Město Kopřivnice - Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 101/2000 Sb.
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašské muzeum s expozicí věnovanou kopřivnické výrobě hliněného zboží a místnímu rodáku malíři Zdeňku Burianovi - foto Ladislav Renner

Povinně zveřejňované informace
dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů

Městský úřad Kopřivnice zpracovává následující osobní údaje, podle zvláštního zákona, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Řízení podle stavebního zákona, zákona o památkové péči a silničního zákona

Účel zpracování: vedení správního řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: navrhovatel
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Matrika

Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, soudy
Doba uchování: 20 let u změny jména a příjmení, 75 let u knihy úmrtí a manželství, 100 let u knihy narození

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 20 let dle spisového a skartačního řádu

Obecně prospěšné práce

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje(zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, soudy
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané města Kopřivnice starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu

Přihlášení k trvalému pobytu

Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Kopřivnice
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
Doba uchování: 50 let dle spisového a skartačního řádu

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé a zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, Ústav pro informace a vzdělávání, Základní škola Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín,příspěvková organizace, Základní škola Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín,příspěvková organizace, Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín,příspěvková organizace, Celní správa
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu dle spisového a skartačního řádu

Přestupky

Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, soudy, Policie ČR
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu dle spisového a skartačního řádu

Cestovní doklady

Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání cestovního dokladu
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 15 let dle spisového a skartačního řádu

Občanské průkazy

Účel zpracování: vydávání občanských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 15 let dle spisového a skartačního řádu

Registr řidičů

Účel zpracování: agenda vydávání řidičských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání řidičského průkazu
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, Ministerstvo dopravy a spojů
Doba uchování: 1 rok po úmrtí řidiče dle spisového a skartačního řádu

Ověřené výstupy – Czech POINT

Účel zpracování: agenda vydávání ověřených výstupů z Czech Point
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání ověřeného výstupů z Czech Point
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Přísedící soudu

Účel zpracování: volba přísedících soudu
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: zájemci o výkon funkce přísedícího soudu
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, Okresní soud v Novém Jičíně
Doba uchování: po dobu aktivního výkonu funkce přísedícího

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

Účel zpracování: živnostenský rejstřík
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list, podnikatel, odpovědný zástupce
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, PSSZ, ZP, ČSÚ
Doba uchování: po dobu podnikatelské činnosti subjektu

Poplatky ze psů

Účel zpracování: zajištění agendy poplatků ze psů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Účel zpracování: zajištění agendy místních poplatků za komunální odpad
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu

Výherní hrací přístroje

Účel zpracování: zajištění agendy výherních hracích přístrojů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Kopřivnice
Doba uchování: 5 nebo10 let dle spisového a skartačního řádu

Správa pohledávek

Účel zpracování: zajištění agendy správy pohledávek
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: Město Kopřivnice/ Městský úřad
Doba uchování: 15 let dle spisového a skartačního řádu

Banner - Ko-projekty
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]18
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Michal Nesvadba zaujme děti svými výtvory z lepicí pásky

Kopřivnice (dam) – S dalším ze svých nesmírně populárních pořadů pro nejmenší děti bude v sobotu 15. června dopoledne v Kopřivnici hostovat Michal Nesvadba. ...

Dvěma školám začnou prázdniny dříve

Kopřivnice (dam) - O tři dny dříve začnou prázdniny pro žáky dvou základních škol v Kopřivnici. Ředitelky ZŠ dr. Milady Horákové a ZŠ 17. listopadu využily ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost

Realizované projekty

Ilustrační foto k projektu
 
Dětské hřiště na sídlišti Jih u Matesa
celkové výdaje projektu - 2.000.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS