se na nich houpali jako opice. Autobus páchne jako pavilon. Pojízdný pavilon. Řidič krčí svůj obličej. Mně se krčí žaludek z těch hnusných toastů. Stávám se naštvaným člověkem. Jsem v proudu výkalů povrchního myšlení a života. Představuji si chvíli zkoušek na řidičský průkaz typu B. Sípu z lidského plemene. Kouře, reklam a zkažených dechů.

Dbejte víc na sebe. Nebuďte otroky svých účtů a bezmyšlenkovitého iracionálního jednání. Je to jen čas, kterého moc nemáte. Tak se netvařte špatně, myjte si vlasy, nesuďte člověka dle jeho pozice ve fabrice. Toto město je možná snad jen bohužel o tom. Ničím jiným. Méně, či více. Umělci, či rodiče. Zaměstnanci, či zaměstnavatelé.

Ondřej BezstarostiOslavme 70. výročí města Kopřivnice hudbou a zpěvem

Rok 2018 je rokem mnoha významných výročí a ta se mají oslavovat. Sedmdesáté výročí povýšení Kopřivnice na město bylo inspirací pro Pěvecké sdružení Kopřivnice (dále PSK) uspořádat slavnostní jarní koncert, nabídnout atraktivní program a uctít tak nejen výročí města, ale i sto let od vzniku republiky. A povedlo se!

Koncert se uskutečnil 12. 5. 2018 v Katolickém domě v Kopřivnici a jako host vystoupil Dechový orchestr mladých Jistebník pod vedením dirigentů Petra Habernala a Michala Holuba. Celou akci střídavě moderovaly Věra Michálková a Věra Šustková.

Koncert zahájili zpěváci PSK skladbou Zbyňka Mrkose Píseň přátelství, následovala katalánská lidová Plomes al vent, Summertime G. Gershwina, dále zazněla známá píseň z filmu Muž a žena Francise Lai. Jako další si posluchači vyslechli českou i anglickou verzi skladby R. Rodgese Nikdy nejdeš sám, Goodnight, sweetheart autorů Cartera a Hudsona a samostatný program PSK uzavřela skladba Carla Orffa Odi et amo.

Druhá část koncertu patřila hostům – Dechovému orchestru mladých Jistebník, kteří ze svého bohatého repertoáru vybrali na úvod skladbu Franze von Suppého Kennen Sie Franz von Suppé?, dále zazněla Frýdlantská suita 1. a 2. část autora P. Staňka, pak následovala melodie z filmu Kmotr The Godfather od Nino Roty, kterou vystřídala skladba Miss Trombone (autor H. Fillmore) a své úspěšné vystoupení zakončili hudbou ze známé West Side Story L. Bernsteina. Řídili Petr Habernal a Michal Holub.

Ve třetí části koncert vygradoval společným vystoupením dechového orchestru a PSK, jejichž řady rozšířili mladí zpěváci sboru Gaudium.

Zpívat s dechovým orchestrem bylo pro mnohé zpěváky premiérou a zážitkem, na který se nezapomíná. Pod taktovkou Michala Holuba byly provedeny tyto skladby – The Conquest of Paradise – autor Vangelis, Adiemus Karla Jenkise a skladbou Moment for Morricone – autor Ennio Morricone byl program vyčerpán.

(Pokračování v příštím čísle)

Sylva Dobečková,

jednatelka PSKNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

FOTBAL: KOPŘIVNICE: pá 8. 6. od 15.45 hod. FC Kopřivnice B - FK Štramberk (21. kolo OS ml. přípravky sk. A), od 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Odry (20. kolo OP ml. a st. přípravky); so 9. 6. od 14.30 hod. FC Kopřivnice - Slovan Horní Žukov (29. kolo KS dorostu sk. B); so 16. 6. od 9 hod. FC Kopřivnice - FK Krnov (14. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - FK Krnov (14. kolo KP ml. žáků), od 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Sokol Ostravice (14. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA: pá 8. 6. od 16.30 hod. Spartak Lubina - FK Štramberk (OS žáků sk. C - finálová); so 9. 6. od 14 hod. Spartak Lubina - FK Lubojaty (13. kolo IV. tř. mužů); ŠTRAMBERK: so 16. 6. od 14 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Ženklava (16. kolo III. tř. mužů); VLČOVICE: so 9. 6. od 17 hod. FC Vlčovice-Mniší - Fotbal Fulnek (15. kolo I. B tř. mužů sk. D) - horní hřiště Kopřivnice; so 16. 6. od 17 hod. FC Vlčovice-Mniší - SK Tichá (14. kolo I. B tř. mužů sk. D) - hřiště Lubina

KOUPALIŠTĚ: za příznivého počasí po-pá 14-20, so-ne 9-20 hodin

KRYTÝ BAZÉN: čt 7. 6. 6-16, 19-21, pá 8. 6. 6-8, 16-21, so 9. 6. 12-21, ne 10. 6. 10-19, po 11. 6. 6-8 půlka plaveckého bazénu, 19-20.30 kondiční plavání pro veřejnost, út 12. 6. 6-19, st 13. 6. 6-8, 14.30-16, 19-21, čt 14. 6. 6-16, 19-21, pá 15. 6. 6-8, 16-21, so 16. 6. 12-21, ne 17. 6. 10-19 hodin; upozornění: čt 6.40-7.55 hod. ve dvou dráhách trénuje sportovní klub

MALÝ FOTBAL: so 9. 6. od 9 hod. 6. turnaj MAXI-TIP ligy; so 16. 6. od 9 hod. semifinále a finále Ligového poháru - vše hřiště ZŠ M. Horákové

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin (dle počasí)

PLOCHÁ DRÁHA: so 9. 6. od 15 hod. Extraliga družstev - letní stadion Kopřivnice

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 9. 6. v 6.01 hod. ČD, Frýdlant p. O., BUS Borová, (M) Ivančena, (Č) Kykulka, Kyčera, sedlo, (Z) Pod Žorem, BUS Frýdek-Místek, ČD; st 13. 6. v 6.01 hod. ČD, Hnojník ČD, BUS Komorní Lhotka, Godula, (M - Z - Ž) Komorní Lhotka, BUS Hnojník, ČD; so 16. 6. v 7.07 hod. ČD, Havířov, střed, ČD, Květinové korzo, procházka kolem řeky Lučiny, Havířov, ČD; st 20. 6. v 7.07 hod. ČD, Ostrava, Třebovice, ČD, okolo řeky Opavy, Hlučín, Děhylov, ČD

SAUNA: červen: čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži. Upozornění: Provoz bude ukončen 15. června

TENIS: so 9. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - TJ Start Ostrava-Poruba (6. kolo OS I. tř. st. žactva sk. D) a TC Kopřivnice - TENIS TONDACH Hranice (6. kolo OS dospělých sk. C); ne 17. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - TJ Baník Ostrava OKD (7. kolo OS I. tř. ml. žactva sk. C) - vše tenisové kurty v Kopřivnici

Výsledky

- Fotbal: muži (26. kolo III. tř.): FK Štramberk – TJ Mořkov B 4:3pk; muži (12. kolo IV. tř.): TJ Tatran Mankovice – Spartak Lubina 7:2; ženy (22. kolo MSD sk. A): Spartak Lubina – FK Gascontrol Havířov 0:4, AFC Veřovice – FK Štramberk 1:1; dorost (28. kolo KS sk. B): FC Staré Město – FC Kopřivnice 2:2; st. žáci (26. kolo KP): TJ Slavoj Olympia Bruntál – FC Kopřivnice 1:5; ml. žáci (26. kolo KP): TJ Slavoj Olympia Bruntál – FC Kopřivnice 9:0; ml. žáci (18. kolo OP sk. A): FK Štramberk - TJ Sokol Žilina 4:1; žáci (8. kolo OS sk. C – finálová): Spartak Lubina – TJ Sokol Bravantice 6:0, FK Štramberk – TJ Spálov 8:1; st. přípravka (17. kolo OS sk. A): FK Štramberk – TJ Bystré 12:2, ml. přípravka (20. kolo OS sk. A): FK Štramberk – FK Trojanovice I 29:0, Spartak Lubina – FC Kopřivnice B 6:8.

- Házená: st. žáci (20. kolo MSL sk. A): Sokol Krmelín – KH Kopřivnice 20:21.

Malí házenkáři si vyzkoušeli hru na celé hřiště

Klimkovice, Karviná (cab) – Celkem deset turnajů od září do května absolvovali letos v Moravskoslezské lize minižáků kopřivničtí mladí házenkáři. Soutěž se hrála na zmenšeném hřišti se čtyřmi a jedním brankářem v poli, s lehčím míčem a dle specifických pravidel miniházené pořádané Moravskoslezským krajským svazem házené. V každém kole ligy se konaly vždy tři turnaje u jednotlivých družstev a v každém z nich se utkalo sedm týmů. Součástí každého turnaje byly kromě samotné hry i dovednostní soutěže.

V posledním turnaji MS ligy v miniházené, který pořádaly v sobotu 12. května Klimkovice, se minižáci KH Kopřivnice utkali s domácím týmem a se dvěma družstvy Polanky nad Odrou a Poruby. Turnaj probíhal na venkovních hřištích, bohužel kvůli bouřce se nakonec nemohly odehrát poslední zápasy. Dovednostní soutěže pak byly na přilehlém fotbalovém hřišti. Kopřivničtí chlapci byli opět rozděleni do dvou družstev (jako vždy v jiném složení) a obě dokázala, že se v házenkářských dovednostech stále lepší.

Pomyslným vrcholem sezony byl pro kopřivnické minižáky poslední ze čtyř turnajů Masters, který hostila v sobotu 19. května Karviná. „Masters“ je letošní novinkou v Moravskoslezském kraji a má za úkol připravit hráče a hráčky na přechod z minižactva do mladšího žactva. Hrála se již šestková házená na celém hřišti, s těžším míčem a podle pravidel daných pro mladší žactvo. Pro kopřivnické házenkáře to byla premiéra, a ačkoliv věkově i výškově za svými soupeři mírně zaostávali, předvedli výborné výkony (z pěti zápasů po jedné výhře a remíze). Hlavním cílem však bylo získávání zkušeností.

Výsledky družstva minižáků KH Kopřivnice na turnaji Masters (Karviná, 19. 5.): KH Kopř. – Sokol Ostrava 1:18, - HBC Karviná 8:14, Sokol Poruba 2007 15:15, - Sokol Poruba 2006 13:8, - SKP Frýdek-Místek 7:13; sestava Kopř.: K. Pekar, M. Pekar, J. Štěpán, M. Štěpán, M. Žárský, A. Šebrle, T. Hawkins, D. Zeman, J. Stružka, F. Husár, A. David, J. Daňhel, J. Thomke, trenér: M. Bartoň.

Atletický klub pořádal závod ligy minipřípravek

Atletický klub E. Zátopka pořádal na hřišti ZŠ Alšova čtvrté kolo Atletické ligy minipřípravek. Družstvo děvčat v něm zvítězilo, chlapci pak skončili třetí.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Atletický klub E. Zátopka pořádal na hřišti ZŠ Alšova čtvrté kolo Atletické ligy minipřípravek. Družstvo děvčat v něm zvítězilo, chlapci pak skončili třetí.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Koncem května pokračovaly pro atlety AK E. Zátopka Kopřivnice soutěže družstev. V úterý 22. května absolvovaly starší žákyně v Třinci druhé kolo krajského přeboru, v němž obsadily z dvanácti družstev šestou příčku, ačkoliv získaly o 12 bodů více než v kole minulém, kde skončily páté. Body pro družstvo získaly Alžběta Rečková, Nela Drozdová (obě 10 b.), Ivana Máchová (8 b.), Hana Soukalová (6 b.) a Sabina Jeličová (4 b.).

Ve čtvrtek pak v Třinci bojovalo ve třetím kole krajského přeboru mladší žactvo. Děvčata vybojovala z 15 družstev skvělou čtvrtou příčku se ziskem 110 b., o které se postaraly Adéla Tkáčová (27 b.), Ema Feilhauerová (19 b.), Sára Šebestíková (18 b.), Michaela Sochová (16 b.), Adriana Holinková (11 b.), Simona Šenkeříková (6 b.), Michaela Bělunková (3 b.), Tereza Bartoňová (2 b.), Barbora Káňová (2 b.) a 6 b. získala ještě štafeta na 4 x 60 m ve složení Patricie Pešlová, Lucie Kremlingová, Barbora Káňová a Michaela Bělunková. Chlapci AK EZ skončili z 10 družstev pátí se ziskem 90 b., na kterých se podíleli Tobiáš Bartoň (20 b.), Daniel Hanzelka (15 b.), Max Bartoň (14 b.), Vojtěch Frýdl (10 b.), Josef Juřena (8 b.), Šimon Bartoň (6 b.), Vojtěch Raška (4 b.) a bodovaly také obě štafety. První ve složení Matěj Melčák, Vojtěch Raška, Josef Juřena a Damián Lojek získala 9 b., druhá v sestavě Jan Jašek, Šimon Veselý, Štěpán Marek a Šimon Bartoň přidala 4 b.

V sobotu 26. května pak měli v Břeclavi druhé kolo soutěže družstev dorost a junioři. Kopřivnice sice svá družstva v této kategorii nemá, závodníci AK EZ však hostují v týmech okolních klubů. Tomáš Bortel závodí v dresu juniorů SSK Vítkovice a stal se na jihu Moravy nejvíce bodujícím závodníkem družstva. Získal celkem 24 b. a ve vrhu koulí, hodu diskem i oštěpem si vylepšil osobní rekordy. Ve Vítkovicích v týmu juniorek hostuje také dorostenka Mia Schwarzerová, jež se ziskem 12 b. přispěla ke druhému místu družstva. Na čtvrtém místě dorostenek Frýdku-Místku se podílely z AK EZ Viktorie Hanzelková (12 b.), Vendula Pavlíková (6 b.) a Lucie Popová (4 b.) a z dorostenců získal jeden bod pro Frýdek-Místek Lukáš Cochlar.

Poslední květnový den za letního horka pořádal kopřivnický klub na hřišti ZŠ Alšova čtvrté kolo Atletické ligy minipřípravek, tedy jakýsi krajský přebor dětí r. 2009/10. Závodilo se v disciplínách 60 m překážek, 150 m, 60 m, 600 m, skok daleký, hod raketkou a štafeta 4 x 200 m, celkem na domácí půdě vybojoval AK EZ deset medailí. Stříbro získala Elena Nováková a bronz si odnesli Sofie Šnyrychová, Agáta Holubová, Stanislav Jabůrek, Michal Mazáč, Jan Richter, Damián Lojek, štafeta dívek ve složení Linda Chovancová, Barbora Máchová, Agáta Holubová, Sofie Šnyrychová a chlapecká štafeta v sestavě Stanislav Jabůrek, Jan Chalupa, Jan Richter a Michal Mazáč. Družstvo děvčat v tomto kole udrželo letošní neporazitelnost a v průběžném pořadí navýšilo své vedení na druhý Slezan Frýdek-Místek. Chlapci skončili v tomto kole třetí, v pořadí družstev jsou však za Slezanem druzí.

V poháru malého fotbalu jsou známy semifinálové celky

Kopřivnice (cab) – V sobotu 26. května se na hřišti ZŠ M. Horákové rozhodlo o postupujících mužstvech do semifinále Ligového poháru malého fotbalu v Kopřivnici. Čtvrtfinálové utkání mezi celky RS Team a FC Ďábelská Jelita se předehrávalo již o týden dříve a 4:1 (po poločase 2:1) zvítězil RS Team. V semifinále, které je na programu 16. června spolu se zápasem o 3. místo a následným finále, narazí na mužstvo Gunners Kopřivnice, které díky brankám v rozmezí dvou minut porazilo Kamarádský Kyblík. Dalšími semifinalisty jsou pak FC Baník Štramberk, jenž 4:1 porazil Starou Gardu, a tým 1.FC Bari, který překvapivě roznesl na kopytech vedoucí ligový celek FC ŠPUNTY 97.

Výsledky čtvrtfinále Ligového poháru v malém fotbale (Kopřivnice, 26. 5.): RS Team – FC Ďábelská Jelita 4:1, branky: M. Košárek 2, P. Bartoň, V. Pustějovský – M. Černošek; 1.FC Bari – FC ŠPUNTY 97 9:1, branky: M. Buček 4, J. Bortel 2, O. Chromečka, T. Baar, P. Bortel – J. Holub; FC Baník Štramberk – Stará Garda & D.T. 4:1, branky: R. Matuška, P. Maslonka, P. Hruškovský, L. Lichnovský – F. Horváth; Kamarádský Kyblík – Gunners Kopř. 0:2, branky: M. Schybol ml., J. Ostrý.

Jakub Procházka získal další dva vítězné poháry

Hlubočky (cab) – Jakub Procházka, jezdec minikár za A.Mark Tatra Team Kopřivnice, zatím letos v kategorii M2 dominuje. To potvrdil na dalších dvou závodech poslední květnový víkend, ve kterých celkem s přehledem zvítězil. V Hlubočkách u Olomouce, v místní části Mariánské Údolí, startovalo v prvním kole Evropského poháru celkem 94 závodníků z Česka i Slovenska. Široká a přehledná 555 m dlouhá trať se spádem 7 % a s jednou pravou a levou zatáčkou zahrnovala opět tři slalomové úseky. Hodnotilo se systémem „B“, kdy výsledný čas tvořil součet dvou nejrychlejších jízd ze tří. Jedenáctiletý Jakub si pro zlatý věnec dojel mezi 23 závodníky s velkým náskokem tří sekund. Skvělého výsledku však dosáhl i jeho o pět let mladší bratr Filip, který v kategorii M1 obsadil čtvrtou příčku.

V neděli se pak na stejné trati, ale s pozměněnými slalomovými úseky konalo opět za účasti také slovenských závodníků 5. kolo Poháru ČR. Tentokrát se hodnotilo systémem „A“ – ze dvou závodních jízd se počítala ta rychlejší. Jakub Procházka opět nezklamal a o dvě sekundy zvítězil před Anežkou Slavíkovou ze Škody Mladá Boleslav. Filip obsadil znovu výbornou pátou příčku, před něj se však dostal jeden jezdec ze Slovenska, takže do celkového hodnocení poháru se mu budou započítávat body za místo čtvrté.

V národním finále skončila ZŠ E. Zátopka čtvrtá

Velká Bystřice (cab) – Žáci ZŠ E. Zátopka Kopřivnice jen těsně nedosáhli na medaile v Novinářském kalamáři, dlouhodobé postupové soutěži v házené školních družstev chlapců a dívek r. 2004/06. Jde o jednu z nejstarších soutěží pro mládež ve všech sportovních odvětvích u nás a pořádá ji Český svaz házené spolu s Asociací školních sportovních klubů.

Přes regionální a krajské kolo se chlapci kopřivnické školy E. Zátopka probojovali až do národního finále, které se konalo od středy 23. do pátku 25. května ve Velké Bystřici. Všechny zápasy ve skupině Kopřivnice vyhrála, ale v pátečním semifinále o jednu branku podlehla pražskému družstvu. V utkání o třetí místo pak až na sedmimetrové hody prohrála se ZŠ Zubří a z devíti družstev, která se národního finále zúčastnila, nakonec ZŠ EZ obsadila i tak krásnou čtvrtou příčku.

Výsledky chlapců ZŠ E. Zátopka Kopřivnice v Národním finále Novinářského kalamáře (V. Bystřice, 23.-25. 5.): skupina A: ZŠ EZ – ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 23:20, - ZŠ a MŠ Masarykova Velká Bystřice 19:11, - ZŠ Zubří 19:15, - ZŠ Velké Meziříčí 18:7; semifinále: ZŠ EZ – ZŠ a MŠ nám. Svobody Praha 16:17; o 3. místo: ZŠ EZ- ZŠ Zubří 20:22 (na 7m hody); sestava ZŠ EZ: F. Kouřil, F. Dej – T. Labounek, F. Foral, J. Foret, D. Ošmera, P. Wunsch, K. Janík, S. Jurdanov, L. Michna, O. Holáň, D. Březina, J. Miroszka, M. Knesl, trenér: M. Bartoň, vedoucí družstva: F. Bordovský.

Školy hrály společný turnaj v házené

Kopřivnice (cab) – V pondělí 21. května se ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka konalo společné šesté kolo obou místních soutěží škol v miniházené. Školní liga je dlouhodobá soutěž škol v miniházené se zjednodušenými pravidly na zmenšeném hřišti, pořádaná Českým svazem házené. Každé družstvo tvoří libovolný počet dětí do 5. třídy ZŠ, v poli jsou však vždy čtyři hráči a jeden brankář.

Beskydské a Lašské ligy, které probíhaly pěti turnaji od října do března, se zúčastnilo celkem devět školních družstev z Kopřivnice a okolí. V Beskydské jich hrálo pět, v Lašské pak čtyři. Společné kolo bylo pro děti zpestření, neboť se mohly utkat s družstvy z druhé soutěže a samozřejmě také navázat nová kamarádství. O výsledky sice příliš nešlo (po odehrání celého turnaje stejně všichni obdrželi sladkou odměnu), i přesto nakonec z odehraných utkání vzešlo konečné pořadí: 1. ZŠ Npor. Loma Příbor, 2. ZŠ E. Zátopka „A“, 3. ZŠ EZ „B“, 4. ZŠ Mniší, 5. ZŠ 17. listopadu, 6. ZŠ Trojanovice, 7. ZŠ Štramberk, 8. ZŠ Ženklava, 9. ZŠ sv. Zdislavy.

V Pustějově se hattrickem blýskl Adam Šimíček

FK Pustějov – FC Kopřivnice 1:5 (0:2)

Pustějov (cab) – Tři kola před koncem sezony I. B tř. mužů sk. D zajížděli kopřivničtí fotbalisté v sobotu 2. června do Pustějova, který bojuje o záchranu v soutěži. Jeho nečekaná výhra ve Starém Jičíně z minulého kola mohla vzbuzovat obavy, nakonec však Kopřivnice žádné komplikace nepřipustila.

Jako první sice zahrozili domácí, ale to bylo z jejich strany za celý zápas prakticky vše. Poté už scénář hry tvořil kopřivnický celek. Hrotoví hráči Ollender a Varga sice nastoupili na nezvyklých postech v záloze, vpředu je však perfektně zastoupil Šimíček, který otevřel skóre ve 12. minutě. O deset minut později se po střele Závodného dostal k odraženému míči Ollender a technickou střelou k tyči zvýšil na 2:0. Do přestávky se do velkých šancí dostali ještě Varga a třikrát Hanzelka, ale skóre se již neměnilo.

Ve druhém poločase Kopřivnice pokračovala v tlaku a ve 48. minutě se znovu dostal do gólové příležitosti Hanzelka, po dlouhé zápasové absenci si však branku nepřipsal. Vše ale poté napravil Šimíček, který ranou do šibenice nejdříve zvýšil na 3:0 a hattrick zkompletoval v 72. minutě. O sedm minut později završil střelecký účet Kopřivnice Hruška a domácí stačili v závěru již jen korigovat výsledek na 1:5 z jejich pohledu.

„Měli jsme sice oslabený, ale kompaktní tým. Kluci hráli spolehlivě v obraně, dobře kombinovali a prosadil se střelecky disponovaný Šimíček. Závěr utkání jsme dohrávali až příliš profesorsky, za což nás domácí potrestali snížením. Dnes jsme hru zcela ovládli, ale bylo to hodně o kvalitě soupeře,“ uznal kopřivnický trenér Svatopluk Chrobák.

Branky Kopřivnice: 12., 51. a 72. Šimíček, 22. Ollender, 79. Hruška; sestava Kopř.: Beňo – J. Okřesík (64. Holub), Košárek, Mička, M. Makový, Hruška, Závodný, Ollender, Varga, Šimíček, Hanzelka (57. T. Makový).

I. B tř. mužů sk. D po 26. kole
1. Fulnek24231 091:1170
2. Veřovice24181 566:2655
3. Spálov24152 759:3347
4. Tichá24125 750:3241
5. Starý Jičín24132 950:4641
6. Ostravice24105 939:4035
7.Mořkov24 96 939:3633
8. Kopřivnice241021243:5432
9. Odry241011350:4931
10. Jeseník n. O.24 761136:4927
11. Fryčovice24 551435:6120
12. Vlčovice24 461427:5818
13. Pustějov24 521738:8417
14. Hukvaldy24 261630:7412

Vlčovičtí fotbalisté na body nedosáhli ani v Odrách

TJ Odry – FC Vlčovice-Mniší 5:3 (2:3)

Odry (cab) – Na fotbalovém hřišti v Odrách to v neděli 3. června bylo jak na střelnici, ale fotbalisté FC Vlčovice-Mniší tři kola před koncem sezony I. B tř. mužů sk. D důležité body nezískali.

Skóre utkání se měnilo již v 5. minutě, kdy domácí centrovali na zadní tyč, k míči se dostal Vidlák a ten prostřelil dnes chytajícího brankáře Špačka (Nezhoda byl v poli). Vlčovice však za tři minuty srovnaly. Rozehrávku domácího gólmana zachytil na půlce Polášek a z cca 30 m poslal míč obloučkem do opuštěné brány. Tentýž hráč skóroval také ve 14. minutě po centru Názalaníka od levého praporku a dvougólové vedení zařídil o dvě minuty později proměněnou penaltou po faulu na Nezhodu Roman Jalůvka. Odry snížily ve 27. minutě, kdy Vlčovice rozjížděly akci, jenomže domácí míč sebrali, od levé postranní čáry šel centr na zadní tyč a tam číhal nepokrytý Vidlák.

Ve druhém poločase Odry pokračovaly v kombinační hře a v 53. minutě srovnaly. Názalaník ani David Harabiš bohužel své šance nevyužili a domácí trestali. V 76. minutě se po standardce nestačila vlčovická obrana vrátit a v brejku se prosadil Maléř. O deset minut později obdržel druhou žlutou kartu Jiří Jalůvka, což znamenalo červenou a odchod do šaten. Z následného přímého kopu pak udělal tečku za domácím vítězstvím Hurta. „Soupeř lépe kombinoval, my spíše spoléhali na brejky. Bohužel někteří nechodí na tréninky, nemají fyzickou sílu, která nám právě dnes v závěru chyběla. Stále máme problémy s úzkým kádrem, budeme rádi, když na sobotní duel s Fulnekem poskládáme jedenáctku,“ povzdychl si vedoucí družstva Vlčovic Petr Jalůvka.

Branky Vlčovic: 8. a 14. Polášek, 16. R. Jalůvka (pk); sestava Vlčovic: Špaček – Nezhoda (56. D. Harabiš), Drozd, Lichnovský, J. Jalůvka, Polášek, Názalaník, R. Jalůvka, Světlík, Balatka, L. Harabiš.

V Katolickém domě proběhla boxerská liga

Manuel Hidalgo, bronzový medailista z letošního mistrovství ČR, musel o vítězství před domácím publikem tvrdě bojovat.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Manuel Hidalgo, bronzový medailista z letošního mistrovství ČR, musel o vítězství před domácím publikem tvrdě bojovat.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Hned pět kopřivnických boxerů se představilo v desátém kole Ligy boxu severomoravské oblasti, který K.A.T. Boxing Club ASK Kopřivnice pořádal v sobotu 2. června v místním Katolickém domě. Celkem se zúčastnilo 45 boxerů, včetně čtyř dívek, z desíti klubů.

V kategorii školní mládeže (r. 2004/07) soutěž zahájil Daniel Letter, ale bohužel rychle prohrál technickým KO. Velice vyrovnaný a divácky atraktivní zápas svedl Manuel Hidalgo, bronzový z nedávného mistrovství České republiky školní mládeže, proti René Balážovi (BC Krnov), který nakonec kopřivnický talent vyhrál na body. Vítězství na body zaznamenal také David Merenda proti Tomáši Godulovi (Rivals Opava) v kategorii juniorů (r. 2001/2000). Naopak na body prohráli zbývající dva kopřivničtí borci – Jiří Musil s Jakubem Rajtem (Rivals Opava) mezi kadety (r. 2002/03) a Patrik Goral s Miroslavem Gorolem (BC Ostrava) v kategorii mužů (r. 1999/78).

Gymnastky mají tři tituly přebornic kraje

Ostrava (cab) – Tři tituly přebornic Moravskoslezského kraje ve sportovní gymnastice se podařilo získat gymnastkám GK TJ Sokol Kopřivnice v Ostravě, kde v pátek 25. a v neděli 27. května krajský přebor probíhal. Závodilo se klasicky ve čtyřboji (přeskok, bradla, kladina, prostná) a zúčastnilo se v 16 kategoriích téměř 160 děvčat.

Elisabeth Prusenovská zvítězila v kategorii 6C (15+), kde sice byly pouze tři gymnastky různých klubů, ale podmínky k udělení titulu přebornice se tím splnily. Kateřina Tkáčová vyhrála kategorii 4B (9-12 let) obsazenou 13 závodnicemi a Nikol Němcová byla nejlepší ze sedmi gymnastek kategorie 6B (15+). Na stupních vítězů stála z kopřivnického oddílu ještě Nikki Vana, stříbrná v kategorii 5B (12-14 let). V téže kategorii skončila Karolína Šenková šestá, Zuzana Goršanová byla čtvrtá v kategorii 6B, Magdaléna Holášková skončila v kategorii 1B sedmá, Tereza Prokopová v kategorii 4B desátá a Nela Čubová obsadila v kategorii 1A 14. místo.

Atletka Ema Feilhauerová má bronz z mistrovství ČR

Kolín (cab) – Historicky první účast závodníků AK E. Zátopka Kopřivnice na mistrovství ČR ve vícebojích byla korunována také premiérovou medailí. Samotná kvalifikace na republikový šampionát byla pro klub velkým úspěchem, protože víceboj musí povinně absolvovat všichni mladší žáci i žákyně všech atletických sportovních středisek, kterých je 72 v celé republice. Během jara jej absolvují stovky dětí, z nichž se jen 24 nejlepších dostane na vrcholnou akci.

To se povedlo nakonec třem atletům AK EZ, z nichž překvapivou bronzovou medaili vybojovala v pětiboji (60 m, 60 m s překážkami, 800 m, skok daleký a hod míčkem) mladších žákyň Ema Feilhauerová v novém osobním maximu 2 960 b. Ještě před závěrečným během na 800 m figurovala až na 9. příčce, ale díky osobnímu rekordu se vyhoupla na 3. příčku. Až do poslední disciplíny podobné výkony podávala i Adéla Tkáčová, bohužel osmi-stovka není její parádní disciplína a nakonec obsadila 13. místo, ovšem rovněž v osobáku 2 708 b. Jako prvoročák jel na MČR sbírat zkušenosti mladší žák Daniel Hanzelka. Za svým maximem v pětiboji zaostal se ziskem 1 749 b. jen kousek a obsadil celkové 17. místo. „Všem se to moc povedlo. U holek byla soutěž vyrovnaná, pořadí se pořád měnilo, mohl vyhrát kdokoliv. Daniel i přes svou nervozitu podal pěkný výkon, ale odstup na nejlepší byl hodně velký. Počasí naštěstí přálo, jen se hodně točil vítr,“ dodala k šampionátu Jana Feilhauerová, trenérka dětí v AK EZ.

Špačková s Benišovou se na áčkovém turnaji prosadily

Praha (cab) – Skvělých výsledků dosáhly kopřivnické badmintonistky Adéla Špačková a Petra Benišová na turnaji GPA U13, který se konal o víkendu 26. a 27. května v Praze, a po dlouhé době tak někdo z BK Kopřivnice stál na celostátním turnaji na stupních vítězů.

Ve dvouhře dívek se více dařilo Petře Benišové, která vybojovala třetí místo. V pavouku postupně vyřadila nasazenou 3.-4. hráčku Apolenu Bártovou z Pardubic i 5.-8. hráčku Barboru Bursovou ze Sokola Radotín Meteor Praha, ale v semifinále ji nakonec vyřadila druhá nejvýše nasazená hráčka pavouku Lucie Skařupová z Přerova. Na raketě této badmintonistky již předtím skončila druhá kopřivnická hráčka Adéla Špačková.

Ve čtyřhře obě kopřivnická děvčata brala stříbro, když v semifinále 2:1 na sety vybojovala proti Barboře Bursové a Natálii Soukupové (Badminton Rychnov n. K.) postup do finále, v němž ale nestačily na jedničky turnaje Kateřinu Osladilovou z Klimkovic a Lucii Skařupovou.

Špačková pak přidala další stříbro v mixu, kde hrála s Janem Ptáčkem z Klimkovic. V semifinále vydřeli po setech 21-19, 20-22 a 23-21 vítězství nad 5.-8. párem Lukáš Herzán (Slavoj Podivín) a Kateřina Krulová (BK TU v Liberci), ale zlato nakonec ve dvousetovém finálovém zápase ukořistily jedničky turnaje Adam Srnec (SK Hamr) s Kateřinou Osladilovou. Na tomto páru ztroskotali ve čtvrtfinále Petra Benišová s Janem Frýdkem (Badminton Akademie Olomouc).

Hynek Bartoň je v evropském žebříčku šestý

Kopřivnice (cab) – Šesté místo v evropském žebříčku tenistů do 14 let. Tak tímto se může pyšnit Hynek Bartoň, odchovanec kopřivnické tenisové školy a žák osmé třídy ZŠ E. Zátopka. A to se ještě před půl rokem pohyboval někde okolo stovky.

Takový skok se mu podařil díky skvělým výsledkům na letošních turnajích série Tennis Europe Junior Tour, kterou pro věkové kategorie U12, U14 a U16 organizuje Tennis Europe, největší regionální sportovní asociace Mezinárodní tenisové federace (ITF). V posledních šesti týdnech absolvoval Hynek Bartoň, hráč klubu TK AGROFERT Prostějov, čtyři mezinárodní turnaje, ve kterých obsadil tři druhá místa ve dvouhře, dvě první místa ve čtyřhře a jedno dělené třetí a čtvrté místo ve dvouhře.

Na konci dubna se Bartoň zúčastnil turnaje na Slovensku „Trnava Cup U14 2018“ a ve dvouhře nastupoval jako trojka turnaje. V singlu je pavouk tvořen vždy 64 hráči, takže cesta až do finále vede přes pět soupeřů. Nad všemi ale Bartoň v Trnavě zvítězil bez ztráty setu, až ve finále nakonec podlehl jedničce a svému věčnému rivalovi Matthewovi Williamu Donaldovi z TK Sparta Praha. Ve čtyřhře s Oldřichem Vejšickým (TJ Sokol Vysočany) jako nasazené dvojky však vypadli již ve třetím kole.

Hned na trnavský turnaj navázal kopřivnický tenista turnajem v Rakovníku „Wilson Cup“ na přelomu dubna a května. I tady byl ve dvouhře nasazená trojka a stejně jako na Slovensku i tentokrát ve finále nestačil na Donalda. Ve čtyřhře Bartoň s Vejšickým však postupně vyřadili Poláky, Slováky, Němce (nasazené trojky) a ve vítězném utkání porazili také čtyřky turnaje Jakuba Nicoda a Vojtěcha Petra.

Sotva skončil v Rakovníku jeden turnaj, už začal další, tentokrát však té nejvyšší kategorie. Na „Bohemia Cafex Cupu“, který probíhal od 6. do 13. května, dosáhl Bartoň týchž výsledků, ovšem vzhledem ke kategorii turnaje o to cennějších. Jako sedmička ve dvouhře se Bartoňovi podařilo vybojovat druhé místo, když postupně vyřadil Francouze, Němce, Rusa, ve čtvrtfinále dokonce jedničku turnaje Constantinose Koshise z Kypru, v semifinále Chorvata, jenomže ve finále v třísetovém utkání znovu podlehl Donaldovi. Ve čtyřhře s Vejšickým jako nasazené trojky zvítězili v semifinále nad belgicko-chorvatským párem coby nasazenými dvojkami a v utkání o vítězství ve třech setech porazili také jedničky turnaje z Chorvatska.

Dalším turnajem té nejvyšší kategorie byl XXV. ročník „Piešťany Cup U14 2018“, který se konal od 13. do 20. května. Tentokrát obsadil Hynek Bartoň ve dvouhře dělenou 3.-4. příčku, když si ve čtvrtfinále poradil s pětkou turnaje Chorvatem Dino Prizmičem, v semifinále jej ale vyřadila turnajová jednička Koshis. Stupně vítězů se kopřivnickému tenistovi nepodařilo získat ani ve čtyřhře s Vejšickým, ve čtvrtfinále je totiž přehrál chorvatský pár (pětky turnaje).

Od pondělí je Hynek Bartoň na soustředění s českým výběrem ve Vésce, poté jej bude nejspíše čekat nominace do reprezentačního družstva, kde je vrcholem mistrovství světa hráčů do 14 let. To se bude konat v srpnu v Prostějově za účasti 32 nejlepších družstev světa.

Komedie Habaďůra v podání příbramského divadla

Netradičně v neděli 3. června nabídl program kulturního domu divadelní představení. Komedie Habaďůra v podání příbramského divadla uzavřela letošní předplatitelskou sérii.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Netradičně v neděli 3. června nabídl program kulturního domu divadelní představení. Komedie Habaďůra v podání příbramského divadla uzavřela letošní předplatitelskou sérii.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS