Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 5/2018 ze dne 08.02.2018

Město a sportovci hledají smírnou variantu opravy stadionu

Radnice nechá znovu prověřit možnosti, jak by na letním stadionu i po rekonstrukci bylo možné zachovat všechny dosavadní sporty.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Radnice nechá znovu prověřit možnosti, jak by na letním stadionu i po rekonstrukci bylo možné zachovat všechny dosavadní sporty.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam ) – Radnice prověří možnosti koexistence atletiky, fotbalu a ploché dráhy na rekonstruované ploše místního letního stadionu. Dohodli se na tom minulý týden zástupci radnice a správy sportoviště s představiteli zmíněných tří sportovních klubů.

„Šlo nám o to dohodnout se, najít pro všechny přijatelný kompromis a zajistit tak plánované rekonstrukci letního stadionu budoucí podporu všech, kteří toto sportoviště využívají,“ vysvětlil důvody konání schůzky místostarosta Lumír Pospěch. Připomínáme, že v loňském roce, kdy město podávalo žádost o dotaci na projekt renovace letního stadionu, který počítal se zrušením oválu pro plochou dráhu, se vzedmula velká vlna odporu ze strany zdejšího plochodrážního klubu, který po letech výrazně zintenzívnil svou činnost a uspořádal čtyři závody.

Minulý týden ukázal, že dohoda je možná, město by se v případě další žádosti mohlo opřít o podporu všech klubů, které na letním stadionu vyvíjejí činnost. „Oslovíme projekční kancelář, která vypracovala projekt na rekonstrukci stadionu, s žádostí, aby prověřila možnost zachování plochodrážního oválu a případně projekt v tomto duchu upravila,“ uvedl místostarosta Lumír Pospěch.

Podle předpokladů by zachování všech tří sportů na ploše stadionu bylo možné při respektování jeho stávající konfigurace. „Nedošlo by k posunu hřiště směrem k tribuně a atleti by se museli místo původně plánovaného oválu s osmi drahami v zatáčkách spokojit jen se šesti, ale to je pro všechny přijatelné,“ uvedl Lumír Pospěch. Podle jeho slov by bylo také potřeba při budování umělého atletického povrchu použít speciální materiál, který by bylo možné po závodech nebo trénincích plochodrážníků relativně snadno vyčistit.

Město podle místostarosty nyní počká na výsledky práce projektantů a následně je znovu projedná se zainteresovanými kluby. Pokud s novým řešením budou souhlasit, budou se hledat cesty, jak celý nákladný záměr financovat. „Je předpoklad, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy znovu vypíše dotační program na investice do sportovišť a my bychom se v něm znovu o dotaci ucházeli, je dokonce možné, že pokud bude vše připraveno, byla by žádost o finanční podporu podána ještě letos,“ uvedl místostarosta Pospěch. Drobnější investice v podobě dílčí opravy střechy divácké tribuny za půldruhého milionu korun se letní stadion má dočkat ještě letos.

Lidé mohou navrhovat čestné občany, dva už radnice registruje

Kopřivnice (dam) – V souvislosti s oslavami výročí povýšení Kopřivnice na město se bude zastupitelstvo města zabývat možností udělení čestného občanství a titulu významný občan. Na radnici se shromažďují nominace osobností, které by mohly být čestnými tituly oceněny. Oficiálně zatím radnice obdržela návrh na udělení čestného občanství Hansu Ledwinkovi a Josefu Jalůvkovi. První ze jmenovaných byl dlouholetým konstruktérem a členem vedení zdejší automobilky. Byl autorem legendární tatrovácké koncepce podvozku s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami, do výrobního programu automobilky zavedl i vzduchem chlazené motory a prosazoval i aerodynamické tvary vozů Tatra. Udělení čestného občanství navrhl znalec tatrovácké historie Karel Rosenkranz.

Další návrh se týká nedávného kopřivnického komunálního politika. Josef Jalůvka vstoupil do místní politiky hned po listopadu 1989. V prvním polistopadovém volebním období byl místostarostou, o čtyři roky později se stal poprvé starostou města. V této funkci působil s přestávkou osm let. Kromě toho byl aktivní i v dalších patrech politiky jako poslanec, krajský zastupitel nebo náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

„Věnoval většinu svého života místní komunální politice a lidem v Kopřivnici. Pomáhal a významně se zasloužil o rozvoj našeho města, které je oceňováno v mnoha oblastech na celostátní úrovni. V této oblasti spolupracoval s podnikateli, firmami, institucemi a nejrůznějšími sdruženími ve městě, které se do dění a veřejného života v Kopřivnici snažil co nejvíce zapojit a budovat u nich zdravý patriotismus,“ píše se ve zdůvodnění návrhu, který podpořilo svým podpisem doposud 106 lidí, další mohou aktuálně podpořit návrh na podpisovém místě ve vestibulu radnice.

Seznam osobností, o jejichž případném ocenění v letošním roce bude uvažováno, ale rozhodně není kompletní. „Máme informace, že přibydou další návrhy. Čas na jejich podání je až do konce března. Následně je posoudí letopisecká komise, rada města a v červnu nakonec také zastupitelstvo,“ doplnila mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková s tím, že formulář pro podání návrhu je k dispozici na webu města.

Individuální svoz odpadu je pozastaven, vyhodnocuje se

Kopřivnice (hod) – Od začátku roku nefunguje služba individuálního odvozu objemného odpadu z domácností, kterou od září do konce roku 2017 zajišťovala na přání radnice společnost Slumeko. „Jelikož se jednalo o zkušební provoz, nyní probíhá jeho vyhodnocování. Současně s touto službou fungoval mobilní svoz objemného odpadu, kdy mohli občané odkládat objemný odpad do přistavených velkoobjemových van v předem daných termínech,“ poznamenala Lucie Kubalcová, pracovnice odboru životního prostředí kopřivnické radnice, mající na starosti odpady.

O individuální přistavení auta či vany žádali lidé, kteří vyklízeli byty, sklepy či půdu nebo obnovovali vybavení bytu. Za přistavení vozidla s ložnou plochou do 5 metrů krychlových se platilo 100 korun a za vanu o objemu 7 metrů krychlových 200 korun. V průběhu čtyř měsíců si o přistavení menšího vozidla požádalo 32 lidí a o vanu dalších 26 osob. „Město za tuto službu zaplatilo něco málo přes 40 tisíc korun,“ upřesnila Lucie Kubalcová.

Odbor životního prostředí chce, aby individuální svoz pokračoval v prvním pololetí spolu s přistavováním velkoobjemových van a od července už jen samostatně. „To ale bude záležet na rozhodnutí rady, která o tom bude jednat příští týden. I z tohoto důvodu nemůže služba individuálního svozu objemného odpadu začít fungovat dřív než od 1. března,“ dodala na závěr pracovnice odboru životního prostředí.

Kraj vyplácí žákům učiliště tisíce na stipendiích

Kromě vysvědčení si žáci vybraného oboru zdejšího učiliště odnesli minulý týden domů také obálku s penězi z krajského stipendijního programu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Kromě vysvědčení si žáci vybraného oboru zdejšího učiliště odnesli minulý týden domů také obálku s penězi z krajského stipendijního programu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Dvaadevadesát tisíc korun na krajských stipendiích vyplatilo zdejší střední odborné učiliště svým žákům jen za první pololetí aktuálního školního roku. Moravskoslezský kraj začal, počínaje letošním školním rokem, s přímou finanční podporou žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu nejvíce chybí. Na stipendia letos dosáhnou žáci prvních ročníků 17 vybraných oborů vyučovaných na 24 středních školách v kraji. V případě kopřivnického učiliště je jediným stipendiovaným maturitní obor mechanik-seřizovač, který aktuálně prvním rokem studuje 26 mladíků.

Stipendijní program je koncipován jako dvousložkový, kraj prostřednictvím škol, které sám zřizuje, vyplácí žákům vybraných oborů motivační a prospěchová stipendia. Motivační složku stipendia, tedy 500 korun za každý měsíc studia bez neomluvené absence získá každý žák vybraného oboru bez ohledu na prospěch. Další peníze jsou pak závislé na známkách. Žáci, jejichž absence nepřesáhne 20 %, prospívají a z odborného výcviku mají nejhůř trojku, dostanou 1 000 korun za pololetí. Ti s průměrem do 2 a chvalitebným hodnocením odborného výcviku dosáhnou na 2 000 za pololetí a studenti s vyznamenáním a jedničkou z praxe mohou dostat 3 000 za pololetí. „Ve třídě se šestadvaceti žáky jsme v prosinci v prvním termínu výplat motivačních stipendií rozdělili 38 tisíc a minulý týden byla vyplacena motivační i prospěchová stipendia v celkové výši 54 tisíc korun,“ prozradil Petr Rešl, zástupce ředitele VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Kraj zatím prostřednictvím stipendií podporuje poměrně vyhledávaný obor mechanik-seřizovač, ale je možné, že v dalším školním roce bude podobně podporováno více zdejších oborů.

„Podle prozatím nepotvrzených informací kraj zvažuje, že kromě oboru nástrojař by měl přibýt ještě autolakýrník a karosář. Bylo by to logické, protože už nyní jsou stipendia vyplácena v příbuzných oborech lakýrník a klempíř,“ uvedl Petr Rešl.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o vyplácení stipendií pro letošní rok padlo až v průběhu léta, neměly prozatím vliv na zájem o studium podporovaných oborů, to by se ale mohlo změnit už letos. Škola prezentuje možnost získat krajské stipendium na výstavách, kterých se účastní, nebo v rámci svých dnů otevřených dveří. Už nyní je ale patrné, že možnost navýšit si kapesné motivuje žáky podporovaného oboru k větší aktivitě. „Před koncem pololetí se kluci zajímali o to, jak by si mohli opravit známku, aby si zlepšili průměr. Také absence v této konkrétní třídě je zhruba pětinová ve srovnání s tříletými obory. Samozřejmě půl roku je krátká doba na nějaké komplexní zhodnocení, ale myslím si, že je to krok správným směrem,“ nechal se slyšet Rešl.

Krajská stipendia jsou jen jednou z možností, jak si mohou žáci zdejšího učiliště finančně přilepšit. Už delší dobu škola spolupracuje se čtyřmi firmami, které vybraným žákům poskytují podniková stipendia. Ti nejlepší mohou od firem, kterým se zavážou k budoucímu zaměstnání, získat až 35 tisíc korun za studium. „Když to sečteme, tak snaživý a šikovný žák může během studia na stipendiích získat okolo 100 tisíc korun, to je částka, která už v rozpočtu jeho rodiny rozhodně pomůže,“ uzavřel zástupce ředitele VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Petr Rešl.

Krytý bazén slavil 25. výročí

Doprovodným programem a speciálním dvacetipětikorunovým vstupným oslavil minulý týden v pátek kopřivnický krytý bazén čtvrtstoletí od svého otevření.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Doprovodným programem a speciálním dvacetipětikorunovým vstupným oslavil minulý týden v pátek kopřivnický krytý bazén čtvrtstoletí od svého otevření.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Pětadvacáté výročí svého provozu oslavil kopřivnický krytý bazén symbolickým vstupným a doprovodným programem v pátek 2. února.

Krytý bazén se začal stavět v roce 1986 jako akce Z, ale dokončen byl až po převzetí objektu od Tatry městem Kopřivnice v roce 1993. Slavnostní otevření proběhlo 22. ledna 1993. Tehdy si mohli návštěvníci zaplavat v pětadvacetimetrovém bazénu, dále byl k dispozici dětský bazén, sauna a bar. První rozsáhlou rekonstrukcí prošel krytý bazén v roce 2004.

„V rámci opatření z energetického auditu se objekt bazénu dočkal zateplení fasády i střechy, dále byla vyměněna okna, výměníková stanice a nainstalována účinnější úpravna bazénové vody. V tomto roce byla přistavena i venkovní ochlazovna, která se těší velké přízni návštěvníků sauny,“ přiblížil historii modernizace Milan Gilar, ředitel Správy sportovišť Kopřivnice.

Tato organizace se o bazén stará od roku 1996, kdy vznikla a přebrala areál od Technických služeb města Kopřivnice, které jej provozovaly od roku 1993.

Později byl bazén upraven také pro imobilní občany. Další velkou změnou prošel bazén v roce 2014. „V rámci další přístavby došlo k rozšíření saunových prostor o aroma saunu a nezbytné sociální zázemí. Dále byly vybudovány nové parní lázně a vířivka. Modernizovány byly šatny, sprchy i naše programové vybavení, a to elektronický odbavovací systém. Od této doby používají návštěvníci pro vstup čipy,“ okomentoval další novinky Pavel Petráš, vedoucí krytého bazénu.

Za celou dobu fungování krytého bazénu si přišly zaplavat víc jak dva miliony lidí. „Roční návštěvnost je 50 tisíc lidí a k tomu je nutno připočítat kurzy plavání pro kojence, batolata a školy a také členy plaveckého klubu, kteří v bazénu trénují,“ uvedl Petráš.

Krytý bazén pro své návštěvníky připravuje sám nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi řadu zajímavých aktivit. „Lidé si mohou vyzkoušet potápění, děti zaskotačit na plovoucích atrakcích nebo vyzkoušet aquazorbing. Velkému zájmu se těšily akce jako Týden saunování nebo Evropský plavecký den,“ poznamenal Pavel Petráš s tím, že velkou část aktivit si mohli zkusit právě v den oslav výročí.

Hrdý Budžes po letech opět nadchl publikum

Bára Hrzánová v hlavní roli inscenace Hrdý Budžes znovu nadchla Kulturní dům v Kopřivnici.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Bára Hrzánová v hlavní roli inscenace Hrdý Budžes znovu nadchla Kulturní dům v Kopřivnici.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Podle závěrečných ovací vstoje je možné usuzovat, že dlouhé čekání na návrat Hrdého Budžese se vyplatilo. Legendární představení z repertoáru příbramského divadla bylo původně na programu Kulturního domu Kopřivnice už v polovině května 2017, ale pro onemocnění hlavní představitelky bylo nakonec odloženo až na první únorový večer letošního roku. Bára Hrzánová v roli devítileté Helenky Součkové ale svým fanouškům, z nichž mnozí na stejnou inscenaci vyrazili už poněkolikáté, dlouhé čekání beze zbytku vynahradila. Vyprodaný sál se tak bavil příběhem mile naivní školačky, která si po svém vykládá politickou ideologií zaplevelený svět dospělých.

Žáci 8. a 9. tříd mohli poprvé diskutovat s komunálními politiky

Minulý týden měli žáci 8. a 9. ročníků místních základních škol poprvé možnost diskutovat s představiteli města.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Minulý týden měli žáci 8. a 9. ročníků místních základních škol poprvé možnost diskutovat s představiteli města.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Ve čtvrtek 1. února proběhla první žákovská diskuze s představiteli města, kterou zorganizovali členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice. Šlo o první akci svého druhu, kdy měli možnost žáci kopřivnických základních škol přímo pokládat otázky starostovi, místostarostům i dalším odborným pracovníkům radnice a ředitelce domu dětí a mládeže.

Na akci s podtitulem I mladé zajímá dění ve městě přišlo 46 žáků základních škol. Organizátoři přitom zvali po šesti zástupcích z každé ze šesti základních škol. Diskuze byla určena pro žáky 8. a 9. tříd. Ti byli po příchodu rozlosováni do šesti skupin, v nichž je čekala týmová práce. Po seznamovací hře se museli zamyslet nad klady i zápory jedinečnosti Kopřivnice. Ty pak dva zástupci prezentovali ostatním. Zatímco většina mezi klady dávala Tatru, počet sportovišť, množství volnočasových aktivit, pěkné okolí i dostatek škol, hlavním záporem byl vzhled centra, opuštěný objekt bývalé základní školy náměstí, ale i vybavení samotných škol či nemožnost dietního školního stravování. Po vystoupení každé skupiny dostali slovo představitelé města, aby sdělili, jak se řeší jednotlivé problémy, které mladí vyjmenovali. Například starosta Miroslav Kopečný osvětlil situaci s centrem města. „Máme schválenou studii, nyní se zpracovává projektová dokumentace a do konce roku chceme vybrat firmu, která projekt začne realizovat. Práce nezačnou určitě dřív než v příštím roce,“ konstatoval starosta.

K vybavenosti škol hovořil místostarosta Lumír Pospěch. „Problém s dietním stravováním se řeší. Budeme vytipovávat jednu školu ve městě, nebo se domluvíme se školou v Příboře, odkud by se dietní jídlo rozváželo,“ odpověděl na jeden ze vznesených problémů. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámila mladé s tím, co se v letošním roce bude realizovat. Poté starosta okomentoval, jak radnice pracuje s aktivitami, které byly vloni pojmenovány na fóru mladých. Přítomní žáci se tak dozvěděli, že na některých aktivitách se pracuje, jiné byly pozastaveny. Například starosta řekl, že s obnovením činnosti klubu mladých se počítá až v rekonstruovaném kulturním domě.

Na poslední část programu se přítomní přemístili u stolů tak, aby u jednoho stolu seděli žáci jedné základní školy. Ti si totiž před akcí na školách připravili dotazy a z nich několik vybrali. Každý tým pak z časových důvodů mohl položit tři otázky. Na ty pak odpovídali přítomní zástupci města.

Na závěr poděkoval starosta členům dětského zastupitelstva za přípravu akce, moderátorům poblahopřál za skvěle odvedený výkon a žákům, účastníkům akce, za aktivní přístup a pozval je na květnové fórum mladých. „Podněty, které tady byly vzneseny, se budeme zabývat při přípravě akčních plánů či rozpočtu na další období,“ slíbil starosta.

Jako velmi dobrou hodnotí akci samotní organizátoři. „Akce splnila naše očekávání. Mladí lidé získali informace, které se jim určitě budou hodit i pro sestavování žebříčků priorit na fóru mladých, které se bude konat v květnu,“ zhodnotila diskuzní akci Anna Murková, členka DZ Kopřivnice, která spolu s Janem Fiľákem, předsedou DZ, akci moderovala.

Noví občánci se budou vítat častěji

Kopřivnice (hod) – Letos plánuje kopřivnická radnice víc termínů slavnostních obřadů, při nichž bude vítat nové občánky města. Až do loňského roku se v Kopřivnici konaly tyto obřady ve čtyřech termínech, v Lubině se vítalo dvakrát, v Mniší a ve Vlčovicích proběhl jeden slavnostní ceremoniál. „Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu rodičů zúčastnit se tohoto slavnostního aktu jsme tradiční termíny pro Kopřivnici rozšířili o jeden v dubnu, poznamenala Ilona Mazalová, referentka vnějších vztahů, jež má tuto agendu na starosti.

Vítání občánků v Kopřivnici se uskuteční v obřadní síni v sobotu 3. března, 21. dubna, 23. června, 15. září a 24. listopadu. V Základní škole v Lubině proběhnou dva obřady, a to v neděle 10. června a 21. října. „Říjnový termín v Lubině je shodný i pro Mniší a Vlčovice. V těchto místních částech se z důvodu menšího počtu nově narozených dětí koná jen jeden obřad, a to v tamních kulturních domech,“ poznamenala Ilona Mazalová s tím, že pokud mají zájem rodiče zúčastnit se vítání, ať se na ni obrátí. Zájemci se s ní mohou spojit telefonicky na číslech 556 879 436, 737 114 246 nebo na e-mailové adrese ilona.mazalova@koprivnice.cz, případně osobně v kanceláří č. 743 v 7. podlaží radnice, kde získají podrobnější informace.

Kraj si zadal vypracování studie domova pro seniory

Ostrava (dam) – Studii budoucí podoby kopřivnického domova pro seniory a domova se zvláštním režimem vytvoří ostravská projekční kancelář DaF – PROJEKT, s. r. o., rozhodla o tom 23. ledna Rada Moravskoslezského kraje. Studie by podle dřívějšího vyjádření náměstka Jiřího Navrátila měla být dokončena do poloviny roku, bezprostředně po jejím dodání pak kraj vyhlásí výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Veškeré plány a potřebná povolení by měly být k dispozici v příštím roce, kdy by se mělo začít se samotnou stavbou. Kraj se už dříve rozhodl nevyužít ani neaktualizovat studii, kterou měla pro stavbu domova pro seniory zpracovánu kopřivnická radnice. Projektová kancelář DaF – PROJEKT tak pro kraj vytvoří zcela novou představu o zařízení s celkovou kapacitou 60 lůžek. Dvě třetiny kapacity domova budou fungovat v takzvaném zvláštním režimu určeném lidem trpícím neurodegenerativními chorobami. Spolu s budovou domova má vzniknout rovněž zahrada pro klienty nebo 39 parkovacích míst. Za studii kraj zaplatí maximálně 199 tisíc Kč bez DPH.

Vloni obdrželo bod 1 703 řidičů z Kopřivnicka

Kopřivnice (hod) – Ve správním obvodu Kopřivnice bylo k datu 31. prosince 2017 evidováno 32 047 řidičů, přičemž 1 703 z nich se dopustilo přestupku nebo trestného činu započítávaného do bodového hodnocení. O rok dřív minimálně dva body získalo 2 293 řidičů z 31 854 evidovaných. Jednobodové přestupky se zrušily k 31. červenci 2011.

Počty bodovaných řidičů jsou rozdílné, nedá se říci, že by se dopouštěli méně přestupků. K 31. 12. 2011 činil počet bodovaných řidičů 1 734, o rok později jich bylo 1 464, na konci roku 2013 body získalo 1 352 řidičů, v roce 2014 se jejich počet navýšil na 1 732 a na konci roku 2015 jich bylo 1 900.

Nejčastějším přestupkem, kterého se vloni řidiči dopustili, je překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/hod., které se stalo 471 řidičům. Ti za něj obdrželi dva body. Dalším dvoubodovým přestupkem je překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/hod. Toho se dopustilo 185 řidičů. Tři body obdrželo 135 řidičů za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o více než 20 km/hod. a 73 řidičů překročilo rychlost mimo obec o více než 30 km/hod. Za porušení povinnosti být za jízdy připoután se 357 řidičům připsaly tři body a dalších 244 řidičů obdrželo dvoubodovou sankci za držení telefonu nebo manipulaci s ním při řízení. „V průběhu roku 2017 dosáhlo 17 řidičů horní hranice 12 bodů, o rok dřív jich bylo 26. Zákaz řízení vloni dostalo 193 řidičů, přičemž v roce 2016 tento verdikt obdrželo 187 řidičů,“ upřesnila Hedvika Janková, pracovnice kopřivnické radnice z evidence řidičů. Ta podotkla, že zpět řidičské oprávnění po vybodování získá člověk nejdříve po roce. K žádosti o vrácení řidičského oprávnění po vybodování musí doložit posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření a dále doklad prokazující, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti.

Stíny

Dne 22. ledna zadržela hlídka městské policie pětadvacetiletého muže, který se pokusil utéct z prodejny Albert s odcizeným zbožím. Strážníci pak výtečníčka převezli na OO PČR, kde si policisté převzali jeho případ k dořešení.

Dne 29. ledna po páté hodině ranní zasahovala hlídka městské policie u dopravní nehody. Třiadvacetiletá řidička zachytila svým vozidlem na přechodu pro chodce přecházející dívku a způsobila jí poranění dolní končetiny. Strážníci zajistili místo nehody a přivolali policisty OO PČR, kteří si případ převzali k dořešení.

V úterý 30. ledna nahlásila na obvodní oddělení v Kopřivnici osmatřicetiletá žena, že se stala v sobotních večerních hodinách obětí loupeže. Oznamovatelka uvedla, že ve chvíli, kdy kouřila před jednou z místních restaurací, k ní přišel neznámý muž, který ji požádal o cigaretu. Ten měl podle jejího tvrzení ve chvíli, kdy mu odmítla cigaretu dát, do ní strčit takovou silou, až upadla a způsobila si tím mnohočetné poranění. Žena dále uvedla, že ve chvíli, kdy ležela na zemi, jí pachatel vzal z ruky krabičku cigaret a z místa utekl neznámo kam. Případem se ihned začali zabývat kriminalisté, kterým se podařilo zjistit, že si žena celé loupežné přepadení vymyslela z důvodu hanby, neboť si v daný den skutečně poranění v důsledku pádu způsobila, avšak vlastní vinou po předchozím požití alkoholických nápojů.

Příborští policisté se v uplynulých dnech zabývají přečinem krádeže. Dosud neznámý pachatel v obci Mošnov odcizil z jedné z místních průmyslových hal z výšky sedmi metrů Wi-fi zařízení, jehož hodnota byla předběžně stanovena na 20 tisíc korun. Pachateli v případě dopadení hrozí až dva roky za mřížemi.

Radnice neplánuje plošné konkurzy na ředitele škol

Kopřivnice (dam) – Kopřivnická radnice zřejmě letos nevypíše plošné konkurzy na ředitele zdejších školských zařízení. Rada města se možností vyhlášení konkurzu po uplynutí šestiletého funkčního období stávajících ředitelů zabývala už na dvou svých jednáních, ale k vyhlášení konkurzů se přes doporučení příslušného odboru radnice nerozhodla. Pokud politici svůj postoj nezmění do konce dubna, mohou dosavadní ředitelé pokračovat ve svých funkcích po další šestileté období.

V rámci pracovního poměru ředitelů školy se opakují po 6 letech tříměsíční časové úseky, ve kterých je město jako zřizovatel oprávněno vyhlásit na místo ředitele konkurz. Kopřivničtí radní naposledy a tehdy také bez konkurzu potvrdili ředitele v jejich funkcích od 1. srpna 2012. Lhůta, kdy město může uvažovat o hledání nových ředitelů, začala běžet v únoru a trvá tři měsíce. Po tomto období je možná změna na postu ředitele jen za předpokladu, že o vyhlášení konkurzu požádá Česká školní inspekce, školská rada, anebo pokud ředitel sám ze svého místa odejde.

Podle místostarosty Lumíra Pospěcha nemá město povinnost konkurzy vyhlásit a je to pouze na rozhodnutí radních. „Názory na to, zda mají nebo nemají být konkurzy vyhlášeny, byly mezi členy rady města různé a většinovou podporu tento návrh nezískal. Jedním z argumentů je ten, že s prací ředitelů školských zařízení panuje spokojenost a vyhlášení konkurzů v případě, že si přejeme zachování stávajícího vedení, je bezpředmětné,“ vysvětlil místostarosta Pospěch.

Možnost vyhlášení konkurzu se týkala ZŠ Alšovy, ZŠ a MŠ 17. listopadu, ZŠ Emila Zátopka, ZŠ Kopřivnice – Lubina a Domu dětí a mládeže Kopřivnice, ve kterých nedošlo k výměně na ředitelském postu v posledních 6 letech.

Přestože radní konkurzy zřejmě nevyhlásí, k přeobsazení minimálně jednoho ředitelského místa letos stejně dojde. „Jiří Stoško, ředitel ZŠ 17. listopadu, už písemně informoval o svém záměru ve funkci skončit a odejít do penze. Příští jednání rady města tak vyhlásí konkurz na nového ředitele této školy, aby předání funkce mělo minimální vliv na chod školy,“ doplnil místostarosta Lumír Pospěch.

Objekt staré vrátnice se změní ve velkou garáž

Rekonstrukce objektu bývalé tatrovácké vrátnice č. 3 se chýlí ke konci. Pracovníci dokončují  úpravy vnitřních prostor včetně výmalby.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Rekonstrukce objektu bývalé tatrovácké vrátnice č. 3 se chýlí ke konci. Pracovníci dokončují úpravy vnitřních prostor včetně výmalby.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Od začátku prosince prochází objekt bývalé tatrovácké vrátnice č. 3 za budovou městského úřadu stavební úpravou. Město, které tento objekt odkoupilo od automobilky v roce 2016, jej nechává přestavět na garáže. Ty dle projektu pojmou 9 osobních služebních automobilů, dále zde bude možné uskladnit pneumatiky, přívěsné vozíky a další vybavení související s autoprovozem radnice.

V rámci zakázky firma NH stavby, s. r. o., Palkovice, která vzešla z veřejné soutěže, provedla dispoziční úpravy, dozdívku obvodového pláště, vyměnila okna, dveře, vjezdová vrata a rozvody elektroinstalace. Došlo také k zazdění podchodu pod železniční tratí, což byl požadavek vycházející ze smlouvy s Tatrou Trucks o převodu nemovitosti. „Práce by firma měla dle smlouvy dokončit do 15. února a za realizaci společnost NH stavby obdrží 668 732 korun včetně DPH,“ přiblížil rekonstrukci objektu Miloš Sopuch, vedoucí oddělení investic kopřivnické radnice.

Jednou z dřívějších úvah o využití bývalé vrátnice bylo její přebudování na sídlo městské policie, to by ale znamenalo vybudování patra v budově, což by bylo velmi nákladné. Nakonec radnice zvolila i pro adaptaci na garáže úspornější variantu, neboť původní projekt pro přestavbu na garáže byl o milion dražší než práce, které se nakonec skutečně realizují.

Bývalý šéf Tatry získal odškodné

Kopřivnice (dam) - Někdejší šéf Tatry Ronald Adams se domohl odškodnění za neoprávněné zadržení a trestní stíhání. Stát mu musí zaplatit 315 tisíc korun plus úroky z prodlení, v lednu o tom rozhodl odvolací Krajský soud v Brně a potvrdil tak už rok a půl starý rozsudek městského soudu. Adams původně požadoval pětimilionové odškodné, když tvrdil, že obžaloba z podplácení v případu zakázek pro armádu negativně ovlivnila jeho osobní i profesní pověst a mohla mít i vliv na problémy automobilky, které vyvrcholily až nepřátelským převzetím novými majiteli. Někdejší generální ředitel Tatry slíbil peníze z odškodného věnovat některému z fondů zaměřených na boj s korupcí.

Příspěvky zastupitelů města (Ne)vyhlášení konkurzu na ředitele

Stanislav Šimíček
Stanislav Šimíček

Jednou za šest let je v kompetenci města, aby prostřednictvím rady města vyhlásilo konkurzy na ředitele příspěvkových organizací. Tímto si může zřizovatel ověřit, zda jednotliví ředitelé mají zájem pokračovat ve své funkci. Ředitelé se mohou do konkurzu přihlásit, a potvrdit tak, že mají plány a vize do budoucna. Schopní a aktivní ředitelé chtějí školu či školské zařízení opravdu vést a tedy nejsou ve své funkci jen z dlouholeté setrvačnosti.

V minulém období konkurzy vyhlášeny nebyly, a bylo řečeno, že příště již vyhlášeny budou! Toto šestileté období právě končí a do rady města byl nachystán materiál na vyhlášení konkurzů. Týká se to ZŠ E. Zátopka, ZŠ Alšova, ZŠ a MŠ 17. listopadu, DDM, ZŠ Lubina. Konkurzy jednoznačně podpořil také odbor školství, kultury a sportu. Plošné konkurzy byly vyhlášeny i v okolních městech (např. v Novém Jičíně na 4 ZŠ, kde končí šestileté funkční období ředitelů). Rada města se dne 30. 1. 2018 většinově rozhodla tento materiál o konkurzech stáhnout z projednávání. Dala tím mandát současným ředitelům na dalších 6 let v jejich funkci. Já jsem jako jediný hlasoval proti a podporoval jsem vyhlášení konkurzů, a to z důvodu popisovaných výše - ujištění se, zda daní ředitelé chtějí pokračovat ve funkci a mají představu o dalším směřování školy, na které působí. Pokud žádnou vizi nemají a chybí jim energie do další práce, měl by být dán prostor, aby se této funkce ujal někdo nový, kdo by obstál v konkurzu.

Stažením tohoto materiálu se opět prodlužuje období bez vyhlašování konkurzu, řada místních ředitelů je tak na svých pozicích více než 20 let. Akceptuji většinový názor rady. Jsem však přesvědčen, že jsme z pozice zřizovatele nevyužili možnosti ověřit si, zda tito ředitelé chtějí školské organizace nadále vést. Postup měl být takový - vyhlásit konkurzy – poděkovat ředitelům v důchodovém věku, kteří se již nepřihlásili, za jejich dlouholetý přínos školám – pogratulovat stávajícím obhájcům postu – přivítat nové ředitele a popřát jim mnoho sil do nové práce. Vše by se dalo ještě stihnout, RM má tu možnost do dubna.

Rád bych zde vyzvedl a pochválil přístup ředitelky DDM Mgr. Evy Müllerové a ředitelky ZŠ Lubina Mgr. Ivany Davidové, které v předchozích osobních rozhovorech oznámily, že se konkurzu zúčastní a že by chtěly pokračovat v rozdělané práci a projektech. I já chci konstatovat, že u obou organizací je vidět práce a výsledky zmiňovaných ředitelek, a proto si cením jejich přístupu.

V našich školách a školských zařízeních pracuje cca 300 pedagogických pracovníků a navštěvuje je více než 3,5 tisíce dětí. Proto si tyto příspěvkové organizace zaslouží, aby je vedli ředitelé schopní a aktivní, kteří chtějí pracovat pro rozvoj těchto organizací a tím také pro blaho budoucích generací.Stanislav Šimíček, místostarostaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Otevřený dopis starostovi města

Ivan Telařík
Ivan Telařík

Vážený pane starosto, na základě poznatků, které vyplynuly z prohlídky stavby Ringhofferovy vily v Kopřivnici, která nám byla umožněna dne 30. 1. 2018 po ukončení schůze Rady města Kopřivnice (které jste se bohužel Vy jako garant této stavby neúčastnil), žádám urgentně o provedení kontrolního dne za účasti Vaší jako garanta, projektanta stavby a všech zastupitelů města Kopřivnice, kteří projeví o účast na kontrolním dnu zájem.

Vysloveně žádám, aby byla účast na tomto dnu umožněna zastupiteli Janu Holubovi jakožto osobě fundované v oblasti stavebnictví.

Po zhlédnutí staveniště nabývám přesvědčení (a nejen já), že je třeba okamžitě konat s ohledem na blížící se termín ukončení stavby a stálého navyšování ceny rekonstrukce celé stavby. S pozdravem nebuďme lhostejní k věcem veřejným.

Ivan Telařík,

zastupitel a člen rady městaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Benefiční koncert Voxela pomůže škole získat peníze na slabikáře pro krajany

Kopřivnice (dam) – S cílem získat peníze na nákup učebnic a dalších pomůcek do vybraných krajanských škol na Ukrajině a v Srbsku pořádá ZŠ Lubina ve středu 14. února benefiční koncert zpěváka Voxela. Akce, kterou bude od osmnácti hodin hostit velký sál kulturního domu, je součástí většího charitativního projektu Slabikář pro každého, který společně připravili a realizují žáci 4. a 5. ročníku školy z Lubiny a Studentský dobrovolnický klub ADRA Frýdek-Místek.

„Jsme rovněž zapojeni do programu Dobro-druzi, díky čemuž nám nadace Via zdvojnásobí částku, kterou se nám podaří získat,“ doplnila Ivana Davidová, ředitelka školy v Lubině.

Ještě před vstupem do sálu bude pro všechny příchozí připravena prezentace projektu škol v Žytomyru a Malynivce na Ukrajině a také české školy v srbské Bela Crkvě. Díky tomu se všichni návštěvníci dozvědí, kde budou pomáhat peníze, které zaplatí za vstupenku na koncert nebo za placky, které budou organizátoři koncertu nabízet.

Samotný zhruba hodinový koncert nabídne Voxelovo sólové vystoupení. Jeho jediným jevištním partnerem bude elektronická mašinka Looper, díky které může postupným přidáváním přednahraných smyček vytvářet iluzi zvuku celé kapely. „Moje maminka na škole v Lubině vyučuje, a když připravovali tento charitativní projekt, tak nějak přirozeně oslovili mě a domluvili jsme se na spolupráci,“ vysvětluje Václav Lebeda alias Voxel, jak se stal hvězdou připravovaného dobročinného koncertu. Dnes pětadvacetiletý Voxel od mládí projevoval nadání pro hudbu a vystřídal hned několik nástrojů od flétny přes klavír až po kytaru. Dnes nejrůznější nástroje nejen sbírá, ale ve své tvorbě pravidelně experimentuje s jejich zvuky. Zdejší publikum na sebe Václav Lebeda poprvé upozornil ve svých třinácti, kdy s kamarády založil punkrockovou kapelu Burnout, o čtyři roky později přišel s prvním sólovým projektem. Natočil několik singlů, neúspěšně prošel několika televizními talentovými soutěžemi. V roce 2013 skončil v anketě Český slavík druhý v kategorii Hvězda internetu a v následujícím ročníku ankety již tuto kategorii ovládl. V roce 2014 vydal své debutové album All Boom! A o rok později spatřila světlo světa další deska Motýlí efekt. Vloni pak absolvoval úspěšné turné PopFolklorTour, na kterém hrál své písně v upravené podobě a za doprovodu cimbálové muziky.

Na středu 14. února chystá Voxel program, ve kterém se fanoušci dočkají nejen známých písniček, ale vůbec poprvé budou moci slyšet také úplně nové skladby, které Václav Lebeda připravuje na svou třetí desku, již plánuje vydat v průběhu letošního roku. „Je to koncert doma a ten je vždycky trošku specifický. Můžu třeba něco říct o tom, jak která písnička vznikala, protože mnohé z nich jsou inspirované místem, kde jsem až do osmnácti let žil. Moc se na to vždycky těším,“ doplnil Voxel. Na závěr celého programu se návštěvníci koncertu dočkají také překvapení, které připravují žáci lubinské školy se svými učitelkami.

KUF nabídli originální muziku a neméně skvělou vizuální show

Berlínské trio KUF přivezlo nejen velmi zajímavou elektronickou hudbu, ale své vystoupení doprovodilo i působivou videoprojekcí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Berlínské trio KUF přivezlo nejen velmi zajímavou elektronickou hudbu, ale své vystoupení doprovodilo i působivou videoprojekcí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Nový koncertní rok a navíc premiéra v novém prostoru, to a ještě mnohem víc bylo pro místní pořadatele koncertů nezávislých kapel hostování berlínského tria KUF. To zahrálo poslední lednový večer v sále Vily Machů.

Netuctovou kapelu tvoří klávesista Tom Schneider, kontrabasista Valentin Link a bubeník Hendrik Havekost. Kopřivnickému publiku nabídli příjemně gradující vystoupení plné muzikantské hravosti a neutuchající energie. Přestože dominantní v projevu kapely je elektronika, KUF rozhodně netrpí nedostatkem živelnosti či autenticity jako některé jiné kapely z této žánrové škatulky. Berlínské trio míchá funky, R&B, stejně jako prvky elektronické hudby z osmdesátých let nebo jazzu a výsledek je osvěžující, zábavný, ale i až překvapivě taneční.

Zajímavá hudba, která díky silné improvizační složce skvěle korespondovala s náladou v sále, ale nebyla jedinou devízou kopřivnického koncertu KUF. Za zmínku stojí nejen vynikající zvuk, ale také propracovaná videoprojekce, která stejně jako hudba vznikala naživo přímo na místě, a vířící světelné body a fragmenty grafiky se podobně jako zlomky hudebních nápadů KUF přes zdánlivou nesourodost spojovaly do působivých kompozic, které zaplnily prostory společenského sálu klasicistní vily.

Začalo hledání letošní KoprStar

Kopřivnice (dam) - Hledání kopřivnické pěvecké hvězdy pro rok 2018 je v plném proudu. Soutěž KoprStar 2018 pořádaná místním domem dětí a mládeže už je ve stádiu castingů, které aktuálně probíhají a do 15. února ještě budou probíhat na všech místních základních školách.

Základní kola soutěže pro soutěžící předškolního věku se uzavřou už tento týden a MiniKoprStar vzejde z finále, které proběhne ve středu 14. února od 15 hodin v kinosále kulturního domu.

Hledání KoprStar mezi školáky bude tradičně o trochu delší proces. Po posledním castingovém kole, naplánovaném na 15. února do domu dětí a mládeže, se vybraní soutěžící utkají v několika věkových kategoriích na semifinálovém koncertu. Ten je naplánován na středu 28. února a porota bude hodnotit výkony soutěžících od 15 hodin zhruba do půl sedmé večer. O den později čeká desítku nejúspěšnějších soustředění finalistů a v úterý 13. března proběhne na půdě kinosálu finálový koncert. Natočená vystoupení se pak objeví na obrazovkách KTK mezi 16. a 23. březnem, kdy budou diváci svým sms hlasováním rozhodovat o vítězi. Jeho jméno pak bude ohlášeno až 27. března v rámci Jarního koncertu kopřivnických škol.

EVAMORE zazpívá v kavárně i s klavíristou Ivo Saniterem

Kopřivnice (dam) – V sobotu 10. února nabídne kavárna ve Vile Machů hudební večer s EVAMORE. Zpěvačka Eva Moravčíková zahraje společně s kytaristou Tomášem Nováčkem a klavíristou Ivo Saniterem.

Se svými autorskými písněmi, ve kterých je patrný velmi silný vliv folkloru, začala Eva Moravčíková vystupovat jako EVAMORE v létě 2016. V životě příborské rodačky ale hudba vždy hrála velmi důležitou roli už dříve. Na základní umělecké škole prošla školením ve hře na klavír a zpěvu, hudbě se věnovala v rámci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Nejen hudbě se věnovala i v době svého působení na gymnáziu ve Vídni, kde vyučovala hudbu, vedla sbor i taneční skupinu. Sama prošla několika různými soubory, věnovala se klasické i populární hudbě.

Její spoluhráč Tomáš „Njumen“ Nováček je původem Ostravan, v Kopřivnici ale založil a dlouho provozoval čajovnu Mandala, která se stala centrem alternativní kultury ve městě. Sám byl také vždy aktivní na poli hudby a působil v řadě hudebních projektů žánrově rozkročených od alternativního folku, přes hardcore a punk až po jazz. V EVAMORE se podílí na tvorbě a aranžmá písní, hraje nejen na kytaru, ale je také zkušený perkusionista a textař.

Společně mají za sebou několik desítek koncertů nejen po klubech a kavárnách, ale například také listopadové vystoupení s dětským sborem na Lampě svaté Cecílie. V současné době připravují nahrávání CD a natočení videoklipu. Přestože nejčastěji vystupují jen jako duo, občas na své koncerty zvou hosty z okruhu svých hudebních přátel, to bude i případ sobotního hudebního večera v kavárně Vila. S Ivo Saniterem se Eva Moravčíková setkala během svého pobytu ve Vídni. Klavírista, který je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a následně JAMU, pětadvacet let působil v rakouské metropoli jako učitel klavíru a zároveň vystudoval kompozici na Musik-hochschule Vídeň a hudební vědu na Univerzitě ve Vídni.

Přestože hlavním lákadlem sobotního večera bude hudba, na své si přijdou také milovníci módy. Zpěvačka Eva Moravčíková bude totiž oblečena do modelů příborské módní návrhářky Lady Vivialové.

Dokument podrobně rozpitvá Botticelliho mapu Dantova pekla

Kopřivnice (dam) – Fascinující tajemství temější stránky tvorby jednoho z nejznámějších mistrů italské renesance Sandra Botticelliho se snaží odhalit dokumentární snímek Botticelli: Inferno, který v rámci cyklu Světové umění na plátnech kin uvede v neděli 11. února Kino Kopřivnice.

Botticelli známý coby autor proslulých prosluněných pláten jako Zrození Venuše nebo La Primavera je také autorem mnohem záhadnějšího a temnějšího díla. V jeho malířské dílně vznikla víc než stovka kreseb inspirovaných Danteho Božskou komedií. Součástí tohoto nevšedního souboru je také podrobná mapa pekla, ve které Botticellli detailně zpracoval muka zatracených duší tak, jak je popsal slavný florentský básník. Mapa, která sehrála svou roli také v knižním a následně i filmového hitu Dana Browna Inferno, byla původně součástí ilustrovaného rukopisu Dantovy komedie a dnes je uložena v zabezpečených archivech vatikánské knihovny.

Nevelký Botticelliho obrázek je ve filmu německého dokumentaristy Ralpha Loopa zkoumán a dopodrobna popisován uznávanými světovými kunsthistoriky. A pro zachycení i těch nejdrobnějších detailů filmaři využili vysoce výkonný digitální skener, který pomáhá odhalit podrobnosti mapy skryté oku běžného pozorovatele.

Bezmála stominutový snímek vznikal nejen za zdmi Vatikánu, ale také ve florentské Galerii Uffizi anebo v Londýně, Berlíně a Skotsku. Začátek projekce je plánován na půl čtvrtou odpoledne.

Divadlo zahraje pověsti z úsvitu národních dějin nejen školákům

Kopřivnice (dam) – Pověsti z úsvitu českých národních dějin v podobě činoherního představení, určeného zdejším školám, nabídne v úterý 13. února dopoledne program Kulturního domu Kopřivnice. Představení Pověsti pro štěstí uvede pražské divadlo SemTamFór v rámci kultury školám, vstupenky na představení ale budou v den konání k dispozici i veřejnosti.

Nové zpracování Pověstí pro štěstí z pera Luďka Horkého uvádí SemTamFór v úpravě Miroslava Ondry a Jana Julínka. Diváci se stanou obětí přenosu do historie a čeká je setkání s praotcem Čechem, vojvodou Krokem, knížecími dcerami Libuší, Kazi a Tetou, Bivojem, Horymírem i koněm Šemíkem a dalšími postavami ze starých pověstí. Necelou hodinu dlouhé představení uvedou pražští herci během úterního dopoledne hned dvakrát, od půl deváté a od 10 hodin dopoledne.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 8. - so 10. února v 17.30 hodin komedie USA Zmenšování. Proces zvaný celulární miniaturizace vyvinuli norští vědci jako jeden z léků na hrozící přelidnění planety. Malí lidé míň snědí a zaberou míň místa, to dá rozum. Paul Safranka se nechá zlákat, aby zjistil, že i v malém světě se dají zažít velké věci.

Čt 8. - so 10. února ve 20 hodin erotický thriller Padesát odstínů svobody. Třetí kapitola milostného příběhu, který vychází z celosvětového knižního fenoménu.

So 10 února v 15.30 hodin animovaná komedie Ruska Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu. Poté, co Gerda porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaje, má před sebou další úkol: nalézt rodiče unesené Severním větrem a dát celou rodinu zase dohromady.

Ne 11. února v 15.30 hodin dokument Německa, Itálie Botticelli: Inferno. Dokument z cyklu Světová umění na plátnech kin je fascinujícím a zevrubným průzkumem rozhodnutým ukázat překvapivě temnou stránku slavného renesančního umělce.

Ne 11. - po 12. února v 17.30 hodin erotický thriller USA Padesát odstínů svobody. Třetí kapitola milostného příběhu, který vychází z celosvětového knižního fenoménu.

Ne 11. - po 12. února ve 20 hodin komedie ČR Špindl. Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Tam také potkají další účastníky a zábavné postavy a během týdenního pobytu pak všechny zavalí lavina milostných i životních lapálií...

Út 13. února v 19 hodin drama Německa Cukrář. Po smrti milence se Thomas vydává do Izraele - rodné země muže, jehož miloval. Stane se cukrářem místní kavárny, jejíž majitelkou je vdova po zesnulém Oranovi. Ta však netuší, že nevyslovený smutek, který ji s cizincem spojuje, se váže k jednomu a tomu samému muži. (Filmový klub)

Čt 15. - pá 16. února v 17.30 hodin hudební dokument ČR, PL Ewa Farna 10: Neznámá známá. Dokument mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní koncert.

Čt 15. - pá 16. února ve 20 hodin akční sci-fi USA Black Panther. Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý král zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře bezpečnou budoucnost.

So 17. - ne 18. února v 15.30 hodin animovaná komedie Ruska Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu. Poté, co Gerda porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaje, má před sebou další úkol: nalézt rodiče unesené Severním větrem a dát celou rodinu zase dohromady.

Ne 18. - po 19. února v 17.30 hodin akční sci-fi USA Black Panther. Tváří tvář zradě a ohrožení musí mladý král zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře bezpečnou budoucnost.

Ne 18. - po 19. února ve 20 hodin dobrodružné fantasy USA, Kanady Tvář vody. V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. Tento tvor přijímá vlastnosti každého, s kým se potkává...

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

St 14. února v 15 hodin Minikoprstar 2018 - soutěžní přehlídka dětských a mladých zpěváků

St 14. února v 18 hodin VOXEL: Benefiční koncert na projekt Slabikář pro každého - projekt na nákup slabikářů a čítanek pro české děti na Ukrajině a v Srbsku

Čt 15. února v 19 hodin Tracy Letts: Srpen v zemi indiánů - nezahojené křivdy a stíny minulosti rodiny Westonových, která se díky zmizení hlavy rodiny po dlouhé době celá společně potkává v podání Divadelního spolku Kašpar

So 17. února v 17.30 hodin G. Verdi: Don Carlos - záznam opery z Teatro alla Scala Miláno, v níž se snoubí politika, náboženství, historie i psychoanalýza

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Po 12. února v 18 hodin Pěšky přes Karpatský oblouk z ČR do Banátu - o půlročním dobrodružství v horách, v nichž největšími pány jsou medvědi, vlci a rysi, vypráví Viktorka Hlaváčová

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Se Sudkem za zády - fotografie Dalibora Bednáře (do 25. února)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

So 17. února v 9 hodin Zabíjačka na Fojtství - ukázky řeznického řemesla, vepřové hody, harmonikář

Aktuální výstava Podoby času - obrazy Lenky Dobiášové, fotografie Václava Šlehofera a Evy Struškové (do 25. února)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 16 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Čt 8. února v 18 hodin Rumunsko 3 x jinak - cestovatelská přednáška Marka Šimíčka o cestě pěšky, na kole i na motorce Rumunskem

So 10. února v 18 hodin Eva More - hudebně-poslechový večer s Evou Moravčíkovou (zpěv), Tomášem Njumenem Nováčkem (kytara) a Ivo Saniterem (klavír)

St 14. února v 19 hodin Valentýnský klavírní večer - v podání pianistky Ellen Fischerové

Čt 15. února v 18 hodin Minya Konka - promítání filmu o výstupu prvních Čechů na 7 556 m vysokou himálajskou horu s přednáškou Leoše Hustáka

So 17. února ve 20 hodin Martin Galia zpívá Karla Kryla

ŠTRAMBERK

Aktuální výstava Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana, do 25. března)

So 10. února v 19 hodin Večer s cimbálovou muzikou - posezení s cimbálovkou Pramínky z Kopřivnice (Městský pivovar)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 11. února v 18 hodin drama Filipín Ta, která odešla

Ne 18. února v 18 hodin válečné drama Austrálie, USA Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Dopisy čtenářů

Naděje

Po stávající volbě českého prezidenta, při vší úctě ke znovuzvolené hlavě státu, je pro mně nadějí těch 48,63 % hlasů toužících po změně. A to je docela výrazná část voličů, v počtu 2 miliony 700 tisíc občanů.

Ta změna spočívá v kvalitě politické kultury, dodržování ústavy a práva obecně, jako příklad pro nás pro všechny. Ta změna je také významná pro signál Česka směrem k národům Evropy a světa, že plníme smluvní závazky, dodržujeme dohody a neznejišťujeme naši zemi ve světě.

Ona naděje tedy spočívá především v tom, že o kultivovanou změnu u nás zatouží trochu více než 50 % voličů, k čemuž teď scházelo pouze okolo 80 tisíc hlasů. A to není špatná zpráva.

Výraz prezidenta republiky má vliv i na kultivaci politického klimatu a práci volených orgánů od vlády až po členy zastupitelstev ve městech a obcích. Myslím tím výběr slovníku při jednáních, zbytných falešných osočováních, podávání nesmyslných trestních oznámení na kdekoho a o čemkoliv atd.

Jiří Drahoš mohl být, na rozdíl od Miloše Zemana, tímto přínosem, novým větrem na českých pláních, novým Českem na mezinárodní scéně.

Proto naděje zůstává, 48,63 % voličů je solidním hlasem či tlakem pro celou stávající politickou scénu na postupnou pozitivní změnu atmosféry v naší svobodné a prosperující zemi. Jde o práci už nyní a teď.

Jaroslav ŠulaPár slov k házenkářské extralize

Zahájení jarní části házenkářské extraligy je jak se říká „za humny“, a tak snad neuškodí pár slov našim mužům: Podzimní část ročníku 2017-2018 jste zvládli dle svých možností na jedničku. Výsledky vás stály hodně úsilí, to ale ke sportu patří. Podzim je za vámi a co dál? S hrůzou vzpomínám na loňské jaro, kdy jste „zbabrali co šlo“ a v extralize se udrželi jen díky tomu, že se nerealizovala uvažovaná Česko-Slovenská liga. Podzimními výsledky jste dokázali, že mezi těch 12 extramužstev patříte. Pokud si udržíte výkony na podzimní úrovni. My fandové vám stále ještě palce držíme a i nadále budeme. Jste přece NAŠI.

Na oplátku bychom byli rádi, kdybyste výsledky dosahovali bez nerváků, kterých jsme si loni užili ažaž. Zápasy, kdy se konečný výsledek tvořil v posledních minutách, nám dávaly zabrat.

Takže, vy hrajte, my budeme fandit a pojďme do toho.

Karel VodičkaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: čt 8. 2. 11.30-13, pá 9. 2. 11.30-13, so 10. 2. 14.15-15.30, ne 11. 2. 16.15-17.30, út 13. 2. 10.30-13, čt 15. 2. 11.30-13, so 17. 2. 14.15-15.30, ne 18. 2. 14.45-16 hodin

FLORBAL: so 17. 2. od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice - Hippos Žďár n. S. (21. kolo Nár. ligy mužů sk. V) - sportovní hala SOU Kopřivnice

FUTSAL: pá 9. 2. od 18. 45 hod. FU Kopřivnice - Jokerit Kopřivnice (1. čtvrtfinálové utkání Divize F); so 10. 2. od 8 hod. 5. turnaj I. okr. tř. NJ/FM; ne 11. 2. od 8 hod. 7. turnaj II. okr. tř. NJ/FM; so 17. 2. od 8 hod. 7. turnaj OP NJ/FM; ne 18. 2. od 8 hod. 6. turnaj I. okr. tř. NJ/FM - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

HÁZENÁ: so 17. 2. od 13 hod. KH Kopřivnice - TJ Sokol N. Veselí (12. kolo I. ligy ml. dorostenců), od 15 hod. KH Kopřivnice - TJ Sokol N. Veselí (12. kolo I. ligy st. dorostenců), od 18 hod. KH Kopřivnice - HCB Karviná (16. kolo Extraligy mužů) - vše hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

HOKEJ: so 10. 2. od 10 hod. HC Kopřivnice - HC Český Těšín (6. kolo KLP 4. tř.), od 17 hod. HC Tatra Kopřivnice - SHK Hodonín (44. kolo II. ligy mužů sk. V); ne 11. 2. od 10 hod. HC Černí Vlci - HC RT TORAX Poruba (5. kolo LMŽ 5. tř. sk. 02), od 12 hod. HC Černí Vlci - HC RT TORAX Poruba (5. kolo LSŽ 7. tř. sk. 02); so 17. 2. od 17 hod. HC Tatra Kopřivnice - HC Bobři Val. Meziříčí (46. kolo II. ligy mužů sk. V); st 14. 2. od 15 hod. HC Černí Vlci - Metropolia Silesia (28. kolo LMŽ 6. tř.), od 17 hod. HC Černí Vlci - Metropolia Silesia (28. kolo LSŽ 8. tř.); ne 18. 2. od 10 hod. HC Černí Vlci - HC Lvi Břeclav (11. kolo LMD-M) - vše zimní stadion Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 8. 2. 6-16, 19-21, pá 9. 2. 6-8, 16-21, so 10. 2. 12-21, ne 11. 2. 10-19, po 12. 2. 6-8 půlka plaveckého bazénu, 19-20.30 kondiční plavání pro veřejnost, út 13. 2 6-19, st 14. 2. 6-8, 14.30-16, 19-21, čt 15. 2. 6-16, 19-21, pá 16. 2. 6-8, 16-21, so 17. 2. 12-21, ne 18. 2. 10-19 hodin; upozornění: čt 6.40-7.55 hod. ve dvou dráhách trénuje sportovní klub

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 10. 2. v 7.13 hod. ČD, Čeladná, ČD, Valašská cesta, Kunčice p. O., ČD; st 14. 2. v 7.45 hod. ČD, Valašské Meziříčí, ČD, prohlídka města a rybníků; so 17. 2. v 7.45 hod. AN, BUS Příbor, Hájov, rozcestí, procházka lesem do Příbora, ČD; st 21. 2. v 8 hod. Kolonie, Závišice, Libhošťská hůrka, Kopřivnice

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná; ne 10-19 společná

STOLNÍ TENIS: pá 9. 2. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice C - TJ Sokol Slatina (16. kolo OP I. tř.); so 10. 2. od 10 hod. ASK Tatra Kopřivnice D - TJ Frenštát p. R. D (16. kolo OP II. tř.) - vše tělocvična ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

VOLEJBAL: so 17. 2. od 10 hod. a od 14 hod. KV Kopřivnice - SK Slezan Orlová (3. a 4. kolo MS přeboru kadetek, sk. o umístění) - tělocvična ZŠ 17. listopadu Kopřivnice

Výsledky

- Florbal: junioři (II. liga – sk. 7): FBC Vikings Kopřivnice – 1. MVIL Ostrava 7:3, - FBC Orca Krnov 4:2; elévové (MS liga): FBC Vikings Kopřivnice – FbC Kovo KM Frýdek-Místek 14:15, - TJ Slovan Havířov 17:4, - 1. MVIL Ostrava 35:7.

- Hokej: 8. tř. (27. kolo LSŽ): HC Oceláři Třinec – HC Černí Vlci 9:2; 6. tř. (27. kolo LMŽ): HC Oceláři Třinec – HC Černí Vlci 5:3; 5. tř. (4. kolo LMŽ sk. 02): HC Černí Vlci – SK Karviná B 13:1.

Gymnastky Sokola v letošním prvním závodě uspěly

Frenštát pod Radhoštěm (cab) – Prvním závodem roku 2018 byl pro gymnastky GK TJ Sokol Kopřivnice XXXVI. ročník Novoročního poháru ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde v sobotu 27. ledna soutěžilo téměř 120 děvčat ročníku narození 2003-2011 v trojboji. Dvě nejmladší kategorie měly vypsány lavičku, přeskok a hrazdu, ostatní závodily na kladině, přeskoku a bradlech.

Tradičně nejpočetnější byly mladší kategorie a právě mezi 20 gymnastkami r. 2009 vybojovala vítězství Tereza Bartoňová. Další prvenství pak získaly Kateřina Takáčová (r. 2006), Nikki Vana (r. 2004/05) a Sabina Jeličova (r. 2003 a starší), druhou příčku obsadily Tereza Prokopová v r. 2007 a Petra Schindlerová mezi r. 2003 a st., v téže kategorii pak skončila třetí Zuzana Goršanová. Velice pěkným umístěním je i pátá příčka Natálie Vu z 16 děvčat r. 2010 či sedmé místo Šárky Kubínové mezi 21 gymnastkami r. 2008.

Výsledky gymnastek GK TJ Sokol Kopřivnice v Novoročním poháru (Frenštát p. R., 27. 1., XXXVI. ročník, trojboj): kategorie ročník 2011: 6. O. Pešatová; kat. r. 2010: 5. N. Vu, 14. J. Nesvadbová; kat. r. 2010 A: 16. N. Čubová; kat. r. 2009: 1. T. Bartoňová, 8. E. Votýpková, 11. V. Rosová, 15. L. Čajánková; kat. r. 2008: 7. Š. Kubínová, 8. S. Ollenderová, 9. M. Holášková, 14. A. Skálová, 17. K. Malinovská; kat. r. 2007: 2. T. Prokopová, 7. D. Hanzelková, 9. J. Veselá; kat. r. 2006: 1. K. Takáčová; kat. r. 2004/05: 1. N. Vana, 4. K. Šenková; kat. r. 2003 a st.: 1. S. Jeličová, 2. P. Schindlerová, 3. Z. Goršanová, 4. E. Prusenovská.

Starší žáci volejbalu hráli pátý turnaj doma

Starší žáci kopřivnického volejbalového klubu se snaží zablokovat smeč hráče družstva Blue Volley Ostrava, které ale nakonec zvítězilo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Starší žáci kopřivnického volejbalového klubu se snaží zablokovat smeč hráče družstva Blue Volley Ostrava, které ale nakonec zvítězilo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Jen těsně unikl starším žákům Klubu volejbalu Kopřivnice postup do skupiny B, když v pátém turnaji v neděli 4. února v tělocvičně ZŠ 17. listopadu 2:0 na sety porazili družstvo Red Volley Frýdlant nad Ostravicí a ve druhém zápase jen těsně podlehli týmu Blue Volley Ostrava. První set Kopřivnice ovládla 25:18, v tom druhém naopak dominoval poměrem 25:14 soupeř a ve vyrovnané závěrečné sadě nakonec zvítězil 16:14. Kopřivničtí starší žáci tak i v příštím turnaji, který je na programu 4. března, budou hrát ve skupině C.

Ve stejný termín mají naplánován šestý turnaj také starší žákyně, které však páté kolo teprve čeká. V neděli 18. února se v Novém Jičíně ve skupině E představí kopřivnické „béčko“, „áčko“ pak odehraje pátý turnaj v nejlepší skupině A až v sobotu 24. února na domácí palubovce. Mladší žákyně KV Kopřivnice mají podobný program. Ve čtvrtém turnaji skončily ve skupině B druhé, tudíž v ní budou hrát i v dalším kole v sobotu 17. února. Do konce sezony čekají kopřivnické mladší žákyně ještě dva turnaje a v dubnu pak mistrovství ČR, kterého se mohou, na rozdíl od staršího žactva, zúčastnit všechna družstva bez ohledu na to, jak skončila v krajských soutěžích.

Kopřivnické kadetky již základní část mají za sebou, ale z krajského přeboru skupiny B do finálové skupiny nepostoupily. Nyní budou bojovat o páté místo s Orlovou, tuto sobotu venku a v příštím týdnu doma v tělocvičně ZŠ 17. listopadu.

Krasobruslařky Kubáňová a Hanzelková získaly bronz

Třinec (cab) – Jen čtyři krasobruslařky FSC Kopřivnice se představily poslední lednový víkend na Velké ceně Třince, ale dvě z nich si z města ocelářů odvezly bronzovou medaili. Byla to Elen Hanzelková v kategorii nováčci starší dívky a Eliška Kubáňová v kategorii nováčci mladší dívky. V téže kategorii ještě obsadila sedmou příčku Adéla Hasalová. Bohužel ani solidní výkon Petře Milčinské mezi juniorkami, kde obsadila čtrnácté místo, nestačil k dosažení potřebného počtu bodů k účasti na mistrovství ČR juniorů, které proběhne tento víkend v Liberci. „Nominuje se prvních 24 závodnic žebříčku, Petra je 26., a už teď vím, že některé výše umístěné holky nepojedou. Ale bohužel na mistrovství ČR juniorů se neberou náhradnice,“ dodal trenér FSC Kopřivnice Evžen Milčinský. Na juniorský šampionát však nepojede ani favoritka na zlatou medaili – kopřivnická krasobruslařka Klára Štěpánová. Na olympiádě dětí a mládeže si totiž poranila záda a sezona pro ni nejspíše skončila.

Divize nabídne futsalové derby

Kopřivnice (cab) – Základní část futsalové Divize F je u konce a ovládl ji kopřivnický celek FU, jenž v předposledním kole porazil 10:4 Orlovou a v posledním remizoval s druhými Trojanovicemi 3:3. Čtvrtfinále, které odstartuje v pátek 9. února v 18.45 hod. ve sportovní hale místního učiliště, bude mít skvělý náboj, neboť se v něm utkají právě dvě kopřivnická mužstva. Jokerit totiž po výhře nad Dragons Nový Jičín 10:1 a prohře s Komárovicemi 7:11 proklouzl do play-off z osmé pozice, a narazí tak na vítěze FU.

Ještě dva turnaje pak zbývají odehrát v nižších soutěžích. V sobotu 3. února měla na programu šestý turnaj II. třída NJ/FM, po němž se do čela tabulky dostali hráči Borcibalona Kopřivnice. Ze 4. místa na třetí si polepšila Lokomotiva Gangsters B, na šestou příčku se posunulo mužstvo El Amigos Kopřivnice a na předposlední pozici si polepšil tým Gunners Kopřivnice.

V neděli se pak v hale místního učiliště hrál 6. turnaj Okresního přeboru NJ/FM, v němž se kopřivnický celek Lokomotiva Gangsters posunul ze čtvrté příčky na třetí, pátou pozici si drží záloha Jokeritu, ze dna tabulky poskočilo na sedmé místo „béčko“ FU Kopřivnice, naopak z této pozice klesla na osmou příčku Lavina Kopřivnice.

Na olympiádě dětí a mládeže se představili také kopřivničtí sportovci

Pardubice (cab) – Dva týdny před startem 23. zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu si slavnostní zapálení olympijského ohně užila i česká mládež. V neděli 28. ledna byly totiž v pardubické Tipsport aréně zahájeny Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže, které na jedenácti sportovištích Pardubického kraje probíhaly do pátku 2. února.

Olympiáda dětí a mládeže je celorepubliková soutěž krajských reprezentací v kategorii mladšího a staršího žactva a je projektem Českého olympijského výboru. Probíhá v dvouletých cyklech a vždy se střídá její letní a zimní podoba. Letošní olympiády se zúčastnilo přes 1 200 mladých sportovců v jedenácti sportech a 29 disciplínách. Moravskoslezský kraj reprezentovalo celkem 94 sportovců, mezi nimiž byli i tři z Kopřivnice.

Hned první den olympiády začaly krasobruslařské soutěže, v nichž se mezi staršími dívkami představila Klára Štěpánová z FSC Kopřivnice. Krátký program jí nevyšel podle představ a do úterních volných jízd vstupovala ze třetího místa. Ovšem kvůli zranění nemohla podat 100% výkon a sedmou volnou jízdou nakonec celkově obsadila pátou příčku, čímž pro Moravskoslezský kraj získala deset bodů. „Klára si po rozjížďce před volnou jízdou stěžovala, že ji píchlo v zádech a nebyla schopna ani pořádně točit piruety, natož skákat. Původně jsme si mysleli, že jde jen o blokádu, ale tu vyloučila fyzioterapeutka i rentgen. Vypadá to na natržený sval, ale to musí potvrdit další vyšetření. Takže pro Kláru sezona skončila,“ musel přiznat Evžen Milčinský, trenér FSC Kopřivnice a Kláry Štěpánové na olympiádě.

V pondělí byl rozehrán také turnaj v ledním hokeji, v němž dres našeho kraje oblékl Darek Bartošák, kopřivnický brankář, nyní chytající za vítkovický dorost. Moravskoslezský kraj si ve skupině A počínal suverénně až do zápasu s Libereckým krajem, s nímž překvapivě prohrál 2:4. V dalších dvou zápasech však znovu dominoval a z prvního místa šel do semifinále. V něm ve čtvrtek dopoledne vybojoval vítězství 2:1 nad Plzeňským krajem a odpoledne čekalo hokejisty MS kraje finále proti vítězi skupiny B Vysočině. Pro oko diváka velice pohledné a gólově bohaté utkání, v němž však v bráně MS kraje dostal přednost před Bartošákem Marek Sliž, nakonec dospělo až do prodloužení. V něm sice měl více ze hry MS kraj, ale střelou od modré čáry zpoza obránce vystřelil Vysočině v 63. minutě vítězství kapitán Menšík. Náš kraj tak obsadil druhou příčku a do celkového hodnocení krajských výběrů přidal 16 bodů. Hokejové družstvo MS kraje však mělo ještě jednoho kopřivnického zástupce a tím byl v roli asistenta trenéra Libor Polášek. „Bylo to velice vyrovnané utkání, hráli jsme dobře, ale rozhodla tečovaná střela v prodloužení. Vyhrát může bohužel jen jeden,“ uznal Polášek.

Ve středu 31. ledna se do olympiády zapojili pod vedením Evžena Milčinského i rychlobruslaři. Moravskoslezský kraj reprezentovala ve starších dívkách kopřivnická krasobruslařka Tereza Marejková, jež v super sprintu na 111 m obsadila dvanácté místo a získala tím pro družstvo tři body. Na trati 500 m byla na patnácté příčce jako první nebodující a naprázdno vyšla také na 333m trati, kde skončila sedmnáctá. Mezi staršími chlapci soutěžil kopřivnický hokejista Vojtěch Janoš, jehož největším úspěchem byl zisk stříbra ve štafetě, čímž MS kraj získal 16 bodů do hodnocení krajů. Další dva body ještě Janoš přidal za třinácté místo na trati 333 m, 21. příčkou v super sprintu a 26. příčkou na 500m trati již nebodoval.

Moravskoslezský kraj sice neobhájil vítězství v celkovém hodnocení družstev z minulé olympiády, se ziskem 23 medailí však obsadil velice pěknou pátou příčku. Všechny jeho medailisty čeká návštěva krajského úřadu, kde jim pogratuluje hejtman kraje Ivo Vondrák i náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Házenkáři překvapili v Plzni, ale vedoucí celek o body nakonec neobrali

Talent ROBSTAV M.A.T. Plzeň – KH Kopřivnice 28:26 (11:12)

Plzeň (cab) – Po více než měsíční reprezentační přestávce se o víkendu opět rozběhla nejvyšší házenkářská soutěž mužů a Kopřivnice hned v prvním zápase hrála na půdě vedoucího celku Plzně. Ačkoliv předvedla v neděli 4. února skvělý výkon, profesionálům ze západních Čech nakonec jen těsně podlehla.

Na první branku utkání se čekalo až do 4. minuty, kdy skóre otevřel Jan Gřes. Domácí sice hned odpověděli, ale do vedení je Kopřivnice za celý první poločas pustila pouze dvakrát. Ve 29. minutě se v přesilovce podařilo Plzeňským srovnat, i v oslabení však dokázal kopřivnický celek skórovat a do šatny odcházel s jednobrankovým vedením. Ale také s vědomím, že druhý poločas začne pouze se třemi hráči v poli.

I přes úvodní přesilovku, kterou však zmenšilo vyloučení Fořta, se Plzeň nedokázala dostat do rozhodujícího trháku. Ten přišel až v 50. minutě, kdy domácí vedli již o čtyři branky. Kopřivnice ovšem v 53. minutě dvěma trefami snížila, na což plzeňský trenér zareagoval oddechovým časem. V útoku pak Roma ztroskotal na Chalupovi a v 55. minutě zdramatizoval utkání Jan Gřes. Tým Plzně ale po trefách Michala Tonara a Stehlíka vedl již 28:25 a na jeho výhře nic nezměnila ani hra Kopřivnice bez brankáře a gól Mičky v 58. minutě.

„Plzeň je úplně někde jinde, hráči trénují desetkrát týdně, mají šestkrát vyšší rozpočet než my. Ale odehráli jsme tam super zápas, v koncovce jsme bohužel pod tlakem pár balónů ztratili a to rozhodlo. Navíc v přípravě jsme se nemohli moc posunout dále, protože skoro celou dobu chyběl zraněný Fulnek a rovněž zdravotně indisponovaný Jan Gřes měl míč v ruce dokonce až dnes. Musíme teď zabojovat ve Strakonicích, tenhle zápas je důležitý,“ ví trenér kopřivnického extraligového mužstva Lubomír Veřmiřovský.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Chalupa 1, Kuba – Bukovský, Fulnek 6, Jan Gřes 4, Hanus 3, Hardt, Krpelík, Mička 1, Očkovič, Petřík 5/2, Rachač 4, Střelec 2, Unger, Zima; sedmimetrové hody: 0/0 – 2/2; vyloučení: 3:5.

Extraliga mužů po 14. kole
1. Plzeň141013403:35721
2. Zubří14 914375:35719
3. Lovosice14 824393:37018
4. Dukla Praha14 734401:36717
5. Karviná14 815414:39617
6. Kopřivnice14 635409:40015
7. Jičín14 617363:37413
8. KP Brno14 518389:40411
9. Hranice14 509352:37210
10. N. Veselí14 419343:352 9
11. Frýd.-Míst.14 419365:388 9
12. Strakonice14 419348:418 9

Florbalisté si v sobotu zajistili účast v play-off

Takto zvyšoval na 3:2 v utkání proti Rožnovu pod Radhoštěm Ondřej Kubátko (č. 4), jemuž přihrával Daniel Opatřil (č. 14).
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Takto zvyšoval na 3:2 v utkání proti Rožnovu pod Radhoštěm Ondřej Kubátko (č. 4), jemuž přihrával Daniel Opatřil (č. 14).
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

FBC Vikings Kopřivnice – 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)

Kopřivnice (cab) – Tři kola před koncem základní části Národní ligy sk. Východ mají kopřivničtí florbalisté jistotu účasti v play-off. Po domácím vítězství v derby s Rožnovem pod Radhoštěm v sobotu 3. února již nemohou skončit hůře než osmí.

V pohledném utkání, hraném v rychlém tempu, měli první šanci otevřít skóre hosté, přesilovku ale nevyužili a navíc sami ve čtvrté minutě po brejku Opatřila inkasovali. V patnácté minutě sice Rožnov srovnal, Kopřivnici však záhy vrátil vedení v samostatném úniku Vávra.

Ve druhé části také Vikingové dostali k dispozici přesilovou hru, jenomže ji nesehráli podle představ. Soupeř neměl problém se ubránit a ve 32. minutě srovnal, ačkoliv Kopřivnice byla opticky lepším týmem. Své vedení si však za necelou minutu a půl vzala zpět, když z předbrankového prostoru skóroval po žabičce Opatřila Kubátko.

Vstup do závěrečné třetiny měli kopřivničtí florbalisté excelentní. Hned po dvou minutách hry zařídil dvoubrankový náskok z dorážky Podlezl, ve 45. minutě přidal další gól Vikingů Šimíček a na 6:2 zvyšoval o 37 s později znovu Podlezl. Hostům nezbývalo nic jiného, než zvýšit aktivitu a již osm minut před koncem sáhli ke hře bez brankáře. To se jim vyplatilo a po trefách Zimmra v 54. a v 55. minutě bylo drama na světě. Trenér Vikingů Marek Jehlár na to zareagoval oddechovým časem a nejspíš pomohl, protože jeho svěřenci nakonec vítězství (možná i se štěstím) ubránili.

„Jsem rád, že jsme domácí utkání zvládli a s předstihem si zajistili v letos nesmírně vyrovnané tabulce play-off. Do konce základní části zbývají tři kola, v nichž doufám zabojujeme a udržíme první čtyřku. Ta totiž dává výhodu začínat play-off dvěma zápasy doma,“ je si vědom trenér Jehlár.

Branky Kopřivnice: 4. Opatřil (Vávra), 16. Vávra, 33. Kubátko (Opatřil), 42. Podlezl (Šimíček), 45. Šimíček (Vývoda), 46. Podlezl; sestava Kopřivnice: Klinka – Zátopek, Kubátko, Sladkovský, Jahoda, Štefek, Kresta, Monsport, Vývoda, Vávra, Opatřil, Soukal, Podlezl, Fojtů, Šimíček.

Nár. liga sk. Východ po 19. kole
1. Náchod191501 3145:8246
2. Telnice191201 6141:9537
3. Kopřivnice191021 6120:10535
4. Opava191100 8111:8133
5. Sokol Brno19 841 6 91:7933
6. Třebíč19 911 8123:12030
7. Rožnov p. R.19 821 8114:10829
8. Žďár n. S.19 803 8110:12427
9. Klobouky19 703 9118:10524
10. H. Suchá19 63010118:12324
11. Havl. Brod19 41212 94:13516
12. Bystřice n. P.19 21016 80:108 8

Badmintonisté mají v lednu i v únoru nabitý program

Kopřivnice (cab) – Dalo by se napsat, že badmintonisté BK Kopřivnice bojovali o víkendu 27. a 28. ledna na všech frontách, zúčastnili se totiž turnajů ve věkových kategoriích U13, U17 i dospělých.

Na turnaji GPC U17, který se v sobotu 27. ledna konal v Olomouci, zastupoval kopřivnický klub pouze Jan Buček. Ten ve dvouhře i ve čtyřhře potvrdil své žebříčkové nasazení do turnaje, když ve čtyřhře s Maciejem Breznenem obsadil 3.-4. místo a ve dvouhře po vyřazení nasazenou dvojkou Martinem Chumchalem z BK Omega Olomouc skončil na děleném 5.-8. místě.

Po oba víkendové dny probíhal v Jihlavě celostátní turnaj kategorie U13, kde do všech disciplín zasáhly i kopřivnické hráčky Adéla Špačková a Petra Benišová. Obě byly ve dvouhře vyřazeny ve druhém kole pozdějšími finalistkami a spolu pak ve čtyřhře 1:2 na sety podlehly 3.-4. páru rovněž ve druhém kole. Zatímco v mixu Benišová s Janem Frýdkem z Olomouce ve třech setech vypadli již v prvním utkání, Špačkovou s Janem Ptáčkem z Klimkovic vyřadily až ve třetím kole nasazené dvojky Adam Srnec (SK Hamr) a Kateřina Osladilová (TJ Sokol Klimkovice).

Nejúspěšnější byli dospělí, kteří v neděli 28. ledna hráli v Ostravě krajský přebor. Nejlépe se vedlo Elišce Kelnarové, která sice musela ve dvouhře přes předkolo, ale dostala se až do finále, a to i přes několikanásobnou krajskou přebornici Renatu Hánovou z VK VŠB Ostrava. V něm nakonec podlehla Nele Němcové z Orlové, druhým místem si však zajistila postup na mistrovství ČR. S toutéž hráčkou ale Kelnarová vybojovala vítězství ve čtyřhře, když ve finálové třísetové bitvě porazili Beatu Fukalovou a Michaelu Moravcovou. Dělené třetí a čtvrté místo pak obsadili ve dvouhře Anna Škarková, jež ve třech setech podlehla v semifinále Němcové, Jakub Sagáčik, kterého vyřadil pozdější vítěz Adam Blaník z Orlové, i Martin Slíva, ten v semifinálovém třísetovém zápase prohrál s klimkovickým Petrem Tomalou. Ještě jednu 3.-4. příčku obsadil Marek Václavík ve čtyřhře s Davidem Kužušníkem z VK VŠB Ostrava.

Mistrovství ČR dospělých, na které se z BK Kopřivnice probojovala pouze Eliška Kelnarová, se konalo od pátku 2. do neděle 4. února v Praze. Kelnarová ve dvouhře žen v prvním kole porazila 2:0 Moniku Dufkovou z Kladna, ve druhém zápase ji ale vyřadila nasazená 5.-8. hráčka Zuzana Klusoňová. Ve čtyřhře žen s Michaelou Moravcovou pak Kelnarová vypadla již v prvním kole, když je ve dvou setech porazil mostecký pár Veronika Koldová a Valerie Ondrášková.

Kopřivničtí hokejisté proti Porubě doma uspěli, na hřišti soupeře již ne

HC Tatra Kopřivnice – HC RT TORAX Poruba 4:3pp (1:1, 1:0, 1:2 – 1:0)

Kopřivnice (cab) – Kopřivničtí hokejisté pokračovali v dobrém výkonu z předešlých dvou utkání i v dohrávce 35. kola II. ligy skupiny Východ proti Porubě, jež měla v původním termínu 10. ledna rozsáhlou marodku. Oba kluby se tak dohodly na přesunu zápasu na pondělí 29. ledna a Kopřivnice v něm na domácím ledě lídra soutěže porazila v prodloužení.

Vstup do utkání se svěřencům Jaroslava Kofroně povedl, když skóre ve čtvrté minutě otevřel z dorážky v přesilové hře Pargač. Poruba ale s odpovědí příliš neotálela a již po minutě a půl vyrovnal po šikovné teči Káňa. Oba týmy si pak do konce první třetiny zahrály po jedné početní výhodě, ty už však zůstaly nevyužity.

Kopřivnice se ve druhé periodě dostala znovu do vedení ve 26. minutě, kdy se brzy po skončení přesilovky prosadil před brankou Poruby důrazný Adam Kofroň. Úvod poslední dvacetiminutovky však patřil hostům, kteří po úspěšné teči Haase opět vyrovnali. Následný tlak soupeře kopřivnický celek ustál a k dispozici měl i jednu početní výhodu, v níž brankáře Kůdelu vystrašila Kofroňova střela, vypadnuvší puk však následně přikryl lapačkou.

Snaha Ostravanů urvat tři body ovšem neustala a nakonec se jim podařilo dostat do vedení v 56. minutě, kdy se trefil bývalý kopřivnický útočník Ollender. Na začátku 58. minuty rozjásal domácí fanoušky vyrovnávacím gólem Červenka, jenž byl v minulosti oporou Poruby, a vítězství mohl v závěru zápasu korunovat Hrubý, po jeho střele však zvonila jen branková konstrukce. Rozhodlo nakonec prodloužení, v němž přesně po dvou minutách zařídil Kopřivnici bod navíc krásnou trefou pod horní tyč Kůdelovy brány kapitán Sluštík.

„Porubě jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem, hráči zaslouží pochvalu za týmový výkon. Škoda, že jsme neproměnili více šancí, za první dvě třetiny jsme mohli dát více gólů. V závěru jsme ale věřili, že vyrovnáme, hráli jsme dobrý hokej. Všechno to vycházelo z dobré obrany,“ zhodnotil povedené utkání trenér Kofroň.

Branky Kopřivnice: 4. Pargač (Bail, Sluštík), 26. A. Kofroň (Krutil, J. Mach), 58. Červenka (Tomášek, Vyčesaný), 62. Sluštík (Hrubý, Stříž); sestava Kopř.: Hromada – Stříž, Heinzl, Mrowiec, Štěpánek, Bail, Krutil, Marek, Merenda – Červenka, Tomášek, Vyčesaný – Pargač, Sluštík, Hrubý – J. Mach, Gola, A. Kofroň – Pěnčík, Bartošák, Raška.

HC RT TORAX Poruba - HC Tatra Kopřivnice 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Poruba (cab) – Druhé utkání s Porubou v jednom týdnu se kopřivnickým hokejistům nevydařilo a v sobotu 3. února si z ostravského ledu body neodvezli.

První třetina přinesla nejvíce branek zápasu. Již ve čtvrté minutě otevřel skóre střelou z levého rohu domácí Jaroš, na což o tři minuty později odpověděl Jakub Mach, jenž zasunul puk mezi betony brankáře Kůdely. Uběhlo však pouhých 16 s a vedení vrátil Ostravanům kapitán Zachar. V závěru první třetiny pak na 3:1 zvyšoval v samostatném úniku Luka.

Také v prostřední periodě měli navrch domácí, kteří se již do tříbrankového náskoku dostali ve 24. minutě po dorážce Káni do odkryté klece po Hromadově zákroku. Ve 30. minutě se naopak mohla prosadit Kopřivnice, ale Červenkova ani Hrubého střela v ostravské síti neskončily. Po defenzivní chvilce Poruba opět udeřila a její pátou branku zařídil Ollender. Na ledě to poté začalo jiskřit a tatrováci se museli minutu a půl bránit ve třech. To se jim podařilo a v závěru ještě mohl snížit obránce Stříž, Kůdela však nadvakrát poslal puk do bezpečí.

V závěrečné periodě se musel Hromada v brankovišti pořádně ohánět, a to dokonce i v přesilovce, v níž se do šancí dostali domácí Zachar a Finsterle. Tatra nevyužila ani čtyřminutovou početní výhodu po krvavém faulu Ollendera a neskórovala ani v dalších šancích, při nichž puk letěl buď vysoko nad porubskou bránu, nebo do výstroje gólmana.

„Bylo to úplně jiné utkání než v pondělí. Hráli jsme špatně a rozhodly individuální chyby, kdy jsme jim třikrát namazali na gól. Se zápasem samozřejmě spokojený být nemůžu, ale soupeř byl lepší, vítězství si pohlídal a zaslouženě vyhrál,“ uznal trenér Kofroň.

Branka Kopřivnice: 7. J. Mach; sestava Kopř.: Hromada - Stříž, Heinzl (od 21. Merenda), Mrowiec, Marek, Bail, Krutil, – Červenka, Tomášek, Vyčesaný – Pargač, Sluštík, Hrubý – J. Mach, Gola (od 30. Pěnčík), A. Kofroň.

II. liga mužů sk. V po 42. kole
1. Poruba362341 8159:9878
2. Hodonín36211311154:11068
3. Šumperk36202212158:9866
4. Nový Jičín36151317 92:12150
5. Val. Meziříčí36134217120:12849
6. Kopřivnice36105219100:14942
7. Opava36 70425 90:16925

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS