Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 08.03.2018- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 9/2018 ze dne 08.03.2018

Město začíná plánovat chodník a osvětlení na ulici Severní

Kopřivnice (dam) – Město Kopřivnice začne s přípravnými pracemi pro opravu a rozšíření chodníku na ulici Severní, jeho doplnění pouličním osvětlením, přechodem pro chodce, vybudováním propojení ulice se sídlištěm Sever, i to vyplývá z dopisu, kterým zdejší radnice odpovídá na stížnost podloženou peticí s víc jak 220 podpisy.

Stěžovatelka Lenka Jašková si společně s ostatními petenty stěžuje nejen na kvalitu chodníku na ulici Severní, kde v současnosti dochází k intenzivní zástavbě rodinnými domy, ale především na chybějící pouliční osvětlení a propojení ulic Severní a Francouzské. Neutěšený stav zmiňované lokality není pro kopřivnickou radnici novinkou. Už v minulém období úřad ojediněle zaznamenal požadavky jednotlivých vlastníků nově vybudovaných rodinných domů v lokalitě ulice Na Pinkavce na propojení této ulice se sídlištěm Sever a provedení opravy chodníku těsně přiléhajícího k ulici Severní. Už vloni město na základě požadavku obyvatel lokality provedlo první krok ke zvýšení bezpečnosti.

Tím byla instalace reflexních směrových sloupků vymezujících okraj komunikace na ulici Severní.

„Jsme si vědomi, že s výstavbou je i větší pohyb chodců v této lokalitě a chodník je neosvětlený a ve špatném stavu. Než bude možné provést stavební úpravy chodníku, je nutné nejen vypracovat projektovou dokumentaci, ale také vyřešit majetkové poměry, protože pro rozšíření chodníku jsou bezpodmínečně nutné pozemky asi pěti různých vlastníků,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný.

Případná budoucí oprava a rozšíření 342 metrů chodníku až po ulici Nádražní, její osvětlení jedenácti sloupy veřejného osvětlení a vybudování asi šedesát metrů dlouhého propojení ulice Na Pinkavce přes ulici Severní s ulicí Francouzskou včetně přechodu na Severní by odhadem mohlo přijít na zhruba 2,8 milionu korun, a to bez nákladů na nutné výkupy pozemků.

První kroky už radnice udělala, když byla tato investice po projednání v radě a zastupitelstvu města zařazena do Akčního plánu města a v upraveném rozpočtu města byla schválena částka 120 tisíc korun na projekční práce. Starosta města navíc při jednání zastupitelstva přislíbil, že vedení města bude připravovat finanční podmínky, aby ještě v letošním roce bylo možné zařadit do rozpočtu také prostředky na případné výkupy pozemků.

Sedmnáct let prázdná vila na Sokolovské našla kupce

Kopřivničtí zastupitelé před týdnem absolvovali první letošní zasedání. V rámci jeho programu projednali změny v rozpočtu, úpravy Akčního plánu, ale třeba i rozdělení dotací.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Kopřivničtí zastupitelé před týdnem absolvovali první letošní zasedání. V rámci jeho programu projednali změny v rozpočtu, úpravy Akčního plánu, ale třeba i rozdělení dotací.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Někdejší sídlo domu dětí na ulici Sokolovské našlo soukromou majitelku. Zhruba tři roky od prvních úvah o prodeji objektu zastupitelé minulý týden schválili uzavření kupní smlouvy, na základě které město vilu č. p. 407 včetně malé zahrady prodává paní Clee Boban za 3 miliony a 335 tisíc korun. Město se budovu, která až do roku 2001 sloužila jako sídlo zdejšího domu dětí a mládeže, snažilo prodávat opakovaně několikrát. V průběhu tohoto procesu došlo ke změně požadované ceny a v květnu minulého roku byl dokonce už i podpis kupní smlouvy, ale tehdejší kupec nakonec od svého záměru odstoupil. To by aktuálně hrozit nemělo. Kupující Clea Boban o nákup objektu zřejmě opravdu stojí, svou nabídku městu předložila už vloni v září, tehdy ale zastupitelé o prodeji objektu nerozhodli, opakované nabídce už minulý týden většinově vyhověli.

„Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo již jednou neschválilo prodej stejné zájemkyni, pokud by k tomu došlo i tentokrát, vystavuje se město nebezpečí, že si na něj zájemkyně bude stěžovat pro diskriminaci,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. Ten také zastupitelům sdělil, že prodej budovy je i v ekonomickém zájmu města. „Budova je ve špatném stavu a každý měsíc odkladu zhoršuje stav i snižuje hodnotu nemovitosti. Kdyby nedošlo k prodeji, hrozí, že ještě do letošního rozpočtu budeme muset mimořádně zařadit prostředky na opravu střechy, protože do budovy začíná zatékat,“ nechal se slyšet starosta. To nakonec nutné nebude, jelikož 14 z 18 přítomných zastupitelů se vyslovila pro prodej.

Nová majitelka hodlá, podle údajů, které uvedla ve své nabídce, objekt rekonstruovat a vybudovat v něm byty, ale také kavárnu nebo případně i prodejnu šperků.

Slumeko zahajuje každoroční úklid komunikací po zimě

V nejbližších dnech zahájí Slumeko pravidelný úklid komunikací, chodníků i parkovišť. Čistění bude prováděno od centra směrem k okrajovým částem města. 
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V nejbližších dnech zahájí Slumeko pravidelný úklid komunikací, chodníků i parkovišť. Čistění bude prováděno od centra směrem k okrajovým částem města.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Pokud bude příznivé počasí, již v příštím týdnu zahájí společnost Slumeko, s. r. o., pravidelný jarní úklid komunikací, parkovišť a chodníků od posypového materiálu a dalších nečistot. Po cyklostezkách a místních komunikacích v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší, kde se provádění úklidu předpokládá v 10.-11. týdnu, přijde na řadu samotné město Kopřivnice. To se bude uklízet dle schváleného harmonogramu, a to z centra města směrem k jeho okrajovým částem. Pokud úklid nebude komplikovat počasí, měly by být všechny práce dokončeny do 4. května.

„Plošné čištění bude probíhat včetně sobot mimo velikonoční svátky, tj. od 30. března do 2. dubna a pak také 1. května, kdy je státní svátek,“ upřesnila Daniela Koričanská z oddělení správy budov a komunálního hospodářství.

O čištění jednotlivých úseků budou občané informováni nejméně 7 dní před plánovaným termínem přechodným dopravním značením, umístěným na začátku a konci úseků. Čištění bude probíhat v době od 7 do 17 hodin a po tuto dobu nebude možné v dotčených úsecích parkovat. „Řidičům, kteří nebudou respektovat dopravní značení, budou vozidla odtažena. V případě, že si majitel nevyzvedne odtažené vozidlo v den odtahu na záchytném parkovišti správce, bude toto vráceno zpět na místo, odkud bylo odtaženo. Veškeré náklady na provedený odtah motorového vozidla budou hrazeny vlastníkem vozidla v plné výši a v souladu s Nařízením města Kopřivnice č. 1/2004, což znamená, že za kompletní odtah uhradí 2 180 korun. V případě, že si vlastník vyzvedne vozidlo na parkovišti správce, uhradí poplatek ve výši 1 130 korun,“ upřesnila Daniela Koričanská.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, jako je sněžení, mráz či trvalý déšť, které znemožní řádné provedení plošného čištění, bude úsek uklizen v náhradním termínu, o kterém budou občané včas informováni nejen dopravním značením, ale i místními médii.

Házenkáři se dotace dočkali, tenisté musí dál čekat

Kopřivnice (dam) – Zatímco Klubu házené zastupitelé v podstatě bez diskuze přiklepli stotisícovou dotaci na náklady spojené s účastí mladšího a staršího dorostu v 1. lize, tenisté před týdnem znovu neuspěli ve své snaze získat od města peníze, které by alespoň částečně pokryly enormní energetické náklady tenisové haly.

Zastupitelé hned v úvodu projednávání tohoto bodu vyjadřovali své přání hlasovat o každé z dotací zvlášť. Důvod byl nasnadě a ilustrovalo jej závěrečné hlasování. Zatímco dotace na házenkářský dorost se ukázala být nekonfliktní a s jedinou výjimkou ji podpořili všichni přítomní zastupitelé, pro dotaci tenistům hlasovali jen čtyři z osmnácti zastupitelů, a i když jen těsně neprošel protinávrh na odročení projednání tohoto bodu, fakticky k němu stejně došlo a zastupitelstvo se udělením dotace Tenisovému klubu Kopřivnice bude zabývat na svém dubnovém zasedání.

Podle vyjádření, která zazněla v diskuzi, nemá většina zastupitelů problém s podporou sportování mládeže, ale v případě tenisového klubu jim vadí nestandardní a ne dostatečně transparentní vztah města a klubu.

Ten je v poněkud jiné situaci než většina zdejších sportovních organizací, protože na rozdíl od nich je sám provozovatelem sportoviště, které užívá, a nedosáhne tak na dotaci na pronájem sportoviště. Největší komplikací je pak zmiňovaná tenisová hala, která je v majetku města, ale stojí na pozemcích patřících tenisovému klubu.

Zástupci opozice se dovolávali především výsledku jednání města s tenisovým klubem o budoucím uspořádání vzájemných vztahů. Ty za město vedl místostarosta Lumír Pospěch, který byl ovšem z jednání zastupitelstva omluven.

„Tato jednání probíhala a několika z nich jsem se účastnil. Cílem bylo sjednotit celý tenisový areál do jednoho majetku. Ovšem tato jednání skončila na mrtvém bodě. Tenisový klub nehodlá pozemky převést bezplatně, ale hovoří o částce zhruba 3,8 milionu korun a já si nedovolím předložit takový návrh orgánům města,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný s tím, že diskutovaných variant řešení bylo v průběhu minulých měsíců 6 nebo dokonce 7, ale všechny skončily na konkrétních podmínkách, které byly pro jednu nebo druhou stranu nepřekročitelné.

V průběhu diskuze se zastupitelé dotkli různých možností spolupráce tenisového klubu se správou sportovišť, nebo srovnání hodnoty pozemků pod tenisovým areálem s pozemky, které město před třemi roky vykoupilo od házenkářského klubu. Hlasitým kritikem další dotace tenisovému klubu byl především Ivan Telařík, který mimo jiné prohlásil, že může, ale také nemusí věřit nákladům na provoz, které tenisový klub vykazuje, a opakovaně uvedl, že tenisový klub v objektu, který patří městu, podniká a nájemní smlouva je pro město nevýhodná.

Prezident Tenisového klubu Kopřivnice Karel Fojtík zastupitelům potvrdil probíhající jednání i to, že klub přirozeně vyžaduje určité garance pro další fungování klubu ve městě, pokud se má vzdát pozemků, které vlastní. „Pokud dotaci nezískáme, bude to těžké. Provoz haly je energeticky velmi náročný a my se budeme muset postarat, abychom nějakým způsobem přežili sezonu,“ uvedl Fojtík s tím, že to jistě bude znamenat i omezení plánovaných investic do areálu.

I na základě jednání zastupitelstva se uskuteční další kolo jednání s představiteli tenisového klubu, aby na dalším jednání zastupitelů mohl být předložen návrh řešení situace.

Plochodrážníci věří, že led na přehradě do soboty vydrží

Větřkovice (dam) – Místní plochodrážníci stále chovají naději, že zamrzlá hladina Větřkovické přehrady bude i přes výraznou oblevu jediným místem, kde se letos pojede závod ledové ploché dráhy. Aby zvýšili šance, že se podnik zařazený do mezinárodního mistrovství ČR pojede, posunuli organizátoři závod, původně plánovaný na neděli, už na sobotu 10. března. „Tento termín byl původně obsazený pořadateli v Čechách, ti už ale nyní vědí, že nemají dostatek ledu, a tak jsme mohli závod posunout,“ vysvětlil Richard Dufek z pořádajícího plochodrážního klubu Kopřivnice. Hladinu přehrady ještě v pondělí krylo podle měření pořadatelů místy až 25 centimetrů ledu, minimum pro pořádání závodů je pak 17centimetrový ledový příkrov.

„Věříme, že i přes oteplení led vydrží. Definitivně jasno bude v pátek ráno, kdy by se mělo začít s přípravou trati. Pokud bude síla ledu dostatečná, závod se v sobotu pojede,“ uvedl Dufek s tím, že nejaktuálnější informace o stavu příprav budou k dispozici na webu a facebooku pořadatelů.

Důvodem, proč k pořádání závodu nedošlo minulou neděli, kdy ideální podmínky na zamrzlé přehradě využily stovky bruslařů, je prý skutečnost, že minulý víkend hostil Berlín závod mistrovství světa jednotlivců a místní pořadatelé by nenaplnili startovní listinu.

Klokan má nové působiště i vybavení

V provizorních prostorách a s nově nakoupeným vybavením začal 1. března obnovený provoz Mateřského centra Klokan.
FOTO: D. MACHÁČEK
V provizorních prostorách a s nově nakoupeným vybavením začal 1. března obnovený provoz Mateřského centra Klokan.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam ) – Právě před týdnem zahájilo Mateřské centrum Klokan provoz v provizorních prostorách na ulici České. Po dobu rekonstrukce dosavadního sídla funguje Klokan v nevyužívané jídelně stravovny připojené k domovu s pečovatelskou službou. Znovuotevření mělo o to sladší příchuť, že kromě nových prostor si děti s maminkami mohly vychutnat také velké množství nových hraček nakoupených z peněz poskytnutých nadací Tesco.

Mateřské centrum Klokan totiž uspělo v loňském ročníku projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ a od nadace obchodního řetězce získalo 30 tisíc korun na nákup nového vybavení.

„Chtěli jsme zmodernizovat a doplnit vybavení herny nejen novými hračkami, ale především didaktickými hrami a pomůckami, které rozvíjejí dovednosti dětí od nejútlejšího věku,“ vysvětlila Zuzana Hrnčiarová, vedoucí centra Klokan. Z prostředků poskytnutých nadací Tesco byly nakoupeny nejen sériově vyráběné hračky a stavebnice, ale například i na míru vytvořená kuličková dráha, která podobně jako další didaktické pomůcky rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, soustředěnost a koordinaci. Hračky a pomůcky, které děti 1. března poprvé vyzkoušely, byly jen částí nového vybavení. „Během následujících týdnů budeme pořizovat ještě další za zbylých zhruba 9 tisíc korun. Nepořídili jsme všechno najednou nejen proto, že bylo potřeba se věnovat přestěhování Klokana, ale především proto, že se snažíme nakupovat vybavení za co nejvýhodnější ceny, což pochopitelně trvá delší dobu,“ doplnila Hrnčiarová.

Mateřské centrum Klokan fungující pod křídly zdejšího domu dětí a mládeže už v prosinci oslavilo dvacet let svého fungování. V době svého vzniku byl Klokan nejen prvním Mateřským centrem v Kopřivnici, ale také jedno ze dvou, které fungovaly na celé severní Moravě. Centrum nabízí pravidelnou týdenní organizovanou činnost s programem i řadu jednorázových programů dle aktuálních zájmů dětí a rodičů.

Ve stávajících provizorních prostorách bude Mateřské centrum fungovat pravděpodobně do listopadu, kdy by se mělo přesunout zpět do původního působiště, které se během následujících měsíců promění v komunitní centrum, kde bude kromě stávajícího centra Klokan, nízkoprahového Klubu Kamarád a pobočky městské knihovny nově fungovat i Denní stacionář Kopretina.

Před mrazy se mohli lidé schovat v Rackovi nebo v noclehárně

V průběhu mrazivých dnů byla prodloužena provozní doba Denního centra Racek. Lidé bez domova se zde mohli ohřát nebo uvařit si teplé jídlo.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
V průběhu mrazivých dnů byla prodloužena provozní doba Denního centra Racek. Lidé bez domova se zde mohli ohřát nebo uvařit si teplé jídlo.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Od posledního únorového víkendu až do soboty 2. března působily silné mrazy lidem velké problémy. Protože teploty se po tři dny držely velmi nízko a díky větru dosahovaly pocitově ještě nižší hodnoty, než stanovuje Zimní krizový plán, v úterý 27. února večer mohli lidé bez přístřeší jít spát do azylového domu.

„O této možnosti jsme informovali osoby bez přístřeší prostřednictvím městského rozhlasu spolu s výstrahou Českého hydrometeorologického ústa-vu upozorňující občany Moravskoslezského kraje na velmi silný mráz s vysokým stupněm nebezpečí,“ uvedl Dušan Bartošák, krizový koordinátor města.

Také městští strážníci při pochůzkách obcházeli místa, kde se lidé bez přístřeší běžně zdržují, a informovali je o možnosti bezplatného přespání v teple noclehárny. Tito lidé musí splnit jedinou podmínku, a to, že nesmí nadýchat víc jak 0,5 promile alkoholu.

Běžně do noclehárny v azylovém domě chodí spát sedm, někdy osm lidí. „S nárůstem mrazů se jejich počet zvyšoval, maximálního počtu dosáhl druhý den silných mrazů, kdy jich přišlo přenocovat až 13, ale pak se zase jejich počet postupně snižoval. Lidé, kteří přišli přespat, v rámci Zimního krizového plánu dostali polévku s pečivem a čaj,“ uvedla Eva Mündleinová, ředitelka Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, pod které azylový dům patří.

Ta podotkla, že bezplatného přespávání využívali až na jednoho běžní klienti, kteří chodí spát do noclehárny. Bezplatné přespání mohli lidé bez přístřeší využívat až do neděle 4. března, neboť z důvodu oteplení byl Zimní krizový plán odvolán. Běžně noclehárna nabízí přespání patnácti osobám, při krizovém nocování je možné přespat i ve spacáku na karimatkách, které Středisku sociálních služeb města Kopřivnice poskytl krizový koordinátor města. Díky této pomoci tak mohlo dojít k navýšení kapacity. Nejvíce klientů využívalo služeb noclehárny v roce 2012, kdy silné mrazy trvaly tři týdny a tehdy spali někteří lidé i na matracích na podlaze ve společenské místnosti.

Rozšířenou provozní dobu mělo i Denní centrum Racek na ulici Horní. To bývá běžně otevřené od 8 do 13.30 hodin, v mrazivých dnech mohli klienti v zařízení pobývat až do 15 hodin, a to včetně víkendu. Jak poznamenal Michal Raška, vedoucí Denního centra Racek, omezili práci v terénu a klientům se víc věnují v centru. „Díky potravinové sbírce Charity z Mořkova, která proběhla před Vánoci, můžeme lidem bez přístřeší poskytovat potraviny. Za to patří paní Leškové z Charity Mořkov a tamějším farníkům poděkování. I naše sdružení nakupuje potraviny, na to dostáváme finance například od města Kopřivnice, Krajského úřadu MSK či EU. Možnost uvařit si teplé jídlo i čaj, převzít nějaké potraviny pomůže těmto lidem přečkat toto nejchladnější období,“ uvedl Michal Raška. Počet lidí, kteří přijdou do Racka v mrazivých dnech, se moc nenavýšil. Kromě jídla mohou uživatelé této služby využít i hygienického zázemí včetně odběru teplého oblečení. Toho mají pracovníci nachystáno dostatek. Lidé jim jej sami vozí, nebo zavolají a pracovníci denního centra si je odvezou. „Lidé dnes více myslí na osoby bez domova, za což jim děkujeme,“ poznamenal Michal Raška s tím, že pokud mají lidé zájem dozvědět se víc o činnosti Denního centra Racek, budou mít možnost 5. dubna v rámci Dne otevřených dveří.

Návazný program poučil školáky o tom, co je to zákon

Žáci osmého ročníku ZŠ Emila Zátopka hlasováním odpovídají na otázky položené v rámci osvětového programu To je zákon, kámo!
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Žáci osmého ročníku ZŠ Emila Zátopka hlasováním odpovídají na otázky položené v rámci osvětového programu To je zákon, kámo!
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Bezmála dvě stovky žáků osmých ročníků zdejších základních škol v minulém týdnu absolvovaly osvětový program „To je zákon, kámo!“. Ten připravil Nadační fond Nové Česko a navazuje na interaktivní protidrogový vlak, který měli místní školáci možnost navštívit vloni v květnu.

Zatímco protidrogový vlak a jeho interaktivní expozice varovaly především před zdravotními a sociálními riziky užívání návykových látek, návazný program je zaměřen spíše na rozšíření právního povědomí teenagerů. „Vysvětlujeme základní pojmy i rozdíl mezi legálním a nezákonným, nebo třeba mezi přestupkem a trestným činem. Cílem je ukázat, že mnohdy stačí opravdu málo a člověk překročí zákon,“ vysvětlila lektorka Martina Matuštíková.

K vysvětlení některých skutečností našeho právního systému využili autoři projektu stejný příběh, jaký už školáci mohli prožít skoro na vlastní kůži v protidrogovém vlaku. Zatímco tam byl průvodcem filmem ze záhrobí promlouvající narkoman, v návazném programu k mladým lidem promlouvá policista a na konkrétních situacích v příběhu vysvětluje třeba i takové skutečnosti, že jen předání jointu marihuany kamarádovi může být podle litery zákona kvalifikováno jako trestný čin.

„To je zákon, kámo!“ počítá i se zapojením účastníků. Školáci byli rozděleni do pětičlenných týmů, ve kterých figuruje fiktivní kriminalista, expert, psovod, technik a vyšetřovatel, a ti pak postupně odpovídají na otázky lektora. Přestože obsah protidrogového vlaku a návazného programu je v podstatě velmi podobný, rozdíl v dopadu na cílovou skupinu je zjevný. Zatímco prohlídka protidrogového vlaku je silně zážitkově orientovaná, návazný program je v podstatě klasickou přednáškou odehrávající se ve třídě, což se jasně projevilo v zájmu, který školáci oběma programům věnovali. Návazný program „To je zákon, kámo!“ pro místní školy zajistilo v rámci realizace Zdravotního plánu město Kopřivnice a za sérii přednášek zaplatilo 15 tisíc korun.

Veřejné schůze budou v dubnu

Kopřivnice (hod) – V polovině dubna proběhnou ve všech místních částech tradiční veřejné schůze. Od vedení města i odborných pracovníků radnice se občané dozvědí, co se za uplynulý rok zrealizovalo a jaké investiční plány má město pro letošní rok.

První z veřejných setkání proběhne s občany ve Vlčovicích, a to v pondělí 16. dubna v tamním kulturním domě, o den později v Kulturním domě Mniší a poslední ze schůzí je v plánu v Lubině ve středu 18. dubna. Začátek veřejných setkání s občany je stanoven na 17. hodinu.

Podrobný program bude zveřejněn nejen ve všech místních částech na vývěsních plochách, ale i v místních médiích.

Starosta přivítal nové občánky

Kopřivnice (hod) – V sobotu 3. března se poprvé v letošním roce konaly hned tři slavnostní obřady, při nichž starosta vítal nové občánky města. V obřadní síni města postupně přivítal starosta Miroslav Kopečný 16 holčiček a 18 chlapců. „O obřady je mezi rodiči velký zájem. Někteří z nich na tuto událost přicházejí nejen s prarodiči, ale i dalšími rodinnými příslušníky,“ uvedla Ilona Mazalová, referentka vnějších vztahů, která má obřad na starosti.

Další slavnostní obřad v Kopřivnici se uskuteční už 21. dubna. Termíny slavnostních obřadů jsou zveřejněny na webu města. Pokud mají rodiče nově narozených dětí zájem se jej zúčastnit, mohou kontaktovat Ilonu Mazalovou buď elektronicky na e-mail ilona.mazalova@koprivnice.cz, nebo telefonicky 556 879 436 či osobně.

V plánu knihovny na letošní rok je řada zajímavých aktivit

Kopřivnice (hod) – Městská knihovna Kopřivnice připravila na letošní rok pro své čtenáře řadu aktivit od výstav, přes vzdělávací akce, přednášky až po besedy.

Téměř každý měsíc lidé, kteří chodí do čítárny, mohou zhlédnout výstavu. „V současné době připravujeme výstavu fotografií Petra Šiguta s názvem Sen o Dakaru. Výstavě bude předcházet v pondělí 26. března v 18 hodin stejnojmenná beseda, samotná výstava bude zahájena v úterý 27. března. Po skončení výstavy, která potrvá až do 10. května, budou vystavovat své práce žáci výtvarného oboru První SZUŠ MIS music,“ upřesnila Eva Mikušková, vedoucí Městské knihovny Kopřivnice.

Na březen, měsíc čtenářů jsou připraveny přednášky, kterých se uskuteční víc než v minulých letech. „Největší zájem předpokládáme u cestovatelských přednášek, ale máme připraveny i přednášku o paměti a jejím trénování, besedu o knize s právní tematikou a přednášku Ladislava Cvíčka, která bude zaměřena na zajímavosti a souvislosti roku 1948,“ dodala vedoucí městské knihovny.

Další novou aktivitou, do které se knihovna zapojila, je mezinárodní projekt Bookstart. V České republice jde o pilotní projekt, který vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s názvem S knížkou do života. Jeho cílem je podpora čtenářství u nejmladší generace a také snaha přesvědčit rodiče, že jednou z nejdůležitějších věcí, které mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou, ať už jejím prohlížením, čtením či povídáním. „Chceme pomoci rodičům orientovat se v nabídce kvalitní literatury pro děti. Plánujeme i přednášky, společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství,“ přiblížila novou aktivitu Eva Mikušková.

Také nejmladší čtenáři se mohou těšit nejen na tradiční akce, ale i na novinky. V březnu na ně čeká tradiční Noc s Andersenem, na 22. března jsou připraveny tvořivé velikonoční dílny.

Knihovna se i v letošním roce zapojí do charitativních akcí. „Na jaře se budou vyrábět kompenzační pomůcky pro klienty kopřivnické léčebny dlouhodobě nemocných. Půjde o pomůcky podporující obnovení jemné motoriky,“ upřesnila Eva Mikušková. Druhá akce pak proběhne v září a bude zaměřena na nevidomé. Dá se říci, že jde už o tradiční zapojení do Týdne pro Světlušku.

Letošní rok je pro městskou knihovnu výjimečný tím, že z důvodu rekonstrukce došlo od začátku února k uzavření její pobočky na Severu a čtenáři si můžou půjčovat knihy pouze v centrální knihovně v kulturním domě.

Minihalovka prověřila síly mladých hasičů

Lubina (hod) – V sobotu 3. března už posedmé zakončili v tělocvičně ZŠ Lubina mladí hasiči okrsku Kopřivnice svou zimní přípravu společnou soutěží Lubinská Minihalovka. Své síly si změřili žáci z Mniší, Ženklavy a Lubiny, neboť ostatní sbory v okrsku nemají žákovská družstva.

Závodilo se ve třech soutěžích upravených pro prostory tělocvičny, přičemž závod dvojic je kratší, ale totožný se soutěží venku. „Uzlová štafeta a štafeta 5 x 25 m s překážkami připomínají to nejdůležitější ze soutěží CTIF. Závodilo se podle věkových kategorií hry Plamen, a to starší a mladší žáci do 11 let,“ uvedla Jarmila Polášková, členka SHD Lubina II Větřkovice, hlavní organizátorka soutěže, v níž se utkalo celkem sedm družstev, z toho 4 starších žáků a 3 mladší. Nejlépe se vedlo domácím, kteří zvítězili v kategorii starších žáků před Mniším a dvěma družstvy z Ženklavy. V mladších žácích zvítězilo družstvo Mniší, domácí byli druzí a druhé družstvo z Mniší skončilo třetí. „Poděkování patří nejen všem vedoucím žáků, ale i všem dorostencům a mladším členům SDH Lubina II. Okrsku Kopřivnice za příspěvek na ceny,“ dodala Jarmila Polášková.

Skauti budou pro seniory pořádat počítačové kurzy

Kopřivnice (hod) – Také letos se budou moci senioři zdokonalovat v práci na počítači. Skauti pro ně budou ve svém středisku pořádat Seniorcomp. První schůzka zájemců o účast ve vzdělávacích kurzech se uskuteční na Vanaivanu v pondělí 19. března v 17 hodin. „Na schůzce se rozdělíme do skupin podle schopností a domluvíme si termíny jednotlivých kurzů. Počet a typ kurzů záleží na počtu zájemců. Ze zkušeností, ze zájmu z minulých ročníků letos budeme pořádat kurz pro úplné začátečníky, pro pokročilé a pokročilé se základní úpravou fotografií,“ přiblížila nabídku pro seniory Dana Žambochová, jedna z organizátorek. Každý kurz se bude skládat ze šesti devadesátiminutových lekcí.

Počet účastníků v kurzech je do dvanácti lidí, o které se budou starat až tři lektoři. Vzhledem k tomu, že ne všichni účastníci mají vlastní notebook, který si na kurzy nosí, skauti umožní práci na počítači jen omezenému počtu zájemců. „Je lepší, když si senioři nosí vlastní notebook, protože pracují na přístroji, který znají a lektor může reagovat na případné odlišnosti operačních systémů a nastavení notebooku,“ uvedla Dana Žambochová.

Stíny

Kopřivničtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v době od 18. do 22. února pokusil odcizit vozidlo značky Škoda Fabia. Vozidlo stříbrné barvy, zaparkované na ulici Sluneční před domem s číslem popisným 1350, se pokusil nastartovat přes spínací skříňku, což se mu však naštěstí nepodařilo. Policisté v této souvislosti žádají občany, kteří by k tomuto případu mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 731 či zavolali na bezplatnou linku 158.

Ke konci února došlo na parkovišti před jedním z kopřivnických supermarketů k potyčce mezi dvěma řidiči. Jejich slovní rozepře kvůli způsobu parkování pak skončila až vzájemným fyzickým napadením a poškozením jednoho z vozidel. Devětatřicetiletý řidič se během konfliktu rozhořčil natolik, že udeřil pěstí do zadního blatníku vozidla Škoda Octavia patřícího druhému muži takovou silou, až jej promáčkl a způsobil tím škodu ve výši třináct tisíc korun.

Ve středu 1. března byly vyslány čtyři jednotky hasičů k nahlášenému požáru na Bubla City Ranch. Na půdu se hasiči dostali pomocí nastavovacího žebříku a poté uhasili požár, který se nacházel v oblasti komínového tělesa. Vzhledem k tomu, že byl požár zpozorován včas, nedošlo k jeho rozšíření. Hasiči poté ještě termokamerou proměřili teplotu okolo komína a vrátili se zpět na základnu.

Sedmadvacetiletý muž netušil, že jeho rozepře se spolubydlící skončí až přečinem porušování domovní svobody. Žena, se kterou v současné době žije v jednom z příborských bytů, se o jejich konfliktu svěřila svému známému, který se rozhodl nenechat věc jen tak. V sobotu 3. března ve večerních hodinách vykopl vstupní dveře jejich společného bytu a muže, který měl mít se ženou neshody, fyzicky a slovně napadl. Napadený následně vytáhl z kapsy pepřový sprej, který útočníkovi nastříkal do obličeje a ten poté byt okamžitě opustil. Za porušování domovní svobody nyní hrozí agresivnímu muži až tři roky za mřížemi.

Příspěvky zastupitelů

Ing. Miroslav Kopečný, Stanislav Šimíček
Ing. Miroslav Kopečný, Stanislav Šimíček

Reakce na článek zastupitele Jana Holuba

z minulého čísla KN

V několika posledních vydáních KN jsem zaznamenal příspěvky zastupitelů města, kteří se ve svých sděleních svěřují s osobními (ne)úspěchy v práci zastupitele, prezentují vlastní ambice či snahu někoho poškodit.

Svoboda slova je významným prvkem demokratické společnosti. Této možnosti bychom si měli vážit a ne ji zneužívat. Bohužel v našem současném právním prostředí je to zatím obtížně postižitelné. Tohoto nedostatku je si zřejmě dobře vědom pan Jan Holub, který se ve svém příspěvku snaží poškodit bývalého starostu Ing. Jalůvku a uvádí dezinformace. Proti takovému ataku je potřeba se razantně ohradit, navíc pokud se nemůže napadený bránit.

Nemá význam se zabývat všemi výroky z článku, nicméně jako příklad uvádím dva jeho rádoby „podněty“ na pravou míru:

- návrh na udělení titulu Čestný občan Ing. Josefu Jalůvkovi byl doručen starostovi jako občanská iniciativa a k dnešnímu dni se k návrhu připojilo svým podpisem cca 900 obyvatel našeho města. Naši občané dobře vědí, na rozdíl od pana Holuba, co bývalý starosta pro město udělal...,

- zábrany na parkovišti za bývalým městským úřadem jsou ve vlastnictví a na pozemcích Medical care centra, a tedy v soukromém vlastnictví a ne na pozemku města, jak uvádí pan Holub.

Pro pana zastupitele Holuba jistě nebyl problém si tyto skutečnosti zjistit, ale pak by se to už moc nehodilo do krámu. Inu – na podzim budou komunální volby.

Kopřivnické noviny jsou politicky nezávislým týdeníkem pro občany města a okolí. Vzhledem k tomu, že dle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích politické strany a hnutí nesmějí od města přijímat bezúplatné plnění, kterým politická propagace jistě je, zváží vedení města znovu pravidla zveřejňování příspěvků zastupitelů, protože není dále možné je využívat jako předvolební politickou agitaci zdarma.

Ing. Miroslav Kopečný

starosta

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.Prázdná nevyužitá budova bývalé ZŠ Náměstí

Velmi mne mrzí vidět budovu bývalé ZŠ Náměstí, ve které jsem i já sám mnoho prožil, nevyužitou, chátrající. I proto jsem minulý týden celou školu prošel (starou i novou část) od půdy až po sklepy. Vybavily se mi přitom dávno zapomenuté vzpomínky na rozbité koleno při honičce se spolužačkou, či na poznámku za to, že jsem zalomil klíče v šatně...

Situaci se zmíněnou budovou je potřeba urychleně řešit, neboť začíná zatékat do střechy objektu. Dle mého názoru není úplně nejlepší bývalou základní školu prodat za účelem výstavby bytů. Škola by měla zůstat školou, sloužit ke vzdělávacím účelům (knihovna apod.).

Osobně jsem navštívil náměstka Moravskoslezského kraje zodpovědného za oblast školství a sportu. Na jednání byla otevřena například otázka zřízení střední sportovní školy (gymnázia). Kopřivnice je město s velmi širokou a kvalitní sportovní základnou (házená, hokej, plavání, atletika…).

Je dobře, že je objekt bývalé ZŠ Náměstí opět v popředí různých debat, a je také velmi dobře, že padají různé názory na jeho využití. Nejhorší by bylo jen nečinně sedět a sledovat, jak nám pomalu padá na hlavu. Pevně věřím, že se nám společně podaří v brzké době najít adekvátní využití pro tuto krásnou budovu.

Stanislav Šimíček

místostarosta

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kino nabídne pohled do historie i do zákulisí

Filmografie během víkendových dnů nabídne nejen výstavu historické promítací techniky, ale také workshopy nebo možnost prohlédnout si promítací kabinu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Filmografie během víkendových dnů nabídne nejen výstavu historické promítací techniky, ale také workshopy nebo možnost prohlédnout si promítací kabinu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Cestu do historie kinematografie stejně jako možnost nahlédnout do zákulisí provozu současného kina nabídne už o víkendu Kino Kopřivnice. Akce nazvaná Filmografie nabídne v sobotu i v neděli výstavu, workshopy, přednášku, exkurzi do zákulisí kina i burzu filmových plakátů.

Akce, kterou Kino Kopřivnice pořádá ve spolupráci s filmovými nadšenci z olomouckého Studia Bez kliky, se v podobné podobě vrací po zhruba třech letech. Milovníky filmu, techniky, optiky i historie čeká program začínající po oba dny v devět hodin ráno a končící až v 17 hodin před odpolední projekcí kina.

Po celou tuto dobu se návštěvníci budou moci vydat na cestu do Pravěku kinematografie, a to prostřednictvím výstavy nainstalované na chodbě ke kinu. Interaktivní expozice měla před třemi lety premiéru právě v Kopřivnici a nyní ji lidé uvidí v doplněné a obměněné podobě. Výstava představí desítky exponátů od jednoduchých optických hraček, jako jsou zootropy a praxinoskopy, přes promítací přístroje z devatenáctého století až po promítačky, které z promítacích kabin kin zmizely teprve před pár lety.

„Návštěvníci si mohou sami rozpohybovat první film od Eduarda Muybridge. Podívají se na vzácné ručně kolorované obrázky z 19. století a prohlédnou si je pomocí nejjednoduššího promítacího přístroje, kouzelné lucerny - laterny magiky. Uvidí také ještě živé projektory z 20. století na 8, 9,5, 16 a 35mm film,“ slibují autoři výstav ze Studia Bez kliky, kteří budou návštěvníkům k dispozici a rádi jim podají výklad k jednotlivým exponátům a mnohé předvedou i v činnosti. Návštěvníci výstavy si navíc na workshopu budou moci za pomoci lektorů sami vytvořit thaumatrop neboli "zázračný disk" využívající jednoduchého optického principu zrakové setrvačnosti, na němž je založena i dnešní kinematografie.

Studio Bez kliky nabídne návštěvníkům také možnost návštěvy CaK Kinematografu. Představení na pomezí přednášky a divadla nabídne zhruba hodinové vyprávění o začátcích filmu ve stylu žertovném s krátkými filmovými ukázkami slavných filmů z úsvitu filmového umění. Autoři slibují návštěvníkům zábavu, humor a srdcervoucí podívanou. CaK Kinematograf bude možné navštívit po oba dny vždy v 10.30 a 15.30 a v tu dobu nebude probíhat jinak průběžně trvající thaumatropový workshop.

V rámci filmografie se návštěvníkům otevře nejen kinosál v kulturním domě, ale lidé se dostanou až do promítací kabiny.

„Na místě budou promítači, kteří rádi vysvětlí fungování našeho technického zařízení, a to jak digitální technologii, tak obří filmové promítačky MEO 5X,“ slíbila Michaela Sekerášová, vedoucí Kina Kopřivnice.

Atraktivním doplňkem pak bude burza filmových plakátů. Filmoví nadšenci si budou moci za symbolickou cenu odnést vybrané reklamní tiskoviny, které se v zázemí kina nahromadily za posledních několik let.

Mladá režisérka Tereza Nvotová osobně uvede dokument Mečiar

Kopřivnice (dam) – Režisérka Tereza Nvotová osobně uvede na půdě kopřivnického Filmového klubu svůj celovečerní dokument Mečiar o kontroverzním slovenském politikovi, kterého si česká veřejnost pamatuje především jako jednoho z architektů rozdělení Československa. Výjimečná projekce je naplánovaná na středu 14. března od 19 hodin a po promítání filmu je plánována beseda diváků s autorkou filmu.

Tereza Nvotová prožila období, kdy byla Mečiarova politická hvězda nejzářivější, jako dítě. Mečiar pro ni byl do jisté míry osobní téma. Jak sama ve filmu přiznává, jako desetiletá si nejčastěji s kamarádkou hrála na Vinnetoua, E.T. a právě Mečiara. Jako začínající dokumentaristka si téma slovenského politického fenoménu přirozeně zvolila a natočila krátký dokument o Mečiarovi v politickém důchodu. Bakalářský snímek z FAMU velmi zaujal publikum na festivalu v Jihlavě a díky ohlasu, který vyvolal, se režisérka ke stejnému tématu o pár let později vrátila a v produkci HBO Europe a společností PubRes a Negativ natočila téměř devadesát minut dlouhý dokument. Osud Vladimíra Mečiara, který z postu podnikového právníka na maloměstě rychle vystoupal až na samotný vrchol, je velmi zajímavý. Nejen proto, že byl významnou postavou dělení republiky, ale především kvůli divoké éře, která přišla po něm a které se na Slovensku přezdívá „mečiarismus“. Politik tehdy využíval diskutabilní metody řízení země, budoval si nezvykle silný kult osobnosti a nevybíravými metodami zacházel také se svými politickými oponenty. Dokument Mečiar vznikl po téměř čtvrtstoletí od rozdělení Československa a vzniku samostatného Slovenska. Není ale jen vyprávěním o jedné etapě slovenských politických dějin. Dotýká se totiž archetypu politiků, kteří nyní získávají vliv v celé Evropě.

Tereza Nvotová na sebe upozornila už během svých studií na pražské FAMU. Výrazněji se pak prosadila vloni, kdy uvedla hned dva filmy, kterým se dostalo široké mediální pozornosti. Kromě Mečiara i celovečerní hraný debut Špína vyprávějící příběh dívky znásilněné učitelem. Ten zaujal na řadě filmových festivalů včetně těch v Rotterdamu a Karlových Varech. Film získal řadu ocenění a stal se tak jedním z nejúspěšnějších českých a slovenských snímků roku. Tereza Nvotová se kromě režie věnuje i herectví.

Dalších sedm pátků bude Štramberk patřit ochotníkům

Štramberk (dam) – Od zítřka takřka až do konce dubna budou páteční večery ve Štramberku patřit ochotnickému divadlu. Na půdě tamního kulturního domu totiž začíná jednadvacátý ročník Štramberské divadelní přehlídky amatérských divadelních souborů. Počínaje zítřejším večerem a s velikonoční pauzou, nabídne přehlídka každý pátek jedno soutěžní představení a jako bonus poslední dubnový pátek ještě závěrečný večer s vyhlášením výsledků a hrou Pozvi mě dál v podání pražského divadelního spolku Proměna. O přízeň diváků se letos v soutěži utká celkem šest divadel se svými bez výjimky komediálními inscenacemi.

Jako první dostanou 9. března příležitost členové divadelního spolku Chaos z Valašské Bystřice a jejich nastudování frašky Raye Cooneyho Prachy? Prachy! O týden později 16. března bude na programu komedie Conneyho jmenovce Michaela nazvaná Nájemníci pana Swena aneb Habaďúra, kterou ve Štramberku odehrají Berani z Těškovic. Ani tentokrát nebudou v programu přehlídky chybět ochotníci z Drahotuš. V pátek 23. března bude ovšem ve Štramberku hostovat ne tradiční host, soubor Tyl Drahotuše, ale Divadlo Ventyl s komedií Dokud nás milenky nerozdělí. Po velikonoční pauze se přehlídka do kulturního domu vrátí v pátek 6. dubna. Hru Krtek Ivany Bublíkové přiveze Divadlo Schod z nedalekého Valašského Meziříčí. V pátek 13. dubna budou ve štěstí před štramberským publikem doufat herci z ostravského Divadla Devítka, kteří přijedou zahrát situační komedii (Ne)prodejné manželky. Poslední soutěžní večer bude tradičně patřit domácím ochotníkům z divadelního souboru Kotouč Štramberk a jejich nastudování klasické komedie Carla Goldoniho Náměstíčko.

Zpěváky čeká finále KoprStar

Kopřivnice (dam) – Desítka nejlepších změří své síly ve finálovém koncertu letošního ročníku KoprStar. Soutěž, která je tradičně v režii zdejšího domu dětí a jejíž základního kola se letos zúčastnilo zhruba 400 zpívajících dětí z Kopřivnice, vyvrcholí finálovým koncertem v kinosále kulturního domu v úterý 13. března od půl čtvrté odpoledne. Během koncertu budou pořízeny videozáznamy jednotlivých finálových vystoupení, které pak budou společně s medailonky jednotlivých soutěžících v týdnu od 16. do 23. března odvysílány v programu Kabelové televize Kopřivnice a k dispozici budou i na internetu. Do 23. března bude probíhat i SMS hlasování, ze kterého vzejde konečný vítěz, jehož jméno se veřejnost dozví 27. března během Jarního koncertu kopřivnických škol v kulturním domě.

V souboji o titul KoprStar 2018 je osm dívek a dva mladí zpěváci. Z nejmladší kategorie určené pro žáky 1.-2. tříd postoupila do finálové desítky Sofie Horehleďová. Největší konkurence byla v kategorii M, ve které soutěžili žáci třetích a čtvrtých tříd. Tam se našli hned čtyři postupující - Karla Zajíčková, Hana Zahradníčková, Anastázie Kudělková a Petr Socha. Z kategorie L pro páťáky a šesťáky postoupil Jan Jeřábek a Daniela Bačová. Z nejstarší semifinálové kategorie XL určené pro žáky 7.-9. tříd postoupily Klára Šprochová, Tereza Podoláková a Marie Šmelková. Ve finále už budou hlasující o vítězi či vítězce rozhodovat bez ohledu na věkové kategorie. Nejvíce želízek v ohni bude mít v letošním finále ZŠ sv. Zdislavy, kterou navštěvuje čtveřice finalistů.

Děti budou „trdlovat“ v KDK

Kopřivnice (dam) – V sobotu 10. března odpoledne bude jeviště Kulturního domu v Kopřivnici patřit předškolním dětem. V patnáct hodin totiž právě na něm začne program 5. ročníku přehlídky Moje trdlování.

Historie přehlídky, jež se snaží dokázat, že i ty nejmenší děti, které mnohdy teprve začínají s docházkou do mateřských škol, mohou připravit atraktivní vystoupení, se začala psát už v roce 2012. Vloni se přehlídka v tradičním listopadovém termínu neuskutečnila, a tak na pátý ročník dojde letos v předjaří. V sobotu od 15 hodin čeká na návštěvníky akce osm připravených tanečních čísel, které s doprovodnými vystoupeními dají dohromady zhruba dvouhodinový program. „Tentokrát se akce nezúčastní Mateřské školy Kopřivnice ani Mateřská škola Polárka, kde je vysoká nemocnost. Místo toho jsme oslovili Domy dětí a mládeže v Kopřivnici a Příboře a vystupovat bude i přípravka tanečního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana,“ prozradila ředitelka pořádající soukromé mateřské školy z Hájova Pavlína Kelnerová s tím, že znovu budou na akci vystupovat děti ze zdejší speciální školy Motýlek a naopak nováčkem budou MŠ Kamarád z Příbora a MŠ Skotnice.

TISKOVÁ OPRAVA:

V minulém čísle KN bylo v článku Dechový orchestr představil publiku svůj nový repertoár nesprávně uvedeno, že: „Dalšího českého hudebního velikána Antonína Dvořáka orchestr uvedl prostřednictvím jeho symfonické předehry k Tylově a Škroupově Fidlovačce…“ Ve skutečnosti je skladba Domov můj předehrou ke hře Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl. Autor článku se za chybu čtenářům omlouvá.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 8. - pá 9. března v 17.30 hodin akční krimi komedie USA Noční hra. Max a Annie se účastní pravidelných herních večerů s dalšími páry. Maxův bratr zorganizuje párty se záhadnou vraždou. Když se však šest nadměrně soutěživých hráčů rozhodne případ vyřešit a vyhrát, začínají zjišťovat, že hra není tím, čím se zdá.

Čt 8. - pá 9. března ve 20 hodin thriller Ukrajiny, Francie, USA Nikdys nebyl. Joe je válečný veterán, který si nese celou řadu jizev. Nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dětství a ze své kariéry agenta jednotky FBI pro boj s prostitucí. Joe mimoděk zasáhne do pedofilní sítě, jejíž vlákna vedou vysoko.

So 10. - po 12. března v 17.30 hodin životopisné drama USA Akta Pentagon: Skrytá válka. Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu.

So 10. - po 12. března ve 20 hodin komediální drama ČR Tátova volha. Eva je bonvivánka a manželka šarmantního Ludvíka, který však velmi nečekaně umře. Ani jí nestačí říct, že kromě jejich společné dcery Terezy měl ještě stejně starého nemanželského syna. Tereza přemluví svoji matku, aby se společně vydaly po stopách Ludvíkových milenek a zjistily o jeho tajemství víc.

St 14. března v 19 hodin dokument SR, ČR Mečiar. Film je zpovědí režisérky Terezy Nvotové o Vladimíru Mečiarovi a o vlivu, který měl tento politik na slovenskou společnost a na život jí samotné... Po promítání beseda s režisérkou. (Filmový klub)

Čt 15. - so 17. října ve 20 hodin akční film USA Tomb Raider. Když si Lara přečte záhadný vzkaz, který jí zanechal její otec, než zmizel, rozhodne se opustit Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci doopravdy stalo.

Pá 16. - so 17. října v 15.30 hodin animovaný film Německa, Austrálie Včelka Mája: Medové hry. V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké medové hry?

Ne 18. března v 15.30 hodin dokument Španělska Bosch: Zahrada pozemských rozkoší. Dokument ze série Exhibiton - Světové umění na plátnech kin, který odhalí symboly, jež jsou součástí Boschových obrazů a které nutí k zamyšlení nad povahou lidského vědomí a myšlení...

Ne 18. - po 19. března v 17.30 hodin rodinný film ČR Alenka v zemi zázraků. Alence odejde její vysněný kamarád a s ním jí zemře její dětství. Pomocí „zázračné“ koule najde střed labyrintu za zrcadlem své duše a vzkřísí se do dospělosti.

Ne 18. - po 19. března ve 20 hodin tragikomedie SR, ČR, Rakouska Tlumočník. Dva staří páni cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Díky poznání života toho druhého začínají chápat vlastní činy a přehodnocují i svou identitu.

Út 20. března v 16 hodin komedie ČR Věčně tvá nevěrná. Josefovo manželství i krachující nakladatelství se řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, která jako zkušená psycholožka, pracující v manželské poradně, naordinuje manželům nevěru - musejí se přistihnout in flagranti. Bláznivá hra může začít.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 8. března v 18 hodin Minipárty s Karlem Šípem - zcela nová zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa, tentokrát s jediným hostem J. A. Náhlovským

So 10. - ne 11. března od 9 do 17.30 hodin Filmografie KINOKO - program vás seznámí úsměvnou formou s počátky promítání a promítací techniky, prohlídka zákulisí kina, filmové workshopy, burza plakátů

So 10. března v 15 hodin Moje trdlování - 5. ročník taneční přehlídky dětí předškolního a mladšího školního věku

Út 13. března v 15.30 hodin Finále Koprstar 2018

So 17. března v 15.30 hodin Pohádkový maškarní karneval - spousta zábavy a tance

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Po 12. března v 18 hodin Právní minirádce pro život - beseda s autorkou o stejnojmenné knize, jež je určena všem, kteří se potřebují zorientovat v právních situacích

St 14. března v 9 hodin Nedovolte mozku stárnout - přednáška o paměti a jejím trénování, kterou povede paní Lucie Kazlepková

Čt 15. března v 18 hodin Zajímavosti a souvislosti roku 1948 - přednáška Ladislava Cvíčka, ve které se dozvíte o kořenech událostí roku 1948, o jeho zajímavostech a souvislostech

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Hradní fotoarchiv 1918-1933 - fotografie dokumentující prezidentování Tomáše Garrigua Masaryka (výstava potrvá do 13. května)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Hradní fotoarchiv 1918-1933 - fotografie dokumentující prezidentování Tomáše Garrigua Masaryka (výstava potrvá do 13. května)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 16 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Čt 8. března v 18 hodin Hans Ledwinka - kurátor Technického muzea Tatra v Kopřivnici Radim Zátopek vám ve své přednášce představí průkopníka a špičkového automobilového konstruktéra Hanse Ledwinku

Út 13. března v 18 hodin Írán: Dvě tváře Persie - změnit pohled na Írán se vám pokusí svou přednáškou Michal Štěpánek

Čt 15. března v 18 hodin Slavné vily Moravskoslezského kraje - o význačných vilových realizacích bude přednášet Martin Strakoš

Pá 16. března Básnický večer - přijďte si poslechnout unikátní autorské čtení dvou uznávaných českých básníků Romana Szpuka a Pavla Kolmačky

ŠTRAMBERK

Aktuální výstava Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana, do 25. března)

Pá 9. března v 19.30 hodin Prachy? Prachy! - divadelní představení Divadelního souboru CHAOS Valašská Bystřice v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů

So 10. března v 19 hodin Večer s cimbálovou muzikou - posezení s cimbálovkou Pramínky z Kopřivnice (Městský pivovar)

So 17. března v 19 hodin Rockandrollový večer - hraje a zpívá Vláďa Lichnovský a jeho kapela Elvis Presley Revival Band (KD Štramberk)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 11. března v 18 hodin tragikomedie ČR, SR, Polska Zahradnictví: Dezertér

Ne 18. března v 18 hodin mysteriózní thriller VB, USA Zabití posvátného jelena

Turistický pochod Štramberský Jasoň spustil registrace

Chceš-li zůstat stále fit, musíš do Štramberka jít! Toto heslo razí organizátoři druhého ročníku turistického pochodu Štramberský Jasoň. Loňského prvního ročníku se zúčastnilo neuvěřitelných 1138 vyznavačů turistiky.

Akce je letos naplánována na sobotu 19. května. Organizátoři slibují rekordní účast. „Chceme zvednout lidi z gauče a děti od počítačů a tabletů. Letos očekáváme 3 000 účastníků a máme ambice udělat z této akce největší turistický pochod na Moravě. Všichni účastníci obdrží na startu startovní číslo se svým jménem, štramberské uši a mapu s itinerářem své trasy. V cíli na náměstí ve Štramberku se všichni mohou těšit na originální medaili, domácí klobásy ze Sedlnic, pivo, kofolu a dárek od našeho sponzora, sportovní batůžek,“ říká hlavní pořadatel Rostislav Bažanowski.

V loňském roce si lidé užili pohybu na 6 trasách, první vedla z ostravského Bělského lesa kolem přehrady Olešná, přes Palkovické hůrky, Hukvaldy, Frenštát pod Radhoštěm a obec Tichou na štramberské náměstí, měřila 53 km. Druhá trasa vedla z Frýdku-Místku a byla 36 km dlouhá, zbývající 4 trasy začínaly v Kopřivnici.

„Letos jsme připravili celkem 10 chodeckých a jednu cyklistickou trasu. Z Kopřivnice mohou zájemci vyrazit na 8 tras. Startovat budeme od kulturního domu. Největší zájem očekáváme o trasu vedoucí přes Šostýn a Červený kámen. Nové trasy vedou přes Libotín, Puntík a obec Rybí a nabízejí krásné výhledy na Štramberk a okolí,“ popisuje spoluorganizátor pochodu Lukáš Filip.

Pro zdatné turisty je připravena takřka okružní 37 kilometrů dlouhá trasa Lašskou bránou Beskyd. „Z Kopřivnice vede kolem Boroveckých rybníků do Příbora, z něj pak kolem Větřkovické přehrady a přes Fojtovy vrchy do Hukvald a oborou přes Vlčovice a Červený kámen pak do cíle ve Štramberku,“ popisuje Filip s tím, že na trase je i několik příjemných míst k občerstvení, což účastníci jistě ocení.

Připravené jsou i dvě trasy pro rodiny s kočárky, první měří 6 km, druhá pak 13. Ta delší povede z Kopřivnice do Příbora kolem řeky Lubiny a poté přes Paseky rovnou po žluté do Štramberka. „Letos máme něco i pro milovníky cykloturistiky, připravena je 47 kilometrů dlouhá trasa z Ostravy kolem přehrady Olešné, přes Palkovice a Hukvaldy a konečná je samozřejmě také ve Štramberku,“ dodává Filip, vedoucí Informačního centra Kopřivnice a manažer turistické destinace Lašská brána Beskyd.

Registrovat se mohou nejen jednotlivci, ale i celé rodiny včetně čtyřnohých mazlíčků, kteří také mohou mít své startovní číslo se jménem. Úřady, školy a další instituce včetně firem mohou v rámci teambuildingu ještě více upevnit na několik hodin trvajícím pochodu vztahy svých zaměstnanců. Zájemci se mohou přihlašovat online na www.stramberskyjason.cz.

„Ve zdravém těle zdravý duch. Jsme rádi, že se u nás taková sportovní akce koná. Tento region si ji zaslouží. Pochod chceme podpořit nejen proto, že naši občané mají další příležitost, jak posílit své zdraví, ale akce jistě může být příležitostí pro místní živnostníky a podnikatele. Zároveň věříme, že účastníci se sem budou vracet i v průběhu roku,“ shodují se starostové Miroslav Kopečný a David Plandor.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: čt 8. 3. 11.30-13, pá 9. 3. 11.30-13, so 10. 3. 14.45-16, ne 11. 3. 16.15-17.30, po 12. 3. 11.30-13, út 13. 3. 11.30-13, st 14. 3. 11.30-13, čt 15. 3. 11.30-13, pá 16. 3. 11.30-13, ne 18. 3. 15.15-16.30 hodin

FLORBAL: so 10. 3. od 10.30 hod. turnaj MS přeboru mužů - sk. A; so 17. 3. od 9 hod. turnaj MS soutěže mužů - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

HÁZENÁ: so 17. 3. od 18 hod. KH Kopřivnice - Pepino SKP Frýdek-Místek (20. kolo Extraligy mužů) - hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

HOKEJ: čt 8. 3. od 15 hod. HC Černí Vlci - HC RT TORAX Poruba (5. kolo LMŽ 5. tř. sk. 02); ne 11. 3. od 10 hod. HC Černí Vlci - HC AZ Havířov 2010 (9. kolo LMŽ 5. tř. sk. 02), od 12 hod. HC Černí Vlci - HC AZ Havířov 2010 (9. kolo LSŽ 7. tř. sk. 02), od 14.30 hod. HC Kopřivnice - HC Oceláři Třinec (10. kolo KLP 4. tř.); út 13. 3. od 15 hod. HC Černí Vlci - Metropolia Silesia (28. kolo LMŽ 6. tř.), od 17 hod. HC Černí Vlci - Metropolia Silesia (28. kolo LSŽ 8. tř.) - vše zimní stadion Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 8. 3. 6-16, 19-21, pá 9. 3. 6-8, 16-21, so 10. 3. 12-21, ne 11. 3. 10-19, po 12. 3. 6-8 půlka plaveckého bazénu, 19-20.30 kondiční plavání pro veřejnost, út 13. 3. 6-19, st 14. 3. 6-8, 14.30-16, 19-21, čt 15. 3. 6-16, 19-21, pá 16. 3. 6-8, 16-21, so 17. 3. 12-21, ne 18. 3. 10-19 hodin; upozornění: čt 6.40-7.55 hod. ve dvou dráhách trénuje sportovní klub

PLOCHÁ DRÁHA: ne 11. 3. ve 13 hod. závod ledové ploché dráhy - větřkovická přehrada (v případě nevhodných klimatických podmínek se akce ruší)

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 10. 3. v 7.13 hod. ČD, Frýdek-Místek, ČD, okolo Olešné, OC Frýda, Frýdek-Místek, ČD; st 14. 3. v 8.11 hod. ČD, Odry ČD, Vítovka, Loučky, Odry, ČD; so 17. 3. v 7.45 hod. ČD, Veřovice ČD, Malý Javorník, Papratná, Frenštát p. R., ČD; st 21. 3. v 8.11 hod. ČD, Ostrava, Svinov, ČD, sněženky Polanský les, Polanka n. O., ČD

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná; ne 10-19 společná

STOLNÍ TENIS: pá 9. 3. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice C - TJ Odry C (20. kolo OP I. tř.); so 10. 3. od 10 hod. ASK Tatra Kopřivnice D - TJ Mořkov C (20. kolo OP II. tř.), od 14 hod. ASK Tatra Kopřivnice - KST Blansko (19. kolo II. ligy mužů sk. B), od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice B - TJ Odry (19. kolo Divize mužů); ne 11. 3. od 10 hod. ASK Tatra Kopřivnice - SKST Mart Hodonín-Staroimpex B (20. kolo II. ligy mužů sk. B), od 14 hod. ASK Tatra Kopřivnice B - TJ Sokol Kateřinky (20. kolo Divize mužů) - vše tělocvična ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

Výsledky

- Florbal: muži (MS soutěž): FBC Vikings Kopřivnice C – FBC Poruba Sharks 0:8, - FBC PRIMAškola Spartak Bílovec B 3:3; junioři (II. liga – sk. 7): FBC Vikings Kopřivnice – FBC TJ Sokol Frenštát p. R. 9:2, - FbK Horní Suchá 8:4; dorostenci (I. liga – sk. D): FBC Vikings Kopřivnice – Florbal Vsetín 10:1, - TJ Znojmo Laufen CZ 5:5; elévové (MS liga): FBC Vikings Kopřivnice – Paskov Saurians 20:10, - Z.F.K. AQM Petrovice 24:5, - 1. FBK Rožnov p. R. 27:7, - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 19:24.

- Futsal: Divize F (1. semifinálové utkání): 1. FC Tornádo Nový Jičín – FU Kopřivnice 6:5.

- Hokej: dorost (14. kolo LMD-M): HK Kroměříž – HC Černí Vlci 5:4; 7. tř. (8. kolo LSŽ 7. tř. sk. 02): HC Český Těšín – HC Černí Vlci 0:4; 5. tř. (6. a 8. kolo LMŽ 5. tř.): HC Černí Vlci – HC BOSPOR Bohumín 7:14, - HC Český Těšín 2:4; 4. tř. (9. kolo KLP): SK Karviná – HC Kopřivnice 2:8.

- Stolní tenis: OP I. tř. (19. kolo): TJ Frenštát p. R. C – ASK Tatra Kopřivnice C 2:16; OP II. tř. (19. kolo): TJ Fulnek B – ASK Tatra Kopřivnice D 6:12.

- Volejbal: kadetky (MS přebor o 5. místo): SK Slezan Orlová – KV Kopřivnice 3:0 a 3:1; st. žáci (6. turnaj MS přeboru sk. C): KV Kopřivnice – Red Volley Frýdlant n. O. 2:0, - Vol. ak. mládeže Olomouc 2:0, - Volejbal Ostrava 2:0; st. žačky (6. turnaj MS přeboru sk. A): KV Kopřivnice A – TJ Ostrava A 0:2, - TJ sokol Frýdek-Místek C 0:2, - TJ Sokol F-M A 0:2; st. žačky (6. turnaj MS přeboru sk. D): KV Kopřivnice B – TJ Sokol St. Bělá A 0:2, - ŠSK Bílovec B 1:2, - TJ Ostrava B 0:2; ml. žačky (6. turnaj MS přeboru sk. B): KV Kopřivnice – VK Karviná 0:2, - TJ Krnov 1:2, - TJ NJ A 2:0.

Badmintonové družstvo bojuje o udržení první ligy

Kopřivnice (cab) – Kopřivničtí badmintonisté posbírali v únoru další úspěchy na regionálním turnaji, tentokrát v kategorii dospělých. V sobotu 17. února se tohoto „céčkového“ turnaje, jejž hostila Olomouc, zúčastnila pětice hráčů z BK Kopřivnice. Ve čtyřhře žen sice nastoupilo „pouze“ šest párů, ale i přesto neměly Eliška Kelnarová (Kopř.) a Marika Davidová (Klimkovice) k vítězství snadnou cestu. Dokázaly v pavouku porazit jedničky i dvojky turnaje, a zaslouženě se tak postavily na nejvyšší stupínek. Z vítězství se radoval i Martin Slíva ve smíšené čtyřhře, a opět u toho byla Marika Davidová. V semifinále však vyřadili ve třísetovém zápase kopřivnické duo Jakub Sagáčik s Eliškou Kelnarovou, které tak obsadilo dělené 3. a 4. místo. Druhé místo si pak z hanácké metropole odvezl Marek Václavík, jenž s Václavem Benbenkem z Orlové podlehli až ve finále nasazeným jedničkám Jiří Bureš (Badminton FSpS MU) a Ondřej Helar (Start Jihlava).

O týden později se pak konalo čtvrté (předposlední) kolo první celostátní ligy smíšených družstev skupiny východ, v němž Kopřivnice bojuje o udržení soutěže. Vzhledem k účasti pouze jedné hráčky Elišky Kelnarové bylo jasné, že družstvo nepostaví čtyřhru žen a v každém utkání tak přijde minimálně o jeden bod. V konečném důsledku to však na výsledky vliv nemělo. Domácímu „A“ týmu totiž Kopřivnice podlehla jednoznačně 1:7 (bodoval pouze Jakub Sagáčik ve dvouhře) a stejným poměrem dopadl i zápas s „béčkem“ Badminton FSpS MU (tentokrát bodoval ve dvouhře Martin Slíva). Vítězství si kopřivnické družstvo přece jen připsalo proti badmintonistům BK Králův Dvůr, které porazilo 6:2 (bodovali ve dvouhrách Jakub Sagáčik, Martin Slíva, Peter Vašíček a Eliška Kelnarová a ve čtyřhře pár František Majerek a Eliška Kelnarová). Poslední kolo, v němž se rozhodne o setrvání či sestupu kopřivnického družstva z první ligy, se odehraje příští víkend.

Kopřivnický klub házené pořádal turnaj minižáků

Ačkoliv se mezi sebou kluci dobře znají, ve vzájemném zápase kopřivnického áčka s béčkem si minižáci nedali nic zadarmo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Ačkoliv se mezi sebou kluci dobře znají, ve vzájemném zápase kopřivnického áčka s béčkem si minižáci nedali nic zadarmo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Po lednových vítězstvích na turnajích v Prostějově a polském Chrzanowě si mladší žáci Klubu házené Kopřivnice připsali v únoru další dva triumfy. Jeden z nich si v sobotu 13. února přivezli opět z Prostějova, kde všechny čtyři soupeře suverénně přehráli. „Vycházeli jsme ze zajištěné obrany, na kterou nenašli soupeři recept, a my využívali následných rychlých protiútoků. Velký prostor dostali i naši nejmenší a posily z miniházené. Na našich brankářích je vidět velké zlepšení a všichni hráči v poli zaznamenali alespoň jeden gól. Musíme pochválit nasazení Kristiána Janíka, na kterém byl vidět největší zápal a který dostal cenu za nejlepšího hráče turnaje,“ dodali k úspěchu trenéři mladších žáků KH Kopřivnice Tomáš Hývnar a Lumír Koval.

Se stejným přehledem si kopřivničtí mladíci počínali na turnaji v Novém Jičíně v neděli 25. února. „Zkoušeli jsme různé varianty obranných systémů, včetně pro nás tak neoblíbené celoplošné obrany. V útoku byly pod taktovkou Filipa Forala provedeny signály zakončené gólem. Levé křídlo Samuel Jurdanov ukázal, že je rozeným střelcem, spolehlivá ve střelbě byla také spojka David Ošmera a znovu byl nejlepším hráčem turnaje vyhlášen Kristián Janík, i když každý hráč týmu podal své maximum,“ zdůraznil trenér Hývnar.

Své turnaje však přes rok mají také nejmenší házenkáři – tzv. minižáci. Šestý turnaj pořádala v sobotu 3. března Kopřivnice tradičně ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka, a to za účasti sedmi družstev (celkově je v soutěži 21 družstev) – Kopřivnice „A“ a „B“, Polanka n. O. „A“ a „B“, Karviná, Trnávka a Poruba „B“. Každý tak odehrál šest utkání 2 x 8 min. a uprostřed turnaje byly vloženy dovednostní soutěže. „Naši kluci, i když se výsledky nezaznamenávají, opticky vyhráli téměř všechna utkání. Jde u nich vidět zápal pro házenou, chuť vyhrávat a taky zlepšení v míčové technice a střelbě. Trochu musíme zapracovat v rychlosti a ve hře jeden na jednoho, ale to se chlapci rychle doučí,“ dodal ke svým svěřencům trenér kopřivnických minižáků Miroslav Bartoň.

Výsledky ml. žáků Kopř. na turnajích: Prostějov (13. 2.): KH Kopř. – HBC Olomouc 25:8, - Sokol Trnávka 20:4, - Sokol Kostelec na Hané 20:8, - Sokol Centrum Haná 26:6; sestava a branky Kopř.: F. Dej, J. Příhoda – A. Rozsíval, M. Gaži 1, S. Jurdanov 5, M. Žárský 3, H. Hladil 11, L. Gavlas 1, J. Štěpán 4, F. Foral 19, K. Janík 18, P. Wünsch 14, D. Ošmera 13, J. Miroszka 2; Nový Jičín (25. 2.): KH Kopř. – TJ Sokol Klimkovice 19:10, - Sokol Trnávka A 23:2, - TJ NJ 25:8, - Sokol Trnávka B 30:7; sestava a branky Kopř.: F. Dej 1, J. Příhoda – S. Jurdanov 20, H. Hladil 10, L. Gavlas 1, J. Štěpán 8, F. Foral 25, K. Janík 11, P. Wünsch 3, D. Ošmera 17, J. Miroszka 2. Sestava minižáků Kopř. v 6. turnaji MSL (Kopř., 3. 3.): M. Pekar, D. Alex, M. Žárský, K. Pekar, R. Adámek, A. Šebrle, F. Husár, M. Štěpán, J. Wirgl, D. Zrůnek, J. Thomke, D. Zeman, J. Štěpán.

Tenista Hynek Bartoň má dva tituly mistra ČR

Prostějov (cab) – Zatímco v loňském roce se odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň na halovém mistrovství ČR staršího žactva neprosadil, letos jako zkušený „druhoročák“ v kategorii nenašel přemožitele ani ve dvouhře, ani ve čtyřhře.

Mistrovství ČR starších žáků (r. 2004/05) hostila od soboty 24. do úterý 27. února prostějovská hala, tudíž Hynek Bartoň hrál na domácí půdě, neboť v současné době reprezentuje právě TK AGROFERT Prostějov. Ve čtyřhře nastoupil s Oldřichem Vejšickým z TJ Sokol Vysočany a až na semifinále s dvojicí Patrik Homola a Šimon Myslivec, v němž Bartoň s Vejšickým zvítězili až v tie-breaku, jim nedokázal žádný pár konkurovat. Ještě suverénněji si pak kopřivnický tenista počínal ve dvouhře a bral titul i v této disciplíně.

Výsledky tenisty Hynka Bartoně na halovém MČR starších žáků (Prostějov, 24.-27. 2.): čtyřhra chlapců: H. Bartoň (TK AGRO-FERT Prostějov), O. Vejšický (TJ Sokol Vysočany) – O. Kratochvíl (TK Sparta Praha), T. Růžička (TK Olymp Praha) 6:4, 6:4, - L. Klír (I. ČLTK Praha), Š. Mrůzek (LTC Slovan Kladno) 6:3, 6:2, - P. Homola (TK AGROFERT Prostějov), Š. Myslivec (TK Havířov) 7:5, 5:7, 1:0 (7), - J. Padevět (TK Černošice), A. Vašíř (I. ČLTK Praha) 6:2, 6:4; dvouhra chlapců: H. Bartoň – F. Paroulek (TJ Radlice) 6:0, 6:2, - A. Duda (I. ČLTK Praha) 6:3, 6:1, - F. Neuwirth (TK SC Ostrava) 6:2, 6:2, - J. Nicod (TK Sparta Praha) 6:1, 6:2, - V. Petr (TK Na Dolině) 6:4, 6:3.

Atleti AK EZ závodili nejen v běhu, ale i na lyžích

Bedřichov, Prusinovice (cab) – V Atletickém klubu E. Zátopka Kopřivnice nejsou jen výborní běžci, ale také lyžaři. Již po několikáté se vydali Josef Kvita s Darinou Krausovou do Krkonoš na Jizerskou padesátku, závod v klasickém lyžování, jehož LI. ročník se letos jel v neděli 18. února. Na start této prestižní akce se postavilo přes čtyři a půl tisíce běžkařů, včetně světové elity. Z druhé vlny startoval také sedmašedesátiletý Josef Kvita z AK EZ, který si nakonec o 10 min. vylepšil osobák na 3:26 hod. a celkově se v kategorii M70 umístil na 36. příčce. Již v pátek se Darina Krausová zúčastnila doprovodného závodu na 30 km a časem 1:36 hod. dojela mezi ženami pátá, ve své kategorii však brala bronz.

Čistě běžeckým závodem, který se nejen na Moravě považuje za „sezónní zahajovák“, je Rohálovská desítka. Jejímu XXV. ročníku však vůbec nepřálo počasí. Celkem 523 běžcům, kteří se vydali na 10km trať z Prusinovic do Tučap a zpět, ztrpčovaly úsilí teploty hluboko pod bodem mrazu a ledový vítr. Z vítězství se radoval Oleksandr Matvijčuk z JM DEMOLEX Bardejov (31:17 min.), o čtyři sekundy zpět zůstal Abderrahin Elasri z Maroka a třetí doběhl nejlepší český vytrvalec v závodě Jiří Čípa (Salomon-Suunto) v čase 31:59 min. Celkovou dvanáctou příčku pak obsadil Václav Bitala z AK EZ (34:34 min.), ve své kategorii však bral stříbrnou medaili. Mezi muži 60-64 let dominoval kopřivnický běžec Alexandr Neuwirth (40:50 min.), jenž o minutu a půl porazil druhého Ondřeje Němce – pořadatele závodu. Z dalších atletů AK EZ se Jaroslav Mička umístil na 11. příčce v kategorii mužů 50-59 let (42:05 min.) a Ondřej Dobiáš obsadil mezi muži 20-39 let 25. pozici (37:20 min.).

V doprovodném závodě dětí startovalo 140 závodníků, mezi nimiž se tentokrát představila jen trojice z AK EZ. Kristýna Káňová zvítězila v přípravce dívek (r. 2007/08), mezi mladšími žákyněmi (r. 2005/06) skončila čtvrtá její sestra Barbora Káňová a stejného umístění dosáhla také Kamila Drdová v kategorii mladší přípravky dívek (r. 2009/10).

Zemřel předseda KMK Jiří Krejčí

Jiří Krejčí
Jiří Krejčí

O víkendu skonal v nedožitých 72 letech Jiří Krejčí, dlouholetý funkcionář Klubu malé kopané Kopřivnice, kde nejprve zastával pozici sekretáře a od roku 2007 byl jeho předsedou. Stál také v čele mužstva FC Inter, za něž sám dlouho aktivně hrál. Kromě malého fotbalu však působil od roku 2011 i v kurzu sebeobrany seniorů jako mluvčí skupiny a podílel se také na organizování všech lekcí.

Hokejisty po výhře nad Porubou i přesto čekal v play-off Šumperk

HC Tatra Kopřivnice – HC RT TORAX Poruba 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Kopřivnice (cab) – Až do posledního kola neměli kopřivničtí hokejisté jasno, kdo bude jejich soupeřem ve čtvrtfinále play-off druhé ligy. Prestižní derby s Novým Jičínem by se konalo za předpokladu, že by Tatra porazila ve středu 28. února na domácím ledě Porubu, což se sice stalo, jenomže zároveň Valašské Meziříčí zvítězilo nad Hodonínem, a na Kopřiv- nici si tak udrželo dvoubodový náskok. Tudíž bylo jasné, že tatrováci změří síly s Draky ze Šumperku.

V minulém vzájemném měření sil Poruba přehrála kopřivnický celek 5:1, tentokrát však stejným výsledkem triumfovala Tatra. Již po 27 s hry sice hosté dostali k dispozici přesilovou hru, tu ale nevyužili a záhy poté dokonce inkasovali, když se jednoduchou akcí prosadil Hrubý. V 10. minutě naopak hasil únik Ballnera Hromada a o tři minuty později úspěšně zasáhl i proti Nestrašilovi. V 15. minutě znovu udeřila Kopřivnice, kterou do dvougólového vedení dostal z dorážky Krutilovy střely Vyčesaný. O dvě minuty později však snížil Kaluža, k němuž se vrátil puk odražený od zadního hrazení. Hned vzápětí mohl srovnat Ollender, proti jeho pokusu ale Hromada vytasil lapačku. Do šatny přece jen odcházeli svěřenci Jaroslava Kofroně s dvoubrankovým náskokem, když Golova střela skončila za zády Kubáně.

Na skvělou první třetinu navázala Kopřivnice i v té druhé. Ve 29. minutě se podruhé v utkání trefil Gola a o necelou minutu později lovil puk ze své sítě Kubáň znovu, když jej překonal Sluštík. Došlo na střídání gólmanů a místo Kubáně zaujal mezi tyčemi Zavadil. Ten, stejně jako Hromada, do druhé přestávky již neinkasoval, a tak tatrováci odcházeli do útrob stadionu s pohodlným čtyřbrankovým náskokem.

V polovině závěrečné periody čelila Kopřivnice v oslabení náporu Ostravanů, ti ovšem příležitost nevyužili, stejně jako domácí v početní výhodě o chvíli později, a tak skóre již zůstalo 5:1 ve prospěch Tatry. „Klíčové bylo, že jsme na rozdíl od soupeře proměnili šance. Podržel nás Hromada, ale musím přiznat, že jsme měli také štěstí. Nebylo to tak jednoznačné, jak by se mohlo podle výsledku zdát. Konečně se nám podařilo hrát skoro celý zápas v pěti. Ačkoliv nám to páté místo nevyšlo, je ta výhra pro nás před play-off povzbuzující,“ vyjádřil se po zápase trenér Kofroň.

Branky Kopřivnice: 6. Hrubý (Pargač), 15. Vyčesaný (Krutil, Tomášek), 19. Gola (A. Kofroň, Hrubý), 29. Gola (Bail, J. Mach), 30. Sluštík (Červenka, Vyčesaný); sestava Kopř.: Hromada – Krutil, Heinzl, Štěpánek, Marek, Fojtík, Bail – Červenka, Tomášek, Vyčesaný – Pargač, Sluštík, Hrubý – J. Mach, Gola, A. Kofroň.

Hokej Šumperk 2003 – HC Tatra Kopřivnice 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Š u m p e r k (cab) – K prvnímu utkání čtvrtfinálové série play-off východní skupiny II. ligy zajížděli kopřivničtí hokejisté do Šumperku již v sobotu 3. března. Na domácí mužstvo, stejně jako na brankáře Lakosila si však nepřišli.

Již úvod zápasu Tatře nevyšel, brzy totiž musela čelit přesilovce soupeře. Skóre se ale měnilo až v sedmé minutě, když Ostřanský zpoza brány našel před Hromadou volného Ďurkáče a ten bez větších problémů doklepl puk za brankovou čáru. Kopřivnice měla v závěru třetiny k dispozici početní výhodu, tu ovšem nevyužila.

Šance měli tatrováci v jejím pokračování i zkraje prostřední dvacetiminutovky, ale domácího gólmana nepřekonali, a to ani Kofroň v samo- statném úniku ve 22. min. O tři minuty později však Draci potrestali špatné střídání kopřivnické lavičky a již do tříbrankového vedení se dostali nedlouho poté. Tatra mohla ke konci třetiny snížit, šance ale zůstaly nevyužity. Navíc v poslední minutě pláchl v přesilovce Půhoný, a jelikož byl faulován, rozhodčí nařídil trestné střílení. To sice šumperský hráč proměnil, ale až z dorážky, což pravidla nedovolují.

Ve 45. min. Kopřivnice inkasovala v přesilovce, když špatné střídání potrestal blafákem Gewiese. V 52. minutě vychytal Golův pokus skvělým zákrokem Lakosil a o 9 s později přidal Šumperk pátou branku. Tři minuty před závěrečnou sirénou pak zpečetil vítězství trefou ve vlastním oslabení Cink. „Soupeř bohužel potrestal naše chyby. Za stavu, kdy jsme to mohli otočit, jsme nedali minimálně čtyři gólovky. Hra byla vyrovnanější, než ukazuje výsledek. Scházel nám prostě důraz před brankou,“ hodnotil trenér Kofroň první čtvrtfinálové utkání. Série se v pondělí 5. března přesunula do Kopřivnice a na domácím ledě vybojovali hokejisté výhru 3:2 (vzhledem k uzávěrce tohoto čísla novin vyjdou podrobnosti v dalším vydání). Na kopřivnickém zimním stadionu se tak odehraje ještě čtvrtý zápas v pátek 9. března od 18 hod.

Sestava Kopřivnice: Hromada - Stříž, Heinzl, Krutil, Marek, Fojtík, Bail – Červenka, Tomášek, Vyčesaný – Pargač, Sluštík, Hrubý – J. Mach, Gola, A. Kofroň.

Kopřivničtí florbalisté rozehráli čtvrtfinále na domácí půdě skvěle

Kopřivničtí florbalisté se ve čtvrtfinále play-off proti Rožnovu p. R. ujali vedení 2:0 na zápasy (na snímku branka Soukala v prvním utkání).
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Kopřivničtí florbalisté se ve čtvrtfinále play-off proti Rožnovu p. R. ujali vedení 2:0 na zápasy (na snímku branka Soukala v prvním utkání).
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Kopřivničtí florbalisté doslova vydřeli vedení ve čtvrtfinálové sérii play-off Národní ligy 2:0. Stejně jako v základní části i v té nadstavbové byla utkání s Rožnovem pod Radhoštěm více než vyrovnaná a jen detaily rozhodly o tom, že Vikingové na domácí palubovce zvítězili v obou duelech.

FBC Vikings Kopřivnice – 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Vzhledem ke druhému mís-tu po základní části měla Kopřivnice výhodu domácího prostředí a čtvrtfinále rozehrála v sobotu 3. března večer ve sportovní hale místního učiliště. Obě mužstva si však byla vědoma důležitosti střetnutí a nechtěla udělat chybu, a tak v první třetině početné publikum branku nevidělo.

Poprvé se skóre měnilo ve 23. minutě, kdy se za hosty trefil Viktořík. Rožnov to evidentně nakoplo a začal obléhat kopřivnickou bránu. Z tlaku však další gól nevytěžil, naopak ke slovu se dostala Kopřivnice. Ve 35. minutě bleskově využil přesilovou hru dělovkou pod břevno Soukal a o tři minuty později dostal Vikingy do vedení skrytou střelou ke vzdálenější tyči Monsport.

První polovinu závěrečné třetiny měli kopřivničtí hráči excelentní. Již po minutě a půl hry navýšil vedení střelou do horního rohu brány Sladkovský, v 50. minutě přidal další gól Kubátko a již na 5:1 zvýšil o 25 s později Fojtů. Soupeř reagoval oddechovým časem a zkusil power-play. Vikingové se dostali pod drtivý tlak, dvakrát inkasovali, ale nakonec vítězství uhájili. „Nebylo to lehké, ale trpělivou hrou jsme takticky svázané utkání zvládli. Věřili jsme systému a ten nám opět proti Rožnovu přinesl úspěch. Soupeř sice potvrdil, že v power-play je hodně silný, ale kluci to v závěru odjezdili a zaslouženě jsme se ujali vedení v sérii,“ měl radost trenér Vikingů Marek Jehlár.

Branky Kopřivnice: 35. Soukal (Kresta), 38. Monsport (Sladkovský), 42. Sladkovský (Baďura), 50. Kubátko (Z. Matúš), 51. Fojtů (Monsport); sestava Kopř.: Klinka – Zátopek, Kubátko, Sladkovský, Baďura, Štefek, Kresta, Monsport, Vývoda, Opatřil, Soukal, Z. Matúš, Fojtů, Jahoda.

FBC Vikings Kopřivnice – 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm 8:6 (3:2, 2:4, 3:0)

Ke druhému čtvrtfinálovému zápasu se florbalisté sešli ve sportovní hale učiliště hned v neděli odpoledne. A opět to bylo drama až do konce. Znovu jako první skóroval hostující celek, Kopřivnice však měla připravenu bleskovou odpověď. V 10. minutě srovnal z dorážky Štefek a o necelou minutu později strhl vedení na stranu Vikingů Baďura. Rožnovu se sice podařilo vyrovnat, po bekhendu Štefka do šibenice soupeřovy klece však Kopřivnice přece jen odcházela do šatny s jednogólovým náskokem.

V přestřelce se pokračovalo i v prostřední části utkání. Kopřivnice se po slepených brankách Kubátka a Kresty dostala do vedení již 5:2, a donutila tak soupeře k výměně gólmana. Možná tento moment dodal hostujícím hráčům potřebnou energii a do 36. minuty dokázali skóre otočit ve svůj prospěch.

Vikingové ovšem ve třetí třetině neponechali nic náhodě, již po 55 s hry srovnal Matúš a v 53. minutě zařídil vedení hattrickem junior Štefek. Rožnov opět sáhl ke svému obávanému power-play a Kopřivnice měla co dělat, aby se ubránila. I s přispěním brankové konstrukce to nakonec zvládla a vítězství pojistil 36 s před závěrečnou sirénou trefou do opuštěné klece Kubátko. „Zápas play-off se vším všudy. Opět to byl boj. Vedli jsme, nechali soupeře otočit, abychom v závěru opět strhli vedení na svou stranu. Ukázali jsme velkou morální sílu, no, a štěstí přeje připraveným,“ přiznal po utkání trenér Jehlár.

Čtvrtfinálová série hraná na tři vítězné zápasy se přesune do Rožnova p. R., kde se v sobotu 10. března odehraje třetí zápas, v případě vítězství domácích se bude hrát i v neděli.

Branky Kopřivnice: 10. Štefek (Jahoda), 11. Baďura (Sladkovský), 18. Štefek, 23. Kubátko (Opatřil), 24. Kresta (Jahoda), 41. Z. Matúš, 53. Štefek (Zátopek), 60. Kubátko; sestava Kopř.: Klinka – Zátopek, Kubátko, Sladkovský, Baďura, Štefek, Kresta, Monsport, Vývoda, Opatřil, Soukal, Z. Matúš, Fojtů, Jahoda.

Bod ztratili házenkáři pět sekund před koncem

KH Kopřivnice – HK FCC Město Lovosice 28:29 (13:13)

Kopřivnice (cab) – Kopřivničtí házenkáři byli velmi blízko zisku alespoň jednoho bodu, ale nakonec jim už po několikáté v této sezoně o jednu branku utekl. Pět sekund před koncem jim ho sebral v zápase třináctibrankový Motl.

Druhý celek extraligové tabulky Lovosice hostil kopřivnický celek v sobotu 3. března, kvůli večernímu plesu však v netradičním čase – již v 16 hodin. Domácí házenkáři trápili favorita ze severozápadních Čech od první minuty a za celý poločas jej nepustili do vedení. Do šaten se však nakonec odcházelo za nerozhodného stavu, když v poslední sekundě hosté proměnili sedmimetrový hod.

Po dvou minutách druhé půle utkání se Lovci poprvé dostali do vedení, avšak ne na dlouho. Ve 45. minutě si sice hosté vypracovali dvougólový náskok, ten však Kopřivnice o osm minut později smazala. Od 57. minuty zůstávalo skóre 28:28, jenomže komplikací bylo vyloučení kopřivnického Ungra. Dvacet sekund před závěrečnou sirénou si lovosický trenér vzal oddechový čas a v následném útoku pět sekund před koncem rozhodl o zisku dvou bodů pro Lovce Motl.

„Na kluky jsem i přes prohru hrdý, bojovali na sto dvacet procent, brankáři chytali skvěle. Jediné, co se nám moc nepovedlo, bylo ubránit ve druhém poločase Klimta. Samozřejmě mě mrzí, že jsme nezískali body, ale hráči poslední dva týdny na tréninku opravdu odmakali. Zaměřili jsme se na některé činnosti a v těch se hodně posunuli dopředu. Jdeme dál, když budeme takto bojovat, trénovat a posouvat se, tak do toho play-off dojdeme,“ věří kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský. Lovosický kouč Roman Jelínek po zápase přiznal, že o vítězi rozhodlo štěstí. “Když jsme neproměnili levé křídlo, říkal jsem si, že jsme to prohráli. Ale naštěstí se nám podařilo ubránit a pak dát i branku,” dodal Jelínek.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Střelec 1, Rachač 1, Jan Gřes 3, Mička, Petřík 4/3, Holbein, Unger 3, Hardt 1, Fulnek 1, Švébiš, Hanus 6, Mynář 6, Bukovský 2; 7m hody: 3/3 – 4/4; vyloučení: 4:2.

Extraliga mužů po 18. kole
1. Zubří18131 4492:46227
2. Lovosice18113 4517:46825
3. Karviná18112 5528:49724
4. Dukla Praha18103 5520:47223
5. Plzeň18111 6498:46223
6. Jičín18 81 9459:47117
7. Kopřivnice18 64 8513:51516
8. Frýd.-Míst.18 7110469:49215
9. Hranice18 7011478:48714
10. KP Brno18 6111501:52513
11. Strakonice18 4212459:55010
12. Nové Veselí18 4113436:469 9

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS