Město Kopřivnice - Informace o aktuálních investičních akcích v Kopřivnici v letech 2012-2014
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Letní koupaliště v Kopřivnici - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Informace o vybraných aktuálních investičních akcích v Kopřivnici

Významné investiční akce pro rok 2019

• Rekonstrukce centra města

Předmětem projektu je revitalizace centrální zóny města. Dojde k obnově stávajících komunikací. Bude zachována hlavní pěší osa průchodu centrální zónou mezi radnicí a obytnými soubory v západní a severní části města. Je navržena další pěší osa, rovnoběžná s hlavní osou ve směru od parkoviště na ul. Obránců míru a objektem Tatrovanky. Volný pozemek mezi Tatrovankou a parkovištěm bude osázen zelení. Cyklistická stezka vedená napříč území bude přerušena a v centrální části města bude smíšená zóna. Bude vybudován nový shromažďovací prostor ve spodní části centrální zóny a nový přístřešek pro koncertní a společenské akce, vč. podia. Jedná se o univerzální stavbu, která rozděluje shromažďovací prostor a parkový relaxační prostor. Jde o zastřešené pódium o velikosti 20x6m, který bude obsahovat elektrorozvaděč, osvětlení, ozvučení a Wi-Fi. Na ploše před kulturním domem je navržen prostor pro stánkový prodej s možností umístění 10 ks stánků. Parkování je řešeno na ul. Obránců míru. Návrh této plochy je doplněn o zeleň, stání pro kontejnery, odvodnění území a nový přechod pro chodce s nájezdovou rampou. Součástí projektu jsou nové aleje stromů a nový zelený prvek – blok stromů – v prostoru před hotelem. Projekt obsahuje vybavení lokality mobiliářem – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, plakátovací plochy, směrovníky, zastínění předzahrádek …. Na hlavní multifunkční ploše před KD bude umístěna fontána, která bude tvořena 4 řadami s celkem 19 tryskami. V rámci stavby je řešeno nové veřejné osvětlení prostoru.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Architektonická studie

Další informace www.koprstavi.cz >


• Krytý bazén – oprava bazénových rozvodů

Výměna potrubních rozvodů ve dně velkého plaveckého bazénu.

Dodavatel stavby: NH stavby s.r.o.,
cena díla: 1,8 mil. Kč


• MŠ I. Šustaly – energetická opatření

Realizace zateplení obvodového pláště a střechy objektu, výměna otvorových výplní, realizace vzduchotechnického rekuperačního systému a dalších souvisejících stavebních prací.
Souběžně s realizací zateplení dojde v interiéru formou samostatné investiční akce realizována výměna rozvodů elektroinstalace.

Dodavatel stavby – zateplení, VZT: Stavební společnost Šurík,
cena díla 12,7 mil. Kč

Dodavatel stavby – elektroinstalace: NH stavby s.r.o.,
cena díla 4,2 mil. Kč

Další informace Energetická opatření – MŠ I. Šustaly


• Rekonstrukce hřbitova v Kopřivnici

Rekonstrukce zpevněných ploch, oprava centrálního kříže, kácení poškozených stromů a výsadba nové zeleně.

Dodavatel stavby: Slumeko, s.r.o.,
cena díla 3,94 mil. Kč


• Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-01 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů. Opěry budou provedeny nově z monolitického železobetonu. Na tyto opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné prahy, zavěšená křídla a tížné křídlo. Nová nosná konstrukce bude charakteru šikmé železobetonové obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka , která bude prostě uložená jako rozpěráková konstrukce. Na křídle budou provedeny římsy a na mostě bude osazené ocelové zábradlí. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene do betonu s ukončením do betonových prahů.

Dodavatel stavby: AlfaPOL s. r. o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,

Další informace Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích


• Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Účelem stavby je zajištění likvidace splaškových odpadních vod z urbanizovaného území města Kopřivnice, konkrétně MČ Vlčovice a Mniší, v souladu s požadavky platné legislativy. Pro odvedení splaškových vod je navržená výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Odpadní vody z území budou svedeny navrženým kanalizačním systémem do stokové sítě MČ Lubina, která zajistí jejich transport na ČOV města Kopřivnice. Plánovaná délka je 12.624,50 m, projekt řeší znečištění v rozsahu 1320 EO.

Dodavatel stavby: připravuje se výběrové řízení


• Přechod pro chodce na ulici Záhumenní

Předmětem projektu je vybudování nového chodníku v délce 110 m podél frekventované silnice II/480 (ul. Záhumenní) a jeho propojení se stávajícím chodníkem situovaným na druhé straně silnice. Propojení obou chodníků bude prostřednictvím nového přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní a místa pro přecházení přes ulici Duhovou. Nový přechod bude nasvětlen speciálními svítidly. Veškerá tato opatření povedou ke zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy.

Dodavatel stavby: V+V SAVEKO s.r.o.,
cena díla 1,6 mil. Kč

Další informace Chodník a přechod pro chodce na ul. ZáhumenníProjektová příprava významných investičních akcí


• Parkoviště u nového muzea v areálu Tatry

Probíhá projektová příprava dle schválené studie řešení. Zpracovatel PD - Ing. Roman Fildán

Parkoviště u nového muzea v areálu Tatry


Dokončené akce

• Komunitní centrum Kopřivnice - Centrum PĚTKA

Celková rekonstrukce stávajícího objektu za účelem vytvoření prostorů, které budou určeny čtyřem samostatným organizacím – klubu Klokan, Klubu Kamarád, pobočce Městské knihovny v Kopřivnici a dennímu stacionáři Kopretina. Pátou organizací je město Kopřivnice, které bude v prostorách poskytovat ve vybrané dny poradenství v oblasti sociálních služeb.

Dodavatel stavby: BDSTAV MORAVA s. r. o.,
cena díla 34 mil. Kč,
Dodavatel interiéru: Kanona a.s.,
cena díla 3,3 mil. Kč

Další informace Komunitní centrum Kopřivnice, centrumpetka.cz
(6.8.2018) Komunitní centrum dostalo nejen název, ale také vlastní stránky
(8.10.2018) Zahájeno výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení
(26.3.2019) Práce na komunitním centru PětKa jdou do finále
(10.6.2019) Centrum PětKa bude slavnostně otevřeno již tento čtvrtek


• Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Rekonstrukce stávajícího průmyslového objektu (bývalé výměníkové stanice) se změnou užívání na občanskou vybavenost. Rekonstrukcí vznikne objekt sociálně terapeutických dílen. V rámci rekonstrukce budou řešeny i nové zpevněné plochy vč. sadových úprav, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu.

Dodavatel stavby: STASEKO PLUS s.r.o.,
cena díla 11,1 mil. Kč
Dodavatel interiéru: ADI Interiér, s.r.o.,
cena díla 0,97 mil. Kč

Další informace Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
(8.10.2018) Zahájeno výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení
(21.3.2019) Začíná nábor klientů do sociálně-terapeutických dílen
(3.5.2019) Sociálně-terapeutické dílny budou slavnostně otevřeny v pondělí

Banner - koronavirus
Banner - mobilní rozhlas
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Hlášení závad
Banner - Měření rychlosti radarem
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]7
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
RSS ikona

Maturanti s napětím vyhlížejí podobu letošní zkoušky

Kopřivnice (dam) – Studenti maturitních ročníků místní průmyslovky a odborného učiliště stejně jako jejich pedagogové stále mohou jen s napětím očekávat, ...

Divadelní Kopřiva letos vyraší zřejmě až v říjnu

Kopřivnice (dam) – Ještě na přelomu února a března představovali organizátoři na sociálních sítích jednotlivá představení a osobnosti, které měly být mezi 22. ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní světelná signalizace
celkové výdaje projektu - 900.000 Kč
přiznaná dotace - 700.000 Kč
podíl města - 200.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS