Město Kopřivnice - Aktuality - Kanalizace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto Ladislav Renner

Aktuality

10. 2. 2021 - Oznámení Vlčovice „na návsi“

Z důvodu technických komplikací se nepodařilo realizovat protlak pod komunikací I/58. Zhotovitel jedná se správcem komunikace I/58 ŘSD o způsobu zásahu do tělesa komunikace. V části komunikace „na návsi“ bude od 10.2.2021 osazena šachta a následně se propojí potrubí s již provedeným úsekem v této ulici. Zprovoznění této části místní komunikace závisí na dohodě s ŘSD a klimatických podmínkách. O případných změnách Vás budeme opět informovat.

4. 2. 2021 - Oznámení pro místní část Mniší

Oznamujeme obyvatelům místní části Mniší, že dne 1.2.2021 byly zahájeny výkopové práce na stoce D6 ve volném terénu mimo trasu místních komunikací viz mapka.

Dále dne 8.2.2021 budou zahájeny výkopové práce v areálu společnosti KOVOK Kopřivnice, kde bude taktéž umístěno zařízení staveniště.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci z důvodu průjezdu nákladních vozidel.

Omlouváme se za způsobené komplikace a znečištění na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

O pokračování prací a jejich umístění bude občany průběžně informovat.

Mapa - práce na kanalizaci

26. 1. 2021 - Oznámení

V části komunikace „na návsi“ bude protlak realizován v příštím týdnu tzn. od 1.2.2021 a následně dojde k propojení potrubí s již provedeným úsekem v této ulici. Předpoklad zprovoznění této části komunikace je v týdnu od 8.2.2021. O případných změnách Vás budeme opět informovat.

22. 1. 2021 - Oznámení

V části komunikace "na návsi" tj. odbočka ze silnice I/58 od KD směrem k řece se dne 15.1.2021 nepodařilo realizovat protlak pod silnicí I/58. Protlak bude proveden opakovaně a jinou technologií. Z důvodu zajištění jiné technologie a materiálu, dojde ke zdržení s realizací kanalizace v tomto úseku. V pondělí 25.1.2021 budeme občany informovat o předpokládaném termínu zprovoznění této komunikace.

21. 1. 2021 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že od pondělí 27.1.2021 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C3.1“ od šachty RŠ1 po šachtu Š5. Od dnešního dne 21.1.2021 proběhne rozebrání zámkové dlažby v chodníku podél komunikace I/58.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby s omezením průjezdná. Během prací může dojít k omezení výjezdu z jednotlivých RD, omezení by nemělo trvat déle než 1 den.

V případě potřeby si vozidla vyparkujte předem.

Prosíme občany, aby si svá vozidla neparkovali před rodinnými domy a na komunikaci.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.
Mapa - práce na kanalizaci

19. 1. 2021 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že od 18.1.2021 byly zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C2“.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Místní komunikace bude v průběhu výstavby neprůjezdná. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci z důvodu průjezdu nákladních vozidel.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.
Mapa - práce na kanalizaci

19. 1. 2021 - Oznámení

Vážení obyvatelé místních částí Vlčovice a Mniší, připravili jsme odpovědi na Vaše nejčastější otázky, se kterými se setkáváme v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek na nově budovanou splaškovou kanalizaci (pdf 542 kB).

14. 12. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že 14.12.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C3“.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od konce ulice.

Prosíme občany, aby si svá vozidla vyparkovali mimo komunikaci.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.
Mapa - práce na kanalizaci

2. 12. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že 2.12.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C6“.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od konce ulice.

Prosíme občany, aby si svá vozidla vyparkovali mimo komunikaci.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

2. 11. 2020 - Oznámení

Informace o přistavování nádob na komunální odpad ve Vlčovicích na uvedená místa. Letáček byl občanům vhozen do schránek.

27. 10. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že od čtvrtku 29.10.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „A“ od šachty Š-A78 po šachtu Š-A72.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 17:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od konce ulice.

Prosíme občany, aby si svá vozidla vyparkovali mimo komunikaci.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

26. 10. 2020 - Oznámení

Upozorňujeme občany, že stavební práce na komunikaci I/58 ve Vlčovicích potrvají o několik dní déle, než se plánovalo. Semafory budou dopravu v místní části řídit maximálně do 20. listopadu. Důvodem zdržení je počasí a povinné karantény pracovníků stavby. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

9. 9. 2020 - Oznámení

Opětovně prosíme všechny občany Vlčovic, aby z důvodu výkopových prací na hlavním tahu Vlčovice - Frenštát p. Radhoštěm, své nádoby s odpadem (popelnice se směsným komunálním odpadem - vývoz lichá středa a kompostejnery s biologicky rozložitelným odpadem - vývoz sudý pátek) připravovali před signalizační zařízení z obou stran. Nádoby umístěné v úseku mezi semafory není možno vyvést.

Zhotovitel stavby spol. STASPO, s.r.o. nabídl pomoc s přemístěním těchto nádob na konec výkopu. Se svými žádostmi se obracejte přímo na pana Holušu tel. č. 739081764.

Omlouváme se za komplikace a prosíme o součinnost. SLUMEKO s.r.o.

7. 9. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že v příštím týdnu budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C2“ v úseku šachet Š-A9-Š-A13 (viz šipka).

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Místní komunikace bude v průběhu výstavby překopu silnice II/486 neprůjezdná. Následně bude provoz řízen semafory. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci z důvodu průjezdu nákladních vozidel.

V průběhu tohoto týdne budeme odpoledne obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanal. přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci Mapa - práce na kanalizaci

18. 8. 2020 - Oznámení

Prosíme všechny občany Vlčovic, aby z důvodu výkopových prací na hlavním tahu Vlčovice - Frenštát p.Radhoštěm, kde bude umístěno signalizační zařízení (semafor), své nádoby s odpadem (popelnice se směsným komunálním odpadem - vývoz lichá středa a kompostejnery s biologicky rozložitelným odpadem - vývoz sudý pátek) připravovali před signalizační zařízení z obou stran. Nádoby umístěné v úseku mezi semafory není možno vyvést. Omlouváme se za komplikace a prosíme o součinnost. SLUMEKO s.r.o.

18. 8. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 24.8.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „A“ v úseku od šachty Š-A59 (viz šipka) směrem ke stoce C10 a následně až k hlavní silnici.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 18:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn vždy z jedné strany ulice. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci z důvodu průjezdu nákladních vozidel.

Do konce tohoto týdne budeme odpoledne obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanalizačních přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Marek Holuša, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci Mapa - práce na kanalizaci

31. 7. 2020 - Oznámení

Stavba kanalizace se dotkne i úseku komunikace I. třídy I/58 ve správě Ředitelství silnic a dálnic v celkové délce 300 metrů v jednom jízdním pruhu. Provoz bude kyvadlově řízen semafory. Práce v tomto úseku budou zahájeny 10. srpna a potrvají až do konce října tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že stavba vyvolá časové zdržení v obou směrech na trase od Frenštátu pod Radhoštěm a od Kopřivnice a dotkne se nejen občanů, ale i firem a podnikatelů, realizujících svou dopravu přes tento úsek, město spolu se zhotovitelem žádá všechny o pochopení a trpělivost při průjezdu tímto úsekem.

Mapa - práce na kanalizaci

31. 7. 2020 - Oznámení

Prosíme všechny občany Vlčovic, aby z důvodu výkopových prací na kanalizaci, připravovali své nádoby s bioodpadem a komunálním odpadem na konec výkopu, který je dostupný svozové technice. Nádoby umístěné jinde, nebudou spol. Slumeko svezeny.

Zhotovitel stavby spol. STASPO, s.r.o. nabídl pomoc s přemístěním těchto nádob na konec výkopu. Se svými žádostmi se obracejte přímo na panu Holušu tel. č. 739 081 764.

Omlouváme se za komplikace a prosíme o součinnost. Děkujeme.

29. 7. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 3.8.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce "A" od šachty RŠ17 (č.p. 167) po šachtu Š28 (č.p. 92).

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 6:00 do 15:00 hodin. Komunikace bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od konce ulice směrem ke kulturnímu domu.

Byli bychom rádi, kdybychom nemuseli každý den po pracovní době cestu zprůjezdnit. Zabírá to odpoledne i ráno spoustu času, místo kterého můžeme udělat více práce a tím ulici dříve opustit. Komunikaci bychom pravidelně zprůjezdnili na víkend, případně operativně dle telefonické domluvy po pracovní době.

Prosíme občany, aby si svá vozidla parkovali mimo komunikaci.

V případě, že s tímto postupem nesouhlasíte, kontaktujte mne prosím.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Marek Holuša, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

29. 7. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že od pondělí 3.8.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce "C3.4" viz mapka.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 18:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od šachty Š6 směrem k Š4, tzn. od kulturního domu k hřišti. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn po pracovní době. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci
Mapa - práce na kanalizaci

21. 7. 2020 - Oznámení

Dobrý den, omlouváme se, ale z technických důvodů nebudou zahájeny výkopové práce ve Vaší ulici na stoce C3.4.

O novém termínu prací Vás budeme předem informovat.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.

15. 7. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že od pondělí 20.7.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C3.4“.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 18:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od šachty Š6 směrem k Š4, tzn. Od směr od kulturního domu k hřišti. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn po pracovní době. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

Do konce tohoto týdne budeme odpoledne obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanalizačních přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

5. 6. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 15.6. budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C1“.

Práce budou probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od konce ulice směrem do obce. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn po pracovní době. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

V pondělí 8.6. budeme od 15:00 do 16:00 obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanal. přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě prosím v průběhu příštího týdne.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

19. 5. 2020 - Pasportizace objektů dotčených stavbou

Společnost INSET s.r.o., IČ 411 87 628 byla na základě objednávky od firmy STASPO, spol. s r.o., zhotovitele stavby kanalizace ve Vlčovicích a Mniší, pověřena k provedení pasportizace objektů dotčených touto stavbou.

Pasportizace spočívá v prohlídce a případně fotografování exteriéru objektu (fasáda, chodník, oplocení, terasy, apod.) popř. i interiéru (přilehlé obytné místnosti, verandy, chodby, schodiště, sklepní prostory apod.) a zdokumentování případných poruch vyskytujících se vně (trhliny, zavlhnutí, odpadlá omítka popř. obklad, prasklé skla v oknech, náklon oplocení apod.) i uvnitř (trhliny ve stěnách i stropech, vlhkost, poruchy v dlažbě, obkladu, spáry v sádrokartonu apod.) objektu před započetím stavebních prací v jejich blízkosti. Jedná se o zjištění současného stavebně-technického stavu dotčených objektů. Cílem pasportizace je získat informace o vlivu stavby na předmětné objekty, zejména o vlivu stavebních strojů a nákladní staveništní dopravy.

Práce budou prováděny postupně od 19. 5. 2020 do 31.12.2021.

Žádáme tímto majitele objektů o umožnění vstupu na pozemky a do objektu za účelem provedení pasportizace a případného dalšího monitoringu objektu. Čas potřebný ke zdokumentování objektů a sepsání protokolu se podle náročnosti pohybuje individuálně od 60-90 minut.

V této souvislosti pověřuji tyto zaměstnance spol. INSET s.r.o. k výkonu výše uvedených činností: Ing. Jaroslav Tabach tel. 606 640 180.

V případě potřeby se tento pracovník prokazuje občanským průkazem.

19. 5. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 25.5. budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C3“ od bodu 1 (před kulturním domem) směrem k bodu 2 a 3.

Od 1.6. nastoupí další pracovní skupina, která bude na této stoce kopat od bodu 4 k bodům 5 a 6.

Práce budou probíhat vždy od 7:00 do 17:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby v místě výkopu neprůjezdná (v délce cca 20m), příjezd k Vašim RD bude zajištěn vždy po pracovní době.

Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci. Pokud se budou výkopové práce blížit před Váš vjezd, si v případě potřeby, vozidla vyparkujte např. do vedlejší ulice.

V průběhu příštího týdne Vás budeme kontaktovat ve věci umístění kanalizačních přípojek.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.

Mapa - práce na kanalizaci

5. 5. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od úterý 5. května budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „A“ od bodu 1 směrem k bodu 2 (viz foto níže). Práce budou probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby v místě výkopu neprůjezdná (v délce cca 20m), příjezd k Vašim RD bude zajištěn vždy z jedné strany ulice. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

V průběhu příštího týdne Vás budeme kontaktovat ve věci umístění kanalizačních přípojek.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.

Mapa - práce na kanalizaci

Průjezd cyklostezkou

Mapa - práce na cyklostezce Průjezd celou cyklostezkou bude umožněn se zvýšenou opatrností, je třeba brát v úvahu, že po cyklostezce se mohou pohybovat stavební stroje, pracovní úseky budou označeny dopravním značením, které bude nutno respektovat.

úsek 1. - výkop v cyklostezce u úpravny vody
- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorně kolem cyklostezky, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

úsek 2. - výkop kanalizace podél cyklostezky mimo její trasu
- průjezd bude po stávající cyklostezce
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a s opatrností prošel kolem staveniště

úsek 3. - výkop v cyklostezce kanalizace kolem odpočívadla (na vjezdu do Vlčovic)
- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorní mimo cyklostezku, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

23.03.2020 - v pondělí 30. března 2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci, konkrétně na stoce „A“ od cyklostezky na Lubinu směrem k mostu na Mniší. Práce budou probíhat vždy od 7 do 15 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, příjezd k jednotlivým RD bude vždy z jedné strany zajištěn.
Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na ulici a aby v rámci bezpečnosti dbali zvýšené opatrnosti. Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích. Děkujeme společnost Staspo, s. r. o.
Obchůzku ohledně aktualizace domovních přípojek s ohledem na aktuální stav a karanténu odkládáme a budeme Vás včas informovat. V případě dotazů můžete kontaktovat p. Holušu na čísle 739 081 764 nebo napsat na e-mailovou adresu: holusa@staspo.cz.

17.03.2020 - rada města schválila uzavření licenčních smluv, na základě kterých bude předávána obyvatelům MČ Vlčovice a Mniší projektová dokumentace k realizaci kanalizační přípojky

březen - zahájení stavebních prací - kácení zeleně v trase kanalizace

27.02.2020 - zastupitelstvo města schválilo podmínky dotačního programu na realizaci domovních přípojek

19.11.2019 - uzavřena smlouva s dodavatelem stavby - STASPO, spol. s r.o.

20.05.2019 - uzavřena smlouva na výkon TDI a BOZP v rámci stavby - ČECH ENGINEERING, a.s.

Logo - Fond soudržnosti
Banner - Hlášení závad
RSS ikona

Zastupitelé budou jednat o rozpočtu

Kopřivnice (dam ) – K prvnímu jednání v letošním roce se za týden ve čtvrtek 4. března sejde kopřivnické zastupitelstvo. Patnácté zasedání začne tradičně v 16 ...

Společnost Teplo prodala o 7 700 GJ suroviny méně

Vývoj ceny tepla v CZT KopřivniceKopřivnice (hod) – Společnosti TEPLO Kopřivnice se podařilo snížit náklady na dodávky tepla, a tak odběratelé mohou očekávat přeplatky. Konečná cena tepla za rok ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS