Zdravé město Kopřivnice - dotace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Národní cena České republiky za jakost - 2016

Dotace

Dotace vyhlášené městem Kopřivnice.

Dotační program Zdravého města Kopřivnice (1/ORM/2019)

Z rozpočtu města je na dotační program vyčleněno 30 000 Kč.

Své žádosti můžete předkládat od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2019 (nebo do vyčerpání alokovaných prostředků), projekty však mohou být realizovány již od 1. 2. 2019, nejpozději do 29. 11. 2019.

Projekty, na které je možné použít dotaci:

 • Podpora aktivit, které propagují Zdravé město Kopřivnice nebo jsou součástí kampaní Zdravého města Kopřivnice,
 • Podpora nekomerčních projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit pro cílovou skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí v kterékoli věkové kategorii,
 • Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy či osvěty a aktivit věnujících se ochraně životního prostředí zacílená na veřejnost,
 • Podpora akcí pořádaných v rámci mezinárodních kampaní (Den Země, Dny Zdraví, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility, aj.),
 • Podpora aktivit zaměřených na mezigenerační spolupráci,
 • Podpora aktivit zaměřujících se na zdravý životní styl, stravování a pohyb,
 • Podpora aktivit podporujících a propagujících globální odpovědnost (propagace Fair Trade, plnění cílů Udržitelného rozvoje OSN).
 • - znění dotačního programu 1/ORM/2019 (pdf 429 kB)
  - žádost o dotaci (doc 134 kB)
  - povinné přílohy žádosti (pdf 352 kB)
  - čestné prohlášení (doc 162 kB)
  - formulář pro vyúčtování (xls 184 kB)
  - závěrečná zpráva ke zhodnocení akce (doc 156 kB)

  Pro další informace neváhejte kontaktovat oddělení strategického plánování města Kopřivnice:

  Odbor rozvoje města
  rozvojZavináčkoprivnice.cz
  Oddělení strategického plánování
  Vedoucí oddělení strategického plánování
  Ing. Lenka Šimečková556 879 670lenka.simeckovaZavináčkoprivnice.cz
  Projektový koordinátor
  Mgr. Ondřej Miklas556 879 674ondrej.miklasZavináčkoprivnice.cz
  Projektový koordinátor
  Ing. Marta Marková556 879 675marta.markovaZavináčkoprivnice.cz
  Projektový koordinátor
  Ester Lakatošová556 879 672ester.lakatosovaZavináčkoprivnice.cz
  Koordinátor projektu ZM a MA21
  Barbora Sopuchová556 879 671barbora.sopuchovaZavináčkoprivnice.cz

  Odkazy

  Zde jsou uvedeny odkazy na kterých můžete najít přehled o konkrétních a aktuálních dotacích a grantech
  Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS