Město Kopřivnice - Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti z roku 2019

 • 18.08.2019 (pdf 55 kB) - informace o účasti firmy Domistav CZ ve výběrových řízeních
 • 12.08.2019 (pdf 835 kB) - parkovací místa pro nákladní vozy na parkovišti u ulice Sportovní
 • 29.07.2019, 14.08.2019 (pdf 65 kB) - žádost o informace o pozemku par. č. 334, Příbor
 • 07.08.2019 (pdf 59 kB) - přijímání podnětů podle §17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • 14.06.2019 (pdf 21.9 MB) - informace o směně pozemků
 • 06.06.2019 (pdf 142 kB) - informace o řešení přestupků
 • 14.05.2019 (pdf 2.2 MB) - informace k měření rychlosti stacionárním radarem
 • 25.04.2019 (pdf 385 kB) - informace o veřejné zakázce
 • 25.03.2019 (pdf 52 kB) - informace o umístění dopravní značky
 • 18.03.2019 (pdf 85 kB) - informace o plochách k výstavbě bydlení
 • 12.03.2019 (pdf 59 kB) - informace o žádostech o informace o platech zaměstnanců městského úřadu
 • 20.02.2019 (pdf 56 kB) - informace o městském mobiliáři a zeleni
 • 01.02.2019 (pdf 5.9 MB) - ročního výkazy o honitbě, stavu a lovu zvěře
 • 22.01.2019 (pdf 54 kB) - informace o vyvlastňovacích řízeních
 • 11.01.2019 (pdf 55 kB) - informace o mimotarifních složkách platu ředitelů školských zařízení a DDM za rok 2018
 • 08.01.2019 (pdf 64 kB) - informace o investičních akcích města na rok 2019
 • 03.01.2019 (pdf 54 kB) - dotaz na spolupráci s Petrem Vojnarem a počet obyvatel města Kopřivnice

Žádosti z roku 2018

 • 14.12.2018 (pdf 61 kB) - informace k záležitosti související s pronájmem rozvodného elektrického zařízení v rámci Průmyslového parku Kopřivnice
 • 11.09.2018 (pdf 56 kB) - informace o ubytovacích zařízeních ve vlastnictví města
 • 18.07.2018 (pdf 51 kB) - informace o umístění dopravní značky na pozemku p.č.1251/1 k.ú.Závišice
 • 22.05.2018 (pdf 53 kB) - informace o přípravě na GDPR
 • 16.04.2018 (pdf 35 kB) - informace k návrhu změny územního plánu
 • 16.04.2018 (pdf 42 kB) - informace k návrhu změny územního plánu
 • 15.03.2018 (pdf 83 kB) - informace o zodpovědnosti za černou skládku na pozemku p.č.634/2 v k.ú.Klokočov u Příbora
 • 22.02.2018 (pdf 48 kB) - informace o počtu řízení o přestupku
 • 26.02.2018 (pdf 128 kB) - informace k návrhu změny územního plánu
 • 14.02.2018 (pdf 51 kB) - informace o výdajích na výpočetní techniku použitou při volbách v r.2017 a 2018
 • 13.02.2018 (pdf 56 kB) - informace o žádosti žádosti o odnětí půdy ze ZPF
 • 07.02.2018 (pdf 58 kB) - informace o pozemku p.č.634 k.ú.Klokočov
 • 11.01.2018 (pdf 74 kB) - investiční plány města na rok 2018
 • 10.01.2018 (pdf 57 kB) - informace o Tenisovém klubu Kopřivnice

Žádosti z roku 2017

 • 01.12.2017 (pdf 35 kB) - implementace GDPR – obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • 13.11.2017 (pdf 33 kB) - informace o kontrolách stacionárních zdrojů tepla
 • 01.11.2017 (pdf 33 kB) - seznam uvolněných zastupitelů v zastupitelstvu města Kopřivnice
 • 01.10.2017 (pdf 25 kB) - informace o peněžitých odměnách uvolněným členům zastupitelstva
 • 21.09.2017 (pdf 5.3 MB) - informace o stavebním řízení - Plynová kotelna - odpojení od CZT
 • 17.08.2017 (pdf 30 kB) - informace o obraně proti škodlivému ptactvu
 • 14.08.2017 (pdf 35 kB) - informace o výši mimořádných odměn včetně stručného odůvodnění
 • 07.08.2017 (pdf 40 kB) - informace o vandalismu na městském inventáři
 • 26.07.2017 (pdf 33 kB) - informace o ochraně ovzduší - kontroly
 • 20.07.2017 (pdf 41 kB) - informace k startovacím bytům a terénní skužbě Armády spásy
 • 14.07.2017 (pdf 31 kB) - informace o příjmech zastupitelů, vedení města a ředitelů škol
 • 14.07.2017 (pdf 23 kB) - informace o vymáhání daňových nedoplatků
 • 12.07.2017 (pdf 179 kB) - informace o plakátovacích plochách
 • 28.06.2017 (pdf 171 kB) - informace týkající se smluvního vztahu se stávající autorizovanou obalovou společností
 • 19.05.2017 (pdf 34 kB) - seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst.1 písm.n) zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
 • 17.04.2017 (pdf 35 kB) - informace o výši mimořádných odměn včetně stručného odůvodnění
 • 13.04.2017 (pdf 33 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice za roky 2015-2016
 • 10.04.2017 (pdf 30 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice a informace o částce vyplacené vedení radě a zastupitelstvu města za roky 2015-2016
 • 10.04.2017 (pdf 29 kB) - informace o odměnách vyplaceným zaměstnancům Městského úřadu Kopřivnice za roky 2015-2016
 • 06.04.2017 (pdf 30 kB) - informace o počtu obyvatel v letech 2010-2016
 • 30.03.2017 (pdf 1.1 MB) - účetní rozvaha lyžařského areálu a výše dotací na provoz za rok 2014-2016
 • 20.03.2017 (pdf 178 kB) - informace o odhadní ceně stravovny a částce, za kterou byla stavba zrealizována
 • 02.03.2017 (pdf 46 kB) - informace k počtu úkonů provedených v rámci vybraných agend přenesené působnosti v roce 2016
 • 16.02.2017 (pdf 426 kB) - investiční plány pro rok 2017
 • 07.02.2017 (pdf 355 kB) - obecné vymezení celkové částky vyplacených odměn za rok 2015 a 2016 všem zaměstnancům města zařazených do městského úřadu
 • 24.01.2017 (pdf 14 kB) - seznam členů rady města a jejich politická příslušnost od roku 2002
 • 16.01.2017 (pdf 14 kB) - poskytnutí informací o počtu vyřízených žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF za rok 2014,2015,2016
 • 02.01.2017 (pdf 14 kB) - Souhrnná hrubá mzda (platu) za kalendářní rok 2015, včetně všech odměn, osobního ohodnocení, náhrad apod., v žádosti specifikovaných osob

Žádosti z roku 2016

 • 29.12.2016 (pdf 258 kB) - seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva (město=dárce), uzavřena jako poslední vzhledem k datu odeslání žádosti
 • 02.11.2016 (pdf 20 kB) - průzkum, který zjišťoval potřeby v sociální oblasti
 • 30.09.2016 (pdf 28 kB) - informace o počtu psů na území Kopřivnice a v místních částech
 • 12.09.2016 (pdf 2.5 MB) - kopie nájemních smluv týkajících se pozemků p.č.3372/1 a p.č.3372/11, v k.ú.Kopřivnice za období let 2012 až 2016
 • 20.06.2016 (pdf 22 kB) - informace o účtech Města Kopřivnice
 • 04.05.2016 (pdf 49 kB) - informace o Zásadách nájmu a prodeje 12 bytových jednotek a 8 garáží v bytových domech pod Bílou horou, realizovaných v roce 1998/99
 • 02.05.2016 (pdf 27 kB) - informace o aktuálním počtu obyvatel města Kopřivnice
 • 29.04.2016 (pdf 29 kB) - informace počtu vydaných loveckých lístků
 • 26.04.2016 (pdf 41 kB) - informace o veřejných zakázkách na stavební práce
 • 25.04.2016 (pdf 56 kB) - informace ohledně kontroly povrchů výměr nově asfaltovaných komunikací po akci odkanalizování místní části Lubina
 • 18.04.2016 (pdf 27 kB) - informace softwaru, který využívá městský úřad Kopřivnice pro vedení spisové služby
 • 13.04.2016 (pdf 31 kB) - informace o světelném signalizačním zařízení
 • 08.04.2016 (pdf 29 kB) - informace o postizích vedoucího rozvoje města
 • 23.03.2016 (pdf 203 kB) - informace o způsobu uchovávání datových zpráv
 • 21.03.2016 (pdf 28 kB) - informace o využívání kompetenčního modelu pro zaměstnance
 • 10.03.2016 (pdf 2.8 MB) - seznam došlých faktur za období 2010-2015
 • 02.03.2016 (pdf 33 kB) - informace o využití osobních údajů

Žádosti z roku 2015

 • 14.12.2015 (pdf 834 kB) - informace o výsledcích kontrol na akcích ORM
 • 09.12.2015 (pdf 43 kB) - seznam fungujících stanic měření emisí
 • 03.11.2015 (pdf 24 kB) - seznam členů rady města a jejich politická příslušnost a to od roku 2002
 • 19.10.2015 (pdf 1.1 MB) - poskytnutí protokolu o výsledku kontroly demolice objektu č.p.265
 • 08.10.2015 (pdf 23 kB) - informace o kanalizaci na ulicících Sokolovská a Dukelská
 • 23.07.2015 (pdf 28 kB) - seznam vydaných stavebních povolení
 • 02.07.2015 (pdf 18 kB) - využívání externích právních služeb městským úřadem
 • 22.05.2015 (pdf 20 kB) - informace o předložených projektových námětech na Státní fond životního prostředí - skládka kalů TATRA
 • 18.05.2015 (pdf 31 kB) - počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování VHP pro rozpor s OZV od roku 1998 do roku 2011
 • 14.05.2015 (pdf 365 kB) - informace o existenci fondu pro finanční pomoc
 • 20.04.2015 (pdf 30 kB) - poskytnutí pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění
 • 11.03.2015 (pdf 709 kB) - kopie rozhodnutí silničního správního úřadu
 • 27.02.2015 (pdf 20 kB) - informace o právním informačním systému, který využívá Městský úřad Kopřivnice
 • 26.01.2015 (pdf 35 kB) - informace o počtu zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice
 • 22.01.2015 (pdf 41 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 12.01.2015 (pdf 40 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 09.01.2015 (pdf 41 kB) - investiční plány města pro rok 2015
 • 05.01.2015 (pdf 74 kB) - Informace o veřejném osvětlení v Kopřivnici

Žádosti z roku 2014

 • 19.11.2014 (pdf 444 kB) - informace o zakázce - Zimní stadion v Kopřivnici - oprava střechy - tělocvičny, kanceláře
 • 29.09.2014 (pdf 470 kB) - kopie stavebního povolení na stavbu „Vyhlídka JUDr.Václava Hyvnara“ na katastru obce Závišice
 • 22.09.2014 (pdf ) - informace o Kopřivnických novinách - technické informace, finance, redakční rada, atd.
 • 17.09.2014 (pdf 303 kB) - informace kontrolách sčítání hlasů při volbě prezidenta a volbách do PS PČR v roce 2013
 • 06.08.2014 (pdf 4.4 MB) - zaslání kandidátních listin podaných registračnímu úřadu pro volby do ZO konané ve dnech 10.a 11.10.2014
 • 13.08.2014 (pdf 3.1 MB) - zaslání kompletní smluvní dokumentace (včetně dodatků), na základě které jsou zajišťovány veřejně prospěšné služby pro město Kopřivnici, především odvoz tuhého komunálního odpadu, jeho separace, ukládání a likvidace, dále pak zaslání ceníku související s těmito službami
 • 07.8.2014 (pdf 789 kB) - ekonomické ukazatele příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice v rozborech hospodaření v roce 2012 a 2013
 • 24.07.2014 (pdf 19 kB) - žádost o poskytnutí kopií různých rozhodnutí ve věci určení pozemní komunikace podle § 142 správního řádu
 • 20.06.2014 (pdf 46 kB) - informace související se zakázkou evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod.event.č.208664 a názvem IPRM Jih – II.etapa – Veřejná prostranství
 • 13.05.2014 (pdf 18 kB) - informace o dotacích sportovním klubům v roce 2013
 • 15.04.2014 (pdf 2.1 MB) - informace o závěrečném účtu a výkazech plnění rozpočtu za rok 2013 a rozpočtové výhledy pro roky 2008-20014, o pravidlech pro čerpání prostředků z peněžních fondů a o harmonogramu pro sestavování rozpočtu a souvisejících pravidlech
Banner - Ko-projekty
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad
Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]8
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
RSS ikona

Turnaj připomněl významnou osobnost malého fotbalu Jiřího Krejčího

Kopřivnice (cab) – Po prázdninové přestávce se v sobotu 31. srpna na hřišti ZŠ M. Horákové opět sešli hráči malého fotbalu, ještě to však nebylo v rámci ...

Více než polovina mostů ve městě není v dobrém stavu

Stav řady mostů ve vlastnictví Kopřivnice není dobrý. Tomu, který se klene přes koryto Kopřivničky na ulici Severní, dokonce kvůli technickým vadám výrazně sníží povolené zatížení.
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Na zhoršující se technický stav většiny mostů v Kopřivnici poukazuje zpráva, kterou se v tomto týdnu zabývali kopřivničtí radní a příští ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
Svět je velká zahrada III. etapa MŠ Krátká a MŠ Francouzská
celkové výdaje projektu - 8.500.000 Kč
přiznaná dotace - 6.800.000 Kč
podíl města - 1.700.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS