Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 18/2018 ze dne 10.05.2018

Část lesů nad Kopřivnicí nově spravuje státní podnik

Kopřivnice (dam) – Svahy Bílé hory se po výrazných těžebních zásazích z roku 2013 a 2014 znovu začínají zelenat. Víc než ti, kdo lesy na kopci nad Kopřivnicí vytěžili, se o to zasloužila sama příroda.

Ještě před dvěma lety se firma Taxton Property, s. r. o., tehdejší vlastník lesních pozemků na Bílé hoře a zároveň společnost, která v lokalitě provedla těžbu dřeva, vymlouvala, že povinné osázení mýtin nemohla provést kvůli katastrofálnímu suchu. Přestože firma ústy svého jednatele Jiřího Otáhala deklarovala, že má zájem na pozemcích dále hospodařit, zároveň je už tehdy nabízela k prodeji. O koupi odlesněných svahů Bílé hory jednalo dokonce i město Kopřivnice, ale jednání tehdy ztroskotala na nedohodě o ceně. Nyní se o lesy nad městem bude starat stát prostřednictvím Lesů ČR. Státní podnik na podzim zakoupil zhruba dvacet hektarů lesa a navazujících pozemků na Bílé hoře. Dalších bezmála 10 hektarů koupily Lesy ČR v lokalitě Drážného a bezmála 6 hektarů podnik získal v oblasti Bezručovy vyhlídky.

„Celková výměra vykoupených pozemků je víc než 36 ha a jejich kupní cena činila 3 miliony a 393 tisíc korun. Pozemky byly nakoupeny od fyzické osoby. Kupní smlouva byla uzavřena 17. října 2017 a vklad do katastru nemovitostí byl proveden 20. listopadu minulého roku,“ potvrdila Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesů ČR. Podle jejích slov se jedná o pozemky vytěžené, v některých částech zalesněné a další části zmíněné výměry jsou pokryty přirozeným zmlazením jasanu starého 10 až 30 let. „Lesy ČR chtějí na vykoupených pozemcích lesnicky hospodařit a provést výchovné zásahy v porostech,“ naznačila budoucí směr správy lesů v okolí Kopřivnice mluvčí Eva Jouklová.

Město podle slov místostarosty Stanislava Šimíčka vítá, že došlo ke změně vlastníka. „Lze předpokládat, že u Lesů ČR nebudeme svědky, podobně jako v minulosti u soukromých vlastníků, snahy maximalizovat ekonomický prospěch na úkor krajiny. Zájmem města je, aby lokalita byla zalesněná, a to jak s ohledem na hrozící erozi svahů, tak také proto, že les v dané oblasti slouží k rekreačním účelům obyvatel města,“ uvedl místostarosta Šimíček.

Od srpna povede Základní školu 17. listopadu Zdeňka Havlíková

Kopřivnice (dam) – Novou ředitelkou Základní a Mateřské školy na ulici 17. listopadu v Kopřivnici bude Zdeňka Havlíková, její jmenování do funkce s účinností od 1. srpna letošního roku potvrdila v závěru května rada města.

Základní a Mateřská škola 17. listopadu je v letošním roce jediná, u které byl po uplynutí šestiletého období vyhlášen konkurz na post ředitele.

„Konkurz se rozhodla rada města vyhlásit proto, že současný pan ředitel Jiří Stoško oznámil odchod do důchodu,“ uvedla Michaela Rašková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu na kopřivnické radnici.

Město jako zřizovatel školského zařízení vyhlásilo na začátku měsíce dubna konkurz, do kterého se přihlásilo celkem šest uchazečů.

Ze tří mužů a tří žen vybrala sedmičlenná komise, složená nejen ze zástupců zřizovatele, ale i kraje, školské inspekce nebo zástupců školy, budoucí ředitelku Havlíkovou. Ta v současné době dokončuje šestiletý mandát ředitelky základní školy v sousedním Štramberku. Že je vhodnou kandidátkou pro vedení nejmladší kopřivnické školy, přesvědčila Zdeňka Havlíková radu města mimo jiné i svou koncepcí fungovaní školy, ve které klade důraz na jazykovou vybavenost a polytechnické dovednosti žáků.

Ředitelé ostatních škol v Kopřivnici zůstávají ve svých funkcích a jejich mandát se nevyhlášením konkurzu prodloužil až o dalších šest let.

I veřejnost může podávat návrhy na pojmenování Komunitního centra

Vizualizace budoucí podoby Komunitního centra na ulici Francouzské. Jeho podoba je sice známá, ale do hledání názvu se může zapojit široká veřejnost.
REPRO: ARCHIV
Vizualizace budoucí podoby Komunitního centra na ulici Francouzské. Jeho podoba je sice známá, ale do hledání názvu se může zapojit široká veřejnost.
REPRO: ARCHIV

Kopřivnice (hod) – Rozsáhlou rekonstrukcí prochází objekt na ulici Francouzské, v němž poskytovaly, a po rekonstrukci budou i nadále poskytovat své služby Klub Kamarád, ale také pobočka městské knihovny či Mateřské centrum Klokan. Vznikne zde takzvané Komunitní centrum, do něhož bude nově přemístěn i Denní stacionář Kopretina a detašované pracoviště odboru sociálních věcí města Kopřivnice.

Cílem projektu vybudování Komunitního centra je přirozené propojení a soužití rozličných skupin obyvatel a jejich aktivit. Pro Komunitní centrum hledá město sjednocující název, který má možnost navrhnout veřejnost.

„Bližší podrobnosti o projektu jsou zveřejněny nejen na webových stránkách města, facebooku Kopřivnice, ale i Zdravého města,“ uvedla Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví kopřivnické radnice.

Zapojit se může každý prostřednictvím online formuláře na adrese www.hledasenazev.cz nebo svou odpověď zaslat na e-mailovou adresu: kpss@koprivnice.cz. Ve vestibulu v přízemí budovy městského úřadu bude zřízen box, do kterého je možné návrhy vhazovat. Další boxy budou umístěny ve stávajících provozech zařízení. Boxy budou přístupné v období až do 23. května.

Ze všech získaných nápadů a návrhů budou vybrány ty nejlepší na veřejné akci Plánujme společně, která proběhne ve středu 30. května od 16.30 hodin v zasedací místnosti v 10. patře radnice. „O konečném výběru vhodného názvu budoucího Komunitního centra rozhodnou členové pracovní skupiny složené ze zástupců organizací, které budou Komunitní centrum využívat,“ dodala Lenka Galiová.

Přijímačkami na průmyslovku prošli všichni přihlášení

Kopřivnice (dam) – Necelých osmdesát žáků posledního ročníku základních škol poslalo přihlášku na některý z maturitních oborů zdejší střední školy. Maturitní obor průmyslovky do přihlášky vyplnilo 46 zájemců a čtyřletý obor Mechanik seřizovač vyučovaný v rámci učiliště další tři desítky žáků.

Přijímací zkoušky dlouhá léta na zdejší střední škole vůbec neprobíhaly. V posledních letech jejich pořádání nařídil nejdříve kraj jako zřizovatel školy a v posledních dvou letech je konání zkoušek povinné pro všechny střední školy v republice. I když se přijímací zkoušky vrátily, na velké řadě středních škol, včetně té zdejší, jsou, zdá se, v podstatě formalitou. O přijetí, či nepřijetí ke studiu rozhoduje z 60 % výsledek jednotného testu z matematiky a českého jazyka, 40% váhu pak má prospěch v posledních dvou ročnících základní školy. Zdejší škola má na rozdíl od některých prestižních gymnázií nastaveny podmínky poměrně volně, svědčí o tom i fakt, že podle Jana Pavelky, ředitele Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kopřivnice, sítem přijímacích zkoušek prošli všichni zájemci o studium. „Kolik studentů skutečně nastoupí, ale zatím nevíme přesto, že výsledky přijímacích zkoušek v obou termínech už známe. Vzhledem k tomu, že žáci se mohou hlásit na dvě střední školy a pak se rozhodnout, na kterou nastoupí, budeme až do 17. května čekat na to, kolik zápisových lístků se nám vrátí,“ uvedl ředitel Pavelka. Brzy je podle něj i na spekulace o tom, zda průmyslovka v příštím roce otevře jednu nebo dvě třídy. „Máme možnost otevřít i dvě třídy, ale bude to záležet na zájmu. Počet studentů musí být přiměřený, aby otevření dvou tříd bylo efektivní. Odhadovat si zatím netroufám. Systém zápisových lístků je nevyzpytatelný. Ze zhruba padesáti přihlášených se někdy nasbírá tak maximálně na jednu třídu, ale před dvěma lety, při zhruba stejném počtu přihlášených, nastoupilo dost studentů na to, že bez problémů naplnili dvě třídy,“ uvedl Pavelka.

Ještě menší jistota ohledně budoucí naplněnosti kapacity školy panuje u tříletých oborů zdejšího učiliště. Na ty se v souhrnu přihlásilo asi 90 uchazečů a škola bude opakovat přijímací řízení až do naplnění svých kapacit, což znamená, že o počtech studentů, kteří do učení nastoupí, bude jasno až v září. Už nyní je ale podle Petra Rešla, zástupce ředitele pro SOU, patrné, že zájem oproti loňsku opět mírně poklesl a nejatraktivnějším učebním oborem zůstává automechanik.

O prázdninách se budou na školách rekonstruovat sociálky

Kopřivnice (hod) – Na začátku letních prázdnin začne na dvou základních školách v Kopřivnici stavební ruch. Důvodem jsou rekonstrukce sociálních zařízení v budovách.

Na škole Alšově půjde již o třetí část, tentokrát se sociálky budou rekonstruovat v pavilonech družiny a vedení školy i u tělocvičen. V rámci stavebních úprav dojde ke kompletní výměně rozvodů vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů. Dále bude provedena výměna rozvodů elektroinstalace, ústředního vytápění a tepelných těles a nově bude instalována i vzduchotechnika.

„Stavební společnost THERM, spol. s r. o., práce zahájí 1. července a dle smlouvy by je měla dokončit do 15. srpna. Tato etapa rekonstrukce sociálek bude stát 7,8 milionu korun s DPH,“ upřesnila Vladimíra Martiníková, pracovnice odboru majetku města, která má akci na starosti.

Ve stejném termínu bude probíhat rekonstrukce i ve škole Emila Zátopka. Výměna bude probíhat v prvním až třetím nadzemním podlaží v hlavní budově školy. I zde dojde ke kompletní výměně rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, rozvodů ústředního vytápění včetně instalace vzduchotechniky. „Rekonstrukci bude provádět společnost NH stavby, s. r. o., která za ni dle smlouvy obdrží 4,8 milionu korun s DPH,“ doplnila Vladimíra Martiníková.

Na Kit Show ubylo modelů, diváků ne

V rámci doprovodného programu Beskyd Model Kit Show si návštěvníci mohli vyzkoušet ovládání RC modelů aut.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V rámci doprovodného programu Beskyd Model Kit Show si návštěvníci mohli vyzkoušet ovládání RC modelů aut.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Zhruba dva tisíce návštěvníků si během minulého víkendu našlo cestu na Beskyd Model Kit Show. Dvaadvacátý ročník modelářské výstavy spojené se soutěží a bohatým doprovodným programem byl z pohledu návštěvnosti úspěšný, méně spokojeni už byli pořadatelé s množstvím vystavených modelů. „Měli jsme zhruba stovku vystavujících modelářů. V soutěži bylo něco přes 500 modelů a v nesoutěžních klubových a speciálních expozicích asi další tři stovky. To sice není vysloveně málo, ale zažili jsme i výrazně nabitější ročníky,“ přiznává hlavní pořadatel Kit Show Roman Kresta.

Poněkud menší zájem vystavovatelů je dán tím, že Kit Show ztrácí svou výjimečnost. „Modelářských výstav a soutěží přibývá, což pochopitelně rozmělňuje účast,“ vysvětlil Roman Kresta.

Jedna výlučnost ovšem Beskyd Model Kit Show zůstává, a tou je doprovodný program, který na akci přivádí i modelářskou veřejnost. Největším tahákem toho letošního byla renovovaná „dakarská“ Tatra 815, která se vůbec poprvé představila na akci, na níž se přímo nepodílela automobilka. Tradičně velký zájem budily pohyblivé expozice RC modelů těžké a vojenské techniky nebo rozměrné modelové železnice choceňských modelářů, ozvláštněním byla stanoviště vyznavačů vojenské historie nebo airsoftová střelnice.

Smlouva s Bánovci před podpisem, ta s Congletonem naopak skončí

Přestože partnerská smlouva mezi Bánovci a Kopřivnicí nebyla oficiálně podepsána, proběhla už celá řada spolkových aktivit, jako například setkání seniorů z obou měst.
FOTO: D. HOĎÁKOVÁ
Přestože partnerská smlouva mezi Bánovci a Kopřivnicí nebyla oficiálně podepsána, proběhla už celá řada spolkových aktivit, jako například setkání seniorů z obou měst.
FOTO: D. HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (dam) – Partnerská smlouva se slovenským městem Bánovce nad Bebravou nahradí obdobný dokument s britským Congletonem. Schválení nové partnerské smlouvy se Slováky a ukončení už v podstatě jen formální spolupráce s Angličany bude zřejmě schvalovat červnové zastupitelstvo. Původně měli zastupitelé o změnách v oblasti mezinárodní spolupráce rozhodovat už na minulém zasedání v závěru dubna, nakonec ale byl tento bod programu odložen, protože je ještě nutné sladit finální text partnerské smlouvy s Bánovci.

Zastupitelstvo slovenské strany už smlouvu o spolupráci s Kopřivnicí schválilo 18. dubna. Jednomyslně přijatý text se ovšem drobně liší od původně oboustranně odsouhlaseného znění. „Proto teď ještě texty porovnáme a upravíme tak, aby byly schváleny v jednotném znění. Po schválení v našem zastupitelstvu budeme s Bánovci jednat o termínu slavnostního podpisu smlouvy,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. Původně se podle jeho slov uvažovalo o tom, že smlouva s novým slovenským partnerem bude podepsána v srpnu v rámci setkání se zástupci partnerských měst, které Kopřivnice uspořádá v rámci oslav 70. výročí povýšení na město. Je ale možné, že k podpisu dojde už dříve při jiné vhodné příležitosti a v srpnu bude nový partner jen oficiálně představen veřejnosti.

Navázání spolupráce s Bánovci má základ ve společné historii, neboť slovenské město bylo sídlem jednoho z pobočných závodů kopřivnické Tatry. K prvním vzájemným schůzkám představitelů radnic došlo v roce 2016. V lednu 2017 pak starosta Kopřivnice a primátor Bánovců nad Bebravou podepsali Memorandum o budoucí spolupráci mezi městy v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu a volnočasových aktivit nebo školství. Obě města si chtějí rovněž vzájemně předávat zkušenosti a názory a podporovat spolupráci mezi sdruženími a organizacemi. Velmi podobné zaměření má i oficiální partnerská smlouva.

Zatímco partnerství s Bánovci se úspěšně rozvíjí nejen v oficiální rovině a proběhlo už i několik aktivit na bázi spolupráce jednotlivých spolků fungujících v obou městech, spolupráce s anglickým městem Congleton už dlouhá léta existuje pouze na papíře. Dohoda o partnerství mezi městy Kopřivnice a Congleton byla schválena už v polovině roku 1997 a příslušný dokument zástupci obou měst podepsali zhruba rok poté. Spolupráce s britským partnerem byla aktivní v letech 1998 až 2009, kdy proběhla vždy jedna či dvě akce ročně. V roce 2010 došlo v Británii k úpravě systému samosprávy a Congleton se stal součástí většího správního obvodu Cheshire East County a od té doby spolupráce ustala, neboť rada Cheshire East se zaměřila na mezinárodní spolupráci ke zvýšení ekonomických a obchodních příležitostí a snížila svou účast ve společenských a oficiálních partnerských aktivitách. „Congleton je tak dnes spíše partnerem pro kraj než pro radnici. Přesto jsme se snažili ještě vloni na podzim zástupce Congletonu kontaktovat, ale zůstalo to bez odezvy,“ vysvětluje starosta Miroslav Kopečný, proč se radnice rozhodla nefungující partnerství ukončit.

Rekonstrukce Komunitního centra bude dokončena v říjnu

Budova někdejších jeslí na ulici Francouzské je aktuálně očesána na betonový skelet. Do podzimu by se měla proměnit v nové Komunitní centrum, pro které mohou Kopřivničané navrhovat vhodný název.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Budova někdejších jeslí na ulici Francouzské je aktuálně očesána na betonový skelet. Do podzimu by se měla proměnit v nové Komunitní centrum, pro které mohou Kopřivničané navrhovat vhodný název.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Stavba nového Komunitního centra na ulici Francouzské je v plném proudu. Rekonstrukce objektu bývalých jeslí, v němž až do února poskytovaly své služby Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokan a pobočka městské knihovny, začala na začátku března.

Rekonstrukci provádí stavební společnost BDSTAV MORAVA, s. r. o. „V současné době jsou vybourané všechny příčky, okna, omítky ze stropů, podlahy v prvním i druhém nadzemním podlaží až na nosnou konstrukci. Bourat se bude ještě stávající šachta nákladního výtahu a konstrukce, kde má být vybudován nový osobní výtah. Dále se budou bourat v základech ležaté rozvody kanalizace,“ přiblížila aktuální situaci Pavlína Gajdušková, pracovnice odboru rozvoje města, která má investiční akci na starosti.

Z objektu je nyní jen skelet a koncem května by měly začít vyzdívky a montáž oken. Hotová by stavba měla být dle smlouvy do půlky října. Až poté se budou moci začít stěhovat zpět nejen subjekty, které jej v únoru vyklidily, ale nově i Denní stacionář Kopretina z Vlčovic. Celkové náklady přebudování objektu a vybavení Komunitního centra dosáhnout částky 34,3 milionu korun. Protože se městu podařilo získat osmnáctimilionovou dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, z rozpočtu tak bude muset zaplatit 16,3 milionu korun.

Obchod Tatry nově vede Hendrych

Kopřivnice (dam) – Tatra Trucks oznámila změnu na pozici obchodního ředitele automobilky. V dubnu se jím stal Petr Hendrych, manažer s dvacetiletou zkušeností z mezinárodně působících společností. Je přitom v relativně krátkém čase už čtvrtým šéfem obchodu Tatry. V únoru 2017 na tuto pozici nastoupil Martin Šustek, pozici ale zastával jen zhruba 8 měsíců. Vedení obchodního úseku po něm na omezenou dobu převzal Petr Rusek, někdejší obchodní ředitel a aktuální předseda představenstva společnosti. V pozici zůstal, jak bylo avizováno, zhruba půl roku do doby, než se našel vhodný kandidát. Tím má být právě Hendrych. „Tatra po skokovém navýšení výroby v roce 2016 a stabilizačním období v roce 2017 potřebuje někoho, kdo nastaví optimální obchodní strategii do budoucna. Proto do pozice obchodního ředitele nastoupil Petr Hendrych, který má dlouholeté zkušenosti v tomto oboru,“ vysvětlil volbu výběru nového obchodního ředitele Radek Strouhal, generální ředitel Tatra Trucks.

Nový šéf prošel společnostmi Coca-Cola HBC, působil jako vedoucí obchodní divize ve společnosti Berner Group a před nástupem do Tatry byl obchodním ředitelem společnosti Fabory pro ČR a SR. V kopřivnické automobilce chce Hendrych rozvíjet její obchodní strategii a vylepšit komerční procesy. To bude náročné i kvůli vysoké diverzifikaci trhů, které Tatra obsluhuje jak geograficky, kdy jsou menší série či dokonce jednotlivé unikátní speciály dodávány do desítek zemí, tak i segmentově, kdy firma dodává auta do řady odvětví od těžebních velkoobjemových nákladních vozidel přes zemědělské speciály až po hasičská vozidla.

Červenec přinese změny v řidičácích

Kopřivnice (hod) – Letní prázdniny přinesou změny ve vydávání nových řidičských průkazů. Od 1. července již nebude platit pro řidiče povinnost předkládat spolu s žádostí jednu fotografii. Fotografie se bude pořizovat tak, že se především budou využívat již pořízené fotografie, které jsou uloženy v informačních systémech občanských průkazů a cestovních dokladů. „Bude na příslušné pracovnici, aby posoudila, zda současná podoba žadatele odpovídá některé z již pořízených fotografií. V případě, že fotografie uložené v databázích nebude možné pro zpracování žádosti použít, bude fotografie žadatele pořízena přímo u přepážky,“ přiblížila první ze změn Jana Sopuchová, vedoucí oddělení správních agend.

Další novinkou je to, že se ruší místní příslušnost, což znamená, že žádost o vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a paměťových karet se může podat na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. „Týká se to i řidičů, kteří žádají o udělení či rozšíření řidičského oprávnění, případně se řidičského oprávnění vzdávají,“ podotkla Jana Sopuchová.

Od července bude správní poplatek za vydání řidičského průkazu činit 200 korun, což bude o 150 Kč víc než doposud. Poplatek za vydání mezinárodního řidičského průkazu zůstává nezměněn a činí 50 Kč. Řidič, který bude chtít mít nový řidičák do pěti pracovních dnů, bude muset zaplatit 700 korun. Bezplatná zůstává výměna řidičského průkazu za průkaz, jehož platnost skončí. V takovém případě je možno žádat nejdříve dva měsíce před skončením platnosti stávajícího řidičského průkazu. „Od července již nebude povinností vyměnit řidičský průkaz z důvodu změny adresy trvalého pobytu. Tento údaj v řidičském průkazu již nebude uveden,“ dodala Jana Sopuchová.

Obyvatelé města uctili oběti 2. světové války

Kopřivničané si připomněli osvobození města krátkým pietním aktem 4. května, dva dny před jeho 73. výročím.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Kopřivničané si připomněli osvobození města krátkým pietním aktem 4. května, dva dny před jeho 73. výročím.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – V pátek 4. května v podvečer vzpomněly dvě desítky Kopřivničanů, kteří se sešli u pomníku padlých, 73. výročí osvobození Kopřivnice. „V bojích druhé světové války, která pro Kopřivnici skončila 6. května 1945, padlo třiadvacet Kopřivničanů, další byli zatčeni, vězněni či mučeni v koncentračních táborech. Jednadvacet místních lidí se zúčastnilo zahraničního odboje a mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a partyzánských akcí,“ pronesl starosta města Miroslav Kopečný v úvodu pietního aktu.

Statečnost a oběti lidí uctili zástupci města, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, Vojenského sdružení rehabilitovaných i místní KSČM položením květin u pomníku. Starosta připomněl, že je nutné si připomínat zásadní data naší historie, významné milníky našich dějin, které by měly zůstat v živé paměti, a nemělo by docházet k jejich zkreslování.

Jakub Raška se probojoval do celostátního kola Zlaté včely

Kopřivnice (hod) – Jen pár měsíců funguje včelařský kroužek při místním domu dětí a mládeže, který po desetileté snaze založila Základní organizace Českého svazu včelařů Kopřivnice. Sedm chlapců od první do šesté třídy se seznamuje s životem včel a s prací okolo nich teprve od září pod vedením Oldřicha Němce, který jim předává své zkušenosti.

Pět mladých včelaříků z Kopřivnice se 21. a 22. dubna zúčastnilo oblastního kola soutěže Zlatá včela, která se konala v Mostech u Jablunkova. „Soutěžilo se v botanice, znalostech včelařských pomůcek, včelařské praxi. Soutěžící čekal písemný test a práce s mikroskopem. Vše bylo hodnoceno body, které pak určily pořadí. V kategorii mladší žáci, kterých bylo 85, soutěžil Šimon Goršanov, Karel Červenka a Jakub Raška, ve starších žácích (71 soutěžících) Jiří Kahánek a David Goršanov. Při vyhlašování výsledků bylo na pódium pozváno vždy 15 žáků, přičemž Karel Červenka skončil na jedenáctém místě a Jakub Raška získal bronz,“ okomentoval soutěž Oldřich Němec s tím, že oceněni byli všichni včetně vedoucích za práci s mládeží. Jakubu Raškovi třetí místo zajistilo postup do celostátního finále, které proběhne 19. a 20. května ve Včelařském učilišti v Nasavrkách.

Vloni pracovníci radnice řešili čtyři havárie na vodách

Kopřivnice (hod) – Čtyři havárie na vodách řešili vloni pracovníci kopřivnické radnice, což je o jeden případ méně než v předchozím roce. Odbor životního prostředí hodnotí rok 2017 z hlediska vzniku havárií za poměrně klidný. Ani v loňském roce nedošlo k velkému znečištění povrchových či podzemních vod závadnými látkami. Ve všech případech se podařilo zjistit původce znečištění a přímo na místě byla přijímána opatření vedoucí k odstranění nebo zmírnění možných následků.

První případ byl ohlášen 27. července, kdy došlo k výskytu pěny ve vodním toku Lubina v Příboře v místě zaústění vodního toku Kopřivnička. Na hladině řeky Lubiny, vždy v místech pod kamennými výškovými stupni, při provzdušnění vody vznikala pěna, která se dále v přímých úsecích ztrácela. Byl odebrán vzorek vody a předán do chemické laboratoře v Příboře. Laboratorní rozbor prokázal v povrchové vodě velmi nízkou koncentraci PAL (tenzidy), (0,07 mg/l). Dalším šetřením proti vodnímu toku Kopřivničky bylo zjištěno, že odpadní voda obsahující tenzidy se do povrchových vod dostává z průmyslové čistírny odpadních vod. Pěna nezapříčinila úhyn ryb v řece Lubině. Druhý den byla provedena opakovaná kontrola a vše bylo v pořádku.

K dalšímu případu došlo 3. srpna, kdy uvízlo osobní terénní vozidlo ve svahu lyžařské sjezdovky. Tento případ nahlásila Městská policie Kopřivnice. Bylo zjištěno, že majitel vozidla jezdil neoprávněně po sjezdovce již ve večerních hodinách předchozího dne. S vozidlem zde uvízl a nepodařili se mu odjet. Po ohledání místa bylo zjištěno, že z automobilu došlo k úniku malého množství ropné látky na terén. „Na místo byla povolána hasičská jednotka JSDH Kopřivnice, která provedla sanační zásah. Vozidlo bylo vyproštěno a odtaženo mimo sjezdovku. Viník následně provedl pod odborným dohledem úklid rozježděného místa. V současnosti je jeho jednání projednáváno jako přestupek na odboru životního prostředí,“ přiblížil událost Jiří Sopuch, vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství.

Další problém způsobil výpadek elektrické energie na čistírně odpadních vod jednoho z místních podniků, ke kterému došlo 27. září. „S provozovatelem byl odsouhlasen nouzový režim zařízení dle provozního řádu. Nátok odpadních vod byl omezen na minimální možnou hodnotu, rovněž tak odtok v té době pouze mechanicky čištěných odpadních vod. Po několika hodinách došlo k obnovení dodávky elektrické energie a provoz na čističce odpadních vod byl uveden do běžného režimu,“ okomentoval další případ Jiří Sopuch.

Ke znečištění Albrechtičského potoka v Albrechtičkách došlo 19. září blíže nezjištěnou ropnou látkou. Jelikož došlo ke znečištění povrchových vod na katastrálním území obce spadající pod ORP Bílovec, řídil sanační zásah na vodách pro odstranění následků vzniklé havárie vodoprávní úřad MÚ Bílovec ve spolupráci s MÚ Kopřivnice. Šetřením bylo zjištěno znečištění vodního toku ropnou látkou užívanou při provozu letadel. Bylo zjištěno místo, kde se tato látka dostala do areálové kanalizace a následně do vodního toku. „Na místě znečištění zasahovala povolaná odborná firma a hasiči letiště Mošnov. Sanační práce spočívaly ve stavbě několika norných stěn na vodním toku, použití sorbentu pro zachycení znečišťující látky, odstraňování použitého sorbentu, vyčištění koryta vodního toku a vyčištění znečištěného kanalizačního potrubí. Sanační práce byly prováděny po dobu několika dní,“ uvedl k poslednímu zásahu Jiří Sopuch.

Kopřivničtí hasiči v I. kvartálu vyjížděli k 46 případům

Kopřivnice (hod) - V prvním čtvrtletí letošního roku vyjížděli kopřivničtí dobrovolní hasiči k 46 případům. To je v porovnání s jinými léty téměř stejný počet.

Největší podíl z celkového počtu mají dlouhodobě různé technické zásahy, přičemž nejčastěji jde o transport pacienta. Takových výjezdů bylo v prvním kvartálu 31. Co se týče četnosti, druhým nejčastějším výjezdem byly požáry, u nich hasiči zasahovali 11krát. K prvnímu požáru vyjížděla jednotka hned po první hodině nového roku, kdy vzplanul plastový kontejner. Dvakrát vyjížděli k požárům mimo území města. Poprvé 15. ledna do Příbora k požáru zahradní chatky, podruhé 7. února do Bordovic, kde největší škody napáchal oheň při požáru areálu hospodářských budov. Již po příjezdu prvních jednotek se požár nacházel ve třetí fázi, ohněm byly zasaženy všechny hořlavé materiály v objektu. Příjezd hasičů na místo komplikovaly ztížené klimatické podmínky. Čerstvě napadaný sníh nedovoloval rychlejší jízdu a vedlejší příjezdová komunikace k místu události byla v délce zhruba jednoho kilometru přímo nebezpečně kluzká. Přesto se hasičům podařilo zabránit rozšíření požáru na vedlejší budovy. I tak byla ovšem předběžná škoda způsobená ohněm odhadnuta na více než 4 miliony korun. Největším požárem na území města byl požár osobního vozidla před Katolickým domem 24. března a největší štěstí měl zřejmě majitel Bubla city ranče. Díky včasnému zpozorování požáru v jednom z objektů a jeho ohlášením na tísňovou linku oheň nenapáchal žádné větší škody, jinak by byl soubor dřevěných budov pro plameny zřejmě snadným soustem.

V prvním čtvrtletí vyjížděla jednotka jen ke dvěma dopravním nehodám, což je o 6 výjezdů méně než ve stejném období loňského roku. Poprvé byli vysláni do Lubiny k nehodě 4. ledna, kde došlo ke střetu dvou osobních automobilů, podruhé zasahovali 5. února u nehody na Drážném, kde sjelo auto do příkopy. Třikrát zasahovali hasiči při odstraňování následků silného větru. Stromy tentokrát vydržely, ale vzduchem plápolaly zejména díly oplechování z plášťů nebo ze střech budov.

V rámci odborné přípravy jednotka cvičila 12. března na přehradě ve Větřkovicích záchranu osob z ledu a sněhovou nadílku využívala jednotka pro nácvik jízdy se zásahovými vozidly ve ztížených podmínkách.

Plnění Strategického plánu Budovaly se nové chodníky a opravovaly staré

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice v posledních čtyřech létech investovala cca 65 milionů korun do opatření, která mají zvýšit bezpečnost chodců. Bylo vybudováno několik nových chodníkových těles a provedeny byly i bezbariérové úpravy na dalších trasách pro pěší, které usnadnily pohyb lidem s handicapem a maminkám s kočárky.

Na jaře 2014 byla zahájena stavba první etapy chodníku v Mniší, na který radnice získala téměř pětimilionovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nový chodník byl vybudován ve svahu pod školou od mostu až po kapli, kde byly postaveny dvě opěrné zídky. V rámci stavby došlo k úpravě točny autobusů. Celkové náklady na realizaci I. úseku chodníku přišly na 17,7 milionu korun včetně DPH.

Na podzim 2014 byl ve Vlčovicích vybudován další třicetimetrový úsek chodníku kolem frekventované komunikace I/58, který propojil chodník kolem restaurace u kulturního domu s chodníkem směřujícím k autobusové zastávce. Za tento nový úsek zaplatilo město 502 tisíc korun.

Na jaře v roce 2015 začala stavební firma budovat v Mniší další část chodníku, a to od nového přechodu u autobusové zastávky směrem do Vlčovic až po most přes Lubinu u areálu firmy Vágner. V rámci stavby byl vybudován nový přechod pro chodce včetně bezpečnostního nasvětlení. Náklady druhé etapy činily 5,5 milionu korun včetně DPH, přičemž 85 procent uznatelných nákladů pokryla dotace EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Radnice v průběhu let 2014 a 2015 řešila dílčí bezbariérové úpravy, a to vybudováním nového přechodu pro chodce na ulici Záhumenní u České spořitelny. Přechod byl v rámci zvýšení bezpečnosti přecházejících nově nasvícen a jako první přechod ve městě je řízen světelnou signalizací. Další projekt řešil vybudování zpomalovacího prahu a chodníku před hasičskou zbrojnicí na ulici Štramberské. Posledním projektem byla úprava výšky nástupiště autobusové zastávky u Komerční banky na ulici Čs. armády, kde byl vybudován i nový autobusový záliv. Realizace těchto tří projektů vyšla na 1,9 milionu korun, přičemž dotace z EU činila 1,2 milionu korun.

Rozsáhlou obnovou a doplněním prošly rovněž chodníky na sídlišti Jih v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města, který byl ukončen v roce 2015. Díky tomuto projektu bylo v rámci revitalizace veřejného prostranství obnoveno a vybudováno také více než 10 tisíc metrů čtverečních chodníků.

Komunikace pro pěší byly obnoveny rovněž po rozsáhlé investiční akci rekonstrukce rozvodů tepla, která zasáhla téměř celé město. Do obnovy chodníků v souvislosti s touto akcí investovalo město více než 1,4 milionu korun.

Od roku 2015 je v rozpočtu vyčleňována účelová položka určená k financování obnovy chodníkových těles. Konkrétní chodníky či jejich dílčí úseky určené k opravě jsou pak vytipovány ve spolupráci se správcem komunikací na základě posouzení jejich aktuálního stavu. Díky tomu byly opraveny a doplněny chodníky na ulicích Husově, Krátké, Kpt. Nálepky, Dukelské, Lidické, Kadláčkově a dalších.

V roce 2015 byl za 762 tisíc vybudován chodník na ulici Čs. armády podél bývalého házenkářského hřiště, na který v roce 2016 navázal chodník k tenisovým kurtům. Jeho výstavba stála 641 tisíc korun.

V roce 2017 byly za 1,5 milionu korun upraveny přechody pro chodce a doplněn chodník na ulici Husově.

Stavebně a investičně nejrozsáhlejší akcí, která probíhala v létech 2016 a 2017, byla rekonstrukce ulice Štramberské včetně přilehlých chodníků, přechodů pro chodce a autobusových zastávek. Z celkových čtyřiceti milionů korun připadlo na infrastrukturu pro pěší cca 16 milionů a na jejich krytí se městu podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 12,3 milionu korun.

Na tuto akci navazuje stavba nového 164 metrů dlouhého chodníku, která probíhá na ulici Štramberské u rodinných domů mezi ulicemi Pabla Nerudy a Hřbitovní. Jeho stavba přijde radnici na 687 tisíc korun včetně DPH. V létě bude pokračovat stavba nového chodníku na ulici Hřbitovní, který zvýší bezpečnost lidí chodících na místní hřbitov. Vloni byly za téměř 2 miliony realizovány nezbytné přeložky inženýrských sítí a bylo připraveno území pro stavbu 242 metrů dlouhého chodníku, která přijde na 1,2 milionu korun.

Dalším místem, který zvýší bezpečnost nejen pěších, ale i cyklistů, bude rozšíření chodníku spojujícího ulici Dělnickou a Nádražní. Práce na něm by se měly rozjet v nejbližších dnech a stát bude 1,5 milionu korun. Druhá nová společná stezka pro chodce a cyklisty se již buduje v Lubině, v oblasti Dolní Roličky. Náklady na tuto investiční akci přijdou město na 1,38 milionu korun.

Do konce roku by měl vyrůst ještě jeden nový chodník, a to podél silnice II/482 na ulici Obránců míru, v úseku mezi ulicemi Česká a K Pasekám. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1,24 milionu korun. Pokud bude město úspěšné a získá dotaci, spoluúčast města se může snížit o 950 tisíc korun.

Další připravovaný projekt zvýší bezpečnost přecházejících lidí v Lubině v úseku autobusové zastávky Na Holotě na komunikaci I/58 a II/464. Komunikace bude opatřena zdrsňujícím nátěrem a upraveno bude vodorovné i svislé značení úseku. Na realizaci tohoto opatření podalo město žádost o dotaci z EU. Celkové náklady jsou odhadovány na 720 tisíc korun. Pokud by město získalo dotaci, mohla by činit 684 tisíc korun.

Výstava předvádí i dva náklaďáky z Hlachovy sbírky

Kopřivnice (dam) – Od včerejška je možné na půdě Technického muzea Tatra vidět novou výstavu. Expozice nazvaná S Tatrou všude! připomíná především letošní 120. výročí od výroby prvního nákladního automobilu v Kopřivnici.

Bohatou výrobní historii zdejší automobilky autoři výstavy prezentují především prostřednictvím archivních prospektů nákladních vozidel.

„Vedle technických dat a popisů nákladních automobilů jsou prospekty pestrou prezentací proměn různých soudobých přístupů grafiky k propagaci užitkové techniky,“ řekla o výstavě Michaela Bortlová, kurátorka Technického muzea Tatra v Kopřivnici.

Výstavu, která vizuální formou prezentuje produkci automobilky Tatra, jež se nesmazatelně zapsala do dějin techniky 20. století, netvoří ale jen dobové tiskoviny. K vidění je celá řada modelů a také dva zástupci nákladní produkce Tatry. „Vzhledem k tomu, že jde o výstavu zaměřenou na náklaďáky, museli jsme vybírat to nejmenší, co bylo k dispozici, a tak poprvé vystavíme dvě vozidla ze sbírky Jiřího Hlacha, zakoupená před časem automobilkou Tatra. Konkrétně se návštěvníci muzea mohou těšit na valník Tatra 123 z roku 1926, kterou využíval otec původního vlastníka k rozvozu mléka, a unikátní tříkolku Tatra 49,“ prozradil Radim Zátopek, další z kurátorů technického muzea.

Sbírku známého jihočeského sběratele získala Tatra v roce 2015. Kolekce obsahovala celkem 63 historických vozidel a z toho 45 Tater. Tato kolekce automobilů se má stát významnou součástí sbírkového fondu, který bude veřejnosti prezentován v novém muzeu nákladních automobilů v Kopřivnici, jehož otevření je plánováno za dva roky.

Výstava S Tatrou všude! bude u vstupu do expozice Technického muzea k vidění v průběhu celé hlavní turistické sezony a skončit má až na konci září.

Stay on Course pokřtí své debutové album v Papayi

Kopřivnice (dam) – Pop-punková kapela Stay on Course pokřtí své debutové album. Desku s názvem Child! pošle do světa v pátek 11. května na koncertu v kopřivnickém Papaya Music Clubu. Křest nového CD podpoří spřízněné kapely Our Atlantic a Criminal Colection.

Kvarteto Stay On Course je kapela s kořeny v Kopřivnici a okolí. Dohromady se dala před třemi lety jako vedlejší projekt členů kapel The Challenge a Click 47. Po změnách obsazení v těchto kapelách se ale Stay On Course stalo předmětem hlavního hudebního zájmu členů skupiny. Kapela už stihla koncertovat v klubech po celé republice a na pódiu se potkávala s tuzemskými i zahraničními interprety. Na konci letošního března Stay On Course odjeli své první turné jako předskokani britské kapely Healer. Za dobu své existence Stay On Course vydala dvě EP a nyní křtí první album obsahující osm skladeb.

Stay On Course by se na pódiu měli objevit okolo jednadvacáté hodiny. Ještě před nimi se o úvod večera postará zhruba půlhodinovým vstupem kapela Our Atlantic. Skupina bývalých členů Rise Up Phoenix, Today Ashley, Island Sun a Strike Out hrající muziku, kterou sama označuje jako emo pop-punk, by měla hrát od 20 hodin. Z druhé strany pak křest orámuje koncertní set vsetínské party Criminal Colection, která by měla podle plánu začít hrát zhruba ve čtvrt na jedenáct v noci. Po skončení koncertní části programu pak organizátoři slibují ještě výživnou afterparty v režii Štramberk Rude Boys.

Pěvecké sdružení vystoupí s jistebnickou dechovkou

Kopřivnice (dam) – S další akcí, která má připomenout letošní 70. výročí povýšení Kopřivnice na město, přichází zdejší pěvecký sbor. Pěvecké sdružení Kopřivnice u příležitosti oslav města připravilo koncertní program, který uvede v sobotu 12. května od 18 hodin ve velkém sále Katolického domu v Kopřivnici. Kromě členů zdejšího smíšeného sboru se návštěvníci koncertu mohou těšit i na ne zcela typického hosta, kopřivničtí pěvci se totiž o pódium podělí s muzikanty Dechového orchestru mladých z Jistebníku. Sbor a orchestr se představí v samostatných programových blocích a na závěr spojí své síly v interpretaci tří skladeb. Program koncertu je zaměřený spíše do oblasti populární hudby, znít mají především úpravy filmových či muzikálových melodií včetně slavné Vangelisovy skladby Conquest of Paradise z filmu 1492.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 10. - pá 11. května v 17.30 hodin komediální drama ČR Kluci z hor. Film vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce se svým synovcem, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je posléze vystaveno zkoušce ze strany těch, kteří se je snaží z různých důvodů od sebe rozdělit.

Čt 10. - pá 11. května ve 20 hodin krimi komedie Německa Jak napálit banku. Chris, Petr a Max léta šetřili peníze na své životní sny. Když je ale bankovní manažer podrazí a jejich investiční účty padnou na nulu, společně vymyslí šílený plán…

So 12. května v 15.30 hodin animovaná rodinná komedie USA, Číny V husí kůži. Peng je sebestředný houser, který si ze všeho nejvíc váží své svobody a samostatnosti. Ostatní ptáci se drží v hejnu, on vždy spoléhá sám na sebe. Než se něco naučí o důležitosti přátelství a týmové práce, bude muset ujít ještě dlouho cestu. Doslova.

So 12. - po 14. května v 17.30 hodin animovaná dobrodružná komedie USA, Německa Psí ostrov. Starosta města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí všechny psy k vyhnanství na opuštěném ostrově plném odpadků. Naštěstí se za nimi vydává Atari, chlapec, který chce zachránit svého ztraceného čtyřnohého přítele.

So 12. - po 14. května ve 20 hodin akční sci-fi USA Avengers: Infinity War. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

Út 15. května v 19 hodin životopisný film Francie Gauguin. Výpravná, přitom ale meditativní sonda do duše vášnivého a problematického génia Paula Gauguina, který roku 1891 opouští Paříž, rodinu i přátele, aby se usadil na exotickém ostrově Tahiti. Zdánlivý ráj se ale mění v místo samoty a chudoby, na němž Paul zápolí s podlomeným zdravím, odmítnutím i pochybami. (Filmový klub)

Čt 17. - pá 18. května v 17.30 hodin romantické drama USA Půlnoční láska. Příběh 17leté dívky, která se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu, protože trpí vzácným onemocněním. Jedné noci potká Charlieho, kterého již celé roky tajně obdivuje, své onemocnění před ním ale skrývá.

Čt 17. - pá 18. května ve 20 hodin akční komedie USA Deadpool 2. Deadpool také vyráží do světa, aby objevil pro něj významné životní body: rodinu, přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství, a také, aby si zasloužil vytoužený hrneček s nápisem „Nejlepší milovník na světě“.

So 19. - ne 20. května v 15.30 hodin animovaná komedie Ukrajiny Hledá se princezna. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání. Podaří se Ruslanovi zdolat všechny nástrahy a dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?

Ne 20. - po 21. května v 17.30 hodin akční komedie USA Deadpool 2.

Ne 20. - po 21. května ve 20 hodin romantický thriller ČR Hastrman. Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jejž láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 13. května 15.30 hodin Mach a Šebestová: Slušné chování - nedělní pohádka v podání Art Agency TS

Čt 17. května v 16 hodin Školní akademie ZŠ sv. Zdislavy - vystoupení žáků k 25. výročí založení školy

Pá 18. května v 18.30 hodin Tomáš Vůjtek: Slyšení - vzestup a pád jednoho z největších nacistických zločinců a strůjce holocaustu Adolfa Eichmanna v podání Komorní scény Aréna (Ostrava)

So 19. května v 17.30 hodin Georges Bizet: Carmen - záznam opery z Opernhaus Zürich

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Výstava fotografií Petra Šiguta Sen o Dakaru (do 10. května)

Čt 10. května od 13 do 17 hodin Přáníčka - potěšte svou maminku originálním dárkem a přijďte pro ni vytvořit přáníčko nebo dekoraci z papíru

Po 14. května v 16.30 hodin Není hlava jako hlava - vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru První SZUŠ MIS music (výstava potrvá do 15. června)

do 31. května Májové Rande s knihou naslepo - knižní balíčky s neznámou knihou jsou připraveny k vyzvednutí

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

So 12. května v 18 hodin Koncert k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město - vystoupí Pěvecké sdružení Kopřivnice a jeho host Dechový orchestr mladých Jistebník

Pá 18. května ve 21 hodin Discopříběh - DJ Honza hraje hity 80., 90. let až současnost

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Aktuální výstava S Tatrou všude! k 120. výročí výroby prvního nákladního automobilu v Kopřivnici (do 30. září)

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Hradní fotoarchiv 1918-1933 - fotografie dokumentující prezidentování Tomáše Garrigua Masaryka (do 13. května)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Hradní fotoarchiv 1918-1933 - fotografie dokumentující prezidentování Tomáše Garrigua Masaryka (do 13. května)

So 12. května od 9 do 16 hodin Malování ke Dni matek - malování enkaustickou technikou s lektorkou Janou Povalovou

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 16 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Pá 11. května ve 20 hodin Rudy Horvat & Radim Přidal - instrumentální úpravy populárních písní, jazzové standardy i autorské skladby tohoto kytarového dua

ŠTRAMBERK

Čt 10. května v 16.30 hodin Koncert ke Dni matek - koncert žáků První SZUŠ MIS music (kulturní dům)

So 19. května v 19 hodin Večer s dobovou hudbou Devětsil - večer věnovaný středověké hudbě v podání štramberského souboru (kulturní dům)

So 19. května v 19 hodin Večer s cimbálovou muzikou - posezení s cimbálovou muzikou Pramínky z Kopřivnice (Městský pivovar)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 20. května v 18 hodin drama Izraele, Německa, Švýcarska Foxtrot

Dopisy čtenářů

Alois Havel – jak ho mnozí znali…

Vám, co ho znali „jen“ jako závodníka, se vybaví hřmot motoru kdesi ve fabrice při tréninku nebo v televizi, v závodě. Některé z Vás přimělo i k výletům na ony závody, když byly právě v Čechách.

Vám, co ho znali „nejen“ jako závodníka, se vybaví mechanik, konstruktér, řidič, spolupracovník. Poznali jste člověka, který Vás ohromil pracovitostí, zápalem, vytrvalostí, ale také přímým, mnohdy prostořekým vystupováním. Pro někoho vzor, pro jiné frajer. Někoho inspiroval, někoho možná urazil.

Vám, co ho znali ale „nejlíp“, si pamatujete velmi dobře. Měl své desatero, které ani tak nehlásal, jako se jím řídil. Nevěřil na štěstí a smůlu. Uznával jen dobře nebo špatně odvedenou práci. Mimo jiné pronesl „viníka najdeš v zrcadle“ nebo „nečekej vděk za svou práci, vždyť Husa jsme uznali až za pět set let!“. Těmito a dalšími zásadami, které není třeba všechny jmenovat, se řídil i v běžném životě.

Vám, co si myslíte, že jste ho „znali“. Ne, takto se nechoval frajer, tak žil normální člověk, zkrátka kamarád.

Za kamarády, kteří na Lojzka vzpomínají: Dalibor Pařil

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

FLORBAL: so 12. 5. od 15 hod. exhibiční zápas žen (staré proti mladým) - sportovní hala SOU Kopřivnice

FOTBAL: KOPŘIVNICE: pá 11. 5. od 17 hod. FC Kopřivnice - FK Starý Jičín (16. kolo OP ml. a st. přípravky); po 14. 5. od 16.30 hod. FC Kopřivnice - TJ Mořkov (24. kolo OP ml. a st. přípravky); so 19. 5. od 9 hod. FC Kopřivnice - MFK Karviná (24. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - MFK Karviná (24. kolo KP ml. žáků), od 14.30 hod. FC Kopřivnice - FK Starý Jičín (26. kolo KS dorostu sk. B), od 17 hod. FC Kopřivnice - FK Starý Jičín (24. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA: so 12. 5. od 16 hod. Spartak Lubina - TJ Jistebník B (21. kolo IV. tř. mužů); so 19. 5. od 10 hod. Spartak Lubina - FC Libhošť (18. kolo OS ml. přípravky sk. A) a Spartak Lubina - TJ Sokol Kateřinice (15. kolo OS st. přípravky sk. A); ne 20. 5. od 14.30 hod. Spartak Lubina - MFK Vítkovice (20. kolo MSD žen sk. A); ŠTRAMBERK: pá 11. 5. od 16.30 hod. FK Štramberk - FC Libhošť (14. kolo OS st. přípravky sk. A); so 12. 5. od 10 hod. FK Štramberk - FK Primus Příbor (17. kolo OS ml. přípravky sk. A); ne 13. 5. od 15 hod. FK Štramberk - SK Loděnice (19. kolo MSD žen sk. A); pá 18. 5. od 16.30 hod. FK Štramberk - FK Primus Příbor (15. kolo OS st. přípr. sk. A); so 19. 5. od 12 hod. FK Štramberk - TJ So-kol Bravantice (6. kolo OS žáků sk. C - finálová), od 14 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Žilina (24. kolo III. tř. mužů); VLČOVICE: so 12. 5. od 16.30 hod. FC Vlčovice-Mniší - TJ Sokol Hukvaldy (23. kolo I. B tř. mužů sk. D) - hřiště Kopřivnice; ne 13. 5. od 14 hod. FC Vlčovice-Mniší - FK Primus Příbor (11. kolo OP dor.) - hřiště Lubina

HÁZENÁ: čt 10. 5. od 17 hod. KH Kopřivnice - HBC Jičín (22. kolo I. ligy ml. dorostu), od 19 hod. KH Kopřivnice - HBC Jičín (22. kolo I. ligy st. dorostu); so 12. 5. od 9 hod. KH Kopřivnice - Pepino SKP Frýdek-Místek A (17. kolo MSL ml. žáků sk. A), od 10.30 hod. KH Kopřivnice - Pepino SKP Frýdek-Místek A (17. kolo MSL st. žáků sk. A) - vše hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 10. 5. 6-16, 19-21, pá 11. 5. 6-8, 16-21, so 12. 5. 12-21, ne 13. 5. 10-19, po 14. 5. 6-8 půlka plaveckého bazénu, 19-20.30 kondiční plavání pro veřejnost, út 15. 5. 6-19, st 16. 5. 6-8, 14.30-16, 19-21, čt 17. 5. 6-16, 19-21, pá 18. 5. 6-8, 16-21, so 19. 5. zavřeno - plavecké závody, ne 20. 5. 10-19 hodin; upozornění: čt 6.40-7.55 hod. ve dvou dráhách trénuje sportovní klub

MALÝ FOTBAL: so 12. 5. od 9 hod. 3. turnaj MAXI-TIP ligy; so 19. 5. od 9 hod. 4. turnaj MAXI-TIP ligy - vše hřiště ZŠ M. Horákové

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin (dle počasí)

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 12. 5. v 7.05 hod. AN 3, BUS Tichá, rozcestí, Tichavská hůrka, Mniší, střed, BUS Kopřivnice; čt 17. 5. v 8 hod. ZS, sportovně zábavná akce na Vanaivanu; so 19. 5. v 6.28 hod. ČD, Ostrava, Svinov, ČD, MHD Zátiší, (M) Lázně Klimkovice, rest. U Buroně, BUS Ostrava, Svinov, ČD; st. 23. 5. v 8 hod. AN, BUS Nový Jičín, BUS Kunín, zastávka U Kovárny, prohlídka zámku a parku, zpět po NS Kopretina, BUS Nový Jičín, AN

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so zavřeno; ne 10-19 společná

TENIS: so 19. 5. od 9 hod. TC Kopřivnice - Sokol Zábřeh (4. kolo OS dospělých sk. C) - tenisové kurty v Kopřivnici

Výsledky

- Fotbal: muži (22. kolo III. tř.): FK Štramberk – TJ Sokol Vražné 3:0; muži (20. kolo IV. tř.): TJ Sokol Hostašovice – Spartak Lubina 2:3; dorost (18. kolo OP): TJ Sokol Hostašovice – FC Vlčovice-Mniší 4:3pk; st. žáci (16. a 22. kolo KP): FC Kopřivnice – SK Brušperk 3:1, - MFK Havířov 2:4; ml. žáci (16. a 22. kolo KP): FC Kopřivnice – SK Brušperk 4:12, - MFK Havířov 0:7; žáci (4. kolo OS sk. C – finálová): FK Štramberk – TJ Kunín 6:1, TJ Spálov – Spartak Lubina 1:2; st. přípravka (15. kolo OP): FC Kopřivnice - Fotbal Studénka 1:8, - ŠSK Bílovec A 4:6; st. přípravka (13. kolo OS sk. A): Spartak Lubina – SK Tichá 7:5; ml. přípravka (15. a 22. kolo OP): FC Kopřivnice - Fotbal Studénka 3:5, - ŠSK Bílovec A 2:12; ml. přípravka (13. a 15. kolo OS sk. A): Spartak Lubina - FC Kopřivnice B 4:16, - FK Primus Příbor 5:5, FK Štramberk - FK Trojanovice I 23:3, - AFC Veřovice 17:5.

- Házená: st. dorost (21. kolo I. ligy): TJ Sokol Šťáhlavy – KH Kopřivnice 29:26; ml. dorost (21. kolo I. ligy): TJ Sokol Žďár nad Sázavou – KH Kopřivnice 35:22; st. žáci (16. kolo MSL): KH Kopřivnice – Sokol Ostrava 28:23; ml. žáci (16. kolo MSL): KH Kopřivnice – Sokol Ostrava 36:50.

- Tenis: dospělí (1., 2. a 3. kolo OS sk. C): TC Kopřivnice - SK JC Sport Opava B 0:9, - Sokol Vrbno pod Pradědem 3:6, - TK Gymnázium Uničov 1:8; st. žactvo (1., 2. a 3. kolo OS I. tř. sk. D): TC Kopřivnice – T.T.C. Rožnov 1:8, - I. NTC Olomouc 4:5, - Rožnovský tenisový klub 1:8; ml. žactvo (1. a 2. kolo OS I. tř. sk. C): TC Kopřivnice – TK Buly Aréna Kravaře 8:1.

Atletům se daří v závodech jednotlivců i družstev

Kopřivnice (cab) – Děti Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice absolvovali v dubnu řadu závodů, a to jak v krajské, tak i v celostátní konkurenci. Ve čtvrtek 19. dubna pokračovala Atletická liga minipřípravek (krajský přebor r. 2009/10) druhým kolem v Třinci, kde byl na programu trojboj (dálka, raketka, 100 m). V celém víceboji se závodníci AK EZ na stupně vítězů neprosadili (mezi chlapci čtvrtý Stanislav Jabůrek a mezi dívkami Agáta Holubová), v jednotlivých disciplínách ale získali stříbro Jabůrek za hod raketkou a Sofie Šnyrychová v dálce a bronz brala ještě za běh na 100 m. V průběžném pořadí družstev děvčata AK EZ vedou s plným ziskem bodů, chlapcům patří druhá příčka za Frýdkem-Místkem.

V celostátní konkurenci se pak prosadila tři děvčata AK EZ. Na Morenda Kooperativa Mítink, který proběhl v sobotu 21. dubna v Brně, vybojovala Ema Feilhauerová zlato za skok daleký mladších žákyň, Adéla Tkáčová získala stříbro v běhu na 60 m a bronz ve skoku vysokém v téže kategorii, Hana Soukalová si z jihu Moravy přivezla stříbro z běhu na 60 m a bronz z vrhu koulí starších žákyň.

Druhý týmový závod sezony měla také přípravka (r. 2007/08) v rámci Beskydského poháru, který v úterý 24. dubna hostil Třinec. Děti závodily ve čtyřboji (60 m, dálka, míček, 600 m), v němž se na stupně vítězů z AK EZ probojovali Kristýna Káňová, třetí mezi dívkami, Dalibor Drda, vítěz v chlapcích, kde třetí místo ještě obsadil Mikuláš Kotek.

O den později vstoupila do krajského přeboru družstva mladšího žactva AK EZ, které v úvodním kole čekal víceboj (60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket). Feilhauerová suverénně zvítězila mezi děvčaty součtem bodů 2 521 a druhou příčku obsadila Tkáčová bodovým ziskem 2 298. Mezi chlapci dominoval s 1 621 b. Daniel Hanzelka a bronz bral za 1 323 b. Vojtěch Frýdl. V konečném součtu bodů všech členů družstva pak skončili chlapci i dívky AK EZ na čtvrtém místě.

Přesně týden po druhém kole čekal přípravky další závod Beskydského poháru. Ten pořádal frýdecko-místecký klub v rámci Májových závodů, kterých se zúčastnilo rekordních 721 dětí, a z tohoto počtu jich přes stovku bylo z AK EZ. Napříč kategoriemi dorostu, žactva i přípravky získali kopřivničtí závodníci řadu medailí a padlo mnoho osobních rekordů. Co se týče výsledků družstev přípravek, pak dívky zvítězily a v průběžném pořadí týmů vedou o bod před Frýdkem-Místkem. Chlapci v méně početné sestavě vybojovali třetí příčku, v průběžném hodnocení však figurují na druhém místě, tentokrát bod za Frýdkem-Místkem.

Dopravní soutěž základních škol ovládla Alšovka

Jízda ve “žlabu” byla pro žáky v dovednostním slalomu asi nejtěžším prvkem, skvěle si s ním však poradila ZŠ Alšova a v obou kategoriích zvítězila.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Jízda ve “žlabu” byla pro žáky v dovednostním slalomu asi nejtěžším prvkem, skvěle si s ním však poradila ZŠ Alšova a v obou kategoriích zvítězila.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Celkem 40 žáků se v pátek 4. května zapojilo do okrskového finále Dopravní soutěže mladých cyklistů, která je určena pro děti od 10 do 16 let. Na dopravním hřišti na ulici I. Šustaly usilovalo o postup do okresního kola deset družstev ze šesti základních škol (ZŠ sv. Zdislavy, ZŠ Ženklava, ZŠ dr. M. Horákové, ZŠ Alšova, ZŠ 17. listopadu, ZŠ Mniší), přičemž v I. kategorii (10-12 let) bylo šest týmů, ve II. kategorii (12-16 let) pak týmy čtyři.

Soutěžilo se v teorii i praxi pravidel provozu na pozemních komunikacích, v jízdě zručnosti na kole a v zásadách poskytování první pomoci, a v obou kategoriích prokázala největší znalosti a dovednosti ZŠ Alšova. V I. kategorii to však bylo o fous před ZŠ sv. Zdislavy, s větším odstupem pak třetí skončila ZŠ Ženklava. Kategorii starších žáků však Alšovka suverénně ovládla, druhé místo obsadila ZŠ 17. listopadu a třetí ZŠ sv. Zdislavy. Obě vítězná družstva čeká okresní finále v Odrách již zítra (pátek 11. května).

„Vítězové dostali praktické dárky od sponzorů a drobnosti k dopravní tematice pak získali i ostatní účastníci. Chtěla bych ještě poděkovat zástupcům Městské policie Kopřivnice a dalším rozhodčím, kteří se do soutěže aktivně zapojili a kteří přísně, ale spravedlivě sledovali a posuzovali výkony mladých cyklistů,“ dodala hlavní organizátorka Eva Kytková z kopřivnického městského úřadu.

Kopřivničtí mladí házenkáři hostili 5. kolo Žákovské ligy

Kopřivnice (cab) – Předposlední kolo celostátní soutěže starších žáků sehráli kopřivničtí házenkáři na domácí palubovce v neděli 29. dubna. V úvodním zápase s Duklou Praha sice předvedli výborný výkon, i přesto prohráli 21:25. Druhým soupeřem bylo taktéž silné družstvo Zlína, ale kopřivničtí mladíci zabojovali a zvítězili 27:23. Další výhru získali v duelu s Hranicemi (21:19), závěr turnaje však zakončili stejně, jak jej začali, tedy prohrou 17:22 s Jičínem. Před posledním kolem Kopřivnice figuruje v tabulce na jedenácté příčce z 25 družstev.

„Všichni hráči se na domácí prostředí těšili a byli odhodláni předvést ten nejlepší výkon. Ne všem se to bohužel podařilo. Opět jsme si neuvědomili, že oprava v této soutěži není možná a s každým soupeřem se hraje jen jednou. Proto musíme do každého utkání nastoupit maximálně soustředění. I přesto musím všechny hráče pochválit za jejich bojovnost a také bych rád ocenil jejich rodiče, kteří jim opravdu vytvořili domácí prostředí,“ dodal k turnaji trenér kopřivnických starších žáků Jaromír Petřek.

Sestava a branky Kopřivnice: L. Podolský, F. Kouřil – H. Hladil, O. Kocián 1, M. Lakatoš 6, M. Hrnčárek 8, M. Benýšek 22, M. Škarka 14, V. Příhoda 16, A. Hegar, T. Labounek, P. Šálek, D. Seidler 1, J. Foret 11, D. Ošmera, F. Foral 1, trenér: J. Petřek, vedoucí družstva: T. Hrnčárek.

Po druhém turnaji v malém fotbale vede RS Team

Kopřivnice (cab) – V sobotu 21. dubna pokračovala MAXI-TIP liga malého fotbalu v Kopřivnici druhým kolem, po němž zůstala bez ztráty bodu čtyři mužstva. Díky lepšímu skóre vede RS Team, druhá příčka patří celku FC ŠPUNTY 97, třetí jsou Ďábelská Jelita a čtvrté místo okupuje tým Gunners Kopřivnice.

Výsledky 2. turnaje MAXI-TIP ligy v malém fotbale (Kopřivnice, 21. 4.): SAFARI Kopř. – RS Team 0:5, branky: P. Bartoň 2, M. Polášek, L. Burýšek, M. Košárek; Stará Garda & D.T. – FC Ďábelská Jelita 2:3, branky: S. Zátopek, J. Launer – R. Šustala, O. Jaroš, R. Danihlík; TUZEMÁCI – FC Legion 5:1, branky: R. Pilch 2, L. Borák, J. Snášel, D. Vybíral – M. Kudělka; FC Baník Štramberk – Gunners Kopř. 0:1, branka: M. Schybol ml.; Kamarádský Kyblík – FC ŠPUNTY 97 0:4, branky: M. Vojta, J. David, M. Dobiáš 2; Everton Závišice – Bum Šankar 3:1, branky: F. Najvar, L. Špaček ml., M. Juhos – M. Kriške; 1.FC Bari – Lokomotiva Gangsters 1:1, branky: T. Baar – J. Beneš.

Házenkáři vyzvou v boji o 7. příčku Frýdek-Místek

KH Kopřivnice – HBC Ronal Jičín 28:29 (14:10)

Kopřivnice (cab) – Kopřivničtí házenkáři si po odvetném utkání s Jičínem, které předehrávali v domácí hale v úterý 1. května, nakonec zahrají s Frýdkem-Místkem o 7. místo. Po prohře 24:31 v Jičíně potřebovali doma vyhrát nejméně stejným rozdílem, aby se alespoň házely sedmimetrové hody, což se ale nestalo.

Začátek utkání byl vyrovnaný, pak si ale kopřivnický celek vytvořil náskok, který se do přestávky ustálil na čtyřech brankách. Soupeř ani jednou během prvního poločasu nevedl, to se však změnilo ve druhé půlhodině hry. Ve 47. minutě Ronal vyrovnal a poté šel poprvé do vedení. Kopřivničtí se sice dotáhli a znovu se chopili vedení, ale v 55. minutě hosté definitivně překlopili skóre na svou stranu a o jednu branku zvítězili.

„Se zápasem jsem velmi spokojený. Nehraje se tady lehce, Lubomír Veřmiřovský vytvořil skvělou partu mladých kluků, která funguje, a o to více nás těší, že jsme po dlouhé době vyhráli venku,“ uznal kvalitu kopřivnického mužstva trenér Jičína Petr Mašát. Stejně jako po prvním utkání ani po tom druhém nebyl šéf kopřivnické lavičky Veřmiřovský s výkonem hráčů spokojen. „Jsem z jejich přístupu zklamaný. Bylo to jen o bojovnosti a chuti se porvat, což mi u nich tady i venku chybělo. Zápasy o 5.-8. místo jsou možná méně atraktivní, ale pokud budu vycházet z toho, že mě házená baví, tak potom nerozumím tomu, že když je zápas, nejdu tam bojovat o vítězství a zahrát si,“ dodal Veřmiřovský s odpovědí na otázku, co zlepšit do dalších dvou zápasů, že on, Jirka Gřes a Daniel Prepsl si nechají vyrobit dresy a budou hrát, protože je ta házená bavit určitě bude.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Střelec 2, Rachač 2, Zima, Jan Gřes 5, Mička, Petřík, Holbein 4, Unger 1, Jonák, Švébiš, Mráz, Hanus 4, Mynář 2, Bukovský 8/4; 7m hody: 4/4 – 2/1; vyloučení: 1:3.

Sérii tří vítězství přerušil fotbalistům celek Veřovic

FC Kopřivnice – TJ Spálov 1:0 (0:0)

Kopřivnice (cab) – V dohrávce 16. kola I. B tř. mužů sk. D, které bylo kvůli nepříznivému počasí přeloženo na úterý 1. května, vybojovali kopřivničtí fotbalisté na domácím trávníku sice hubené, ale přece jen zasloužené vítězství.

Spálov potvrdil svou kvalitu, již dokládá třetím místem v tabulce, a od začátku byl silný na míči. Nicméně Kopřivnice si vytvořila dvě brankové příležitosti, které ovšem neproměnila. Ve 30. minutě se uvolnil v pokutovém území Poláček, jeho patičku ale gólman zneškodnil. Ve 40. minutě Špaček tvrdou střelou z hranice šestnáctky trefil břevno a následnou hlavičku poslal Štěpán mimo branku.

Ve druhém poločase však kopřivnický celek přidal na důrazu a v 72. minutě se placírkou do šibenice prosadil Ollender. Soupeř se prakticky dál než k hranici pokutového území nedostal a Kopřivnice si těsné vedení pohlídala.

Branka Kopřivnice: 72. Ollender; sestava Kopř.: Beňo – J. Okřesík, Petráš, Košárek, M. Makový, Štěpán (70. Marek), Špaček, Závodný, Poláček, Ollender, Varga (70. Šajtar).

FC Kopřivnice – AFC Veřovice 1:4 (0:1)

Kopřivnice (cab) – Po třech vítězstvích kopřivnických fotbalistů přišla první prohra, když jim v sobotu 5. května na domácím trávníků udělil lekci z produktivity Michal Hanko z Veřovic, celku hrajícího ještě v loňské sezoně I. A třídu.

V prvním poločase měla sice Kopřivnice optickou převahu, ale pouze dvě střely Šimíčka ohrozily bránu hostů. Několik rohových kopů odvrátila veřovická obrana a spousta dalších střel kopřivnických hráčů byla zblokována nebo nepřesná. Hosté hrozili z rychlých protiútoků, a i když si toho v první půli moc nevytvořili, přece jen se ujali vedení ve 43. minutě, když po zaváhání kopřivnické obrany otevřel dnešní střelecké konto Hanko.

Hned po přestávce orazítkoval technickou střelou břevno veřovické brány Šimíček, o minutu později již ale míč skončil v síti. Po ideální kombinaci se do úniku dostal Ollender, jeho přízemní střelu sice brankář Sypták ještě vyrazil, ale do prázdné brány míč uklidil Poláček. Poté Kopřivnice hosty zatlačila do defenzivy, ale gólově vyšla naprázdno. Tuto střeleckou impotenci dokonale potrestal Hanko, který třemi brankami zajistil Veřovicím tři body.

„V prvním poločase jsme bohužel párkrát nevhodně vyřešili herní situaci a střelecky disponovaný Michal Hanko nás potrestal. Ve druhé půli se po vyrovnávací brance začali tlačit do útoku i naši obránci, ale nestačili se pak vracet zpátky, čehož dokonale využil rychlonohý Hanko. Musíme se poučit ze zbytečných chyb a dodržet základní pravidla kvalitní defenzivy,“ byli si vědomi trenéři FC Kopřivnice Svatopluk Chrobák a Jiří Polomský, jež čekala v úterý 8. května dohrávka 17. kola v Mořkově. Jelikož však utkání proběhlo až po uzávěrce tohoto čísla novin, článek s výsledkem vyjde až v dalším čísle. K datu 6. května byla Kopřivnice v tabulce na osmém místě, se stejným počtem bodů jako šestý Mořkov a sedmá Ostravice.

Branka Kopřivnice: 47. Poláček; sestava Kopř.: Beňo – M. Makový (67. Marek), Košárek, Petráš, J. Okřesík, Štěpán (71. Hruška), Špaček, Závodný, Poláček (82. Hanzelka), Šimíček (64. Šajtar), Ollender.

Místní plavci pořádali závod pro nejmladší žactvo

Kateřina Holá (SK Kopřivnice) získala v závodě MS ligy nejmladšího žactva v disciplíně 50 m znak stříbro v novém osobním rekordu.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Kateřina Holá (SK Kopřivnice) získala v závodě MS ligy nejmladšího žactva v disciplíně 50 m znak stříbro v novém osobním rekordu.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Ostrava, Kopřivnice (cab) – Téměř 300 závodníků z 58 klubů nejen českých, ale i ruských, polských, maďarských a dalších evropských zemí, a dokonce i jeden ze Sýrie, startovalo v prvním kole Českého poháru, který proběhl poslední dubnový víkend v Ostravě. „Hodně mě překvapila tak vysoká účast a o to víc mě potěšil počet našich přijatých plavců. A to jsem ještě musel kvůli nemoci odhlásit Karolínu Dolnou a Petru Davidovou,“ komentoval trenér SK Kopřivnice René Lakomý.

Nejlépe z chlapců zaplaval Michal Šupa, kterému jen těsně unikl postup do finále disciplíny 100 Z. „Kvalitních časů dosáhl i na 50 VZ a 100 M. Roman Kučera bohužel doplatil na systém soutěže, kdy mezi disciplínami byl krátký čas na odpočinek, a během 20 min. měl odplavané své tři starty. Ale pro každého to bylo stejné,“ podotkl Lakomý. Z děvčat trenér chválil Karolínu Jalůvkovou, jež si vytvořila osobní rekord na 800 a 1 500 VZ, a také Lucii Jančálkovou, té se povedly prsařské starty, na 200 P si dokonce vylepšila osobák. Vendula Rakúsová přepisovala osobní maximum na 50 Z. „Vzhledem k přípravám na přijímací zkoušky nemá tolik natrénováno, což na jejích startech šlo poznat. Ale na to, co má natrénováno, zaplavala dobře,“ dodal k výkonu Rakúsové Lakomý.

Přes 120 malých plavců z dvanácti klubů se v sobotu 5. května zúčastnilo Moravskoslezské ligy nejmladšího žactva (r. 2009/12), kterou pořádal kopřivnický plavecký klub. „Tohle je již šestý ročník. Předtím pro takhle malé děti žádné závody nebyly, proto jsme je začali pořádat. Začínali jsme s místními kluby, pak se přidalo Brno a dnes k nám přijely i kluby z Kroměříže či Hodonína. Je to motivační jak pro děti, tak i pro rodiče, že vidí, jaké jejich ratolesti udělaly pokroky,“ přiblížila smysl těchto závodů trenérka SK Kopřivnice Petra Kahánková.

Kopřivnický klub reprezentovalo celkem 19 plavců, kteří se na stupně vítězů postavili v individuálních startech 17krát a dvě medaile získali ve štafetě. Kateřina Holá vybojovala dvě stříbra a bronz, Stanislav Jabůrek byl dvakrát první a jednou třetí, Karolína Kašpárková získala dvě stříbra a bronz, Lucie Monsportová vyhrála dvě disciplíny, Tereza Konvičková brala jedno zlato, bronz si odnesli Karolína Lazebníčková a Jiří Zátopek a nejmladší člen kopřivnické sestavy Jonáš Knesl si doplaval pro zlato a dvě stříbra.

„Děti byly úžasné. U ročníku 2009 bylo poznat, že už závodili loni, pro některé to však byl vůbec první závod v životě, ale zvládli ho perfektně. Vyhodnocovali jsme až do šestého místa, plavci na stupních vítězů pak získali medaili, diplom a věcné ceny od sponzorů, a všichni pak dostali účastnický list,“ doplnila Kahánková. Kromě jejích svěřenců závodily děti také od trenérek Nikoly Zátopkové a Moniky Přadkové.

Účast plavců SK Kopřivnice na závodech: VC Ostravy (28. a 29. 4.): r. 2000: R. Kučera, M. Šimůnek; r. 2001: M. Šupa; r. 2002: J. Frýdl, D. Peroutka; r. 2003: L. Jančálková, V. Rakúsová; r. 2004: K. Jalůvková; MS liga nejmladšího žactva (Kopř., 5. 5.): r. 2009: B. Barvíková, V. Bučková, K. Holá, H. Chalupová, S. Jabůrek, K. Konvičková, A. Šupová; r. 2010: K. Kašpárková, K. Lazebníčková, M. Richterová, J. Růžička, S. Růžička, J. Zátopek; r. 2011: M. Holý, T. Konvičková, T. Kudělová, N. Schneiderka; r. 2012: J. Knesl.

Tým Vlčovice-Mniší se potýká s úzkým kádrem a oba zápasy prohrál

TJ Sokol Fryčovice – FC Vlčovice-Mniší 2:0 (0:0)

Fryčovice (cab) – Fotbalisté FC Vlčovice-Mniší se v důležité dohrávce 16. kola I. B tř. mužů skupiny D v úterý 1. května střelecky neprosadili a se sousedním celkem tabulky prohráli 0:2. Od začátku utkání byli lepší domácí a vytvořili si, a to díky špatnému obsazování hráčů Vlčovic, tři vyložené šance. Dvě z nich zneškodnil brankář Nezhoda, v té třetí domácí útočník přestřelil. Vlčovičtí spoléhali především na brejky a hrozili ze standardních situací. Ve 20. minutě trefil Lichnovský z rohu břevno a střelu Balatky z pravého rohu pětky po rychlém brejku chytil domácí gólman.

Fryčovicím stačilo ve druhém poločase ke vstřelení dvou branek rozmezí 70. a 74. minuty. Po chybě vlčovické obrany se míče zmocnili domácí, centr před bránu si našel Kadlčák a i přesto, že brankář Nezhoda si na míč sáhl, otevřel skóre zápasu. Druhý gól padl poté, co se zranil Lichnovský, Vlčovice nestačily vystřídat a tím se pro fryčovické fotbalisty otevřel prostor v útoku, čehož využil Kobylák. Domácímu celku toto vedení stačilo, zatáhl se do obrany, přes kterou se však Vlčovickým přejít nepodařilo.

„První poločas byl takový nemastný neslaný. Hráli jsme s větrem, ale chyběla nám střelba, což nás trápí celou sezonu. Bohužel začínáme dojíždět na úzký kádr, dnes jsme měli na střídačce pouze dva dorostence. Jiřík měl v utkání mužů dnes premiéru,“ dodal k prohranému zápasu vedoucí mužstva Vlčovice-Mniší Petr Jalůvka.

Sestava Vlčovic: Nezhoda – Chytil, Myšák, Lichnovský (75. D. Harabiš), Drozd, Kučera (41. Jiřík), J. Jalůvka, Názalaník, R. Jalůvka, Světlík, Balatka.TJ Sokol Ostravice – FC Vlčovice-Mniší 2:0 (0:0)

Ostravice (cab) – Druhé utkání v řadě na půdě soupeře dopadlo pro fotbalisty FC Vlčovice-Mniší výsledkově naprosto stejně jako to první. V sobotu 5. května zajížděli do Ostravice, kde však kvůli malému počtu hráčů musel v bráně chytat Špaček a Nezhoda šel do pole jako hráč.

Na začátku utkání se obě mužstva střídala v držení míče, ale do větších šancí se nedostala. Až v 11. minutě se po špatné rozehrávce domácích dostal do šance Nezhoda, ale neprosadil se. Z protiútoku zahrozil soupeř, ale také neuspěl, a to ani po závaru před Špačkem v 16. minutě či po autovém vhazování o šest minut později. Ve 26. minutě mohl jít sám na bránu Chytil, ale zastavil jej milimetrový ofsajd. Dvě minuty nato se v šestnáctce nedostal kvůli domácímu obránci k pořádné střele Polášek, Ostravice však hru rychle otočila a Špaček hasil únik jednoho z jejích hráčů. Ve 33. minutě naopak mohl jít sám na bránu Světlík, ale byl o míč obrán. Minutu před přestávkou pak ještě hlavičkoval těsně vedle Nezhoda.

Ve druhé půli Ostravice zlepšila hru, v 75. minutě ji poslal do vedení kapitán Stýskala střelou do vzdálenější šibenice a v 86. minutě Němec hlavičkou usměrnil do brány dlouhý centr na vzdálenější tyč. V závěru mohli snížit Světlík, Polášek či Názalaník, ale buď je vychytal domácí strážce branky, nebo mířili mimo.

„První poločas čekaly oba celky spíše na brejkové příležitosti. Mohli jsme dát dva tři góly, soupeř toho moc neměl, ale bohužel se to nepovedlo. Ve druhém poločase začala Ostravice kombinovat, průnikové přihrávky kluci celkem pokrývali, ale nakonec jsme dvakrát inkasovali. Navíc se zranili Myšák a Drozd, tak nevíme, jestli budou moct v sobotu nastoupit. Už tak nás je málo,“ povzdychl si vedoucí vlčovického mužstva Petr Jalůvka.

Vlčovice po těchto dvou porážkách klesly v tabulce na 12. pozici, dostaly se přes ně Fryčovice, které deklasovaly Pustějov 7:0.

Sestava Vlčovic: Špaček – Chytil, Myšák (87. Pišl), Drozd (79. D. Harabiš), Nezhoda, J. Jalůvka, Polášek, Názalaník, R. Jalůvka, Světlík, L. Harabiš.

Pohodového odpoledne v režii Živé Mandaly

O program pohodového odpoledne v režii Živé Mandaly se v neděli 29. dubna postaralo autorské čtení Dominika Zezuly a následný koncert tříčlenné kapely Děti mezi reprákama, kde je Zezula zpěvákem a autorem poetických textů.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
O program pohodového odpoledne v režii Živé Mandaly se v neděli 29. dubna postaralo autorské čtení Dominika Zezuly a následný koncert tříčlenné kapely Děti mezi reprákama, kde je Zezula zpěvákem a autorem poetických textů.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS