Zdravé město Kopřivnice - dotace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Dotace

Dotace vyhlášené městem Kopřivnice.

Dotační program Zdravého města Kopřivnice (1/ORM/2020)

Projekty, na které je možné použít dotaci:

  • Podpora aktivit, které propagují Zdravé město Kopřivnice nebo jsou součástí kampaní Zdravého města Kopřivnice,
  • Podpora nekomerčních projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit pro cílovou skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí v kterékoli věkové kategorii,
  • Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy či osvěty a aktivit věnujících se ochraně životního prostředí zacílená na veřejnost,
  • Podpora akcí pořádaných v rámci mezinárodních kampaní (Den Země, Dny Zdraví, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility, aj.),
  • Podpora aktivit zaměřených na mezigenerační spolupráci,
  • Podpora aktivit zaměřujících se na zdravý životní styl, stravování a pohyb,
  • Podpora aktivit podporujících a propagujících globální odpovědnost (propagace Fair Trade, plnění cílů Udržitelného rozvoje OSN).
  • Pro další informace neváhejte kontaktovat oddělení strategického plánování města Kopřivnice: