ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti z roku 2022

 • 14.06.2022 (pdf 32 kB) - informace o počtu pracovníků vykonávajících sociálního kurátora
 • 02.05.2022 (pdf 268 kB) - informace o Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2019 až 2028
 • 29.04.2022 (pdf 32 kB) - informace o portálu občana
 • 05.04.2022 (pdf 55 kB) - informace o vydaných rozhodnutích podle stavebního zákona za první čtvrtletí roku 2022
 • 28.02.2022 (pdf 55 kB) - informace o vyúčtování dotace HC ISMM Kopřivnice
 • 16.02.2022 (pdf 59 kB) - informace o dotacích z dotačních programů na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit a o jejich závěrečných vyúčtováních
 • 16.02.2022 (pdf 53 kB) - informace o evidenci šikanózních žádostí o informace
 • 16.02.2022 (pdf 52 kB) - informace o počtech žáků
 • 15.02.2022 (pdf 56 kB) - informace o dotaci HC Kopřivnice
 • 27.01.2022 (pdf 84 kB) - informace o odkanalizování Vlčovic
 • 06.01.2022 (pdf 56 kB) - informace o investičních záměrech města v oblasti pozemních staveb v roce 2022
 • 05.01.2022 (pdf 54 kB) - informace o dodavatelích energií v říjnu 2021
 • 04.01.2022 (pdf 55 kB) - informace o vydaných rozhodnutích podle stavebního zákona za čtvrté čtvrtletí roku 2021

Žádosti z roku 2021

 • 13.12.2021 (pdf 4.8 MB) - informace o plánovaných zakázkách, kybernetické bezpečnosti, úchově dat, smlouvách na - právní služby, daministraci zakázek, softwarové vybavení
 • 06.12.2021 (pdf 60 kB) - informace o zkouškách odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
 • 03.12.2021 (pdf 148 kB) - informace o evidenci psů v útulku
 • 29.11.2021 (pdf 57 kB) - informace o užívání stavby na pozemku p. č. 394/1 v k. ú. Mniší
 • 01.11.2021 (pdf 55 kB) - informace o počtu vydaných loveckých lístků
 • 20.10.2021 (pdf 55 kB) - informace o registru vozidel
 • 03.10.2021 (pdf 55 kB) - informace o vydaných rozhodnutích podle stavebního zákona za třetí čtvrtletí roku 2021
 • 16.08.2021 (pdf 41 kB) - informace o počtu voličských průkazů vydaných v Kopřivnici v letech 2013-2019
 • 07.07.2021 (pdf 55 kB) - informace o vydaných rozhodnutích podle stavebního zákona za druhé čtvrtletí roku 2021
 • 08.06.2021 (pdf 68 kB) - informace o účelové komunikaci v místní části Vlčovice
 • 03.06.2021 (pdf 62 kB) - informace o případné spolupráci s Čínou
 • 24.05.2021 (pdf 53 kB) - informace týkající se získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • 03.05.2021 (pdf 384 kB) - informace k obrázku, který vymezuje centrum města
 • 21.04.2021 (pdf 56 kB) - informace o výsledku šetření - nelegální pasti
 • 07.04.2021 (pdf 55 kB) - informace o vydaných rozhodnutích podle stavebního zákona z první čtvrtletí roku 2021
 • 29.03.2021 (pdf 57 kB) - informace o veřejném osvětlení
 • 17.03.2021 (pdf 88 kB) - informace o investičních plánech pro rok 2021
 • 08.03.2021 (pdf 57 kB) - informace o výběrovém řízení
 • 12.02.2021 (pdf 70 kB) - informace o zřízených příspěvkových organizacích a veřejných zakázkách
 • 02.02.2021 (pdf 54 kB) - informace o zařazení pozemků do plochy smíšené obytné v Územním plánu Příbora
 • 27.01.2021 (pdf 56 kB) - informace o stavebním povolení na studnu
 • 25.01.2021 (pdf 58 kB) - informace o územním systému ekologické stability
 • 09.01.2021 (pdf 55 kB) - informace z rozhodnutí vydávaných zdejším úřadem v rámci územního a stavebního řízení
 • 07.01.2021 (pdf 234 kB) - seznam loveckých lístků za období 2015–2020

Žádosti z roku 2020

 • 28.12.2020 (pdf 399 kB) - informace o převodech obecního majetku v roce 2020
 • 22.12.2020 (pdf 53 kB) - informace o změně účelu užívání stavby garáže na pozemku parc. č. st. 443 v k. ú. Kopřivnice - Mniší
 • 20.10.2020 (pdf 54 kB) - informace o zařazení pozemní komunikace do kategorie a třídy - Mošnov a Klokočov
 • 19.10.2020 (pdf 54 kB) - informace o zařazení pozemní komunikace do kategorie a třídy - Mošnov
 • 14.10.2020 (pdf 55 kB) - informace o rozhodnutí vydaných zdejším úřadem za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby
 • 25.09.2020 (pdf 180 kB) - informace z různých oblastí (předpisy města, odpady, služby, byty, dotace, finance, atd.)
 • 22.09.2020 (pdf 56 kB) - informace o radaru v Lubině
 • 15.09.2020 (pdf 455 kB) - informace o všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví města Kopřivnice
 • 24.08.2020 (pdf 60 kB) - informace k usnesení rady města zde dne 18. srpna 2020
 • 03.08.2020 (pdf 59 kB) - informace ve věci zemědělské stavby na pozemcích p. č. 564 a 563/4 v k. ú. Závišice
 • 02.08.2020 (pdf 126 kB) - informace o podané žádosti - komunikace ke garážín na Husově ulici
 • 07.08.2020 (pdf 62 kB) - informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu v našem městě za rok 2019
 • 28.07.2020 (pdf 290 kB) - žádám o sdělení všech úhrad / datum odepsání finančních prostředků z bankovního účtu města a výše proplacené částky včetně případných zálohových plateb
 • 17.07.2020 (pdf 55 kB) - informace z rozhodnutí vydávaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení
 • 29.06.2020 (pdf 58 kB) - informace o zařízení pro měření rychlosti
 • 11.06.2020 (pdf 52 kB) - sazebník úhrad
 • 11.06.2020 (pdf 281 kB) - žádost o sdělení způsobu hodnocení investičních i neinvestičních projektů pro rozhodnutí, zda budou realizovány či nikoliv
 • 10.06.2020 (pdf 67 kB) - informace k územnímu plánu
 • 11.05.2020 (pdf 60 kB) - seznam autoškol ORP Kopřivnice
 • 11.05.2020 (pdf 6.9 MB) - poskytnutí rešeršního geologického průzkumu akce Odkanalizování místních části Vlčovice-Mniší
 • 06.05.2020 (pdf 989 kB) - informace o stacionárních radarech
 • 23.04.2020 (pdf 65 kB) - informace - úředníci a průtahy v řízení
 • 01.04.2020 (pdf 81 kB) - informace o počtech zaměstnanců MÚ a odpracovaných hodinách
 • 19.03.2020 (pdf 55 kB) - informace o navigačním systému na sloupech veřejného osvětlení
 • 21.02.2020 (pdf 35 kB) - informace o činnosti Oddělení sociálně právní ochrany
 • 19.02.2020 (pdf 57 kB) - informace o pozemcích
 • 06.02.2020 (pdf 88 kB) - informace o investičních plánech města
 • 06.02.2020 (pdf 401 kB) - informace o zakázce Zajištění marketingových služeb
 • 02.02.2020 (pdf 64 kB) - dotaz na nedostatek lékařů
 • 21.01.2020 (pdf 67 kB) - informace o zveřejňování výjimek ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu na webu města
 • 16.01.2020 (pdf 144 kB) - poskytnutí kontaktů na uživatele honiteb
 • 14.01.2020 (pdf 579 kB) - druh a výše finančních investic města v období 2017-2019 vč. výnosu z těchto investic v %
 • 13.01.2020 (pdf 80 kB) - informace o výjimkách ze směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
 • 09.01.2020 (pdf 56 kB) - informace souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem
 • 06.01.2020 (pdf 59 kB) - informace o bytech ve správě obce

Žádosti z roku 2019

 • 02.12.2019 (pdf 51 kB) - informace o soutěži na řešení prostoru před technickým muzeem
 • 15.11.2019 (pdf 88 kB) - informace o oddělení architektury
 • 07.11.2019 (pdf 60 kB) - informace o pracovní náplni oddělení architektury
 • 29.10.2019 (pdf 130 kB) - informace o využívání Nálezové databáze ochrany přírody Odborem životního prostředí
 • 02.10.2019 (pdf 51 kB) - žádost o kopii spisu
 • 24.09.2019 (pdf 685 kB) - informace o výstavbě napojení ul. Boženy Němcové v Příboře
 • 20.09.2019 (pdf 11.7 MB) - informaco o aktivních správcích technické infrastruktury na území ORP Kopřivnice
 • 06.09.2019 (pdf 53 kB) - informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Kopřivnice
 • 18.08.2019 (pdf 55 kB) - informace o účasti firmy Domistav CZ ve výběrových řízeních
 • 12.08.2019 (pdf 835 kB) - parkovací místa pro nákladní vozy na parkovišti u ulice Sportovní
 • 29.07.2019, 14.08.2019 (pdf 65 kB) - žádost o informace o pozemku par. č. 334, Příbor
 • 07.08.2019 (pdf 59 kB) - přijímání podnětů podle §17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • 14.06.2019 (pdf 21.9 MB) - informace o směně pozemků
 • 06.06.2019 (pdf 142 kB) - informace o řešení přestupků
 • 14.05.2019 (pdf 2.2 MB) - informace k měření rychlosti stacionárním radarem
 • 25.04.2019 (pdf 385 kB) - informace o veřejné zakázce
 • 25.03.2019 (pdf 52 kB) - informace o umístění dopravní značky
 • 18.03.2019 (pdf 85 kB) - informace o plochách k výstavbě bydlení
 • 12.03.2019 (pdf 59 kB) - informace o žádostech o informace o platech zaměstnanců městského úřadu
 • 20.02.2019 (pdf 56 kB) - informace o městském mobiliáři a zeleni
 • 01.02.2019 (pdf 5.9 MB) - ročního výkazy o honitbě, stavu a lovu zvěře
 • 22.01.2019 (pdf 54 kB) - informace o vyvlastňovacích řízeních
 • 11.01.2019 (pdf 55 kB) - informace o mimotarifních složkách platu ředitelů školských zařízení a DDM za rok 2018
 • 08.01.2019 (pdf 64 kB) - informace o investičních akcích města na rok 2019
 • 03.01.2019 (pdf 54 kB) - dotaz na spolupráci s Petrem Vojnarem a počet obyvatel města Kopřivnice

Žádosti z roku 2018

 • 14.12.2018 (pdf 61 kB) - informace k záležitosti související s pronájmem rozvodného elektrického zařízení v rámci Průmyslového parku Kopřivnice
 • 11.09.2018 (pdf 56 kB) - informace o ubytovacích zařízeních ve vlastnictví města
 • 18.07.2018 (pdf 51 kB) - informace o umístění dopravní značky na pozemku p.č.1251/1 k.ú.Závišice
 • 22.05.2018 (pdf 53 kB) - informace o přípravě na GDPR
 • 16.04.2018 (pdf 35 kB) - informace k návrhu změny územního plánu
 • 16.04.2018 (pdf 42 kB) - informace k návrhu změny územního plánu
 • 15.03.2018 (pdf 83 kB) - informace o zodpovědnosti za černou skládku na pozemku p.č.634/2 v k.ú.Klokočov u Příbora
 • 22.02.2018 (pdf 48 kB) - informace o počtu řízení o přestupku
 • 26.02.2018 (pdf 128 kB) - informace k návrhu změny územního plánu
 • 14.02.2018 (pdf 51 kB) - informace o výdajích na výpočetní techniku použitou při volbách v r.2017 a 2018
 • 13.02.2018 (pdf 56 kB) - informace o žádosti žádosti o odnětí půdy ze ZPF
 • 07.02.2018 (pdf 58 kB) - informace o pozemku p.č.634 k.ú.Klokočov
 • 11.01.2018 (pdf 74 kB) - investiční plány města na rok 2018
 • 10.01.2018 (pdf 57 kB) - informace o Tenisovém klubu Kopřivnice

Žádosti z roku 2017

 • 01.12.2017 (pdf 35 kB) - implementace GDPR – obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • 13.11.2017 (pdf 33 kB) - informace o kontrolách stacionárních zdrojů tepla
 • 01.11.2017 (pdf 33 kB) - seznam uvolněných zastupitelů v zastupitelstvu města Kopřivnice
 • 01.10.2017 (pdf 25 kB) - informace o peněžitých odměnách uvolněným členům zastupitelstva
 • 21.09.2017 (pdf 5.3 MB) - informace o stavebním řízení - Plynová kotelna - odpojení od CZT
 • 17.08.2017 (pdf 30 kB) - informace o obraně proti škodlivému ptactvu
 • 14.08.2017 (pdf 35 kB) - informace o výši mimořádných odměn včetně stručného odůvodnění
 • 07.08.2017 (pdf 40 kB) - informace o vandalismu na městském inventáři
 • 26.07.2017 (pdf 33 kB) - informace o ochraně ovzduší - kontroly
 • 20.07.2017 (pdf 41 kB) - informace k startovacím bytům a terénní skužbě Armády spásy
 • 14.07.2017 (pdf 31 kB) - informace o příjmech zastupitelů, vedení města a ředitelů škol
 • 14.07.2017 (pdf 23 kB) - informace o vymáhání daňových nedoplatků
 • 12.07.2017 (pdf 179 kB) - informace o plakátovacích plochách
 • 28.06.2017 (pdf 171 kB) - informace týkající se smluvního vztahu se stávající autorizovanou obalovou společností
 • 19.05.2017 (pdf 34 kB) - seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst.1 písm.n) zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • 17.04.2017 (pdf 35 kB) - informace o výši mimořádných odměn včetně stručného odůvodnění
 • 13.04.2017 (pdf 33 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice za roky 2015-2016
 • 10.04.2017 (pdf 30 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice a informace o částce vyplacené vedení radě a zastupitelstvu města za roky 2015-2016
 • 10.04.2017 (pdf 29 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice za roky 2015-2016
 • 06.04.2017 (pdf 30 kB) - informace o počtu obyvatel v letech 2010-2016
 • 30.03.2017 (pdf 1.1 MB) - účetní rozvaha lyžařského areálu a výše dotací na provoz za rok 2014-2016
 • 20.03.2017 (pdf 178 kB) - informace o odhadní ceně stravovny a částce, za kterou byla stavba zrealizována
 • 02.03.2017 (pdf 46 kB) - informace k počtu úkonů provedených v rámci vybraných agend přenesené působnosti v roce 2016
 • 16.02.2017 (pdf 426 kB) - investiční plány pro rok 2017
 • 07.02.2017 (pdf 355 kB) - obecné vymezení celkové částky vyplacených odměn za rok 2015 a 2016 všem zaměstnancům města zařazených do městského úřadu
 • 24.01.2017 (pdf 14 kB) - seznam členů rady města a jejich politická příslušnost od roku 2002
 • 16.01.2017 (pdf 14 kB) - poskytnutí informací o počtu vyřízených žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF za rok 2014,2015,2016
 • 02.01.2017 (pdf 14 kB) - Souhrnná hrubá mzda (platu) za kalendářní rok 2015, včetně všech odměn, osobního ohodnocení, náhrad apod., v žádosti specifikovaných osob

Žádosti z roku 2016

 • 29.12.2016 (pdf 258 kB) - seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva (město=dárce), uzavřena jako poslední vzhledem k datu odeslání žádosti
 • 02.11.2016 (pdf 20 kB) - průzkum, který zjišťoval potřeby v sociální oblasti
 • 30.09.2016 (pdf 28 kB) - informace o počtu psů na území Kopřivnice a v místních částech
 • 12.09.2016 (pdf 2.5 MB) - kopie nájemních smluv týkajících se pozemků p.č.3372/1 a p.č.3372/11, v k.ú.Kopřivnice za období let 2012 až 2016
 • 20.06.2016 (pdf 22 kB) - informace o účtech Města Kopřivnice
 • 04.05.2016 (pdf 49 kB) - informace o Zásadách nájmu a prodeje 12 bytových jednotek a 8 garáží v bytových domech pod Bílou horou, realizovaných v roce 1998/99
 • 02.05.2016 (pdf 27 kB) - informace o aktuálním počtu obyvatel města Kopřivnice
 • 29.04.2016 (pdf 29 kB) - informace počtu vydaných loveckých lístků
 • 26.04.2016 (pdf 41 kB) - informace o veřejných zakázkách na stavební práce
 • 25.04.2016 (pdf 56 kB) - informace ohledně kontroly povrchů výměr nově asfaltovaných komunikací po akci odkanalizování místní části Lubina
 • 18.04.2016 (pdf 27 kB) - informace softwaru, který využívá městský úřad Kopřivnice pro vedení spisové služby
 • 13.04.2016 (pdf 31 kB) - informace o světelném signalizačním zařízení
 • 08.04.2016 (pdf 29 kB) - informace o postizích vedoucího rozvoje města
 • 23.03.2016 (pdf 203 kB) - informace o způsobu uchovávání datových zpráv
 • 21.03.2016 (pdf 28 kB) - informace o využívání kompetenčního modelu pro zaměstnance
 • 10.03.2016 (pdf 2.8 MB) - seznam došlých faktur za období 2010-2015
 • 02.03.2016 (pdf 33 kB) - informace o využití osobních údajů

Žádosti z roku 2015

 • 14.12.2015 (pdf 834 kB) - informace o výsledcích kontrol na akcích ORM
 • 09.12.2015 (pdf 43 kB) - seznam fungujících stanic měření emisí
 • 03.11.2015 (pdf 24 kB) - seznam členů rady města a jejich politická příslušnost a to od roku 2002
 • 19.10.2015 (pdf 1.1 MB) - poskytnutí protokolu o výsledku kontroly demolice objektu č.p.265
 • 08.10.2015 (pdf 23 kB) - informace o kanalizaci na ulicících Sokolovská a Dukelská
 • 23.07.2015 (pdf 28 kB) - seznam vydaných stavebních povolení
 • 02.07.2015 (pdf 18 kB) - využívání externích právních služeb městským úřadem
 • 22.05.2015 (pdf 20 kB) - informace o předložených projektových námětech na Státní fond životního prostředí - skládka kalů TATRA
 • 18.05.2015 (pdf 31 kB) - počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování VHP pro rozpor s OZV od roku 1998 do roku 2011
 • 14.05.2015 (pdf 365 kB) - informace o existenci fondu pro finanční pomoc
 • 20.04.2015 (pdf 30 kB) - poskytnutí pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění
 • 11.03.2015 (pdf 709 kB) - kopie rozhodnutí silničního správního úřadu
 • 27.02.2015 (pdf 20 kB) - informace o právním informačním systému, který využívá Městský úřad Kopřivnice
 • 26.01.2015 (pdf 35 kB) - informace o počtu zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice
 • 22.01.2015 (pdf 41 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 12.01.2015 (pdf 40 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 09.01.2015 (pdf 41 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 05.01.2015 (pdf 74 kB) - Informace o veřejném osvětlení v Kopřivnici

Žádosti z roku 2014

 • 19.11.2014 (pdf 444 kB) - informace o zakázce - Zimní stadion v Kopřivnici - oprava střechy - tělocvičny, kanceláře
 • 29.09.2014 (pdf 470 kB) - kopie stavebního povolení na stavbu „Vyhlídka JUDr.Václava Hyvnara“ na katastru obce Závišice
 • 22.09.2014 (pdf 0 Bytes) - informace o Kopřivnických novinách - technické informace, finance, redakční rada, atd.
 • 17.09.2014 (pdf 303 kB) - informace kontrolách sčítání hlasů při volbě prezidenta a volbách do PS PČR v roce 2013
 • 06.08.2014 (pdf 4.4 MB) - zaslání kandidátních listin podaných registračnímu úřadu pro volby do ZO konané ve dnech 10.a 11.10.2014
 • 13.08.2014 (pdf 3.1 MB) - zaslání kompletní smluvní dokumentace (včetně dodatků), na základě které jsou zajišťovány veřejně prospěšné služby pro město Kopřivnici, především odvoz tuhého komunálního odpadu, jeho separace, ukládání a likvidace, dále pak zaslání ceníku související s těmito službami
 • 07.8.2014 (pdf 789 kB) - ekonomické ukazatele příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice v rozborech hospodaření v roce 2012 a 2013
 • 24.07.2014 (pdf 19 kB) - žádost o poskytnutí kopií různých rozhodnutí ve věci určení pozemní komunikace podle § 142 správního řádu
 • 20.06.2014 (pdf 46 kB) - informace související se zakázkou evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod.event.č.208664 a názvem IPRM Jih – II.etapa – Veřejná prostranství
 • 13.05.2014 (pdf 18 kB) - informace o dotacích sportovním klubům v roce 2013
 • 15.04.2014 (pdf 2.1 MB) - informace o závěrečném účtu a výkazech plnění rozpočtu za rok 2013 a rozpočtové výhledy pro roky 2008-20014, o pravidlech pro čerpání prostředků z peněžních fondů a o harmonogramu pro sestavování rozpočtu a souvisejících pravidlech
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - Ko-projekty
Banner - volby
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona
 • Výměna plynovodu omezí průjezd ulicí Českou

  Příští týden začnou stavební práce, které si vyžádal havarijní stav plynovodu na ulici České. Rekonstrukce potrubí byla plánována na příští ...
 • Kopřivnice uctí památku Milady Horákové

  V úterý 28. června v 11 hodin se před Základní školou dr. Milady Horákové uskuteční tradiční pietní setkání u příležitosti výročí popravy ...
 • Ocenění dárců krve

  Město Kopřivnice každoročně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, plazmy a kostní dřeně za jejich hluboce lidský postoj. Setkání proběhlo ve středu ...
 • V Lubině se bude slavit!

  V letošním roce uplyne 720 let od první písemné zmínky o obci Větřkovice, která se v roce 1959 sloučila s Drnholcem a vznikla Lubina. O dvacet let ...
 • Zastupitelé ocenili Karla Lopraise titulem Významná osobnost

  Seznam Významných osobností města Kopřivnice se rozroste. Zastupitelé na svém včerejším zasedání schválili udělení tohoto titulu Karlu Lopraisovi – ...

Všechna tenisová družstva slavila výhru

Kopřivnická tenisová družstva byla o uplynulém víkendu stoprocentní, vyhráli dospělí, dorost a poslední dvě kola sezony také starší žactvo.
 FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Skvěle si vedla o uplynulém víkendu tenisová družstva TK Kopřivnice, všechna dokázala své soupeře porazit. Dospělým se dokonce podařil mistrný ...

Den otců lidé oslavili s ikonickými autíčky

První sraz plastových tatrovek, který se uskutečnil minulou neděli v rámci oslav Dne otců, přilákal na 50 soutěžních týmů.
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Necelé tři desítky legendárních hraček a jejich malých řidičů a řidiček se minulou neděli sešly u nového muzea na premiérovém srazu ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]20.5
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Spolufinancování dostavby sjezdové rampy z mostu přes železniční trať
podíl města - 8.000.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů