ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Finance
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Rozhledna Bílá hora - foto Petr Šimčík

Finance - město Kopřivnice


Doplňující analytické informace k rozpočtovému hospodaření s vazbou na účetnictví města Kopřivnice

 • Monitor - státní pokladna (zdroj MFČR, analytická data z výkaznictví města vč. příspěvkových organizací, průběžně aktualizováno k 31.12.)
 • Uskutečněné platby
   Faktury
  • Faktury uhrazené v období 1.1.2021 - 31.3.2021 pdf 191 kB
  • Faktury uhrazené v období 1.4.2021 - 30.6.2021 pdf 155 kB
  • Faktury uhrazené v období 1.7.2021 - 30.9.2021 pdf 163 kB
  • Faktury uhrazené v období 1.10.2021 - 31.12.2021 pdf 197 kB
  • Faktury uhrazené v období 1.1.2022 - 31.3.2022 pdf 93 kB
  • Faktury uhrazené v období 1.4.2022 - 30.6.2022 pdf 97 kB
  • Faktury uhrazené v období 1.7.2022 - 30.9.2022 pdf 95 kB
  • Poukazy
  • Poukazy uhrazené v období 1.1.2021 - 31.3.2021 pdf 57 kB
  • Poukazy uhrazené v období 1.4.2021 - 30.6.2021 pdf 57 kB
  • Poukazy uhrazené v období 1.7.2021 - 30.9.2021 pdf 85 kB
  • Poukazy uhrazené v období 1.10.2021 - 31.12.2021 pdf 57 kB
  • Poukazy uhrazené v období 1.1.2022 - 31.3.2022 pdf 34 kB
  • Poukazy uhrazené v období 1.4.2022 - 30.6.2022 pdf 34 kB
  • Poukazy uhrazené v období 1.7.2022 - 30.9.2022 pdf 67 kB
 • Rozklikávací rozpočet (zdroj GINIS, data z účetně-rozpočtové evidence města, aktualizováno měsíčně)

Návrh rozpočtu města Kopřivnice na rok 2023
Souhrnná tabulka příjmů, výdajů a financování podle odborůpdf 21 kB
Bilancepdf 39 kB
Odbor životního prostředí
Oddělení informatiky
Oddělení vnitřní správy
pdf 40 kB
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení vnějších vztahů
pdf 59 kB
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení personální
Odbor správních činností
pdf 48 kB
Tajemník
Oddělení právní
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
Městská policie
pdf 29 kB
Odbor rozvoje městapdf 37 kB
Odbor majetku městapdf 47 kB
Odbor financípdf 30 kB
Přehled účelově vázaných prostředků závazných ukazatelů pro příspěvkové organizacepdf 23 kB
Plán hospodářské činnosti na rok 2023pdf 26 kB
Lhůta pro uplatnění písemných připomínek občanů k návrhu rozpočtu města byla stanovena v termínu od data zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce dne 30.11.2022 do 14.12.2022 (datum doručení písemných připomínek na městský úřad), ústní připomínky mohou občané uplatnit přímo na zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice dne 15.12.2022.

Schválený rozpočet města Kopřivnice na rok 2022
Souhrnná tabulka příjmů, výdajů a financování podle odborůpdf 56 kB
Bilancepdf 97 kB
Odbor životního prostředí
Oddělení informatiky
Oddělení vnitřní správy
pdf 57 kB
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení vnějších vztahů
pdf 104 kB
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení personální
Odbor správních činností
pdf 91 kB
Tajemník
Oddělení právní
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
Městská policie
pdf 47 kB
Odbor rozvoje městapdf 69 kB
Odbor majetku městapdf 82 kB
Odbor financípdf 68 kB
Přehled účelově vázaných prostředků závazných ukazatelů pro příspěvkové organizacepdf 72 kB
Plán hospodářské činnosti na rok 2022pdf 70 kB


Schválená rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2022
3. schůze RM dne 29.11.2022pdf 32 kB
2. schůze RM dne 08.11.2022pdf 43 kB
110. schůze RM dne 11.10.2022pdf 80 kB
24. zasedání ZM dne 21.09.2022pdf 23 kB
109. schůze RM dne 20.09.2022pdf 32 kB
108. schůze RM dne 06.09.2022pdf 23 kB
107. schůze RM dne 16.08.2022pdf 51 kB
106. schůze RM dne 04.08.2022pdf 24 kB
105. schůze RM dne 12.07.2022pdf 68 kB
22. zasedání ZM dne 23.06.2022pdf 86 kB
103. schůze RM dne 21.06.2022pdf 77 kB
102. schůze RM dne 07.06.2022pdf 60 kB
101. schůze RM dne 24.05.2022pdf 71 kB
100. schůze RM dne 10.05.2022pdf 47 kB
21. zasedání ZM dne 28.04.2022pdf 64 kB
98. schůze RM dne 26.04.2022pdf 72 kB
97. schůze RM dne 12.04.2022pdf 66 kB
96. schůze RM dne 29.03.2022pdf 81 kB
95. schůze RM dne 15.03.2022pdf 193 kB
20. zasedání ZM dne 03.03.2022pdf 288 kB
93. schůze RM dne 01.03.2022pdf 125 kB
91. schůze RM dne 15.02.2022pdf 87 kB
89. schůze RM dne 11.01.2022pdf 102 kB

Upravený rozpočet města Kopřivnice na rok 2022 - stav k 30.11.2022
Souhrnná tabulka příjmů, výdajů a financování podle odborůpdf 17 kB
Bilancepdf 38 kB
Odbor životního prostředí
Oddělení informatiky
Oddělení vnitřní správy
pdf 35 kB
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení vnějších vztahů
pdf 64 kB
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení personální
Odbor správních činností
pdf 48 kB
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
Městská policie
pdf 27 kB
Odbor rozvoje města
Oddělení architektury
pdf 44 kB
Odbor majetku městapdf 54 kB
Odbor financípdf 39 kB
Přehled účelově vázaných prostředků závazných ukazatelů pro příspěvkové organizacepdf 27 kB
Plán hospodářské činnosti na rok 2022pdf 36 kB

Střednědobý výhled rozpočtu města

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2024-2025 (pdf 119 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023-2024 (pdf 66 kB)

Účetní závěrka města Kopřivnice

Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků

Závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2021
A) komentář k hospodaření – závěrečnému účtu městapdf 211 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 332 kB
C) analýza dluhové službypdf 37 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku městapdf 68 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 79 kB
F) přehled k tvorbě a použití účelových peněžních fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 30 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti městapdf 43 kB
H) hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí městapdf 19 kB
I) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Kopřivnice pdf 4.2 MB
J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků ...) vč. jejich finančního vypořádánípdf 74 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 25 kB
L) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.2021pdf 125 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2020
A) komentář k hospodaření – závěrečnému účtu městapdf 247 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 594 kB
C) analýza dluhové službypdf 124 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku městapdf 159 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 77 kB
F) přehled k tvorbě a použití účelových peněžních fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 138 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti městapdf 156 kB
H) hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí městapdf 46 kB
I) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Kopřivnice pdf 3.8 MB
J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků ...) vč. jejich finančního vypořádánípdf 187 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 69 kB
L) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.2020pdf 157 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2019
A) komentář k hospodaření – závěrečnému účtu městapdf 235 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 581 kB
C) analýza dluhové službypdf 120 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku městapdf 159 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 76 kB
F) přehled k tvorbě a použití účelových peněžních fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 73 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti městapdf 136 kB
H) hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí městapdf 109 kB
I) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Kopřivnice pdf 4.2 MB
J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků ...) vč. jejich finančního vypořádánípdf 165 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 143 kB
L) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.2019pdf 161 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2018
A) komentář k hospodaření – závěrečnému účtu městapdf 1.2 MB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 329 kB
C) analýza dluhové službypdf 68 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku městapdf 122 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 51 kB
F) přehled k tvorbě a použití účelových peněžních fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 53 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti městapdf 102 kB
H) hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí městapdf 69 kB
I) zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Kopřivnice pdf 15.0 MB
J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků ...) vč. jejich finančního vypořádánípdf 142 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 75 kB
L) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.2018pdf 142 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2017
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 1.2 MB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 890 kB
C) analýza dluhové službypdf 82 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 105 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 655 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových peněžních fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 75 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti městapdf 105 kB
H) hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 100 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnice (vč. Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků - FIN 2-12 k 31.12.2017)pdf 4.1 MB
J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků ...) vč. jejich finančního vypořádánípdf 147 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 88 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2016
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 369 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 1.3 MB
C) analýza dluhové službypdf 42 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 73 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 444 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 138 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti městapdf 74 kB
H) hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 109 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnice (vč. Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků - FIN 2-12 k 31.12.2016)pdf 4.9 MB
J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 103 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 48 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2015
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 248 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 415 kB
C) analýza dluhové službypdf 48 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 85 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 125 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 59 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské činnosti městapdf 65 kB
H) hospodaření obchodních firem s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 42 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnice (vč. Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků - FIN 2-12 k 31.12.2015)pdf 5.7 MB
J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 105 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 37 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2014
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 3.1 MB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 3.3 MB
C) analýza dluhové službypdf 195 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 1.3 MB
E) finanční vypořádání účelových prostředků (transferů) poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 653 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 261 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské – ekonomické činnosti městapdf 677 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 83 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnice (vč. Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků - FIN 2-12)pdf 4.1 MB
J) přehled městem poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 1.8 MB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 73 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2013
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 246 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 344 kB
C) analýza dluhové službypdf 34 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 80 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 289 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 85 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské – ekonomické činnosti městapdf 60 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 27 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnice (vč. Účetní závěrky sestavené k 31.12.2013 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků - FIN 2-12)pdf 2.0 MB
J) přehled poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 95 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 20 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2012
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 257 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 408 kB
C) analýza dluhové službypdf 33 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 101 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 318 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 84 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské – ekonomické činnosti městapdf 75 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 27 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnice (vč. Účetní závěrky sestavené k 31.12.2012 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků - FIN 2-12)pdf 6.5 MB
J) přehled poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 110 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 21 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2011
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 270 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 337 kB
C) analýza dluhové službypdf 33 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 160 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 226 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 93 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské – ekonomické činnosti městapdf 49 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 27 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnicepdf 2.8 MB
J) přehled poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 107 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 18 kB
L) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celkůpdf 1.6 MB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2010
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 194 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 305 kB
C) analýza dluhové službypdf 38 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 126 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 348 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 102 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské – ekonomické činnosti městapdf 52 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 28 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnicepdf 232 kB
J) přehled poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 101 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 21 kB
L) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celkůpdf 1.4 MB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2009
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 198 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 452 kB
C) analýza dluhové službypdf 37 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 136 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 475 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, SF, FOMBF)pdf 115 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací a hospodářské – ekonomické činnosti městapdf 61 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 40 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnicepdf 232 kB
J) přehled poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 106 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 35 kB
L) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celkůpdf 1.4 MB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2008
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 170 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 504 kB
C) analýza dluhové službypdf 24 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 83 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 347 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondůpdf 81 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací (vč. hospodářské – ekonomické činnosti)pdf 51 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 26 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnicepdf 289 kB
J) přehled poskytnutých transferů (dotací, příspěvků apod.)pdf 104 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 19 kB
L) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celkůpdf 1.5 MB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2007
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 186 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 411 kB
C) analýza dluhové službypdf 26 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 58 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 321 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondů (FRR, FOMBF, SF)pdf 101 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací (vč. hospodářské – ekonomické činnosti)pdf 50 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 28 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnicepdf 277 kB
J) přehled dotací(příspěvků apod.) podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, příspěvkovým organizacímpdf 112 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 24 kB
L) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celkůpdf 142 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2006
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 186 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 411 kB
C) analýza dluhové službypdf 26 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 58 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 321 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondůpdf 101 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací (vč. hospodářské – ekonomické činnosti)pdf 50 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 28 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnicepdf 277 kB
J) přehled dotací(příspěvků apod.) podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, příspěvkovým organizacímpdf 112 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 24 kB
L) výkazypdf 142 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2005
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 153 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 405 kB
C) analýza dluhové službypdf 25 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 71 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 180 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondůpdf 42 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací (vč. hospodářské – ekonomické činnosti)pdf 45 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 28 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnicepdf 264 kB
J) přehled dotací(příspěvků apod.) podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, příspěvkovým organizacímpdf 92 kB
K) spolupráce s jinými obcemipdf 21 kB

Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2004
A) komentář k hospodaření města Kopřivnice – závěrečnému účtu městapdf 213 kB
B) souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtupdf 369 kB
C) analýza dluhové službypdf 25 kB
D) zpráva o výsledku inventarizace majetku města Kopřivnicepdf 76 kB
E) finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského krajepdf 465 kB
F) přehled k tvorbě a čerpání účelových fondůpdf 128 kB
G) finanční vypořádání příspěvkových organizací (vč. hospodářské – ekonomické činnosti)pdf 80 kB
H) hospodaření společností s majetkovou účastí města Kopřivnicepdf 27 kB
I) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kopřivnicepdf 321 kB
J) přehled dotací(příspěvků apod.) podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, příspěvkovým organizacímpdf 110 kB
Banner - Ko-projekty
Banner - pomoc Ukrajině
Banner - portál občana Kopřivnice
Banner - platební portál města Kopřivnice
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Zátopek 100
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Banner - Přívětivý úřad
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
Poplatek za psa (pdf 263 kB)
Ikona psa
RSS ikona

Na Velké ceně Kopřivnice se domácím vzpěračům dařilo, padaly i národní rekordy

Na 31. ročníku Velké ceny Kopřivnice se dařilo i domácím mladým nadějím. Na snímku Martin Frait, jenž skončil bronzový v mladších žácích.
 FOTO: MAREK HAVRANKopřivnice (mha) – Velká cena Kopřivnice ve vzpírání má za sebou již 31. ročník. Oblíbený podnik ve vzpírání přinesl i tentokrát skvělé výkony, medailová ...

Pohádková neděle nabídne Čas zázraků

Kopřivnice (dam) – Nadcházející pohádková neděle v kulturním domě bude mít, jak jinak, sváteční téma. Dobře naladěné divadlo přiveze autorské představení ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]25.8
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ Alšova energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 21.689.343 Kč
přiznaná dotace - 11.172.600 Kč
podíl města - 11.516.743 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů