Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 1/2018 ze dne 11.01.2018

Pravidla snížila kauce u obecních bytů na polovinu

Kopřivnice (dam) – S Novým rokem začala platit také nová Pravidla hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice, která se změnila po třech a půl letech, když pro ně v prosinci hlasovalo devatenáct z jednadvaceti zastupitelů.

„Změnu pravidel hospodaření s byty si vyžádaly především legislativní změny a úprava občanského zákoníku, ale některé úpravy vycházejí také z praktických zkušeností s fungováním pravidel po dobu jejich účinnosti,“ vysvětlil zastupitelům místostarosta Lumír Pospěch, odpovědný mimo jiné za oblast bytového hospodářství.

Pravděpodobně nejcitelnější bude pro zájemce o bydlení v Kopřivnici změna týkající se skládané jistoty. Ta až do loňska činila šestinásobek základního nájemného zaokrouhleného na celé stokoruny dolů. Nyní nájemníci budou skládat jen poloviční částku ve výši trojnásobku nájemného. To znamená, že v případě zájmu o obecní bydlení v jednopokojovém bytě bude žadatel na složení jistoty potřebovat průměrně místo 10 tisíc jen pět tisíc korun.

„V minulosti mohla rada města rozhodnout o prominutí úhrady jistoty nebo jejím částečném snížení. Vzhledem ke snížení výše jistoty tato možnost byla z pravidel pro hospodaření s byty vypuštěna, což znamená, že jistotu ve snížené výši budou od nynějška hradit všichni zájemci o obecní byt bez výjimky,“ vysvětlil Lumír Pospěch.

Nově platná pravidla počítají i s přísnějším prověřením nájemníků, kteří budou žádat radnici o prominutí části dluhů na nájemném. K takové žádosti musejí nově doložit potvrzení odboru financí, že nemají žádné jiné dluhy vůči městu, například u poplatků za odpady, psy, nezaplacení pokuty a podobně.

Nová pravidla pro hospodaření s byty také určují, že zájemci o přidělení městského bytu o velikosti 1+2 z řad dosavadních nájemníků musí minimálně rok řádně plnit povinnosti nájemce předtím, než podají žádost o větší byt. Nově také zájemci o přidělení obecního bytu mohou být zařazeni pouze do jednoho ze dvou pořadníků, které radnice vede.

Několik nových ustanovení bylo do pravidel pro hospodaření s byty vloženo v souvislosti s projektem sociálního bydlení a prevence bezdomovectví, který od Nového roku ve městě rozjíždí Armáda spásy. Ta bude totiž podnajímat několik obecních bytů svým klientům a realizovat v nich terénní sociální program. Aby to bylo možné, bylo nutné pravidla uzpůsobit.

V pátek a v sobotu proběhne první kolo prezidentských voleb

V tomto týdnu probíhaly na radnici poslední přípravy před prezidentskými volbami. Úřednice připravovaly materiály pro jednotlivé volební komise. Jejich členové byli v minulém týdnu proškoleni.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V tomto týdnu probíhaly na radnici poslední přípravy před prezidentskými volbami. Úřednice připravovaly materiály pro jednotlivé volební komise. Jejich členové byli v minulém týdnu proškoleni.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Již podruhé v historii budou lidé v České republice přímo volit prezidenta. První kolo voleb proběhne už o tomto víkendu. Volební místnosti se otevřou v pátek 12. ledna ve 14 hodin a otevřeny zůstanou až do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

V Kopřivnici a v místních částech budou lidé volit celkem v 21 volebních okrscích. Informace o tom, kde mají občané volit, byly uvedeny na adresních štítcích na obálce, v níž našli nejen poučení, jakým způsobem volit, ale i sadu hlasovacích lístků devíti prezidentských kandidátů.

Ze sady si volič vybere jeden hlasovací lístek, který pak v obálce vhodí ve volební místnosti do volební schránky. Je nepravděpodobné, že by byl v prvním kole zvolen prezident. Dle schváleného zákona do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaným v prvním kole, které proběhne až za čtrnáct dnů, tedy v pátek 26. a v sobotu 27. ledna.

Také v těchto volbách budou členové volebních komisí chodit na požádání s přenosnými volebními schránkami za lidmi, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nejsou schopni dojít do volebních místností. Tito občané mohou ještě do zítřka, tedy do pátku 12. října do 11 hodin na telefonní číslo 556 879 301 nebo 556 879 300 nahlásit svůj požadavek o přenosnou volební schránku. Požádat lze rovněž i volební komisi v době probíhajícího hlasování prostřednictvím sousedů či rodinných příslušníků, případně telefonicky. Telefonní čísla na jednotlivé okrsky jsou zveřejněna na webových stránkách města www.koprivnice v sekci volby.

Od ledna zdražila voda, SmVaK plánuje investice

Kopřivnice (hod) – Cena vodného a stočného se od 1. ledna 2018 zvýšila. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava nyní stanovila cenu za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky v našem regionu 42,64 korun za metr krychlový včetně 15% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 38,43 korun včetně DPH. U vodného představuje meziroční rozdíl 1,23 koruny (2,97 %), u stočného 1,11 koruny (2,97 %). Souhrnně jde o 2,34 koruny, tedy 2,97 % včetně 15% DPH.

„V kalkulaci vodného a stočného pro letošní rok se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy vodohospodářské infrastruktury nebo v nárůstu ceny surové vody odebírané od státních organizací. Naše politika udržuje dlouhodobě ceny vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Tato společnost má v plánu pro letošní rok dvě investiční akce v Kopřivnici a třetí proběhne v závislosti na tom, zda město získá dotaci na vybudování kanalizace v Mniší. První je rekonstrukce vodovodního přemostění na ulici Hřbitovní. „Stavba by měla být realizována nejpozději v květnu, záležet bude na dohodě s městem. Náklady přesáhnou půl milionu korun. Důvodem modernizace dvanáctimetrového ocelového přemostění z roku 1980 je jeho nevyhovující technický stav - koroze, poškozená izolace. Přemostění bude nahrazeno shybkou provedenou řízeným protlakem, nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu, na obou stranách budou uzavírací armatury a na jedné straně hydrant pro možnost odkalení,“ přiblížil akci Marek Síbrt, mluvčí SmVaK, a. s., Ostrava.

Druhou investiční akcí, která zatím nemá pevný termín, je výměna vodovodního řadu v Mniší. „Město chce v lokalitě budovat kanalizaci a předpokládá, že získá dotaci od státu. Po dohodě s městem spolupracujeme na zpracování projektové dokumentace, aby obě akce mohly proběhnout v koordinaci, až město dotaci získá. Náklady se vyšplhají k 11 milionům korun,“ upřesnil Marek Síbrt.

SmVak plánuje modernizaci v čistírně odpadních vod v Kopřivnici. „Za více než 7 milionů korun zrekonstruujeme jednu z usazovacích nádrží a zmodernizujeme stahování primárního kalu u obou usazovacích nádrží. V případě, že půjde vše bez problémů, stavba by měla být hotova na konci roku,“ řekl k poslední akci Marek Síbrt.

Kopřivnice začala slavit výročí

Novoroční ohňostroj byl prvním bodem letošních oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Kompletní přehled přinese brožura na konci měsíce.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Novoroční ohňostroj byl prvním bodem letošních oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Kompletní přehled přinese brožura na konci měsíce.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Už novoroční ohňostroj, kterému přihlíželo zcela zaplněné centrum Kopřivnice, byl prvním bodem oslav 70. výročí povýšení na město, jež budou probíhat větší část letošního roku. „Vrchol je plánován do období kopřivnické pouti, 25. srpna se uskuteční koncert, jehož hvězdou bude kapela Tatabojs, a vystoupí na něm i kopřivničtí rodáci, kteří se dokázali prosadit na tuzemské hudební scéně, Voxel a Lenka Hrůzová,“ slibuje mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková. Součástí oslav městského výročí má být i první větší videomappingová show v Kopřivnici na nově zrekonstruované Ringhofferově vile. V průběhu celého roku pak bude probíhat řada kulturních, společenských i sportovních akcí, které budou sedmdesátiny města připomínat. „Tyto události jsou vyznačeny v kalendáři města. V závěru ledna navíc připravujeme vydání speciální brožury s kompletním přehledem oslav,“ doplnila Hromočuková.

Tříkrálová sbírka končí již v neděli

Ještě do konce tohoto týdne bude možné v Kopřivnici potkat tříkrálové koledníky. Pak už se letošní ročník sbírky uzavře.
FOTO: D. MACHÁČEK
Ještě do konce tohoto týdne bude možné v Kopřivnici potkat tříkrálové koledníky. Pak už se letošní ročník sbírky uzavře.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Až do neděle budou v Kopřivnici či Příboře, ale i v některých jiných městech chodit koledníci vybírající příspěvky do Tříkrálové sbírky na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí z našeho regionu. „V menších obcích využili koledníci víkend. Máme připravených 160 zapečetěných pokladniček, Vloni jsme měli zaplněných 139 pokladniček. Přesný počet skupinek zapojených do sbírky budeme znát až po jejím uzavření, při počítání výtěžku nejpozději do konce příštího týdne,“ řekl Miloslav Leško, ředitel Charity Kopřivnice.

Zastupitelé schválili dotaci na další ročník Dnů techniky

Kopřivnice (dam) - Ještě před koncem minulého roku rozhodlo zastupitelstvo o novém způsobu financování Kopřivnických dnů techniky. Jedna z nejvýznamnějších akcí na území města, jejíž loňský ročník navštívilo během dvou dnů bezmála 22 tisíc lidí, nakonec získala jednoznačnou podporu, když pro udělení 750tisícové individuální dotace zvedlo ruku všech jednadvacet zastupitelů.

Zatímco do minulého roku město oficiálně figurovalo jako pořadatel akce, nyní bude spolu s Tatrou Trucks jejím generálním partnerem. „Tatra v minulosti trvala na tom, že polygon pronajme pouze městu, a Pavel Farda, který akci fakticky organizoval, ji pro město připravoval na základě příkazní smlouvy. Pro příští rok jsme se inspirovali v Ostravě, která dotačním titulem už několik let podporuje Colours of Ostrava, a přijali jsme model, kdy hlavním pořadatelem bude Pavel Farda a město a Tatra Trucks budou akci finančně podporovat,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný. Změna má spíše kosmetický charakter, jelikož Pavel Farda je nejen autorem myšlenky pořádat Kopřivnické dny techniky, ale celých předchozích pět ročníků se fakticky věnoval jejich organizaci. Nový systém financování by měl být ještě transparentnější než v minulosti, což ocenila třeba opoziční zastupitelka Dagmar Rysová.

„Touto změnou se dostáváme zase o krok dál k lepší prokazatelnosti nákladů. Dotace je vyúčtovatelná a každá jednotlivá položka je lépe kontrolovatelná,“ uvedla mimo jiné Rysová.

Přestože třičtvrtěmilionová podpora byla nakonec schválena jednomyslně, v diskuzi někteří zastupitelé o smysluplnosti a výši dotace pochybovali. Nad odměnou pro hlavního pořadatele se například pozastavil Jan Holub. „Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli ta částka je reálná. Mobilní WC, doprovodný program, na tom ať se město podílí, ale platit něco, na co si pan Farda vydělá, je zbytečné. Já s tím nesouhlasím,“ nechal se slyšet Holub. Jeho pochybnosti sdíleli i další zastupitelé.

Způsob financování jim pak přiblížil právě organizátor Pavel Farda, podle jehož slov se dotace města na celkových nákladech akce podílí zhruba 64 %. „Rozpočet Kopřivnických dnů techniky je 1,165 milionu korun. Dotace je 750 tisíc a dalších 450 tisíc je kryto z prostředků, které získáme od dalších partnerů nebo z komerčních pronájmů ploch,“ uvedl Pavel Farda, který také popřel spekulace některých zastupitelů, že by na akci sám provozoval stánky s občerstvením. Zvýšení finanční podpory města ze 677 tisíc v předchozích dvou letech na 750 tisíc v letošním roce pak Farda obhajoval nejen postupným růstem počtu vystavovatelů a množstvím služeb pro návštěvníky, ale také rostoucími cenami vstupů nebo složitější administrací dotace. To všechno se ale nijak nedotkne návštěvníků akce, kteří 9. a 10. června vyrazí na polygon na 6. ročník Kopřivnických dnů techniky. Pro veřejnost bude vstup stejně jako v minulých letech zcela zdarma.

Kopřivnice na své seniory v domovech nezapomněla

Kopřivnice (hod) – Kopřivnice myslí na své občany, kteří jsou z důvodu svého stáří a nemoci umístěni v domovech pro seniory. V závěru loňského roku v týdnu před vánočními svátky objížděl místostarosta Stanislav Šimíček s pracovnicí sociálního odboru Pavlou Zrunkovou zařízení, v nichž žijí Kopřivničané. Nejvíce je jich v Domově Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to 13, jedenáct seniorů je umístěno v Domově Příbor a deset ve dvou zařízeních Domova Duha v Novém Jičíně. „Každému jsme předali dárkový balíček a blahopřání. Celkem jsme navštívili 30 žen a 4 muže,“ uvedla Pavla Zrunková s tím, že seniory návštěva potěšila.

Místostarosta Šimíček prozradil, že se tak děje každým rokem. „Jsou to naši občané a díky tomu, že nemáme svůj domov pro seniory, objíždíme tato zařízení v okolí, kde jsou umístěni. Věřím, že se nám podaří naše snaha, aby zde domov pro seniory vznikl a občané se nemuseli stěhovat. Potěšila mě i zpětná vazba nejen od seniorů samotných, ale i od jejich rodinných příslušníků, kteří nám za návštěvu svých příbuzných a zájem poděkovali,“ poznamenal místostarosta Stanislav Šimíček.

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2017 v Kopřivnici a okolí

Rok 2017 byl pro kopřivnickou krasobruslařku Kláru Štěpánovou mimořádně úspěšný.
Rok 2017 byl pro kopřivnickou krasobruslařku Kláru Štěpánovou mimořádně úspěšný.
další fotografie

MĚSTO 7. LEDNA

V noci vypukl rozsáhlý požár průmyslových hal jen pár desítek metrů od centra města. Hořelo v objektech někdejší tatrovácké lisovny, tu už dlouho využívalo několik menších firem pro své podnikání v oblasti dřevo- a kovovýroby, provozu stanice technické kontroly a podobně. Oheň likvidovala víc než stovka hasičů a zásah trval přes 11 hodin, hasicí práce komplikoval patnáctistupňový mráz. Oheň velkou část objektu o rozloze 170x70 metrů zničil a napáchal škody za zhruba 100 milionů korun.

KULTURA 7. LEDNA

Čestné uznání za přínos tanečnímu sportu z rukou prezidenta Českého svazu tanečního sportu Petra Odstrčila převzali zástupci Kopřivnice na galavečeru v pražském fóru Karlín. Svaz tímto způsobem ocenil město za pořádání taneční soutěže Tatra, která v předchozím roce dosáhla jubilejního padesátého ročníku.

MĚSTO 8. LEDNA

Po třech dnech, kdy se teploty pohybovaly hluboko pod bodem mrazu, byl aktivován krizový plán a azylový dům začal nabízet osobám bez přístřeší možnost strávit mrazivou noc zdarma v jeho noclehárně. Provozní dobu rozšířilo i Denní centrum Racek.

KULTURA 12. LEDNA

V kulturním domě hostovalo pražské Divadlo bez zábradlí s komedií ART s Karlem Heřmánkem, který nejen ztvárnil hlavní roli, ale inscenaci také režíroval.

MĚSTO 14. LEDNA

Začala výuka lyžařské školy na Červeném kameni, oficiálně se sezona v kopřivnickém lyžařském areálu rozjela o dva dny později. Sezona trvala 45 dnů a služeb sjezdovky využilo 2 185 lyžařů. Způsob provozování sjezdovky se následně stal předmětem kritiky zdejšího lyžařského klubu, jehož členové dokonce sepsali petici, ve které správci sjezdovky vyčítali řadu pochybení.

CHARITA 15. LEDNA

Tříkrálová sbírka v mikroregionu vynesla víc než 900 tisíc korun. Jen v Kopřivnici se koledníkům s kasičkami podařilo vybrat zhruba 159 tisíc, v Lubině 71 tisíc, obyvatelé Mniší přispěli bezmála 26 tisíci a ve Vlčovicích sbírka získala víc než 18 tisíc korun.

MĚSTO 16. LEDNA

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák se na půdě kopřivnické radnice sešel s podnikateli postiženými ničivým požárem průmyslových hal. Hejtman slíbil prověřit možnosti zajištění prostředků pro obnovu pracovních míst, jejichž existence byla ohněm ohrožena. Mluvil rovněž o možnosti finanční výpomoci například do doby, než se podnikatelé dočkají výplaty škody od pojišťoven. Nakonec se ale podnikatelé žádné podstatné pomoci nedočkali.

MĚSTO 17. LEDNA

Starosta Kopřivnice a jeho protějšek, primátor slovenského města Bánovce nad Bebravou, po sérii schůzek zástupců obou měst podepsali memorandum o spolupráci obou měst. Dokument oficiálně stvrdil ochotu obou měst spolupracovat v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu nebo volnočasových aktivit. Memorandum předchází uzavření partnerské smlouvy, které je předpokládáno letos v létě.

MĚSTO 19. LEDNA

Na půdě Klubu Kamarád proběhl oficiální ceremoniál, v rámci kterého Armáda spásy převzala provozování tohoto nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Charitativní organizace se 150letou tradicí a rozsáhlou sítí sociálních služeb už ale Klub Kamarád provozovala od začátku roku.

MĚSTO 20. LEDNA

Bylo zprovozněno propojení kamerového systému mezi městskou a státní policií v Kopřivnici. Na služebně Policie ČR je od tohoto dne možné sledovat dění monitorované sedmnácti kamerami rozmístěnými po městě a státní policisté je rovněž mohou ovládat, což bylo původně možné pouze z pracoviště umístěného na služebně městských strážníků.

SPORT 21. LEDNA

Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová vyhrála Český pohár v kategorii juniorek.

SPORT 22. LEDNA

Po pěti letech dovolilo počasí kopřivnickému plochodrážnímu klubu uspořádat na Větřkovické přehradě ledovou plochou dráhu, které přihlížely tisícovky diváků.

MĚSTO 1. ÚNORA

Do funkce generálního ředitele Tatra Trucks nastoupil Radek Strouhal, který původně zastával funkci finančního ředitele společnosti. Jeho předchůdce Martin Bednarz byl z funkce šéfa automobilky nečekaně odvolán představenstvem na konci ledna, přestože čísla, jež automobilka pod jeho vedením vykazovala v oblasti růstu výroby, tržeb i zisků, prezentovala firma jako velmi dobré.

SPORT 3. ÚNORA

Atleti AK EZ Kopřivnice získali na mistrovství Moravy a Slezska v hale čtyři medaile – zlato ve vrhu koulí mladších žaček Pavla Sopuchová a v téže disciplíně juniorů Tomáš Bortel, stříbro v běhu na 60 m překážek mladších žaček Hana Soukalová a bronz štafeta na 4x200 m mladších žaček ve složení Adéla Tkáčová, Ema Feilhauerová, Patricie Pešlová a Hana Soukalová.

SPORT 4. ÚNORA

Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová se stala juniorskou vicemistryní ČR.

KULTURA 9. ÚNORA

Švandovo divadlo na Smíchově hostovalo v Kopřivnici s kritikou i diváky oceňovaným představením Pankrác ’45. Drama s prvky černé komedie ukazující osudy pětice nesourodých ženských hrdinek těsně po skončení druhé světové války bylo také návratem původem kopřivnické herečky Andrey Buršové před zdejší publikum.

Na půdě Lašského muzea pokřtil Kryštof Hyvnar svou knihu Ivančena – 70 let ve vzpomínkách a obrazech mapující historii slavné skautské mohyly pod Lysou horou.

SPORT 11. ÚNORA

Osmý ročník lyžařského závodu v obřím slalomu pro registrované i neregistrované sportovce Ski pohárek se opět konal ve Ski areálu Svinec v Novém Jičíně.

MĚSTO 13. ÚNORA

Dobrovolní hasiči z Vlčovic a Větřkovic převzali nové zásahové automobily Iveco, které nahradily vysloužilé avie. Radnice za dvojici speciálně vybavených dodávkových vozidel nakonec zaplatila necelé tři miliony korun.

KULTURA 16. ÚNORA

Elektrizující atmosféru měl koncert amerického nezávislého rapera Astronautalise v malém sále Katolického domu. Zatímco při své první návštěvě Kopřivnice vystoupil pro hrstku zájemců, tentokrát už svým nasazením bavil víc než 130 diváků a jeho koncert patřil k tomu nejlepšímu, co bylo v daném žánru možné v Kopřivnici zažít v celém roce 2017.

SPORT 19. ÚNORA

Krasobruslařka FSC Kopřivnice Klára Štěpánová obsadila na mezinárodním závodě v Německu šestou příčku, přičemž byla třetí nejlepší Evropankou.

Badmintonista BK Kopřivnice Martin Slíva obsadil druhou příčku ve čtyřhře chlapců na celostátním turnaji kategorie U17.

MĚSTO 22. ÚNORA

Vítězkou znalostní soutěže Nejchytřejší Kopřivničák se stala Doubravka Horáková ze ZŠ sv. Zdislavy. Finále soutěže pořádané Dětským zastupitelstvem Kopřivnice proběhlo v kinosále kulturního domu. Konkurence pro vítězku ale byla velmi omezená, dorazilo totiž jen sedm ze čtyřiceti finalistů.

CHARITA 22. ÚNORA

Patnáct let fungování oslavilo kopřivnické sdružení Máš čas? Dobrovolnická organizace celou dobu své existence působí ve prospěch prevence kriminality a pomáhá sociálně vyloučeným lidem. Aktuálně nejviditelnější aktivitou sdružení je provozování Denního centra Racek.

KULTURA 24. ÚNORA

Vernisáží začala v Lašském muzeu výstava fotokoláží Karla Kudery. Název Kopřivnice v automobilech Tatra vystihoval tvůrčí záměr, kdy Kudera kombinoval snímky místní krajiny s detaily karoserií většinou historických tatrovek.

HASIČI 24. ÚNORA

Členové kopřivnické hasičské jednotky cvičili na zamrzlé hladině větřkovické přehrady metody záchrany lidí, pod kterými se probořil led.

KULTURA 1. BŘEZNA

Mladé Bennewitzovo kvarteto doplněné o klavíristu Miroslava Sekala odehrálo v kinosále kulturního domu koncert složený především z děl méně známých skladatelů.

SPORT 2. BŘEZNA

Na vyhlašování sportovce Moravskoslezského kraje za rok 2016 byli oceněni kopřivnická krasobruslařka Klára Štěpánová a mezi trenéry pak Václav Varaďa coby kouč juniorských hokejistů a mistrů ČR HC Oceláři Třinec.

MĚSTO 3. BŘEZNA

V tento den měla projekční firma předat radnici projektovou dokumentaci plánované kanalizace v místních částech Vlčovice a Mniší. Technické problémy si vyžádaly prodloužení projekčních prací. Největší komplikace byly zjištěny v Mniší. V jednom úseku vedou pod silnicí dva vodovodní řady, a aby zde mohla být vybudována kanalizace, bude nutná přeložka, což celý už tak finančně náročný projekt prodraží o další miliony korun.

SPORT 4. BŘEZNA

Mužstvo HC Tatra Kopřivnice vypadlo ve čtvrtfinále play-off II. ligy sk. Východ, porazil jej favorit soutěže Vsetín.

SPORT 6. BŘEZNA

V novojičínském divadle byli vyhlášeni i čtyři kopřivničtí nejúspěšnější sportovci okresu Nový Jičín za rok 2016 – kulturista Jiří Rohan, plavec Roman Kučera, tenista Hynek Bartoň a jako absolutní vítěz krasobruslařka Klára Štěpánová.

KULTURA 7. BŘEZNA

Písně zlaté éry Semaforu v podání dvou nejznámějších tváří divadla Jiřího Suchého a Jitky Molavcové zněly ve velkém sále kulturního domu. Návštěvníci koncertu, na kterém zněly ty největší Suchého hity, se dočkali plnokrevného energického vystoupení, a ne pouze nostalgické vzpomínky.

MĚSTO 9. BŘEZNA

Z ministerstva školství dorazila na radnici hned dvě rozhodnutí o nepřidělení dotace na rekonstrukce sportovišť. Ministerstvo nepodpořilo vybudování nového zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích ani plánovanou velkou modernizaci letního stadionu. Ministerské rozhodnutí potěšilo zdejší Klub ploché dráhy, jenž rozpoutal kampaň proti modernizaci stadionu, která by v navržené podobě znamenala zánik plochodrážního oválu.

KULTURA 10. BŘEZNA

Na půdě Localu Mandala koncertovala legendární ústecká kapela Houpací koně. Program tvořený především skladbami z posledního studiového alba „Kde jste mý přátelé dneska v noci“ uvedl jako předskokan britský písničkář Darren Eve.

B&O 10. BŘEZNA

Dánská společnost Bang & Olufsen oznámila prodej svého kopřivnického závodu své dodavatelské společnosti Tymphany Acoustic Technology. Transakce za bezmála 450 milionů korun se přímo nedotkla výroby ani zaměstnanců kopřivnického podniku, ti pokračovali ve výrobě stejného sortimentu, jen pod hlavičkou jiné společnosti. Ke změně vlastníka oficiálně došlo až na začátku července.

SPORT 11. BŘEZNA

Florbalisty FBC Vikings Kopřivnice vyřadil ve čtvrtfinále play-off východní skupiny Národní ligy celek Petrovic.

MĚSTO 16. BŘEZNA

Zastupitelé navýšili rozpočet města o 44,7 milionu korun z dodatečných zdrojů a schválili zařazení několika investičních akcí. V tentýž den zastupitelé rozdělili také většinu dotací do sportu v hodnotě 7,4 milionu korun.

SPORT 18. BŘEZNA

Smíšené „A“ družstvo kopřivnických badmintonistů se udrželo v I. lize.

Kopřivnický střelec Petr Hala získal na mistrovství ČR stříbro mezi ml. dorostenci.

KULTURA 24. BŘEZNA

Herečka a autorka Blanka Fišerová uvedla na půdě Localu Mandala sugestivní monodrama vycházející ze vzpomínkové knihy „Byly jsme tam taky“ komunisty pronásledované a vězněné Dagmar Šimkové.

KULTURA 26. BŘEZNA

Před vyprodaným kulturním domem koncertoval Jan Nedvěd. Legenda tuzemské folkové scény se na zdejším jevišti objevil společně s písničkářem Pavlem Helenem a hráčem na klávesové nástroje Jindrou Konířem.

KULTURA 30. BŘEZNA

Baladu pro banditu, populární muzikál Milana Uhdeho a Miloše Štědroně, uvedlo na půdě kulturního domu příbramské divadlo Antonína Dvořáka. V hlavní roli zbojníka Nikoly Šuhaje se objevil hostující Pavel Batěk.

SPORT 26. BŘEZNA

Po dvaceti letech se na území Kopřivnice jel závod tuzemského mistrovství v rally a XXXVI. ročník JANČA – Valašské rally přilákal celkem 15 tisíc lidí.

ŠKOLSTVÍ 6. DUBNA

K zápisům do místních základních škol přišlo 304 dětí, což je o 45 méně než v předchozím roce.

SPORT 8. DUBNA

Velké ceny Kopřivnice v plavání, kterou pořádal místní plavecký klub, se zúčastnilo přes 230 závodníků.

Judista Radek Rýpar vybojoval bronz na Evropském poháru v Teplicích.

KULTURA 11. DUBNA

V rámci jarního koncertu místních škol v kulturním domě byla vyhlášena vítězka KoprStar 2017. Stala se jí Pavla Vaculíková, žákyně 2. třídy ZŠ dr. Milady Horákové.

KULTURA 12. DUBNA

Jen dva týdny poté, co za svou novelu Únava materiálu získal prestižní cenu Magnesia Litera v kategorii Prózy, dorazil spisovatel Marek Šindelka do Localu Mandala na autorské čtení z této oceňované knihy o cestě uprchlíka mrazivou Evropou.

SPORT 12. DUBNA

Celkem 15 jednotlivců, jedno družstvo, 4 trenéři a jedna sportovní hvězda byli oceněni na slavnostním vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Kopřivnice za rok 2016.

KULTURA 13. DUBNA

Oceňovaná inscenace Shakespearovy komedie Něco za něco v podání Komorní scény Aréna Ostrava uzavřela sezonu divadelního předplatného ve velkém stylu. Diváci se dočkali méně často uváděné hry v zajímavě pojaté inscenaci nabité skvělými hereckými výkony.

CHARITA 20. DUBNA

Do sbírky Kola pro Afriku přispěli Kopřivničané 113 staršími koly, další přibyla ještě v květnu, celkem tak do sbírky, která má pomoci dětem v chudých afrických zemích dostat se do školy, z Kopřivnice putovalo 238 jízdních kol.

MĚSTO DUBEN

V rámci průzkumných prací a sond bylo zjištěno, že plánovaná rekonstrukce centra města se bude muset nejdříve vypořádat s problémy skrytými pod zemí, a to nejen s havarijním stavem zatrubnění Kopřivničky, které je nutné kompletně vyměnit, ale třeba i s dutinami vzniklými zasypáním někdejšího mostu v oblasti pod parkovištěm na zelném trhu. To zkomplikovalo projekční práce a jistě také prodraží plánovanou realizaci úprav centra města.

KULTURA 21.-22. DUBNA

Jednatřicátý ročník přehlídky netradičního divadla Kopřiva nabídl vydařený výběr představení. Cenu diváků si z Kopřivnice po dvou letech odvezl slovenský herec Pavol Seriš za svou autorskou inscenaci Pri kase. Také cena za umělecký přínos putovala na Slovensko, konkrétně do bratislavského Bábkového divadla za jejich kouzelnou inscenaci Na slepačích krídlach. Nejlepší herečkou pak porota vyhlásila ostravskou Zuzanu Trumplovou za roli Lídy Baarové v inscenaci Spolu.

MĚSTO 28. DUBNA

Dlouhotrvající déšť napáchal menší škody. Hladina Lubiny během několik hodin vystoupala zhruba o metr, ještě prudší byl nárůst hladin v menších tocích. Lubina se nakonec v korytu udržela, ale některé menší toky vybřežily a způsobily škody menšího rozsahu. Škodila také voda stékající z polí.

SPORT 29. DUBNA

Také letos vedla trasa jedné z etap mezinárodního cyklistického závodu žen Gracia Orlová přes Kopřivnici.

Gymnastický klub TJ Sokol Kopřivnice pořádal závod ve sportovní gymnastice dívek Brnkačka, kterého se zúčastnilo téměř 180 závodnic.

KULTURA 30. DUBNA

Celovečerní program připravila trojice místních cimbálových muzik, které vznikly na půdě zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana. Vůbec poprvé se v tak rozsáhlém programu setkala cimbálovka Pramínky i jejich nástupci z muziky Buriánek a nejmladší hudebníci ze souboru Malý Buriánek.

MĚSTO 3. KVĚTNA

Speciální protidrogový vlak zastavil na kopřivnickém nádraží, 150 metrů dlouhý a 300 tun vážící vlak ve svém nitru ukrýval interaktivní program upozorňující atraktivní formou na rizika užívání drog a alkoholu. Expozici si s odbornými průvodci prošlo víc než 400 Kopřivničanů, většinou žáků vyšších ročníků zdejších základních škol.

Víc jak stovka Kopřivničanů dorazila do kulturního domu s cílem sestavit žebříček deseti příležitostí a problémů města, který má sloužit jako vodítko pro plánování městských investic. Hlavní prioritu přítomní přisoudili vzniku terénní služby preventivně působící proti ztrátě bydlení, jako druhé skončilo v hlasování zachování plochodrážního oválu na letním stadionu. Žebříček, vytvořený v rámci veřejného fóra, byl následně upraven po sociologickém průzkumu.

SPORT 6. KVĚTNA

Mladší dorost Klubu házené Kopřivnice obsadil v nejvyšší soutěži druhou příčku.

Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Kopřivnici a plavec SK Kopřivnice Ivan Pilát získal na mistrovství ČR Masters dvě zlaté medaile.

KIT SHOW 6.- 7. KVĚTNA

Zhruba 850 modelů bylo k vidění na 21. ročníku Beskyd Model Kit Show. Ta se konala první květnový víkend na půdě Kulturního domu v Kopřivnici. Modelářskou akci pro širokou veřejnost letos připravil nový organizátorský tým, ale charakter úspěšné akce zůstal zachován.

MĚSTO 9. KVĚTNA

Byla zahájena rekonstrukce betonového mostu v Lubině, automobilová doprava musela být svedena na objížďku přes Příbor.

MĚSTO 11. KVĚTNA

Po 228 dnech od ničivého požáru bylo znovuotevřeno obchodní centrum na Štefánikově ulici. Ještě ani v době otevření rekonstruovaného objektu nebylo jasné, jak přesně oheň, který způsobil asi 57milionovou škodu, vznikl.

SPORT 11. KVĚTNA

Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Kopřivnici Ivan Pilát získal na policejním mistrovství ČR v plavání tři zlata a po jednom stříbru a bronzu.

KULTURA 12. KVĚTNA

Indoorový minifestival May Day v kulturním domě hostil Slam Poetry Show hiphopovou kapelu Pragounion v čele s raperem Katem a domácí kapelu ZAhRADKAři.

MĚSTO 13. - 20. KVĚTNA

Ve městě probíhal druhý ročník Týdne pro rodinu, ten nabídl řadu akcí, počínaje Férovou snídaní, přes Pochod všech generací až po tradiční jarmark sociálních služeb.

SPORT 21. KVĚTNA

Vzpěrač ASK Tatra Kopřivnice Nikolay Petrov získal na mistrovství ČR masters stříbro v kategorii mužů r. 1973/77.

MĚSTO 23. KVĚTNA

Radní Ladislav Myšák, původně zvolený za Hnutí ANO, nečekaně rezignoval na svůj mandát. O dva dny později se svých zastupitelských postů vzdaly také zastupitelky za ČSSD Iva Bukovjanová a Ivana Rašková.

SPORT 26. KVĚTNA

Žáci ZŠ E. Zátopka r. 2003/05 skončili na republikovém finále házenkářské soutěže Novinářský kalamář třetí.

KULTURA 27. KVĚTNA

Multižánrový taneční festival Šostýnská Venuše oslavil dovršení desátého ročníku návštěvnickým rekordem. Odpolední program na koupališti si nenechalo ujít asi 750 lidí.

SPORT 28. KVĚTNA

Mladší dorost Klubu házené Kopřivnice obsadil v Česko-slovenském poháru druhou příčku.

SPORT 3. ČERVNA

Vzpěrači ASK Tatra Kopřivnice získali na mistrovství ČR juniorů a juniorek do 17 let dvě medaile – Bao Tran stříbro ve váze do 69 kg a Pavla Králová ve váze do 53 kg.

Ivana Máchová z Atletického klubu E. Zátopka vybojovala na mistrovství Moravy a Slezska bronz v běhu na 1 500 m.

MĚSTO 3.-4. ČERVNA

Dny techniky navštívilo na polygonu Tatry během jediného víkendu víc než 20 tisíc lidí. Na ploše se prezentovalo víc než 60 vystavovatelů z řad průmyslových podniků i vzdělávacích institucí. Hlavním lákadlem ale byly dynamické ukázky nejrůznější techniky. MĚSTO 6. ČERVNA

Radní zrušili soutěž na dodavatele rekonstrukce střechy zimního stadionu. Nabídky firem, které měla radnice k dispozici, byly zhruba o třetinu vyšší než částka vyčleněná v rozpočtu města. Celá oprava tak byla odložena o jeden rok.

TATRA 8. ČERVNA

Zástupci Tatra Trucks představili veřejnosti renovovaný dakarský speciál TATRA 815 6x6VE Ostrý II, který v roce 1986 odstartoval slavnou éru tatrováckých účastí na Rallye Paříž – Dakar. Specialisté Tatry na voze odpracovali zhruba 2 800 hodin a vůz vzhledově i technicky odpovídá svému původnímu stavu, což potvrdila i jeho tehdejší posádka v čele s pilotem Zdeňkem Kahánkem. Opravený vůz se má stát jedním z klenotů expozice připravovaného muzea nákladních automobilů.

SLUMEKO 9. ČERVNA

Společnost Slumeko, zajišťující komunální služby v Kopřivnici, slavila dvacáté výročí svého založení slavnostním otevřením nově vybudovaného parkovitě s 39 parkovacími místy za areálem kachlovky a také programem pro veřejnost, který byl situován právě na nové parkoviště. Lidé si mohli během odpoledne užít koncerty cimbálovky Pramínky, rockové kapely Ukulele Troublemakers a popového zpěváka Sebastiana s kapelou.

SPORT 14. ČERVNA

Žákyně 4. a 5. tříd ZŠ dr. M. Horákové zůstaly v republikovém finále ve vybíjené těsně pod stupni vítězů.

SPORT 17. ČERVNA

Na Letním poháru moravské oblasti získali plavci SK Kopřivnice čtyři medaile. Mezi desetiletým žactvem bral Robert Zajíček stříbro (100 VZ) a bronz (2500 PZ), Vendula Schwarzová vybojovala zlato (400 VZ) a stříbro (200 VZ).

Kopřivničtí fotbalisté obsadili v I. B tř. sk. D devátou příčku a mužstvo FC Vlčovice-Mniší skončilo dvanácté.

Tomáš Bortel z AK EZ získal na mistrovství ČR bronz ve vrhu koulí.

TATRA 22. ČERVNA

Veteránská rallye z Vídně do Kopřivnice připomněla 120. výročí zahájení stavby NW Präsident. Trasu, kterou v opačném směru projel první automobil vyrobený v Rakousku- Uhersku, absolvovalo 112 historických tatrovek z několika evropských zemí. V sobotu pak byly všechny k vidění na polygonu Tatry a při několika spanilých jízdách Kopřivnicí také v ulicích města.

MĚSTO 22. ČERVNA

Svých mandátů se ujali tři noví zastupitelé. Po složení slibu poprvé hlasovali Zdeněk Svoboda, nestraník zvolený za ANO 2011, a dva zástupci ČSSD Petr Kypr a Jan Holub.

Zastupitelé dali zelenou zahájení rekonstrukce Ringhofferovy vily v parku E. Beneše. Jednadvacet milionů vyčleněných v rozpočtu na opravu historického objektu nestačilo, a tak se zastupitelstvo usneslo, že opravu město dofinancuje v roce 2018 dalšími 7,6 miliony korun.

VLČOVICE 22. ČERVNA

Do opravené báně vlčovického kostela Všech svatých se vrátila časová schránka, která obsahuje několik mincí stejně jako dokumenty o životě ve městě a farnosti.

SPORT 25. ČERVNA

Na kopřivnickém plochodrážním ovále se po devíti letech jel závod.

Z letní olympiády dětí a mládeže přivezli atletka Hana Soukalová zlato (štafeta na 4x60 m) a střelec Petr Hala bronz (vzduchová pistole na 40 ran dorostenců).

SPORT 28. ČERVNA

Ve finále Čokoládové tretry běžela čtveřice kopřivnických atletů – Daniel Hanzelka, Dalibor Drda, Matěj Melčák a Patricie Pešlová.

TATRA 4. ČERVENCE

Tatra Trucks zveřejnila hospodářské výsledky za předchozí rok. Zisk společnosti se meziročně zvýšil o 15 % na 482 milionů korun při tržbách ve výši bezmála 5,4 miliardy korun.

MĚSTO 5. ČERVENCE

S mírným zpožděním zaviněným dvouapůlmilionovou investicí do technologie úpravy vody začala sezona na kopřivnickém letním koupališti. Během léta koupaliště navštívilo zhruba 13 tisíc lidí, což je hluboko pod průměrem, a důvodem bylo nejen pozdější zahájení provozu, ale i celkově chladnější léto.

SPORT 9. ČERVENCE

Plavec Michal Šupa, člen SK Kopřivnice, vybojoval na mistrovství ČR bronz v disciplíně 200 Z mladších dorostenců.

SPORT 15. ČERVENCE

Ve dvacátém ročníku poloorientačního nezávodního hobby MTB maratonu Kopřivnický drtič startovalo 690 cyklistů a přidruženého závodu Drtík se zúčastnilo 85 dětí.

MĚSTO 25. ČERVENCE

Pod kaštany v sousedství Šustalovy vily proběhl koncert švýcarského multiinstrumentalisty Sama Hagmanna. Jeho netradiční vystoupení bylo posledním koncertem spojeným se suterénním prostorem Localu Mandala, které ještě v průběhu prázdnin prostory opustil.

SPORT 30. ČERVENCE

Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň získal na mistrovství ČR staršího žactva bronz ve dvouhře a stříbro ve čtyřhře.

KULTURA 10.-20. SRPNA

Deset představení letního kina na kopřivnickém koupališti navštívilo 4 277 diváků. Na rozdíl od předchozího roku, kdy přišlo asi jen 1 500 lidí, totiž pořadatelům přálo počasí a zrušena byla jen jedna z 11 naplánovaných projekcí.

MNIŠÍ 19. SRPNA

Mniší oslavilo 725. výročí naložení obce letní slavností. V deštivém počasí si stovky lidí vychutnaly připravený program, v němž nechyběla cimbálovka Tajke Five, rockové kapely Valachcore a Fre(e) Rock nebo Elvis Presley Revival.

SPORT 23. SRPNA

Odchovanec kopřivnického hokejového klubu brankář Patrik Bartošák debutoval v reprezentačním dresu dospělých.

MĚSTO 24. SRPNA

Koncert pop-rockové kapely Mirai v centru Kopřivnice uzavřel další ročník série prázdninových volnočasových aktivit pro mladé Kopřivničany nazvaný Někdo ven??? Na sportovní i jiné volnočasové aktivity připravené každý prázdninový čtvrtek pro ty, kdo tráví letní volno ve městě, vyrazilo asi 850 aktivních účastníků.

KULTURA 24. SRPNA

Sedmdesát let kopřivnického muzejnictví připomněl komponovaný pořad s přednáškou v Lašském muzeu. Právě v budově Šustalovy vily totiž místní patriot a muzejník Emil Hanzelka v srpnu 1947 otevřel první expozici v Kopřivnici.

SPORT 27. SRPNA

Osmého ročníku Větřkovického triatlonu se zúčastnilo 99 mužů, 29 žen a 24 štafet. Výtěžek ze startovného a další finanční příspěvky byly věnovány v rámci charitativního projektu 17leté nemocné dívence Evě z Jeseníku n. O.

Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Hynek Bartoň ovládl mezinárodní turnaj v Praze ve dvouhře i ve čtyřhře.

ŠKOLSTVÍ 4. ZÁŘÍ

Dvojnásobně slavnostní příchuť měl první den nového školního roku pro ZŠ Alšova. Ta totiž začala už čtyřicátý rok svého fungování. Školní rok začal také pro víc než 200 školáků v šesti kopřivnických a dvou školách v místních částech.

MĚSTO 4. ZÁŘÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo Kopřivnici osmnáctimilionovou dotaci na vybudování komunitního centra. To bude sídlit v bývalých jeslích na ulici Francouzské a k současným uživatelům objektu, jako je Klub Kamarád, Mateřské centrum Klokan nebo Městská knihovna, přibude také Denní stacionář Kopretina, která se přestěhuje z Vlčovic. Realizace projektu za asi 34 milionů korun začne letos na jaře.

MĚSTO 6. ZÁŘÍ

Zástupci města, městské policie i dobrovolníků, kteří pravidelně pomáhají opuštěným psům, si připomněli 20 let existence psího útulku ve Vlčovicích. Tím za dobu jeho fungování prošlo už víc než 4 000 psů nejen z Kopřivnice, ale také okolních měst, které využívají jeho služeb.

KULTURA 7.-9. ZÁŘÍ

Čtyři tisíce návštěvníků přilákal od čtvrtka do neděle program Festivalu medu a písničky v areálu Fojtství a sousední základní školy. Kromě ukázek včelařského řemesla a odborných přednášek si lidé užili ochutnávky včelích produktů a především bohatý kulturní program, který pamatoval na divadelní představení i koncerty kapel jako Limetal, Mňága a Žďorp nebo Sunar.

MNIŠÍ 12. ZÁŘÍ

Tři a půl měsíce trvala rekonstrukce zahrady Mateřské školy Mniší. Od druhého týdne v září už ale zahrada začala znovu sloužit dětem.

SPORT 16. ZÁŘÍ

Na start XV. ročníku Běhu rodným krajem E. Zátopka, který znovu odstartovala Dana Zátopková, se postavilo celkem rekordních 225 běžců, a Běhu dětí Kopřivnicí se zúčastnilo 424 závodníků.

MĚSTO 18. ZÁŘÍ

Začalo vyučování v rekonstruované budově ZUŠ Zdeňka Buriana. Rekonstrukce s nástavbou za 8,3 milionu korun se nakonec stihla v plánovaném termínu přesto, že již v létě práce zkomplikoval prudký déšť, který způsobil zatečení do objektu právě odkrytou střechou. Rekonstrukcí se vyřešil dlouhodobý problém se zatékáním a škola navíc získala větší koncertní sál a tři nové učebny.

MĚSTO 21. ZÁŘÍ

Memoranda o vzájemné spolupráci na realizaci dvou významných investičních projektů ve městě schválila většina 18 zastupitelů. V jejich textu Moravskoslezský kraj přislíbil vybudovat a provozovat ve městě domov pro seniory, zatímco kopřivnická radnice se zavázala pomoci vzniku nové-ho automobilového muzea vybudováním parkovacích ploch a přístupových cest.

Zastupitelé jednomyslně schválili nový dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu. Zřejmě nejvýznamnější změnou bylo stanovení jednotné částky podpory na aktivního mladého sportovce nebo zrušení samostatné podpory činnosti trenérů mládežnických kategorií, které bylo nahrazeno možností využití maximálně 20 % dotace na činnost na mzdové náklady pro trenéry. Nově systém obsahuje i stotisícovou částku určenou na individuální dotace, například na podporu úspěšných reprezentantů.

Zastupitelstvo zrušilo vyhlášku, která od roku 2012 regulovala provozování hazardu ve městě. Hlavním argumentem zastánců zrušení vyhlášky bylo to, že o regulaci se postará nový a podstatně tvrdší zákon o hazardních hrách.

KULTURA 21. ZÁŘÍ

Hra plná satirického pohledu na život Lidská tragikomedie Ladislava Klímy zahájila novou předplatitelskou sezonu v kulturním domě. Výjimečnou hru viděli kopřivničtí diváci v podání souboru Komorní scény Aréna z Ostravy.

KULTURA 22. ZÁŘÍ

V Lašském muzeu začala výstava Eduard Ingriš: Na cestě světem, která zdejšímu publiku představila zvětšeniny fotografií výjimečně všestranného umělce, který prožil velkou část svého života v zahraničí.

SPORT 23. ZÁŘÍ

Výstup na Mt. Everest provázel vytrvalý déšť, což se projevilo nízkou účastí. Pomyslných 8 848 m n. m. zdolali jen dva sólolezci a jedna dvojice.

Minikárový jezdec Jakub Procházka z A.MARK TATRA TEAMu Kopřivnice získal tituly v Evropském poháru i v Poháru ČR a druhou příčku obsadil v hodnocení mistrovství ČR.

KULTURA 24. ZÁŘÍ

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu zazněla Vivaldiho a Piazzollova roční období. Program s názvem Osm ročních období uvedl Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala pod vedením houslisty a dirigenta Ewalda Danela.

SPORT ZÁŘÍ

Odchovankyně kopřivnického fotbalu Natálie Žárská oblékla dres české reprezentace WU15.

SPORT 1. ŘÍJNA

Atletka AK EZ Kopřivnice Hana Soukalová získala titul mistryně Moravy a Slezska v běhu na 60 m s překážkami v kategorii mladších žákyň.

MĚSTO 5. ŘÍJNA

Začaly úpravy vzhledu zdejšího vlakového nádraží. Správa železniční dopravní cesty tak začala plnit slib radnici, že se postará o zlepšení stavu nádraží ještě dřív, než dojde k plánované elektrifikaci trati, při které se nádraží dočká rozsáhlejší rekonstrukce.

KULTURA 10. ŘÍJNA

Kinosál v kopřivnickém kulturním domě oslavil dvacet let svého fungování speciální projekcí filmu Statečné srdce. Historický velkofilm nebyl vybrán náhodou, v roce 1997 byl totiž prvním, který byl v tehdy novém kině promítán.

MĚSTO 13. ŘÍJNA

O kvalitu ledu na zdejším zimním stadionu se začala starat nová rolba. Nový elektricky poháněný stroj za 4 miliony korun ze tří čtvrtin zaplatilo město, zbývající milion pak Správa sportovišť Kopřivnice, která rolbu využívá.

MĚSTO 17. ŘÍJNA

Byla dokončena dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce ulice Štramberské. Za kompletní přebudování silnice dlouhé 1,36 kilometru od Katolického domu po nádraží ve Štramberku město zaplatilo 38,5 milionu korun, přičemž dotace činily 12,9 milionu.

MĚSTO 20.-21. ŘÍJNA

Proběhly volby do poslanecké sněmovny. V Kopřivnici a místních částech dosáhla volební účast 57,49 %. Nejvíce hlasů podle očekávání získalo hnutí Ano 2011, které preferovalo 32,77 % místních voličů. Druhá skončila Svoboda přímá demokracie Tomia Okamury se ziskem 13,65 % hlasů, třetí na pásce byli Piráti s 10,64 % hlasů. Volby charakterizoval především výrazný propad levicových stran. Ani jeden z 19 kopřivnických kandidátů napříč politickými stranami poslanecký mandát nezískal.

SPORT 22. ŘÍJNA

Na VL. ročníku Velké ceny Kopřivnice v krasobruslení se představilo celkem 170 závodníků.

MĚSTO 25. ŘÍJNA

Hasičské jednotky z Kopřivnice a místních částí oficiálně převzaly techniku, kterou v posledních dvou letech pořídilo město Kopřivnice. To do vybavení hasičů investovalo přes 17 milionů korun.

KULTURA 27. ŘÍJNA

Zpěvák Voxel pobavil zdejší publikum koncertem v rámci PopFolklorTour. Místní rodák připravil koncert za doprovodu cimbálové muziky, který dal jeho písním úplně nový charakter.

SPORT 28. ŘÍJNA

Kopřivnický kulturista Jiří Rohan byl prezidentem Svazu kulturistiky a fitness ČR oceněn za celoživotní přínos české kulturistice a fitness.

MĚSTO 2. LISTOPADU

Slavnostního otevření se po rekonstrukci pláště dočkala budova domu dětí a mládeže. Kompletní změna vnější vizáže budovy i jejího předprostoru, vybavení rekuperací vzduchu přišlo městskou kasu na bezmála osm milionů korun.

KULTURA 4. LISTOPADU

Startovní pole 51. ročníku taneční soutěže bylo poněkud útlejší. Ve standardní části soutěže startovalo pouze 6 párů, v latinskoamerické části soutěže se utkalo 19 párů nejen z tuzemska, ale i Polska a Slovenska. Součástí programu byl tradičně i rozsáhlý doprovodný program složený z tanečních vystoupení napříč žánry.

KULTURA 10. LISTOPADU

Čtvrtý ročník hudební akce Piper Records Night v Katolickém domě ozdobil nejen rekordní zájem publika, ale také výborný zvuk, díky kterému si příchozí mohli naplno vychutnat vystoupení kapel Drutty, Acute Dose, Kalle a Ravelin.

SPORT 10. LISTOPADU

Na kopřivnickém zimním stadionu se odehrálo přátelské utkání mezi českou a finskou reprezentací do 19 let, v němž se představil odchovanec HC Kopřivnice Jan Kalus a v pozici trenéra byl Václav Varaďa.

KULTURA

10. – 11. LISTOPADU

Jednadvacátý ročník přehlídky tvorby handicapovaných dětí Motýlek se nesl v cirkusovém duchu. Návštěvníci sobotního galaprogramu v kulturním domě viděli zhruba třicet vystoupení v podání víc než tří stovek vystupujících.

SPORT 11. LISTOPADU

Capoeirista Jan Kotulič zvítězil na světovém šampionátu v Belgii.

FÓRUM 16. LISTOPADU

Dvacátý ročník diskuzního fóra Myšlenky TGM a současnost byl v dosavadní podobě podle pořadatelů posledním. Zajímavou tradici ukončila diskuze novinářů Lukáše Jelínka a Martina Komárka.

MĚSTO 1. PROSINCE

Při demontáži ocelového zastřešení prvního nástupiště místního vlakového nádraží došlo k jeho zhroucení. Incident, u něhož zasahovali hasiči i zdravotní záchranáři, znamenal zranění dvou dělníků, ale nenapáchal příliš škod. Cestující nebyli nehodou ohroženi, neboť inkriminované nástupiště bylo v tu dobu mimo provoz.

KULTURA 1. PROSINCE

Oslavy dvacetin existence Regionálního muzea v Kopřivnici přilákaly jen asi 230 návštěvníků. Možnost dát si přímo v expozici pivo nebo grilované speciality a poslechnout si k tomu koncert několika skupin lidi příliš nelákala ani za poloviční vstupné.

SPORT 3. PROSINCE

Na zimním poháru mladšího žactva oblasti Morava získali Robert Zajíček čtyři bronzy (50 VZ, 100 VZ, 200 VZ a 200 PZ) v kategorii desetiletých plavců a Vendula Schwarzová dvě stříbra (400 VZ a 800 VZ) a jeden bronz (200 VZ) v kategorii jedenáctiletých plavců.

SPORT 9. PROSINCE

Mikulášského dvojboje, závodu pořádaného Gymnastickým klubem TJ Sokol Kopřivnice, se zúčastnilo přes 140 závodnic.

Klára Štěpánová, krasobruslařka FSC Kopřivnice, získala v Budapešti stříbro, první medaili z mezinárodního závodu.

Plavecký klub SK Kopřivnice pořádal zimní mistrovství ČR dvanáctiletého žactva.

MĚSTO 11. PROSINCE

Ve městě škodil silný vítr. Vichřice polámala nebo vyvrátila několik stromů. Poškozeno bylo také dopravní značení nebo kontejnery na odpad. Hasiči museli odstraňovat stromy spadlé na silnice nebo železniční trať.

KULTURA 12. PROSINCE

Po dvanácti letech vystoupila v Kopřivnici kapela Čechomor. Vyprodaný koncert skupiny kombinující folklor s folkem a rockem byl obohacen vystoupením hostující zpěvačky Martiny Partlové.

MUZEUM 13. PROSINCE

Na jednání správní rady Regionálního muzea byl nečekaně odvolán jeho ředitel Lumír Kaválek. Muzejní instituci bude až do nalezení nového šéfa řídit člen širšího vedení Tatry Trucks Jan Jurkovič. Důvodem odvolání ředitele byla údajně špatná komunikace a potřeba najít člověka, který se bude podílet na vizi vybudování nového muzea Tatry v Kopřivnici.

MĚSTO 14. PROSINCE

Zastupitelstvo po dlouhých letech jednomyslně schválilo rozpočet města na další období. V roce 2018 podle něj bude Kopřivnice hospodařit s cca 600 miliony korun. Zastupitelé schvalovali dotace do sportu nebo třeba navýšení rozpočtovaných prostředků na nákup stacionárního radaru pro měření rychlosti ve městě.

MĚSTO 31. PROSINCE

Po 15 letech skončila činnost Azylového domu Salus. Zařízení, které poskytovalo služby především pro rodiče a děti v krizových životních situacích, mělo problémy s financováním a navíc nezapadalo do měnícího se systému sociálních služeb. Od Nového roku službu nahradil projekt sociálního bydlení a terénní program ve vybraných obecních bytech.

Diváci nahlédnou do dopisů V+W

Kopřivnice (dam) - Druhou třetinu aktuální předplatitelské série začne už dnes v 7 hodin večer Divadlo Na Zábradlí. Legendární pražská scéna přijede s výjimečným představením, které převádí na jeviště zcela nedramatický žánr korespondence. V tomto konkrétním případě dopisy, které si vyměňovali Jiří Voskovec a Jan Werich poté, co dvojici v roce 1948 rozdělil Atlantik.

Režisér Jan Mikulášek s dramaturgyní Dorou Viceníkovou z dopisů V+W vybrali především ty pasáže, které se týkaly osobního života obou divadelníků, a ty pak přetavili v originální inscenaci. Ta se odehrává na originální scéně za velmi výrazné nejen výtvarné, ale i herecké stylizace. Lehce alternativní představení oslovilo diváky i kritiky především celkovým pojetím, díky kterému jsou texty Voskovce a Wericha podávány citlivě, ale zároveň s nezbytnou dávkou jejich osobitého humoru. Kromě režiséra úspěch inscenace staví na hereckých výkonech Václava Vašáka, ztvárňujícího Voskovce, a Jiřího Vyorálka, který se i díky kostýmu převtělil v Jana Wericha. Na scéně jim sekunduje ještě Anežka Kubátová ve vedlejší roli Werichovi ženy Zdeny.

Dvě a půl hodiny dlouhé představení za víc jak čtyři roky od premiéry nasbíralo také několik ocenění. Asi nejprestižnější je druhé místo v Cenách Alfreda Radoka v kategorii Inscenace roku. Režisér Jan Mikulášek se dočkal také Ceny Divadelních novin za tvůrčí přínos v oboru činohry.

Na Fojtství vystavuje trio místních tvůrců

Kopřivnice (dam) – První výstava v letošním roce bude na Fojtství patřit trojici domácích tvůrců. Dnes v 17 hodin bude mít v podkroví muzea vernisáž výstava s názvem Podoby času. Lenka Dobiášova, rozená Axmanová, na výstavě představí své malířské abstrakce a akty, fotografie pak veřejnosti předvedou Eva Strušková a Václav Šlehofer.

„Dva fotografové a jedna malířka, tvořící každý svým osobitým a nezaměnitelným způsobem, se snaží zachytit prchavé momenty obyčejného lidského bytí, přírody i záblesky otázek smyslu života, komplikovanosti mysli a čistoty pocitů. Vše probíhá v čase, který je ovšem velmi relativní, a pokud se vám aspoň na malou chvíli podaří na něj zapomenout, přijďte se ztratit na výstavu,“ láká Muzeum Fojtství v informačním textu k výstavě. Ta začíná právě dnes a potrvá až do 25. února.

Štramberk nabídne kulturní Pyré

Štramberk (dam) - Novinkový multižánrový festival chystají v sobotu 13. ledna ve Štramberku. Štramberské pyré, jak novou kulturní událost její pořadatelé nazvali, začne na půdě kulturního domu na náměstí v 17 hodin a návštěvníci se mohou těšit na divadlo i hudbu. K vidění bude například vypravěčské představení Příběhy ze země cedrů v podání divadla Kufr a kohout nebo představení Improligy. O hudební stránku „novoročního kulturního mišmaše“ se postarají místní muzikanti stejně jako pozvaní hosté. Na akci po letech vystoupí Devětsil, dnes štramberská kapela hrající starou renesanční hudbu stejně jako irské a skotské tance. Mezi domácí se dá počítat i Tomáš Háček, známý z kapel Listolet a HuSo, který nedávno přesídlil do Štramberka. Ten představí svůj experimentální sólový projekt a přednese koncert na plechový kýbl. Podobně laděné vystoupení předvede i Ondra Bulla, frontman kapely The Dust, ten ale dorazí z Valašského Meziříčí. Mezi téměř domácí se ale dá jistě počítat Eva More, folková zpěvačka z nedalekého Příbora, která hraje vlastní písně silně ovlivněné folklorní tradicí společně s kytaristou Tomášem "Njumenem" Nováčkem. Naopak z největší dálky dorazí polsko-česká písničkářka Beata Bocek, která aktuálně působí ve švédském Stockholmu, a z Prahy přijede formace Der Šenstr Gob hrající muziku, ve které se odráží balkánská, romská a židovská hudební tradice.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 11. - 12. ledna v 17.30 hodin drama Austrálie Ztracen v džungli. Mladý muž chce na cestách po světě uniknout rutině a nudě západoevropského života. Džungle má jasný vzkaz: sem lidé nepatří.

Čt 11. - pá 12. ledna ve 20 hodin horor USA Insidious: Poslední klíč. Čtvrtá část kultovní série odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise. Nejnovější klient ji přivádí zpět do domu hrůzy a Elise se musí vyrovnat s vlastní děsivou minulostí.

So 13. - ne 14. ledna v 15.30 hodin pohádka ČR Čertoviny. Nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Což by neměl být problém...

So 13. - po 15. ledna v 17.30 hodin drama USA Kolo zázraků. Klasická situace, prostřednictvím které Woody Allen odkrývá vrstvu za vrstvou lidské chování a vztahy.

So 13. - po 15. ledna ve 20 hodin akční sci-fi USA, VB, Francie 7 životů. Přelidněný svět roku 2073 se řídí drastickým zákonem jednoho dítěte na rodinu. V jednom bytě se ale už třicet let skrývá a žije sedm sester vydávajících se za jednu... Nesmí udělat chybu!

Út 16. ledna v 19 hodin mysteriózní thriller USA Matka! Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na dveře. Idylické soužití manželského páru v nádherném domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá...

Čt 18. - pá 19. ledna, po 22. ledna v 17.30 hodin komedie ČR Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!

Čt 18. - pá 19. ledna ve 20 hodin historické drama VB Nejtemnější hodina. Vsadil všechno na jednu kartu, i když šance byly nepatrné a skoro nikdo mu nevěřil. Neprohrál, a zachránil tak svět. Jmenoval se Winston Churchill...

Ne 21. - po 22. ledna ve 20 hodin Cizinec ve vlaku. Pod vlivem osobního kouzla neznámé ženy i obálky s penězi se Michael nechá vtáhnout do zvláštní a smrtící hry. Když neuspěje, přijde o rodinu, pokud uspěje, dostane odměnu.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 11. ledna v 19 hodin Jiří Voskovec, Jan Werich: Korespondence V+W - vzájemné listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těchto významných osobností

So 13. ledna v 19 hodin Cesty Ivo Šmoldase - zábavný pořad známého moderátora a vtipného glosátora

Ne 14. ledna v 10 hodin O chytré opičce Itě - pohádka loutkového divadla Rolnička

Ne 21. ledna v 15.45 hodin Romeo a Julie - přímý přenos baletu z Bolšovo Těatru Moskva

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Čt 11. ledna v 18 hodin Rok 2018 z pohledu numerologie - co vám letošní rok chystá a s jakou vibrací se máte naučit žít, vám pomůže zjistit Dagmar Halotová

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Archiv lesa - obrazy Adama Kašpara (do 28. ledna)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Čt 11. ledna v 17 hodin vernisáž výstavy Podoby času - obrazy Lenky Dobiášové, fotografie Václava Šlehofera a Evy Struškové (výstava potrvá do 25. února)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 16 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Pá 12. ledna ve 20 hodin Jazz Session - seance místního vokalisty Martina Galii s vynikajícími jazzovými hudebníky

St 17. ledna v 18 hodin Vítězslav Nezval - přednáška Ladislava Cvíčka z cyklu Spisovatelé: Jak je znáte i neznáte

Čt 18. ledna v 18 hodin Alkohol - věrný přítel či zabiják? - přednáška s nutriční specialistkou Kristýnou Malinowskou

Pá 19. ledna ve 20 hodin Lam Trio - šlágry první republiky a Jazz Age

ŠTRAMBERK

Aktuální výstava Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana, do 25. března)

So 13. ledna v 17 hodin Příběhy ze země cedrů - interaktivní divadelní představení pro děti a rodiče v podání brněnského souboru Kufr a kohout v rámci přehlídky Štramberské pyré (kulturní dům)

So 13. ledna v 18 hodin Štramberské pyré - netradiční multižánrový festival - muzika i divadlo, folk i folklor, vystoupí Beata Bocek, Devětsil, Der Šenstr Gob, Evamore, Tomáš Háček a další (kulturní dům)

KINO ŠTRAMBERK

Pá 14. ledna v 18 hodin drama VB T2 Trainspotting

Ne 21. ledna v 18 hodin drama Maďarska O těle a duši

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: so 13. 1. 14.15-15.30, ne 14. 1. 14.30-15.45, út 16. 1. 11.30-13, čt 18. 1. 11.30-13, so 20. 1. 14.15-15.30 hodin

FLORBAL: so 13. 1. od 15 hod. turnaj MS přeboru mužů - sk. A; ne 14. 1. od 9 hod. turnaj MS ligy ml. žáků; so 20. 1. od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice - ASK Bystřice n. P. (17. kolo Nár. ligy mužů sk. V); ne 21. 1. od 9 hod. turnaj MS ligy elévů - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

FUTSAL: so 13. 1. od 8 hod. 4. turnaj I. okr. tř. NJ/FM; pá 19. 1. od 18.45 hod. FU Kopřivnice - Amatér Komárovice (11. kolo Divize F); so 20. 1. od 8 hod. 5. turnaj OP NJ/FM - vše sportovní hala SOU Kopřivnice; so 20. 1. od 18.30 hod. Jokerit Kopřivnice - Edison Ostrava (11. kolo Divize F) - hala ZŠ E. Zátopka; ne 21. 1. od 14 hod. 5. turnaj II. okr. tř. NJ/FM - sportovní hala SOU Kopřivnice

HOKEJ: so 13. 1. od 10 hod. turnaj 2. tř., od 17 hod. HC Tatra Kopřivnice - Hokej Šumperk 2003 (36. kolo II. ligy mužů sk. V); ne 14. 1. od 10 hod. HC Černí Vlci - HC Frýdek-Místek (6. kolo LMD-M); so 20. 1. od 10 hod. HC Černí Vlci - HC Vítkovice Ridera (24. kolo LMŽ 6. tř.), od 12 hod. HC Černí Vlci - HC Vítkovice Ridera (24. kolo LSŽ 8. tř.), od 17 hod. HC Tatra Kopřivnice - HC Slezan Opava (38. kolo II. ligy mužů sk. V); ne 21. 1. od 9 hod. turnaj žáků 3. tř., od 12.45 hod. HC Kopřivnice - HK Krnov (3. kolo KLP 4. tř.), od 14.30 hod. HC Černí Vlci - HC Český Těšín (3. kolo LMŽ 5. tř. sk. 02), od 16.30 hod. HC Černí Vlci - HC Český Těšín (3. kolo LSŽ 7. tř. sk. 02) - vše zimní stadion Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 11. 1. 6-16, 19-21, pá 12. 1. 6-8, 16-21, so 13. 1. 12-21, ne 14. 1. 10-19, po 15. 1. 6-8 půlka plaveckého bazénu, 19-20.30 kondiční plavání pro veřejnost, út 16. 1. 6-19, st 17. 1. 6-8, 14.30-16, 19-21, čt 18. 1. 6-16, 19-21, pá 19. 1. 6-8, 16-21, so 20. 1. 12-21, ne 21. 1. 10-19 hodin; upozornění: ve čtvrtek ráno 6.40-7.50 hod. ve dvou dráhách trénuje sportovní klub

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 13. 1. v 7.07 hod. ČD, Skotnice, ČD, Sedlnice, Borovec, Závišické paseky, Kopřivnice; st 17. 1. v 8.11 hod. ČD, Ostrava, Třebovice, ČD, rybník Štěpán, Děhylov, ČD; so 20. 1. v 7.13 hod. ČD, Frenštát p. R., nádraží ČD, u sv. Marka, Ráztoka, podél Lomné do Frenštátu p. R., ČD; st 24. 1. v 8.30 hod. AN, Paseky, Příbor, osada Orinoko, Lubina (Jehlan)

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná; ne 10-19 společná

STOLNÍ TENIS: pá 19. 1. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice C - TJ Fulnek A (14. kolo OP I. tř.); so 20. 1. od 10 hod. ASK Tatra Kopřivnice D - Orel jednota Veřovice (14. kolo OP II. tř.) - vše tělocvična ZŠ sv. Zdislavy

VOLEJBAL: so 13. 1. od 10 hod. a od 13 hod. KV Kopřivnice - VKB Frýdlant n. O. (17. a 18. kolo MS přeboru kadetek sk. B); ne 21. 1. od 9 hod. 4. turnaj MS přeboru st. žáků sk. C - vše tělocvična ZŠ 17. listopadu

Výsledky

- Florbal: muži (MS soutěž): FBC Vikings Kopřivnice – FBC TJ Sokol Frenštát p. R. B 4:6, - FBC Cobra Hať 5:2; st. žáci (MS liga): FBC Vikings Kopřivnice - 1. MVIL Ostrava 3:3.

- Hokej: dorost (3. a 4. kolo LMD-M): HC Černí Vlci – HC Slezan Opava 1:2, - HC Vítkovice Ridera B 4:6; 7. tř. (18. kolo LSŽ sk. 18 a 1. kolo LSŽ sk. 02): HC Černí Vlci – SK Prostějov 1913 5:1, - Metropolia Silesia 4:7; 5. tř. (18. kolo LMŽ sk. 18 a 1. kolo LMŽ sk. 02): HC Černí Vlci – SK Prostějov 1913 2:5, - Metropolia Silesia 3:8; 4. tř. (1. kolo KLP): HC Kopřivnice – HC AZ Havířov 2010 13:2.

- Stolní tenis: OP I. tř. (12. kolo): TJ Nový Jičín E – ASK Tatra Kopřivnice C 6:12; OP II. tř. (12. kolo): ASK Tatra Kopřivnice D – TJ Spartak Bílovec B 14:4.

Místní plavci uzavřeli zimní část sezony ve Zlíně

Zlín (cab) – Vánoční cenou Zlína, která se jako desáté kolo Českého poháru konala o víkendu 16. a 17. prosince, zakončili plavci SK Kopřivnice zimní část závodní sezony.

I přesto, že česká špička byla tou dobou na mistrovství Evropy v Kodani, se ve zlínském 25m bazénu představilo téměř 300 plavců z 52 klubů celé republiky. Skvělá dvě pátá místa si vyplaval Michal Šupa (100 a 200 Z) a k tomu přidal i tři osobní rekordy. „Na to, že to bylo téměř měsíc po mistrovství ČR, tak klobouk dolů. Plaval opravdu výborně, i když třeba v disciplíně 200 VZ udělal nějaké chyby. Ale top forma se prostě nedá udržet celou sezonu,“ pěl chválu na svého svěřence trenér SK Kopřivnice René Lakomý.

Stejně velkou radost mu udělala Vendula Rakúsová. „V disciplínách 100 a 200 m znak těsně zaostala za osobáky, skvěle zvládla i 50 m motýl. Musím říct, že holky měly větší konkurenci, takže to umístění není tak dobré jako u Michala,“ doplnil Lakomý. Karolína Jalůvková si v sobotních disciplínách vylepšovala osobní maxima, bohužel ty nedělní se jí kvůli zdravotním problémům povedly méně. Karolína Dolná si vytvořila tři osobní rekordy a dvakrát za ním jen těsně zaostala. „Škoda, že se nedostala na mistrovství ČR. Byla tam drobná chyba v trénincích a chybělo jí pak štěstí při konečné nominaci,“ mrzelo ještě trenéra Lakomého.

Hned v úterý 2. ledna zahájili kopřivničtí plavci přípravu na letní část sezony, která bude nezvykle dlouhá. Začne prvním kolem družstev 18. února a skončí až 15. července letním mistrovstvím ČR dorostu a dospělých.

Zdeněk Jáchym získal pohár starosty natrvalo

Zdeněk Jáchym vyhrál Novoroční turnaj potřetí v řadě a z rukou starosty města Kopřivnice Miroslava Kopečného převzal pohár do trvalého vlastnictví.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Zdeněk Jáchym vyhrál Novoroční turnaj potřetí v řadě a z rukou starosty města Kopřivnice Miroslava Kopečného převzal pohár do trvalého vlastnictví.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Vlčovice (cab) – Rekordních 28 hráčů v kategorii dospělých a 10 dětí do 18 let se zúčastnilo druhého ročníku Velké ceny Vlčovic ve stolním tenise neregistrovaných, který v úterý 26. prosince pořádala Osvětová beseda Vlčovice v místním kulturním domě.

Účastníci mládežnické kategorie hráli v jedné skupině systémem každý s každým. S přehledem zvítězil domácí Petr Vosmík, druhé místo obsadil Marek Jurečka z Kopřivnice a třetí skončil Pavel Tůma, rovněž z Kopřivnice. Kategorie dospělých čítala čtyři skupiny, v nichž se hráči utkali každý s každým. Přes vyřazovací část se pak dostali do finále čtyři nejlepší stolní tenisté, kteří si mezi sebou zahráli o vítězství. To si nakonec odnesl Zdeněk Bazalka z Liptálu, Zdeněk Jáchym se tentokrát musel spokojit s druhým místem a třetí příčku vybojoval Martin Hořelka z Valašské Polanky. V doplňkovém turnaji ve čtyřhře, v níž dvojice musela být vždy složena z jednoho dospělého a jednoho zástupce kategorie mládeže, pak triumfoval domácí sourozenecký pár Zdeněk a Václav Jáchymovi, druhé místo připadlo páru Petr Šín (Příbor) a Pavel Tůma (Kopřivnice) a třetí místo brala domácí dvojice Radim Hyvnar (spolupořadatel turnaje) a Petr Vosmík.

Hned v sobotu 6. ledna se v sále vlčovického kulturního domu konal šestý ročník Novoročního turnaje neregistrovaných hráčů z Kopřivnice a jejích místních části, v němž se počtvrté hrálo o putovní pohár starosty města Kopřivnice. Ze 13 zúčastněných hráčů jej nakonec vybojoval potřetí za sebou 16letý Zdeněk Jáchym a podle pravidel tento obří pohár získal natrvalo. Zdatným, leč neúspěšným konkurentem mu byl nakonec druhý Lumír Matula z Lubiny a třetí místo obsadil kopřivnický hráč Čestmír Mičola. Kategorie mládeže byla velice vyrovnaná a pomyslné stupně vítězů si nakonec rozdělili vítěz Václav Jáchym, druhý Petr Vosmík (oba Vlčovice) a třetí Marek Jurečka (Kopřivnice). V doplňkovém turnaji ve čtyřhře pak slavilo vítězství domácí duo Radim Hyvnar a Pavel Jáchym, druhé místo získali Lumír Matula (Lubina) s Pavlem Tůmou (Kopřivnice) a třetí skončil kopřivnický pár Radim Jurečka a Marek Jurečka.

Futsalovou Divizi F vede s náskokem dvou bodů FU

Kopřivnice (cab) – Hned od prvního víkendu v novém roce se opět rozběhly okresní a krajské futsalové soutěže, v nichž působí i kopřivnická mužstva. Tabulku Divize F vede s 21 b. tým FU, jenž v pátek 5. ledna porazil ostravský Edison. Až na devátou příčku (13 b.) však klesl Jokerit, který v sobotu 6. ledna podlehl celku Roub Vítkovice a ještě před Vánoci v dohrávce druhého kola také nyní druhým Trojanovicím.

Okresní přebor pokračoval v sobotu 6. ledna ve sportovní hale místního učiliště 4. turnajem, po němž si ale téměř všechna kopřivnická mužstva pohoršila. Lokomotiva Gangsters klesla ze třetí příčky na čtvrtou, záloha Jokeritu se poroučela ze čtvrtého na páté místo a „béčko“ FU Kopřivnice se přesunulo ze sedmé pozice na osmou. Lavina Kopřivnice, ačkoliv získala bod za remízu, zůstává poslední.

V neděli se pak v rámci 4. turnaje utkali ve sportovní hale učiliště hráči II. okresní třídy. Stoprocentní bilanci dvou výher dosáhl druhý celek tabulky Borcibalona Kopřivnice, ziskem čtyř bodů pak potvrdila 4. příčku záloha Lokomotivy Gangsters. Bez jediné výhry v tomto turnaji zůstala mužstva Gunners Kopřivnice (v tabulce předposlední) a El Amigos Kopřivnice (poslední).

Výsledky kopř. mužstev ve futsalových soutěžích: Divize F (2. a 9. kolo, 22. 12., 5. a 6. 1.): Jokerit Kopř. – G.T. Trojanovice 3:5, - KFV Roub Vítkovice 4:6, FU Kopř. – Edison Ostrava 7:4; 4. turnaj OP NJ/FM (6. 1.): Jokerit Kopř. B – FU Kopř. B 1:5, - New Jersey NJ 2:6, FU Kopř. B - New Jersey NJ 1:3, Lavina Kopř. – 1. FT Libhošť 3:3, - Callibrum F-M 1:9, Lokomotiva Gangsters – TJ Sviadnov 6:6, - Růžové Tlapičky Hukvaldy B 3:9; 4. turnaj II. tř. NJ/FM (7. 1.): Gunners Kopř. – Kaša Hostašovice 2:3, - Beach Boys Odry C 3:7, Borcibalona Kopř. – AS Bizon Studénka 2:1, - El Amigos Kopř. 10:2, Lok. Gang. B – Wespen NJ 3:3, - Quick Strike NJ 9:6, El Amigos Kopř. – AS Bizon Studénka 3:5.

V synchronizovaném bruslení získala Kopřivnice stříbro

Havířov, Brno (cab) – Poslední závod roku 2017 absolvovaly kopřivnické krasobruslařky a také jeden krasobruslař v sobotu 16. prosince. Početná výprava se vydala do Havířova, kde se jel VIL. ročník Havířovské růže. V kategorii nováčci mladší dívky získala bronz Eliška Kubáňová a stejný kov si odnesl i Sebastian Špaček v kategorii nováčci chlapci. Těsně medaile unikla čtvrté Marice Demlové v kategorii mladších žaček A a velice pěkný bodový zisk a osobní rekord zaznamenala Bára Fleischmanová, pátá z 24 závodnic kategorie nejmladší žačky B.

Ve stejný den odjela druhá skupinka krasobruslařek FSC Kopřivnice na opačnou stranu na brněnský Santa Claus Cup a Memoriál Táni Novotné, závod v synchronizovaném bruslení. Kopřivnický tým Black Angels zde získal v kategorii Mix Age pohár za druhé místo, přičemž třetí Jihlavu předčil o pouhých 0,23 b.

Výsledky krasobruslařů FSC Kopřivnice na Havířovské růži 2017 (16. 12., VIL. ročník): kategorie nováčci mladší dívky: 3. E. Kubáňová, 7. J. Hruškovská, 8. A. Wanke; kat. nováčci starší dívky: 11. E. Lejsalová, 12. I. Libigerová; kat. nejml. žačky B: 5. B. Fleischmanová, 22. V. Bolfová; kat. ml. žačky A: 4. M. Demlová; kat. ml. žačky B: 5. M. Švancerová, 6. Z. Horáková; kat. nováčci chlapci: 3. S. Špaček.

Medaile sbírali atleti na krosových závodech i v hale

Kopřivnice (cab) – Prosinec pro atlety AK E. Zátopka Kopřivnice vůbec neznamenal měsíc odpočinku, naopak závodů se, dokonce i během vánočních svátků, účastnili jak dospělí, tak i děti.

V sobotu 9. prosince si prvenství z XXXIV. ročníku Předvánočního běhu (8 km), který pořádal frýdecko-místecký klub, přivezl v kategorii mužů do 34 let Ondřej Dobiáš a v dětských bězích pak stříbro vybojovala v kategorii dívek r. 2008/09 (550 m) Barbora Udvarosová. Ve XXX. ročníku Vánočního krosu (6 km), který se v Bělském lese běžel v sobotu 16. prosince, se na třetí příčce umístil mezi sedmdesátníky Jiří Bednařík, přičemž všichni tři medailisté se vlezli do jedné minuty.

V pátek 15. a v sobotu 16. prosince čekaly žactvo AK EZ závody v ostravské hale, kde se sešla nebývalá konkurence dětí nejen z klubů celé Moravy, ale i z Čech či Polska. Jediným, kdo se prosadil na stupně vítězů, byla Hana Soukalová, jež zvítězila v běhu na 60 m překážek v novém osobním rekordu 9,82 s. Cenná je však i spousta umístění kopřivnických závodníků v první desítce, neboť v mnoha kategoriích startovalo přes padesát dětí.

Dospělí AK EZ pak závodili i během vánočních svátků. V úterý 26. prosince byl ve XL. ročníku Štěpánského běhu Porubou naprosto suverénní Alexandr Neuwirth, který v kategorii mužů 60-69 let zvítězil s pětiminutovým náskokem na Karla Kravčíka z Karviné. V pátek 29. prosince se na stupně vítězů prosadili dva kopřivničtí sportovci ve XXIII. ročníku Běhu do vrchu Mosty-Skalka (Memoriál Milana Podešvy), v němž běžci zdolávali 4km trať s převýšením 400 m. V kategorii mužů 50-59 let obsadil třetí příčku Jiří Zátopek z AK EZ a mezi juniorkami triumfovala jeho vnučka Nikola Chovanečková reprezentující SK Kopřivnice.

Běžcům AK EZ se dařilo také v Silvestrovském běhu Hrabovou, odkud si přivezli kompletní umístění na stupních vítězů. Kategorii mužů nad 60 let ovládl Alexandr Neuwirth s šestiminutovým náskokem na druhého Josefa Kvitu a ty ještě doplnil třetí příčkou v kategorii mužů 50-59 let Jaroslav Míčka.

V klubu karate ASK Tatra se věnují dětem od tří let

Kopřivnice (cab) – Jedním z oddílů, které sdružuje Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice, je karate. Již v prosinci 2016 dva z jeho trenérů Zdeněk Marek a Aleš Marek úspěšně složili zkoušku z technické vyspělosti na 1. Dan (černý pás), což je významný přelom ve sportovní kariéře každého karatisty.

„První čtvrtletí roku 2017 jsme se zaměřili především na kondiční přípravu a zlepšení technické úrovně s následným nácvikem kumite (zápas v karate) a kata (sestava cviků). Další tři měsíce byly věnovány prohloubení jednotlivých technik pro následné zkoušky technické vyspělosti v rozsahu 8.-1. kyu (bílý až hnědý pás), které nakonec úspěšně absolvovalo šest členů našeho oddílu. Po letních prázdninách pak byla sportovní příprava soustředěna na závody v obou karatistických disciplínách,“ popsali tréninkovou činnost kopřivnických karatistů trenéři Aleš Marek a René Škoda.

Spoustu závodních zkušeností posbírali kopřivničtí karatisté Michal Tomek, Petr Marek a Veronika Marková v mezinárodní konkurenci na Grand Prix v Ostravě, které se konalo 4. listopadu za účasti cca 800 závodníků z desíti zemí. V Havířově, který 25. listopadu hostil 28. kolo Středoevropského poháru nadějí, to však již pro kopřivnické karatisty zacinkalo. Erik Novotný získal zlato v kata a stříbro v kumite mezi staršími žáky do 50 kg, Veronika Marková brala zlato v kumite starších žákyň do 50 kg, Petr Marek si odvezl bronzovou medaili v kata dorostenců a Marek Oborný se probojoval do druhého kola v kata starších žáků, kde byl ale těsným rozdílem vyřazen.

„Za významný přínos pro náš oddíl považujeme otevření přípravky karate pro děti od tří let pod vedením zkušené závodnice a trenérky Soni Smolákové. V září a říjnu proběhl také nábor, díky kterému přišli další zájemci o tento druh bojového umění,“ pochvalovali si Marek se Škodou a doufají, že dalších úspěchů a nových členů se dočkají také v roce 2018.

Na Štěpánském železném hasiči se nejlépe dařilo Šmigurovi

Lubina (hod) – V rámci zimní přípravy se tři dobrovolní hasiči 26. prosince zúčastnili závodu TFA Štěpánský železný hasič v Jarcové. Tentokrát se závodilo uvnitř místního kulturního domu, kde se po startu sbíhalo z prvního patra do sklepa, v mezipatrech se proskakovaly pneumatiky od osobního automobilu. Ve sklepě se 4krát překlápěla pneumatika z nákladního auta, poté museli závodníci provést 60 úderů v konstrukci hammerbox 8kg kladivem. Následně je čekal transport 80kg figuríny na vzdálenost 10 metrů, výběh jednoho patra, kde museli přenášet dvě 10kg závaží a smotat hadici C a na závěr byl seběh z půdy zpátky do prostoru startu, kde byl zároveň i cíl.

Nejlépe se vedlo Radku Šmigurovi ml. (JSDH Lubina I - Drnholec), který v kategorii Master s aktivním dýchacím přístrojem doběhl z 12 hasičů na 6. místě. Jeho oddílový kolega Michal Plandor obsadil v kategorii Muži 27. místo a Lukáš Petrželka (JSDH Kopřivnice) skončil 28. „Závod nás prověřil po všech stránkách a ukázal, že máme stále co zlepšovat. Například Lukáš měl problémy s pneumatikou,“ okomentoval výsledky Radek Šmigura ml.

Házenkáři se připravují na jarní extraligu

Kopřivnice (cab) – Sen o Final4 Českého poháru se kopřivnickým házenkářům před Vánoci rozplynul. Ačkoliv ve středu 20. prosince porazili celek Nového Veselí v odvetném čtvrtfinálovém utkání 27:24, nesmazali tím čtyřbrankovou ztrátu z prvního zápasu na půdě soupeře.

Kopřivnice se v úvodu duelu dostala do vedení, ve 13. minutě sice o dva góly prohrávala, ale do šaten si přece jen nesla tříbrankový náskok. Začátek druhého poločasu kopřivnickým házenkářům vůbec nevyšel a poprvé skórovali až v šesté minutě. Nové Veselí si drželo odstup jedné či dvou tref, což jim stačilo. Když pak na 27:24 zvyšoval Bukovský, do závěrečné sirény scházelo již jen 10 s a to bylo na vstřelení potřebné branky málo.

„Nejsem spokojen, naším cílem byl postup mezi nejlepší čtyřku. Bohužel někteří hráči nedali do zápasu maximum, stejně jako ve Veselí, a nevím, proč tomu tak bylo. Strašně nerad prohrávám, takže mě mrzí, když hráč není správně nastavený na utkání. Chybovat může každý, ale bojovnost všech hráčů a lavičky je to minimální, co po každém hráči chci,“ zdůraznil po vyřazení z poháru vůdce kopřivnických házenkářů Lubomír Veřmiřovský.

O vánočních svátcích mělo mužstvo volno a s přípravou na jarní část extraligy, která Kopřivnici odstartuje v neděli 4. února zápasem v Plzni, začali již 2. ledna. „Sezona je vždycky nabitá, všechny víkendy jsou herní, tak si kluci potřebovali o Vánocích od házené odpočinout. V novém roce jsme pak začali kondičkou, a jelikož soutěž se blíží, v tomto týdnu již trénujeme i s balonem,“ přiblížil tréninkový proces týmu Veřmiřovský. Kopřivnice měla v minulém týdnu odehrát přípravné utkání s Topoľčany, ty ho ale kvůli marodce odřekly. První měření sil v novém roce tak bude pro kopřivnické házenkáře turnaj v Litovli o tomto víkendu, další týden se střetnou doma s Brnem a o týden později se Zubřím.

Ze statistiky odvetného utkání čtvrtfinále Českého poháru mužů v házené (Kopřivnice, 20. 12.): KH Kopřivnice – TJ Sokol Nové Veselí 27:24 (13:10), sestava a branky Kopř.: Žingor, Kuba – Střelec 5, Rachač 4, Zima, Mička, Petřík 6/5, Hardt, Fulnek 2, Švébiš, Očkovič 1, Krpelík, Mráz 1, Hanus 5, Bukovský 3, Unger; 7m hody: 5/5 – 3/3; vyloučení: 2:4.

Florbalisté doma uhájili těsné vítězství

FBC Vikings Kopřivnice – FbC Aligators Klobouky 7:6 (3:2, 3:3, 1:1)

Kopřivnice (cab) – Poprvé v roce 2018 se kopřivničtí florbalisté představili na domácí palubovce, kde v sobotu 6. ledna hostili v rámci 15. kola Národní ligy celek Klobouků, a po vyrovnaném utkání nakonec vybojovali tři body.

Ještě před zápasem nadělal vrásky trenéru Vikingů Marku Jehlárovi nedostatek hráčů, sestavu ale doplnil z rezervních týmů. První branku vstřelil v 10. min. z přečíslení Podlezl, během dvou minut však hosté skóre otočili. Do šatny ovšem Kopřivnice přece jen odcházela s jednogólovým náskokem, když se v 16. min. trefil Vávra a v 19. min. Lichnovský.

Hned po min. a 10 s druhé třetiny zvyšoval na 4:2 Lichnovský a do tříbrankového vedení poslal Kopřivnici o tři min. později Podlezl. Hosté ale zlepšili presink a do 37. min. se jim podařilo srovnat. Sedmnáct sekund před druhou sirénou však Vikingům vrátil vedení gólem v přesilovce Podlezl.

V závěrečné dvacetiminutovce hýřily Klobouky aktivitou a vyrovnat mohly v přesilovce. Tu ale nevyužily a naopak sedmou branku Kopřivnice přidal Kubátko. Dvě min. před koncem se hostům podařilo snížit, Vikingové se však ubránili a vybojovali vítězství. „Zápasy po vánoční pauze jsou vždy specifické. Nepředvedli jsme ideální výkon, hlavně z důvodu absence řady hráčů. O to je vítězství cennější. Za stavu 5:2 jsme mohli utkání rozhodnout, ale nevyužili jsme šance a bylo z toho drama až do konce,“ zhodnotil duel trenér Jehlár.

Branky Kopřivnice: 10. Podlezl (Vávra), 16. Vávra (Klinka), 19. Lichnovský (Baďura), 22. Lichnovský (Vývoda), 25. Podlezl (Štefek), 40. Podlezl (Vávra), 47. Kubátko (Vávra); sestava Kopř.: Klinka – Kubátko, Sladkovský, Baďura, Štefek, Vývoda, Matúš, Lichnovský, Vávra, Soukal, Podlezl, Šimíček.

Nár. liga sk. Východ po 15. kole
1. Náchod151201 2103:6637
2. Sokol Brno15 731 4 72:5528
3. Kopřivnice15 811 5 90:8727
4. Třebíč15 810 6103:9926
5. Telnice15 801 6109:8225
6. Opava15 800 7 78:6524
7. Žďár n. S.15 703 5 90:9324
8. Rožnov p. R.15 621 6 94:8423
9. H. Suchá15 520 8 96:9519
10. Klobouky15 501 9 89:8216
11. Havl. Brod15 40110 77:10413
12. Bystřice n. P.15 21012 68:157 8

Letošní turnaj Tatry opět vyhrál tým Getafe

Ve finále futsalového turnaje “O pohár Tatry” stejně jako vloni triumfovalo mužstvo Getafe, které letos 4:1 porazilo tým 1.FC Bari.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Ve finále futsalového turnaje “O pohár Tatry” stejně jako vloni triumfovalo mužstvo Getafe, které letos 4:1 porazilo tým 1.FC Bari.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Podruhé za sebou ovládli futsalový turnaj „O putovní pohár Tatra Trucks, a. s.“ hráči mužstva Getafe pod vedením Martina Kapsy, a pokud jej vyhrají i příští rok, odnesou si trofej natrvalo. A to již podruhé, neboť zvítězit třikrát v řadě se jim povedlo v roce 2014. Turnaje, který pořádal předseda sportovní komise při PV OS KOVO Tatra, a. s., Kopřivnice Vlastimil Kočí a Jiří Krutilek, předseda PV OS KOVO Tatra, se zúčastnilo téměř osmdesát hráčů z osmi mužstev. Po utkáních v základních skupinách a zápase o 7. místo následovaly vyřazovací souboje. Do finále se nakonec probojovala dvojička Getafe a 1.FC Bari. Kapsův tým sice od 5. min. prohrával, ale po většinu utkání měl herně navrch a nakonec zvítězil přesvědčivě 4:1. Zápas o 3. místo byl velmi vyrovnaný a pro Union ocel jej rozhodl až tři minuty před koncem Světlík.

Výsledky futsalového turnaje O putovní pohár Tatra Trucks a. s. (Kopř., 6. 1., XVII. ročník): skupina A: Getafe – Tatra DV 7:1, - Ďábelská Jelita 7:1, - 1.FC Bari 5:0, Tatra DV – Ďáb. Jelita 3:1, - 1.FC Bari 0:4, Ďáb. Jelita – 1.FC Bari 3:7; pořadí: 1. Getafe (19:2) 9 b., 2. 1.FC Bari (11:8) 6 b., 3. Tatra DV (4:12) 3 b., 4. Ďáb. Jelita (5:17) 0 b.; sk. B: Tawesco – Union ocel 2:7, - RS Team 4:1, - Lokomotiva Gangsters 1:0, Union ocel – RS Team 3:1, - Lok. Gangsters 1:2, RS Team – Lok. Gangsters 3:0; pořadí: 1. Union ocel (11:5) 6 b., 2. Tawesco (7:8) 6 b., 3. RS Team (5:7) 3 b., 4. Lok. Gang. (2:5) 3 b.; o 7. místo: Ďáb. Jel. – Lok. Gang. 2:7; čtvrtfinále: 1.FC Bari – RS Team 6:3, Tatra DV – Tawesco 2:1pk; semifinále: Union ocel – 1.FC Bari 2:3, Getafe – Tatra DV 5:1; o 3. místo: Union ocel – Tatra DV 2:1; finále: Getafe – 1.FC Bari 4:1; konečné pořadí turnaje: 1. Getafe, 2. 1.FC Bari, 3. Union ocel, 4. Tatra DV, 5. Tawesco, 6. RS Team, 7. Lok. Gang., 8. Ďáb. Jel.; sestava vítězného družstva: D. Zalacko – M. Kotrla, L. Kundrátek, P. Kundrátek, J. Ollender, M. Kapsa, K. Půda, V. Krzemich, T. Fendrich; nejlepší střelec turnaje: L. Uhlíř (1.FC Bari); nejlepší hráč turnaje: P. Kundrátek (Getafe); nejlepší brankář turnaje: J. Slezák (Tatra DV); cena fair-play: J. Hubiňák (RS Team).

Lašskou i Beskydskou ligu ovládla ZŠ E. Zátopka

Kopřivnice (cab) – Ještě než začaly školákům vánoční prázdniny, žáci prvního stupně základních škol z Kopřivnice a blízkého okolí odehráli třetí kolo soutěží v miniházené - Lašské a Beskydské ligy.

V úterý 19. prosince se ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka sešly v rámci Lašské ligy čtyři školy a opět si to o prvenství rozdalo domácí družstvo (Wunder Team) se ZŠ Npor. Loma Příbor. Z napínavého souboje nakonec o jednu branku lépe vyšla ZŠ E. Zátopka, která tak Příboru oplatila porážku z minulého turnaje. Třetí příčku pak obsadily Trojanovice a čtvrtá zůstala bez bodu ZŠ 17. listopadu. Nejlepším střelcem ligy je se 43 góly Daniel Prepsl z Příbora, 38 branek má na svém kontě Jiří Štěpán a 31 pak Jakub Raška (oba Wunder Team).

Ve středu pak měla na programu třetí klání Beskydská liga a stejně jako v předchozích dvou kolech i tentokrát s plným bodovým ziskem triumfovalo „béčko“ ZŠ E. Zátopka. Další tři školy získaly po čtyřech bodech a o druhé místo se po shodném rozdílu branek ve skóre podělily Mniší a Štramberk, čtvrtá příčka pak zůstala ZŠ sv. Zdislavy. V této lize figuruje v roli nejlepšího střelce Jan Kahánek ze Ženklavy (81 branek), Matyáš Pekar ze ZŠ EZ „B“ je s 69 trefami druhý a třetí místo patří Ondřeji Balhárkovi ze Štramberka (50 branek).

Výsledky 3. kola soutěží žáků 1. stupně ZŠ v miniházené: Lašská liga (19. 12.): Wunder Team – ZŠ Npor. Loma Příbor 16:15, - ZŠ MŠ Trojanovice 23:3, - Sedmnáctka 12:3, ZŠ Npor. Loma Příbor - ZŠ MŠ Trojanovice 14:4, - Sedmnáctka 8:4, ZŠ MŠ Trojanovice – Sedmnáctka 10:6; pořadí: 1. Wunder Team (51:21) 6 b., 2. ZŠ Npor. Loma Příbor (37:24) 4 b., 3. ZŠ MŠ Trojanovice (17:43) 2 b., 4. Sedmnáctka (13:30) 0 b.; Beskydská liga (20. 12.): ZŠ E. Zátopka B – ZŠ a MŠ Štramberk 17:15, - ZŠ sv. Zdislavy Kopř. 15:5, - ZŠ Mniší 16:14, - ZŠ a MŠ Ženklava 19:11, ZŠ a MŠ Štramberk - ZŠ sv. Zdislavy Kopř. 5:7, - ZŠ Mniší 13:9, - ZŠ a MŠ Ženklava 11:8, ZŠ sv. Zdislavy Kopř. – ZŠ Mniší 4:8, - ZŠ a MŠ Ženklava 10:6, ZŠ Mniší - ZŠ a MŠ Ženklava 16:11; pořadí: 1. ZŠ E. Zátopka B (67:45) 8 b., 2. ZŠ Mniší (47:44) 4 b, 2. ZŠ a MŠ Štramberk (44:41) 4 b., 4. ZŠ sv. Zdislavy (26:34) 4 b., 5. ZŠ a MŠ Ženklava (36:56) 0 b.

Kopřivničtí hokejisté chytili vítěznou vlnu, letos získali již pět bodů

Kopřivnice (cab) – Ani ve vánočním čase se nezastavil kolotoč zápasů ve druhé hokejové lize a Kopřivnice měla na programu do konce roku dvě utkání. Ve středu 20. prosince hostila druhý celek tabulky skupiny Východ Hodonín a daleko od bodů rozhodně nebyla. Po první třetině bylo skóre vyrovnané, ale Drtiči rozhodli dvěma trefami v prostřední periodě. V té závěrečné přidali ještě pátou branku, a ačkoliv Kopřivničtí pět minut před koncem utkání snížili, na větší korekci skóre jim už nezbyl čas. „Hodonín byl nad naše síly. Propadali jsme v útoku a chyběl nám důraz před brankou. Opět jsme se trápili v koncovce, ve třetí třetině přišel zbytečný faul a soupeř ukončil naše naděje,“ konstatoval trenér tatrováků Jaroslav Kofroň.

V dalším zápase se kopřivničtí hokejisté opět představili na domácím ledě, tentokrát však naplno bodovali, když Bobry z Valašského Meziříčí porazili těsně 3:2. Pokaždé Kopřivnice prohrávala, ale pokaždé dokázala odpovědět a nakonec stav otočit. A o všechny tři góly se postaral hrající asistent trenéra Martin Tomášek. „V první třetině nám nebyl po sporné situaci uznán gól a pak jsme inkasovali, takže místo vedení jsme kvůli neproměněným šancím prohrávali. Ve druhé třetině sice přišla zbytečná vyloučení, kterými jsme si utkání zkomplikovali, ale nakonec jsme skóre dokázali otočit. Předvedli jsme kolektivní výkon,“ pochvaloval si tentokrát trenér Kofroň.

Drama i se samostatnými nájezdy pak viděli fanoušci v prvním utkání roku 2018 ve středu 3. ledna v Novém Jičíně, s nímž se Kopřivnice v této sezoně střetla již popáté, ale teprve nyní bodovala. Tomášek navázal na střeleckou formu z minulého utkání a v 10. minutě poslal tým do vedení. Novojičínští Ďáblové však do první třetiny skóre otočili. Zkraje druhé dvacetiminutovky hasil na poslední chvíli domácí obránce šanci Suchého, který se nakonec přece jen prosadil ve 25. minutě.

Až do poloviny závěrečné třetiny se hrál hokej bez gólových příležitostí, jenže v tu chvíli šli těsně po sobě na trestnou lavici dva kopřivničtí hráči. Nový Jičín dvojnásobnou početní převahu po 23 s proměnil a ke třem bodům byl blíže. Kopřivnice má ovšem Tomáška, který v 57. minutě zařídil vyrovnání a nakonec i bod navíc v samostatných nájezdech. „Začátek derby nám vyšel dle představ, pak jsme ale udělali nesmyslné chyby a domácí šli do vedení. Ve druhé i třetí třetině se nám pak podařilo srovnat. V prodloužení jsme sahali po vítězství, nakonec jsme se radovali až po samostatných nájezdech. Podle mě máme bod navíc zaslouženě,“ i tentokrát byl spokojen šéf kopřivnické lavičky Jaroslav Kofroň.

Odložené utkání 31. kola na ledě Opavy z období mezi vánočními svátky odehráli kopřivničtí hokejisté v pondělí 8. ledna. Po první třetině sice prohrávali 0:1, ale nepříznivý stav otočili a nakonec v důležitém zápase s posledním celkem tabulky zvítězili 5:2. Vzhledem k uzávěrce tohoto čísla novin v pondělí dopoledne vyjdou podrobnosti tohoto utkání v dalším vydání (ve čtvrtek 18. 1.).

Ze statistik zápasů mužů HC Tatra Kopřivnice ve II. lize sk. Východ: 30. kolo (20. 12.): HC Tatra Kopřivnice – SHK Hodonín 3:5 (2:2, 0:2, 1:1), branky Kopř.: 9. Stříž (Suchý), 11. Bartošák (A. Kofroň), 55. Gola (Suchý, Vyčesaný); sestava Kopř.: Hromada – Heinzl, Stříž, Merenda, Marek, Krutil, Bail – Vyčesaný, Gola, Suchý – Mach, Bartošák, A. Kofroň – Červenka, Tomášek, Pěnčík; HC Tatra Kopřivnice – HC Bobři Valašské Meziříčí 3:2 (0:1, 3:1, 0:0), branky Kopř.: 24. Tomášek (Stříž, Suchý), 33. Tomášek (Suchý, Vyčesaný), 37. Tomášek (Suchý, Stříž); sestava Kopř.: Hromada – Heinzl, Stříž, Marek, Mrowiec, Krutil, Bail – Vyčesaný, Tomášek, Suchý – Mach, Sluštík, A. Kofroň – Červenka, Hrubý, Gola; HK Nový Jičín – HC Tatra Kopřivnice 3:4sn (2:1, 0:1, 1:1 – 0:0), branky Kopř.: 10. Tomášek (Štěpánek), 24. Suchý (Stříž, Štěpánek), 57. Tomášek (Stříž, Vyčesaný), rozh. náj. Tomášek; sestava Kopř.: Hromada – Štěpánek, Stříž, Mrowiec, Marek, Krutil, Bail – Vyčesaný, Tomášek, Suchý – Mach, Sluštík, A. Kofroň – Červenka, Hrubý, Gola.

II. liga mužů sk. V po 34. kole
1. Poruba281840 6127:7662
2. Hodonín291713 8129:8856
3. Šumperk29161210130:8652
4. Nový Jičín29131312 76:9744
5. Val. Meziříčí29104213 99:10140
6. Kopřivnice29 84215 83:12134
7. Opava29 40322 65:14015

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS